Загальні відомості про вирази

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Вирази можна використовувати для широкого завдання в Microsoft Office Access 2007, таких як виконання математичних обчислень, яка об'єднує видобування тексту або перевірки даних. У цій статті наведено довідкову інформацію про вирази, коли використовувати їх, як вони порівняти з формулами, Microsoft Office Excel і те, що їх складові частини.

У цій статті

Огляд виразів

Переваги використання виразів

Порівняння виразів у програмі Access і формул Excel

Компоненти виразу

Приклади виразів

Огляд виразів

Вираз – це поєднання всі або деякі з таких дій: вбудовані або користувацькі функції, ідентифікатори, оператори та константи, результатом обчислення якого є єдине значення.

Порада : У програмі Access 2010 побудовника виразів має IntelliSense, тож ви можете бачити те, що аргумент вираз вимагає.

компоненти виразу

Наприклад, цей вираз містить усі чотири елементи:

= Sum ( [ціна покупки]) * 0,08

У цьому прикладі Sum () – це вбудовані функції, [Ціна за придбання] – це ідентифікатор, * математичних операторів, а 0,08 константи. Цей вираз можна використовувати для обчислення податку у групі елементи текстового поля у формі нижній колонтитул або нижній колонтитул звіту.

Вирази можуть бути набагато складніші або простіші, ніж у наведеному прикладі. Наприклад, такий Логічне значення вираз складається лише з одного оператора й однієї константи:

>0

Цей вираз повертає значення Істина, коли порівнюється з числом більше 0, і значення Хибність, коли порівнюється з числом менше 0. Цей вираз можна використовувати у властивості Правило верифікації елемента керування або поля таблиці, щоб забезпечити введення лише додатних значень.

У програмі Access вирази використовуються в багатьох випадках для обчислень, операцій із символами, або щоб перевіряти дані. Таблиці, запити, форми, звіти та макроси мають властивості, які приймають вирази. Наприклад, вирази можна використовувати для властивостей Джерело елемента керування та Значення за промовчанням елемента керування. Вирази також можна використовувати для властивості Правило перевірки поля таблиці. Крім того, у коді Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) для процедури події або модуля часто використовуються вирази, схожі на ті, які використовуються в об’єкті Access, наприклад у таблиці або запиті.

Примітка : Докладні відомості про компоненти виразу див. у розділі Компоненти виразу далі в цій статті.

На початок сторінки

Переваги використання виразів

У програмі Access вирази дають змогу:

 • Обчислення значення, яке не існує безпосередньо в даних. Можна обчислити значення для поля запиту та елементів керування на формах і звітах.

 • Настроювати значення за замовчуванням для поля таблиці або елемента керування на формі чи у звіті. Такі значення за замовчуванням відображаються, якщо відкрити таблицю, форму або звіт.

 • Створювати правила перевірки. Правила перевірки визначають значення, які дозволено вводити в полі або елементі керування.

 • Указувати умови запиту.

Одна з найбільш поширені способи використання виразів у програмі Access – щоб обчислити значення, яке не існує безпосередньо в даних. Наприклад, можна створити стовпець у запиті, що обчислює елемента рядка підсумків і потім використовувати це значення в у формі або звіті. Стовпці в запиті, який із таких обчислення називається обчислюване поле. Наприклад, наведений нижче вираз у запиті обчислює рядком підсумків із до застосування знижки.

Розширена Ціна : CCur ( [Відомості про замовлення]. [ Ціна за одиницю] * [Кількість] *(1-[Discount])/100) * 100

Результат цього виразу – стовпець, або обчислюване поле, з іменем Розширена ціна.

Не можна створювати таблиці полів, які автоматично обчислює власного значення. Якщо потрібно, можна використовувати для поля таблиці для зберігання результатів обчислення, яке було зроблено в іншому місці (наприклад, у запиті або у формі). Однак, якщо немає конкретних причина, щоб зробити, це більш ефективним, щоб зберігати значення, які потрібно виконати обчислення а потім обчислити результати зручний доступ.

