Загальні відомості про зв’язки даних

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Підключення даних — це динамічний канал зв'язку між формою Microsoft Office InfoPath і зовнішнім джерелом даних, яке зберігає або постачає дані для цієї форми. Джерело даних — це зібрання полів і груп, в яких визначаються та зберігаються дані для форми. Елементи керування зв'язуються з полями та групами у джерелі даних і відображають дані для користувачів.

Форма може мати один основний зв’язок даних, який називається головним зв!язком даних, а також один або кілька додаткових зв’язків даних. Залежно від призначення форми, зв’язки даних можуть виконувати запит або надсилати дані форми до зовнішнього джерела даних, наприклад, до бази даних Microsoft SQL Server або веб-служби.

У цій статті

Загальні відомості про підключення до даних

Робота з основного зв'язку даних

Робота з допоміжних зв'язків даних

Зберігання даних для використання в автономному режимі

Вимоги для підключення до зовнішніх джерел даних

Огляд зв’язків даних

Зв’язок даних — це динамічний зв’язок між формою та джерелом даних, який зберігає або надає дані для цієї форми. Форма може мати один головний зв’язок даних і кілька необов’язкових додаткових зв’язків даних. Головний зв’язок даних визначає головне джерело даних форми. Схема XML містить опис способу зберігання даних у головному джерелі даних форми. У форми може бути лише один головний зв’язок даних. Він створюється автоматично під час створення шаблону форми на основі зовнішнього джерела даних. Під час розробки шаблону форми можна створити необхідну кількість додаткових зв’язків даних.

Залежно від призначення форми, можна створити головний або додатковий зв’язок даних із зовнішнім джерелом даних, наприклад, із базою даних Microsoft SQL Server або веб-службою. Зовнішнє джерело даних — це сховище даних, яке надсилає або отримує дані від форми, створеної на основі шаблону форм. InfoPath працює з такими зовнішніми джерелами даних:

 • База даних Microsoft Office Access

 • База даних Microsoft SQL Server

 • Веб-служба

 • Бібліотека документів або список на сервері зі службами Microsoft Windows SharePoint

 • XML-файл

Можна створити три типи зв’язків даних із зовнішніми джерелами даних: лише запит даних, лише надсилання даних або запит і надсилання даних. Зв’язок даних для запиту одержує дані з джерела даних і зберігає ці дані у формі. Зв’язок даних для надсилання надсилає дані з форми до джерела даних, до застосунку на веб-сервері, до бібліотеки документів на сервері зі службами Microsoft Windows SharePoint або в повідомленні електронної пошти. Зв’язок даних для запиту та надсилання одержує та надсилає дані до джерела даних. Під час створення зв’язку даних потрібно вказати тип зв’язку даних. Наприклад, можна створити зв’язок даних, який виконує будь-які з таких дій:

 • Запит даних із бази даних

 • Надсилання даних форми в повідомленні електронної пошти

 • Надсилання даних форми до застосунку на веб-сервері

 • Надсилання даних форми до користувацького застосунку, який використовує елемент керування XmlFormView

 • Надсилання або запит даних за допомогою користувацького програмного коду, наприклад, C#, Microsoft Visual Basic .NET або Microsoft JScript.

 • Використання параметрів зв’язку, які зберігаються в бібліотеці зв’язків даних на сервері Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • Надсилання або запит даних служби Human Workflow Services на сервері Microsoft BizTalk Server 2004 або BizTalk Server 2006

Тип використовуваного зв’язку залежить від призначення форми та типу зовнішнього джерела даних, із яким потрібно зв’язати форму.

Зв’язки даних для запиту

Зв'язок даних для запиту отримує дані із зовнішнього джерела даних і зберігає ці дані в поля у джерелі даних головного або додаткового форми. Ви можете зв’язати елементів керування в ці поля для відображення даних у формі. Можна створити зв'язок даних для запиту такими способами:

 • Розробіть шаблон форми на основі бази даних, веб-служби або параметрів, які зберігаються в бібліотеці зв’язків. Структура зовнішнього джерела даних відтак визначає головне джерело даних для форми.

 • Змініть наявний шаблон форми, додавши додатковий зв’язок даних, який звертається із запитом до бази даних, веб-служби, списку або бібліотеки SharePoint або XML-файлу.

