Відстеження та перегляд змін у документі в програмі Word за допомогою невізуального екрана

Відстеження та перегляд змін у документі в програмі Word за допомогою невізуального екрана

Символ читання вголос із надписом "Вміст невізуального екрана". У цьому розділі з Office використовуватиметься невізуальний екран

Ця стаття призначена для тих, хто використовує невізуальний екран із продуктами Office. Вона входить до набору вмісту, присвяченого спеціальним можливостям Office. Загальну довідку див. на домашній сторінці служби підтримки Office.

Переглядайте, хто вносить зміни до вашого документа Word 2016, а також налаштовуйте відстеження виправлень і видаляйте примітки в ньому за допомогою клавіатури та Екранного диктора, стандартного невізуального екрана у Windows.

Примітки : 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • Відомості про сполучення клавіш у Word 2016 для Windows див. в цій статті.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цій статті.

 • У цій статті згадуються також функціональні можливості JAWS. Докладні відомості про JAWS для Windows див. в короткому посібнику з використання JAWS для Windows.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте цю програму на ПК. На телефоні або планшеті з Windows деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Увімкнення функції "Виправлення"

Якщо ввімкнути функцію "Виправлення", Word позначатиме та відображатиме всі зміни, які вносяться в документ. Це можна зробити за допомогою спеціального сполучення клавіш або команди на стрічці.

Щоб увімкнути функцію "Виправлення", виконайте одну з наведених нижче дій.

 1. Щоб скористатися спеціальним сполученням клавіш, на клавіатурі натисніть клавіші Ctrl+Shift+E.

 2. Щоб скористатися стрічкою, на клавіатурі натисніть клавіші Alt+Ц, Є. Пролунає фраза "Track Changes, unchecked menu item" (Виправлення, елемент меню не вибрано). Після цього натисніть клавішу В.

Відображення змін (виправлень) у документі

Ви можете вибрати спосіб відображення виправлень у документі.

 1. Натисніть клавіші Alt+Ц, 9. Пролунає ім’я вибраного виправлення.

  У JAWS пролунає фраза "Lower ribbon, tracking group box" (Нижня стрічка, відстеження, вікно групи) та ім’я вибраного виправлення.

  Відкриється список із такими чотирма варіантами подання:

  • Спрощене подання виправлень. Це стандартний параметр, який позначає зміни червоною лінією на полях документа.

   Примітка : Примітки відображаються в бульбашках на полях. Щоб розгорнути бульбашку, натисніть клавіші Alt+Ц, І.

  • Без виправлень. Виправлення приховуються, щоб показати, який вигляд матимуть упроваджені зміни. Цей параметр не видаляє зміни.

   Примітка : Щоб знову відобразити виправлення, виберіть пункт Спрощене подання виправлень або Усі виправлення.

  • Усі виправлення. Усі зміни позначаються різним кольором тексту та лініями. Це рекомендоване подання виправлень, яке найкраще підтримують невізуальні екрани.

  • Вихідний документ. Відображається документ у початковому вигляді.

 2. У списку натискайте клавіші зі стрілками, доки не прозвучить назва потрібного подання. Після цього натисніть клавішу Enter.

 3. Щоб вибрати тип виправлення, натисніть клавіші Alt+Ц, Ф. Пролунає слово "Comments" (Примітки). Це перший параметр у списку.

  У JAWS пролунає фраза "Menu, Comments" (Меню, примітки). Це перший параметр у списку.

  Відкриється список із такими параметрами:

  • Примітки

  • Рукописний текст

  • Додавання й видалення

  • Форматування

  • Виноски

  • Рецензенти

 4. У списку натискайте клавіші зі стрілками, доки не прозвучить назва потрібного подання. Після цього натисніть клавішу Enter. Повторіть цю дію для всіх типів виправлень, які потрібно вибрати.

Перехід до виправлень або приміток

Коли функцію Виправлення ввімкнуто, програма Word 2016 позначає зміни в основному тексті документа. Закреслення й колір використовуються для видалень, а підкреслення й колір – для вставлень. Зачитуючи текст, невізуальний екран називає зміни та їхні типи. Наприклад, може прозвучати фраза "Insertion change" (Вставлення, зміна). У JAWS може пролунати фраза "Revision, inserted" (Виправлення, вставлено).