Наприклад, припустимо, що потрібно обчислити загальну долар сума для елемента рядка у рахунка-фактури. Замість того, щоб зберігати елемент рядок Підсумок у базі даних, обчислення її за потреби з двох інших елементів, що зберігається в базі даних, кількість і ціну. В елементі керування текстовим полем у звіті рахунка-фактури використовуйте наведений нижче вираз для обчислення значення:

= CCur ( [Quantity]*[Price])

Цей вираз Перемножує кількість ціну за та використовує перетворити на функція currency (CCur) потрібно перетворити результат на тип даних Currency. Також можна обчислити знижки для кожного замовлення.

Щоразу, коли потрібно обчислити або виконують операції з даними у двох або кількох полів таблиці, можна створити обчислюване поле. Наприклад, кількома таблицями зберігання ім'я та прізвище в окремих полях. Якщо ви хочете об'єднання імена, імена та прізвища а потім їх потрібно відобразити в одне поле, можна створити обчислюване поле в запиті. Як було згадано вище, створюючи цей тип обчислюваного поля безпосередньо в таблиці може здатися логічні, але таблиці не підтримує цей тип дії. Вони не надають поля або властивості, у якого потрібно додати необхідні вираз.

Обчислюване поле, яке поєднує ім'я та прізвище матиме такий вигляд: [ім'я] & "" & [прізвище]. У цьому випадку амперсанди (&) поєднують значення поля «ім'я », символ пробілу (пробіл, узятий у лапки) і значення в полі «прізвище» .

Також можна використовувати вирази у програмі Access для надання значення за промовчанням для поля таблиці або елемента керування. Наприклад, щоб установити значення за замовчуванням для поля дати поточну дату, введіть дати () в полі властивості Значення за замовчуванням для цього поля.

Крім того, можна використати вираз для створення нового правила перевірки. Наприклад, можна використовувати правила перевірки до елемента керування або поля таблиці, потрібно, дату, яка внесена має більше або дорівнює поточної дати. У такому випадку установити значення в полі властивості Правило перевірки , щоб > = дати ().

Нарешті, за допомогою виразу можна встановити умови запиту. Припустімо, наприклад, що потрібно переглянути відомості про збут товару для замовлень, доставлених протягом певного періоду часу. Можна ввести умови, щоб визначити діапазон дат, а програма Access поверне лише ті рядки, які відповідають цим умовам. Наприклад, вираз може мати такий вигляд:

Between # #1/1/2007 І # #12/31/2007

Після додавання критерію до запиту та виконання запиту повертаються лише ті значення, які відповідають указаним датам.

На початок сторінки

Порівняння виразів у програмі Access і формул Excel

Вирази Access схожі на формули Excel, оскільки результат у них отримується за допомогою схожих елементів. Як формули Excel, так і вирази Access містять принаймні один із зазначених нижче елементів.

 • Ідентифікатори    У програмі Excel ідентифікатори є імена окремі клітинки або діапазони клітинок у книзі, наприклад A1, B3:C6або Аркуш2! C32. У програмі Access, ідентифікатори є імена полів таблиці (наприклад, [Контакти]! [Імені]), що елементи керування форми та звіти (наприклад форм! [ Список завдань]! [Опис]), або властивості цих полів і елементів керування (таких як форм! [ Список завдань]! [Опис].ColumnWidth).

 • Оператори.    В обох програмах оператори дають змогу порівнювати значення або виконувати прості обчислення на основі даних. Приклади операторів: + (плюс) і (мінус).

 • Функції та аргументи.    У програмах Access і Excel для завдань, для яких недостатньо самих операторів, використовуються функції та аргументи. Наприклад, можна знайти середнє значення величин у полі або перетворити формат результату обчислення на грошовий. Приклади функцій: SUM і STDEV. Аргументи – це значення, які надають відомості функціям. У програмах Access і Excel широкий вибір функцій, але імена схожих функцій інколи відрізняються. Наприклад, функція Excel AVERAGE відповідає функції AVG у програмі Access.

