Загальні відомості про надсилання даних форми

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У цій статті

Огляд

Надсилання даних форми до бази даних Access або SQL Server

Надсилання даних форми до веб-служби

Надсилання даних форми на сервер зі службами Microsoft Windows SharePoint

Надсилання даних форми як повідомлення електронної пошти

Надсилання даних форми до застосунку на веб-сервері

Надсилання даних форми за допомогою файлу зв’язку даних

Надсилання даних форми за допомогою коду

Огляд

Якщо форми Microsoft Office InfoPath використовуються для збирання даних як частини більшого бізнес-процесу, ці дані зазвичай не зберігаються у формах, які заповнюють користувачі. Натомість, дані форми переміщаються з цієї форми до наступного етапу бізнес-процесу — зазвичай у зовнішнє джерело даних, наприклад, базу даних, веб-службу або застосунок на веб-сервері. Наприклад, за допомогою InfoPath працівник може заповнити форму звіту про витрати та надіслати її до веб-служби для обробки.

Надсилання форми InfoPath до зовнішнього джерела даних

На відміну від збереження форми, для якого потрібно вибрати розташування для збереження форми під час її заповнення, у разі надсилання форми дані цієї форми переміщуються до певного розташування, яке було визначено під час створення шаблону форми, зв’язаного з цією формою. Якщо під час створення шаблону форми ввімкнути надсилання форми, дані, які вводяться у форму, можна буде надсилати до таких розташувань:

 • База даних Microsoft Office Access або Microsoft SQL Server

 • Веб-служба

 • Сервер зі службами Microsoft Windows SharePoint

 • Повідомлення електронної пошти

 • Застосунок на веб-сервері

 • Настроюваний застосунок, у якому розміщено InfoPath

Визначення розташування, до якого потрібно надіслати дані у формах, може покращити точність і ефективність бізнес-процесів, оскільки це дозволяє краще їх контролювати. Перед надсиланням даних форми застосунок InfoPath перевіряє, чи дані форм є припустимими, та надає можливість виправлення неприпустимих даних. Ця функція забезпечує надсилання лише припустимих даних до зовнішнього джерела даних.

Крім створення шаблону форми, який дозволяє надсилати дані до одного розташування, можна також створити шаблон форми, за допомогою якого дані форми можна надсилати одразу до кількох розташувань. Наприклад, можна розробити шаблон форми звіту про витрати так, щоб під час надсилання заповнених форм дані форми надсилалися до бази даних, а копія кожної заповненої форми — керівнику в повідомленні електронної пошти.

Під час створення шаблону форми, призначеного для надсилання до зовнішнього джерела даних, в InfoPath за промовчанням стають доступними команда Надіслати в меню Файл і кнопка Надіслати на панелі інструментів Стандартна. За потреби ім’я команди Надіслати можна змінити. Крім того, безпосередньо в шаблоні форми можна вставити кнопку, у разі натискання якої дані форми можна надіслати одразу після заповнення форми.

Можна також настроїти шаблон форми так, щоб після надсилання форми виконувалась одна з таких дій:

 • Закриття наявної форми.

 • Закриття наявної форми та відкриття нової пустої форми.

 • Залишення наявної форми відкритою.

Крім того, можна створити повідомлення, яке відображатиметься після надсилання форми та повідомлятиме, чи форму було успішно надіслано.

На початок сторінки

Надсилання даних форми до бази даних Access або SQL Server

Форми InfoPath часто надсилаються до баз даних, наприклад, для оновлення окремої таблиці за допомогою записів клієнта або для виконання складніших сценаріїв, наприклад, для змінення кількох таблиць, зв’язаних у шаблоні форми звіту про витрати. У застосунку InfoPath шаблон форми можна створити так, щоб існувала можливість його надсилання безпосередньо до бази даних Access або SQL Server без використання сценарію або користувацького коду. Також можна надіслати дані форми до баз даних інших типів за допомогою користувацького коду або надсилання форми до веб-служби, підключеної до цієї бази даних.

Щоб надіслати форму до бази даних Access або SQL Server, необхідно створити шаблон форми на основі цієї бази даних. Це забезпечить відповідність джерело даних шаблону форми структурі бази даних. У разі додавання підключення до бази даних до наявного шаблону форми користувачі не зможуть надіслати заповнені форми до бази даних, оскільки джерело даних форми не відповідає структурі бази даних. Якщо шаблон форми не відповідає структурі бази даних, застосунку InfoPath не вдасться оновити потрібні поля в базі даних під час надсилання даних.

