Додавання зв’язку даних до веб-служби

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Можна додавати до шаблону форми один чи кілька допоміжних зв’язків даних, за допомогою яких можна робити запити або надсилати дані до веб-служби.

У цій статті

Огляд

Зауваження щодо сумісності

Попередня інформація

Додавання зв'язку даних запиту

Додавання зв'язок даних для надсилання

Огляд

Допоміжне підключення даних — це будь-яке підключення даних до зовнішнього джерела даних, додане до шаблона форми. Це підключення даних відрізняється від головного підключення даних, створеного під час розробки шаблона форми на основі бази даних, веб-служби або параметрів у бібліотеці підключень. Допоміжне підключення даних додається, лише якщо неможливо запитати або надіслати дані через головне підключення даних.

Під час додавання додаткового зв'язку даних до шаблону форми, запитів даних, Microsoft Office InfoPath створює додатковий джерело даних дані поля та групи, який відповідає Схема XML веб-служби. Оскільки у додаткове джерело даних, структури даних має відповідати XML-схему, не можна змінити наявні поля або групи в додаткове джерело даних. Під час додавання зв'язок даних для надсилання до шаблону форми, настроїти шаблон форми для надання користувачам дозволу на надсилання даних форм і настроїти параметри надсилання форми, на основі вашого шаблону.

На початок сторінки

Можливості сумісності

Не можна настроїти зв’язок даних для надсилання у сумісний із браузером шаблон форми, щоб дозволити користувачам надсилати відомості разом із даними форми до веб-служби, яка підтримує набір даних Microsoft ADO.NET DataSet. Відомості про зміни складаються зі змін, які користувач вніс у дані, що зберігаються в базі даних. База даних підключає користувачів до бази даних за допомогою веб-служби. ADO.NET за допомогою відомостей про зміни може визначити, яким чином оновити дані в базі даних. Зверніться до адміністратора веб-служби, якщо веб-служба потребує для оновлення бази даних відомості про зміни. У такому випадку потрібно створити шаблон форми, форми на основі якого можна буде заповнювати тільки за допомогою InfoPath.

На початок сторінки

Перш ніж почати

Перед додаванням допоміжного зв’язку даних до шаблону форми потрібно отримати такі відомості від адміністратора веб-служби:

 • розташування веб-служби;

 • підтвердження, що веб-службою використовується кодування стилю документа/тексту. Програмою InfoPath використовуються тільки веб-служби за стилем документа/тексту;

 • назва операції веб-служби, завдяки якій дані надсилаються або отримуються з форм, створених на основі цього шаблону форми.

На початок сторінки

Додавання зв’язку даних для запиту

Щоб дозволити користувачам надсилати запит даних до веб-служби за допомогою шаблону форми, необхідно виконати такі дії у шаблоні форми:

 1. Додавання допоміжного зв’язку даних.

 2. Настроювання шаблону форми на використання допоміжного зв’язку даних.

Крок 1: Додавання допоміжного зв’язку даних

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Зв’язки даних.

 2. У діалоговому вікні Зв’язки даних натисніть кнопку Додати.

 3. У майстрі зв’язків даних виберіть параметр Створити новий зв’язок для, виберіть пункт Отримання даних, а потім натисніть кнопку Далі.

 4. У розділі Звідки слід отримувати дані виберіть команду Веб-служба і натисніть кнопку Далі.

 5. На наступній сторінці майстра виберіть розташування веб-служби і натисніть кнопку Далі.

  Примітка : Якщо потрібно знайти веб-служби за допомогою сервера універсальний опис, пошук і (UDDI), натисніть кнопку Пошук в UDDI, введіть URL-АДРЕСУ сервера UDDI, який потрібно знайти, вкажіть, чи потрібно виконати пошук за допомогою постачальника послуг або служби, що надаються, введіть ключове слово для пошуку та натисніть кнопку Пошук. Веб-служби, які відповідають ключове слово для пошуку, які відображатимуться в списку результатів пошуку . Виберіть елемент веб-служби, які потрібно використовувати і натисніть кнопку OK.

 6. У списку Виберіть операцію на наступній сторінці майстра виберіть операцію веб-служби, яка повертає дані до форми, і натисніть кнопку Далі.