 • Константи.    Як у програмі Access, так і у програмі Excel, константи – це незмінні значення, наприклад текстові рядки або числа, які не обчислюються за допомогою виразу.

Оператори та константи, подібні до тих, що використовуються у формулах Excel за допомогою виразів Access, але виразів Access використовуйте функції та інші ідентифікатори. Формули Excel можна використовувати лише в одному розташуванні – клітинку на аркуші. Проте, можна використовувати вираз Access у багатьох розташуваннях для широкого завдання, зокрема такі:

 • створювати обчислювані елементи керування на формах і у звітах;

 • Створення обчислюваного поля в запитах

 • указувати умови в запитах;

 • перевіряти дані, які вводяться в полі або елементі керування на формі;

 • групувати дані у звітах.

Щоб обчислити числове значення або значення дати й часу, можна використовувати як вираз Access, так і формулу Excel, застосовуючи математичні оператори. Наприклад, щоб обчислити для клієнта ціну з урахуванням знижки, можна скористатися формулою Excel =C2*(1-D2) або виразом Access = [Вартість одиниці]*(1-[Знижка]).

За допомогою виразу Access або формули Excel можна також об’єднувати, розділювати рядки або виконувати інші дії з ними, застосовуючи оператори для рядків. Наприклад, щоб об’єднати ім’я та прізвище в один рядок, можна використати формулу Excel =D3 & " " & D4 або вираз Access = [Ім’я] & " " & [Прізвище].

На початок сторінки

Компоненти виразу

Вирази можуть складатися з ідентифікаторів, операторів, функцій і аргументів, констант і значень. У наведених нижче розділах докладно описано ці компоненти. Приклади в цих розділах також містять короткі описи синтаксису, який використовується у виразах.

Ідентифікатори

Ідентифікатор – це ім'я поля, властивості або елемента керування. Ідентифікатор використовується у виразі для позначення значення, пов'язані з поля, властивості або елемента керування. Розглянемо вираз = [запланована дата]-[Дата доставки]. Цей вираз віднімає значення поля «Дата доставки» або елемент керування від значення запланована дата поля або елемента керування. У цей вираз як «запланована дата» і «Дата доставки» служити ідентифікаторів.

Оператори

У програмі Access підтримуються різноманітні оператори, зокрема поширені арифметичні оператори, такі як +, , * (множення), / (ділення). Можна також використовувати оператори порівняння, такі як < (менше) або > (більше), щоб порівнювати значення, текстові оператори на кшталт & і +, щоб об’єднувати текст, логічні оператори, наприклад Not і And, щоб визначати істинні або хибні значення, а також інші оператори, які є лише у програмі Access.

Функції та аргументи

Функції – це вбудовані процедури, які можна використовувати у виразах. Функції використовуються для різноманітних операцій, наприклад для операцій із текстом і датами, або щоб обчислювати значення й підсумовувати дані. Наприклад, часто використовується функція Date, яка повертає поточну дату. Функцію Date можна використати для різноманітних цілей, наприклад у виразі, який визначає значення за замовчуванням для поля таблиці. У цьому прикладі, якщо додається новий запис, значення цього поля за замовчуванням дорівнюватиме поточній даті.

Для деяких функцій потрібно надавати аргументи. Аргумент — це значення, яке надає дані для функції. Якщо для функції потрібно кілька аргументів, їх відокремлюють крапкою з комою. Наприклад, функція Date у такому прикладі виразу:

= Формат ( Date (), " мммм d, yyyy ")

У цьому прикладі використовуються два аргументи. Перший аргумент – до дати () функція, яка Повертає поточну дату. Другий аргумент ("мммм d, yyyy"), який буде розділено на першому аргументі крапкою з комою, визначає текстового рядка доручити функцію Формат форматування дат, повертається значення. Зверніть увагу на текст, який потрібно взяти в лапки. Цей вираз також відображено, які часто використовуються значення яке повертається, одну функцію як аргумент для іншої функції. У цьому випадку дати () функціонує як аргумент.

