Додавання або видалення заливки, контуру або ефекту до тексту або об’єкта WordArt

Вигляд тексту або об’єкта WordArt можна змінити, редагуючи заливку чи контур або застосовуючи ефекти, наприклад тіні, відбиття, світіння, просторові (об’ємні) обертання або рельєф. У програмі Microsoft Office PowerPoint 2007 ці зміни можна також застосовувати до тексту у слайді.

У цій статті

Огляд заливок, контурів і ефектів

Додавання або змінення заливки для тексту або об’єкта WordArt

Додавання або змінення контуру для тексту або об’єкта WordArt

Додавання або змінення ефекту для тексту або об’єкта WordArt

Видалення заливки тексту або об’єкта WordArt

Видалення контуру тексту або об’єкта WordArt

Видалення ефекту тексту або об’єкта WordArt

Огляд заливок, контурів і ефектів

Заливка — це внутрішня частина букв у тексті WordArt або тексті на слайді Office PowerPoint 2007. Змінюючи колір заливки тексту, можна також додати текстуру, зображення або градієнт. Градієнт — це поступовий перехід кольорів і відтінків, зазвичай, одного кольору в інший або одного відтінку в інший.

Контур — це зовнішня межа кожного символу тексту або об’єкта WordArt. Змінюючи контур тексту, можна також настроїти його колір, товщину та стиль лінії.

Ефект додає тексту в об’єкті WordArt або на слайді глибини й акценту. У програмах системи система Microsoft Office 2007 Excel, Outlook, Word і PowerPoint до тексту можна додавати поєднання окремих ефектів.

Крім того, текст в об’єкті WordArt або на слайді можна форматувати, використовуючи параметри у групі Шрифт на вкладці Основне або, для Office Outlook 2007, параметри у групі Основний текст на вкладці Повідомлення.

Вгорі сторінки

Додавання або змінення заливки для тексту або об’єкта WordArt

У таких програмах Office 2007: Excel і PowerPoint

 1. Виберіть в об’єкті WordArt або на слайді PowerPoint текст, до якого слід додати заливку.

  Щоб додати однакову заливку до тексту одразу в кількох розташуваннях, виділіть перший фрагмент тексту, а потім натисніть і утримуйте клавішу CTRL, виділяючи інші фрагменти тексту.

 2. На вкладці Формат розділу Засоби малювання клацніть у групі Стилі WordArt стрілку поруч з елементом Заливка тексту та виконайте одну з таких дій:

  Засоби малювання, вкладка «Формат»

  • Щоб додати або змінити колір заливки, виберіть потрібний колір або, якщо колір не потрібен, виберіть пункт Без заливки.

   Якщо вибрати пункт Без заливки, текст стане невидимим, якщо до нього раніше не було додано контур.

   Щоб змінити колір, відсутній у кольори теми, виберіть пункт Інші кольори заливки, а потім виберіть потрібний колір на вкладці Звичайні або створіть власний на вкладці Спектр. Настроювані кольори та кольори на вкладці Звичайні не оновляться, якщо пізніше змінити тема документа.

  • Щоб додати або змінити рисунок заливки, виберіть пункт Рисунок, знайдіть папку, в якій міститься потрібний рисунок, виберіть файл і натисніть кнопку Вставити.

   Якщо виділити кілька окремих фрагментів тексту й застосувати до них заливку з рисунком, у кожен виділений фрагмент буде вставлено окремий рисунок. Рисунок не розподіляється між виділеними фрагментами.

  • Щоб додати або змінити градієнт заливки, укажіть на пункт Градієнт і виберіть потрібний варіант.

   Щоб змінити градієнт, виберіть пункти Інші градієнти та виберіть потрібні параметри.

  • Щоб додати або змінити текстуру заливки, укажіть на пункт Текстура та виберіть потрібну текстуру.

   Щоб змінити текстуру, виберіть пункт Інші текстури та виберіть потрібні параметри.

У таких програмах Office 2007: Outlook і Word

 1. Виберіть об’єкт WordArt, до якого слід додати заливку.

