Додавання, змінення або видалення лінії тренду на діаграмі

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

лінія тренду та змінне середнє можна додати до будь-якого ряд даних unstacked, 2-D, область, рядок, стовпець, рядок, біржової, точкова або бульбашкова діаграма. Лінії тренду завжди, пов'язаний із ряд даних, але лінії тренду не представляє дані, що рядів даних. Замість цього, лінії тренду використовується зобразити тенденцій наявних даних або прогнозів майбутніх даних.

Примітка : Не можна додавати лінію тренду до рядів даних у діаграмі з накопиченням, об’ємній, пелюстковій, секторній, поверхневій і кільцевій діаграмі.

Виберіть дію

Дізнайтеся про прогнозування та відображає тенденції в діаграмах

Додавання лінії тренду

Змініть формат лінії тренду

Укажіть кількість періодів, які потрібно включити у прогнозу

Визначення місця, де лінія тренду перетинає вісь ординат (значень)

Відображення формула лінії тренду на діаграмі

Відображати значення квадрата R лінії тренду

Видалення лінії тренду

Відомості про прогнозування та відображення змін на діаграмах

Лінії тренду використовуються для графічного відображення тенденції даних і для прогнозування. Аналіз також називають регресивний аналіз. За допомогою регресійний аналіз, можна розширити лінії тренду до діаграми за межами фактичних даних для прогнозування майбутніх значень. Наприклад, нижче діаграма використовує простий лінійною лінією тренду, – це прогнозування два квартали вперед, для демонстрації тенденції бік збільшення прибутку.

Діаграма з лінією тренду

Поради

 • Можна також створити лінію за точками змінного середнього, яка згладжує коливання даних і відображає тенденцію чіткіше.

 • Якщо потрібно змінити діаграму або дані ряду, щоб він більше не підтримують тренду –, наприклад, за допомогою Змінення типу діаграми, об'ємні діаграми або змінити подання звіт зведеної діаграми або зв’язаний звіт зведеної таблиці – Лінія тренду більше не відображатиметься на діаграмі.

 • Для даних у рядку без діаграми можна використовувати автозаповнення або статистичну функцію, наприклад GROWTH чи TREND, щоб створити дані, які найкраще відповідатимуть лінійним чи експонентним лініям.

Вибір типу лінії тренду для даних

Під час додавання лінії тренду до діаграми у програмі Microsoft Office Excel можна вибрати будь-який із таких шести типів тренду або регресії: лінійні, логарифмічні, поліноміальні, степеневі, експонентні лінії тренду та лінії тренду змінного середнього значення. Тип лінії тренду, який потрібно використовувати, визначається за типом наявних даних.

Лінії тренду є найбільш точним, коли його значення квадрата R в або біля 1. Коли ви відповідає лінії тренду до даних, програма Excel обчислює значення квадрата R. Якщо потрібно, можна відобразити це значення на діаграмі.

Лінійні прямі тренду

Лінійна пряма тренду – це пряма лінія, яка найкраще відповідає простим лінійним рядам даних. Дані лінійні, якщо візерунок точок даних нагадує лінію. Лінійна пряма тренду зазвичай показує, що значення зростають або спадають рівномірно.

У наведеному нижче прикладі лінійна пряма тренду демонструє, що продажі холодильників послідовно зростали впродовж 13-річного періоду. Зверніть увагу, що значення квадрата R становить 0,979, що вказує на добру відповідність лінії даним.

Діаграма з лінійною лінією тренду

Логарифмічні лінії тренду

Логарифмічна лінія тренду – це крива лінія, яка використовується, якщо швидкість змінення даних швидко зростає або спадає, а потім вирівнюється. У логарифмічній лінії тренду можуть використовуватися додатні та від’ємні значення.

У наведеному нижче прикладі логарифмічна лінія тренду застосовується, щоб проілюструвати прогнозоване зростання популяції тварин на певній території, де розмір популяції стабілізується, коли стає менше простору для тварин. Зверніть увагу, що значення квадрата R становить 0,933, що показує відносно добру відповідність лінії даним.

Діаграма з логарифмічною лінією тренду

Поліноміальні лінії тренду

Поліноміальна лінія тренду – це крива, яка застосовується в разі коливання даних. Наприклад, її можна застосовувати для аналізу прибутків і збитків за великим рядом даних. Порядок поліноміальної лінії можна визначити за кількістю коливань даних або за кількістю вигинів (вершин і западин) на кривій. Поліноміальна лінія тренду порядку 2 загалом має лише одну вершину або западину. Лінія порядку 3 має одну або дві вершини або западини. Лінія порядку 4 загалом має до трьох вершин чи западин.

