Життєвий цикл шаблона форми

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Ця стаття призначена для розробників шаблонів форм, яким потрібно зрозуміти всі аспекти процесу створення форм у Microsoft Office InfoPath. У ній описано різні етапи створення та розгортання шаблону форми, а також наведено посилання на додаткові відомості про основні завдання. Хоча кожен розробник може експериментувати та працювати по-своєму, дотримання рекомендованого процесу розробки допоможе заощадити час і зусилля.

У цій статті

Етап 1: Планування

Етап 2: Створення

Етап 3: Розгортання

Етап 4: Підтримка

Етап 5: Архівація

Етап 1: Планування

Час, який буде витрачено на планування, залежить від складності шаблону форми, ролі розробника, процесів і вимог в організації.

Якщо шаблон форми використовуватиметься лише безпосередніми членами групи, етап планування можна значно спростити. Якщо шаблон форми складніший, етап планування, ймовірно, буде формальнішим і включатиме консультації з багатьма зацікавленими сторонами. Наприклад, якщо шаблон форми буде частиною великої бізнес-системи, яка охоплює всю установу, наприклад, звітування про витрати або системи планування корпоративних ресурсів, можливо, потрібно буде створити формальніші документи планування, наприклад, функціональні вимоги.

В обох випадках перед створенням шаблону форми слід урахувати такі фактори:

 • Цілі користувачів    Які завдання виконуватимуть користувачі за допомогою шаблону форми? Які сценарії потрібно підтримувати? Як вимірятиметься успішність досягнення цілей користувачів?

 • Можливості сумісності    Чи має шаблон форми бути доступним для користувачів з інших організацій (наразі або в майбутньому)? Наприклад, якщо потрібно надати доступ до шаблону форми на зовнішньому веб-сайті установи для клієнтів, на чиїх комп’ютерах не інстальовано InfoPath, замість стандартного, доступного лише в InfoPath шаблону форми можна створити сумісний із браузером шаблон форми. Якщо деяким користувачам в організації потрібно заповнити форму в InfoPath 2003, слід створити шаблон форми зі зворотною сумісністю. Якщо потрібно, щоб користувачі мали змогу заповнювати форми в автономному режимі (наприклад, коли їх немає на роботі), додайте до шаблону форми функції, за допомогою яких він ефективно функціонуватиме в автономний режим.

 • Наявні форми користувачів    Якщо наразі для збирання даних від користувачів використовуються документи Microsoft Office Word або книги Microsoft Office Excel, ці файли можна легко перетворити на шаблони форм InfoPath. Якщо у вас є наявні шаблони форм InfoPath 2003, потрібно використовувати їх як шаблони зі зворотною сумісністю чи оновити до формату Office InfoPath 2007?

 • Вимоги до інтегрування    З якими іншими продуктами або технологіями має працювати шаблон форми? Наприклад, потрібно зберігати дані, які містяться в шаблоні форми, в базі даних Microsoft SQL Server, або створити шаблон форми на основі веб-служби, щоб мати змогу надсилати дані в базу даних, що безпосередньо не підтримується в InfoPath.

 • Вимоги до інтерфейсу користувача    Чи потрібно дотримуватися рекомендацій щодо фірмової символіки? Як має виглядати шаблон форми? Який тип елементів керування використовуватиметься, і як їх буде організовано?

 • Вимоги до процесу    Шаблон форми буде частиною більшого бізнес-процесу, наприклад процесу Затвердження звіту про витрати? Якщо так, відомості, які подання потрібна, і як ви впровадження правила, які керують проходить організації та обробляються різними користувачами та бізнес-систем до даних? Вас буде скористатися перевагами робочого циклу функцій в інших програмах, таких як Microsoft Office SharePoint Server 2007? Шаблон форми, буде потрібно керований код або сценарій? Якщо так, ви будете використовувати внутрішні розробники або буде зовнішній цю роботу?

 • Вимоги до зберігання даних    Що потрібно робити з даними у формах користувачів? Наприклад, якщо користувачам потрібно швидко надсилати дані в різних напрямках, але немає потреби надалі використовувати ці дані, для їх зберігання можна скористатися повідомленнями електронної пошти. Якщо користувачам потрібно мати доступ до даних форми та спільно їх використовувати, можна зберігати колекції зв’язаних форм InfoPath у бібліотеці на сервері зі службами Microsoft Windows SharePoint. Якщо користувачам потрібно мати доступ до даних у формі в інших бізнес-застосунках або системах, наприклад, звітуванні про витрати або бухгалтерських застосунках, можна зберігати дані в корпоративних базах даних. Для цього підключіть шаблон форми до веб-служби, яка є посередником між шаблоном форми та базою даних або бізнес-системою.

 • Вимоги до системи безпеки    Відомості, які загроз та виправляються обличчя? Чи шаблону форми потрібно інсталювати на комп'ютери користувачів або мають користувачі доступ з мережі ресурсів? Чи потрібно користувачам цифровий підпис або певні набори даних до форм? Буде підключення шаблон форми безпосередньо до бази даних або використовуватиметься файлами зв'язку з даними у бібліотеки зв'язків даних, які зазвичай можна керувати з правами адміністратора?

