Вставлення та редагування зображень і таблиць у PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Вставлення та редагування зображень і таблиць у PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Символ читання вголос із надписом "Вміст невізуального екрана". У цьому розділі з Office використовуватиметься невізуальний екран

Ця стаття призначена для тих, хто використовує невізуальний екран із продуктами Office. Вона входить до набору вмісту, присвяченого спеціальним можливостям Office. Загальну довідку див. на домашній сторінці служби підтримки Office.

Створіть цікаву презентацію в PowerPoint 2016, додавши зображення, таблиці або графіки до показу слайдів за допомогою клавіатури та Екранного диктора, стандартного невізуального екрана у Windows. Крім того, ви можете редагувати доданий вміст, наприклад обтинати зображення, переміщати таблиці й додавати або видаляти їхні рядки та стовпці.

Примітки : 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цій статті.

 • У цій статті згадуються також функціональні можливості JAWS. Докладні відомості про JAWS для Windows див. в короткому посібнику з використання JAWS для Windows.

 • Відомості про сполучення клавіш див. в статті Використання сполучень клавіш для створення презентації.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте цю програму на ПК. На телефоні або планшеті з Windows деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Додавання зображень із пристрою, мережі або Інтернету

Використовуючи зображення, графіку або інші файли з Інтернету, важливо поважати авторське право. Відомості про те, які файли слід вибирати, див. в статті Фільтрування зображень за типом ліцензії.

Додавання зображення зі свого пристрою або мережі

 1. Перейдіть до області вмісту слайда, де потрібно вставити зображення.

 2. Щоб перейти на вкладку Вставлення, натисніть клавіші Alt+Щ. Пролунає фраза "Insert tab" (Вставлення, вкладка).

 3. Щоб відкрити діалогове вікно Вставлення рисунка, натисніть клавішу У. Прозвучить фраза "Insert Picture dialog. File name" (Вставлення рисунка, діалогове вікно, ім’я файлу).

  Порада : Діалогове вікно Вставлення рисунка – це особливий вид стандартного вікна Файлового провідника з відкритою папкою Зображення. Щоб швидко знаходити файли зображень, варто зберігати їх у розташуванні, яке буде завжди під рукою.

 4. Введіть ім’я файлу та шлях у полі Ім’я файлу або виберіть файл, який потрібно вставити. Потім натисніть клавішу Enter.

 5. Програма вставить і виділить зображення.

  Примітка : Коли виділено зображення, з’являється контекстна вкладка Формат. Ви можете використовувати розташовані на ній параметри, щоб змінювати розміри зображень або додавати кольори, стилі тощо. Щоб перейти на вкладку Формат, натисніть клавіші Alt+О, Я. Пролунає фраза "Format tab" (Формат, вкладка). Щоб переходити між параметрами вкладки Формат, натискайте клавішу Tab.

Додавання зображення з Інтернету

 1. У презентації перейдіть до області вмісту слайда, де потрібно вставити зображення.

 2. Щоб перейти на вкладку Вставлення, натисніть клавіші Alt+Щ. Пролунає фраза "Insert tab" (Вставлення, вкладка).

 3. Щоб знайти зображення в Інтернеті та додати його до презентації, натисніть клавішу 3. В Екранному дикторі прозвучить фраза "Enter your search term, editing" (Введіть слово для пошуку, редагування). У JAWS пролунає фраза "Insert pictures" (Вставлення зображень).

 4. Введіть умову пошуку та натисніть клавішу Enter.

 5. З’являться результати пошуку. Щоб перейти до зображень, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте розмір зображення та його джерело. Переміщайтеся між зображеннями, використовуючи клавіші зі стрілками. Коли ви це робитимете, Екранний диктор озвучуватиме опис зображень. JAWS опис зображень не читає.

 6. Установіть фокус на зображенні та натисніть клавішу Enter, щоб його вибрати.

  Примітка : На вибір доступно кілька зображень.

 7. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Insert button" (Вставити, кнопка), а потім натисніть клавішу Enter.

  Програма вставить і виділить зображення.

Обтинання зображення

Ви можете надати зображенню певної форми або змінити його пропорції.

Обтинання за певною фігурою

 1. У презентації перейдіть до області слайда й виберіть зображення, яке потрібно обітнути. Щоб це зробити, в області слайда натискайте клавішу Tab, доки Екранний диктор не промовить слово "Image" (Зображення). У JAWS пролунає слово "Picture" (Рисунок).