У наведеному нижче прикладі показано поліноміальну лінію тренду порядку 2 (одна вершина), що ілюструє залежність між швидкістю водіння та споживанням пального. Зверніть увагу, що значення квадрата R становить 0,979, що вказує на добру відповідність лінії даним.

Діаграма з поліноміальною лінією тренду

Степеневі лінії тренду

Лінії тренду – це кривої, який використовується з наборами даних, які Порівняйте розміри, які збільшити за певним ставкою – наприклад, прискорення перегонові автомобіля частотою 1 другого. Не можна створювати лінії тренду, якщо дані містять нульові або від'ємні значення.

У наведеному нижче прикладі прискорення показано за допомогою відкладання відстані в метрах за секундами. Степенева лінія тренду демонструє зростання прискорення. Зверніть увагу, що значення квадрата R становить 0,986, що показує майже ідеальну відповідність лінії даним.

.

Експонентні лінії тренду

Експонентна лінія тренду – це крива, яка застосовується, коли значення даних зростають або спадають зі швидкістю, що постійно зростає. Експонентну лінію тренду створити не можна, якщо дані містять нульові або від’ємні значення.

У наведеному нижче прикладі експонентна лінія тренду застосовується для ілюстрації зниження вмісту вуглецю 14 в об’єкті з часом. Зверніть увагу, що значення квадрата R становить 0,990, що вказує на майже ідеальну відповідність лінії даним.

Відображення всіх виправлень у документі Word

Лінія тренду змінного середнього значення

Лінія тренду змінного середнього значення згладжує коливання даних, щоб чіткіше показати закономірність або тенденцію. Така лінія тренду використовує певну кількість точок даних (що встановлюється параметром Період), усереднює їх і застосовує середнє значення як точку для лінії тренду. Наприклад, якщо значення Період становить 2, то середнє значення перших двох точок даних застосовується як перша точка для лінії тренду змінного середнього значення. Середнє значення другої та третьої точок даних застосовується як друга точка для лінії тренду тощо.

У наведеному нижче прикладі лінія тренду змінного середнього значення показує закономірність у кількості проданих будинків за період у 26 тижнів.

Діаграма з лінією тренду змінного середнього

На початок сторінки

Додавання лінії тренду

 1. На unstacked, 2-D, область, рядок, стовпець, лінії, біржової, точкової або бульбашкової діаграми натисніть кнопку ряд даних , до якого потрібно додати лінію тренду або змінне середнє значення, або виконайте такі дії виберіть ряд даних зі списку елементів діаграми:

  1. Клацніть довільне місце на діаграмі.

   Відобразяться нові вкладки Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку поруч із полем Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.

   Група ''Поточний виділений фрагмент'' на вкладці ''Макет'' (Знаряддя для діаграм)

 2. Примітка : Якщо вибрана діаграма має кілька рядів даних, а ряд даних не вибрано, відкриється діалогове вікно Додати лінію тренду. У списку виберіть потрібний ряд даних і натисніть кнопку ОК.

 3. На вкладці Макет у групі Аналіз натисніть кнопку Лінія тренду.

  Група ''Аналіз'' на вкладці ''Розмітка сторінки'' (група вкладок "Знаряддя для діаграм")

 4. Виконайте одну з таких дій:

  1. Виберіть потрібний стандартний параметр лінії тренду.

   Примітка : Таким чином лінію тренду буде застосовано без можливості вибору певних параметрів.

  2. Виберіть пункт Інші параметри лінії тренду, відтак у категорії Параметри лінії тренду в розділі Тип лінії розвитку/занепаду тренду виберіть потрібний тип лінії тренду.

Виберіть

Щоб створити

Лінійний

лінійну пряму тренду за допомогою наведеної нижче формули для обчислення найменших квадратів для лінії.

Рівняння для функції DEVSQ

де m є кутовим коефіцієнтом, а b — точка перетину прямої з віссю Y.

Логарифмічна

логарифмічну лінію тренду за допомогою наведеної нижче формули для обчислення найменших квадратів, що відповідають точкам.

Рівняння для функції DEVSQ

де c і b є константами, а ln — це функція натурального логарифму.

Поліноміальна

поліноміальну або криволінійну лінію тренду за допомогою наведеної нижче формули для обчислення найменших квадратів, що відповідають точкам.

Рівняння для функції DEVSQ

де b і Змінна – константи.

Степеневий

степеневу лінію тренду за допомогою наведеної нижче формули для обчислення найменших квадратів, що відповідають точкам.

Рівняння для функції DEVSQ

де c і b є константами.