 • Вимоги до перевірки    Який процес використовуватиметься для перевірки оформлення та поведінки шаблону форми? Чи потрібно створити формальний план перевірок?

 • Вимоги до розгортання    Як заплановано спільне використання шаблону форми з іншими користувачами? Де буде опубліковано шаблон форми? Якщо заплановано опублікувати його на сервері зі службами форм InfoPath Forms Services, потрібно опублікувати шаблон у бібліотеці чи як тип вмісту сайту? Як буде повідомлено користувачів про наявність шаблону форми? Чи заплановано випуск нових версій шаблонів форм?

 • Вимоги до підтримки    Чи потрібно архівувати шаблони форм і/або форми користувачів? Протягом якого часу потрібно зберігати дані? Які політики архівації та зберігання даних є обов’язковими в організації?

На початок сторінки

Етап 2: Створення

Після завершення етапу планування можна розпочати етап створення шаблону. Під час створення шаблону форми рекомендовано дотримуватися наведеного нижче порядку виконання завдань. Однак, за потреби можна відхилитися від цього порядку. Наприклад, можна визначити перевірку даних, умовне форматування та правила для елементів керування під час додавання цих елементів до шаблону форми, а не робити це на пізнішому етапі створення шаблону.

Крок 1: Створення шаблону форми

Крок 2: Створення або визначення основного джерела даних

Крок 3: Визначення макета

Крок 4: Додавання елементів керування

Крок 5: Додавання зв’язків даних

Крок 6: Додавання перевірки даних, правил та інших функцій бізнес-логіки

Крок 7: Створення настроюваних подань

Крок 8: Увімкнення поведінки під час надсилання

Крок 9: Увімкнення функцій безпеки

Крок 10: Перевірка оформлення та поведінки

Крок 1: Створення шаблону форми

Під час створення шаблону форми, можливо, в InfoPath потрібно буде імпортувати наявну форму, наприклад, документ Word або книгу Excel, або вказати параметри сумісності для шаблону форми, щоб отримані форми можна було заповнювати в InfoPath 2003 або у браузері. Більшість цих параметрів доступні в діалоговому вікні Створення шаблону форми. Наприклад, якщо потрібно створити шаблон форми, який можна відкривати та заповнювати в Microsoft Office InfoPath або у браузері, установіть прапорець Активувати лише сумісні із браузером функції в діалоговому вікні Створення шаблону форми.

У цих ресурсах наведено додаткові відомості про процес створення шаблону форми.

Клацніть

Завдання

Загальні відомості про служби форм InfoPath Forms Services

Відомості про серверну технологію, яка дає змогу створювати шаблони форм, які можна відкривати та заповнювати у браузері.

Загальні відомості про шаблони форм, сумісні із браузером

Відомості про шаблони форм, сумісні із браузером, які можна відкривати та заповнювати в InfoPath, у браузері або на мобільному пристрої. Шаблон форми, сумісний із браузером, можна ввімкнути для використання у браузері, коли цей шаблон буде опубліковано на сервері зі службами форм InfoPath Forms Services користувачем або адміністратором серверної ферми.

Визначення параметрів сумісності для шаблону форми

Можливість вибору параметра сумісності для шаблону форми або змінення наявного параметра сумісності. Цей параметр визначає, які функції й елементи керування InfoPath доступні під час створення шаблону форми. Наприклад, якщо в області завдань Створення шаблону форми встановлено прапорець Активувати лише сумісні із браузером функції, в InfoPath буде приховано або вимкнуто елементи керування та функції, які відсутні в шаблонах форм, що підтримуються браузером.

Перетворення книги Excel на шаблон форми InfoPath

Створення шаблону форми з наявної книги Microsoft Office Excel.

Перетворення документа Word на шаблон форми InfoPath

Створення шаблону форми з наявного документа Microsoft Office Word.

Крок 2: Створення або визначення основного джерела даних

Усі шаблони форм створюються на основі джерела даних, в якому зберігаються зібрані у формі дані. Це джерело даних може бути корпоративною базою даних, веб-службою, наявним XML-файлом, який використовується в організації для стандартизації даних, наприклад, файлом Схема XML (.xsd). За відсутності наявного джерела даних в InfoPath можна створити джерело даних під час додавання елементів керування до шаблону форми.

