Форматування

Відображення або приховання нульових значень

Відображення або приховання нульових значень

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Можливо, вам подобається, коли в клітинках відображаються нульові значення, або ви використовуєте електронну таблицю, що відповідає ряду стандартів форматування, для яких необхідно приховувати нульові значення. Відобразити або приховати нульові значення можна кількома способами.

Іноді потрібно, щоб у книзі відображалися нульові значення, а іноді їх навпаки потрібно приховати. У вибраному форматі параметри відображення нульових значень може бути визначено за промовчанням, але їх також можна змінити. Це можна зробити кількома способами.

Приховання або відображення всіх нульових значень на аркуші

 1. Виберіть Файл > Параметри > Додатково.

 2. У розділі Параметри відображення цього аркуша виберіть потрібний аркуш і виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб відображати у клітинках нульові значення (0), установіть прапорець поруч із пунктом Відображати нуль у клітинках із нульовим значенням.

  • Щоб відображати нульові значення (0) як пусті клітинки, зніміть прапорець поруч із пунктом Відображати нуль у клітинках із нульовим значенням.

Приховання нульових значень у вибраних клітинках

Нижче наведено вказівки, дотримуючись яких можна приховати нульові значення у вибраних клітинках за допомогою числового формату. Приховані нульові значення буде відображено лише в рядку формул і не буде надруковано. Якщо значення в одній із клітинок зміниться на ненульове, воно відобразиться у клітинці, а формат значення збігатиметься із загальним числовим форматом.

 1. Виберіть клітинки з нульовими значеннями (0), які потрібно приховати.

 2. Ви можете натиснути клавіші Ctrl+1 або на вкладці Основне вибрати Формат > Формат клітинок.

  Команда "Формат клітинок" на вкладці "Основне"

 3. Виберіть Числові формати > (усі формати).

 4. У полі Тип введіть 0;;;@, а потім натисніть кнопку OK.

Щоб відобразити приховані значення, виконайте наведені нижче дії.

 1. Виберіть клітинки із прихованими нулями.

 2. Ви можете натиснути клавіші Ctrl+1 або на вкладці Основне вибрати Формат > Формат клітинок.

 3. Виберіть Числові формати > Загальний, щоб застосувати стандартний числовий формат, і натисніть кнопку OK.

Приховання нульових значень, які повертає формула

 1. Виберіть клітинку, яка містить нульове значення (0).

 2. На вкладці Основне виберіть Умовне форматування > Правила виділення клітинок > Дорівнює.

 3. У полі зліва введіть 0.

 4. У полі справа виберіть пункт Настроюваний формат.

 5. У вікні Формат клітинок виберіть вкладку Шрифт.

 6. У полі Колір виберіть білий колір і натисніть кнопку OK.

Відображення нульових значень як пустих клітинок або тире

Для цього скористайтеся функцією IF.

Дані в клітинках A2 та A3 на аркуші Excel

Щоб замість нульового значення відображати пусту клітинку, скористайтеся формулою на кшталт цієї:

=IF(A2-A3=0;"";A2-A3)

Ось як можна прочитати цю формулу. Якщо результатом дії A2–A3 є 0, не потрібно відображати жодні символи (на це вказують подвійні лапки ""). Якщо дія A2–A3 повертає результат, відмінний від 0, слід відображати саме цей результат. Якщо ви бажаєте відображати замість нуля певний символ (а не просто пусту клітинку), вставте між подвійними лапками тире "–" або будь-який інший символ.

Приховання нульових значень у звіті зведеної таблиці

 1. Клацніть звіт зведеної таблиці.

 2. На вкладці Аналізувати в групі Зведена таблиця клацніть стрілку поруч із пунктом Параметри та виберіть пункт Параметри.

 3. На вкладці Макет і форматування виконайте одну або всі наведені нижче дії.

  • Змініть спосіб відображення помилок.     У розділі Формат установіть прапорець поруч із пунктом Відображати для значень помилок. Введіть у поле символ, який потрібно відображати замість помилок. Щоб відображати помилки як пусті клітинки, видаліть усі символи в полі.

  • Змініть спосіб відображення пустих клітинок.     Установіть прапорець Відображати для пустих клітинок. Введіть у поле символ, який потрібно відображати в пустих клітинках. Щоб відображати пусті клітинки, видаліть усі символи в полі. Щоб відображати нулі, зніміть прапорець.

На початок сторінки

Іноді потрібно, щоб у книзі відображалися нульові значення, а іноді їх навпаки потрібно приховати. У вибраному форматі параметри відображення нульових значень може бути визначено за промовчанням, але їх також можна змінити. Це можна зробити кількома способами.

Відображення або приховання всіх нульових значень на аркуші

 1. Виберіть Файл > Параметри > Додатково.

 2. У розділі Параметри відображення цього аркуша виберіть потрібний аркуш і виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб відображати в клітинках нульові значення (0), установіть прапорець Відображати нуль у клітинках із нульовим значенням.

