Діаграми та інші візуалізації в надбудові Power View

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Компонент Power View в SharePoint 2013 і Excel 2013 дає змогу швидко створювати різноманітні графічні подання даних – від таблиць і матриць до гістограм, стовпчастих і бульбашкових діаграм та наборів із великої кількості діаграм. Створення будь-якого графічного подання починається зі створення таблиці на аркуші Power View, яку потім можна легко перетворити на інше графічне подання, яке найкращим чином ілюструватиме ваші дані.

Створення візуалізації

 1. Щоб створити таблицю на аркуші Power View, установіть прапорець біля таблиці чи поля в списку полів або перетягніть поле зі списку полів на аркуш. Надбудова Power View накреслить на таблицю на аркуші, показуючи фактичні дані та автоматично додаючи заголовки стовпців.

 2. Щоб перетворити таблицю на візуалізацію, виберіть тип візуалізації на вкладці Дизайн. Типи візуалізацій залежать від даних у таблиці, що дає змогу вибрати найкращу візуалізацію для них.

  Порада.: Щоб додати іншу візуалізацію, створіть нову таблицю, клацнувши пустий аркуш, а потім виберіть поля з розділу полів у списку полів.

У цій статті

Приклади графічного відображення даних у надбудові Power View

Створення таблиці

Діаграми

Секторні діаграми

Точкові та бульбашкові діаграми

Рядок, рядку та Стовпчасті діаграми

Гістограми

Стовпчаста діаграма з накопиченням

Лінійчаті діаграми

Карти

Мультидіаграми: Набір діаграм на одних осях

Матриці

Карти

Плитки

Додаткові відомості

Приклади графічного відображення даних у надбудові Power View

Графічні подання даних Crescent

 1. Роздільник, що фільтрує звіт за хлібобулочними виробами

 2. Функція перегортання фрагментів (наразі вибрано круасан)

 3. Картка в контейнері фрагментів, фільтрація за поточним фрагментом (круасан)

 4. Лінійчата діаграма в контейнері із фрагментами, що відображають обсяг спожитих і поданих продуктів, фільтрація за круасанами, з січня до грудня

 5. Мультидіаграми, фільтрація за хлібобулочними виробами, сортування за спаданням обсягу поданих продуктів

 6. Стовпчаста діаграма, що показує обсяг поданих і спожитих продуктів, фільтрація за хлібобулочними виробами

Створення таблиці

Всі зорові образи починати з таблиці. Існує багато способів створення таблиці у Power View. Дізнайтеся більше про таблиць у таблицях у надбудові Power View.

Створення таблиці Power View

 на початок сторінки

Діаграми

Power View пропонує багато різних діаграм: гістограми, секторні, стовпчасті, лінійчаті, точкові та бульбашкові діаграми. Діаграми можуть мати багато числових полів і кілька рядів. Для діаграм передбачено кілька видів розташування елементів, що передбачають відображення та приховання підписів, легенд і заголовків.

Діаграми мають інтерактивні функції: вибираючи значення в одній діаграмі, можна:

 • приховати це значення в діаграмі;

 • відфільтрувати за цим значенням усі таблиці, матриці та фрагменти у звіті;

 • виділити це значення в усіх інших діаграмах у звіті.

Додаткові відомості про фільтрування, виділення та роздільники в надбудові Power View.

Також можна використовувати інтерактивні функції діаграм у презентаціях. Наприклад, у режимі читання та в повноекранному режимі в надбудові Power View в SharePoint або в аркуші Power View в книзі Excel, збереженій у службах Excel Services або при перегляді в Office 365.

Секторні діаграми

Секторна діаграма – простих та вдосконалених в надбудові Power View. Ви можете зробити, дрилі вниз, якщо двічі клацнути на сектор секторної діаграми або секторну діаграму, яка відображає нижчого рівня секторів у межах більше кольорів сектори. Ви можете перехресного фільтрування на секторну діаграму з іншої діаграми. Наприклад, клацнути рядок на гістограмі. Частини секторної діаграми, яка застосовується до цього рядка буде виділено, а решту пиріг недоступна. Докладніше про секторні діаграми в надбудові Power View.

Секторна діаграма Power View про продажі за континентом із вибраними даними за 2007 рік

Точкові та бульбашкові діаграми

За допомогою точкових і бульбашкових діаграм дуже зручно відображати багато пов'язаних даних в одній діаграмі. У точкових діаграмах на осі X відображається одне числове поле, а на осі Y – інше, завдяки чому можна легко побачити зв'язок між двома значеннями для всіх елементів діаграми.