Подання джерела даних для шаблону форми відображається в області завдань Джерело даних:

Частина області завдань «Джерело даних»

Якщо шаблон форми створюється вперше, необхідно визначити, який із підходів слід використати:

 • Дозволити InfoPath створити джерело даних    Якщо створити на пустий шаблон форми InfoPath створює джерела даних для вас під час додавання елементів керування до шаблону форми. Це може бути корисно, якщо ви розробляєте шаблон форми, який буде використовуватися неофіційно учасниками невеликої групи, коли вас немає доступу до наявного джерела даних у вашій організації, або коли вам не потрібно зберігати дані, які ви збираєте поза межами форми. Це також може бути корисний під час надання спільного доступу до форми в бібліотеці SharePoint або в повідомленні електронної пошти Microsoft Office Outlook 2007 , і ви хочете для відображення інформації з форми в стовпці в бібліотеці або в папці Форм InfoPath замість того, щоб зберігати її бази даних або іншого зовнішнього розташування.

 • Використання наявного джерела даних    Якщо макет шаблону форми з наявного джерела даних, таких як бази даних або веб-служби, InfoPath встановлює основні підключення до даних до цього джерела даних. Може бути лише один основний зв'язок даних у шаблоні форми. Пізніше до макета можна створити зв'язки даних із джерела даних допоміжних, щоб заповнити список полів із зовнішніми даними або надсилання даних форми до кількох джерела даних. Щоб отримати додаткові відомості про додаткові джерела даних, можна знайти "Крок 5: додавання зв'язків із даними» пізніше в цій статті.

У цих ресурсах наведено додаткові відомості, за допомогою яких можна визначити, який тип джерела даних слід використовувати та коли слід додавати додаткові зв’язки з даними до шаблону форми.

Клацніть

Завдання

Загальні відомості про джерела даних

Відомості про джерела даних, з якими працює InfoPath, і їхнє відображення в області завдань Джерело даних.

Загальні відомості про зв’язки даних

Відомості про зв’язки з даними, які є динамічними зв’язками між формою та джерелом даних, у якому зберігаються або надаються дані для цієї форми.

Розробка шаблона форми з використанням параметрів у бібліотеці підключень даних

Створення шаблону форми на основі стандартного файлу зв’язку з даними, який зберігається в бібліотеці зв’язків даних на сайті Office SharePoint Server 2007. Цей файл містить відомості про зв’язок із джерелом даних, наприклад, базою даних Access, електронною таблицею або текстовим файлом.

Крок 3: Визначення макета

Більшість шаблонів форм містять принаймні одну макетну таблицю, яка є каркасом для організації та впорядкування вмісту форми, включно з елементами керування, розділами форми, емблемами й іншими типами зображень.

В області завдань Макет наявні готові макетні таблиці:

частина області завдань «макет»

У цих ресурсах наведено додаткові відомості про параметри візуального оформлення шаблону форми.

Клацніть

Завдання

Загальні відомості про розмічування шаблону форми

Відомості про макетні таблиці, за допомогою яких можна вирівняти елементи в шаблоні форми, та відомості про елементи керування, які використовуються для розмічування.

Застосування колірної схеми

Відомості про автоматичне застосування узгоджених кольорів до певних елементів у шаблоні форми.

Вставлення та розташування рисунка

Відомості про вставлення рисунка, наприклад, корпоративної емблеми або титульних даних, у шаблон форми.

Крок 4: Додавання елементів керування

Елементи керування дозволити користувачам вводити та вибрати дані в шаблоні форми. Вони також можна використовувати для відображення даних із наявних джерел даних, таких як бази даних або веб-служби. Після створення шаблону форми, макет, можна вставити будь-який елемент керування, який потрібно в шаблоні форми. Область завдань елементи керування надає доступ до всіх елементів керування, які доступні у програмі InfoPath, включно з будь-якого додаткових елементів керування, які було додано до області завдань, наприклад, елементів керування ActiveX або частини шаблону.

Частина області завдань «Елементи керування»

Елемент керування можна додати до шаблону форми, клацнувши його ім’я у списку Вставлення елементів керування або перетягнувши його з цієї області завдань до робочого простору шаблону форми. Залежно від типу елемента керування, який ви додаєте до шаблону форми, користувачі, які заповнюють форму, матимуть змогу вводити текст у текстові поля, переглядати дані в повторюваних елементах керування, вибирати потрібні варіанти за допомогою перемикачів і прапорців, вибирати записи зі списків і виконувати команди за допомогою кнопок. Дані, які користувачі вводять в елемент керування, зберігаються у джерелі даних форми.

У цих ресурсах наведено додаткові відомості про використання елементів керування в InfoPath.

Клацніть

Завдання

Загальні відомості про елементи керування

Відомості про різні типи наявних в InfoPath елементів керування.

Створення частини шаблону для подальшого використання в різних шаблонах форм

Відомості про вставлення й оновлення частин шаблонів. За допомогою частин шаблонів можна досягти послідовності оформлення колекції шаблонів форм. Наприклад, можна створити частини шаблонів для розділів підписів. Надалі можна використовувати не лише елементи керування та макет, а й правила, умовне форматування та перевірку даних.

Крок 5: Додавання зв’язків даних

Усі шаблони форм мають первинне джерело даних, яке називають основним джерелом даних. Якщо шаблон форми створюється на основі зовнішнього джерела даних, наприклад, бази даних або веб-служби, в InfoPath буде створено основне джерело даних на основі цього зовнішнього джерела даних. Крім того, якщо створюється пустий шаблон форми, в InfoPath буде створено основне джерело даних під час додавання елементів керування до шаблону форми.

