Відмінності між використанням документа в браузері та в програмі Word

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Microsoft Word Online забезпечує базові функції для редагування та змінення форматування документа в браузері. Щоб скористатися розширеним набором функцій, слід вибрати у Word Online команду Відкрити у програмі Word. Під час збереження документа в програмі Word він зберігається на веб-сайті, з якого його було відкрито у Word Online.

Документ у Word Online відкривається так само, як і в класичній програмі Word, але деякі функції в цих двох середовищах працюють по-різному.

Примітка.: Якщо використовується Word Online із програмою SharePoint 2010, перегляньте цю версію відмінності між використанням документа у браузері та у програмі Word.

У цій статті

Формати файлів, які підтримуються у програмі Word Online

Підтримувані функції для перегляду та друку

Функції, які відрізняються у браузері та локальній системі

Відкриття та збереження

Редагування та форматування

Перегляд

Об'єкти

Формати файлів, які підтримуються у веб-застосунку Word Online

Word Online відкриває документи в зазначених нижче форматах.

  • Документ Word (.docx)

  • Шаблон Word (. dotx)

  • Документ Word із підтримкою роботи макросів (.docm) або шаблон Word із підтримкою роботи макросів (.dotm)
    Документ можна відкрити, але макроси не виконуватимуться.

  • Документ Word 97–2003 (.doc) або шаблон Word 97–2003 (.dot). Веб-застосунок
    Word Online відображає документи в цих форматах, але редагувати документи потрібно у браузері, веб-застосунок Word Online зберігає нову копію документа у форматі DOCX або DOTX. У веб-застосунку Word Online не можна зберегти документи у форматі DOC або DOT.

  • Текст OpenDocument (.odt)

  • Формат PDF

У Word Online не можна відкривати документи в інших форматах файлів. Наприклад, не підтримуються такі формати: RTF, HTML (мова розмітки гіпертексту) і MHTML (HTML для багатоцільових розширень пошти в Інтернеті).

На початок сторінки

Підтримувані функції перегляду та друку

Під час перегляду або друку документа в Word Online, документ виглядає так само, як надрукувати макет перегляд у програмі Word для настільних комп'ютерів App. Word Online використовує PDF reader, щоб друкувати документи (відображається у списку підтримувані переглядачі PDF). Якщо вам потрібні функції програми Word для друку (наприклад, змінення полів сторінки), натисніть кнопку Відкрити у програмі Wordі друк у програмі Word для настільних комп'ютерів.

Під час перегляду документа принцип дії деякі функцій у браузері та локальному застосунку Word відрізняється. Щоб скористатися функціями, недоступними у випуску Word Online виберіть команду Відкрити у програмі Word.

Функція

Працює так у веб-застосунку Word Online

Режим розмітки

У поданні читання у випуску Word Online документ відображається так само, як і в режимі розмітки. Інші подання, доступні в локальному застосунку Word (структура, чернетка, веб-документ і читання в повноекранному режимі) у випуску Word Online не доступні. У випуску Word Online недоступні також такі можливості, як область переходів, перегляд поруч і розділення вікно.

Лінійки та лінії сітки

Лінійки та сітки у випуску Word Online не відображаються.

На початок сторінки

Функції, які відрізняються в браузері й у програмі для настільних комп’ютерів

Під час редагування документа у Word Online, документ представлено у поданні редагування, можна редагувати та форматування тексту. Подання редагування не відображається сторінці форматування, наприклад поля або розриви сторінок, титульні сторінки, або Верхні та нижні колонтитули. Крім того, багато видів об'єкти відображаються як покажчики місця заповнення.

У наведених нижче таблицях описується підтримка випуском Word Online функцій, які можуть застосовуватися до документів. Щоб скористатися функціями, які не доступні у випуску Word Online, виберіть команду Відкрити у програмі Word.

Відкриття та збереження

Функція

Працює так у веб-застосунку Word Online

Засіб керування правами доступу до інформації (IRM)

В Outlook Online вкладення та бібліотеки SharePoint, захищені засобом IRM Word Online відкриває документи для читання, а не для редагування. Захист IRM не можна додати до документів у Word Online.

Захист паролем

У випуску Word Online не можна відкривати документи, зашифровані за допомогою пароля.

Дозвіл на змінення

Документ, для редагування якого потрібно ввести пароль, відкривається у випуску Word Online в поданні читання, але у браузері його редагувати не можна. Виберіть команду Відкрити у програмі Word, щоб зняти обмеження на редагування.

Керування версіями

Керування версіями здійснюється на сервері, а не в програмі Word Online. Якщо документ зберігається в службі OneDrive, скористайтеся функцією журналу версій в OneDrive. Якщо документ зберігається в бібліотеці SharePoint, з’ясуйте, чи настроєно для бібліотеки функцію "Журнал версій".

Редагування та форматування

Ця функція...

Працює так у веб-застосунку Word Online

Копіювання та вставлення

Можна копіювати та вставляти текст і зображення з Інтернету. Текст форматується відповідно до тексту навколо місця вставлення в програмі Word Online.

Форматування шрифту

Застосування виділення жирний шрифт, курсив, підкреслення, закреслення, підрядкове та надрядкове розташування, тип шрифту, розмір, колір та виділення. Можна також скасувати форматування шрифту.

Форматування абзацу

Можна вирівнювати абзаци за лівим або правим краєм чи по центру, записувати текст справа наліво або зліва направо, збільшувати чи зменшувати відступ, настроювати міжрядковий інтервал, форматувати абзаци як маркірований або нумерований список. Форматування можна також скасувати.