Під час розробки нового шаблону форми на основі бази даних, веб-служби або параметрів у бібліотеці зв’язків, спочатку слід створити зв’язок даних для запиту, який буде головним зв’язком даних для форм, створених на основі цього шаблону форми. Можна визначити лише один зв’язок даних для запиту як головний зв’язок даних для шаблону форми. Якщо потрібно запитати дані з додаткових джерел даних, можна створити додаткові зв’язки даних, які запитуватимуть дані з цих джерел даних. Докладніше про додаткові зв’язки даних буде пояснено далі в цій статті.

Під час додання до шаблону форми додаткового зв’язку даних, який запитує дані, можна вказати, чи має застосунок InfoPath використовувати зв'язок даних щоразу під час відкриття форми, чи після певних подій під час заповнення форми користувачем, наприклад, натискання кнопки для відображення списку параметрів. Для використання зв’язку даних після певних подій використовуються такі методи:

 • Вставлення елемента керування «Кнопка», який оновлює дані у формі.

 • Додавання правила для використання зв’язку даних, якщо у формі виконується певна умова.

 • Написання користувацького коду для певних подій.

Зв’язки даних для надсилання

Під час заповнення форми користувачем дані з форми надсилаються через зв’язок даних для надсилання до зовнішнього джерела даних. Можна настроїти шаблон форми для надання користувачам можливості надсилати дані до таких типів зовнішніх джерел даних:

 • База даних Microsoft Office Access

 • База даних Microsoft SQL Server

 • Веб-служба

Можна також додати додатковий зв’язок даних, який надсилає дані в такі способи:

 • Надсилання даних форми до бібліотеки документів на сервері зі службами Microsoft Windows SharePoint.

 • Надсилання форм у повідомленнях електронної пошти.

 • Надсилання даних форм до застосунку на веб-сервері.

Створити зв’язок даних для надсилання можна в такі способи:

 • Створіть новий шаблон форми на основі бази даних, веб-служби або параметрів, які зберігаються в бібліотеці зв’язків на сервері, на якому запущено Office SharePoint Server 2007. Структура зовнішнього джерела даних визначає головне джерело даних для форми.

 • Змініть наявний шаблон форми, додавши додатковий зв’язок даних, відтак настройте шаблон форми для надання користувачам можливості надсилання форм за допомогою додаткового зв’язку даних.

  Порада.: Під час розробки шаблону форми на основі Office Access або бази даних SQL Server, застосунок InfoPath автоматично настроює зв’язок даних для надсилання, якщо база даних відповідає певним вимогам. Посилання на додаткові відомості про ці вимоги див. у розділі Див. також. Можна вимкнути функцію «Надіслати», якщо потрібно, щоб користувачі надсилали заповнені форми за допомогою іншого типу зв’язку даних для надсилання.

У більшості випадків буде настроєно один зв'язок даних для надсилання як основний надсилання дію для шаблону форми. Проте, можна створити шаблон форми, щоб ваші користувачі можуть надсилати заповнених форм до кількох розташувань за допомогою правил або настроюваного коду. Наприклад, можна настроїти шаблон форми, щоб дозволити користувачам надсилати заповнених форм для веб-служби, а також через повідомлення електронної пошти. Зазвичай настроювання шаблону форми для надсилання всі дані у формі. Однак, якщо надсилання даних форми за допомогою настроюваного коду або настроювання шаблону форми дозволити форми для надсилання даних до веб-служби, можна надіслати частину форми даних.

Зв’язки даних для запиту та надсилання

Під час розробки шаблону форми на основі бази даних або веб-служби можна створити зв’язок даних, який отримує та надсилає дані до бази даних або веб-служби. У разі створення шаблону форми на основі бази даних зв’язок даних може одержувати або надсилати дані. Однак для надсилання даних до бази даних у формі, створеній на основі шаблону форми, мають виконуватися такі умови:

 • Створюваний шаблон форми не є шаблоном форми, сумісним із браузером.

 • Усі таблиці в головному зв’язку даних мають містити первинний ключ, унікальне обмеження або унікальний індекс.

 • Усі таблиці в запиті мають містити прості ієрархічні зв’язки.

 • Поля даних у головному джерелі даних форми не можуть містити типи даних для збереження великих обсягів двійкових даних.

Ви можете дізнатися більше про ці вимоги у слід пам'ятати про підключення до зовнішніх джерел даних далі в цій статті.

Зв’язок даних, який може одержувати дані або надсилати дані до веб-служби, є схожим на зв’язок даних для запиту та зв’язок даних для надсилання, об’єднані в один зв’язок даних.