Під час створення шаблону форми InfoPath, створеного на основі бази даних, зверніть увагу на такі аспекти:

 • Під час підключення шаблону форми до кількох таблиць бази даних ці таблиці необхідно зв’язати ключовими полями.

 • Довгі типи даних, наприклад, рисунки, зображення, об’єкти OLE, вкладені файли, типи даних Access «Memo» або «SQL» слід вилучити зі зв’язку даних. InfoPath не підтримує зв’язок даних із цими довгими типами даних. Для вилучення певних полів у базі даних слід настроїти зв’язок даних за допомогою майстра зв’язків даних.

Щоб дізнатися, чи застосовується будь-який із цих аспектів, перегляньте відомості в полі Зведення на останній сторінці майстра зв’язків даних. У полі Зведення вказується, чи ввімкнуто надсилання форми, а якщо його вимкнуто, в полі Зведення буде пояснено причину вимкнення.

Після настроювання зв’язку даних між шаблоном форми та базою даних можна настроїти інші потрібні параметри надсилання. Наприклад, можна змінити текст, який відображається на кнопці Надіслати в шаблоні форми. Можна також змінити повідомлення, в яких зазначається, чи форму успішно надіслано, а також указати, чи потрібно залишити форму відкритою після її надсилання.

На початок сторінки

Надсилання даних форми до веб-служби

Незалежно від того, чи веб-служба використовується для організації робочого процесу в межах певного бізнес-процесу або як сполучна ланка для бази даних, застосунок InfoPath полегшує процес створення шаблону форми для взаємодії з веб-службою. У застосунку InfoPath є майстер зв’язків даних, за допомогою якого можна виконати підключення шаблонів форм до веб-служби.

Існує два поширені методи створення шаблону форми для надсилання форм до веб-служби:

 • Підключення наявного шаблону форми до веб-служби

 • Створення нового шаблону форми на основі веб-служби

За допомогою цих методів у застосунку InfoPath створюється джерело даних на основі схеми веб-служби. Це дозволяє надсилати дані форм, створених на основі шаблону форми, до веб-служби.

Технічні дані

Під час надсилання форми до веб-служби, у формі буде надіслано як розширювану мову розмітки (XML) дані в конверті SOAP. Конверті SOAP працює вхідний параметр для вказаного операцію веб-служби. Можна порівняти до подання форми за допомогою HTTP, що спричиняє надсилання документа XML у запиті HTTP POST.

Перед підключенням шаблону форми InfoPath до веб-служби слід урахувати такі фактори:

 • InfoPath не може підключитися до веб-служби, яка використовує кодування віддалений виклик процедури (RPC). Підтримується лише кодування Document Literal.

 • Під час настроювання шаблону форми для надсилання даних до веб-служби можна визначити надсилання лише даних у певних полях або групах або всіх даних у формі.

Після настроювання зв’язку даних із веб-службою до шаблону форми можна додати кнопку Надіслати та настроїти всі потрібні параметри надсилання.

На початок сторінки

Надсилання даних форми на сервер зі службами Microsoft Windows SharePoint

Можна створити шаблон форми, який надсилатиме дані на сервер зі службами Microsoft Windows SharePoint. У такому разі можна зберігати та впорядковувати всі форми в бібліотеці документів. Крім того, безпосередньо з бібліотеки можна заповнити форми, створені на основі шаблону форми. Також можна експортувати дані форми до застосунку Microsoft Office Excel або виконати злиття даних із кількох форм в одну. Крім того, в разі ввімкнення надсилання форм безпосередньо до бібліотеки документів можна попередньо визначити імена файлів для форм за допомогою статичних значень, значень на основі даних у формі або формула.

Після настроювання шаблону форми для надсилання форм до бібліотеки документів SharePoint до форми можна додати кнопку Надіслати та настроїти інші параметри надсилання, наприклад, текст на кнопці Надіслати, відображення повідомлень, у яких зазначається, чи форму було успішно надіслано, а також указати, чи потрібно залишити форму відкритою після надсилання.