Нумерація та маркери

Застосування одного з кількох вбудованих стилів нумерованих і маркірованих списків.

Стилі

Застосування одного із вбудованих стилів у колекції. Форматування можна також скасувати. У випуску Word Online не можна створити нові або змінити наявні стилі.

Пошук

Пошук доступний лише в поданні читання. Пошук і заміна у випуску не доступні Word Online.

Масштабування

Масштабування доступне лише в поданні читання. Для масштабування в поданні редагування скористайтеся настройками відображення браузера.

Розриві рядків і розриви сторінок

Розриви рядків і сторінок відображаються в поданні читання. У поданні редагування розриви рядків виглядають так само, як розриви абзаців, а розриви сторінок не позначаються.

Стовпці

Макет сторінки зберігається, але у випуску Word Online його редагувати не можна.

Теми, колір сторінки, водяні знаки

Тема та тло сторінки в документі зберігаються, але у веб-застосунку Word Online їх змінювати не можна.

Співавторство

У випуску Word Online кілька авторів можуть працювати одночасно. Співавторство підтримується у програмі Word 2010 або пізнішої версії, а також у Word 2011 для Mac.

Рецензування

Функція

Працює так у веб-застосунку Word Online

Засоби перевірки правопису

Перевірка орфографії та призначення мови для перевірки правопису, використання вбудованого словника. У додатковому словнику застосунку Word Online відсутня функція перевірки граматики, перекладу та тезаурус.

Автовиправлення

Програма Word Online виправляє поширені помилки під час введення, зокрема переставляє букви, введені в неправильному порядку (наприклад, "сітна" заміняється на "стіна"). Якщо Word Online виправляє щось неправильно, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Z, щоб скасувати це виправлення. На відміну від програми Word для настільних комп’ютерів, у Word Online не можна настроїти параметри автовиправлення.

Записані виправлення

Записані виправлення відображалися в поданні читання. Щоб увімкнути або вимкнути реєстрацію змін, клацніть Відкрити у програмі Word.

Об’єкти

Функція

Працює так у веб-застосунку Word Online

Гіперпосилання

Вставлення, редагування та перехід за гіперпосиланнями. Закладки та перехресні посилання підтримуються. У випуску Word Online відображуваний для них текст можна редагувати, але їхнє призначення змінити не можна.

Таблиці

Вставлення таблиць. Виділення таблиць, стовпців, рядка або клітинки; видалення таблиці, стовпця або рядка; вставлення рядків і стовпців; вирівнювання тексту клітинки ліворуч, праворуч або по центру. Результати застосування складніших функцій для роботи з таблицями, наприклад стилів таблиць, розмірів клітинок, напрямку тексту та порядку сортування, у документі зберігаються, але настроїти їх у випуску Word Online не можна.

Рисунки

Вставлення зображень або графіки зберігається на вашому комп'ютері або у службі Bing. Застосування кількість стилі рисунків, створення тексту заміщення та змінення розміру, але не вдасться перетягнути зображення до нового розташування. Замість цього, натисніть сполучення клавіш Ctrl + X, щоб вирізати і натисніть клавіші Ctrl + V в новому розташуванні, щоб вставити. Не складнішими функцій для роботи із зображеннями, наприклад обтинання, доступні в Word Online. Не можна створювати знімки екрана безпосередньо в Word Online, але знімків екрана у документі відображення як зображення у Word Online.

Фігури, діаграми, текстові поля, SmartArt, об’єкти WordArt

Ці елементи відображаються в документі так, як вони мають відображатися в режимі читання. У режимі редагування вони відображаються як покажчики місця заповнення, які можна видалити, але не можна редагувати. У випуску Word Online їх не можна ні перемістити, ні масштабувати.

Рівняння, символи, рукописні дані

Ці елементи відображаються в документі так, як вони мають відображатися в режимі читання. У режимі редагування вони відображаються як покажчики місця заповнення, які можна видалити, але не можна редагувати. У випуску Word Online їх не можна ні перемістити, ні масштабувати.

Поля, елементи керування вмістом, титульна сторінка

У поданні читання ці елементи відображаються в документі належним чином. У поданні редагування вміст полів та елементи керування вмістом відображаються, однак їх не можна змінювати або оновлювати. Титульна сторінка відображається як послідовність покажчиків місця заповнення для елементів, як-от текстових полів.

Верхні та нижні колонтитули

Ці елементи відображаються в документі так, як вони мають відображатися в режимі читання. Колонтитули, включно з номерами сторінок, у режимі редагування приховані.

Виноски, кінцеві виноски бібліографія, зміст, індекс

Ці елементи відображаються в документі так, як вони мають відображатися в режимі читання. У режимі редагування вони відображаються як покажчики місця заповнення, які можна видалити, але не можна редагувати або оновлювати.

Макроси

Документи, що містять макроси, можна переглядати, редагувати та друкувати, можна також надавати до них спільний доступ, але для запуску макросів потрібно вибрати команду Відкрити в програмі Word.

Елементи керування ActiveX, вбудовані об’єкти OLE, рядок підпису

Ці елементи відображаються в документі так, як вони мають відображатися в режимі читання. У режимі редагування вони відображаються як покажчики місця заповнення, які можна видалити, але не можна редагувати. У випуску Word Online їх не можна ні перемістити, ні масштабувати.

Зв’язані рисунки, вбудовані файли

Ці елементи зберігаються в документі, але у випуску Word Online вони відображаються як покажчики місця заповнення.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×