Додавання сполучних ліній між фігурами в програмі Visio

Додавання сполучних ліній між фігурами в програмі Visio

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У програмі Visio можна легко з’єднувати фігури на кресленні. Автоматичне з’єднання використовується, щоб з’єднувати фігури, що додаються. Щоб з’єднати наявні фігури, можна скористатися інструментом "Сполучна лінія".

Типи з’єднань

Є два типи з’єднань сполучної лінії з фігурою: точкове й динамічне. У випадку точкового з’єднання сполучна лінія залишається склеєною з певною точкою фігури, навіть якщо цю фігуру переміщено або повернуто. У випадку динамічного з’єднання розташування сполучної лінії на фігурі може змінюватися. Коли фігура переміщується або повертається, сполучна лінія переміщується до точки з’єднання на фігурі, найближчої до початкової точки сполучної лінії.

На схемі нижче показано точкове з’єднання між фігурами A та C. Якщо фігура C переміщується, сполучна лінія від фігури A залишається з’єднаною з тією самою точкою на фігурі С. З’єднання ж між фігурами B й С динамічне, і сполучна лінія від фігури B переміщується до найближчої точки з’єднання на фігурі С.

"A" має точку з’єднання із "С", а "B" має динамічне з’єднання із "С".

Ви можете мати будь-якого типу підключення на будь-який кінець сполучної лінії. Якщо ви використовуєте автоматичне з'єднання для з'єднання фігур, обох кінців матиме динамічного підключення. Якщо вибрано вручну, де сполучну лінію додається до фігури, можна вказати тип підключення.

Автоматичне з’єднання фігури під час її додавання

Один зі способів з’єднувати фігури – дозволити програмі Visio автоматично з’єднувати фігури, які додаються до креслення. Це особливо зручно, коли створюється блок-схема.

Використовуйте процедуру нижче, щоб додати фігуру до креслення, яку буде автоматично з’єднано з наявною в програмі Visio.

Примітка : Щоб скористатися цією процедурою, обов’язково активуйте автоматичне з’єднання. Переконайтеся, що на вкладці Подання в групі Елементи унаочнення встановлено прапорець Автоматичне з’єднання.

Щоб додати фігуру та автоматично підключення його до наявної фігури

 1. Перетягніть фігуру з вікна Фігури на сторінку, якщо там ще немає фігур.

 2. Наведіть вказівник на початкову фігуру, щоб біля неї з’явилася стрілка автоматичного з’єднання.

  З активною функцією автоматичного з’єднання наведіть вказівник миші на фігуру, щоб відобразити стрілки з’єднання.

  Якщо стрілки автоматичного з’єднання не відображаються, переконайтеся, що на вкладці Подання встановлено прапорець Автоматичне з’єднання.

 3. Утримуйте вказівник над стрілкою в напрямку, куди потрібно додати форму.

  Наведіть вказівник миші на стрілку автоматичного з’єднання, щоб відобразити панель інструментів із фігурами, які можна додати.

  З’явиться міні-панель із першими чотирма експрес-фігурами, наявними зараз у колекції трафаретів експрес-фігур. Якщо навести вказівник миші на фігуру на панелі інструментів, ця фігура відобразиться на сторінці в програмі Visio в режимі попереднього перегляду.

 4. Клацніть фігуру, яку потрібно додати.

 5. Якщо потрібно продовжити, наведіть вказівник миші на стрілку автоматичного з’єднання на щойно доданій фігурі, щоб додати іншу фігуру, яку також буде з’єднано автоматично.

  Наведіть вказівник миші на щойно додану фігуру, щоб відобразити стрілки автоматичного з’єднання для додавання іншої фігури.

Примітка : Якщо ви хочете іншу фігуру від тих, представлені на міні-панелі, перетягніть потрібну фігуру з вікна фігури до розташування на сторінці. Щоб підключитися до фігури, скористайтеся методом описано в наступному розділі.

З’єднання наявних фігур на сторінці

Звісно, фігури, уже присутні на кресленні, можна з’єднати, використовуючи автоматичне з’єднання або інструмент "Сполучна лінія".