На початок сторінки

Надсилання даних форми як повідомлення електронної пошти

Використання програми електронної пошти є одним із найпростіших і найпоширеніших способів організації робочого процесу в межах бізнес-процесу. Можна створити шаблон форми InfoPath, щоб дозволити користувачам використання кнопки Надіслати на панелі інструментів Стандартна або в меню Файл для надсилання заповнених форм як вкладень або як тексту повідомлення електронної пошти. Адреси електронної пошти, рядок теми й ім’я файлу вкладення можна попередньо визначити під час створення шаблону форми — за допомогою статичних значень, значень, основаних на елементах форми, або формули. Наприклад, можна створити шаблон форми так, щоб заповнені форми автоматично надсилалися в повідомленні електронної пошти з попередньо визначеним рядком теми за адресою на основі запису у формі. Крім того, на основі введених у форму даних можна вказати динамічні імена файлу для форми.

Для надсилання форм як повідомлень електронної пошти необхідно інсталювати на комп’ютер Microsoft Office Outlook 2003 або Microsoft Office Outlook 2007. У разі заповнення форми у браузері для надсилання форми як повідомлення електронної пошти наявність Outlook необов’язкова.

Після настроювання шаблону форми для надсилання форми як повідомлення електронної пошти до шаблону форми можна додати кнопку Надіслати на панелі інструментів Стандартна та команду Надіслати до меню Файл, а також настроїти інші параметри надсилання, наприклад, текст на кнопці Надіслати, відображення повідомлень, у яких зазначається, чи форму було успішно надіслано, а також указати, чи потрібно залишити форму відкритою після надсилання.

На початок сторінки

Надсилання даних форми до застосунку на веб-сервері

Якщо у вас є наявної сторінки Active Server сторінки (ASP) або інший код на веб-сервер, що може обробляти XML-даних, можна створити шаблон форми, щоб користувачі можуть надсилати заповнених форм цієї веб-сервері, за допомогою методу HTTP. Під час настроювання шаблону форми для надання користувачам дозволу на надсилання форм таким чином, InfoPath створює повідомлення, яке містить форму даних і надсилає повідомлення до веб-сервер. Під час створення шаблону форми для надсилання даних на веб-сервері, ви можете додати кнопку Надіслати до шаблону форми, визначає текст, який відображається в меню " Надіслати ", настроювання, які відображаються користувачам для позначення, якщо у формі успішно надіслано і вкажіть, чи слід форму відкрити після надсилання повідомлення.

На початок сторінки

Надсилання даних форми за допомогою файлу зв’язку даних

У застосунку Microsoft Office InfoPath 2007 також існує можливість створення XML-файлу, який називається файлом зв’язку даних і містить усі необхідні параметри для зв’язку даних. Цей файл можна зберегти в бібліотеці зв’язків даних на сайті Microsoft Office SharePoint Server 2007, відтак створити кілька шаблонів форм, які використовують той самий XML-файл для настроювання зв’язку даних. Використання файлу зв’язку даних передбачає, що в разі внесення будь-яких змін до зв’язку даних — наприклад, у разі змінення розташування зовнішнього джерела даних — файл зв’язку даних можна оновити один раз, а не виконувати оновлення зв’язку даних у кожному окремому шаблоні форми. Усі шаблони форми, які використовують файл зв’язку даних, буде автоматично оновлено новими параметрами.

Файл зв’язку даних може містити параметри, які визначають способи надсилання даних форми. Можна створити шаблон форми для використання параметрів у цьому файлі зв’язку даних. Після настроювання шаблону форми для надсилання форми можна додати команду Надіслати до меню Файл і кнопку Надіслати на панелі інструментів Стандартна до форми, створеної на основі шаблону форми, відтак настроїти всі інші параметри надсилання, наприклад, текст, який відображається на кнопці й у команді Надіслати, відображення повідомлень, у яких зазначається, чи форму було успішно надіслано, а також указати, чи потрібно залишити форму відкритою після надсилання.

На початок сторінки

Надсилання даних форми за допомогою коду

Щоб створити в шаблоні форми розширені функціональні можливості для надсилання даних форми, можна створити керований код за допомогою Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET або сценарій. Наприклад, до шаблону форми можна додати функцію, яка дозволяє надсилання форми одразу до кількох розташувань або до зовнішнього джерела даних, що зазвичай не підтримується застосунком InfoPath.

Порада : Якщо не можна настроїти шаблон форми для надсилання форм до зовнішнього джерела даних за допомогою параметрів зв’язку даних в InfoPath, цю функцію можна використати для написання власної реалізації зв’язку даних для цього зовнішнього джерела даних.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×