Під час створення шаблону форми також можна додати зв’язки з даними до одного або кількох додаткових джерел даних. Додаткове джерело даних – це файл даних XML, база даних або веб-служба, які використовуються формою для записів у списку або для дій сценарію. Це дає змогу заповнювати списки й інші елементи керування зовнішніми для шаблону форми даними, наприклад, даними, які розміщені в базі даних SQL Server або у списку SharePoint. Якщо потрібно, щоб користувачі надіслали дані до кількох зовнішніх джерел даних, можна також додати зв’язки з даними до додаткових джерел даних.

У цих ресурсах наведено додаткові відомості про додаткові зв’язки з даними та їх використання в InfoPath.

Клацніть

Завдання

Загальні відомості про зв’язки даних

Відомості про зв’язок із даними та його використання для отримання та надсилання даних із бази даних, веб-служби або іншого джерела даних. Наприклад, якщо проекти групи перелічено на сайті SharePoint, можна створити зв’язок із даними з цим списком, щоб відобразити назви проектів в елементі керування списком у формі.

Додавання зв’язку даних до списку або бібліотеки документів SharePoint

Додавання додаткового зв’язку з даними до шаблону форми, за допомогою якого можна здійснювати запит даних із бібліотеки або списку або надсилати дані в бібліотеку на сервері зі службами Windows SharePoint.

Додавання зв’язку даних до бази даних сервера Microsoft SQL

Додавання додаткового зв’язку з даними до шаблону форми, за допомогою якого здійснюється запит із бази даних SQL Server.

Додавання зв’язку даних до веб-служби

Додавання додаткового зв’язку з даними до шаблону форми, за допомогою якого здійснюється запит із веб-служби або надсилаються дані у веб-службу.

Додавання зв’язку з даними за допомогою настройок у бібліотеці зв’язків

Додавання додаткового зв’язку з даними до шаблону форми за допомогою файлу зв’язку з даними, який зберігається в бібліотеці зв’язків даних на сайті Office SharePoint Server 2007. Цей файл містить відомості про зв’язок із джерелом даних, наприклад, базою даних Access, електронною таблицею або текстовим файлом.

Використання значень веб-служби для заповнення списку, розкривного списку або поля зі списком

Заповнення списку, розкривного списку або поля зі списком даними з додаткового зв’язку з веб-службою.

Використання значень із бази даних SQL Server для заповнення списку, розкривного списку або поля зі списком

Заповнення списку, розкривного списку або поля зі списком даними зі зв’язку з даними для запитів до бази даних Microsoft SQL Server.

Настроювання додаткового зв’язку з даними для використання в автономному режимі

Рекомендації щодо настроювання шаблону форми таким чином, що форми, які створено на основі шаблону форми, кеш дані з додаткового зв’язку з даними під час заповнення форми користувачами. Це стане в нагоді, якщо користувачів не підключено до мережі, або якщо зовнішнє джерело даних для форми недоступне. У таких сценаріях InfoPath відображатиме кешовані дані у формі, і користувач матиме змогу надалі працювати з нею.

Крок 6: Додавання перевірки даних, правил та інших функцій бізнес-логіки

Важливо зниження витрат і підвищення ефективності у вашому бізнесі можливості. Можна використовувати функції бізнес логіки в шаблоні форми, щоб уникнути помилок дорогі введення даних і для автоматизації дій у формі користувача. Під час використання функції програми InfoPath, наприклад перевірка даних, умовне форматуванняі правил, ви можете визначити умови та дії, які автоматично виконувати завдання, які базуються на події, наприклад відкриття або закриття форми, або значення, які вводяться в шаблоні форми.

У цих ресурсах наведено додаткові відомості про функції бізнес-логіки в InfoPath.

Клацніть

Завдання

Додавання, змінення або видалення перевірки даних

Автоматичне визначення помилок під час заповнення форми. Додаючи перевірку даних до елементів керування в шаблоні форми, можна забезпечити точність і послідовність даних, які ви збираєте, та їхню відповідність будь-яким використовуваним в установі стандартам.

Застосування умовного форматування до шаблону форми

Приховання або застосування форматування до елемента керування на основі умов, що трапляються у формі. Умовне форматування використовується для автоматичного застосування жирного шрифту, підкреслення, курсиву, перекреслення, кольору шрифту та тла до елементів керування. Умовне форматування також використовується, щоб визначити, чи буде елемент керування відображено у формі під час її заповнення або вимкнуто, а також чи користувачам буде дозволено додавати та видаляти певні елементи керування, наприклад, додаткові розділи.

Додавання правила

Додавання правил, які відображають діалогове вікно, установлюють значення поля, запитують дані або надсилають їх у зв’язок із даними, переключають подання або відкривають чи закривають форму у відповідь на певні дії й умови, що трапляються у формі.