Примітка : Цей параметр недоступний за наявності від’ємних або нульових значень у даних.

Експоненціальна

експоненціальну лінію тренду за допомогою наведеної нижче формули для обчислення найменших квадратів, що відповідають точкам.

Рівняння для функції DEVSQ

де c і b — константи, а e — основа натурального логарифма.

Примітка : Цей параметр недоступний за наявності від’ємних або нульових значень у даних.

Змінне середнє

Змінного середнього значення лінії тренду за допомогою таку формулу: Рівняння для функції DEVSQ

Примітка : Кількість точок у лінії тренду змінне середнє дорівнює кількості точок ряду мінус число, указане для періоду.

Значення квадрата R

Лінія тренду, що відображає повідомлення значення квадрата R на діаграму за допомогою таку формулу:

Рівняння для функції DEVSQ

Цей варіант параметра можна вибрати в діалоговому вікні Додати лінію тренду або Формат лінії тренду на вкладці Параметри.

Примітка : Значення квадрата R, яке відображається разом із лінією тренду, – це не скориговане значення квадрата R. Для логарифмічних, степеневих і експонентних ліній тренду використовується змінена модель регресії.

 1. Якщо вибрано тип Поліноміальний, введіть у полі Степінь найвищий степінь для незалежної змінної.

 2. Якщо вибрано тип Змінне середнє, введіть у полі Точки кількість періодів для використання в обчисленнях змінного середнього значення.

 3. Якщо додати змінне середнє значення до точкової діаграми, таке змінне середнє базуватиметься на порядку значень x на діаграмі. Щоб отримати бажаний результат, перед додаванням змінного середнього значення іноді потрібно відсортувати значення x.

 4. Якщо лінію тренду додано до графіка, гістограми, стовпчастої діаграми чи діаграми з областями, лінія тренду обчислюється на основі припущення, що значення X дорівнюють 1, 2, 3, 4, 5, 6 тощо. Це припущення застосовується як до числових, так і для текстових значень X. Щоб лінія тренду базувалася на числових значеннях X, слід використовувати точкову діаграму.

 5. Діаграмі автоматично призначається ім'я, але його можна змінити. У діалоговому вікні Формат лінії тренду в категорії Параметри лінії тренду в розділі Назва лінії тренду виберіть пункт Настроювана та введіть потрібну назву в полі Настроювана.

На початок сторінки

Змінення формату лінії тренду

 1. У плоскій діаграмі без накопичення – у діаграмі з областями, гістограмі, графіку, стовпчастій, біржовій, точковій чи бульбашковій діаграмі клацніть лінію тренду, яку потрібно змінити, або виконайте описані нижче дії, щоб вибрати її зі списку елементів діаграми.

  1. Клацніть довільне місце на діаграмі.

   Відобразяться нові вкладки Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку поруч із полем Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.

   Група ''Поточний виділений фрагмент'' на вкладці ''Макет'' (Знаряддя для діаграм)

 2. На вкладці Макет у групі Аналіз натисніть кнопку Лінія тренду та виберіть пункт Інші параметри лінії тренду.

  Група ''Аналіз'' на вкладці ''Розмітка сторінки'' (група вкладок "Знаряддя для діаграм")

 3. Щоб змінити колір, стиль або параметри тіні лінії тренду, виберіть категорію Колір ліній, Тип лінії або Тінь, відтак виберіть потрібний параметр.

На початок сторінки

Визначення кількості періодів для прогнозу

 1. У плоскій діаграмі без накопичення – у діаграмі з областями, гістограмі, графіку, стовпчастій, біржовій, точковій чи бульбашковій діаграмі клацніть лінію тренду, яку потрібно змінити, або виконайте описані нижче дії, щоб вибрати її зі списку елементів діаграми.

  1. Клацніть довільне місце на діаграмі.

   Відобразяться нові вкладки Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку поруч із полем Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.

   Група ''Поточний виділений фрагмент'' на вкладці ''Макет'' (Знаряддя для діаграм)

 2. На вкладці Макет у групі Аналіз натисніть кнопку Лінія тренду та виберіть пункт Інші параметри лінії тренду.

  Група ''Аналіз'' на вкладці ''Розмітка сторінки'' (група вкладок "Знаряддя для діаграм")

 3. Щоб визначити кількість періодів для прогнозу, у розділі Прогноз у полі Уперед на або Назад на виберіть число.

На початок сторінки

Визначення точки перетину лінії тренду з вертикальною віссю (віссю значень)

 1. У плоскій діаграмі без накопичення – у діаграмі з областями, гістограмі, графіку, стовпчастій, біржовій, точковій чи бульбашковій діаграмі клацніть лінію тренду, яку потрібно змінити, або виконайте описані нижче дії, щоб вибрати її зі списку елементів діаграми.

