Загальні відомості про служби форм InfoPath Forms Services

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Огляд     Форм InfoPath Forms Services є сервера технологією, яка дає змогу користувачам для заповнення форм у браузері. Керування формами в центральному розташуванні, можна впорядкувати бізнес-процесів та покращити відносини із клієнтами, партнерами та постачальників.

Загальні відомості про програми InfoPath Forms Services

Досягнення клієнтів, партнерами та постачальниками зрозуміле форм

Оптимізація керованих формами бізнес-процесів

Керування форм і шаблонів форм у централізованого розташування

Огляд служб форм InfoPath Forms Services

Користувачі не інстальовано на комп'ютері для заповнення форм, сумісні із браузером шаблон InfoPath, обов'язково вони необхідні для завантаження нічого додатково з Інтернету. Все, що потрібно є доступ до браузера, наприклад Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox або Apple Safari. InfoPath Forms Services дає змогу зберігати та керування форм і шаблонів форм у централізованого розташування. InfoPath Forms Services будується і вимагає Windows SharePoint Services 3.0, яка дає змогу публікувати шаблони форм, які створюються до спільного розташування всій організації. Крім того, користувачі можуть надсилати форми до бібліотеки SharePoint, які папки, де зберігається на більшу кількість файлів і де файли часто використовують той самий шаблон. Це також можна інтегрувати форми в керування документами та завдання життєвого циклу, наприклад робочого циклу й керування правами.

Технологія InfoPath Forms Services доступна у Microsoft Office SharePoint Server 2007 підприємств CAL а також, що окремо в Microsoft Office Forms Server 2007.

Можливості оформлення

Шаблони форм, які можна заповнити у браузері, називаються шаблонами форм із підтримкою браузера. Щоб створити такий тип шаблону форми, потрібно розробити у програмі InfoPath сумісний із браузером шаблон форми, опублікувати його на сервері, на якому працюють служби форм InfoPath Forms Services і дозволити його використання в Інтернеті.

У деяких випадках можна дозволити використання шаблону форми в Інтернеті, установивши прапорець Активувати можливість заповнення цієї форми у браузері в майстрі публікацій InfoPath. В інших випадках необхідно опублікувати шаблон форми у спільному розташуванні в корпоративній мережі та звернутися до адміністратора серверної ферми за допомогою, щоб ввімкнути підтримку шаблону форми та зробити шаблон доступним на сервері.

Затвердження адміністратора вимагається в таких сценаріях:

 • шаблон форми містить керований код;

 • шаблон форми потребує рівня безпеки «Повна довіра», який надає отриманим формам повний доступ до системних ресурсів комп’ютерів користувачів, наприклад, файлів і настройок;

 • шаблон форми використовує керований адміністратором зв’язок даних;

 • дозволено відображення шаблону форми на мобільному пристрої.

Якщо вимагається затвердження адміністратора, майстер публікацій допоможе крок за кроком підготувати шаблон форми для передачі адміністратору.

Після того, як для шаблону форми, сумісного із браузером, увімкнуто підтримку браузера, користувачі можуть за допомогою браузера заповнювати форми, які створено на основі цього шаблону форми.

Можливості для користувачів

Можливості заповнення форми у браузері для користувачів практично такі ж, як і під час заповнення форми у програмі InfoPath. Наприклад, такі елементи керування, як повторювані розділи та функції, зокрема формули й умовне форматування, працюють однаково в обох середовищах.

Хоча заповнення форми у браузері схоже на заповнення форми у програмі InfoPath, існує одна ключова відмінність. У браузері меню та панелі інструментів InfoPath замінюються панеллю інструментів у верхній частині форми, на якій відображено параметри для збереження, закриття, друку й оновлення форми. Цю панель також відображено в нижній частині форми, тому користувачам не потрібно повертатися на початок довгої форми після завершення роботи над нею.

Якщо для шаблону форми ввімкнуто параметри надсилання, на панелі інструментів також відобразиться кнопка Надіслати. Після натискання цієї кнопки дані форми буде надіслано безпосередньо до джерела даних, указаного під час створення шаблону форми, наприклад веб-служби або списку SharePoint. За наявності в шаблоні форм кількох подання, на панелі інструментів також відобразиться список Подання.

Відкрита у браузері форма

1. Дані до зовнішніх джерел даних надсилаються натисканням кнопки Надіслати на панелі інструментів.

2. Переключення між поданнями здійснюється за допомогою вибору елемента у списку Подання на панелі інструментів.

Під час створення шаблону форми можна настроїти параметри панелі інструментів у діалоговому вікні Параметри форми. Наприклад, можна видалити одну або кілька кнопок або приховати панель інструментів у нижній частині форми користувача.

