Додавання зв’язку даних за допомогою настройок у бібліотеці зв’язків

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У цій статті

Огляд

Перш ніж почати

Додавання зв’язку даних для запиту

Додавання зв’язку даних для надсилання

Огляд

Якщо ви створюєте кілька шаблонів форм, які використовують подібні підключення до даних, рекомендовано використовувати файл зв'язку даних замість того, щоб створювати підключення до зовнішнього джерела даних для кожного шаблону форми. Таким чином, їх потрібно оновити лише один файл зв'язку даних під час підключення до даних зміни для набору шаблони форм, що пов'язані. Наприклад, під час переміщення шаблонів форм із випробувальної мережі виробництва мережі, їх потрібно оновити параметри підключення до даних лише один раз у бібліотеці зв'язків замість оновлення зв'язків даних у кожному шаблону форми. Коли форму на основі шаблону форми, яка використовує файл зв'язку даних використовує зв'язок даних, підключення даних автоматично оновлено з нові настройки.

Файл зв'язку даних – це XML-файл XML або. udcx розширення файлу, який містить відомості про підключення для до одного зовнішнього джерела даних. Цей файл зберігається у бібліотеці зв'язків даних на сервері Microsoft Office SharePoint Server 2007. Файл зв'язку даних буде створено розробником або перетворення зв'язку даних у наявного шаблону форми до файлу зв'язку даних натисніть кнопку перетворити у діалоговому вікні Підключення до даних (менюЗнаряддя ).

Використання файлів підключення даних надає такі переваги:

 • Різні форми можуть використовувати один і той самий файл підключення даних, тому не треба створювати підключення даних для кожного шаблона форми окремо.

 • Якщо розташування або параметри підключення для зовнішнього джерела даних змінюються, потрібно оновити лише один файл зв’язку даних, а не кожен шаблон форми.

 • Файл підключення даних може містити додаткові облікові дані для використання форми у браузері.

 • Форми, засновані на сумісному із браузером шаблоні форми, які заповнюються у браузері, можуть підключатися до серверів в іншому домені, лише якщо для підключення використовується файл підключення даних.

Примітка : У Microsoft Office InfoPath використовуються файли підключення даних, які мають формат Universal Data Connection версії 2.0. Ця версія є надмножиною формату версії 1.0, який використовується в Microsoft Office FrontPage і Microsoft Office Excel. З файлами формату версії 1.0 InfoPath не може працювати.

Під час додавання зв’язку даних до шаблону форми за допомогою настройок бібліотеки зв’язків у цьому шаблоні форми створюється допоміжний зв’язок даних. Цей зв’язок даних відрізняється від основного зв’язку даних, створеного під час розробки шаблону форми на основі бази даних, веб-служби або настройок бібліотеки зв’язків даних. Допоміжний зв’язок даних додається тільки у разі, якщо не можна отримати або надіслати дані через основний зв’язок даних.

На початок сторінки

Перш ніж почати

Щоб додати зв’язок даних до шаблону форми за допомогою настройок, збережених у бібліотеці зв’язків даних, потрібно отримати такі відомості від адміністратора сайту:

 • розміщення сервера, на якому встановлено Microsoft Office SharePoint Server 2007, що містить сайт із бібліотекою зв’язків даних;

 • ім'я потрібного файлу зв’язку із даними в бібліотеці зв’язків даних;

 • чи наявні у файлі зв’язку із даними настройки зв’язку даних для запиту або для надсилання;

 • чи можна настроїти шаблон форми для безпечного збереження результатів запиту у формі для автономного використання, якщо настройки визначено для зв’язку даних для запиту.

На початок сторінки

Додавання зв’язку даних для запиту

Щоб додати зв’язок даних до шаблону форми за допомогою настройок, збережених у бібліотеці зв’язків даних, потрібно виконати такі дії:

 1. Додавання до шаблону форми допоміжного зв’язку даних.

 2. Прив’язування елементів керування до полів запиту та даних у додатковому джерелі даних.

 3. Настроювання шаблону форми для використання зв’язку даних за допомогою правила або кнопки.

Крок 1: Додавання допоміжного зв’язку даних

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Зв’язки даних.

 2. У діалоговому вікні Data Connections натисніть кнопку Add.

 3. У майстрі зв’язків даних виберіть команду Пошук зв'язків на сервері Microsoft Office SharePoint Server, а потім натисніть кнопку Далі.

 4. На наступній сторінці майстра у списку Сайт виберіть ім’я сайту на сервері, на якому встановлено програму Office SharePoint Server 2007 із бібліотекою зв’язків даних.

  Якщо сайту немає в списку

  Щоб додати сайт до списку, виконайте такі дії:

  1. Натисніть кнопку Керування сайтами.

  2. У діалоговому вікні Manage Sites натисніть кнопку Add.

  3. У полі URL укажіть розташування бібліотеки підключень даних.

  4. У полі Display name введіть ім'я бібліотеки підключень даних. Це ім'я відображатиметься у списку Site у майстрі підключення даних.