У бульбашкових діаграмах третє числове поле визначає розмір точок даних. До точкових і бульбашкових діаграм також можна додати вісь відтворення. Вона дасть змогу побачити, як дані змінювалися із плином часу.

Додаткові відомості про бульбашкові й Точкові діаграми в надбудові Power View.

Гістограми, лінійчаті та стовпчасті діаграми

Гістограми, лінійчаті та стовпчасті діаграми використовуються, щоб порівнювати точки даних в одному або кількох рядах даних. На гістограмах, а також лінійчатих і стовпчастих діаграмах вісь X позначає одне поле, а вісь Y – інше. Це дає змогу швидко побачити зв’язок між двома значеннями для всіх елементів діаграми.

Гістограми

На гістограмі категорії відображаються вздовж осі ординат, а значення – уздовж осі абсцис. Гістограми доцільно використовувати, якщо:

 • Потрібно побудувати діаграму на основі одного або кількох рядів даних.

 • Дані містять додатні, від’ємні та нульові (0) значення.

 • Потрібно порівняти дані з багатьох категорій.

 • Підписи осей доволі довгі.

У надбудові Power View підтримуються три типи гістограм: гістограма з накопиченням, нормована гістограма з накопиченням і звичайна гістограма.

Стовпчасті діаграми

Стовпчасту діаграму можна створити на основі даних, які на аркуші представлено в стовпцях або рядках. Стовпчасті діаграми використовуються, щоб демонструвати змінення даних протягом певного часу або наочно порівнювати елементи. На стовпчастій діаграмі категорії розміщуються вздовж осі абсцис, а значення – уздовж осі ординат.

У надбудові Power View є три типи стовпчастих діаграм: гістограма з накопиченням, нормована гістограма з накопиченням і звичайна гістограма.

Лінійчаті діаграми

На лінійчатих діаграмах категорії рівномірно розміщуються вздовж осі абсцис, а числові значення – уздовж осі ординат.

Лінійчата діаграма в Power View

Лінійчату діаграму доцільно використовувати зі шкалою часу вздовж осі абсцис. На лінійчатих діаграмах можна зобразити дати в хронологічному порядку з певним інтервалом або базові одиниці, такі як кількість днів, місяців чи років (навіть якщо дати на аркуші не впорядковано, або для них використовуються інші базові одиниці).

Створення лінійчатої діаграми в надбудові Power View.

На початок сторінки

Карти

Карти в Power View за допомогою плитки карти Bing, масштабування та панорамування, як і з будь-які інші карти Bing. Додавання розташування та поля розміщуються точки на карті. Чим більше значення, більше точки. Під час додавання багатозначного ряд, ви отримаєте секторних діаграм на карті, розмір діаграми з розмір підсумок. Докладні відомості про карти в надбудові Power View.

Карта США в Power View із секторними діаграмами

На початок сторінки

Мультидіаграми: набір діаграм на одних осях

Мультидіаграми – це низка розміщених поруч діаграм, для яких використовуються ті самі осі X та Y. Це дає можливість швидко порівняти багато різних значень. Мультидіаграми ще інколи називають "решітчастими діаграмами".

Дізнайтеся більше про Мультидіаграмах Power View

На початок сторінки

Матриці

Матриця схожа на таблицю, бо також складається з рядків і стовпців. На відміну від таблиці в матриці можна виконувати такі дії:

 • відображати дані без значень, що повторюються;

 • відображати підсумки та проміжні підсумки для рядків і стовпців;

 • деталізувати й узагальнювати дані, використовуючи ієрархію;

 • згортати й розгортати дані.

Дізнайтеся більше про роботу з матрицею в Power View

На початок сторінки

Картки

Можна перетворити таблицю на ряд карток, які відображають дані з кожного рядка таблиці у форматі карток, як у картотеці.

Картки із зображеннями прапорів у надбудові Power View

Докладні відомості про карти в надбудові Power View.

На початок сторінки

Плитки

Плитки для представлення табличних даних інтерактивного можна перетворити таблиці або матриці. Плитки – контейнерів з смугою динамічної навігації. Плитки діяти як фільтри – вони фільтрування вмісту в плитці на значення, вибране в панелі вкладок. Ви можете додати більше одного графічного відображення на плитці, а всі фільтруються такі самі значення. Ви можете використовувати текст або зображення як вкладки. Докладні відомості про плитки в надбудові Power View.

На цьому зображенні показано кількість медалей, які здобула кожна країна, що брала участь у ковзанярських змаганнях.

Контейнер фрагментів із зображеннями видів спорту в надбудові Power View

На початок сторінки

Додаткові відомості

Надбудова Power View: дослідження, графічне відображення та представлення даних

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×