Додавання формули до елемента керування

Додавання формул, які обчислюють дані, відображають певні дати й час в елементі керування, або відображають в іншому елементі керування дані, які введено в певний елемент керування.

Перегляд бізнес-логіки в шаблоні форми

Діалогове вікно Інспектор логіки використовується для перегляду всіх настройок перевірки даних, обчислюваних значень за промовчанням, правил і функцій програмування, зв’язаних із шаблоном форми. Це допомагає заощадити час, позаяк не потрібно відкривати кожен елемент керування окремо, щоб переглянути ці настройки.

Функції бізнес логіки в InfoPath є все, що потрібно для більшості шаблонів форм. Проте, якщо до шаблону форми вимагає додаткові функції, які не підтримуються у програмі InfoPath, можна використовувати код для створення настроюваних функцій. Якщо потрібно написати сценарій, редактор сценаріїв Microsoft (MSE) можна використовувати для створення, редагування та налагодження Microsoft Jscript або код Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Якщо потрібно написати, керований код, Microsoft Visual Studio 2005 Tools для застосунків (VSTA) можна використовувати для створення, редагування та налагодження Visual Basic або візуальні C# код. Крім того, якщо у вас є Microsoft Visual Studio 2005, можна інтегрувати режим конструктора функції програми InfoPath у середовищі розробки Visual Studio 2005, завантаження та інсталяції Microsoft Visual Studio 2005 Tools для системи Microsoft Office 2007 на вашому комп'ютері. Потім можна відкрити Visual Studio 2005, створити проект шаблону форми InfoPath і створення шаблону форми за допомогою функції режим конструктора. Докладніше про завантаження Microsoft Visual Studio 2005 Tools для системи Microsoft Office 2007дивіться порталу розробників InfoPath Microsoft Developer Network (MSDN) на веб-сайті.

Крок 7: Створення настроюваних подань

Кожен шаблон форми InfoPath має подання за промовчанням, яке відображається, якщо форму, створену на основі шаблону форми, вперше відкрито користувачами.

Для створення додаткових подань шаблону форми використовується область завдань Подання:

частина області завдань «подання»

Під час створення нового подання зазвичай повторюється процес розмічування форми, додавання до неї елементів керування, перевірки даних та інших функцій.

Створення різних подань шаблону форми дає змогу користувачам по-різному переглядати дані у формі. Не потрібно створювати різні шаблони форм для одного бізнес-процесу. Наприклад, у шаблоні форми, який використовується для оброблення заяв про виплату страхових відшкодувань, можна створити одне подання для власників страхових полісів, а інші — для страхувальників і оцінників страхових збитків. Кожне з цих подань можна настроїти для типу користувачів, які вводять у них відомості. Також можна створити настроювані подання для друку, які використовуються лише для друку форми.

Подання мають бути простими та зрозумілими. Однак, якщо користувачам потрібно надати спеціальні вказівки, у подання можна вбудувати довідку. Наприклад, у шаблоні форми можна створити спеціальне подання «Довідка», відтак до подання за промовчанням додати кнопку, за допомогою якої користувачі можуть отримати доступ до подання довідки.

У цих ресурсах наведено додаткові відомості про подання.

Клацніть

Завдання

Додавання та видалення подання

Відомості про додавання, керування та видалення подань.

Створення доступного лише в InfoPath подання шаблону форми, сумісного із браузером

Відомості про створення двох подань шаблону форми, сумісного із браузером, для двох типів користувачів. Одне подання використовуватиметься користувачами, які відкривають шаблон форми у браузері, а інше — виключно користувачами, на чиїх комп’ютерах інстальовано InfoPath. Це доступне лише в InfoPath подання ніколи не відображатиметься у браузері, тому в цьому поданні можна використовувати функції InfoPath, які не підтримуються шаблонами форм, сумісними із браузером, наприклад, ролі користувачів або елементи керування «головний/другорядний».

Розробка подання, оптимізованого для друку

Відомості про створення подання для друку для шаблону форми, а також інші способи створення шаблонів форм, зручних для друку.

Додавання настроюваної довідки до шаблону форми

Відомості про створення подання довідки для шаблону форми, а також інші способи відображення настроюваного тексту інструкцій для користувачів.

Крок 8: Увімкнення поведінки під час надсилання

Якщо шаблони форм створюються з метою збирання даних як частини більшого бізнес-процесу, ці дані зазвичай не зберігаються у формах, які заповнюють користувачі. Натомість, дані форми переміщаються з цієї форми до наступного етапу бізнес-процесу  — зазвичай у зовнішнє джерело даних, наприклад, базу даних або веб-службу. Наприклад, за допомогою InfoPath працівник може заповнити форму звіту про витрати та надіслати її до веб-служби для обробки.