Під час підключення фігури, це можна зробити з двох типів підключення: наведіть вказівник миші підключення або динамічного підключення. Щоб отримати додаткові відомості про такі типи зв'язків наведено типи зв'язків, вище.

Щоб створити точкове з’єднання та приклеїти сполучну лінію до певної точки фігури, перетягніть вказівник від точки з’єднання на першій фігурі до точки з’єднання на другій. Коли фігури буде з’єднано, кінцеві точки сполучної лінії стануть зеленими.

Приклейте сполучну лінію до певної точки на фігурі, щоб закріпити сполучну лінію в цій точці.
Приклейте сполучну лінію до певної точки на фігурі, щоб закріпити сполучну лінію в цій точці.

Щоб створити динамічне з’єднання та дозволити сполучній лінії автоматично переміщатися до найближчих точок на фігурі, помістіть інструмент "Сполучна лінія" в центрі першої фігури. Навколо неї з’явиться зелений квадрат. Утримуйте натиснутою кнопку миші та перетягніть вказівник у центр другої фігури. Коли зелений квадрат з’явиться навколо другої фігури, відпустіть кнопку миші.

Склейте сполучну лінію з фігурою, щоб дозволити сполучній лінії динамічно переміщатися до точок на фігурі.
Склейте сполучну лінію з фігурою, щоб дозволити сполучній лінії динамічно переміщатися до точок на фігурі.

Підключення наявного фігур за допомогою автоматичного з'єднання

 1. Утримуйте вказівник над фігурою, доки біля неї не з’явиться стрілка автоматичного з’єднання.

  З активною функцією автоматичного з’єднання наведіть вказівник миші на фігуру, щоб відобразити стрілки з’єднання.
 2. Клацніть і перетягніть вказівник від стрілки автоматичного з’єднання до іншої фігури, а потім відпустіть кнопку миші в кінцевій точці сполучної лінії в середині фігури, щоб створити динамічне з’єднання, або в певній точці з’єднання на фігурі, щоб створити точкове з’єднання.

  Якщо навести вказівник на стрілку автоматичного з’єднання, фігура відобразиться в режимі попереднього перегляду, але на неї можна не звертати уваги, адже вона зникне, якщо перетягнути сполучну лінію до місця призначення.

Поєднати фігури за допомогою інструмента сполучної лінії

 1. На вкладці Основне у групі Інструменти клацніть Сполучна лінія.

  Сполучна лінія з’єднується з фігурами за допомогою точок з’єднання з обох кінців.
 2. Клацніть фігуру та перетягніть сполучну лінію до іншої фігури.

 3. Після цього на вкладці Основне в групі Знаряддя натисніть кнопку Вказівник.

Експрес-завдання

Завдання

Дія

Змінити тип сполучної лінії на прямокутну, пряму або криву.

Клацніть правою кнопкою миші сполучну лінію та в контекстному меню виберіть її тип: прямокутна, пряма або заокруглена.

Вирівняти та розмістити фігури, лишивши сполучні лінії чіткими.

Виділіть усі фігури, які потрібно вирівняти, а потім на вкладці Основне в групі Упорядкування клацніть елементи Вирівнювання > Автоматично вирівняти або Розташування > Автоматично розташувати. Щоб виділити кілька фігур, утримуйте натиснутою клавішу Ctrl і клацайте фігури або на вкладці Основне в групі Редагування скористайтеся одним із параметрів команди Виділити.

Змінити поєднання з динамічного на точкове або з точкового на динамічне.

Оберіть сполучну лінію та перетягніть її кінцеву точку з фігури. Тоді відпустіть сполучну лінію в певній точці для точкового поєднання або всередині фігури для динамічного поєднання.

Увімкнути або вимкнути автоматичне з’єднання

Можна активувати або деактивувати автоматичне з’єднання на всіх кресленнях Visio або лише на активному.

Увімкнути або вимкнути автоматичне з'єднання в активній схемі

 • На вкладці Подання в групі Елементи унаочнення встановіть або зніміть прапорець Автоматичне з’єднання.

  Установіть або зніміть прапорець "Автоматичне з’єднання" на вкладці "Вигляд", щоб активувати або вимкнути автоматичне з’єднання.

