Перейти до основного
Office

Довідка із символів узагальнення Access

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

У цій статті наведено довідкову інформацію та деякі інструкції з використання символів узагальнення, представлених у програмі Access.

Відомості про пошук символів узагальнення в базі даних Access див. в статтях Змінення даних за допомогою діалогового вікна "Пошук і заміна", Створення простого вибіркового запиту та Оновлення даних у базі даних.

У цій статті

Відомості про набори символів, що підтримуються

Визначення стандарту ANSI, який підтримує база даних

Символи узагальнення ANSI-89

Символи узагальнення ANSI-92

Типи даних, які можна шукати за допомогою символів узагальнення

Відомості про набори символів, що підтримуються

Програма Access підтримує два набори символів узагальнення, оскільки вона підтримує два стандарти мови структурованих запитів: ANSI-89 і ANSI-92. Як правило, символи узагальнення ANSI-89 використовуються під час виконання запитів і операцій пошуку та заміни в базах даних Access: у файлах MDB та ACCDB. Символи узагальнення ANSI-92 використовуються, коли виконуються запити в проектах Access: у файлах Access, підключених до баз даних Microsoft SQL Server. У проектах Access використовується стандарт ANSI-92, тому що цей стандарт використовується на сервері SQL Server.

Проте в програмі Access також є виняток до цього правила. У таблиці нижче перелічено способи й інструменти, за допомогою яких можна знайти та замінити дані, а також відображається стандарт ANSI за замовчуванням, який використовується в кожному інструменті.

Спосіб або інструмент пошуку

Тип файлу, який потрібно знайти

Набір символів узагальнення, який використовується

Діалогове вікно Пошук і заміна

База даних Access (файли MDB та ACCDB)

ANSI-89

Діалогове вікно Пошук і заміна

Проект Access (файли ADP та ACCDP)

ANSI-92

Вибірковий запит або запит на оновлення

База даних Access (файли MDB та ACCDB)

ANSI-89

Вибірковий запит або запит на оновлення

Проект Access (файли ADP та ACCDP)

ANSI-92

Діалогове вікно Пошук і заміна, вибірковий запит або запит на оновлення

Набір бази даних Access для підтримки стандарту ANSI-92

ANSI-92

На початок сторінки

Визначення стандарту ANSI, який підтримує база даних

Щоб знайти та за потреби змінити параметр ANSI для вказаної бази даних, виконайте наведені нижче дії.

 1. Клацніть Файл > Параметри

  Відкриється діалогове вікно Параметри Access.

 2. Клацніть Засоби конструювання об’єктів і в розділі Конструктор запитів у полі Сумісний синтаксис SQL Server (ANSI 92) виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть пункт Ця база даних, щоб змінити відкриту базу даних на стандарт ANSI-92.

   -або-

   Зніміть прапорець, щоб установити для відкритої бази даних стандарт ANSI-89.

  • Виберіть Використовувати за замовчуванням для нових баз даних, щоб установити стандарт ANSI-92 для всіх нових баз даних, створених із використанням відкритого екземпляра Access.

   - або -

   Зніміть прапорець, щоб установити для всіх нових баз даних стандарт ANSI-89.

 3. Натисніть кнопку OK.

На початок сторінки

Символи узагальнення ANSI-89

Використовуйте цей набір символів узагальнення під час використання діалогового вікна Пошук і заміна , щоб знайти та за необхідності можна замінити дані в базі даних Access або проекті Access. Ви також використовувати наведені нижче символи, під час запуску виберіть та оновлення запитів із бази даних Access, але не використовувати їх у запитах виконати проект Microsoft Access. Додаткові відомості про використання виберіть оновлення запитів, читайте в статті створити простий Вибірковий запит і Оновити дані в базі даних.

Символ

Опис

Приклад

*

Відповідає будь-якій кількості символів. Зірочку (*) можна використовувати в будь-якому місці рядка символів.

За запитом св* буде знайдено слова «свято», «світ» і «свіжий», але не слова «освіта» чи «посвідчення».

?

Відповідає будь-якій одній букві.

За запитом с?н буде знайдено слова "сон", "син" і "сан".

[ ]

Відповідає будь-якому одному символу в дужках.

За запитом с[ао]н буде знайдено слова "сан" і "сон", але не слово "син".

!

Відповідає будь-якому символу не в дужках.

За запитом с[!ао]н буде знайдено слово "син", але не слова "сан" і "сон".

-

Відповідає будь-якому символу з діапазону. Діапазон слід указувати у висхідному порядку (від А до Я, а не від Я до А).

За запитом к[a-в]т буде знайдено слова «кат», «кбт» і «квт».

#

Відповідає будь-якому одному числовому символу.

За запитом 1#3 буде знайдено 103, 113 і 123.

На початок сторінки

Символи узагальнення ANSI-92

Використовуйте цей набір символів узагальнення, виконуючи вибіркові запити та запити на оновлення в проектах Access (у файлах ADP), і коли використовується тип запиту або діалогове вікно Пошук і заміна, щоб знайти бази даних, у яких використовується стандарт ANSI-92.

Символ

Опис

Приклад

%

Відповідає будь-якій кількості символів. Можна використати як перший або останній символ у рядку символів.

За запитом св% буде знайдено слова "свято", "світ" і "свіжий", але не слова "освіта" чи "посвідчення".

_

Відповідає будь-якій одній букві.

За запитом с_н буде знайдено слова "сон", "син" і "сан".

[ ]

Відповідає будь-якому одному символу в дужках.

За запитом с[ао]н буде знайдено слова "сан" і "сон", але не слово "син".