Посилання на докладні відомості про синтаксис функцій і виразів можна знайти в розділі Див. також.

Константи.

Константа – це елемент, значення якого не змінюється під час роботи програми Access. У виразах часто використовуються константи True, False і Null. У коді VBA можна також визначити власні константи, які використовуватимуться у процедурах VBA. VBA – це мова програмування, яка використовується у програмі Access.

Примітка : Константи VBA не можна використовувати в настроюваних функціях, які використовуються у виразах. Наприклад, у VBA є константи для днів тижня: vbSunday відповідає неділі, vbMonday – понеділку тощо. Кожна з цих констант має відповідне числове значення. Наприклад, числове значення для vbSunday – 1, а для vbMonday – 2. Ці константи не можна використовувати в настроюваній функції, яка викликається з виразу. Замість цього слід використовувати числові значення.

Значення

У виразах можна використовувати значення-літерали, наприклад число 1 254 або рядок "Введіть число від 1 до 10". Можна також використовувати числові значення – послідовності цифр – і за потреби включати знак і десяткову кому. У разі відсутності знака програма Access автоматично сприймає значення як додатне. Щоб зробити значення від’ємним, додайте мінус (). Можна також застосувати експоненціальну нотацію. Для цього додайте "Е" або "е" та знак показника ступеня (наприклад, 1,0Е–6).

Використовуючи текстові рядки-константи, їх слід брати в лапки, щоб програма Access правильно їх інтерпретувала. У деяких випадках лапки додаються у програмі Access автоматично. Наприклад, якщо ввести текст у виразі для правила перевірки або умови запиту, у програмі Access автоматично додаються лапки на початку та в кінці текстових рядків.

Наприклад, якщо ввести текст Париж, у виразі відображається "Париж". Якщо вираз має містити рядок у лапках, візьміть вкладений рядок в одинарні лапки (') або тричі в подвійні лапки ("). Наприклад, такі вирази будуть еквівалентні:

Форми ! [ Контакти]! [Місто]. Значення за промовчанням = '"Париж" '

Форми ! [ Контакти]! [Місто]. Значення за промовчанням = " " "Paris" " "

Щоб використовувати значення дати й часу, вводьте значення у знаках фунта (#). Наприклад, #3-7: 07 # # #7-Берез-07 та #Mar-7 – 2007 # мають всі значення неприпустимі дати й часу. Під час доступу виявляє неприпустимі дати й часу значення, яке додається в # символи, він автоматично розпізнає значення як дата й час даних типу.

На початок сторінки

Приклади виразів

У таблиці нижче наведено кілька прикладів виразів Access і їх типове застосування.

Вираз

Призначення

=[Запланована дата]-[Дата доставки]

Обчислення різниці між значення дати у двох елементах керування «Текстове поле» (з іменами «Запланована дата» та «Дата доставки») у звіті.

Date()

Установлення поточної дати як значення за промовчанням для поля таблиці «Дата й час».

Сума: CCur([Відомості про замовлення].Вартість одиниці товару*[Кількість]*(1-[Знижка])/100)*100

Створення обчислюваного поля "Розширена ціна" в запиті.

Between #01/01/2007# And #31/12/2007#

Визначення умов для поля типу "Дата й час" у запиті.

=[Підформа замовлення].Форма!Проміжний підсумок замовлення

Повернення значення елемента керування «Підформа замовлення» в підформі «Замовлення», яка знаходиться у формі «Замовлення».

> 0

Визначення правила перевірки для числового поля таблиці — обов’язкове введення значень, більших за нуль.

Деякі вирази (але не всі) починаються з оператора рівності (=). Обчислюючи значення для елемента керування на формі або у звіті, на початку виразу використовуйте оператор =. В інших прикладах, наприклад коли вираз вводиться в запиті або для властивості DefaultValue чи ValidationRule поля або елемента керування, оператор = не використовується, якщо вираз не додається до текстового поля таблиці. Інколи, наприклад якщо вирази додаються до запитів, програма Access автоматично видаляє оператор =.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×