Додаткові параметри

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Параметри редагування

Перемістити виділений фрагмент після натискання клавіші ENTER     Робить суміжну клітинку наступною активною клітинкою після натискання клавіші ENTER у поточній активній клітинці. У полі Напрямок укажіть, яка суміжна клітинка стає активною.

Напрямок     Робить суміжну клітинку наступною активною клітинкою після натискання клавіші ENTER у поточній активній клітинці. У полі Напрямок укажіть, яка суміжна клітинка стає активною.

Автоматично вставляти десяткову кому     Установіть цей прапорець, щоб відображати числа з десятковою комою за промовчанням.

 • Розряди     Введіть кількість десяткових розрядів у полі Розряди, щоб указати, де слід автоматично ставити десяткову кому в числах, які вводяться на аркуші як константи. Додатне число означає переміщення десяткової коми ліворуч, від’ємне — праворуч. Якщо поле Розряди залишити пустим або ввести в ньому 0 (нуль), потрібно буде вводити десяткову кому вручну. Щоб перевизначити цей параметр, введіть десяткову кому в клітинці під час введення числа.

Увімкнути заповнення та перетягування клітинок     Установіть цей прапорець, щоб переміщувати й копіювати клітинки та дані за допомогою перетягування. Якщо цей параметр увімкнуто, можна також перетягувати маркер заповнення з метою копіювання даних і заповнення суміжних клітинок рядами даних.

 • Попереджати перед перезаписом клітинок     Відображає повідомлення в разі перетягування клітинки на місце іншої клітинки, яка містить дані.

Дозволити редагування в клітинках     Установіть цей прапорець, щоб дозволити редагування в клітинках за допомогою подвійного клацання клітинки, а не через редагування вмісту клітинки в рядку формул.

Розширювати формати та формули в діапазонах даних     Установіть цей прапорець, щоб автоматично форматувати нові елементи, які додаються в кінець списку, відповідно до формату решти списку. Формули, що повторюються в кожному рядку, також копіюються. Для розширення форматів і формул вони мають зустрічатися принаймні у трьох із п’яти останніх рядків, які передують новому рядку.

Автоматичний ввід відсотків     Установіть цей прапорець, щоб усі числа, менші за 1 і відформатовані у відсотковому форматі, під час введення множилися на 100. Зніміть цей прапорець, щоб під час введення на 100 множилися всі клітинки, які мають процентний формат, включно з числами, більшими або рівними 1.

Автозавершення значень клітинок     Завершує розпочате введення тексту в стовпці даних. Якщо перші кілька введених букв збігаються з наявним записом із стовпця, решта тексту заповнюється автоматично.

Панорамування за допомогою IntelliMouse     За наявності вказівного пристрою Microsoft IntelliMouse установлює для коліщатка миші функцію масштабування замість прокручування робочого аркуша або аркуша діаграми.

Оповіщати користувача в разі виконання операції, яка може забрати багато часу     Виберіть, якщо потрібно отримувати повідомлення в тому разі, коли операція охоплює велику кількість клітинок і її виконання може зайняти багато часу.

 • Якщо використовується така кількість клітинок (тисячі)     Дає змогу вказати максимальну кількість клітинок, які можуть бути задіяні операцією без повідомлення. У разі охоплення більшої кількості клітинок, ніж максимальна, відображається повідомлення.

 • Використовувати системні роздільники     Установіть цей прапорець, щоб використовувати стандартні роздільники десяткової частини та тисяч. Зніміть, щоб використовувати інші роздільники.

  • Десятковий роздільник     Щоб змінити стандартний десятковий роздільник, зніміть прапорець Використовувати системні роздільники, виберіть стандартний роздільник у полі Десятковий роздільник, відтак введіть роздільник, який потрібно використовувати.

  • Роздільник розрядів     Щоб змінити стандартний роздільник розрядів, зніміть прапорець Використовувати системні роздільники, виберіть стандартний роздільник у полі Роздільник розрядів, відтак введіть роздільник, який потрібно використовувати.

Вирізання, копіювання та вставлення

Відображати кнопки параметрів вставлення     Установіть цей прапорець, щоб під час вставлення в Excel автоматично відображалося діалогове вікно зі спеціальними параметрами, такими як Лише форматування та Посилання на клітинки.

Відображати меню параметрів додавання     Установіть цей прапорець, щоб під час вставлення клітинок, рядків або стовпців в Excel автоматично відображалося діалогове вікно зі спеціальними параметрами, такими як Форматувати як згори та Очистити формат.

Вирізати, копіювати та сортувати вставлені об’єкти разом із батьківськими клітинками     Якщо встановити цей прапорець, графічні об’єкти, кнопки, текстові поля, рисунки та зображення будуть зберігатися разом із пов’язаними з ними клітинками під час вирізання, копіювання, фільтрування та сортування на аркуші.