На початок сторінки

Робота з головним зв’язком даних

Головний зв’язок даних установлює зв’язок із головним джерелом даних форми. У XML-схемі описано структуру для зберігання даних у головному джерелі даних форми. Можна розробити джерело даних за допомогою області завдань Джерело даних або дати змогу застосунку InfoPath створити джерело даних автоматично під час додання до шаблону форми елементів керування. Можна також розробити шаблон форми на основі зовнішнього джерела даних, що визначає структуру головного джерела даних. Шаблон форми може мати лише один головний зв’язок даних.

Якщо головний зв’язок даних підключається до зовнішнього джерела даних, спосіб роботи з головним зв’язком даних залежить від типу джерела даних, до якого відбувається підключення.

База даних    Під час створення шаблону форми на основі бази даних, InfoPath створює основний зв'язок даних для запитування та за потреби надсилання даних до цієї бази даних. Якщо форму буде заповнено за допомогою InfoPath і бази даних відповідає вимогам, наведені в розділі слід пам'ятати про підключення до зовнішніх джерел даних , InfoPath автоматично створює зв'язок даних для надсилання та настроювання форми шаблон для надання користувачам дозволу на надсилання форм. Якщо форму буде заповнено за допомогою браузера, InfoPath не створити зв'язок даних для надсилання до бази даних. Зв'язки з даними, які надсилають дані до бази даних не підтримуються в шаблонах форм, сумісні із браузером.

Порада.: Якщо форму буде заповнено за допомогою браузера, і потрібно надсилати дані до бази даних, це можна зробити, з’єднавши форму з веб-службою, яка надсилає дані до бази даних.

Веб-служба    Під час розробки шаблону форми на основі веб-служби можна створити головний зв’язок даних, який запитує та надсилає дані, лише запитує дані або лише надсилає дані. Якщо було вибрано надсилання даних, застосунок InfoPath автоматично настроює шаблон форми для надання користувачам можливості надсилати форми. Можна вказати, чи надсилати частину даних форми, чи всі дані. У разі надсилання частини даних можна вказати, які поля у група містять дані, які потрібно надіслати, залежно від вимог веб-служби.

Під час розробки шаблону форми на основі бази даних або веб-служби застосунок InfoPath створює головне джерело даних з полями запиту, полями даних і групами, які відповідають способу зберігання даних у базі даних або веб-службі. Поле запиту містить значення, яке використовується в запиті для отримання даних із бази даних за допомогою зв’язку даних для запиту. Результати запиту розміщаються в поля даних, які можуть бути змінені під час відкриття форми користувачем. Під час надсилання форми користувачем дані в полях даних надсилаються за допомогою зв’язку даних для надсилання. Оскільки поля та групи в головному джерелі даних мають відповідати способу зберігання даних у зовнішньому джерелі даних, змінювати ці поля та групи не можна. Однак, можна додати поля або групи до кореневого поля в головному джерелі даних.

Щоб дозволити користувачам переглядати, змінювати, редагувати або надсилати дані в полях даних, можна прив’язати елементи керування, наприклад, текстові поля та прапорці, до полів у формі. Якщо потрібно виконати запит і відобразити додаткові значення, які користувачі можуть вибирати, можна прив’язати елемент керування, наприклад, список, до полів запиту. Якщо користувачам потрібно вибирати значення зі списку, можна прив’язати елемент керування, наприклад, список, до поля даних, відтак установити властивості елемента керування для відображення значень із додаткового джерела даних або повторюваного поля в головному джерелі даних.

На початок сторінки

Робота з додатковими зв’язками даних

Додатковий зв’язок даних з’єднує форму із зовнішнім джерелом даних. Додаткові зв’язки даних корисні, коли потрібно виконати запит або надіслати дані форми до зовнішнього джерела даних, яке відрізняється від зовнішнього джерела даних у головному зв’язку даних, або коли користувачам потрібно надсилати дані до кількох зовнішніх джерел даних. Можна створити будь-яку потрібну кількість додаткових зв’язків даних.

Додатковий зв’язок даних може виконувати запит або надсилати дані до таких типів зовнішніх джерел даних:

 • База даних Office Access

 • База даних SQL Server

 • Веб-служба

 • Бібліотека документів або список на сервері зі службами Windows SharePoint

 • XML-файл

За допомогою додаткового зв’язку даних можна також дозволяти користувачам надсилати дані форми до застосунку на веб-сервері, до бібліотеки документів на сервері зі службами Windows SharePoint або за допомогою повідомлення електронної пошти.