Примітка : Якщо прапорець Автоматичне з’єднання недоступний, перевірте, чи не вимкнуто автоматичне з’єднання для всіх схем. Для цього виконайте процедуру нижче.

Увімкнути або вимкнути автоматичне з'єднання для всіх схем

 1. Перейдіть на вкладку Файл і виберіть пункт Параметри.

 2. У вікні Параметри Visio виберіть вкладку Додатково.

 3. У розділі Параметри редагування встановіть прапорець Дозволити автоматичне з’єднання, щоб активувати автоматичне з’єднання. Зніміть прапорець автоматичного з’єднання, щоб деактивувати його.

  Установіть або зніміть прапорець "Дозволити автоматичне з’єднання", щоб активувати або вимкнути автоматичне з’єднання для всіх схем і креслень.
 4. Натисніть кнопку OK.

Див. також

Додавання стрілок, точок та інших кінців лінії сполучної лінії

Використання засобу точки з'єднання для додавання, переміщення або видалення точок з'єднання

Автоматичне з’єднання фігури під час її додавання

Один зі способів з’єднувати фігури – дозволити програмі Visio автоматично з’єднувати фігури, які додаються до креслення. Це особливо зручно, коли створюється блок-схема.

Використовуйте процедуру нижче, щоб додати фігуру до креслення, яку буде автоматично з’єднано з наявною в програмі Visio.

 1. Перетягніть початкову фігуру з вікна Фігури на сторінку, якщо там ще не має фігур.

 2. Наведіть вказівник на початкову фігуру з'явилася сині стрілки автоматичного з'єднання фігури.

 3. Утримуйте вказівник над стрілкою в напрямку, куди потрібно додати форму.

  З’явиться міні-панель, яка містить перші чотири експрес-фігури із колекції трафаретів Експрес-фігури. На сторінці з’явиться динамічний попередній перегляд вибраної з колекції трафаретів фігури.

 4. Перемістіть вказівник на чотири фігури на міні-панелі інструментів, щоб переглянути динамічний попередній перегляд кожної з них на сторінці.

 5. Клацніть фігуру, яку потрібно додати.

Якщо потрібна інша фігура, уберіть вказівник від стрілки автоматичного з’єднання, і попередній перегляд зникне. Тоді можна перетягнути потрібну фігуру з вікна Фігури.

Експрес-завдання

Завдання

Дія

Змінити експрес-фігури у трафареті.

Відкрийте трафарет і перетягніть експрес-фігури в потрібному порядку. Фігури можна перетягувати до та з області експрес-фігур.

Змінити фігури, що з’являються на міні-панелі інструментів.

У трафареті Експрес-фігури оберіть фігури із групи експрес-фігур, які повинні з’являтися на міні-панелі інструментів. Група з обраними фігурами з’явиться на панелі інструментів.

Або можна перетягнути трафарет, що містить фігури, які повинні з’являтися першими, і помістить його під рядок заголовка Експрес-фігури. Можна змінити порядок інших трафаретів, перетягнувши їх вище або нижче у вікні Фігури ; вони з’являться у трафареті Експрес-фігури в тому ж порядку.

Поєднати вже наявні на сторінці фігури

Ви можете підключатися фігури, які вже є у кресленні, за допомогою автоматичного з'єднання або за допомогою засобу сполучна лінія.

Поєднати фігури за допомогою автоматичного з’єднання

 1. Наведіть вказівник миші на фігуру з'явилася сині стрілки автоматичного з'єднання фігури.

 2. Клацніть і перетягніть стрілку автоматичного з’єднання до іншої фігури, і перемістіть кінцеву точку сполучної лінії на середину фігури для динамічного з’єднання або на спеціальну точку з’єднання для точкового з’єднання.

  Динамічний попередній перегляд фігури з’явиться в разі утримування вказівника над блакитною стрілкою й на фігуру можна не зважати; коли вказівник буде переміщено, він зникне.

Поєднати фігури за допомогою інструмента сполучної лінії

 1. На вкладці Основне у групі Інструменти клацніть Сполучна лінія.

 2. Клацніть фігуру та перетягніть сполучну лінію до іншої фігури.

