Додавання номерів сторінок на аркушах

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Якщо потрібно, щоб номери відображалися на сторінках під час друку аркуш Microsoft Excel, можна вставити номери сторінок у колонтитули сторінок аркуша. Вставлені номери сторінок не відображаються на аркуші у звичайному поданні. Вони відображаються тільки в поданні макета сторінки та на друкованих сторінках.

Примітка : : У Excel 2016взято знімки екрана в цій статті. Якщо у вас інша версія подання можуть бути дещо відмінними, але якщо не вказано, функція – це той самий.

Додавання номерів сторінок на одному аркуші

 1. Клацніть аркуш, для якого потрібно вставити номери сторінок.

 2. На вкладці Вставлення у групі Текст натисніть кнопку Колонтитули.

  Команда ''Колонтитули'' на вкладці ''Вставлення''

  Аркуш Excel відображається в поданні макета сторінки. Щоб перейти до цього подання, також можна натиснути кнопку Макет сторінки  Зображення кнопки  в рядку стану.

 3. На аркуші клацніть напис Клацніть, щоб додати верхній колонтитул або Клацніть, щоб додати нижній колонтитул.

  Відобразяться Знаряддя для колонтитулів із додатковою вкладкою Конструктор.

 4. Щоб указати місце в колонтитулі, у якому має відображатися номер сторінки, клацніть для відповідного колонтитула в полі Область зліва, У центрі або Область справа.

 5. На вкладці Конструктор у групі Елементи колонтитулів натисніть кнопку Номер сторінки.

  У групі ''Елементи колонтитулів'' натисніть кнопку ''Номер сторінки''

  Покажчик місця заповнення &[Сторінка] відобразиться у вибраній області.

  Щоб додати загальну кількість сторінок, уведіть пробіл перед &[Сторінка], введіть слово з після пробілу, а потім у групі Елементи колонтитулів натисніть кнопку Кількість сторінок.

  У вибраній області з’явиться покажчик місця заповнення &[Сторінка] із &[Сторінок].

 6. Клацніть у будь-якому місці за межами області колонтитулів, щоб у поданні макета сторінки відобразилася фактична кількість сторінок.

 7. Після завершення роботи з поданням макета сторінки на вкладці Подання у групі Режими перегляду книги виберіть пункт Звичайний.

  На вкладці ''Вигляд'' натисніть кнопку ''Звичайний''

  Також можна натиснути кнопку Звичайний Зображення кнопки у рядку стану.

  Вставляти номери сторінок на аркуш можна в поданні макета сторінки, де вони відображаються, або можна скористатися діалоговим вікном Параметри сторінки, якщо потрібно додати номери сторінок на кілька аркушів одночасно. Для інші типів аркушів, наприклад аркушів діаграм, номери сторінок можна вставити лише в діалоговому вікні Параметри сторінки.

На початок сторінки

Додавання номерів сторінок на кількох аркушах

Номери сторінки можна вставити на кількох аркушах за допомогою діалогового вікна Параметри сторінки. Наприклад, якщо аркуш робоча книга містить два аркуші, кожен довжиною в дві сторінки, перший аркуш міститиме дві сторінки з номерами 1 і 2. Другий аркуш також міститиме дві сторінки з номерами 1 і 2.

Порада : Щоб додати номери сторінок послідовно до всіх аркушів книги, слід змінити номер, з якого починається нумерація кожного аркуша. Щоб отримати докладніші відомості, див. статтю Установлення іншого номера для першої сторінки.

 1. Виділіть звичайні аркуші або аркуші діаграм, до яких слід додати номери сторінок.

Об’єкт виділення

Виконайте такі дії

Окремий аркуш

Відкрийте вкладку аркуша.

Виберіть вкладку аркуша

Якщо потрібна вкладка не відображається, натискайте кнопки прокручування вкладок, доки не з’явиться потрібна вкладка, а потім виберіть її.

клацайте стрілки для прокручування вкладок

Два або більше суміжні аркуші

Виберіть вкладку першого аркуша. Відтак, утримуючи натиснутою клавішу Shift, виберіть вкладку останнього аркуша, який потрібно виділити.

Два або більше несуміжні аркуші

Виберіть вкладку першого аркуша. Відтак, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, виберіть вкладки інших аркушів, які потрібно виділити.

Усі аркуші у книзі

Клацніть вкладку аркуша правою кнопкою миші та виберіть команду Вибрати всі аркуші в меню контекстне меню.

Порада : Якщо виділено кілька аркушів, у верхній частині вікна в рядку заголовка відображається напис [Група]. Щоб скасувати виділення кількох аркушів у книзі, клацніть будь-який невиділений аркуш. Якщо невиділені аркуші відсутні, клацніть правою кнопкою миші вкладку виділеного аркуша та виберіть команду Розгрупувати аркуші.