У разі створення додаткового зв’язку даних, який запитує дані, за промовчанням форма використовує цей зв’язок даних під час відкриття. Можна також використовувати цей зв’язок даних, настроївши шаблон форми в один із таких способів:

 • Додайте до шаблону форми кнопку оновлення, яку користувач може натискати для надсилання запиту.

 • Додайте до шаблону форми правило для виконання запиту із джерела даних за допомогою цього зв’язку даних.

 • Додайте до шаблону форми користувацький код, який надсилає запит.

Під час додавання додаткового зв’язку даних до форми застосунок InfoPath автоматично створює додатковий зв’язок даних із полями даних і групами, які відповідають способу зберігання даних у зовнішньому джерелі даних. Це допомагає забезпечити цілісність даних. Змінювати поля та групи в додатковому джерелі даних не можна.

На початок сторінки

Зберігання даних для використання в автономному режимі

Під час додавання додаткового зв’язку даних, який запитує дані із зовнішнього джерела даних, можна настроїти зв’язок для зберігання результатів запиту на комп’ютері користувача. Це допоможе переконатися, що користувачі можуть заповнювати форму навіть без підключення до мережі. Це називається роботою в автономному режимі.

Якщо додатковий зв’язок даних було настроєно таким чином, запит надсилається до зовнішнього джерела даних тоді, коли комп’ютер користувача підключено до мережі. Результати запиту зберігаються в додатковому джерелі даних форми та відображаються у формі під час заповнення форми користувачем. Дані кешуються щоразу, коли користувач виконує новий запит, отже дані оновлюються якнайчастіше.

Застосунок InfoPath ураховує параметри запиту під час вирішування, чи відповідають дані цьому запиту. Під час створення зв’язку даних можна вибрати відображення сукупності збережених даних за промовчанням, якщо джерело даних є недоступним. Варто враховувати, чи відповідають дані з запиту потребам усіх користувачів, чи слід відображати у формі дані спеціально для кожного користувача. Наприклад, якщо дані, повернуті запитом, основані на ідентифікаторі або ролі користувача, використання сукупності даних за промовчанням, яка була визначена під час розробки форми, замість використання результатів запиту може призвести до відображення неправильних даних для користувача.

На початок сторінки

Рекомендації з підключення до зовнішніх джерел даних

InfoPath підтримує зв’язки даних із такими типами зовнішніх джерел даних:

 • База даних Office Access

 • База даних SQL Server

 • Веб-служба

 • Бібліотека документів або список на сервері зі службами Microsoft Windows SharePoint

 • XML-файл

У наступних розділах наведено відомості та рекомендації щодо підключення до кожного з цих зовнішніх джерел даних.

База даних Microsoft Office Access або SQL Server

InfoPath підтримує зв’язки даних із базами даних Access і базами даних SQL Server. Для підключення до іншого типу баз даних можна використати веб-службу, яка працює з потрібною базою даних.

Форма може звертатися з запитом до даних з бази даних за допомогою головного або додаткового зв’язку даних, і можна вибрати потрібну кількість таблиць бази даних для підключення. Перша вибрана таблиця є головною таблицею. Будь-яка пізніше вибрана таблиця має містити поле, зв’язане з головною таблицею. InfoPath здійснює спробу встановлення цього зв’язку, зіставляючи імена полів у двох таблицях. Можна використати цей зв’язок або додати власний зв’язок між таблицями під час створення зв’язку даних.

Форма може надсилати дані до бази даних через основне підключення даних форми, якщо шаблон, на якому засновано цю форму, і база даних відповідають таким умовам:

 • Шаблон форми – це не сумісний із браузером шаблону    Програма InfoPath не створить зв'язок даних для надсилання в основний зв'язок даних, під час створення шаблону форми сумісний із браузером. Щоб дозволити користувачам надсилати дані на основі форм, сумісні із браузером шаблон форми, за допомогою веб-служби, який працює з бази даних.

 • Ліва таблиця у кожної пари пов'язаних таблиць у джерелі даних містить первинний ключ    Принаймні один зв'язків для кожної пари пов'язаних таблицях має містити первинний ключ із таблиці ліворуч.

 • Немає даних полів у джерелі даних форми сховища на великі двійковий тип даних    Програма InfoPath вимкне зв'язку даних для надсилання, якщо запит містить поля, які можна зберігати великі двійкові дані типу, наприклад, рисунки, зображення, OLE об'єктів, вкладених файлів, тип даних memo Office Access або SQL текстовий тип даних.