  1. Клацніть довільне місце на діаграмі.

   Відобразяться нові вкладки Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку поруч із полем Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.

   Група ''Поточний виділений фрагмент'' на вкладці ''Макет'' (Знаряддя для діаграм)

 2. На вкладці Макет у групі Аналіз натисніть кнопку Лінія тренду та виберіть пункт Інші параметри лінії тренду.

  Група ''Аналіз'' на вкладці ''Розмітка сторінки'' (група вкладок "Знаряддя для діаграм")

 3. Установіть прапорець Встановити перетин у, відтак у полі Встановити перетин у введіть значення, яке визначає точку перетину лінії тренду з вертикальною віссю (віссю значень).

  Примітка : Це можна зробити, лише якщо використовувати експонентну, лінійну або поліноміальну лінію тренду.

На початок сторінки

Відображення формули лінії тренду на діаграмі

 1. У плоскій діаграмі без накопичення – у діаграмі з областями, гістограмі, графіку, стовпчастій, біржовій, точковій чи бульбашковій діаграмі клацніть лінію тренду, яку потрібно змінити, або виконайте описані нижче дії, щоб вибрати її зі списку елементів діаграми.

  1. Клацніть довільне місце на діаграмі.

   Відобразяться нові вкладки Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку поруч із полем Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.

   Група ''Поточний виділений фрагмент'' на вкладці ''Макет'' (Знаряддя для діаграм)

 2. На вкладці Макет у групі Аналіз натисніть кнопку Лінія тренду та виберіть пункт Інші параметри лінії тренду.

  Група ''Аналіз'' на вкладці ''Розмітка сторінки'' (група вкладок "Знаряддя для діаграм")

 3. Щоб відобразити на діаграмі формулу лінії тренду, установіть прапорець Показувати рівняння на діаграмі.

  Примітка : Формулу лінії тренду не можна відобразити для змінного середнього значення.

Порада : Формула лінії тренду округляється для полегшення сприйняття. Проте кількість розрядів у підписі виділеної лінії тренду можна змінити в діалоговому вікні Формат підпису лінії тренду на вкладці Число в полі Кількість десяткових розрядів (вкладка Формат, група Поточний виділений фрагмент, кнопка Форматувати виділений фрагмент).

На початок сторінки

Відображення значення R-квадрата для лінії тренду

 1. Unstacked, 2-D, область, рядок, стовпці, лінії, біржової, точкової або бульбашкової діаграми натисніть кнопку Лінія тренду, для якого потрібно відобразити значення квадрата R, або виконайте наведені нижче дії, щоб вибрати Лінія тренду зі списку елементів діаграми.

  1. Клацніть довільне місце на діаграмі.

   Відобразяться нові вкладки Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку поруч із полем Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.

   Група ''Поточний виділений фрагмент'' на вкладці ''Макет'' (Знаряддя для діаграм)

 2. На вкладці Макет у групі Аналіз натисніть кнопку Лінія тренду та виберіть пункт Інші параметри лінії тренду.

  Група ''Аналіз'' на вкладці ''Розмітка сторінки'' (група вкладок "Знаряддя для діаграм")

 3. На вкладці Параметри лінії тренду виберіть пункт Показувати величину вірогідності апроксимації (R^2) на діаграмі.

Примітка : Значення квадрата R для змінного середнього відобразити не можна.

На початок сторінки

Видалення лінії тренду

 1. У плоскій діаграмі без накопичення – у діаграмі з областями, гістограмі, графіку, стовпчастій, біржовій, точковій чи бульбашковій діаграмі клацніть лінію тренду, яку потрібно видалити, або виконайте описані нижче дії, щоб вибрати лінію тренду зі списку елементів діаграми.

  1. Клацніть довільне місце на діаграмі.

   Відобразяться нові вкладки Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку поруч із полем Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.

   Група ''Поточний виділений фрагмент'' на вкладці ''Макет'' (Знаряддя для діаграм)

 2. Виконайте одну з таких дій:

  1. На вкладці Макет у групі Аналіз натисніть кнопку Лінія тренду та виберіть пункт Немає.

   Група ''Аналіз'' на вкладці ''Розмітка сторінки'' (група вкладок "Знаряддя для діаграм")

  2. Натисніть клавішу DELETE.

Порада : Також можна видалити лінії тренду відразу після додавання до діаграми, натиснувши кнопку скасувати Зображення кнопки на панелі швидкого доступу або натиснувши сполучення клавіш CTRL + Z.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×