Загальні відомості про елементи керування

Усі форми InfoPath, які заповнюють користувачі, створюються на основі відповідних шаблонів форм. За допомогою програми Microsoft Office InfoPath можна створювати й публікувати інтерактивні та зрозумілі шаблони форм. Шаблони форм визначають, як виглядає та працює створена форма.

Під час заповнення форм користувач вводить інформацію, вводячи текст у текстові поля, вибираючи елементи списку, встановлюючи прапорці й виконуючи інші дії. Елементи інтерфейсу, з якими взаємодіє користувач, називаються елементами керування. Елементи керування використовуються для відображення даних або варіантів вибору, виконання дій або полегшують сприйняття інтерфейсу.

Поряд зі стандартними елементами керування, наприклад текстовими полями і списками, програма InfoPath містить багато нових елементів керування, серед яких повторювані таблиці, групи вибору й додаткові розділи. Ці типи елементів керування дозволяють створювати гнучкий шаблон форми, який можна пристосувати до потреб користувачів. Наприклад, у шаблоні форми звіту про витрати можна використовувати повторювану таблицю для надання користувачам можливості вводити потрібну кількість витрат.

Інформація, яку користувач вводить до елемента керування, зберігається у джерело даних форми. Під час створення шаблону форми для вставлення елементів керування зазвичай використовується область завдань Елементи керування, хоча для цього можна також перетягнути до шаблону форми поле і група з області завдань Джерело даних.

Можна настроїти зовнішній вигляд елемента керування, зокрема шрифт, колір, вирівнювання тексту в елементі керування, а також значення за промовчанням, тип даних та інші властивостей, наприклад Підказка, яка відображається в разі наведення вказівника миші на елемент керування. Також можна настроїти роботу елемента керування, наприклад можливість фільтрувати інформацію відповідно до правило.

Порада.: Для перегляду властивостей елемента керування клацніть двічі елемент керування в шаблоні форми.

У цій статті

Елементи керування і джерело даних

Способи вставлення елемента керування в шаблон форми

Типи елементів керування

Питання сумісності

Елементи керування і джерело даних

Майже всі елементи керування у формах програми Microsoft Office InfoPath є пов’язаними або зв’язати до джерела даних шаблону форми. Більшість елементів керування, зокрема текстові поля, прапорці та списки, прив’язуються до полів у джерелі даних. Якщо елемент керування не прив’язаний до джерела даних або прив’язаний неправильно, інформацію, введену в елементі керування, не можна належним чином зберегти у відповідному файлі форми (.xml).

Під час створення шаблону форми у програмі InfoPath можна вибрати автоматичне створення полів у джерелі даних під час додавання елемента керування, або прив’язування кожного елемента керування до наявного поля вручну.

У наведеному нижче прикладі конструктор форми вставив до шаблону форми текстове поле Прізвище. Текстове поле прив’язано до поля Прізвище у джерелі даних шаблону форми.

Relationship between control on form template and field in data source

Під час заповнення форми, створеної на основі цього шаблону форми, користувач вводить своє ім’я у текстове поле Прізвище. У програмі InfoPath ці дані зберігаються як Розширювана мова розмітки (XML), як показано на рисунку.

Data entered in the text box is saved as XML

Тип елемента керування разом із прив’язаним полем визначають тип інформації, яку користувач може ввести в елементі керування, а також спосіб введення інформації. Наприклад, якщо в шаблоні форми розташовано засіб вибору дати, прив’язаний до поля з тип даних «Дата», у цьому елементі керування можна вводити лише дату. Якщо в цьому елементі керування спробувати ввести інші дані, наприклад ім’я або адресу, буде відображено помилку перевірки даних.

Примітка.: Додатково до головного джерела даних для шаблону форми можна створити підключення до даних, які зберігаються у XML-документах, базах даних, веб-службах, а також у бібліотеках і списках служб Microsoft Windows SharePoint. Ці зв’язки з даними створюють вторинне джерело даних, які можна використовувати для заповнення списків і надання значень для текстових полів та інших елементів керування.

