Додавання, переміщення або видалення поля чи групи

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Джерело даних, в якому зберігаються всі введені користувачем у формі відомості, складається з полів і груп. Як у папках на жорсткому диску містяться та впорядковуються файли, так у полях містяться дані, введені користувачами у форму, а у групах містяться та впорядковуються поля. Наприклад, якщо джерело даних для форми містить поля для імені, по-батькові та прізвища, такі поля можуть входити до групи «Ім’я».

У цій статті

Вступ

Додавання поля

Додавання групи

Додавання еталонного поля

Додавання еталонної групи

Переміщення поля або групи до іншого розташування в основному джерелі даних

Видалення поля або групи

Перш ніж почати

Поля або групи можна додавати лише до основного джерела даних шаблону форми. Не можна додавати поля або групи до додаткового джерела даних або до полів чи груп, створених на основі бази даних, веб-служби, наявної Схема XML або XML-документів.

Порада : Якщо відображається це заблоковано поле піктограми Піктограма заблокованого поля , або це заблокований групи піктограми Піктограма заблокованої групи в області завдань джерело даних , не можна змінити поля або групи.

Кожному полю або групі у джерелі даних потрібно надавати унікальне ім’я. Якщо потрібно використати ім’я наявного поля або групи в іншому полі або групі, то можна додати до шаблону форми поле посилання або група з посиланням.

Шаблон форми можна оновити, перемістивши або видаливши наявні поля або групи із джерела даних. Можна перемістити або видалити лише поля або групи, додані до головного джерела даних. Поля або групи, створені на основі XML-схеми, бази даних або веб-служби, і поля або групи у додатковому джерелі даних не можна переміщувати або видаляти.

Примітка : Під час видалення поля та елемента керування прив'язано до цього поля, елемент керування не можна зберігати дані, оскільки більше не є поле, де зберігаються дані. Крім того якщо користувачі вже заповнювати форми на основі шаблону форми, видаляти поля можна запобігти втраті даних у таких формах завершено. Якщо видалити поле, і елемента керування прив'язано до цього поля, необхідно з'єднати елемент керування до іншого поля або видалити елемент керування. Видалення групи видаляє всі поля у групі. Будь-які елементи керування, приєднані до полів у групі видалені» має бути прив'язано до інших полів або видалити.

На початок сторінки

Додавання поля

Можна додати поле елемента або поле атрибута до групи в основному джерелі даних. Також можна додати поле атрибута до наявного поля елемента в основному джерелі даних. Проте не можна додавати поле до поля атрибута.

Додавання поля до групи

 1. Якщо область завдань Джерело даних не відображається, виберіть параметр Джерело даних , у меню вигляд .

 2. Якщо в шаблоні форми використовується декілька джерел даних, виберіть у списку Data source пункт Main.

 3. В області завдань Джерело даних клацніть правою кнопкою миші групу, до якої слід додати поле, і виберіть у контекстному меню пункт Додати.

 4. У полі ім'я у діалоговому вікні Додавання поля або групи введіть ім'я нового поля. Імена мають починатися з букви або підкреслення (_) і може містити лише буквено-цифрові символи, підкреслення, дефіси (-) та крапки (.). Імена не можуть містити пробіли.

  Використайте ім’я, яке описує вміст поля. Наприклад, якщо є поле, в якому міститься сума витрат, назвіть його витрати.

 5. У списку Тип виберіть пункт Поле (елемент) або Поле (атрибут).

 6. У списку Тип даних виберіть тип даних, який слід використати для поля.

  Список типів даних для полів

  Тип даних

  Використання

  Текст

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Цей тип даних використовується для поля елемента або атрибута, яке містить числа без десяткових значень.

  Decimal

  Цей тип даних використовується для поля елемента або атрибута, яке містить значення у грошових одиницях або числах із десятковими значеннями.

  Істина/Хибність

  Цей тип даних можна використовувати для поля елемента або атрибута, яке містить дані, що можуть мати лише одне із двох значень.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Цей тип даних використовується для поля елемента або атрибута, яке містить календарну дату.

  Час

  Цей тип даних може використовуватися для поля елемента або атрибута, яке містить час у годинах і хвилинах.

  Дата й час

  Цей тип даних використовується для поля елемента або атрибута, яке містить календарну дату та час у годинах і хвилинах.