Зазначення розташування, в яке потрібно надіслати дані з шаблону форми, збільшує точність і ефективність бізнес-процесів, позаяк ці процеси стають більш керованими. Перед надсиланням даних форм в InfoPath перевіряється припустимість даних у формі, і користувачам надається змога виправити всі неприпустимі дані. У такому разі в зовнішнє джерело даних буде надіслано лише припустимі дані.

У цих ресурсах описано, як створити шаблон форми таким чином, щоб дані форми надсилалися у вибране розташування.

Клацніть

Завдання

Основні відомості про надсилання даних форми

Відомості про надсилання даних форми у певне розташування, наприклад, базу даних або веб-службу.

Надсилання даних форми в кілька розташувань

Створення додаткових зв’язків із даними та правил, за допомогою яких дані надсилаються в кілька розташувань після натискання кнопки Надіслати.

Крок 9: Увімкнення функцій безпеки

Під час визначення політики безпеки для шаблонів форм і зв’язаних із ними форм як основу для вибору слід використовувати наявну політику безпеки організації.

Під час створення шаблонів форм, сумісних із браузером, слід пам’ятати, що на безпеку інформації, яка зберігається на серверах зі службами форм InfoPath Forms Services впливає низка факторів. Деякими з них керує розробник, а іншими — адміністратор, який настроює облікові записи користувачів і керує ними, призначає дозволи, а також допомагає користувачам виправляти неполадки з мережею або доступом до сервера. Під час установлення потрібних параметрів для шаблону форми необхідно узгоджувати свої дії з адміністратором.

У цих ресурсах пояснено, як створити шаблон форми з урахуванням вимог до безпеки.

Клацніть

Завдання

Вимоги до безпеки для шаблонів форм і форм

Відомості про найоптимальніші способи гарантування безпеки шаблонів форм і форм, а також питання, пов’язані з безпекою сервера.

Рівні безпеки форм InfoPath

Відомості про три рівні безпеки форм: «Обмежений», «Домен» і «Повна довіра». Рівні безпеки визначають, чи може форма отримати доступ до даних на інших доменах або отримати доступ до файлів і настройок на комп’ютері користувача.

Установлення потрібного рівня безпеки для шаблону форми

Змінення настройки безпеки за промовчанням, яка автоматично вибирається в InfoPath на основі функцій у шаблоні форми.

Загальні відомості про цифрові підписи

Відомості про цифрові підписи в InfoPath і питання їх використання в шаблонах форм, які підтримуються браузером. За допомогою цифрового підпису у формі можна визначити користувача, яким було заповнено форму, та гарантувати, що вміст форми не змінено.

Крок 10: Перевірка оформлення та поведінки

План тестування залежить від складності шаблону форми та наявних в організації політик розгортання шаблонів форм. План тестування може бути дуже простим і полягати в перегляді шаблону форми для перевірки поведінки й оформлення форм, створених на основі шаблону форми. Під час розгортання шаблону форми в більшому масштабі може знадобитися ретельніше формальне тестування. Наприклад, можна провести перевірку зручності використання або запланувати випробувальне розгортання для вибраних користувачів.

Під час більшості базових перевірок перегляд шаблону форми зазвичай здійснюється у вікні «Попередній перегляд» в InfoPath. Вікно «Попередній перегляд» дає змогу переглядати, як форму буде відображено для користувачів, а також вводити дані в елементи керування для перевірки їхньої функціональності. Це дає змогу перевірити вирівнювання та форматування елементів керування, а також їхню функціональність у формі. Наприклад, в елементи керування можна ввести дані, щоб переконатися, що перевірка даних, формули, правила та зв’язки з даними працюють, як очікується. У вікні «Попередній перегляд» слід також переконатися, що шаблон форми не містить друкарських помилок і редакторських невідповідностей, і перевірити його зовнішній вигляд.

Порада : Під час створення шаблону форми вікно «Попередній перегляд» також можна використовувати для простого повторюваного тестування елементів керування та поведінки форми.

Хоча тестування можна проводити самостійно, перед публікуванням і розповсюдженням шаблону форми рекомендовано протестувати його з користувачами, щоб переконатися, що шаблон відповідає їхнім очікуванням. Найкраще опублікувати випробувальний шаблон форми, розповсюдити його серед кількох користувачів і попросити їх надіслати відгуки щодо зручності використання шаблону форми. Відтак перед публікуванням шаблону форми для ширшої аудиторії в нього можна внести будь-які потрібні зміни.

У цьому ресурсі описано, як використовувати область завдань Перевірка макета для тестування шаблону форми.

Клацніть

Завдання

Загальні відомості про область завдань «Перевірка макета»

Відомості про область завдань Перевірка макета та її використання для тестування функціональності шаблону форми.

На початок сторінки

Етап 3: Розгортання

Процес розгортання включає публікування шаблону форми, його активацію для використання в Інтернеті (лише для шаблонів форм, сумісних із браузером) та інформування користувачів про наявність цього шаблону форми. Якщо заплановано інсталювати шаблон форми на комп’ютери користувачів, процес публікування також може включати створення спеціального інсталяційного файлу. Шаблони форм можна опублікувати в кількох розташуваннях, включно з групами розсилки електронної пошти та серверами зі службами форм InfoPath Forms Services або службами Windows SharePoint.