Вгорі сторінки

Способи вставлення елемента керування в шаблон форми

Під час створення шаблону форми для вставлення елементів керування можна використовувати область завдань Елементи керування. Можна вибрати автоматичне створення джерела даних для шаблону форми під час вставлення елемента керування, у такому випадку для кожного елемента керування буде автоматично створено поле або групу у джерелі даних. Крім того, можна прив’язати кожен елемент керування до наявного поля або групи у джерелі даних шаблону форми. Якщо було вибрано цей параметр, під час вставлення елемента керування буде відображено запит на вибір поля або групи із джерела даних.

Порада.: Для переключення між автоматичним створенням джерела даних і прив’язуванням елементів керування до наявного поля або групи використовується прапорець Автоматично створювати джерело даних на панелі завдань Елементи керування.

Можна також вставляти елементи керування, перетягуючи поля і групи з панелі завдань Джерело даних до шаблону форми. Кожного разу під час перетягування поля або групи до шаблону форми програма InfoPath пропонує елемент керування, який найкраще відповідає полю або групі. Наприклад, якщо поле має тип даних «Дата», програма InfoPath запропонує засіб вибору дати.

Вгорі сторінки

Типи елементів керування

Панель завдань Елементи керування містить понад 30 різних елементів керування, які можна додати до шаблону форми. Ці елементи керування можна розділити на такі категорії:

 • Стандартні елементи керування

 • Повторювані й необов’язкові елементи керування

 • Елементи керування «Файл» і «Зображення»

 • Додаткові елементи керування

 • Настроювані елементи керування

У наведених нижче таблицях описано призначення кожного елемента керування.

Стандартні елементи керування

До стандартних елементів керування входять елементи керування, пов’язані зі збиранням і відображенням інформації, наприклад текстові поля, списки, прапорці та кнопки.

Елемент керування

Піктограма

Опис

Текстове поле

Зображення кнопки

Елементи керування, які найчастіше використовуються. Користувач може вводити в текстове поле будь-який неформатований текст, наприклад речення, імена, числа, дати і час. Текстові поля не можуть містити форматований текст.

Поле для форматованого тексту

Button image

Поле, яке може містити форматований текст, зокрема жирний, курсивний текст та інші накреслення й кольори шрифту. Крім того, користувачі можуть вставляти до поля форматованого тексту зображення, списки і таблиці.

Поле із розкривним списком

Button Image

Елемент керування, який відображає список вибору в полі. Для вибору елемента зі списку потрібно натиснути стрілку для відкриття списку. Варіанти можна отримувати зі списку, створеного вручну, зі значень у джерелі даних шаблону форми або зі зв’язку з даними у XML-документі, базі даних, веб-службі, списку або бібліотеці служб Microsoft Windows SharePoint.

Поле зі списком

Button Image

Елемент керування, який відображає список варіантів вибору в полі, у якому користувач вибирає потрібний елемент або вводить власний. Варіанти можна отримувати зі списку, створеного вручну, зі значень у джерелі даних шаблону форми або зі зв’язку з даними у XML-документі, базі даних, веб-службі, списку або бібліотеці служб Windows SharePoint.

Список

Зображення кнопки

Елемент керування, який відображає список варіантів вибору в полі, у якому можна вибрати потрібний елемент. Варіанти можна отримувати зі списку, створеного вручну, зі значень у джерелі даних шаблону форми або зі зв’язку з даними у XML-документі, базі даних, веб-службі, списку або бібліотеці служб Windows SharePoint.

Елемент керування «Вибір дати»

Button image

Елемент керування, який містить поле, у яке можна ввести дату, і кнопку календаря, яка дозволяє вибрати дату.

