За допомогою веб-частин бізнес-даних на сторінках, класичний

За допомогою веб-частин бізнес-даних на сторінках, класичний

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Веб-частини бізнес-даних створені для роботи з даними із зовнішнього списку. Їх можна групувати різними способами. Наприклад, можна пов’язувати веб-частини списку та елемента, тож коли ви виберете елемент звіту про витрати у веб-частині списку (наприклад, витрати за четвер), відомості про елемент відображатимуться у веб-частині елемента (як-от, витрати на готель, транспорт і харчування).

Додаткові відомості можна знайти Створення асоціацій у програмі SharePoint Designer, Веб-частин бізнес даних (демонстрація)і матеріали про зовнішні дані.

У цій статті

Загальні відомості про веб-частин бізнес-даних

Попередня інформація

Настроювані властивості веб-частини бізнес-даних списку

Властивості списку бізнес-даних

Властивості подання даних

Настроювані властивості веб-частини бізнес-даних елемента

Властивості елемента бізнес-даних

Властивості подання даних

Настроювані властивості веб-частини бізнес-даних дії

Властивості дій бізнес-даних

Настроювані властивості веб-частини бізнес даних підключення фільтра

Властивості фільтра

Властивості додаткових параметрів фільтра

Настроювані властивості бізнес даних пов'язаний список веб-частини

Властивості пов'язаного списку бізнес-даних

Властивості подання даних

Елемент конструктор веб-частини бізнес даних

Спільні властивості веб-частин бізнес-даних

Зовнішній вигляд

Макет

Додатково

Параметри AJAX

Різноманітні завдання

Огляд веб-частин бізнес-даних

У наведеній нижче таблиці стисло описано кожну веб-частину бізнес-даних.

Веб-частина

Опис

Список бізнес-даних

Відображає список елементів із зовнішнього списку.

Елемент бізнес-даних

Відображає елемент із зовнішнього списку.

Дії з бізнес-даними

Відображає дію зовнішнього списку.

Фільтр підключення до бізнес-даних

Фільтрує вміст підключеної веб-частини бізнес-даних за допомогою списку значень із зовнішнього списку.

Конструктор елементів бізнес-даних

Створює елемент бізнес-даних із параметрів у рядку запиту URL-адреси та надає його іншим веб-частинам бізнес-даних.

Пов’язаний список бізнес-даних

Відображає список дочірніх елементів, пов’язаних із батьківським елементом у зовнішньому списку. Вимагає наявності асоціації.

На початок сторінки

Попередня інформація

Щоб забезпечити захищений доступ до зовнішніх даних, перед роботою з ними необхідно виконати певні попередні завдання. Наведені нижче відомості допоможуть вам спланувати подальші дії. Якщо ж у вас виникнуть проблеми під час роботи із зовнішніми даними, ці відомості допоможуть вам виявити причину. Щоб отримати доступ до зовнішніх даних, вам або адміністратору слід виконати такі дії:

Підготування зовнішнього джерела даних.    Можливо, адміністратору доведеться створити обліковий запис і надати дозволи на доступ до джерела даних відповідним людям, щоб захистити ці дані від сторонніх. Крім того, адміністратор може створити певні таблиці, подання, запити тощо в зовнішній базі даних, щоб залишити лише потрібні результати й підвищити продуктивність.

Настроювання SharePoint services    Адміністратор повинен активувати служби підключення до бізнес (ПБД) і службу захищеного сховища.

Настроювання служби захищеного сховища.    Адміністратор має визначити оптимальний режим доступу для зовнішнього джерела даних, створення цільового застосунку та набір облікових даних для цільового застосунку.

Настроювання служб підключення до бізнес-даних    Адміністратор має переконайтеся, що користувача, який створюється зовнішній тип вмісту має дозволів сховища метаданих підключення до даних бізнес-даних (BDC) і що відповідні користувачі мають доступ до зовнішнього типу вмісту, на яких базується зовнішнього списку.

Створення зовнішнього списку.    Користувач повинен створити зовнішній список на основі зовнішнього типу вмісту, а також, якщо потрібно, одне або кілька подань цього зовнішнього списку.

Настроювані властивості веб-частини списку бізнес-даних

Властивості списку бізнес-даних

Властивість

Опис

Тип

Введіть тип зовнішнього вмісту для відображення. Використовуйте кнопки біля поля для перевірки наявності зовнішнього типу вмісту, а також для вибору певного типу зовнішнього вмісту.

Подання

Виберіть подання для відображення.

Примітка.: Можливо, після вибору типу зовнішніх даних доведеться зачекати кілька секунд, щоб переглянути всі подання.

Відображення панелі інструментів

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб відобразити або приховати панель інструментів.