Для того, щоб закріпити сполучну лінію на певних точках форми, перетягніть від точки поєднання першої фігури до точки поєднання другої фігури. Кінцеві точки сполучної лінії стануть червоними, коли фігури поєднаються. Це називається точковим поєднанням.

Для того, щоб дозволити переміщення сполучної лінії біля фігури при її переміщенні, помістіть інструмент сполучної лінії в центр першої фігури, щоб біля неї з’явився червоний квадрат. Утримуйте натиснутою кнопку миші та перетягніть квадрат у центр другої фігури. Коли червоний квадрат з’явиться біля другої фігури, відпустіть кнопку миші. Це називається динамічним поєднанням.

Експрес-завдання

Завдання

Дія

Змінити тип сполучної лінії на прямокутну, пряму або криву.

Клацніть правою кнопкою миші сполучну лінію та оберіть тип сполучної лінії в контекстному меню.

Вирівняти та розмістити фігури, лишивши сполучні лінії чіткими.

Виділення всіх фігур, які потрібно Вирівняти та вкладка основне , натисніть кнопку автоматично Вирівняти та розташувати. Можна вибрати кілька фігур, натиснувши клавішу CTRL, клацаючи їх усі, або за допомогою одного з виберіть пункт параметри.

Змінити поєднання з динамічного на точкове або з точкового на динамічне.

Оберіть сполучну лінію та перетягніть її кінцеву точку з фігури. Тоді відпустіть сполучну лінію в певній точці для точкового поєднання або всередині фігури для динамічного поєднання.

Увімкнути або вимкнути автоматичне з’єднання

Увімкнути або вимкнути функцію автоматичного з’єднання в усіх кресленнях Visio або лише в активному кресленні.

Увімкнути або вимкнути автоматичне з’єднання в активній схемі

 • На вкладці Вигляд у групі Елементи унаочнення встановіть або видаліть прапорець Автоматичне з’єднання.

Якщо прапорець Автоматичне з’єднання недоступний, перевірте чи не вимкнуто автоматичне з’єднання для всіх схем, виконавши такі дії.

Увімкнути або вимкнути автоматичне з’єднання для всіх схем

 1. Послідовно виберіть елементи Файл > Параметри.

 2. Виберіть категорію Додатково .

 3. У розділі Параметри редагуваннявстановіть або видаліть прапорець Дозволити автоматичне з’єднання для, відповідно, ввімкнення або вимкнення автоматичного з’єднання.

Див. також

Додавання стрілок, точок та інших кінців лінії сполучної лінії

Додавання, переміщення або видалення точок з'єднання

З'єднання фігур за допомогою автоматичного з'єднання

Один зі способів з’єднувати фігури – дозволити програмі Visio автоматично з’єднувати фігури, які додаються до креслення. Це особливо зручно, коли створюється блок-схема.

Використовуйте процедуру нижче, щоб додати фігуру до креслення, яку буде автоматично з’єднано з наявною в програмі Visio.

Під час перетягування фігури на сторінку за допомогою автоматичного з'єднання

 1. Перетягніть фігуру з трафарету на сторінку креслення та розмістіть її поруч з іншою фігурою.

  Виділене зображення кнопки "Відступ"

 2. Утримуючи натиснутою кнопку миші, наведіть вказівник на один із блакитних трикутників. Трикутник стане синім.

  Якщо навести вказівник на один із блакитних трикутників, трикутник стане синім.

 3. Відпустіть кнопку миші. Фігура розміститься на сторінці креслення, а сполучну лінію буде додано та приклеєно до обох фігур.

  Фігура розміститься на сторінці креслення, а сполучну лінію буде додано та приклеєно до обох фігур.

Порада : Якщо вам не подобається, витягуючи фігури, ви можете добитися такий самий результат, вибравши першу фігуру у колекції трафаретів, навівши вказівник миші на фігуру у кресленні а потім виберіть один із синім трикутники, що з'являються цієї фігури.

За допомогою автоматичного з'єднання з фігурами вже на сторінці

 1. Наведіть вказівник миші на фігуру, яку потрібно підключити.