 7. Якщо майстер зв’язку даних виявляє невідомий елемент у схемі веб-служби, на наступній сторінці майстра може з’явитися запит на уточнення значень зразка для кожного параметра, щоб визначити, які поля або групи слід додати до головного джерела даних.

  Інструкції

  1. Виберіть параметр у таблиці Parameters і натисніть кнопку Set Sample Value.

  2. У полі Sample value введіть значення, яке може бути використано в цьому полі, і натисніть кнопку OK.

  3. Повторіть ці дії для кожного параметра в таблиці Parameters, після чого натисніть кнопку Next.

  Технічні подробиці

  У процесі настроювання підключення даних до веб-служби в майстрі підключення даних Microsoft Office InfoPath підключається до веб-служба та запитує файл мови опису веб-служби, або WSDL-файл. Цей файл містить схему, яка використовується веб-службою. Веб-служба відповідає на запит і надсилає WSDL-файл до InfoPath. На основі відомостей цього файлу InfoPath додає до допоміжного джерела даних у шаблоні форми відповідні поля та групи. Якщо InfoPath знаходить у WSDL-файлі елемент невідомого типу, його визначення встановлюється на основі зразкових даних, а потім відповідні поля та групи додаються до допоміжного джерела даних.

 8. Щоб результати запиту були доступні за відсутності підключення форми до мережі, встановіть прапорець Зберегти копію даних у шаблоні форми.

  Примітка про безпеку : Якщо встановити цей прапорець, результати запиту буде збережено в шаблоні форми. Оскільки дані зберігаються в шаблоні форми, вони доступні в усіх формах, які користувачі заповнюють, навіть якщо їхні комп’ютери не підключено до мережі. Якщо через цей зв’язок даних ви отримуєте конфіденційну інформацію, радимо вимкнути цю функцію, щоб захистити дані на випадок утрати комп’ютера.

 9. Натисніть кнопку Далі.

 10. На наступній сторінці майстра введіть описове ім’я для зв’язку даних для запиту.

 11. Для ввімкнення автоматичного отримання даних форм, створених на основі цього шаблону форми, під час відкриття установіть прапорець Автоматично отримувати дані під час відкриття форми.

 12. Перевірте правильність інформації в розділі зведення а потім натисніть кнопку Готово.

 13. Натисніть кнопку Закрити.

Крок 2: Настроювання шаблону форми на використання допоміжного зв’язку даних

У разі додавання до шаблону форми зв’язку даних, який запитує дані, за промовчанням форми, які мають в основі цей шаблон, використовують цей зв’язок даних під час відкриття користувачем. Для використання цього зв’язку даних шаблон форми можна настроїти одним із таких способів:

 • Додавання правила    Ви можете настроїти правила використання зв'язок даних для запиту настання умови у правилі.

 • Додавання кнопки    Можна додати кнопки до шаблону форми, що користувачі можуть клацати для отримання даних за допомогою зв'язок даних для запиту.

 • Використання настроюваного коду    Якщо не вдається додати правило або кнопки, за допомогою настроюваного коду для отримання даних за допомогою зв'язок даних для запиту. За допомогою настроюваного коду вимагає розробника для створення настроюваних код.

Додавання правила

Можна додати правило до шаблону форм для отримання даних від зв’язку даних для запиту, коли задовольняється умова для правила. Ця процедура передбачає, що для шаблону форми створено зв’язок даних для запиту і що в шаблоні форми настроєно елемент керування для відображення даних зі зв’язку даних.

 1. Якщо шаблон форми має кілька подань, виберіть команду ім’я подання в меню View для переходу до подання, яке містить елемент керування, де мають відображатися дані з допоміжного джерела даних.

 2. Двічі клацніть елемент керування, до якого потрібно додати правило.

 3. Перейдіть на вкладку Дані.

 4. У розділі Перевірка та правила натисніть кнопку Правила.

 5. У діалоговому вікні Правила натисніть кнопку Додати.

 6. У полі Ім'я введіть ім'я для правила.

 7. Щоб указати умови, коли слід запускати правило, натисніть кнопку Установити стана потім введіть умову. Правило виконуватиметься, коли умова. Якщо умова не настроєно, правило виконуватиметься, коли користувач змінює значення в елементі керування а потім переходить його або її вказівник миші від цього елемента керування.

 8. Натисніть кнопку Додати дію.

 9. У списку Дія виберіть компонент Запитування з використанням зв’язків даних.