Якщо змінено формат, невізуальний екран повідомить про наявність зміни. Щоб прослухати відомості про змінений формат, потрібно перейти до полів документа.

Місця вставлення приміток виділяються в основному тексті документа в режимі Усі виправлення. Екранний диктор повідомляє про примітки, читаючи основний текст. Фактичний текст примітки та відомості про неї відображаються в полі примітки на полях документа. Невізуальний екран JAWS, читаючи основний текст, зачитує текст примітки та називає її автора. Пролунає слово "Comment" (Примітка), а потім текст примітки та ім’я її автора.

 1. Переконайтеся, що вибрано параметр "Усі виправлення" відповідно до інструкцій, наведених вище в розділі Відображення змін (виправлень) у документі.

 2. Щоб ознайомитися з відомостями про виправлення або вмістом приміток, перейдіть з області редагування документа до полів. Для цього зачекайте, доки невізуальний екран, читаючи основний текст, не оголосить про зміну або примітку. Потім натисніть клавіші Caps Lock + Insert.

 3. Щоб переходити між усіма виправленнями або примітками в документі, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб переходити між усіма примітками, натискайте клавіші Alt+Ц, ДД. Повторюйте цю дію, доки не пройдете всі примітки або не знайдете примітку, яку шукали.

  • Щоб переходити між усіма виправленнями та примітками, натискайте клавіші Alt+Ц, Л. Повторюйте цю дію, доки не пройдете всі виправлення та примітки або не знайдете виправлення чи примітку, яку шукали.

 4. Щоб прослухати вміст полів, використовуйте команди переходів між елементами невізуального екрана. Відомості про команди Екранного диктора див. в цій статті.

  Відомості про команди JAWS див. в цій статті.

Видалення виправлень

Єдиний спосіб остаточно видалити виправлення в документі – це прийняти або відхилити їх.

Прийняття та відхилення одного виправлення

 1. Перейдіть до виправлення, яке потрібно видалити.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб прийняти зміну, натисніть клавіші Alt+Ц, Й. Пролунає фраза "Accept and Move to Next" (Прийняти та перейти до наступної). Після цього натисніть клавішу Enter. Поточну зміну буде прийнято, а фокус переміститься до наступної зміни в документі.

  • Щоб відхилити зміну, натисніть клавіші Alt+Ц, Ц. Пролунає фраза "Reject and Move to Next" (Відхилити та перейти до наступної). Після цього натисніть клавішу Enter. Поточну зміну буде відхилено, а фокус переміститься до наступної зміни в документі.

Прийняття та відхилення всіх виправлень

 1. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб прийняти всі виправлення, натисніть клавіші Alt+Ц, Й, І.

  • Щоб відхилити всі виправлення, натисніть клавіші Alt+Ц, Ц, Х.

Блокування функції "Виправлення"

Щоб заборонити іншим користувачам вимикати функцію Виправлення, активуйте параметр Заблокувати відстеження та додайте пароль. Якщо функцію Виправлення заблоковано, усі користувачі, які відкривають документ, можуть переглядати зміни, але не можуть вимкнути функцію, а також приймати або відхиляти зміни.

 1. Натисніть клавіші Alt+Ц, Є, Б. Пролунає фраза "Lock Tracking window. Enter password, optional" (Заблокувати відстеження, вікно. Введіть пароль, необов’язково). У JAWS ви почуєте таке: "Leaving menus, Lock Tracking" (Вихід із меню, заблокувати відстеження).

 2. Виберіть і введіть пароль, а потім натисніть клавішу Tab. Пролунає фраза "Re-enter to Confirm" (Повторіть введення). Введіть пароль ще раз, а потім натисніть клавішу Enter.

Вимкнення блокування відстеження

 1. Натисніть клавіші Alt+Ц, Є, Б. Пролунає фраза "Unlock Tracking window, password" (Розблокувати відстеження, вікно, пароль).

  У JAWS пролунає фраза "Leaving menu, Unlock Tracking, password edit" (Вихід із меню, Розблокувати відстеження, пароль, редагувати).