  Формула для видобування прізвища у прикладі 10: Mr. Ryan Ihrig

 2. Наведіть вказівник на синій трикутник, найближчої до фігури, які потрібно підключитися.

  Установивши синій трикутник ближче до фігури, щоб підключитися до вказівник.

  Трикутник вимикається темно-синім кольором і червоною рамкою навколо фігури, які ви хочете, щоб підключитися до з'явиться.

  Примітка : Якщо червоною рамкою навколо фігури, які потрібно підключитися не відображається, фігури може бути дуже далеко. Переміщення фігури ближче і спробуйте ще раз або за допомогою інструмента сполучної лінії.

 3. Натисніть кнопку синій трикутник. Сполучна лінія додано і видобування імені на обох фігури.

  Фігура розміститься на сторінці креслення, а сполучну лінію буде додано та приклеєно до обох фігур.

Увімкнення або вимкнення автоматичного з'єднання

Можна ввімкнути або вимкнути функцію автоматичного з'єднання в усіх кресленнях Visio або лише поточного креслення. Для всіх малюнків:

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Параметри.

 2. Виберіть вкладку Загальні.

 3. У розділі Параметри вікна креслення установіть прапорець Дозволити автоматичне з'єднання .

Для поточного креслення лише:

 • На панелі інструментів Стандартна натисніть кнопку автоматичне з'єднання .

  Примітка : Якщо натисканням кнопки Знаряддя автоматичного з'єднання не активувати автоматичне з'єднання, переконайтеся, що прапорець Увімкнути автоматичне з'єднання вибраний у діалоговому вікні " Параметри ".

З'єднання фігур за допомогою інструмента сполучної лінії

Одна з найзручніший способів додавання та приєднайте сполучну лінію – щоб окреслити його за допомогою засобу сполучна лінія Зображення кнопки на панелі інструментів Стандартна .

 1. Клацніть засіб Сполучна лінія Зображення кнопки на панелі інструментів Стандартні.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб зберегти сполучну лінію до певної точки на фігурі, для видобування імені, перетягніть з до точки з'єднання Вміст папки word у ZIP-пакеті нового пустого документа Word 2007 на першу фігуру до точки з'єднання на другу фігуру. Сполучна лінія кінцеві точки червоним, коли стрічки. Цей пункт називається підключення до елемента керування ActiveX. За допомогою елемента керування ActiveX підключення сполучна лінія залишається область на одному точки з'єднання під час переміщення одну з фігур.

  • Щоб дозволити сполучну лінію, щоб перейти до найближчої точки підключення, розмістіть сполучної лінії через центр першу фігуру червоною рамкою навколо фігури. Утримуючи натиснутою кнопку миші та перетягніть центр другу фігуру. Коли з'явиться червоною рамкою навколо другу фігуру, відпустіть кнопку миші. Цей пункт називається підключення однієї фігури. За допомогою однієї фігури підключення сполучна лінія залишається область для кожної фігури, перемістивши найближчої доступні з'єднування під час переміщення одну з фігур. Якщо немає точки з'єднання сполучна лінія дозволяє перейти до найближчої сторонами.

   Примітка : Також можна створити зв'язки між фігурами, де одному з кінців сполучної лінії підключено до точки з'єднання та кінця сполучна лінія підключено до фігури (і навпаки).

 3. На панелі інструментів Стандартні клацніть засіб Вказівник Кнопка "Вказівник" , щоб повернутися до звичайного редагування.

  Примітки : 

  • Щоб додати сполучну лінію однієї фігури до кількох фігур, необхідно додати кілька сполучних ліній; Це не "розгалуження" фігура сполучної лінії.

  • Якщо ви намагаєтеся створити підключення до елемента керування ActiveX і мають важко Приєднайте сполучну лінію, куди потрібно, спробуйте різні прив'язати та склеїти настройки:

  • У меню Знаряддя виберіть пункт Прив'язка та склеюваннята на вкладці загальні виберіть потрібні параметри.

   Якщо точка склеювання фігури геометрії, маркері фігури або вершини фігури, підключення буде автоматично додано якщо один вже не існує.

Див. також

Додавання стрілок, точок та інших кінців лінії сполучної лінії

Додавання, переміщення або видалення точок з’єднання

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×