У розділах нижче наведено додаткові відомості про переваги використання служб форм InfoPath Forms Services.

На початок сторінки

Зв’язок із клієнтами, партнерами та постачальниками за допомогою зручних для користування форм

Під час опублікування шаблону форми на сервері, на якому працюють служби форм InfoPath Forms Services, шаблон можна розповсюдити не лише в корпоративній інтрамережі, але й на зовнішніх веб-сайтах, наприклад сайтах мережі екстранет або корпоративних веб-сайтах. Це дозволяє збирати дані від клієнтів, партнерів, постачальників та інших осіб, важливих для успішності вашого бізнесу. Наприклад, велика страхова компанія може за допомогою окремого шаблону форми, що підтримується браузером, збирати й обробляти страхові позови. Клієнт страхової компанії може за допомогою браузера заповнити форму страхового позову на веб-сайті установи. Також, якщо клієнт дзвонить у страхову компанію, щоб повідомити про позов, страховий агент може за допомогою програми InfoPath заповнити таку ж форму позову на сайті інтрамережі. Крім того, урядова установа може збирати дані від громадян, розміщуючи на своєму веб-сайті шаблони форм, що підтримуються браузером.

Після того, як користувачі відкриють форму, перейшовши до бібліотеки або ввівши URL-адресу форми у браузері, може відбутися одна з таких двох дій:

 • Форма відкриється у браузері    Якщо на комп’ютері не інстальовано програму InfoPath, форма відкриється у браузері, де її можна заповнити як будь-яку іншу веб-форму.

 • Форма відкриється у програмі InfoPath    Якщо на комп’ютері інстальовано програму InfoPath, форма відкриється в цій програмі, де її можна заповнити як будь-яку іншу форму InfoPath. Позаяк форма заповнюватиметься у програмі InfoPath, користувачі матимуть додаткову можливість використання всього діапазону функцій програми InfoPath для заповнення форм, деякі з яких не доступні у формах браузера.

  Примітка : За потреби можна настроїти параметри шаблону форми таким чином, що він завжди відкриватиметься у браузері, навіть якщо на комп’ютері інстальовано програму InfoPath. Це знадобиться, якщо потрібно, щоб заповнення форми було однаковим для всіх користувачів, або якщо не потрібно, щоб форма відкривалася у програмі InfoPath, оскільки необхідно заборонити відкриття або змінення базового шаблону форми в режимі конструктора іншими користувачами.

Якщо користувачі заповнюватимуть форми за допомогою мобільного пристрою, наприклад особистого цифрового помічника (PDA) або смартфону, можна створити шаблон форми з підтримкою браузера, який можна відкривати та заповнювати за допомогою браузера мобільного пристрою. Якщо форму відкрити на мобільному пристрої, вона відобразиться на екрані у спрощеному форматі.

Оптимізація керованих формами бізнес-процесів

Форми знаходяться в центрі багатьох бізнес-процесів. Розмістивши шаблони форм, що підтримуються браузером, на сервері, на якому працюють служби форм InfoPath Forms Services, можна інтегрувати дані форм із наявними бізнес-процесами або застосунками. Наприклад, можна виконати такі дії:

 • Надсилати дані до наявних бізнес-систем    Під час створення шаблону форми сумісний із браузером, можна створити зв'язки з даними веб-служби або інших зовнішніх джерел даних. Ця функція дає змогу надсилати дані до наявних бізнес-систем, застосунків для підприємств або корпоративні бази даних. Наприклад, відділу продажів можна створити форми, у якій можна надсилати підтримки клієнтів і потенційних клієнтів відомостями про продажі до наявної системи керування зв'язку клієнтів (CRM).

 • Запитування даних із наявних бізнес-систем    Також можна запитувати дані в наявних бізнес-системах, застосунках установ або корпоративних базах даних. Наприклад, під час відкриття користувачами форми, яку створено на основі шаблону форми, може знадобитися відображати дані з зовнішнього джерела даних у полях імені й адреси форми. Це дає змогу скористатися перевагами використання наявних даних установи та спрощує процес заповнення форми.

 • Додавання робочого процесу до форм    Можна додати робочий процес до шаблону форми, який зберігається в бібліотеці. Це дає змогу послідовно керувати спільними бізнес-процесами. Наприклад, керівник може скористатися робочим процесом затвердження для направлення форми звіту про витрати учасникам списку затверджувачів. Затверджувачі можуть затвердити або відхилити форму звіту про витрати, перепризначити завдання затвердження або надіслати запит на внесення змін до форми. У програмі InfoPath для участі в робочому процесі потрібно вибрати команди з меню Файл. На сервері потрібно навести вказівник на ім’я форми в бібліотеці, клацнути стрілку, яка відобразиться, і вибрати команду Робочі процеси для участі в робочому процесі.

