Дізнайтеся про гібридний пошук у хмарі для SharePoint

Гібридний пошук у хмарі для SharePoint дає змогу індексувати весь обійдений вміст, зокрема локальний вміст, в індексі пошуку в Office 365. Коли користувачі запитують індекс пошуку в Office 365, вони отримують результати пошуку з локального вмісту та вмісту Office 365.

Зображення пошуку у двох середовищах із гібридним пошуком у хмарі та без нього

Центр пошуку показує та класифікує результати з індексу пошуку Office 365 в одному блоці результатів, а також обчислює відповідність пошуку та уточнює всі результати, незалежно від того, чи вони йдуть із локального вмісту, чи з вмісту Office 365.

Зображення результатів пошуку після гібридного пошуку в хмарі з використанням уніфікованої класифікації

Індексуються метадані вмісту, а оскільки метадані шифруються під час передавання до індексу пошуку в Office 365, локальний вміст лишається захищеним. Якщо ви синхронізували Active Directory (AD) між локальною мережею (Windows Server Active Directory) і клієнтом Office 365 (Windows Azure Active Directory), Office 365 змінює дозволи документа, які стосуються локальних користувачів, щоб вони стосувалися відповідних користувачів Office 365. Користувачі бачать результати пошуку лише для вмісту, до якого в них є доступ.

Докладні відомості:

У чому полягають переваги?

Які можливості пошуку може запропонувати гібридний пошук у хмарі?

Де керувати гібридним пошуком у хмарі?

Як працює гібридний пошук у хмарі?

У чому полягають переваги?

 • Користувачі отримують уніфіковані результати пошуку, шукають за відповідністю та уточненням навіть у тому випадку, якщо ваша організація має як локальний вміст, так вміст Office 365.

 • Користувачі автоматично отримують найновіші можливості пошуку SharePoint Online без потреби для вашої організації оновлювати наявні сервери SharePoint.

 • Більше не потрібно хвилюватися за розмір індексу пошуку, оскільки індекс пошуку міститься в Office 365. Це означає, що витрати на інфраструктуру вашої ферми пошуку SharePoint Server зменшуються, тому знижується й загальна вартість володіння засобами пошуку.

 • SharePoint Server 2013 підтримує обхід наявних ферм вмісту SharePoint Server 2007 і SharePoint Server 2010.

 • SharePoint Server 2016 підтримує обхід наявних ферм вмісту SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010 і SharePoint Server 2013.

 • Ви більше не потрібно переносити свій індекс пошуку до новішої версії SharePoint Server, оскільки це відбувається автоматично в Office 365.

Які можливості пошуку може запропонувати гібридний пошук у хмарі?

Коли налаштовано гібридний пошук у хмарі та завершено повний обхід локального вмісту, центр пошуку в Office 365 автоматично відобразить результати гібридного пошуку у вашому індексі Office 365.

Вертикалі пошуку – звужують результати пошуку до певного набору вмісту, наприклад, щоб показати лише відео. Якщо ви користуєтеся вертикаллю пошуку в центрі пошуку SharePoint Server, вам доведеться повторно створити її в центрі пошуку SharePoint Online в Office 365.

Пошук на сайті – наявні пошукові запити в бібліотеках документів у SharePoint Server припиняють повертати результати після переміщення індексу пошуку до Office 365. Пошук здійснюється найшвидше, коли користувачі використовують центри пошуку в тому самому середовищі, де міститься індекс пошуку, тому пошук у центрі пошуку Office 365 надає кращі можливості. Якщо вашим користувачам потрібні результати з індексу пошуку Office 365 на локальних сайтах SharePoint, наприклад наявних сайтів груп у SharePoint Server 2010 або SharePoint Server 2013, ви можете налаштувати пошук у SharePoint Server, щоб показувати результати гібридного пошуку зі свого індексу Office 365. Оскільки запити обробляє SharePoint Online в Office 365, користувачі повинні використовувати синтаксис запиту, який підтримує служба SharePoint Online. Докладні відомості див. в статті Відображення результатів гібридного пошуку в хмарі на сервері SharePoint Server.