 10. У списку Зв'язок даних виберіть зв’язок даних для запиту, який потрібно використовувати, а потім натисніть кнопку ОК для закриття кожного відкритого діалогового вікна.

 11. Щоб перевірити зміни, на панелі інструментів Стандартна натисніть кнопку Попередній перегляд або натисніть клавіші Ctrl+Shift+B.

Додавання кнопки

Можна додати до шаблону форми елемент керування «Кнопка», який користувачі зможуть натискати для отримання даних зі зв’язку даних для запиту. Ця процедура передбачає, що для шаблону форми створено зв’язок даних для запиту.

 1. Якщо шаблон форми має кілька подань, виберіть команду ім’я подання в меню View для переходу до подання, яке містить елемент керування, де мають відображатися дані з допоміжного джерела даних.

 2. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 3. Перетягніть елемент керування "Кнопка" до шаблону форми.

 4. Двічі клацніть елемент керування «Кнопка», доданий до шаблону форми.

 5. Відкрийте вкладку Загальні.

 6. У списку Дія виберіть команду Оновити.

 7. У полі Позначка введіть ім’я, яке має відображатися на кнопці у шаблоні форми.

 8. Виберіть розділ Настройки.

 9. У діалоговому вікні Оновити виберіть компонент Одне додаткове джерело даних.

 10. У списку Виберіть додаткове джерело даних виберіть додаткове джерело даних, пов’язане зі зв’язком даних для запиту, а потім натисніть кнопку ОК для закриття кожного відкритого діалогового вікна.

 11. Щоб перевірити зміни, на панелі інструментів Стандартна натисніть кнопку Попередній перегляд або натисніть клавіші Ctrl+Shift+B.

На початок сторінки

Додавання зв’язку даних для надсилання

Щоб дозволити користувачам надсилати форми, створені на основі шаблону форми, до веб-служби, спочатку потрібно до шаблону форми додати допоміжний зв’язок даних, який надсилає дані, а потім настроїти шаблон форми для надання користувачам дозволу на надсилання даних форми.

Крок 1: Додавання допоміжного зв’язку даних

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Зв’язки даних.

 2. У діалоговому вікні Зв’язки даних натисніть кнопку Додати.

 3. У майстрі зв’язків даних виберіть команду Створити новий зв’язок для, виберіть компонент Надсилати дані, а потім натисніть кнопку Далі.

 4. У розділі Яким чином надсилати дані виберіть компонент Веб-служба і натисніть кнопку Далі.

 5. На наступній сторінці майстра виберіть розташування веб-служби, до якої користувачі надсилатимуть свої дані, і натисніть кнопку Далі.

  Примітка : Якщо потрібно знайти веб-служби за допомогою сервера універсальний опис, пошук і (UDDI), натисніть кнопку Пошук в UDDI, введіть URL-АДРЕСУ сервера UDDI, який потрібно знайти, вкажіть, чи потрібно виконати пошук за допомогою постачальника послуг або служби, що надаються, введіть ключове слово для пошуку та натисніть кнопку Пошук. Веб-служби, які відповідають ключове слово для пошуку, які відображатимуться в списку результатів пошуку . Виберіть елемент веб-служби, які потрібно використовувати і натисніть кнопку OK.

 6. У списку Виберіть операцію виберіть операцію веб-служби, яка отримуватиме дані форми, і натисніть кнопку Далі.

 7. На наступній сторінці майстра, щоб вибрати дані з форми для надсилання для кожного параметра веб-служби, виконайте одну з таких дій:

  Надсилання даних у поля або групи

  1. У списку Параметри виберіть параметр веб-служби, який одержуватиме дані форми.

  2. У групі Parameter options клацніть пункт Field or group.

  3. Натисніть кнопку змінити Зображення кнопки .

  4. У діалоговому вікні Вибір поля або групи виберіть поле або групу, дані з яких потрібно надіслати, відтак натисніть кнопку ОК.

  5. У полі Включити виберіть пункт Лише текст і дочірні елементи для надсилання лише даних цього поля та дочірніх елементів поля або групи або виберіть пункт Дерево XML, включно з вибраним елементом для надсилання імені поля, даних у полі та дочірніх елементів у вибраній групі або полі.

  Надсилання всіх даних у формі

  1. У списку Параметри виберіть параметр веб-служби, який одержуватиме дані форми.

