Зведення даних у звіті зведеної таблиці або зведеної діаграми

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У Microsoft Excel 2010можна зведені дані у звіті зведеної таблиці або зведеної діаграми, змінивши поле структуру даних. За допомогою списку полів зведеної таблиці, можна додати, змінити порядок або видалення поля для відображення даних у зведеній таблиці або зведеної діаграми точно так, як потрібно.

За промовчанням зміни, внесені до списку полів зведеної таблиці, автоматично оновлюються в макеті звіту. Щоб покращити продуктивність під час опрацювання великого обсягу зовнішніх даних, можна тимчасово переключитися в режим ручного оновлення.

У цій статті

Робота зі списку полів зведеної таблиці

Додавання поля до зведеної таблиці або зведеної діаграми

Змінити порядок полів у зведеній таблиці або зведеної діаграми

Видалення полів зведеної таблиці або зведеної діаграми

Переключення між автоматичним і ручним оновлення макета звіту

Робота зі списком полів зведеної таблиці

Під час створення зведеної діаграми у програмі Excel буде відображено список полів зведеної таблиці, що дає змогу додавати поля до зведеної таблиці, впорядковувати й змінювати за потреби їхнє розташування або видаляти їх зі зведеної таблиці. За промовчанням у списку полів зведеної таблиці відображено два розділи.

 • Розділ поля у верхній частині для додавання та видалення полів у зведеній таблиці.

 • Розділ макета в нижній частині списку для впорядкування та змінення розташування полів.

  Список полів зведеної таблиці

Список полів зведеної таблиці можна закріпити на будь-якій із бічних частин вікна програми Excel або змінити його розмір по горизонталі. Якщо список полів зведеної таблиці відстиковано, його розміри можна змінити по вертикалі й по горизонталі.

Якщо список полів зведеної таблиці не відображено, клацніть будь-де у зведеній таблиці.

Якщо ви закрили список полів зведеної таблиці, його можна знову відобразити. Клацніть правою кнопкою миші зведену таблицю та виберіть команду Показати список полів або натисніть кнопку Список полів на стрічці (для зведеної таблиці: розділ Знаряддя для зведених таблиць, вкладка Параметри, група Відобразити; для зведеної діаграми: розділ Знаряддя для зведених діаграм, вкладка Аналізувати, група Відобразити або приховати).

Якщо ви не бачите поля, які потрібно використовувати у списку полів зведеної таблиці, оновити зведеної таблиці або зведеної діаграми для відображення нового поля, Обчислювані поля, показники, обчислювані показники або вимірів, які ви додали з моменту останнього операції (Знаряддя для зведених таблиць, вкладка Параметри , Група дані ).

Як працює список полів зведеної таблиці?

Важливо розуміти принцип роботи списку полів зведеної таблиці та способи впорядкування різних типів полів для досягнення потрібних результатів під час створення розмітки поля звіту зведеної таблиці або зведеної діаграми.

Плитка редагування запитань і відповідей

1. Зовнішнє джерело даних містить структуровані дані, впорядковані в одному або кількох полях (які також називають стовпцями), які відображено у списку полів.

2. Перемістіть поле в область фільтра звіту у списку полів. Це приведе до переміщення поля в область фільтра звіту у звіті зведеної таблиці.

3. Перемістіть поле в область підписів стовпців у списку полів. Це приведе до переміщення поля в область підписів стовпців у звіті зведеної таблиці.

4. Перемістіть поле в область підписів рядків у списку полів. Це приведе до переміщення поля в область підписів рядків у звіті зведеної таблиці.

5. Перемістіть поле в область значень у списку полів. Це приведе до переміщення поля в область значень у звіті зведеної таблиці.

Рекомендації з переміщення полів у списку полів зведеної таблиці

Для створення розмітки поля скористайтеся наведеними нижче рекомендаціями стосовно переміщення полів «Значення», «Ім’я» та «Вимір» із розділу полів у чотири області розділу макета.

 • Поля значень.    Якщо встановлено прапорець лише для числового поля, його за промовчанням буде переміщено в область значень.

 • Поля рядків і стовпців.    Поле можна додавати лише один раз до областей Фільтр звіту, Підписи рядків або Підписи стовпців у випадку використання як числового, так і нечислового типу даних. Якщо спробувати додати одне поле кілька разів (наприклад, до областей Підписи рядків і Підписи стовпців у розділі макета ), поле автоматично видаляється з вихідної області та додається до нової.

 • Показники    У джерела даних онлайнової аналітичної обробки (OLAP) часто є багато поля (або міри) організовані в ієрархії різних вимірів, ієрархії та рівнів. Натисніть кнопку розгорнути позначка ''плюс'' та згортання позначка ''мінус'' кнопок, щоб знайти потрібні поля.

  До областей позначок рядків, позначок стовпців і фільтрів звіту можна перемістити лише ієрархії, атрибути та іменовані набори.