 2. Введіть пароль і натисніть клавішу Enter.

Вимкнення функції "Виправлення"

Якщо вимкнути функцію Виправлення, програма Word припинить позначати нові зміни. Усі відстежені зміни залишаються позначеними в документі, доки ви їх не видалите. Ви можете вимкнути цю функцію за допомогою спеціального сполучення клавіш або на стрічці.

Щоб вимкнути функцію Виправлення, на клавіатурі натисніть клавіші Ctrl+Shift+E.

Щоб вимкнути функцію Виправлення на стрічці, на клавіатурі натисніть клавіші Alt+Ц, Є. Пролунає фраза "Track Changes, checked menu item" (Виправлення, елемент меню вибрано). Після цього натисніть клавішу В.

Див. також

Спільне редагування документів у Word за допомогою невізуального екрана

Перевірка орфографії та граматики у Word за допомогою невізуального екрана

Сполучення клавіш у Microsoft Word 2016 для Windows

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою на роботу зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

Переглядайте, хто вносить зміни до вашого документа Word для Mac, а також налаштовуйте відстеження виправлень і видаляйте примітки в ньому за допомогою Word для Mac, клавіатури та Екранного диктора, стандартного невізуального екрана в Mac OS.

Примітки : 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • Відомості про сполучення клавіш див. в статті Сполучення клавіш у Word для Mac.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований у Mac OS невізуальний екран VoiceOver. Докладні відомості про те, як користуватися VoiceOver, див. в короткому посібнику з VoiceOver.

 • Щоб спростити озвучення й редагування вмісту, радимо використовувати подання Print Layout View (Режим розмітки) і параметр All Markup (Усі виправлення).

У цій статті

Увімкнення та вимкнення функції "Виправлення"

Якщо ввімкнути функцію Track Changes (Виправлення), Word для Mac позначатиме та відображатиме всі зміни, які вносяться в документ. Ви можете зробити це за допомогою спеціального сполучення клавіш.

Щоб увімкнути або вимкнути функцію Track Changes (Виправлення), у текстовій області документа натисніть клавіші Command+Shift+E.

Відображення змін (виправлень) у документі

Ви можете вибрати спосіб відображення виправлень у документі.

 1. Натискайте клавішу F6, доки не пролунає назва поточної вкладки. Якщо ви вже на вкладці Review (Рецензування), перейдіть до кроку 3.

 2. Натискайте клавішу зі стрілкою вліво або вправо, доки не пролунає фраза "Review tab" (Рецензування, вкладка). Потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ. Ви почуєте таке: "Review tab, selected" (Рецензування, вкладка, вибрано).

 3. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "<Вибране подання виправлень>, Display for review, pop up button" (<Вибране подання виправлень>, відобразити для перевірки, кнопка розкривного списку).

 4. Щоб розгорнути меню режиму відображення змін, натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

  Відкриється список із такими чотирма варіантами подання:

  • Спрощене подання виправлень. Це стандартний параметр, який позначає зміни червоною лінією на полях документа.

  • Без виправлень. Виправлення приховуються, щоб показати, який вигляд матимуть упроваджені зміни. Цей параметр не видаляє зміни.

   Примітка : Щоб знову відобразити виправлення, виберіть пункт Спрощене подання виправлень або Усі виправлення.

  • All Markup (Усі виправлення). Доповнення до основного тексту позначаються різними кольорами, а видалення та змінення формату відображаються в області приміток. Це рекомендоване подання виправлень, яке найкраще підтримують невізуальні екрани.

  • Вихідний документ. Відображається документ у вихідній формі.

 5. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не прозвучить назва потрібного варіанту, а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ. Пролунає фраза "<Selected markup>, Display for review" (<Вибране подання виправлень>, відобразити для перевірки).

 6. Щоб вибрати тип виправлення, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Markup options, menu button" (Параметри виправлення, кнопка меню), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

  Відкриється список із такими параметрами:

  • Примітки

  • Рукописний текст

  • Додавання й видалення

  • Formatting (Форматування)

  • Track Moves From/To (Відстеження переміщень)

  • Balloons (Виноски)

  • Reviewers (Рецензенти)

 7. У списку натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не прозвучить назва потрібного параметра. Після цього натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ. Повторіть цю дію для всіх типів виправлень, які потрібно вибрати або вибір яких потрібно скасувати.