 2. На вкладці Формат розділу Знаряддя для WordArt виберіть у групі Стилі WordArt елемент Заливка фігури та виконайте одну з таких дій:

  Вкладка «Формат» розділу «Знаряддя для WordArt»

  • Щоб додати або змінити колір заливки, виберіть потрібний колір або, якщо колір не потрібен, виберіть пункт Без заливки.

   Якщо вибрати пункт Без заливки, текст стане невидимим, якщо до нього раніше не було додано контур.

   Щоб змінити колір, відсутній у кольори теми, виберіть пункт Інші кольори заливки, а потім виберіть потрібний колір на вкладці Звичайні або створіть власний на вкладці Спектр. Настроювані кольори та кольори на вкладці Звичайні не оновляться, якщо пізніше змінити тема документа.

  • Щоб додати або змінити рисунок заливки, виберіть пункт Рисунок, знайдіть папку, в якій міститься потрібний рисунок, виберіть файл і натисніть кнопку Вставити.

   Якщо виділити кілька окремих фрагментів тексту й застосувати до них заливку з рисунком, у кожен виділений фрагмент буде вставлено окремий рисунок. Рисунок не розподіляється між виділеними фрагментами.

  • Щоб додати або змінити градієнт заливки, укажіть на пункт Градієнт і виберіть потрібний варіант.

   Щоб змінити градієнт, виберіть пункти Інші градієнти та виберіть потрібні параметри.

  • Щоб додати або змінити текстуру заливки, укажіть на пункт Текстура та виберіть потрібну текстуру.

   Щоб змінити текстуру, виберіть пункт Інші текстури та виберіть потрібні параметри.

  • Щоб додати або змінити візерунок, виберіть пункт Візерунок і вкажіть потрібні параметри.

Вгорі сторінки

Додавання або змінення контуру для тексту або об’єкта WordArt

У таких програмах Office 2007: Excel і PowerPoint

 1. Виділіть в об’єкті WordArt або на слайді PowerPoint текст, до якого слід додати контур.

  Щоб додати однаковий контур до тексту одразу в кількох розташуваннях, виділіть перший фрагмент тексту, а потім натисніть і утримуйте клавішу CTRL, виділяючи інші фрагменти тексту.

 2. На вкладці Формат розділу Засоби малювання клацніть у групі Стилі WordArt стрілку поруч з елементом Контур тексту та виконайте одну з таких дій:

  Засоби малювання, вкладка «Формат»

  • Щоб додати або змінити колір контуру, виберіть потрібний колір. Щоб вибрати варіант без кольору, виберіть пункт Без контуру.

   Щоб змінити колір, відсутній у кольори теми, виберіть пункт Інші кольори контуру, а потім виберіть потрібний колір на вкладці Звичайні або створіть власний на вкладці Спектр. Настроювані кольори та кольори на вкладці Звичайні не оновляться, якщо пізніше змінити тема документа.

  • Щоб додати або змінити товщину контуру, укажіть на пункт Товщина та виберіть потрібну товщину.

   Щоб змінити товщину, виберіть пункт Інші лінії та вкажіть потрібні параметри.

  • Щоб додати або змінити контур на крапки або пунктир, укажіть на пункт Штрихи та виберіть потрібний стиль.

   Щоб змінити стиль, виберіть пункт Інші лінії та вкажіть потрібні параметри.

У таких програмах Office 2007: Outlook і Word

 1. Виберіть об’єкт WordArt, до якого слід додати контур.

 2. На вкладці Формат розділу Знаряддя для WordArt виберіть у групі Стилі WordArt елемент Контур фігури та виконайте одну з таких дій:

  Вкладка «Формат» розділу «Знаряддя для WordArt»

  • Щоб додати або змінити колір контуру, виберіть потрібний колір. Щоб вибрати варіант без кольору, виберіть пункт Без контуру.

   Щоб змінити колір, відсутній у кольори теми, виберіть пункт Інші кольори контуру, а потім виберіть потрібний колір на вкладці Звичайні або створіть власний на вкладці Спектр. Настроювані кольори та кольори на вкладці Звичайні не оновляться, якщо пізніше змінити тема документа.

  • Щоб додати або змінити товщину контуру, укажіть на пункт Товщина та виберіть потрібну товщину.