  команда «робочі процеси» в контекстному меню

На початок сторінки

Керування формами та шаблонами форм у централізованому розташуванні

Можна зберігати шаблони форм і пов’язані з ними форми в централізованому сховищі на сервері, на якому працюють служби форм InfoPath Forms Services. Це спрощує пошук і спільне використання форм і шаблонів форм, а також керування ними.

Існують такі ключові можливості:

 • Зберігання форм і шаблонів форм у централізованому розташуванні    Можна пов’язати шаблон форми з бібліотекою, яка є розташуванням на сайті SharePoint, де можна створювати, збирати, оновлювати файли та керувати ними разом з іншими працівниками установи. Під час заповнення форм, які створено на основі шаблону форми з цієї бібліотеки, заповнені форми відображаються в бібліотеці разом із ключовими відомостями про самі форми. Залежно від того, яким чином створено бібліотеку SharePoint, користувачі можуть заповнювати форми, створені на основі шаблонів форм, експортувати дані з заповнених форм до Microsoft Office Excel або виконувати злиття даних із кількох форм до однієї форми. У цьому прикладі зображено звіти про витрати, які зберігаються в бібліотеці.

  звіти про витрати, які зберігаються в бібліотеці

 • Використання типів вмісту для керування шаблонами форм    За допомогою майстра публікацій InfoPath можна опублікувати шаблон форми як тип вмісту сайту. Тип вмісту визначає шаблон форми, набір стовпців і настройки керування документами на сервері, наприклад настройки робочого процесу або політики.

  Створивши типи вмісту, можна повторно використовувати шаблони форм і настройки в усій колекція сайтів. Раніше, якщо потрібно було використати шаблон форми в кількох бібліотеках SharePoint, доводилося публікувати дві різні копії шаблону форми (по одній для кожної бібліотеки). Якщо потрібно було оновити шаблон форми, доводилося змінювати шаблон форми в обох розташуваннях. Однак наразі можна опублікувати шаблон форми як тип вмісту сайту. Під час оновлення типу вмісту внесені зміни автоматично застосовуватимуться до всіх об’єктів, де використано цей тип вмісту.

  Можна призначити один тип вмісту кільком бібліотекам у межах колекції сайтів або призначити кілька типів вмісту одній бібліотеці. Наприклад, можна додати тип вмісту до форм звіту про стан у всіх бібліотеках, які використовуються відділом продажів установи, щоб кожна група відділу збирала один тип даних і звітувала про них керівництву. Припустімо, що відділ використовує різні шаблони форм для форм запитів на відрядження, звітів про відрядження та звітів про витрати. Можна опублікувати ці три шаблони форм як типи вмісту сайту та додати їх до окремої бібліотеки, яка використовується для зберігання відомостей про відрядження. Під час створення нової форми з бібліотеки користувачі зможуть вибрати потрібну форму.

 • Керування формами та шаблонами форм    Адміністратори серверної ферми можуть керувати доступом до шаблонів форм і їх розгортанням в установі. Наприклад, вони можуть визначати користувачів, яким дозволено публікувати шаблони форм на сайті, або вибирати спосіб оновлення шаблонів форм на сервері з мінімальним впливом для користувачів форм.

 • Керування зв'язків із даними в центральному розташуванні    Якщо ж зв'язки з даними використовувати кілька шаблонів форм, можна зберігати в файл підключення до даних у бібліотека підключень до данихпараметрів для цього зв'язку даних. Під час відкриття форми, яка підключається до файлу зв'язку з даними, InfoPath використовує параметри файлу для підключення до зовнішнього джерела даних. Таким чином кілька шаблонів форм можна використовувати ж файл зв'язку з даними, тому не потрібно створювати вручну ж зв'язку даних для кожного шаблону форми. Крім того, якщо змінити настройки підключення або розташування для зовнішнього джерела даних, не потрібно оновити кожного шаблону форми, яка використовує зв'язок даних. Замість цього, просто оновити файл зв'язку даних один раз, і всі шаблони форм продовжувати працювати належним чином.

Примітка : У програмі InfoPath можна опублікувати шаблон форми на сервері, на якому не працюють служби форм InfoPath Forms Services. Наприклад, можна опублікувати шаблон форми на сервері, на якому працюють служби Windows SharePoint. Згідно з цим сценарієм, можна скористатися перевагами деяких функцій, перелічених у попередньому списку, наприклад можливістю опублікувати шаблон форми в бібліотеці. Однак, якщо потрібно створити шаблон форми, що підтримується браузером, або якщо потрібно скористатися функціями на зразок бібліотек зв’язків даних, необхідно опублікувати шаблон форми на сервері, на якому працюють служби форм InfoPath Forms Services.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×