Перехід до виправлень

Коли функцію Track Changes (Виправлення) увімкнуто, Word позначає зміни в основному тексті документа та в області приміток. Зачитуючи текст, VoiceOver озвучує зміни та їхні типи.

 • Доповнення основного тексту позначаються підкресленням і виділяються кольором. Під час переходу до початку та кінця зафіксованого виправлення лунає фраза "Insertion change" (Вставлення, зміна).

 • Word позначає видалений текст в області приміток. VoiceOver зачитує видалені слова.

 • Якщо форматування змінилося, пролунає фраза "Format change" (Форматування, зміна). Щоб дізнатися більше про зміну, потрібно перейти до полів документа.

 1. Переконайтеся, що вибрано параметр All Markup (Усі виправлення), як указано вище в розділі Відображення змін (виправлень) у документі.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  Використання кнопок вибору наступного та попереднього виправлення

  1. Щоб послідовно переходити між усіма виправленнями в документі, перейдіть на вкладку Review (Рецензування), як указано в розділі Відображення змін (виправлень) у документі.

  2. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Previous button, previous" (Кнопка "Попереднє", назад) або "Next button, next" (Кнопка "Наступне", уперед). Потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ. Повторюйте цей крок, доки не пройдете всі зміни.

  Використання області приміток

  1. Щоб переходити між видаленнями та змінами форматування, відомості про які зафіксовано в області приміток, в області редагування натисніть клавіші Control + Option + стрілка вправо. Фокус переміститься до області приміток.

  2. Щоб переходити між елементами списку, натискайте клавіші Control + Options + стрілка вгору або вниз.

  Використання області перевірки

  1. Щоб перейти до області перевірки, натисніть клавіші Control+Option+M. Ви почуєте таке: "Menu bar, Apple" (Рядок меню, Apple).

  2. Натискайте клавішу зі стрілкою вправо, доки не почуєте слово "View" (Подання), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

  3. Натискайте клавішу зі стрілкою вниз, доки не почуєте слово "Sidebar" (Бокова панель), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

  4. Натискайте клавішу зі стрілкою вниз, доки не почуєте слово "Reviewing" (Перевірка), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

  5. Натискайте клавішу Tab, доки не почуєте слово "Summary" (Зведення). Щоб прослухати огляд змін, натисніть клавішу зі стрілкою вправо. Пролунає загальна кількість змін, а також кількість дій зі вставлення, видалення й переміщення тексту, зміни його форматування й додавання приміток.

  6. Щоб перейти від зведення до докладних відомостей про зміни, натисніть клавіші VO + Shift + стрілка вгору. Ви почуєте таке: "Out of reviewing pane group" (За межами області перевірки, група).

  7. Натисніть клавішу зі стрілкою вниз один раз, а потім – клавіші Control + Option + Shift + стрілка вниз. VoiceOver зачитає докладні відомості про зміни за рядками.

  8. Щоб закрити область перевірки, натисніть клавіші Control + Option + Shift + стрілка вгору. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору, доки не пролунає фраза "Thumbnails pane" (Ескізи, область). Натискайте клавішу зі стрілкою вправо, доки не пролунає фраза "Close button" (Закрити, кнопка), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

Видалення виправлень

Єдиний спосіб остаточно видалити виправлення в документі – це прийняти або відхилити їх.

Прийняття та відхилення одного виправлення

 1. Перейдіть до виправлення, яке потрібно вилучити, як указано в розділі Перехід до виправлень.

 2. Виберіть вкладку Review (Рецензування), як указано в розділі Відображення змін (виправлень) у документі.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб прийняти зміну, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Accept menu button" (Прийняти, кнопка меню), а потім натисніть клавіші Control+Option+Shift+M. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Accept and move to next" (Прийняти та перейти далі), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ. Зміну буде прийнято, і фокус переміститься до наступної зміни в документі.

  • Щоб відхилити зміну, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Reject menu button" (Відхилити, кнопка меню), а потім натисніть клавіші Control+Option+Shift+M. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Reject and move to next" (Відхилити та перейти далі), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ. Зміну буде відхилено, і фокус переміститься до наступної зміни в документі.