  До області значень можна перемістити лише показники, обчислювані показники та ключові показники ефективності (KPI).

Змінення подання списку полів зведеної таблиці

Список полів зведеної таблиці представлено у п’яти різних поданнях, які створено та оптимізовано для різних типів завдань.

 1. Щоб змінити подання, натисніть кнопку подань списку полів у верхній частині списку полів зведеної таблиці.

  Кнопка подання списку полів зведеної таблиці

 2. У списку виберіть одне з таких подань:

Розділи полів та областей у стовпцях

Це подання використовується за промовчанням для невеликої кількості полів.

Розділи полів та областей поруч

Це подання використовується для додавання та видалення полів, якщо в кожній області є більше чотирьох полів.

Лише розділ полів

Це подання створено лише для додавання та видалення великої кількості полів.

Лише розділ областей (2 на 2)

Це подання використовується лише для змінення порядку великої кількості полів.

Лише розділ областей (1 на 4)

Це подання використовується лише для змінення порядку великої кількості полів.

Порада.    У розділі полів і області розділу з накопиченням і розділи полів та областей поруч подання можна настроїти ширину та висоту кожного розділу, навівши вказівник миші на роздільник розділів, доки вказівник перетвориться на вертикальну двобічну стрілку Вертикальна подвійна стрілка або горизонтальну Подвійна стрілка Горизонтальна подвійна стрілка , перетягнувши Подвійна стрілка вгору або вниз або ліворуч або праворуч у потрібне місце , і виберіть пункт Подвійна стрілка або після натискання клавіші ENTER.

На початок сторінки

Додавання полів до зведеної таблиці або зведеної діаграми

Після створення звіту зведеної таблиці або зведеної діаграми ви можете додавати поля з даними, які потрібно відобразити у звіті. Зазвичай вибирають одне поле для кожної області розділу макета. Проте для відображення різних значень для певного поля ви можете також додати кілька копій поля до області Значення.

Якщо звіт зведеної таблиці підключено до зовнішнього джерела даних із багатьма даними, перед додаванням полів до звіту можна відфільтрувати одне або кілька полів, що дає змогу зменшити тривалість оновлення звіту.

Додавання полів, які потрібно відобразити

У списку полів зведеної таблиці можна додати поля до зведеної таблиці або зведеної діаграми, виконавши одну або кілька наведених нижче дій.

 • Для розміщення поля у призначеній області розділу макета в полі Вибір полів для звіту встановіть прапорець потрібного поля. Потім за потреби порядок полів можна змінити.

  Примітка    За замовчуванням нечислові поля додаються до області Підписи рядків , числові поля додаються до області " значення " а онлайнової аналітичної обробки (OLAP) дати та часу ієрархії додаються до області Підписи стовпців .

 • Для розміщення поля в певній області розділу макета в полі Вибір полів для звіту клацніть правою кнопкою миші ім’я поля та виберіть команду Додати до фільтра звіту, Додати до підписів стовпців, Додати до підписів рядків або Додати до значень.

 • Щоб перетягнути поле до області розділу макета, у полі Вибір полів для звіту клацніть ім’я поля та, утримуючи кнопку миші, перетягніть його з розділу поля до потрібного розділу макета.

Додавання кількох копій поля в області значень

У звіті зведеної таблиці на основі даних на аркуші Excel або зовнішніх даних із джерела даних не - онлайнової аналітичної обробки OLAP ви можете додати те саме поле кілька разів, до області " значення ". Це можна зробити чи числові та нечислові тип даних. Наприклад, може знадобитися порівняння обчислення за програмою, наприклад валового та чистий прибутку, мінімальні та максимальні продажів, або кількості клієнтів і відсоток від загальної клієнтів.

 1. У списку полів зведеної таблиці в полі Вибір полів для звіту клацніть ім’я поля та, утримуючи кнопку миші, перетягніть його до області Значення в розділі макета.

 2. Повторюйте крок 1, щоб створити таку кількість копій поля, яку потрібно відобразити в області Значення.

 3. У зведеній таблиці в кожній копії поля змініть належним чином функції зведення або настроюваного обчислення.

  Порада.    У зведеній таблиці можна також за потреби змінювати імена скопійованих полів.

Примітки    

 • У разі додавання до області значень двох або кількох полів незалежно від того, чи є вони копіями одного поля або різними полями, список полів автоматично додає підпис Стовпець значень до області Значення. Цим полем можна скористатися для переміщення розташування поля вгору або вниз в області значень. Ви можете навіть перемістити поле Підпис стовпця значень в область Підписи стовпців або областей Підписи рядків. Проте Підпис стовпця значень не можна перемістити в область Фільтри звіту.