Прапорець

Зображення кнопки

Елемент керування, який дозволяє задавати значення «так/ні» або «true/false», встановлюючи або знімаючи позначку у квадратному полі.

Перемикач

Зображення кнопки

Елемент керування, який дозволяє вибрати одне з кількох взаємовиключних значень. Коли один перемикач у групі встановлено, інші перемикачі знято. Група перемикачів прив’язується до одного поля в джерелі даних, кожен перемикач зберігає в полі інше значення.

Кнопка

Button image

Елемент керування, який, використовується для надсилання даних форми, виконання запиту та для багатьох інших потреб. Кнопку можна зв’язати з правилами, або з настроюваним кодом, який виконується під час натискання кнопки.

Розділ

Button Image

Елемент керування, який є контейнером для інших елементів керування. Розділи можуть містити будь-які елементи керування з області завдань Елементи керування, зокрема інші розділи.

Повторювані й необов’язкові елементи керування

До повторюваних і необов’язкових елементів керування входять списки, повторювані таблиці, повторювані розділи й необов’язкові розділи. Ці елементи керування дозволяють під час заповнення форми вставляти елементи списку, рядки, набори записів і додаткову інформацію.

Елемент керування

Піктограма

Опис

Необов’язковий розділ

Button image

Елемент керування, який є контейнером для інших елементів керування, і є корисним для внесення додаткової інформації, яка не є обов’язковою для заповнення. Під час заповнення форми, яка містить додаткове поле, можна вибрати, чи потрібно включати необов’язковий розділ до форми.

Повторюваний розділ

Button Image

Елемент керування, який є контейнером для інших елементів керування і є корисним для відображення даних на основі записів, наприклад записів бази даних працівників. Під час заповнення форми, яка містить повторюваний розділ, можна додавати додаткові екземпляри повторюваного розділу.

Повторювана таблиця

Button image

Елемент керування, який відображає повторювану інформацію у вигляді таблиці. Кожен елемент відображається в новому рядку повторюваної таблиці. Під час заповнення форми за необхідності можна додавати або видаляти рядки в повторюваній таблиці. Повторювана таблиця може містити інші елементи керування.

Горизонтальна повторювана таблиця

Button image

Елемент керування, який відображає повторювану інформацію у вигляді таблиці. Кожен елемент відображається в новому стовпці повторюваної таблиці. Під час заповнення форми за необхідності можна додавати або видаляти стовпці у повторюваній таблиці. Горизонтальна повторювана таблиця може містити інші елементи керування.

Головний/другорядний

Button image

Елемент керування, який є набором повторюваних елементів керування, безпосередньо пов’язаних один з одним. Головний елемент керування завжди є повторюваною таблицею, тоді як другорядний елемент керування може бути повторюваною таблицею або повторюваним розділом. Елементи керування «Головний/другорядний» допомагають користувачам більш ефективно працювати з великою кількістю даних. Наприклад, якщо шаблон форми відображає записи бази даних працівників, можна вибрати відображення в головному елементі керування лише певного набору інформації про кожного працівника. Якщо вибрати запис (рядок) у головному елементі керування, у другорядному елементі керування може відобразитись більш детальна інформація про працівника.

Маркірований список

Button image

Елемент керування, який дозволяє користувачам за необхідності додавати або видаляти елементи маркованого списку у формі. Марковані списки є зручним способом додавати повторюваний текст, наприклад заплановані дії в шаблоні форми порядку денного наради.

Нумерований список

Button image

Елемент керування, який дозволяє користувачам за необхідності додавати або видаляти елементи нумерованого списку у формі. Нумеровані списки є зручним способом додавання повторюваного тексту, який має певний порядок сортування, наприклад список тем обговорення в шаблоні форми порядку денного наради.

Звичайний список

Button image

Елемент керування, який дозволяє користувачам за необхідності додавати або видаляти елементи списку у формі. Простий список є зручним способом додавання звичайного повторюваного тексту, наприклад списку учасників у шаблоні форми запрошення на нараду.