Прийняття та відхилення всіх виправлень

 1. Виберіть вкладку Review (Рецензування), як указано в розділі Відображення змін (виправлень) у документі.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб прийняти всі зміни, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Accept menu button" (Прийняти, кнопка меню), а потім натисніть клавіші Control+Option+Shift+M. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Accept all changes" (Прийняти всі зміни), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

  • Щоб відхилити всі зміни, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Reject menu button" (Відхилити, кнопка меню), а потім натисніть клавіші Control+Option+Shift+M. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Reject all changes" (Відхилити всі зміни), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

Блокування функції "Виправлення"

Щоб заборонити іншим користувачам вимикати функцію Track Changes (Виправлення), можна ввімкнути й заблокувати її. Крім того, ви можете створити пароль для додаткового захисту. Якщо функцію Track Changes (Виправлення) заблоковано, користувачі, які відкривають документ, можуть переглядати зміни, проте не можуть вимкнути відстеження виправлень, а також приймати або відхиляти зміни.

 1. Виберіть вкладку Review (Рецензування), як указано в розділі Відображення змін (виправлень) у документі. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Protect Document, unchecked checkbox" (Захистити документ, прапорець знято), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ. Відкриється діалогове вікно Password Protect (Захист паролем).

 2. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Protect document for" (Захистити документ для), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

 3. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Tracked changes, radio button" (Виправлення, перемикач), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

 4. Щоб установити пароль, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Protection secure, edit text" (Захист, текст для редагування). Введіть пароль і натисніть клавішу Tab.

 5. У діалоговому вікні підтвердження знову введіть пароль і натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "OK default button" (OK, стандартна кнопка). Натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

 6. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "OK, default button" (OK, стандартна кнопка), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

Вимкнення блокування функції "Виправлення"

 1. У діалоговому вікні Password Protect (Захист паролем) натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Protect document for" (Захистити документ для), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

 2. Введіть пароль і натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "OK, default button" (OK, стандартна кнопка), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

 3. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "OK, default button" (OK, стандартна кнопка), а потім натисніть клавіші Control+Option+ПРОБІЛ.

Див. також

Надання спільного доступу до документа у Word за допомогою невізуального екрана

Сполучення клавіш у Word для Mac

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word 2016 для Mac

Скористайтесь Екранним диктором, стандартним невізуальним екраном у Windows, щоб дізнатися, хто вніс зміни до вашого документа Word Mobile, і налаштувати відстеження виправлень у ньому.

Примітки : 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • Відомості про сенсорні можливості Word Mobile див. в посібнику із сенсорного керування програмою Word Mobile для Windows 10.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цій статті.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Windows. На планшеті або ПК деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Перехід на вкладку "Рецензування"

Ви можете знайти функцію Виправлення та інші функції, описані в цій статті, на вкладці Рецензування.

 1. У документі проводьте пальцем угору або вниз по екрану, доки не почуєте слово "Items" (Елементи).

 2. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "More Options-button, collapsed, double-tap to expand" (Додаткові параметри, кнопка, згорнуто, двічі торкніться, щоб розгорнути). Двічі торкніться екрана. Розгорнеться меню Додаткові параметри.

 3. Проводьте пальцем вліво, доки не пролунає фраза "Home-button, collapsed. Double-tap to expand" (Дім, кнопка, згорнуто. Двічі торкніться, щоб розгорнути). Двічі торкніться екрана. Ви почуєте слово "Home" (Дім), кількість доступних вкладок і місце поточної вкладки в меню, а потім – слово "selected" (вибрано). Тепер головне меню розгорнуто.

 4. У меню проводьте пальцем вправо, доки не пролунає слово "Review" (Рецензування), кількість доступних вкладок і місце поточної вкладки в меню, а потім – фраза "double-tab to select" (двічі торкніться, щоб вибрати). Двічі торкніться екрана. Ви почуєте фразу "Word window" (Word, вікно). Тепер параметри на вкладці Рецензування доступні.