  Зображення або файл вкладення

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. Щоб указати початкове значення, яке має міститися в полі під час першого відкриття форми користувачем, введіть значення в полі Значення за промовчанням. Посилання на додаткові відомості про встановлення значення за промовчанням для поля містяться в розділі Див. також.

 8. Для перетворення поля елемента на повторюване поле, установіть прапорець Повторюване.

 9. Функції, що поле містить значення, установіть прапорець не може бути пустою . Якщо встановити цей прапорець, будь-який елемент керування, прив'язаний до поля, яке не містить значення, що вводиться в його буде позначено червоною зірочкою або червоним пунктирну межу.

Додавання поля атрибута до поля елемента

Оскільки до поля елемента можна додати лише поле атрибута, список Тип у діалоговому вікні Додавання поля або групи є неактивним.

 1. Якщо область завдань Джерело даних не відображається, виберіть параметр Джерело даних , у меню вигляд .

 2. Якщо в шаблоні форми використовується декілька джерел даних, виберіть у списку Data source пункт Main.

 3. В області завдань Джерело даних клацніть правою клавішею поле, до якого слід додати поле, і виберіть у контекстному меню пункт Додати.

 4. У полі ім'я у діалоговому вікні Додавання поля або групи введіть ім'я нового поля. Імена мають починатися з букви або підкреслення (_) і може містити лише алфавітно-цифрові символи, підкреслення, дефіси (-) та крапки (.). Імена не можуть містити пробіли.

  Використайте ім’я, яке описує вміст поля. Наприклад, якщо є поле, в якому міститься сума витрат, назвіть його витрати.

 5. У списку Тип даних виберіть тип даних, який слід використати для поля.

  Список типів даних для полів

  Тип даних

  Використання

  Текст

  Цей тип даних використовується для поля елемента або атрибута, яке містить неформатований текст.

  Ціле число

  Цей тип даних використовується для поля елемента або атрибута, яке містить числа без десяткових значень.

  Decimal

  Цей тип даних використовується для поля елемента або атрибута, яке містить значення у грошових одиницях або числах із десятковими значеннями.

  Істина/Хибність

  Цей тип даних можна використовувати для поля елемента або атрибута, яке містить дані, що можуть мати лише одне із двох значень.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Цей тип даних використовується для поля елемента або атрибута, яке містить календарну дату.

  Час

  Цей тип даних може використовуватися для поля елемента або атрибута, яке містить час у годинах і хвилинах.

  Дата й час

  Цей тип даних використовується для поля елемента або атрибута, яке містить календарну дату та час у годинах і хвилинах.

  Зображення або файл вкладення

  Цей тип даних використовується для полів елемента або атрибута, які містять двійкові дані, зокрема зображення або рисунок.

  У цій таблиці наведено лише найпоширеніші XML типи даних використовується в шаблоні форми. У програмі Microsoft Office InfoPath можна використовувати будь-який тип даних XML 1.0 W3C рекомендації. Щоб використати тип даних, які не відображаються в таблиці, потрібно видобути файли форми для шаблону форми та редагувати файл схеми (xsd). Знайти посилання на додаткові відомості про видобування файли форми для шаблону форми, у розділі Додаткові відомості .

 6. Щоб указати початкове значення, яке має міститися в полі під час першого відкриття форми користувачем, введіть значення в полі Значення за промовчанням. Посилання на додаткові відомості про встановлення значення за промовчанням для поля містяться в розділі Див. також.

 7. Для перетворення поля елемента на повторюване поле, установіть прапорець Повторюване.

 8. Функції, що поле містить значення, установіть прапорець не може бути пустою . Якщо встановити цей прапорець, будь-який елемент керування, прив'язаний до поля, яке не містить значення, що вводиться в його буде позначено червоною зірочкою або червоним пунктирну межу.

На початок сторінки

Додавання групи

 1. Якщо область завдань Джерело даних не відображається, виберіть параметр Джерело даних , у меню вигляд .

 2. Якщо в шаблоні форми використовується декілька джерел даних, виберіть у списку Data source пункт Main.

 3. В області завдань Джерело даних клацніть правою кнопкою миші групу, до якої слід додати групу, і виберіть у контекстному меню пункт Додати.