  5. Натисніть кнопку ОК.

  6. Натисніть кнопку Закрити.

 5. Виберіть ім’я бібліотеки зв’язків даних для перегляду списку файлів зв’язку даних, виберіть ім’я файлу зв’язку із даними, який потрібно використовувати для певного зв’язку даних, а потім натисніть кнопку Далі.

 6. Залежно від параметрів підключення у файлі зв’язку із даними, на наступній сторінці майстра може бути необхідно вказати значення зразка для кожного параметра.

  Як вказати значення зразка?

  1. Виберіть параметр у таблиці Parameters і натисніть кнопку Set Sample Value.

  2. У полі Sample value введіть значення, яке може бути використано в цьому полі, і натисніть кнопку OK.

  3. Повторіть ці дії для кожного параметра в таблиці Parameters, після чого натисніть кнопку Next.

  Технічні нотатки

  У процесі настроювання підключення даних до веб-служби в майстрі підключення даних Microsoft Office InfoPath підключається до веб-служба та запитує файл мови опису веб-служби, або WSDL-файл. Цей файл містить схему, яка використовується веб-службою. Веб-служба відповідає на запит і надсилає WSDL-файл до InfoPath. На основі відомостей цього файлу InfoPath додає до допоміжного джерела даних у шаблоні форми відповідні поля та групи. Якщо InfoPath знаходить у WSDL-файлі елемент невідомого типу, його визначення встановлюється на основі зразкових даних, а потім відповідні поля та групи додаються до допоміжного джерела даних.

 7. Щоб результати запиту були доступні за відсутності підключення форми до мережі, встановіть прапорець Зберегти копію даних у шаблоні форми.

  Примітка про безпеку : Якщо встановити цей прапорець зберігає результатів запиту в шаблоні форми. Оскільки дані зберігаються в шаблоні форми, буде доступний у формах, які заповнення, навіть якщо на їхніх комп'ютерах не підключено до мережі. Якщо ви отримуєте конфіденційну інформацію з цього зв'язку даних, ви можете вимкнути цю функцію для захисту даних на випадок, якщо комп'ютер втраті.

 8. Натисніть кнопку Далі.

  На наступній сторінці майстра відобразяться зведені настройки для цього зв’язку даних.

 9. Введіть описове ім’я для зв’язку даних. Це ім’я відображатиметься у списку Джерело даних в області завдань Джерело даних.

 10. Для того, щоб під час відкриття форми, створеної на основі цього шаблону форми, використовувався цей зв’язок даних, установіть прапорець Автоматично отримувати дані під час відкриття форми.

На початок сторінки

Крок 2: Додавання елемента керування для відображення даних користувачам

 1. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 2. Перетягніть елемент керування до шаблону форми.

 3. У діалоговому вікні Зв’язування Елемент керування виберіть поле, до якого потрібно прив’язати елемент керування, а потім натисніть кнопку ОК.

Крок 3: Настроювання шаблону форми для використання зв’язку даних

Якщо потрібно, щоб користувачі отримували дані через цей зв’язок даних під час відкриття форми, до шаблону форми можна додати правило, за допомогою якого зв’язок даних використовуватиметься за певних умов, або можна додати до шаблону форми кнопку, яку користувачі зможуть натискати для використання зв’язку даних.

Додавання правила

Можна додати до шаблону форм правило для запуску зв’язку даних для запиту в разі виконання умови для правила. Подана нижче процедура передбачає, що для шаблону форми створено зв’язок даних для запиту і що у шаблоні форми настроєно елемент керування для відображення відомостей зі зв’язку даних.

 1. Якщо шаблон форми має кілька подань, виберіть команду ім'я подання в меню View для переходу до подання, яке містить елемент керування, де мають відображатися дані з допоміжного джерела даних.

 2. Двічі клацніть елемент керування, до якого потрібно додати правило.

 3. Відкрийте вкладку Дані.

 4. У розділі Перевірка та правила натисніть кнопку Правила.

 5. У діалоговому вікні Правила натисніть кнопку Додати.

 6. У полі Ім'я введіть ім'я для правила.

 7. Щоб указати умови, коли слід запускати правило, натисніть кнопку Установити стана потім введіть умову. Правило виконуватиметься, коли умова. Якщо умова не настроєно, правило виконуватиметься, коли користувач змінює значення в елементі керування а потім переходить його або її вказівник миші від цього елемента керування.

 8. Натисніть кнопку Додати дію.

 9. У списку Дія виберіть команду Запитування з використанням зв’язків даних.

 10. У списку Зв'язок даних виберіть потрібний зв’язок даних для запиту, а потім натисніть кнопку ОК для закриття кожного відкритого діалогового вікна.

 11. Щоб перевірити зміни, клацніть елемент Попередній перегляд на панелі інструментів Стандартна або натисніть клавіші Ctrl+Shift+B.