   Щоб змінити товщину, виберіть пункт Інші лінії та вкажіть потрібні параметри.

  • Щоб додати або змінити контур на крапки або пунктир, укажіть на пункт Штрихи та виберіть потрібний стиль.

   Щоб змінити стиль, виберіть пункт Інші лінії та вкажіть потрібні параметри.

  • Щоб додати або змінити візерунок, виберіть пункт Візерунок і вкажіть потрібні параметри.

Вгорі сторінки

Додавання або змінення ефекту для тексту або об’єкта WordArt

У таких програмах Office 2007: Excel і PowerPoint

 1. Виділіть в об’єкті WordArt або на слайді PowerPoint текст, до якого слід додати ефект.

  Щоб додати однаковий ефект до тексту одразу в кількох розташуваннях, виділіть перший фрагмент тексту, а потім натисніть і утримуйте клавішу CTRL, виділяючи інші фрагменти тексту.

 2. На вкладці Формат розділу Засоби малювання виберіть у групі Стилі WordArt елемент Текстові ефекти та виконайте одну з таких дій:

  Засоби малювання, вкладка «Формат»

  • Щоб додати або змінити тінь, укажіть на пункт Тінь і виберіть потрібну тінь.

   Щоб змінити тінь, виберіть пункт Параметри тіні та вкажіть потрібні параметри.

  • Щоб додати або змінити відбиття, укажіть на пункт Відбиття та виберіть потрібний варіант відбиття.

  • Щоб додати або змінити світіння, укажіть на пункт Світіння та виберіть потрібний варіант.

   Щоб настроїти кольори світіння виберіть пункт Інші кольори світіння та вкажіть потрібний колір. Щоб застосувати колір, який не входить до кольори теми, виберіть пункт Інші кольори та вкажіть потрібний колір на вкладці Звичайні або створіть власний на вкладці Спектр. Настроювані кольори та кольори на вкладці Звичайні не оновляться, якщо пізніше змінити тема документа.

  • Щоб надати тексту рельєфного вигляду, укажіть на пункт Рельєф і виберіть потрібний рельєф.

   Щоб змінити рельєф, виберіть пункт Параметри об’ємної фігури та вкажіть потрібні параметри.

  • Щоб додати або змінити об’ємне обертання, укажіть на пункт Об’ємне обертання та виберіть потрібне обертання.

   Щоб змінити об’ємне обертання, виберіть пункт Параметри обертання об’ємної фігури та вкажіть потрібні параметри.

  • Щоб додати або змінити викривлення чи напрямок тексту, укажіть на пункт Трансформація та виберіть потрібне викривлення або напрямок.

Примітка : Щоб створити власний ефект, додавши одразу кілька окремих ефектів, повторіть крок 2.

У таких програмах Office 2007: Outlook і Word

 1. Виберіть об’єкт WordArt, до якого слід додати ефект.

 2. На вкладці Формат розділу Знаряддя для WordArt виконайте такі дії:

  Групи «Тіньові ефекти» та «Об’ємні ефекти»

  • Щоб додати або змінити тінь, у групі Тіньові ефекти виберіть елемент Тіньові ефекти та виберіть потрібну тінь.

   Щоб змінити колір тіні, укажіть на пункт Колір тіні та виберіть потрібний колір тіні.

   Щоб змінити колір, відсутній у кольори теми, виберіть пункт Інші кольори тіні, а потім виберіть потрібний колір на вкладці Звичайні або створіть власний на вкладці Спектр. Настроювані кольори та кольори на вкладці Звичайні не оновляться, якщо пізніше змінити тема документа.

  • Щоб додати об’ємний ефект, виберіть елемент Об’ємні ефекти, елемент Об’ємні ефекти та вкажіть потрібні параметри.

Вгорі сторінки

Видалення заливки тексту або об’єкта WordArt

У таких програмах Office 2007: Excel і PowerPoint

 1. Виділіть в об’єкті WordArt або на слайді PowerPoint текст, для якого слід видалити заливку.

  Щоб видалити однакову заливку одразу з кількох фрагментів тексту, клацніть перший фрагмент тексту, а потім натисніть і утримуйте клавішу CTRL, виділяючи інші фрагменти тексту.