  • Щоб відображати нульові значення як пусті клітинки, зніміть прапорець Відображати нуль у клітинках із нульовим значенням.

Приховання нульових значень у вибраних клітинках за допомогою числового формату

Дотримуйтеся цієї процедури, щоб приховати нульові значення у вибраних клітинках. Якщо значення в одній із цих клітинок буде змінено на ненульове, формат значення буде схожий на загальний числовий формат.

 1. Виберіть клітинки з нульовими значеннями (0), які потрібно приховати.

 2. Ви можете натиснути клавіші Ctrl+1 або на вкладці Основне вибрати Формат > Формат клітинок.

 3. У списку Числові формати клацніть елемент (усі формати).

 4. У полі Тип введіть 0;-0;;@

Примітки.: 

 • Приховані значення відображатимуться лише в рядку формул (або в клітинці, коли ви її редагуєте) і не з’являтимуться на друкованому аркуші.

 • Щоб знову відобразити приховані значення, виділіть клітинки, а потім натисніть клавіші Ctrl+1 або на вкладці Основне в групі Клітинки натисніть кнопку Формат і виберіть пункт Формат клітинок. У списку Числові формати виберіть пункт Загальний, щоб застосувати стандартний числовий формат. Щоб знову відобразити дату або час, на вкладці Число виберіть відповідний формат дати чи часу.

Приховання нульових значень, які повертає формула, за допомогою умовного форматування

 1. Виберіть клітинку, яка містить нульове значення (0).

 2. На вкладці Основне в групі Стилі клацніть стрілку поруч із кнопкою Умовне форматування, наведіть вказівник на пункт Виділити правила клітинок, а потім виберіть пункт Дорівнює.

 3. У полі зліва введіть 0.

 4. У полі справа виберіть пункт Настроюваний формат.

 5. У діалоговому вікні Формат клітинок перейдіть на вкладку Шрифт.

 6. У розкривному списку Колір виберіть білий.

Відображення нулів як пустих клітинок або тире за допомогою формули

Для цього завдання скористайтеся функцією IF.

Приклад

Приклад буде легше зрозуміти, якщо ви скопіюєте його на чистий аркуш.

Як скопіювати приклад?

 1. Виділіть приклад у цій статті. Якщо приклад потрібно скопіювати до Excel Web App, копіюйте та вставляйте по одній клітинці.
  Увага!    Не виділяйте заголовки рядків і стовпців.

  Виділення прикладу з довідки в Excel 2013 для Windows

  Виділення прикладу в довідці

 2. Натисніть клавіші Ctrl+C.

 3. Створіть пустий аркуш або книгу.

 4. На аркуші виділіть клітинку A1 і натисніть клавіші Ctrl+V. Якщо ви працюєте в Excel Web App, повторіть копіювання й вставлення для кожної клітинки в прикладі.

 5. Увага! Щоб приклад працював правильно, його потрібно вставити на аркуші в клітинку A1.

 6. Для переходу між режимами відображення результатів і перегляду формул, які їх повертають, натискайте клавіші Ctrl+` (тупий наголос). Крім того, на вкладці Формули можна вибрати Аудит формули > Показати формули.

 7. Приклад, скопійований до пустого аркуша, можна змінити відповідно до своїх потреб.

1

2

3

4

5


6

7

А

B

Дані

10

10

Формула

Опис (результат)

=A2-A3

Друге число віднімається від першого (0)

=IF(A2-A3=0;"";A2-A3)

Повертає пусту клітинку, якщо значення нульове (пуста клітинка)

=IF(A2-A3=0;"–";A2-A3)

Повертає тире, якщо значення нульове (–)

Докладні відомості про те, як використовувати цю функцію, див. в статті Функція IF.

Приховання нульових значень у звіті зведеної таблиці

 1. Клацніть звіт зведеної таблиці.

 2. На вкладці Параметри у групі Параметри зведеної таблиці клацніть стрілку поруч із пунктом Параметри, а потім виберіть пункт Параметри.

 3. Виберіть вкладку Макет і форматування, а потім виконайте одну або всі наведені нижче дії.

  Змінення відображення помилки.    У розділі Формат установіть прапорець Відображати для значень помилок. Введіть у полі значення, яке потрібно відображати замість помилок. Щоб відображати помилки як пусті клітинки, видаліть усі символи в полі.

  Змінення відображення пустих клітинок.    Установіть прапорець Відображати для пустих клітинок. Введіть у полі значення, яке потрібно відображати в пустих клітинках. Щоб відображати пусті клітинки, видаліть усі символи в полі. Щоб відображати нулі, зніміть прапорець.

На початок сторінки

Іноді потрібно, щоб у книзі відображалися нульові значення, а іноді їх навпаки потрібно приховати. У вибраному форматі параметри відображення нульових значень може бути визначено за промовчанням, але їх також можна змінити. Це можна зробити кількома способами.