Список із множинним вибором

Button image

Елемент керування, який відображає список варіантів вибору у вигляді списку прапорців, який можна прокручувати. Користувачі можуть встановлювати необхідну кількість прапорців, можна навіть додавати власні елементи, залежно від способу створення шаблону форми.

Елементи керування «Файл» і «Зображення»

Можна створити шаблон форми таким чином, щоб користувачі могли під час заповнення форми, створеної на основі шаблону форми, вкладати файли або зображення. Крім того, користувачі, які заповнюють форми InfoPath на планшетному ПК, можуть використовувати особливий елемент керування, який дозволяє створювати і зберігати рукописні рисунки.

Елемент керування

Піктограма

Опис

Файл вкладення

Зображення кнопки

Елемент керування, який дозволяє користувачам вкладати файли у форми. Кожний елемент керування «Вкладення файлу» дозволяє вкласти один файл, тип якого за необхідності можна обмежити. Якщо необхідно вкладати кілька файлів, можна вставити елемент керування «Вкладення файлу» до повторюваного елемента керування.

Рисунок

Button image

Елемент керування, який можна включати до шаблону форми як статичний елемент, наприклад заголовок або тло, або можна дозволити користувачам вставляти зображення як частину форми. Елемент керування «Рисунок» може зберігати зображення безпосередньо у формі, або зберігати адресу (Уніфікований покажчик ресурсу (URL-адреса)), яка вказує на розташування зображення.

Рукописний рисунок

Button image

Елемент керування, який дозволяє користувачам планшетних ПК додавати до форми рукописні рисунки усередині самого елемента керування або поверх зображення тла.

Додаткові елементи керування

Додаткові елементи керування — це елементи керування, які використовуються рідше, ніж стандартні елементи керування, або лише за певних обставин.

Елемент керування

Піктограма

Опис

Гіперпосилання

Зображення кнопки

Елемент керування, який можна використовувати для посилання на URL. Наприклад, шаблон форми, який відображає інформацію про список продуктів, може містити гіперпосилання на веб-сторінки з інформацією про продукти. Гіперпосилання може вказувати на будь-який веб-сервер у інтрамережі або в Інтернеті.

Поле виразу

Button image

Текстовий елемент керування, призначений лише для читання. Можна використовувати поля виразів для відображення тексту лише для читання, відображення значення іншого елемента керування у формі, або створення формули на основі виразів Мова XPath (XML Path Language).

Вертикальний напис

Button image

Текстовий напис, призначений лише для читання, який відображається в шаблоні форми під кутом 90 градусів. Вертикальні написи часто використовуються як заголовки стовпців у повторюваних таблицях.

Область прокручування

Button image

Елемент керування, який містить інші елементи керування, зберігаючи фіксований розмір, і дозволяє за допомогою смуг прокручування переглядати інформацію, яка не вміщується в поле зору. Область прокручування може бути корисною у випадку, якщо розділ форми містить багато даних, і не потрібно бачити його весь одночасно.

Горизонтальна область

Button Image

Елемент керування, який містить інші елементи керування, і може використовуватись для розташування кількох елементів керування поруч у шаблоні форми.

Група вибору

Button image

Елемент керування, який містить два або кілька розділ вибору, які, у свою чергу, містять інші елементи керування. Кожен розділ вибору у групі вибору виконує роль одного параметра в сукупності взаємовиключних елементів вибору. Під час заповнення форми користувач може замінити розділ вибору за промовчанням іншим розділом вибору. Наприклад, у шаблоні форми заяви про приймання на роботу можна використати групу вибору для надання можливості вводити номер домашнього телефону або номер робочого телефону.