Відображення

Відображати таку кількість останніх документів     Відображає список нещодавно використаних книги в розділі Останні документи після натискання кнопки Microsoft Office Зображення кнопки Office , щоб швидко відкрити ці книги. Введіть потрібну кількість книг, які потрібно відобразити в полі Відображати таку кількість останніх документів . Введіть або виберіть додатне число в інтервалі від 0 до 50.

Одиниці вимірювання лінійки     Дає змогу вибрати одиниці вимірювання, які потрібно відображати на лінійці перегляду розмітки.

Відображати всі вікна на панелі завдань      Якщо установити цей прапорець, на панелі завдань Windows відображатимуться окремі кнопки для різних книг.

Відображати рядок формул     Відображає рядок формул. Рядок формул відображається зверху аркуша.

Відображати підказки для функцій     Відображає короткі описи функцій, які можна вибрати зі списку, що відображається за увімкнутого автозаповнення формул.

Відображати імена елементів діаграми в разі наведення вказівника     Відображає ім’я елемента діаграми в разі наведення на нього вказівника.

Відображення значень точки даних у разі наведення вказівника     Відображає значення точки даних після наведення вказівника миші на його.

Відображати для клітинок із примітками     Виберіть один із нижченаведених параметрів, щоб визначити, як відображати на аркуші коментарі.

 • Без приміток та індикаторів     Приховує коментарі та індикатори коментарів у клітинках, до яких долучено коментарі.

 • Лише індикатори, примітки в разі наведення вказівника     Відображає невеликий трикутник у правому верхньому куті клітинки, до якої долучено коментар. Коментарі відображаються лише в разі наведення вказівника на клітинку з коментарем.

 • Примітки та індикатори     Відображає коментар та індикатор коментарів у вигляді невеликого трикутника в верхньому правому куті клітинки, до якої долучено коментар.

Параметри відображення цієї робочої книги

Параметри відображення цієї робочої книги     Виберіть у цьому списку робочу книгу, до якої застосовуватимуться нижченаведені параметри.

Відображати горизонтальну смугу прокручування     Відображає горизонтальну смугу прокручування під аркушем.

Відображати вертикальну смугу прокручування     Відображає вертикальну смугу прокручування на правому боці аркуша (в разі використання режиму написання зліва направо) або на лівому боці аркуша (в разі використання режиму написання справа наліво).

Відображати вкладки аркуша     Відображає вкладки аркуша так, що можна переміщатися між окремими аркушами та вибирати їх. Вкладки аркушів відображаються під вікном аркуша.

Згрупувати дані в меню автофільтра     Змінює ієрархічне групування даних на неієрархічний список даних у нижній частині меню «Автофільтр» у фільтрі даних. Наприклад, можна відфільтрувати лише двозначні позначення років, вибравши вручну двозначні позначення років з неієрархічного списку.

Відображати для об’єктів     Виберіть один із нижченаведених параметрів, щоб відобразити або приховати графічні об’єкти в робочій книзі.

 • Усі     Відображає всі графічні об’єкти, кнопки, текстові поля, рисунки та зображення.

 • Нічого (приховувати об’єкти)     Приховує всі графічні об’єкти, кнопки, текстові поля, рисунки та зображення. Приховані об’єкти не друкуються.

Параметри відображення цього аркуша

Параметри відображення цього аркуша    Виберіть у цьому списку аркуш, до якого застосовуватимуться нижченаведені параметри.

Відображати заголовки рядків і стовпців     Відображає номери рядків на лівому боці аркуша (в разі використання режиму написання зліва направо) або на правому боці аркуша (в разі використання режиму написання справа наліво) та букви стовпців над аркушем.

Відображати формули в клітинках замість обчислених результатів     Відображає в клітинках формули замість результатів, які видаються формулами.

Відображати розриви сторінок     Відображає розриви сторінок, автоматично встановлені програмою Excel.

Відображати нуль у клітинках із нульовим значенням     Відображає 0 (нуль) у клітинках, які містять нульові значення.

Відображати позначки структури в разі її застосування     Відображає позначки структури. Позначки структури не відображаються, якщо аркуш не містить структури.

Відображати сітку     Відображає сітку клітинок. Щоб надрукувати сітку, переконайтеся, що встановлено прапорець Друк у розділі Сітка групи Параметри аркуша на вкладці Розмітка сторінки.

 • Колір сітки     Установлює колір сітки. Якщо вибрати варіант Автоматично, колір сітки буде встановлено на основі кольору шрифту, визначеного на панелі керування Windows.

Формули

Увімкнути багатопотокове обчислення     Цей параметр, вибраний за промовчанням, вмикає швидке обчислення за допомогою всіх процесорів комп’ютера або кількості процесорів, введеної вручну.

Кількість потоків обчислення     Дозволяє вказати кількість процесорів, які використовуються для обчислень.

 • Використовувати всі процесори комп’ютера     Цей параметр, вибраний за промовчанням, дозволяє використання всіх процесорів комп’ютера.