Відображення або приховання всіх нульових значень на аркуші

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office  Зображення кнопки Office , натисніть кнопку Параметри Excel, а потім виберіть категорію Додатково.

 2. У розділі Параметри відображення цього аркуша виберіть потрібний аркуш і виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб відображати в клітинках нульові значення (0), установіть прапорець Відображати нуль у клітинках із нульовим значенням.

  • Щоб відображати нульові значення як пусті клітинки, зніміть прапорець Відображати нуль у клітинках із нульовим значенням.

Приховання нульових значень у вибраних клітинках за допомогою числового формату

Дотримуйтеся цієї процедури, щоб приховати нульові значення у вибраних клітинках. Якщо значення в одній із цих клітинок буде змінено на ненульове, формат значення буде схожий на загальний числовий формат.

 1. Виберіть клітинки з нульовими значеннями (0), які потрібно приховати.

 2. Ви можете натиснути клавіші Ctrl+1 або на вкладці Основне в групі Клітинки вибрати Формат > Формат клітинок.

 3. У списку Числові формати клацніть елемент (усі формати).

 4. У полі Тип введіть 0;-0;;@

Примітки.: 

 • Приховані значення буде відображено лише у формулі гістограми Зображення кнопки , або в клітинці, якщо ви редагуєте клітинку і не буде надруковано.

 • Щоб знову відобразити приховані значення, виділіть клітинки, а потім на вкладці Основне в групі Клітинки натисніть кнопку Формат і виберіть пункт Формат клітинок. У списку Числові формати клацніть елемент Загальний, щоб застосувати числовий формат за замовчуванням. Щоб знову відобразити дату або час, виберіть відповідний формат дати чи часу на вкладці Число.

Приховання нульових значень, які повертає формула, за допомогою умовного форматування

 1. Виберіть клітинку, яка містить нульове значення (0).

 2. На вкладці Основне в групі Стилі виберіть Умовне форматування > Правила виділення клітинок > Дорівнює.

 3. У полі зліва введіть 0.

 4. У полі справа виберіть пункт Настроюваний формат.

 5. У діалоговому вікні Формат клітинок перейдіть на вкладку Шрифт.

 6. У розкривному списку Колір виберіть білий.

Відображення нулів як пустих клітинок або тире за допомогою формули

Для цього завдання скористайтеся функцією IF.

Приклад

Приклад буде легше зрозуміти, якщо ви скопіюєте його на чистий аркуш.

Як скопіювати приклад?

 1. Виділіть приклад у цій статті.

Увага!: Заголовки рядків і стовпців виділяти не потрібно.

Виділення прикладу з довідки в Excel 2013 для Windows

Виділення прикладу в довідці

 1. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+C.

 2. Створіть пустий аркуш або книгу в програмі Excel.

 3. На аркуші виділіть клітинку А1 і натисніть клавіші Ctrl+V.

Увага!: Щоб приклад працював належним чином, його необхідно вставити на аркуші в клітинку А1.

 1. Для переходу між режимами відображення результатів і перегляду формул, які їх повертають, натискайте клавіші Ctrl+` (тупий наголос). Крім того, на вкладці Формули можна вибрати Аудит формули > Показати формули.

Приклад, скопійований до пустого аркуша, можна змінити відповідно до своїх потреб.

1

2

3

4

5


6

7

А

B

Дані

10

10

Формула

Опис (результат)

=A2-A3

Друге число віднімається від першого (0)

=IF(A2-A3=0;"";A2-A3)

Повертає пусту клітинку, якщо значення нульове (пуста клітинка)

=IF(A2-A3=0;"–";A2-A3)

Повертає тире, якщо значення нульове (–)

Докладні відомості про те, як використовувати цю функцію, див. в статті Функція IF.

Приховання нульових значень у звіті зведеної таблиці

 1. Клацніть звіт зведеної таблиці.

 2. На вкладці Параметри у групі Параметри зведеної таблиці клацніть стрілку поруч із пунктом Параметри, а потім виберіть пункт Параметри.

 3. Виберіть вкладку Макет і форматування, а потім виконайте одну або всі наведені нижче дії.

  Змінення відображення помилки.    У розділі Формат установіть прапорець Відображати для значень помилок. Введіть у полі значення, яке потрібно відображати замість помилок. Щоб відображати помилки як пусті клітинки, видаліть усі символи в полі.

  Змінення відображення пустих клітинок.    Установіть прапорець Відображати для пустих клітинок. Введіть у полі значення, яке потрібно відображати в пустих клітинках. Щоб відображати пусті клітинки, видаліть усі символи в полі. Щоб відображати нулі, зніміть прапорець.

Додаткові відомості

Огляд формул в Excel

Способи уникнення недійсних формул

Виявлення помилок у формулах

Сполучення клавіш і функціональні клавіші в Excel

Функції Excel (за алфавітом)

Функції Excel (за категоріями)

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×