Повторювана група вибору

Button image

Елемент керування, який відображає два або кілька розділів вибору в повторюваній структурі. Під час заповнення форми за необхідності можна додавати, видаляти або замінювати додаткові групи вибору. Наприклад, у шаблоні форми інформації про працівника можна використовувати повторювану групу вибору для надання користувачам можливості вводити кілька контактних номерів. Для кожного контакту користувач може замінити домашню адресу робочою адресою.

Розділ вибору

Button image

Елемент керування, який містить інші елементи керування і завжди відображається всередині груп вибору або повторюваних груп вибору. Розділи вибору можуть бути корисними, якщо потрібно додати більше елементів вибору до наявної групи вибору. Якщо вставити розділ вибору не у групу вибору, програма InfoPath автоматично вставить розділ вибору всередину нової групи вибору.

Повторюваний рекурсивний розділ

Button image

Елемент керування, який містить інші елементи керування і може бути вставлений всередину самого себе. Повторювані рекурсивні розділи можна використовувати для створення ієрархічного вмісту, наприклад контуру.

Настроювані елементи керування

Щоб зробити додаткові елементи керування, зокрема елементи керування Microsoft Елемент керування ActiveX і частини шаблонів, доступними у програмі InfoPath, можна використовувати майстер додавання настроюваного елемента керування. Настроювані елементи керування не входять до програми InfoPath за промовчанням.

Елемент керування

Опис

Частина шаблону

Настроєний набір елементів керування, до якого входить розмітка, параметри властивості й деякі аспекти функціонування елемента керування, які можна зберегти для повторного використання у кількох шаблонах форм. Після створення шаблону форми потрібно використати майстер додавання настроюваного елемента керування для імпортування частини шаблону в режим конструктора для використання в шаблоні форми.

Елемент керування ActiveX

Цей елемент керування не входить до програми InfoPath, але його можна додати до області завдань Елементи керування. Можна вибрати елемент керування з наявних елементів керування ActiveX, які вже зареєстровано на комп’ютері, або використати настроювані елементи керування, розроблені для певних потреб. Наприклад, якщо шаблон форми створюється для використання у фінансовій сфері, можна розробити елемент керування ActiveX, який відображає біржові діаграми в шаблоні форми. Після створення або знаходження елемента керування ActiveX використовуйте майстер додавання настроюваного елемента керування для імпортування елемента керування в режимі конструктора з метою використання його в шаблоні форми.

Вгорі сторінки

Питання сумісності

Розробляючи шаблон форми в InfoPath, можна вибрати певний режим сумісності для створення сумісного з браузером шаблона форми. Коли сумісний з браузером шаблон форми публікують на сервері, на якому працюють служби InfoPath Forms Services, сумісні з браузером форми на основі цього шаблона можна переглядати у браузері. Під час розробки такого шаблона деякі елементи керування в області завдань Елементи керування недоступні, оскільки їх неможливо відобразити у браузері. Наведені нижче елементи керування не підтримуються в шаблонах форм, сумісних із браузером:

 • Поле зі списком

 • Списки із множинним вибором

 • Елементи керування «Головний/другорядний»

 • Марковані, нумеровані й звичайні списки

 • Зображення й рукописний рисунок

 • Рукописні рисунки

 • Вертикальні написи

 • Області прокручування

 • Горизонтальні області

 • Горизонтальні повторювані таблиці

 • Групи вибору, повторювані групи вибору й розділи вибору

 • Повторювані рекурсивні розділи

 • Елементи керування ActiveX

Можна також створювати частина шаблонаі шаблони форм Microsoft Office InfoPath 2007, сумісні з програмою Microsoft Office InfoPath 2003. У частинах шаблонів елементи керування ActiveX не підтримуються і, як наслідок, є прихованими в області завдань Елементи керування. У шаблонах форми зі зворотною сумісністю поля зі списком і списки із множинним вибором не підтримуються. Під час відкриття шаблону форми у програмі InfoPath 2003 поля зі списком відображаються як розкривні списки, а списки із множинним вибором — як марковані списки.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×