 1. На вкладці Розмітка сторінки у групі Параметри сторінки клацніть запускач діалогового вікна Зображення кнопки біля напису Параметри сторінки.

  клацніть стрілку у правому нижньому кутку групи ''параметри сторінки''

 2. У діалоговому вікні Параметри сторінки на вкладці Колонтитул виберіть Створити верхній колонтитул або Створити нижній колонтитул.

 3. Щоб указати місце в колонтитулі, у якому має відображатися номер сторінки, клацніть в полі Область зліва, У центрі або Область справа.

 4. Щоб вставити номери, натисніть кнопку Вставити номер сторінки Зображення кнопки .

  Покажчик місця заповнення &[Сторінка] відобразиться у вибраній області.

  Примітки : 

  • Щоб додати загальну кількість сторінок, уведіть пробіл перед &[Сторінка], введіть слово з після пробілу, а потім натисніть кнопку Додати кількість сторінок Зображення кнопки .

  • Покажчик місця заповнення &[Сторінка] із &[Сторінок] відобразиться у вибраній області.

На початок сторінки

Призначення іншого номера для початкової сторінки

Щоб послідовно пронумерувати всі сторінки аркуша в робочій книзі, додайте спочатку номери сторінок до всіх аркушів робочої книги, а потім скористайтеся наведеною нижче процедурою, щоб почати нумерацію сторінок на кожному аркуші з відповідного номера. Наприклад, якщо книга містить дві аркуші, кожен із яких має бути надрукований на двох сторінках, ця процедура дасть змогу почати нумерацію другого аркуша з номера 3.

 1. На вкладці Розмітка сторінки у групі Параметри сторінки клацніть запускач діалогового вікна Зображення кнопки біля напису Параметри сторінки.

  клацніть стрілку у правому нижньому кутку групи ''параметри сторінки''

 2. На вкладці Сторінка в полі Номер першої сторінки введіть номер, який слід використовувати для першої сторінки.

  Щоб скористатися системою нумерації за замовчуванням, введіть Автоматично в полі Номер першої сторінки.

На початок сторінки

Змінення порядку нумерації сторінок

За промовчанням застосунок Excel нумерує та друкує сторінки зверху вниз, а аркуші – зліва на право, але напрямок нумерації та друку сторінок можна змінити, щоб вони нумерувалися та друкувалися зліва направо, а потім зверху вниз.

 1. Клацніть аркуші, для яких потрібно змінити порядок нумерації.

 2. На вкладці Розмітка сторінки у групі Параметри сторінки клацніть запускач діалогового вікна Зображення кнопки біля напису Параметри сторінки.

  клацніть стрілку у правому нижньому кутку групи ''параметри сторінки''

 3. На вкладці Аркуш у групі Порядок друку сторінок виберіть вниз, потім вправо або вправо, потім вниз.

  Напрямом для кожного з варіантів відображається в полі попереднього перегляду.

На початок сторінки

Видалення номерів сторінок

 1. Виділіть звичайні аркуші або аркуші діаграм, для яких слід видалити номери сторінок.

Об’єкт виділення

Виконайте такі дії

Окремий аркуш

Відкрийте вкладку аркуша.

Виберіть вкладку аркуша

Якщо потрібна вкладка не відображається, натискайте кнопки прокручування вкладок, доки не з’явиться потрібна вкладка, а потім виберіть її.

клацайте стрілки для прокручування вкладок

Два або більше суміжні аркуші

Виберіть вкладку першого аркуша. Відтак, утримуючи натиснутою клавішу Shift, виберіть вкладку останнього аркуша, який потрібно виділити.

Два або більше несуміжні аркуші

Виберіть вкладку першого аркуша. Відтак, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, виберіть вкладки інших аркушів, які потрібно виділити.

Усі аркуші у книзі

Клацніть вкладку аркуша правою кнопкою миші та виберіть команду Вибрати всі аркуші в меню контекстне меню.

Порада : Якщо виділено кілька аркушів, у верхній частині вікна в рядку заголовка відображається напис [Група]. Щоб скасувати виділення кількох аркушів у книзі, клацніть будь-який невиділений аркуш. Якщо жодного невиділеного аркуша не видно, клацніть правою кнопкою миші вкладку виділеного аркуша та виберіть у контекстному меню пункт Розгрупувати аркуші.

 1. На вкладці Розмітка сторінки у групі Параметри сторінки клацніть запускач діалогового вікна Зображення кнопки біля напису Параметри сторінки.

  клацніть стрілку у правому нижньому кутку групи ''параметри сторінки''

 2. На вкладці Колонтитул у розкривному списку Верхній колонтитул або Нижній колонтитул виберіть (немає).

  Примітка : Можливо, потрібно буде перейти до верхньої частини списку або вибрати (немає).

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech (у розділі Excel), отримати підтримку в спільноті, що допомагає знайти відповіді на запитання, або запропонувати нову функцію чи вдосконалення на форумі Excel UserVoice.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×