 2. На вкладці Формат розділу Засоби малювання клацніть у групі Стилі WordArt стрілку поруч з елементом Заливка тексту та виконайте одну з таких дій:

  Засоби малювання, вкладка «Формат»

  • Щоб видалити колір, рисунок або текстуру заливки, виберіть інший тип заливки.

   Якщо вибрати пункт Без заливки, текст стане невидимим, якщо до нього раніше не було додано контур.

  • Щоб видалити градієнт заливки, укажіть на пункт Градієнт і виберіть пункт Немає градієнта.

У таких програмах Office 2007: Outlook і Word

 1. Виберіть об’єкт WordArt, для якого слід видалити заливку.

 2. На вкладці Формат розділу Знаряддя для WordArt виберіть у групі Стилі WordArt елемент Заливка фігури та виберіть пункт Без заливки

  Вкладка «Формат» розділу «Знаряддя для WordArt»

Вгорі сторінки

Видалення контуру тексту або об’єкта WordArt

У таких програмах Office 2007: Excel і PowerPoint

 1. Виділіть в об’єкті WordArt або на слайді PowerPoint текст, для якого слід видалити контур.

  Щоб видалити однаковий контур одразу з кількох фрагментів тексту, клацніть перший фрагмент тексту, а потім натисніть і утримуйте клавішу CTRL, виділяючи інші фрагменти тексту.

 2. На вкладці Формат розділу Знаряддя для WordArt клацніть у групі Стилі WordArt стрілку поруч з елементом Контур тексту та виберіть пункт Без контуру

  Засоби малювання, вкладка «Формат»

У таких програмах Office 2007: Outlook і Word

 1. Виберіть об’єкт WordArt, для якого слід видалити контур.

 2. На вкладці Формат розділу Знаряддя для WordArt виберіть у групі Стилі WordArt елемент Контур фігури та виберіть пункт Без контуру.

  Вкладка «Формат» розділу «Знаряддя для WordArt»

Вгорі сторінки

Видалення ефекту тексту або об’єкта WordArt

У таких програмах Office 2007: Excel і PowerPoint

 1. Виділіть в об’єкті WordArt або на слайді PowerPoint текст, для якого слід видалити ефект.

  Щоб видалити однаковий ефект одразу з кількох фрагментів тексту, клацніть перший фрагмент тексту, а потім натисніть і утримуйте клавішу CTRL, виділяючи інші фрагменти тексту.

 2. На вкладці Формат розділу Засоби малювання клацніть у групі Стилі WordArt стрілку поруч з елементом Текстові ефекти та виконайте одну з таких дій:

  Засоби малювання, вкладка «Формат»

  • Щоб видалити з тексту тінь, укажіть на пункт Тінь і виберіть пункт Без тіні.

  • Щоб видалити з тексту відбиття, укажіть на пункт Відбиття й виберіть пункт Без відбиття.

  • Щоб видалити з тексту світіння, укажіть на пункт Світіння й виберіть пункт Без світіння.

  • Щоб видалити з тексту рельєф, укажіть на пункт Рельєф і виберіть пункт Без рельєфу.

  • Щоб видалити з тексту об’ємне обертання, укажіть на пункт Об’ємне обертання й виберіть пункт Без обертання.

  • Щоб видалити викривлення або змінення напрямку з тексту, укажіть на пункт Трансформація й виберіть пункт Без перетворення.

Примітка : Якщо додано кілька окремих ефектів, повторіть крок 2, щоб видалити всі ефекти.

У таких програмах Office 2007: Outlook і Word

 1. Виберіть об’єкт WordArt, для якого слід видалити ефект.

 2. На вкладці Формат розділу Знаряддя для WordArt виконайте такі дії:

  Групи «Тіньові ефекти» та «Об’ємні ефекти»

  • Щоб видалити тінь, виберіть у групі Тіньові ефекти елемент Тіньові ефекти та виберіть пункт Без тіні.

  • Щоб видалити об’ємний ефект, виберіть елемент Об’ємні ефекти, ще раз елемент Об’ємні ефекти й виберіть пункт Без об’ємного ефекту.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×