 2. Щоб відкрити меню Формат, натисніть клавіші Alt+О, Я. Пролунає фраза "Format tab" (Формат, вкладка).

 3. Щоб перейти до меню Обітнути, натисніть клавішу А. Пролунає слово "Crop" (Обітнути).

 4. Щоб обітнути зображення за певною фігурою, натисніть клавішу "Стрілка вниз". Фокус переміститься до вкладеного меню Обітнути за фігурою. Щоб розгорнути вкладене меню, натисніть клавішу ПРОБІЛ.

 5. Переходьте між варіантами фігур за допомогою клавіш зі стрілками. Коли ви це робитимете, лунатиме опис фігур.

 6. Щоб вибрати фігуру для обтинання, натисніть клавішу Enter. Програма обітне зображення за вибраною фігурою.

Обтинання до певних пропорцій

 1. У презентації перейдіть до області слайда й виберіть зображення, яке потрібно обітнути.

 2. Щоб відкрити меню Формат, натисніть клавіші Alt+О, Я. Пролунає фраза "Format tab" (Формат, вкладка).

 3. Щоб перейти до меню Обітнути, натисніть клавішу А. Пролунає слово "Crop" (Обітнути).

 4. Щоб обітнути зображення до певних пропорцій, натисніть клавішу "Стрілка вниз". Фокус переміститься до вкладеного меню Пропорції. Щоб розгорнути вкладене меню, натисніть клавішу ПРОБІЛ.

 5. Щоб переходити між варіантами пропорцій, використовуйте клавіші "Стрілка вгору" та "Стрілка вниз". Коли ви це робитимете, лунатимуть назви пропорцій.

 6. Щоб вибрати певні пропорції, натисніть клавішу Enter. Програма обітне зображення до вибраних пропорцій.

Додавання та форматування таблиці на слайді

 1. У презентації перейдіть до області слайда, де потрібно вставити таблицю.

 2. Щоб перейти на вкладку Вставлення, натисніть клавіші Alt+Щ. Пролунає фраза "Insert tab" (Вставлення, вкладка).

 3. Щоб перейти до меню Таблиця, натисніть клавішу 4. Пролунає фраза "1x1 table" (1x1, таблиця).

 4. Щоб вставити таблицю в презентацію, натисніть клавішу Д.

 5. Відкриється діалогове вікно Вставлення таблиці, а фокус опиниться в полі Кількість стовпців. Стандартна кількість стовпців – 5. Якщо потрібно видалити стандартну кількість, натисніть клавішу Delete і введіть нове значення. Потім натисніть клавішу Tab. Фокус перейде до поля Кількість рядків. Стандартне значення – 2. Щоб його змінити, введіть кількість рядків і натисніть клавішу Enter.

 6. Програма вставить таблицю на вибраний слайд і перемістить курсор до верхньої лівої клітинки. Екранний диктор назве її як "cell at row zero column zero" (клітинка в рядку нуль стовпці нуль".

 7. Щоб додати текст до клітинок таблиці, введіть його, установивши курсор у відповідну клітинку. Переходьте між клітинками за допомогою клавіш зі стрілками. Екранний диктор називатиме розташування клітинок, до яких ви переходите.

 8. Щоб припинити редагування таблиці, натисніть клавішу Esc.

Додавання та видалення рядків і стовпців таблиці

Додавання рядка

 1. У презентації перейдіть до області слайда й виберіть таблицю. Щоб це зробити, в області слайда натискайте клавішу Tab, доки Екранний диктор не промовить слово "Table" (Таблиця). У JAWS пролунає фраза "Object placeholder" (Покажчик місця заповнення об’єкта) і текст у клітинках. Щоб почати редагування таблиці, натисніть клавішу Enter.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками перемістіть курсор до клітинки, розташованої вище або нижче того місця, де має з’явитися новий рядок.

 3. Щоб перейти на вкладку Макет, натисніть клавіші Alt+О, а потім М. Пролунає фраза "Layout tab" (Макет, вкладка).

 4. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати рядок над вибраною клітинкою, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Insert above button" (Вставити вище, кнопка).

  • Щоб додати рядок під вибраною клітинкою, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Insert below button" (Вставити нижче, кнопка).

  Щоб вибрати параметр, натисніть клавішу Enter.