Пошук серед витребування електронної інформації– можливо, знадобитися налаштувати витребування електронної інформації окремо в SharePoint Server та в SharePoint Online в Office 365.

Пошук серед міжсайтових публікацій – не підтримується гібридним пошуком у хмарі.

Попередній перегляд – коли користувач наводить вказівник миші на результат пошуку, який надходить з Office 365, відображаються відомості про вміст, а також його попередній перегляд. Відомості про вміст із результатів пошуку, які надходять із локального джерела, відображаються автоматично, але потрібно налаштувати відображення попереднього перегляду для цього вмісту.

Спеціальне фільтрування за ролями безпеки – не підтримується в гібридному пошуку в хмарі, оскільки SharePoint Online в Office 365 не підтримує спеціальне фільтрування за ролями безпеки.

Найкращі відповідники – це функція SharePoint Server 2010. Використовуйте натомість правила запитів у SharePoint Online в Office 365.

Області спеціального пошуку– це функція SharePoint Server 2010. Використовуйте натомість джерела результатів у SharePoint Online в Office 365.

Підвищення або зниження результатів пошуку – це функція SharePoint Server 2010. Використовуйте натомість джерела результатів у SharePoint Online в Office 365.

Видалення результатів локального пошуку – у Центрі адміністрування SharePoint Server можна вибрати програму-службу пошуку та використати параметр "Скидання індексу", щоб видалити весь вміст з індексу пошуку. Цей параметр не працює для гібридного пошуку в хмарі, оскільки немає зв’язку між програмою-службою пошуку в SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016 та індексом пошуку в Office 365. Якщо потрібно лише видалити певні локальні метадані з індексу пошуку Office 365, видаліть їх із локального джерела вмісту або створіть правило обходу, що не обходить URL-адресу файлу. Якщо вам потрібно видалити всі метадані з локального вмісту індексу пошуку в Office 365, відкрийте запит на підтримку Microsoft.

Звіти про використання – базуються на відомостях про обійдений вміст і дії користувачів на сайті SharePoint. Програма-служба пошуку в SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016 не отримує дані про аналітику використання в SharePoint Online, тому звіти про використання в SharePoint Online не можуть містити відомості про дії користувачів на сайтах у SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016.

Багатоклієнтська ферма SharePoint Server 2013 або SharePointServer 2016 – одна ферма SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016 може вмістити лише одного клієнта SharePoint Online в Office 365, тому SharePoint Online не може підтримати ізоляцію клієнта в багатоклієнтській фермі SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016.

Спеціальне видобування сутностей – не працює в гібридному пошуку в хмарі, оскільки SharePoint Online в Office 365 не підтримує спеціальне видобування сутностей.

Веб-служба збагачення вмісту – її виклик не працює в гібридному пошуку в хмарі, оскільки SharePoint Online в Office 365 не підтримує веб-службу збагачення вмісту.

Тезаурус – не працює в гібридному пошуку в хмарі, оскільки SharePoint Online в Office 365 не підтримує тезаурус.

Де керувати гібридним пошуком у хмарі?

Ви налаштовуєте обхід локального вмісту в Центрі адміністрування для ферми SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016.

Ви керуєте всіма іншими параметрами в адмініструванні пошуку в SharePoint Online в Office 365.

Працюючи з гібридним пошуком у хмарі, обхідник може обійти ті самі джерела вмісту та використати ті самі з’єднувачі пошуку, що й у попередніх версіях SharePoint Server. Це дає змогу обійти та передати вміст із ферм SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 і SharePoint Server 2016 до індексу пошуку Office 365. Проте не можна індексувати вміст, який вимагає спеціального фільтрування за ролями безпеки, оскільки SharePoint Online в Office 365 не підтримує додавання спеціальних фільтрів за ролями безпеки.