^

Відповідає будь-якому символу не в дужках.

За запитом с[^ао]н буде знайдено слово "син", але не слова "сан" і "сон".

-

Відповідає будь-якому символу з діапазону. Діапазон слід указувати у висхідному порядку (від А до Я, а не від Я до А).

За запитом к[a-в]т буде знайдено слова "кат", "кбт" і "квт".

ПРИМІТКИ

 • Щоб знайти символи узагальнення, які містяться у ваших даних, візьміть символ, який потрібно знайти, у дужки, наприклад: [#]. Дотримуйтеся цього правила, шукаючи зірочки (*), знаки питання (?), знаки фунта (#), відкриваючі квадратні дужки ([) і дефіси (-). Не використовуйте дужки, шукаючи знаки оклику (!) або закриваючі квадратні дужки (]). Щоб знайти ці символи за допомогою діалогового вікна Пошук і заміна, введіть символ у полі Знайти без дужок. Дотримуйтеся цього самого підходу, шукаючи символи за запитом. Наприклад, наведений нижче синтаксис повертає всі записи, які містять знак оклику, незалежно від того, де міститься символ у даних: "Like *!*".

  Щоб отримати відомості про використання діалогового вікна Пошук і заміна перегляньте статтю використовувати діалогове вікно Пошук і заміна для змінення даних. Щоб отримати відомості про використання виберіть оновлення запитів, читайте в статті створити простий Вибірковий запит і Оновити дані в базі даних.

  Якщо ви шукаєте дефіс та інші символи одночасно, розташуйте дефіс до або після всіх інших символів в дужках, наприклад: [-#*] або [#*-]. Але якщо після відкриваючої квадратної дужки йде знак оклику (!), розташуйте дефіс після знаку оклику: [!-].

 • Щоб знайти пару відкриваючих і закриваючих квадратних дужок ([]), необхідно взяти обидва символи в дужки, наприклад: [[]]. Це слід зробити, тому що програма Access розглядає одну пару дужок як рядок нульової довжини.

На початок сторінки

Типи даних, які можна шукати за допомогою символів узагальнення

Проектуючи таблицю, ви задаєте тип даних для кожного поля в цій таблиці. Наприклад, ви встановлюєте тип даних "Дата й час" для полів, які містять відомості про дату. У цій таблиці перелічено типи даних, які можна знайти за допомогою символів узагальнення. Пам’ятайте, що в деяких випадках можна використовувати символи узагальнення в діалоговому вікні Пошук і заміна, але не в запитах, і навпаки.

Тип даних

Де використовується…

Текст

Діалогове вікно Пошук і заміна, запити

Memo

Діалогове вікно Пошук і заміна, запити

Число

Діалогове вікно Пошук і заміна, запити

Дата й час

Діалогове вікно Пошук і заміна, запити

Примітка.: Регіональні параметри, які можуть впливати на спосіб використання символів узагальнення. Дивіться в кінці цього розділу, щоб отримати додаткові відомості.

Грошова одиниця

Діалогове вікно Пошук і заміна, запити

Автонумерація

Діалогове вікно Пошук і заміна, запити

Об’єкт OLE

Немає.

Так/Ні

Запити, але ви не потрібні. Додаткові відомості дивіться в кінці цього розділу.

Гіперпосилання

Діалогове вікно Пошук і заміна, запити

Майстер підстановок

Залежить від типу даних вихідного поля.

ПРИМІТКИ

 • У діалоговому вікні Пошук і заміна можна використовувати символи узагальнення, щоб знайти поля «Дата й час», якщо форматування, застосоване до цих полів відображає частини або всіх дати як текст. Наприклад, можна виконати пошук за допомогою рядка, наприклад *но* -10-2007, а результати міститимуть будь-який місяць, що містить букви «но» – Січень, Лютий, і так далі. Пам'ятайте, що пошуку за допомогою форматування, застосоване до даних, слід вибрати параметр у діалоговому вікні – прапорець Шукати поля як форматовані . Додаткові відомості про цей прапорець перегляньте статтю, Використовуйте діалогове вікно Пошук і заміна для змінення даних.

 • Дата й час, указані в регіональних параметрах Windows, можуть впливати на те, що відображається та як виконується пошук. Наприклад, деякі користувачі можуть бачити дати як римські цифри, як-от 07-IX-1997 замість 07-вер-1997. Як правило, пошук виконується на основі того, що ви бачите, а не того, що, на вашу думку, програма Access зберігає в таблиці. Іншими словами, ви можете виконати пошук за рядком *-IX-2007, щоб знайти всі записи за вересень цього року.

  Крім того, якщо текст у полі дати містить діакритичні знаки, як-от á або ä, необхідно включити ці знаки в рядок пошуку, інакше пошук не вдасться. Ви можете обійтися без діакритичних знаків, використавши символи узагальнення. Наприклад, якщо дата відображається як 3 heinä 2007, ви можете виконати пошук за рядком *-hein*-2007.

 • Коли ви шукаєте поле "Так/Ні" за допомогою діалогового вікна Пошук і заміна, програма Access пропускає поле, а діалогове вікно не повертає жодних записів. Коли ви шукаєте поле "Так/Ні" за запитом, ви можете використати символи узагальнення, але пам’ятайте, що поля "Так/Ні" повертають лише два значення (–1 відповідає значенню "Істина", а 0 – "Хибність"), тому символ узагальнення не додає жодного значення до поля пошуку. Наприклад, якщо використовується умова =–1, повертається такий самий результат, як і для "Like *1".

 • Не можна шукати поля об’єктів OLE.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×