Відображення анімації під час завантаження

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб анімувати або не анімувати відображення під час завантаження.

Властивості подання даних

Властивість

Опис

Редактор XSL

Використовується для введення вихідного коду XSLT в редактор звичайного тексту. Щоб використовувати такий редактор, необхідно знати синтаксис XSLT. Ця властивість використовується, наприклад, щоб повторно відформатувати стовпці "Число" та "Грошова одиниця".

На початок сторінки

Настроювані властивості веб-частини елемента бізнес-даних

Властивості елемента бізнес-даних

Властивість

Опис

Тип

Введіть тип зовнішнього вмісту для відображення. Використовуйте кнопки біля поля для перевірки наявності зовнішнього типу вмісту, а також для вибору певного типу зовнішнього вмісту.

Подання

Виберіть подання для відображення.

Примітка.: Можливо, після вибору типу зовнішніх даних доведеться зачекати кілька секунд, щоб переглянути всі подання.

Елемент

Введіть елементи для відображення. Використовуйте кнопки біля поля для перевірки наявності елементів, а також для вибору окремого елемента. Крім того, можна посилатися на зв’язок веб-частини для автоматичного введення значення елемента.

Відображення анімації під час завантаження

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб анімувати або не анімувати відображення під час завантаження.

Піктограма додаткових параметрів у веб-програмі Outlook Web App для мобільних пристроїв

Виберіть поля для відображення, а також їхнє місце у списку елементів.

Дії

Виберіть попередньо визначену для відображення дію.

Відображення нових дій за промовчанням

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб відображати нові дії за промовчанням.

Властивості подання даних

Властивість

Опис

Редактор XSL

Використовується для введення вихідного коду XSLT в редактор звичайного тексту. Щоб використовувати такий редактор, необхідно знати синтаксис XSLT. Ця властивість використовується, наприклад, щоб повторно відформатувати стовпці "Число" та "Грошова одиниця".

На початок сторінки

Настроювані властивості веб-частини дій бізнес-даних

Властивості дій бізнес-даних

Властивість

Опис

Тип

Введіть тип зовнішнього вмісту для використання. Використовуйте кнопки біля поля для перевірки наявності зовнішнього типу вмісту, а також для вибору певного типу зовнішнього вмісту.

Елемент

Введіть елементи для відображення. Використовуйте кнопки біля поля для перевірки наявності елементів, а також для вибору окремого елемента. Крім того, можна посилатися на зв’язок веб-частини для автоматичного введення значення елемента.

Дії

Виберіть попередньо визначену для відображення дію.

Відображення нових дій за промовчанням

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб відображати нові дії за промовчанням.

Стиль

Виберіть один із наведених нижче стилів відображення.

  • Маркірований список

  • Список

  • Панель інструментів

На початок сторінки

Настроювані властивості веб-частини фільтра підключення бізнес-даних

Властивості фільтра

Властивість

Опис

Ім’я фільтра

Укажіть унікальне та зрозуміле ім’я фільтра.

Тип зовнішнього вмісту

Введіть тип зовнішнього вмісту для використання зі значеннями фільтра. Використовуйте кнопки біля поля для перевірки наявності зовнішнього типу вмісту, а також для вибору певного типу зовнішнього вмісту.

Подання

Виберіть подання.

Примітка.:  Можливо, після вибору типу зовнішніх даних доведеться зачекати кілька секунд, щоб переглянути всі подання.

Стовпець значень

Виберіть стовпець для використання його як значення фільтра.

Стовпець опису

Виберіть стовпець для використання його як альтернативного та зрозумілішого значення, яке відображатиметься для користувача.

Відображення списку як

Виберіть спосіб відображення фільтра з доступних варіантів.

Властивості додаткових параметрів фільтра

Властивість

Опис

Ширина

Щоб керувати шириною веб-частини, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Введіть потрібну ширину в пікселях.

  • Залишіть поле пустим або введіть значення "0" для автоматичного встановлення ширини.

Для вибору значення потрібен користувач

Установіть або зніміть прапорець, щоб саме користувач або здійснював вибір значення, або ж залишав значення пустим.

Значення за промовчанням

Введіть значення елемента. Використовуйте кнопки біля поля для перевірки наявності елемента, а також для вибору певного елемента.

На початок сторінки

Настроювані властивості веб-частини пов’язаного списку бізнес-даних

Властивості пов’язаного списку бізнес-даних

Властивість

Опис

Тип

Введіть тип зовнішнього вмісту для відображення. Використовуйте кнопки біля поля для перевірки наявності зовнішнього типу вмісту, а також для вибору певного типу зовнішнього вмісту.