Обхідник може обійти ті самі стандартні типи файлів, що й у попередніх версіях SharePoint Server. Якщо потрібно обійти інші типи файлів у локальному середовищі, просто додайте спеціальні фільтри iFilters до ферми SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016. З ферми SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016 також можна змінити типи файлів, які обходить обхідник і включає до індексу пошуку в Office 365.

Керуйте схемою пошуку в SharePoint Online. Докладні відомості див. в статті Керування центром пошуку в SharePoint Online.

Стандартні зіставлення обійдених і керованих властивостей у схемі пошуку в Office 365 також застосовуються до локального вмісту. Доки ви не видалите наявну, стандарту програму-службу пошуку, ви зможете й надалі налаштувати схему пошуку в SharePoint Server, однак ця схема пошуку не застосовуватиметься до локального вмісту, який обходить програма-служба пошуку.

В інтерфейсі користувача для керування схемою пошуку в SharePoint Online не видно різниці між походженням властивостей, як-от категоріями, обійденими властивостями та автоматично створеними керованими властивостями.

Для вмісту, який зберігається в Office 365, можна налаштувати схему пошуку на рівні клієнта та колекції сайтів. Для вмісту, який зберігається в локальному розташуванні, можна налаштувати схему пошуку лише на рівні клієнта. В індексі пошуку метаданих для вмісту, який зберігається в локальному розташуванні, для керованої властивості IsExternalContent установлено значення "true".

Результати пошуку фільтруються за ролями безпеки відповідно до ідентичностей користувачів в Office 365. Класифікація не розрізняє локальний вміст і вміст Office 365, а уточнення пошуку в центрі пошуку показує як вміст Office 365, так і локальному вміст. Проте існують деякі відмінності:

 • Відкриття посилання з результатів пошуку. Щоб відкрити посилання з результатів пошуку, які надходять із локального вмісту, користувачам потрібно підключитися до локальної інтрамережі за допомогою підключення до віртуальної приватної мережі (VPN) або ввійти в систему, де збережено вміст. Також можна надати користувачам можливість відкривати такі посилання, інсталювавши реверсний проксі-сервер для SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016.

 • Попередній перегляд. Коли користувач наводить вказівник миші на результат пошуку, який надходить з Office 365, відображаються відомості про вміст, а також його попередній перегляд. Відомості про вміст із результатів пошуку, які надходять із локального джерела, відображаються автоматично, але потрібно налаштувати можливість відображення попереднього перегляду для цього вмісту.

Як працює гібридний пошук у хмарі?

Головну роль відіграє програма-служба пошуку в хмарі. Ви налаштовуєте ферму SharePoint на сервері SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016 і створюєте програму-службу пошуку в хмарі на базі цієї ферми. Ми підтримуємо лише одну програму-службу пошуку в хмарі для однієї ферми SharePoint Server.

Ось як це працює.

Зображення ферми вмісту SharePoint Server, SharePoint Server з програмою-службою пошуку в хмарі та Office 365. Потоки даних із локального вмісту через програму-службу пошуку в хмарі до індексу пошуку в Office 365.
 • Обхідник обходить локальний вміст (1) у програмі-службі пошуку в хмарі (2) і переносить вміст до індексу пошуку в Office 365 (3).

 • Користувач вводить запит (4) у центрі пошуку SharePoint Online, запит надсилається до індексу пошуку в Office 365 (3), а результати відображаються в центрі пошуку SharePoint Online (4).

 • Якщо потрібно, можна налаштувати пошук на сайті в SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016, щоб отримувати результати пошуку з індексу пошуку в Office 365. Користувачі вводять запити в полі пошуку на локальному сайті (5), і запити надсилаються через сервер із програмою-службою пошуку в хмарі (2) до індексу пошуку в Office 365 (3). Результати повертаються через сервер із програмою-службою пошуку в хмарі (2) до поля пошуку на локальному сайті (5).

Див. також

Планування гібридного пошуку в хмарі SharePoint

Налаштування гібридного пошуку в хмарі на сервері SharePoint Server 2013

Налаштування гібридного пошуку в хмарі на сервері SharePoint Server 2016

Гібридний пошук у SharePoint

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×