Додавання кнопки для використання зв’язку даних для запиту

Можна додати до шаблону форми елемент керування «Кнопка», який користувачі зможуть натискати під час заповнення форми, створеної на основі шаблону форми. Під час натискання цієї кнопки можна отримувати відомості зі зв’язку даних для запиту.

 1. Якщо шаблон форми має кілька подань, виберіть команду ім'я подання в меню View для переходу до подання, яке містить елемент керування, де мають відображатися дані з допоміжного джерела даних.

 2. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 3. Перетягніть елемент керування «Кнопка» до шаблону форми.

 4. Двічі клацніть елемент керування «Кнопка», доданий до шаблону форми.

 5. Відкрийте вкладку Загальні.

 6. У списку Дія виберіть команду Оновити.

 7. У полі Позначка введіть ім’я, яке має відображатися на кнопці у шаблоні форми.

 8. Виберіть розділ Настройки.

 9. У діалоговому вікні Оновити виберіть компонент Одне додаткове джерело даних.

 10. У списку Виберіть додаткове джерело даних виберіть додаткове джерело даних, пов’язане зі зв’язком даних для запиту.

 11. Натисніть кнопку ОК для закриття кожного відкритого діалогового вікна.

 12. Щоб перевірити зміни, клацніть елемент Попередній перегляд на панелі інструментів Стандартна або натисніть клавіші Ctrl+Shift+B.

На початок сторінки

Додавання зв’язку даних для надсилання

Якщо файл зв’язку із даними містить настройки зв’язку даних для надсилання, можна настроїти шаблон форми для надання користувачам можливості надсилати дані форми через цей зв’язок даних. Під час настроювання шаблону форми для надання користувачам права надсилати дані форми програма InfoPath додає кнопку Надіслати на панелі інструментів Стандартна і команду Надіслати — у меню Файл. Можна настроїти параметри надсилання для шаблону форми в діалоговому вікні Параметри надсилання (меню Знаряддя). Параметри надсилання настроюються в той самий спосіб, що і додавання допоміжного зв’язку даних для надсилання. Посилання та додаткові відомості про додавання зв’язку даних для надсилання до шаблону форми див. у розділі Див. також.

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Зв’язки даних.

 2. У діалоговому вікні Data Connections натисніть кнопку Add.

 3. У майстрі зв’язків даних виберіть компонент Пошук зв'язків на сервері Microsoft Office SharePoint Server, а потім натисніть кнопку Далі.

 4. На наступній сторінці майстра у списку Сайт виберіть ім’я сайту з бібліотекою зв’язків.

  Якщо сайту немає в списку

  Щоб додати сайт до списку, виконайте такі дії:

  1. Натисніть кнопку Керування сайтами.

  2. У діалоговому вікні Manage Sites натисніть кнопку Add.

  3. У полі URL укажіть розташування бібліотеки підключень даних.

  4. У полі Display name введіть ім'я бібліотеки підключень даних. Це ім'я відображатиметься у списку Site у майстрі підключення даних.

  5. Натисніть кнопку ОК.

  6. Натисніть кнопку Закрити.

 5. Виберіть ім’я бібліотеки зв’язків даних для перегляду списку файлів зв’язку із даними, виберіть ім’я файлу зв’язку із даними, який потрібно використовувати для зв’язку даних для надсилання, а потім натисніть кнопку Далі.

 6. Якщо параметри розраховані на зв’язок даних для надсилання до веб-служби, програма InfoPath визначить, які параметри веб-служби можуть отримувати дані. Можна настроїти зв’язок даних для надсилання таким чином, щоб надсилалися або усі дані з шаблону форми, або тільки їх частина.

  Інструкції

  1. У списку Параметри виберіть параметр, який отримуватиме дані з форми.

  2. Для надсилання усіх даних форми до цього параметра, зокрема кореневого елемента й інструкцій щодо оброблення, виконайте такі дії:

   1. Виберіть компонент Уся форма (документ XML, разом із командами оброблення).

   2. Для надсилання даних як рядка установіть прапорець Надіслати дані як рядок. Зазвичай цей прапорець установлюється для надсилання даних із цифровими підписами. У більшості випадків цей прапорець потрібно зняти.

  3. Для визначення поля або групи для цього параметра виконайте такі дії:

   1. У розділі Настройки параметра виберіть компонент Поле або група.

   2. Натисніть кнопку змінити рисунок на кнопці .

   3. У діалоговому вікні Вибір поля або групи виберіть поле або групу, дані з яких потрібно надіслати, а потім натисніть кнопку ОК.

   4. У списку Включити виберіть компонент Лише текст і дочірні елементи для надсилання тільки вмісту поля або групи або компонент Дерево XML, включно з вибраним елементом для надсилання як вмісту, так і вибраних групи або поля.

  4. Повторіть ці кроки для кожного параметра.

 7. Натисніть кнопку Далі.

 8. На наступній сторінці майстра введіть у полі Enter a name for this data connection описове ім'я цього підключення для надсилання даних.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×