 5. Програма вставить новий рядок і перемістить фокус до його крайньої лівої клітинки.

Додавання стовпця

 1. У презентації перейдіть до області слайда й виберіть таблицю.

 2. Перемістіть курсор до клітинки праворуч або ліворуч від місця, де має з’явитися новий стовпець.

 3. Щоб перейти на вкладку Макет, натисніть клавіші Alt+О, а потім М. Пролунає фраза "Layout tab" (Макет, вкладка).

 4. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати стовпець ліворуч від вибраної клітинки, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Insert left button" (Вставити зліва, кнопка).

  • Щоб додати стовпець праворуч від вибраної клітинки, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Insert right button" (Вставити справа, кнопка).

  Щоб вибрати параметр, натисніть клавішу Enter.

 5. Програма вставить новий стовпець і перемістить фокус до його верхньої клітинки.

Видалення рядка або стовпця

 1. У таблиці перемістіть курсор до клітинки в стовпці або рядку, який потрібно видалити.

 2. Щоб перейти на вкладку Макет, натисніть клавіші Alt+О, а потім М. Пролунає фраза "Layout tab" (Макет, вкладка).

 3. Щоб перейти до меню Видалити, натисніть клавіші К, И.

 4. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб видалити стовпець, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Delete columns" (Видалити стовпці).

  • Щоб видалити рядок, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Delete rows" (Видалити рядки).

  Щоб вибрати параметр, натисніть клавішу Enter.

 5. Програма видалить стовпець або рядок і перемістить курсор до іншої клітинки в таблиці.

Порада : Щоб швидко видалити всю таблицю, виділіть її та натисніть клавішу Delete.

Додавання межі до таблиці

 1. У презентації виберіть таблицю, до якої потрібно додати межу. Щоб це зробити, в області слайда натискайте клавішу Tab, доки Екранний диктор не промовить слово "Table" (Таблиця). У JAWS пролунає фраза "Object placeholder" (Покажчик місця заповнення об’єкта) і текст у клітинках.

 2. Щоб перейти на вкладку Конструктор, натисніть клавіші Alt+О, а потім О. Пролунає фраза "Design tab" (Конструктор, вкладка).

 3. Щоб вибрати стиль межі, натисніть клавішу Л. Пролунає фраза "No border" (Без меж) або назва стилю межі. Переходьте між стилями, натискаючи клавіші "Стрілка вгору" та "Стрілка вниз". Коли ви це робитимете, лунатимуть назви стилів. Щоб вибрати елемент, натисніть клавішу Enter.

 4. Щоб вибрати, куди слід додати межі, натисніть клавіші Alt+О, О, щоб перейти на вкладку Конструктор, натисніть клавішу E, а потім знову E. Пролунає фраза "No border" (Без меж) або назва варіанта межі. Переходьте між варіантами, натискаючи клавіші "Стрілка вгору" та "Стрілка вниз". Коли ви це робитимете, лунатимуть назви варіантів. Щоб вибрати варіант, натисніть клавішу Enter.

 5. Програма додасть межу до таблиці й перемістить фокус до верхньої лівої клітинки таблиці.

Змінення вигляду таблиці

Щоб змінити вигляд таблиці, можна скористатися командами на вкладці Конструктор. Наприклад, можна застосувати стиль таблиці або змінити колір її фону.

Застосування стилю таблиці

 1. У презентації виберіть таблицю, до якої потрібно застосувати один із доступних стилів форматування. Щоб це зробити, в області слайда натискайте клавішу Tab, доки Екранний диктор не промовить слово "Table" (Таблиця). У JAWS пролунає фраза "Object placeholder" (Покажчик місця заповнення об’єкта) і текст у клітинках.

 2. Щоб перейти на вкладку Конструктор, натисніть клавіші Alt+О, а потім О. Пролунає фраза "Design tab" (Конструктор, вкладка).

 3. Щоб перейти до меню Стилі таблиці, натисніть клавішу І. Пролунає назва поточного стилю таблиці.

 4. Щоб переходити між стилями таблиці, скористайтеся клавішами зі стрілками. Коли ви це робитимете, лунатимуть назви стилів. Щоб вибрати елемент, натисніть клавішу Enter.

  Порада : Щоб очистити стилістичне оформлення таблиці, у меню Стилі таблиці натисніть клавішу О.