Увімкнення функції "Виправлення"

Якщо ввімкнути функцію Виправлення, у програмі Word Mobile позначатимуться та відображатимуться всі зміни, які вносяться в документ. Екранний диктор зачитує виправлення разом з основним текстом.

 1. На вкладці Рецензування проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Off, Track Changes-button. Double-tap to toggle on" (Вимкнуто, Виправлення, кнопка. Двічі торкніться, щоб увімкнути). Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "On, Track Changes-button" (Увімкнуто, Виправлення, кнопка). Тепер функцію Виправлення ввімкнуто, і ви можете почати редагування документа.

Відображення змін (виправлень) у документі

У Word Mobile ви можете вибрати спосіб відображення виправлень у документі.

 1. На вкладці Рецензування проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Display for Review-button, double-tap to activate" (Перейти до режиму рецензування, кнопка, двічі торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Back-button" (Назад, кнопка).

 2. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Simple Markup, one of four" (Спрощене подання виправлень, один із чотирьох). У списку параметрів перегляду доступні такі параметри:

  • Спрощене подання виправлень. Це стандартний параметр, який позначає зміни червоною лінією на полях документа.

  • Без виправлень. Виправлення приховуються, щоб показати, який вигляд матимуть упроваджені зміни. Цей параметр не видаляє зміни.

   Примітка : Щоб знову відобразити виправлення, виберіть пункт Спрощене подання виправлень або Усі виправлення.

  • Усі виправлення. Усі зміни позначаються різним кольором тексту та лініями.

  • Вихідний документ. Відображається документ у початковому вигляді.

 3. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте назву потрібного подання. Потім двічі торкніться екрана. Пролунає ім’я виправлення, а потім – слово "selected" (вибрано). Фокус повернуться до вікна редагування документа.

Видалення виправлень

Єдиний спосіб остаточно видалити виправлення в документі – це прийняти або відхилити їх.

Прийняття та відхилення одного виправлення

 1. На вкладці Рецензування проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Changes-group" (Зміни, група). У групі Зміни проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Next button, double-tap to activate" (Далі, кнопка, торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться екрана. Фокус переміститься до виправлення в документі. Прозвучить виділений текст. Двічі торкайтеся екрана, доки не дістанетеся зміни, яку потрібно видалити.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб прийняти зміну, на вкладці Рецензування проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Accept. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand" (Прийняти. Згорнуто, кнопка розділення, двічі торкніться, щоб активувати, тричі торкніться, щоб розгорнути). Двічі торкніться екрана. Поточну зміну буде прийнято, а фокус переміститься до наступної зміни.

  • Щоб відхилити зміну, на вкладці Рецензування проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Reject. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand" (Відхилити. Згорнуто, кнопка розділення, двічі торкніться, щоб активувати, тричі торкніться, щоб розгорнути). Двічі торкніться екрана. Поточну зміну буде відхилено, а фокус переміститься до наступної зміни.

Прийняття та відхилення всіх виправлень

 1. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб прийняти всі виправлення, на вкладці Рецензування проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Accept. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand" (Прийняти. Згорнуто, кнопка розділення, двічі торкніться, щоб активувати, тричі торкніться, щоб розгорнути). Тричі торкніться екрана. Пролунає фраза "Back-button" (Назад, кнопка). Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Accept All Changes-button, double-tap to activate" (Прийняти всі зміни, кнопка, торкніться, щоб активувати). Двічі торкніться екрана.

  • Щоб відхилити всі виправлення, на вкладці Рецензування проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Reject. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand" (Відхилити. Згорнуто, кнопка розділення, двічі торкніться, щоб активувати, тричі торкніться, щоб розгорнути). Тричі торкніться екрана. Пролунає фраза "Back-button" (Назад, кнопка). Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Reject All Changes-button, double-tap to activate" (Відхилити всі зміни, кнопка, торкніться, щоб активувати). Двічі торкніться екрана.

Вимкнення функції "Виправлення"

Якщо вимкнути функцію Виправлення, програма Word Mobile припинить позначати нові зміни. Усі відстежені зміни залишаються позначеними в документі, доки ви їх не видалите.

Див. також

Вставлення та змінення тексту у Word за допомогою невізуального екрана

Перевірка орфографії та граматики у Word за допомогою невізуального екрана

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×