Якщо заплановано опублікувати шаблон форми, сумісний із браузером, на сервері зі службами форм InfoPath Forms Services, необхідно не лише опублікувати його, а й зробити шаблон форми сумісним із браузером. Здебільшого для цього під час публікування шаблону потрібно встановити прапорець у майстрі публікацій. Однак, якщо шаблон форми містить певні функції, наприклад, керований код, самостійно зробити його сумісним із браузером не вдасться. Натомість, необхідно зберегти шаблон форми у спільному розташуванні та повідомити адміністратора ферми про його наявність для переглядання. Адміністратор ферми може відтак перевірити, чи в шаблоні форми немає помилок і попереджень, завантажити його в розташування на веб-фермі й активувати його в колекція сайтів на сервері.

У цих ресурсах описано процес публікування та його результати.

Клацніть

Завдання

Загальні відомості про публікування шаблону форми

Визначення способу та розташування публікації шаблону форми.

Опублікування шаблону форми на сервері, на якому запущено служби форм InfoPath Forms Services

Публікування шаблону форми, сумісного із браузером, який можна заповнювати в InfoPath або в Інтернеті. Прочитавши цю статтю, можна також визначити, чи можна зробити шаблон форми сумісним із браузером, або чи потрібна для цього допомога адміністратора ферми.

Публікування шаблону форми на сервері зі службами Microsoft Windows SharePoint Services

Публікування шаблону форми в бібліотеці, яка є розташуванням на сайті SharePoint, де здійснюється керування колекцією файлів. Також можна опублікувати шаблон форми як тип вмісту сайту, завдяки чому можна призначати кілька шаблонів форм одній бібліотеці або призначати шаблон форми кільком бібліотекам у колекції сайтів.

Публікування шаблону форми у списку одержувачів повідомлень електронної пошти

Розповсюдження шаблону форми серед користувачів за допомогою повідомлень електронної пошти. Майстер публікації створює повідомлення електронної пошти, яке містить копію шаблону форми, а також форму, створену на основі шаблону форми. Коли користувачі відкривають повідомлення електронної пошти, вони можуть заповнювати форму безпосередньо в тексті повідомлення.

Публікування шаблону форми з повною довірою

Створення інсталяційних файлів за допомогою майстра публікацій, що дає змогу інсталювати шаблони форм із рівнем безпеки «Повна довіра» на комп’ютери користувачів. Форму з цим рівнем довіри можна запускати, лише якщо її зв’язано з шаблоном форми, який має цифровий підпис із довіреним кореневим сертифікатом, або якщо шаблон форми було інстальовано на комп’ютер користувача за допомогою програми інсталяції, наприклад, інсталятора Microsoft Windows (файл .msi).

На початок сторінки

Етап 4: Підтримка

Підтримка шаблону форми включає його оновлення за потреби, а також випуск нових версій. Рекомендовано періодично просити користувачів надсилати відгуки щодо зручності використання шаблону: чи відповідає шаблон форми їхнім потребам, чи ці потреби змінилися?

Під час публікування шаблону форми, який змінено, в InfoPath може бути оновлено як сам шаблон (файл .xsn), так і будь-які наявні форми (файли .xml), які створено на основі шаблону форми. Під час відкриття наявної форми користувачі автоматично завантажуватимуть останню копію шаблону форми, а їхні дані форми буде оновлено для відповідності цій версії. За промовчанням в InfoPath попередня версія шаблону форми автоматично замінюється останньою версією. Можна вибрати спосіб оновлення, який використовуватиметься для оновлення наявних форм користувачів.

Адміністратор ферми для сервера зі службами форм InfoPath Forms Services за потреби завантажити нову версію ухвалений адміністратором шаблон форми, може визначити спосіб переходу від наявної до оновленої версії. Наприклад, можна замінити шаблон форми пізнішою версією без втрати даних для користувачів, які наразі заповнюють форму у браузері. Крім того, за наявності очевидної причини, наприклад, із міркувань безпеки, можна відразу замінити шаблон форми.

Якщо потрібно оновити частину наявного шаблону, відкрийте її, внесіть необхідні зміни, збережіть частину шаблону та знову розповсюдьте її серед розробників форм. Додавши останню версію частини шаблону до області завдань Елементи керування, розробники форм можуть використовувати її у своїх шаблонах форм. Якщо відкрито шаблон форми, який містить попередню версію частини шаблону, в InfoPath буде відображено запит на оновлення частини шаблону за допомогою останньої версії.

У цих ресурсах докладно описано, як змінювати й оновлювати шаблони форм і частини шаблонів.

Клацніть

Завдання

Загальні відомості про оновлення наявних шаблонів форм

Як в InfoPath оновлюються шаблони форм і відповідні форми користувачів. Питання щодо оновлення шаблонів форм, які підтримуються браузером, і способів уникнення втрати даних у наявних формах користувачів.