Зв’язок

Виберіть зв’язок, оснований на попередньо визначеній асоціації.

Відображення панелі інструментів

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб відобразити або приховати панель інструментів.

Відображення анімації під час завантаження

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб анімувати або не анімувати відображення під час завантаження.

Властивості подання даних

Властивість

Опис

Редактор XSL

Використовується для введення вихідного коду XSLT в редактор звичайного тексту. Щоб використовувати такий редактор, необхідно знати синтаксис XSLT. Ця властивість використовується, наприклад, щоб повторно відформатувати стовпці "Число" та "Грошова одиниця".

На початок сторінки

Веб-частина побудовника елемента бізнес-даних

Ця веб-частина не має настроюваних властивостей. Вона створює елемент бізнес-даних із параметрів у рядку запиту URL-адреси та надає його іншим веб-частинам бізнес-даних. Ця веб-частина невидима для користувача, вона стає видимою лише в режимі редагування.

Загальні властивості веб-частин бізнес-даних

Усі веб-частини мають спільний набір властивостей, які впливають на оформлення, макет, додаткові параметри та параметри Ajax, а також різні характеристики веб-частин.

Примітка.: Спільні властивості веб-частини, які відображаються в області знарядь, можуть відрізнятися від наведених у цьому розділі з кількох наведених нижче причин.

  • Щоб переглянути розділ Додатково в області знарядь, потрібно мати відповідні дозволи.

  • Розробник певної веб-частини, можливо, заборонив відображення однієї чи кількох спільних властивостей або створення та відображення додаткових властивостей, яких немає в розділах Оформлення, Макет і Додатково в області знарядь.

Вигляд

Властивість

Опис

Заголовок

Визначає заголовок веб-частини, який відображається в рядку заголовка.

Висота

Визначає висоту веб-частини.

Ширина

Визначає ширину веб-частини.

Стан хрому

Визначає, чи повністю відображатиметься веб-частина на сторінці, коли користувач відкриває цю сторінку. За промовчанням для стану хрому встановлено значення Звичайний, і веб-частина відображається повністю. Якщо для стану встановлено значення Згорнуто, відображається тільки рядок заголовка.

Тип хрому

Визначає, чи відображатимуться рядок заголовка та межі рамки веб-частини.

На початок сторінки

Макет

Властивість

Опис

Приховано

Визначає, чи відображатиметься веб-частина, коли користувач відкриє сторінку. Якщо прапорець установлено, то веб-частина відображатиметься тільки під час створення сторінки. У такому разі до заголовка додається позначка (Приховано).

Якщо веб-частина використовується для надання даних для іншої веб-частини через підключення веб-частин, але відображати цю веб-частину не потрібно – її можна приховати.

Напрямок

Визначає напрямок тексту у вмісті веб-частини. Наприклад, арабській мові відповідає напрямок письма справа наліво, а українській, як і більшості європейських мов, – зліва направо. Цей параметр може бути доступний не для всіх типів веб-частин.

Зона

Визначає зону розташування веб-частини на сторінці веб-частин.

Примітка.: Зони не відображаються у списку на сторінці веб-частин, якщо немає дозволу на змінення зони.

Індекс зони

Визначає розташування веб-частини в зоні, якщо в ній кілька веб-частин.

Щоб визначити порядок розташування, введіть у текстовому полі додатне ціле число.

Якщо веб-частини в зоні розміщено зверху вниз, значення "1" означатиме, що веб-частина відображатиметься у верхній частині зони. Якщо веб-частини в зоні розміщено зліва направо, значення "1" означатиме, що веб-частина відображатиметься в зоні ліворуч.

Наприклад, якщо до пустої зони, у якій веб-частини розміщуються зверху вниз, додати нову веб-частину, індекс зони буде 0. Якщо додати другу веб-частину до нижньої частини зони, індекс зони цієї веб-частини буде 1. Щоб перемістити другу веб-частину у верхню частину зони, укажіть для другої веб-частини індекс 0, а для першої веб-частини – індекс 1.

Примітка.: У кожної веб-частини має бути унікальне значення індексу зони. Це означає, що змінення індексу зони поточної веб-частини може призвести до змінення індексу інших веб-частин у зоні.

На початок сторінки

Додатково

Властивість

Опис

Дозволити згортання

Визначає, чи можна згортати веб-частину.

Дозволити закриття

Визначає, чи можна видалити веб-частину зі сторінки веб-частини.

Дозволити приховування

Визначає, чи можна приховувати веб-частину.

Дозволити змінення зони

Визначає, чи можна переміщати веб-частину до іншої зони.

Дозволити підключення

Визначає, чи може веб-частина підключатися до інших веб-частин.