 • Поле можна додати лише один раз до області Фільтр звіту, Позначки рядків або Позначки стовпців незалежно від того, дані якого типу використовуються – числові чи нечислові. Якщо спробувати додати одне поле кілька разів (наприклад, до областейПозначки рядків і Позначки стовпців у розділі макета), поле автоматично видаляється з вихідної області та додається до нової.

 • Інший спосіб додавання того самого поля до області Значення полягає у використанні формули (обчислюваний стовпець), у якій використовується те саме поле.

Фільтрування даних перед додаванням полів

 • У списку полів зведеної таблиці в області Виберіть поля, які слід додати до звіту наведіть вказівник миші на ім’я поля та клацніть стрілку розкривного меню фільтрів поруч з іменем поля.

  У меню Фільтр виберіть потрібні параметри фільтра.

На початок сторінки

Змінення порядку полів у зведеній таблиці або зведеній діаграмі

У списку полів зведеної таблиці змінити порядок або розташування наявних полів можна, скориставшись однією з таких чотирьох областей у нижній частині розділу макета.

Зведена таблиця

Опис

Значення

Використовується для відображення сумарних числових даних.

Підписи рядків

Використовується для відображення сумарних числових даних.

Підписи стовпців

Використовується для відображення полів у вигляді стовпців у верхній частині звіту. Стовпець, який розташовано нижче, вкладається в інший стовпець безпосередньо над ним.

Фільтр звіту

Використовується для фільтрування всього звіту на основі виділеного у фільтрі звіту елемента.

Зведені діаграми

Опис

Значення

Використовується для відображення сумарних числових даних.

Поле (категорії) осі

Використовується для відображення полів у вигляді осі в діаграмі.

Поля (ряди) легенд

Використовується для відображення полів у легенді діаграми.

Фільтр звіту

Використовується для фільтрування всього звіту на основі виділеного у фільтрі звіту елемента.

Щоб змінити порядок полів у звіті зведеної таблиці, клацніть ім’я поля в одній з областей і виберіть одну з наведених нижче команд.

Вгору

Поле переміститься на одну позицію вгору в області.

Вниз

Поле переміститься на одну позицію вниз в області.

Перемістити на початок

Поле переміститься на початок області.

Перемістити в кінець

Поле переміститься в кінець області.

Перейти до фільтру звіту

Поле переміститься в область фільтру звіту.

Перейти до підписів рядків

Поле переміститься в область підписів рядків.

Перейти до підписів стовпців

Поле переміститься в область підписів стовпців.

Перейти до значень

Поле переміститься в область значень.

Параметри значення поля, Параметри поля

Відображає діалогових вікнах Параметри поля або Параметри значення поля . Додаткові відомості про кожен параметр натисніть кнопку Довідка кнопку зображення кнопки у верхній частині діалогового вікна.

Порада.    Також можна клацнути ім’я поля та, утримуючи кнопку миші, перетягнути поле в інший розділ макета або в іншу область.

На початок сторінки

Видалення полів зі зведеної таблиці або зведеної діаграми

Щоб видалити поле, у списку полів зведеної таблиці виконайте одну з таких дій:

 • В області Виберіть поля, які слід додати до звіту зніміть прапорець поля, яке потрібно видалити.

  Примітка.    Якщо зняти прапорець, усі екземпляри цього поля у звіті буде видалено.

 • В області макета клацніть поле, яке потрібно видалити, і виберіть команду Видалити поле.

 • В області макета клацніть ім’я поля для видалення та, утримуючи кнопку миші, перетягніть поле за межі списку полів зведеної таблиці.

На початок сторінки

Перехід між автоматичним оновленням макета звіту й ручним оновленням

За промовчанням зміни, внесені до списку полів зведеної таблиці, автоматично оновлюються в макеті звіту. Щоб покращити продуктивність під час опрацювання великого обсягу зовнішніх даних, можна тимчасово переключитися в режим ручного оновлення. За допомогою ручного оновлення можна швидко додавати, переміщувати та видаляти поля у списку полів зведеної таблиці. Проте ви не зможете користуватися звітом, поки не повернетеся в режим автоматичного оновлення.

 1. Щоб увімкнути ручне оновлення звіту зведеної таблиці, установіть прапорець Відкласти оновлення макета в нижній частині списку полів зведеної таблиці.

  Увага!    Якщо встановити макет звіту на ручне оновлення, у разі закриття списку полів зведеної таблиці, переходу до подання Лише розділ полів або виходу із програми Excel усі зміни, внесені у звіт зведеної таблиці, буде скасовано без підтвердження користувача.

 2. У списку полів зведеної таблиці внесіть зміни в макет поля, а потім натисніть кнопку Оновити, щоб оновити макет у звіті зведеної таблиці вручну.

 3. Щоб повернутися до режиму автоматичного оновлення після змінення макета звіту у списку полів, зніміть прапорець Відкласти оновлення макета.

Примітка.    Щоразу під час відкриття книги запускається автоматичне оновлення звіту зведеної таблиці.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×