Змінення опублікованого шаблону форми

Відомості про внесення змін до опублікованого шаблону форми, змінення робочої копії цього шаблону та повторне її опублікування у вихідному розташуванні.

Переміщення опублікованого шаблону форми до нової бібліотеки документів

Ефективне переміщення шаблону форми та будь-яких наявних форм з однієї бібліотеки в іншу. Наприклад, після розгортання шаблону форми може знадобитися перемістити його на сервер із більшим обсягом пам’яті, щоб більше користувачів мали змогу заповнювати форму одночасно.

Змінення або видалення зв’язку даних

Змінення або видалення зв’язків із даними з шаблону форми. Це може знадобитися, якщо зовнішні джерела даних для шаблону форми буде змінено.

Додавання, видалення або оновлення файлів ресурсів у шаблоні форми

Керування файлами, які додано до шаблону форми з метою підтримки функціональних можливостей форм, зв’язаних із ним. Наприклад, може знадобитися додавання HTML-файлу, який використовується для відображення відомостей у настроювана область завдань, або змінення XML-файлу, що використовується для відображення елементів у списку.

Змінення частини наявного шаблону

Змінення структури частини наявного шаблону.

На початок сторінки

Етап 5: Архівація

Організації часто архівують шаблони форм і форми на останньому етапі життєвого циклу створення форми. Якщо певний шаблон форми надалі не потрібний, можна припинити його використання та зберегти його цифрову копію для записів. Крім того, може знадобитися зберегти зібрані дані у формах, які створено на основі цього шаблону.

Багато організацій дотримуються чітких рекомендацій щодо довгострокового зберігання даних в архівах. Наприклад, в організації може вимагатися зберігання записів про операції клієнтів упродовж певної кількості років. Рекомендації щодо зберігання даних в організації можуть установлюватися внутрішніми політиками та/або відповідністю нормативам. У процесі планування слід вивчити відповідні правила політики.

Архівація шаблону даних

Адміністратор ферми для сервера зі службами форм InfoPath Forms Services може припинити використання шаблонів форм, які підтримуються браузером, якщо вони застаріли. Наприклад, після завершення опитування може знадобитися припинити використання шаблону форми опитування. Щоб бібліотеки містили поточні дані та не перенасичувалися даними, переконайтеся, що припинено використання невикористовуваних шаблонів форм, і використовується відповідна політика для аудиту й оновлення наявних шаблонів форм.

Якщо заплановано видалити шаблон форми, який усе ще використовується, слід здійснити поступове оновлення або заморожувати шаблон форми, щоб поточні сеанси не було перервано, позаяк дані може бути втрачено, а заповнення користувачами форми — перервано.

Рекомендовано заархівувати вихідний файл для шаблону форми (файл .xsn) у програмі керування версіями або іншому рішенні для керування файлами, яке використовується в організації. Це забезпечує наявність у користувача й організації запису шаблону форми, який можна використати під час звернення до архівів форм і даних форм, а також якщо потрібно відновити або оновити шаблон форми.

Архівація форм і даних форм

За умови використання в організації Office SharePoint Server 2007 можна архівувати заповнені форми на сервері (файли .xml), перетворивши їх на веб-сторінки. Заархівовану форму можна зберігати в одній бібліотеці з вихідною формою або перемістити в інше розташування відповідно до рекомендацій установи.

Примітка : Після перетворення форми на веб-сторінку кінцевий файл може дещо відрізнятися від вихідного. Слід перевірити результати перетворення, щоб переконатися, що вони відповідають вашим вимогам. Наприклад, якщо для заповнення списку у формі було використано зв’язки з додатковими джерелами даних, у заархівованій формі не відображатимуться всі значення списку. Натомість, відображатиметься лише значення, яке було вказано користувачем під час заповнення форми.

В InfoPath можна заархівувати форму, відкривши й експортувавши її в один із таких форматів:

 • Portable Document Format (PDF)    Формат PDF — це фіксований електронний формат файлів, який зберігає форматування документа й надає можливість спільного використання файлів. Він також гарантує, що під час перегляду або друку файлу буде збережено потрібний формат, а дані у файлі не можна буде легко скопіювати або змінити.

 • XML Paper Specification (XPS)     Формат XPS — це електронний формат файлів, який зберігає форматування документа й надає можливість спільного використання файлів. Він також гарантує, що під час перегляду або друку файлу буде збережено потрібний формат, а дані у файлі не можна буде легко скопіювати або змінити.

Збереження у форматі PDF або XPS із програми системи система Microsoft Office 2007 можливе лише після інсталяції надбудови. Додаткові відомості див. у розділі Увімкнення підтримки інших форматів файлів, таких як PDF і XPS.

Можна також експортувати заповненої форми як веб-сторінки, у форматі веб-сторінки одному файлі (MHTML). Цей тип файлу дає змогу переглядати (але не змінювати) вміст форми у браузері.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×