 • Вручну     Дає змогу вказати кількість процесорів, які використовуватимуться. У полі Вручну можна ввести додатне число від 1 до 1024.

Під час обчислення цієї книги

Під час обчислення цієї книги    Виберіть у цьому списку робочу книгу, до якої застосовуватимуться нижченаведені параметри.

Оновлювати посилання на інші документи     Обчислює та оновлює формули, які містять посилання на інші документи.

Настроїти точність, як на екрані     Постійно змінює повну точність значень, які зберігаються в клітинках, із повної (15 цифр) на ту, що відображається, включно з десятковими розрядами.

Використовувати систему дат 1904     Змінює початкову дату, з якої починається відлік усіх обчислюваних дат, із 1 січня 1900 р. на 2 січня 1904 р.

Зберігати значення зовнішніх зв’язків     Зберігає копії всіх значень, які містяться в зовнішньому документі, пов’язаному з аркушем Excel. Якщо аркуш містить занадто великі діапазони посилань на зовнішні документи, які вимагають занадто великого обсягу дискового простору або відкриваються занадто довго, то знявши прапорець Зберігати значення зовнішніх зв’язків, можна зменшити обсяги дискового простору та часу, необхідні для відкриття аркуша.

Загальні

Звуковий супровід подій     Відтворює доступні звуки, пов’язані з програмними подіями Microsoft Office, такими як відкриття, збереження, друкування файлів і відображення повідомлень про помилки. Звуки, пов’язані з різними подіями, можна змінити на панелі керування. У Microsoft Windows натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Панель керування. У Windows Vista виберіть пункт Устаткування та звук, а потім пункт Звук. Відкрийте вкладку Звуки. Щоб змінити звук, пов'язаний із певною програмною подією, виберіть подію у списку та виберіть звук для неї. У Windows XP клацніть пункт Звук, мовлення та аудіопристрої. Виберіть посилання Зміна звукової схеми та відкрийте вкладку Звуки. Якщо встановити або зняти прапорець Звуковий супровід подій в одній із програм Office, його буде увімкнуто або вимкнуто також в усіх інших програмах Office. Для відтворення більшості звуків комп’ютер має бути обладнано звуковою картою.

Ефекти анімації     Відображає переміщення аркушів і змінюється в разі видалення або вставлення клітинок, рядків або стовпців. На деяких комп’ютерах анімація може уповільнювати продуктивність відеосистеми.

Ігнорувати інші застосунки, які використовують динамічний обмін даними (DDE)     Запобігає обміну даними з іншими застосунками, які використовують динамічний обмін даними (DDE).

Запитувати про оновлення автоматичних зв’язків     Відображає повідомлення, яке потребує підтвердження перед оновленням зв’язаних елементів.

Відображати помилки інтерфейсу користувача надбудов     Відображає помилки інтерфейсу користувача для надбудов, які інсталюються й використовуються.

Масштабувати вміст за розміром сторінки А4 або 8,5 х 11 дюймів     У деяких країнах і регіонах стандартним розміром аркуша паперу є Letter, а в інших — A4. Установіть цей прапорець, якщо потрібно автоматично настроювати документи, відформатовані в стандартному для іншої країни або регіону розмірі паперу (наприклад, Letter) таким чином, щоб вони коректно друкувалися на стандартному папері іншої країни або регіону (наприклад, A4). Цей параметр впливає лише на друкування, але не на форматування документа.

Папка автозавантаження     Під час завантаження Excel автоматично відкриває документи з папки, вказаної в цьому текстовому полі. Введіть у цьому полі повний шлях до папки, щоб указати розташування файлів.

Параметри веб-документа      Установлює параметри Excel для перегляду та оброблення даних, які відображаються у веб-браузері.

Параметри служб     Дає змогу встановити параметри відгуків користувачів і керування документами.

Сумісність із Lotus

Клавіша переходу до меню Microsoft Office Excel     Установлює клавішу, за допомогою якої можна отримати доступ до команд стрічки — компонента Інтерфейс користувача Microsoft Office Fluent.

Клавіші переміщення, як у Lotus 1-2-3     Активує інший набір клавіш для переміщення на аркуші, введення формул і підписів та інших дій.

Параметри сумісності з Lotus для

Параметри сумісності з Lotus для     Виберіть аркуш із цього списку, до якого застосовуватимуться нижченаведені параметри.

Обчислення за правилами Lotus 1-2-3     Відкриває та обчислює файли Lotus 1-2-3 без втрат і змін інформації. Коли вибрано цей параметр, Excel розцінює текстові рядки як 0 (нуль), значення логічних виразів як 0 або 1, а параметри баз даних — відповідності до правил, які застосовуються у програмі Lotus 1-2-3.

Ввід за правилами Lotus 1-2-3     Перетворює формули, введені в синтаксисі програми Lotus 1-2-3 версії 2.2, на синтаксис Excel, і робить поведінку імен, визначених в Excel, такою, як для імен, визначених у Lotus 1-2-3.

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×