Якщо шаблон форми та база даних відповідають усім вимогам, застосунок InfoPath створює зв’язок даних для надсилання та настроює шаблон форми для надання користувачам можливості надсилання форм. Якщо користувачам потрібно надсилати форми за допомогою іншого зв’язку даних, зв’язок даних для надсилання в головному зв’язку даних можна вимкнути.

Під час розробки шаблону форми на основі бази даних застосунок InfoPath створює головне джерело даних, яке містить поля запиту та поля даних, які відповідають способу зберігання даних у базі даних. InfoPath також додає кнопки Виконати запит і Новий запис до подання шаблону форми за промовчанням. Під час натискання користувачем кнопки Виконати запит InfoPath надсилає запит із даними до поля запитів бази даних. Кнопка Новий запис видаляє всі дані з форми та присвоює елементам керування, прив’язаних до полів даних, значення полів даних за промовчанням. Під час надсилання користувачем даних до бази даних усі зміни, внесені до даних у полях даних, змінюють відповідні записи в базі даних. Якщо користувач видаляє дані з поля даних, відповідний запис видаляється з бази даних. Зрештою всі дані, які було додано до полів даних, оновлюють відповідні поля або додають відповідні записи до бази даних.

Якщо потрібно з’єднати форму з базою даних, і головний зв’язок даних для форми вже створено, можна додати додаткові зв’язки даних, які звертаються до бази даних із запитом. Під час додавання додаткового зв’язку даних InfoPath створює додаткове джерело даних із полями запитів, полями даних і групами, які відповідають полям у таблицях бази даних. Можна вибрати кілька таблиць бази даних і встановити зв’язки таблиці, як це було зроблено для головного зв’язку даних.

Під час створення додаткового зв’язку даних для запитування даних можна настроїти зв’язок для надсилання запиту щоразу під час відкриття форми користувачем. Також для надсилання запиту можна виконати такі дії:

 • Додайте кнопку, яку користувач може натискати для оновлення даних зі зв’язку даних.

 • Створіть правило, яке надсилає запит за допомогою зв’язку даних.

 • Напишіть користувацький код, який під час запуску надсилає запит.

Веб-служба

Форма може запитувати або надсилати дані до веб-служби за допомогою головного або додаткового зв’язку даних. Застосунок InfoPath дотримується таких стандартів для зв’язків із веб-службами:

 • Простий протокол доступу до об'єктів (SOAP)    SOAP — це протокол зв’язку, який визначає XML-повідомлення для обміну даними з веб-службою.

 • Мова опису веб-служб (WSDL)    WDSL — це стандарт схеми XML, який застосовується для опису розташування, протоколів зв’язку та інтерфейсів для веб-служби. Програмою InfoPath використовуються тільки веб-служби за стилем документа/тексту.

 • Універсальний опис, пошук і взаємодія (UDDI)    UDDI — це служба каталогів, яка описує веб-служби, запропоновані компаніями.

Під час розробки нового шаблону форми на основі веб-служби в застосунку InfoPath створюється головний зв’язок даних із веб-службою, відтак створюється головне джерело даних, яке містить поля запитів, поля даних і групи, які відповідають XML-схемі веб-служби.

Якщо шаблон форми настроєно для використання іншої операції в тій самій веб-службі, або потрібно використати іншу веб-службу, можна додати до шаблону форми додаткові зв’язки даних. Під час додавання додаткового зв’язку даних для запитування даних у застосунку InfoPath буде створено додаткове джерело даних із полями та групами відповідно до схеми веб-служби. У разі додавання додаткового зв’язку даних для надсилання даних можна настроїти зв’язок для надсилання всіх даних або лише частини даних форми, залежно від параметрів веб-служби.

Під час створення головного або додаткового зв’язку даних із веб-службою можна вказати, чи зв’язок лише запитує дані, лише надсилає дані або запитує та надсилає дані. Якщо зв’язок запитує дані, в застосунку InfoPath буде додано кнопку Виконати запит до шаблону форми. Під час натискання користувачем кнопки Виконати запит InfoPath надсилає запит із даними до полів запиту у веб-службі. Якщо зв’язок надсилає дані, InfoPath вмикає функцію форми «Надіслати». Під час настроювання зв’язку даних для надсилання застосунок InfoPath визначає, які дані потрібні веб-службі. На основі цих відомостей можна вказати, які поля в шаблоні форми мають надсилати дані до веб-служби.