Дозволити редагування в персональному поданні

Визначає, чи можна змінювати властивості веб-частини в особистому поданні.

Режим експортування

Визначає рівень даних, які дозволено експортувати для цієї веб-частини. Залежно від настройок цей параметр може бути недоступний.

URL-адреса назви

Визначає URL-адресу файлу, який містить додаткові відомості про веб-частину. Якщо клацнути заголовок веб-частини, файл відкриється в окремому вікні браузера.

Опис

Визначає екранну підказку, яка відображається, якщо навести вказівник миші на заголовок або піктограму веб-частини. Значення цієї властивості використовується під час пошуку веб-частин за допомогою команди Пошук, яку розташовано в області знарядь у меню Знайти веб-частини таких колекцій веб-частин як "Сайт", "Віртуальний сервер" і "Сторінка веб-частин".

URL-адреса довідки

Визначає розташування файлу, який містить довідкову інформацію про веб-частину. Якщо в меню веб-частини вибрати команду Довідка, довідкова інформація відобразиться в окремому вікні браузера.

Режим довідки

Визначає, як у браузері відображатиметься вміст довідки для веб-частини.

Виберіть один із наведених нижче параметрів.

  • Модальне вікно. Відкривається окреме вікно браузера, якщо в ньому є така можливість. Перш ніж повернутися до веб-сторінки, потрібно закрити вікно.

  • Немодальне вікно. Відкривається окреме вікно браузера, якщо в ньому є така можливість. Перед поверненням до веб-сторінки не потрібно закривати вікно. Це значення встановлено за замовчуванням.

  • Перехід. Веб-сторінка відкривається в поточному вікні браузера.

Примітка.:  Хоча в настроюваних веб-частинах Microsoft ASP.NET підтримується така властивість, довідкові статті за промовчанням відкриваються лише в окремому вікні браузера.

URL-адреса піктограми каталогу

Визначає розташування файлу, який містить зображення, що використовується як піктограма веб-частини у списку веб-частин. Розмір зображення має бути 16 х 16 пікселів.

URL-адреса зображення піктограми заголовка

Визначає розташування файлу, який містить зображення, що використовується в рядку заголовка веб-частини. Розмір зображення має бути 16 х 16 пікселів.

Повідомлення про помилку імпортування

Визначає повідомлення, яке відображається в разі виникнення помилки під час імпорту веб-частини.

На початок сторінки

Параметри Ajax

Примітка.: Наведені нижче загальні властивості доступні лише для веб-частин списку бізнес-даних та пов’язаних веб-частин списку бізнес-даних.

Властивість

Опис

Увімкнення асинхронного завантаження

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб завантажувати дані асинхронно (можна продовжувати роботу, перш ніж завантажаться всі дані) або синхронно (подання списку відображає зображення «завантаження», доки всі дані не буде повернено із сервера).

Увімкнення асинхронного оновлення

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути асинхронну чи синхронну поведінку для таких операцій: сортування, розбиття на сторінки, фільтрування й оновлення.

Відображення кнопки ручного оновлення

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб відобразити чи приховати кнопку ручного оновлення подання списку.

Увімкнення асинхронного автоматичного оновлення

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути автоматичне оновлення подання списку.

Інтервал автоматичного оновлення (в секундах)

Укажіть часовий інтервал між кожною операцією автоматичного оновлення. Значення за промовчанням становить 60 секунд.

На початок сторінки

Різне

Примітка.: Наведені нижче загальні властивості доступні лише для веб-частин списку бізнес-даних і пов’язаних веб-частин списку бізнес-даних.

Властивість

Опис

Зразок даних

Введіть зразок даних у вигляді правильного XML-файлу та з тією ж структурою, що й дані, які повернуло джерело даних. У редакторі, сумісному зі службою SharePoint, наприклад Microsoft SharePoint Designer 2013, можна використовувати вказані дані XML для відтворення подання даних під час розробки.

Посилання XSL

Використовується для введення вихідного коду XSLT в редактор звичайного тексту. Щоб використовувати такий редактор, необхідно знати синтаксис XSLT. Ця властивість використовується, наприклад, щоб повторно відформатувати стовпці "Число" та "Грошова одиниця".

Увімкнення кешування подання даних

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб кешувати або не кешувати XSL-перетворення та копію керування джерела даних.

Час очікування для кешування подання даних (в секундах)

Визначає тривалість очищення кешa (в секундах). Вибір значення «0» надає цій властивості таке значення за промовчанням: 86 400 секунд (одна доба).

Надсилання першого рядка до підключених веб-частин під час завантаження сторінки

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб надсилати або не надсилати перший рядок даних до однієї чи більше веб-частин під час завантаження сторінки.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×