 4. У полі ім'я у діалоговому вікні Додавання поля або групи введіть ім'я для нової групи. Імена мають починатися з букви або підкреслення (_) і може містити лише алфавітно-цифрові символи, підкреслення, дефіси (-) та крапки (.). Імена не можуть містити пробіли.

  Використайте ім’я, яке описує вміст групи. Наприклад, якщо є група, яка містить відомості про позицію витрат, назвіть групу Позиції_витрат.

 5. У списку Тип виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати групу, яка може містити інші групи або поля, виберіть пункт Група.

  • Щоб додати групу, яка може містити дві або більше групи полів, одна з яких відображатиметься у формі, виберіть пункт Група (вибір).

 6. Щоб перетворити групу на повторювану, установіть прапорець Повторюване.

На початок сторінки

Додавання еталонного поля

Щоб використати ім’я наявного поля для іншої групи у шаблоні форми, можна створити еталонне поле. У програмі InfoPath створюється нове поле, властивості якого пов’язані та зіставлені із властивостями вихідного поля, серед яких ім’я та тип даних. Обидва поля стають еталонними полями, будь-які зміни в одному полі автоматично відображаються в іншому.

Примітка : Два еталонних поля не можуть бути частиною одної групи. Еталонне поле можна додати лише до групи. Не можна додати еталонне поле до іншого поля.

 1. Якщо область завдань Джерело даних не відображається, виберіть параметр Джерело даних , у меню вигляд .

 2. Якщо в шаблоні форми використовується декілька джерел даних, виберіть у списку Data source пункт Main.

 3. Клацніть правою клавішею поле, на основі якого слід створити еталонне поле, і виберіть у контекстному меню пункт Посилання.

 4. У діалоговому вікні Еталонне поле або група виберіть групу, в якій має міститися нове еталонне поле.

На початок сторінки

Додавання еталонної групи

Щоб використати у шаблоні форми ім’я наявної групи для іншої групи, можна створити еталонну групу. У програмі InfoPath створюється нова група у шаблоні форми, властивості якої пов’язані та зіставлені із властивостями вихідної групи. Усі поля першої групи копіюються до еталонної групи. Обидві групи стають еталонними, будь-які зміни в одній з них, включно зі змінами полів, автоматично оновлюватимуть іншу групу.

Примітка : Дві еталонні групи не можуть бути частиною однієї групи.

 1. Якщо область завдань Джерело даних не відображається, виберіть параметр Джерело даних , у меню вигляд .

 2. Якщо в шаблоні форми використовується декілька джерел даних, виберіть у списку Data source пункт Main.

 3. Клацніть правою клавішею групу, на основі якої слід створити еталонну групу, і виберіть у контекстному меню пункт Посилання.

 4. У діалоговому вікні Еталонне поле або група виберіть групу, в якій має міститися нове еталонне поле.

На початок сторінки

Переміщення поля або групи до іншого розташування в основному джерелі даних

 1. Якщо область завдань Джерело даних не відображається, виберіть параметр Джерело даних , у меню вигляд .

 2. Якщо в шаблоні форми використовується декілька джерел даних, виберіть у списку Data source пункт Main.

 3. В області завдань Джерело даних клацніть правою клавішею поле або групу, що слід перемістити, і виконайте одну з таких дій:

  • Щоб змінити порядок полів або груп у поточній групі, виберіть у контекстному меню пункт Вгору або Вниз.

  • Щоб перемістити поле або групу до нового поля або групи, виберіть у контекстному меню пункт Перемістити, а потім у діалоговому вікні Переміщення поля або групи виберіть нове розташування поля або групи.

На початок сторінки

Видалення поля або групи

Примітка : Видалення поля або групи призведе до помилки в будь-які елементи керування в шаблоні форми, приєднані до цього поля або групи. Крім того, якщо користувачі вже заповнювати форми на основі шаблону форми, видаляти поля або групи можуть спричинити втрати даних у таких формах.

 1. Якщо область завдань Джерело даних не відображається, виберіть параметр Джерело даних , у меню вигляд .

 2. Якщо в шаблоні форми використовується декілька джерел даних, виберіть у списку Data source пункт Main.

 3. Клацніть правою клавішею поле або групу, що слід видалити, і виберіть у контекстному меню пункт Видалити.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×