Бібліотека документів або список на сайті SharePoint

Форма може запитувати дані за допомогою додаткового зв’язку даних із бібліотекою документів або списком на сервері зі службами Windows SharePoint. Форма може також надсилати дані до бібліотеки документів на сервері. Підключитися до бібліотеки або списку за допомогою головного зв’язку даних не можна.

У разі створення додаткового зв’язку даних, яке запитує дані з бібліотеки документів або списку застосунок InfoPath створює додаткове джерело даних для форми, яке відповідає стовпцям у бібліотеці документів або списку.

Якщо створення додаткового зв'язку даних, надсилання даних до бібліотеки документів, і ви хочете це надсилання підключення, щоб бути основні надсилання дію для шаблону форми, потрібно активувати функцію надсилання для шаблону форми та пов'язати її з даними підключення за допомогою діалогового вікна Параметри надсилання (менюЗнаряддя , параметри Надсилання ). За промовчанням усі дані у вигляді надсилається за допомогою зв'язку даних для надсилання. Якщо потрібно надіслати лише деякі дані, ви можете зробити це шляхом написання настроюваного коду для шаблону форми.

XML-файл

Форма може запитувати дані за допомогою додаткового зв’язку даних із XML-файлом. Наприклад, можна зберегти аркуш Microsoft Office Excel як XML-файл, відтак використати додатковий зв’язок даних для запиту та відображення даних із цього файлу у формі. Можна також використати додатковий зв’язок даних для запитування даних із XML-файлу для отримання даних із застосунку на веб-сервері, який повертає XML, наприклад, застосунок Microsoft ASP.NET, сценарій спільного шлюзового інтерфейсу (CGI) або застосунок, який використовує інтерфейс прикладного програмування Інтернет-сервера (ISAPI).

Застосунок на веб-сервері

Можна створити додатковий зв'язок даних, який надсилає дані до застосунку на веб-сервері, наприклад до застосунку ASP.NET, сценарію CGI або застосунку, який використовує ISAPI. Для надсилання даних до застосунку на веб-сервері, потрібно настроїти шаблон форми для надання користувачам дозволу на надсилання даних форм і настроїти параметри надсилання для підключення до даних, вибравши Параметри надсилання діалогове вікно ( веб-сервер (HTTP) Меню Знаряддя виберіть команду Параметри надсилання ).

Примітка.: Форма може мати лише один зв’язок даних, який надсилає дані до застосунку на веб-сервері. Не можна настроїти шаблон форми для використання формами правила для надсилання даних до застосунку на веб-сервері.

Параметри підключення в бібліотеці зв’язків даних

Якщо в кількох формах використовуються аналогічні або схожі зв’язки даних, можна зберігати параметри для кожного зв’язку даних у файлі зв’язку даних у бібліотеці зв’язків даних на сервері з запущеним Office SharePoint Server 2007. Файл зв’язку даних — це XML-файл, який містить відомості про підключення для одного зовнішнього джерела даних і має розширення імені файлу .xml або .udcx. Під час відкриття користувачем форми, яка з’єднується з файлом зв’язку даних, у застосунку InfoPath використовуються параметри з цього файлу для підключення до зовнішнього джерела даних. До переваг використання файлів зв’язків даних належать такі пункти:

 • Кілька форм можуть використовувати той самий файл зв’язку даних, відповідно немає потреби створювати зв’язки даних заново для кожної форми.

 • Якщо розташування або параметри підключення для зовнішнього джерела даних змінюються, потрібно оновити лише один файл зв’язку даних, а не кожен шаблон форми.

 • Файл зв’язку даних може містити альтернативні відомості для автентифікації, які використовуватимуться сервером під час заповнення користувачем форми за допомогою браузера.

 • Форми, заповнені за допомогою браузера без рівня безпеки «Повна довіра», можуть підключатися до комп’ютера в іншому домені, якщо всі зв’язки даних у формі використовують файли зв’язків даних.

Для підключення форми до файлу зв’язку даних файл має зберігатися в бібліотеці зв’язків даних на сервері з запущеним Office SharePoint Server 2007 і відповідати формату файлів універсального зв’язку даних (UDC) версії 2.0.

Примітка.: Формат файлів UDC 2.0 є надмножиною формату версії 1.0, який використовується застосунком Microsoft Office FrontPage. У застосунку InfoPath не можна використовувати файли зв’язків даних у форматі версії 1.0. Посилання на додаткові відомості про бібліотеки зв’язків даних і файли зв’язків даних див. у розділі Див. також.

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×