  2. У розділі Параметри параметрнатисніть кнопку уся форма (XML-документа, зокрема інструкції з обробки).

  Надсилання даних як рядок

  1. У списку Параметри виберіть параметр веб-служби, який одержуватиме дані форми.

  2. У розділі Параметри параметрнатисніть кнопку уся форма (XML-документа, зокрема інструкції з обробки).

  3. Установіть прапорець Надіслати дані як рядок.

   Примітка : Зазвичай цей прапорець установлюється для надсилання даних із цифровими підписами. У більшості випадків цей прапорець потрібно зняти.

  Технічні відомості про набір даних ADO.NET об'єктів

  Якщо для веб-служби потрібний об’єкт ADO.NET DataSet, виберіть вузол набору даних під час настроювання зв’язку даних. У разі використання іншого типу вузла для зв’язку із даними веб-служби, для якої потрібний об’єкт ADO.NET DataSet, операція надсилання не вдасться.

 8. Натисніть кнопку Далі.

 9. На наступній сторінці майстра введіть ім'я для зв'язку даних для надсилання.

 10. Перевірте правильність інформації в розділі зведення а потім натисніть кнопку Готово.

 11. Натисніть кнопку Закрити.

Після додавання допоміжного зв’язку даних для надсилання потрібно настроїти шаблон форми, щоб надати користувачам можливість надсилати дані форми за допомогою зв’язку даних для надсилання.

Крок 2: Підключення можливості надсилання до шаблону форми

Під час настроювання шаблону форми для надання користувачам права надсилати дані форми, програмою InfoPath додається кнопка Надіслати до панелі інструментів Стандартна і команда Надіслати — до меню Файл у формі. Можна також настроїти параметри надсилання для шаблону форми в такі способи:

 • Змінити текст, який відображається на кнопці Надіслати і команді Надіслати.

 • Змінити сполучення клавіш для кнопки Надіслати і команди Надіслати.

 • Створити настроювані повідомлення, які відображатимуться користувачам під час надсилання форм.

 • Визначте, чи залишити форму після надсилання відкритою, закрити її або відкрити іншу чисту форму.

 • У меню Знаряддя виберіть пункт Параметри надсилання.

 • У діалоговому вікні Параметри надсилання установіть прапорець Дозволити надсилання цієї форми, виберіть компонент Надіслати дані форми до одного розташування, відтак зі списку виберіть компонент Веб-служба.

 • У списку Виберіть зв’язок даних для надсилання виберіть ім’я зв’язку даних для надсилання до веб-служби, створеної в попередніх кроках.

  1. Щоб змінити назву кнопки Надіслати, яка відображається на панелі інструментів Стандартна, і команди Надіслати, яка відображається в меню Файл, коли користувачі заповнюють форму, введіть нову назву в полі Підпис у діалоговому вікні Параметри надсилання.

   Порада : Якщо потрібно призначити цій кнопці та команді сполучення клавіш, амперсанда (&) перед символом, який потрібно використати як сполучення клавіш. Наприклад, щоб призначити сполучення клавіш ALT + B як сполучення клавіш для команди і кнопка " Надіслати ", введіть Su & bmit.

 • Якщо ви не хочете, щоб користувачі, заповнюючи форму, використовували команду Надіслати або кнопку Надіслати на панелі інструментів Стандартна, зніміть прапорець Відображати в меню елемент "Надіслати" та на панелі інструментів кнопку "Надіслати".

  1. За замовчуванням після надсилання заповненої форми вона залишається відкритою в InfoPath і з'являється повідомлення про успішне надсилання. Щоб змінити цю поведінку, натисніть кнопку Advanced і виконайте одну з таких дій.

   • Щоб після надсилання заповненої форми вона закривалася або створювалася нова пуста форма, виберіть відповідний параметр у списку After submit.

   • Щоб створити спеціальні повідомлення, які мають відображатися в разі успішного та невдалого надсилання форми, установіть прапорець Use custom messages і введіть бажаний текст повідомлень у поля On success і On failure.

    Порада : Повідомлення в полі On failure має вказувати користувачам потрібні дії, якщо форму не вдалося надіслати. Наприклад, у ньому можна рекомендувати користувачам зберегти форму та звернутися до певної особи за вказівками.

   • Щоб заборонити показ повідомлення після надсилання форми, зніміть прапорець Show success and failure messages.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×