 5. Програма змінить стиль таблиці й перемістить курсор до її верхньої лівої клітинки.

Додавання та змінення тла

 1. У презентації виберіть таблицю, фон якої потрібно змінити.

 2. Щоб перейти на вкладку Конструктор, натисніть клавіші Alt+О, а потім О. Пролунає фраза "Design tab" (Конструктор, вкладка).

 3. Щоб перейти до меню Заливка, натисніть клавішу Р. Пролунає назва поточного кольору фону.

 4. Переходьте між кольорами фону за допомогою клавіш зі стрілками. Коли ви це робитимете, лунатимуть назви кольорів. Щоб вибрати елемент, натисніть клавішу Enter.

  Порада : Щоб вилучити колір фону, виберіть Без заливки, натиснувши клавішу Б.

 5. Програма змінить колір фону таблиці й перемістить курсор до її верхньої лівої клітинки.

Переміщення таблиці та змінення її розміру

Переміщення таблиці

 1. У презентації виберіть таблицю, яку потрібно перемістити. Щоб це зробити, в області слайда натискайте клавішу Tab, доки Екранний диктор не промовить слово "Table" (Таблиця). У JAWS пролунає фраза "Object placeholder" (Покажчик місця заповнення об’єкта) і текст у клітинках.

 2. Щоб перемістити таблицю в межах слайда, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Щоб припинити переміщення таблиці, натисніть клавішу Esc.

Змінення розміру таблиці

Указання розміру таблиці

 1. У презентації виберіть таблицю, розмір якої потрібно змінити.

 2. Щоб перейти на вкладку Макет, натисніть клавіші Alt+О, а потім М. Пролунає фраза "Layout tab" (Макет, вкладка).

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб змінити висоту таблиці, натисніть клавішу Ю. Потім введіть потрібну висоту в сантиметрах і натисніть клавішу Enter.

  • Щоб змінити ширину таблиці, натисніть клавішу 1. Потім введіть потрібну ширину в сантиметрах і натисніть клавішу Enter.

Програма змінить розмір таблиці й перемістить курсор до її верхньої лівої клітинки.

Змінити розмір стовпця або рядка

 1. Виберіть таблицю, у якій потрібно змінити розмір стовпця або рядка. Щоб почати редагування таблиці, натисніть клавішу Enter.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками перемістіть курсор до клітинки в стовпці або рядку, розмір якого потрібно змінити.

 3. Щоб перейти на вкладку Макет, натисніть клавіші Alt+О, а потім М. Пролунає фраза "Layout tab" (Макет, вкладка).

 4. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб змінити висоту рядка, натисніть клавіші Л, И. Потім введіть потрібну висоту в сантиметрах і натисніть клавішу Enter.

  • Щоб змінити ширину стовпця, натисніть клавішу Є. Потім введіть потрібну ширину в сантиметрах і натисніть клавішу Enter.

 5. Програма змінить розмір стовпця або рядка й перемістить курсор до вибраної раніше клітинки.

 Вставлення фігури або рисунка SmartArt

 1. Перейдіть до області вмісту слайда, де потрібно вставити рисунок SmartArt.

 2. Щоб перейти на вкладку Вставлення, натисніть клавіші Alt+Щ. Пролунає фраза "Insert tab" (Вставлення, вкладка).

 3. Щоб відкрити діалогове вікно Вибір рисунка SmartArt, натисніть клавіші В, А. Пролунає фраза "Choose a SmartArt graphic" (Вибір рисунка SmartArt).

 4. Щоб переходити між категоріями SmartArt, використовуйте клавіші "Стрілка вгору" та "Стрілка вниз". Коли ви це робитимете, лунатимуть назви категорій. Перейшовши до потрібної категорії, натисніть клавішу Tab.

 5. Щоб переходити між рисунками SmartArt у вибраній категорії, використовуйте клавіші зі стрілками. Коли ви це робитимете, лунатимуть описові імена рисунків SmartArt. Щоб вибрати елемент, натисніть клавішу Enter.

 6. Програма створить і вставить рисунок SmartArt на вибраний слайд і перемістить фокус до першого доступного для редагування текстового поля.

  Порада : Щоб змінити вигляд рисунка SmartArt, можна скористатися командами на вкладках Формат і Конструктор. Щоб перейти до вкладки Формат, натисніть клавіші Alt, О, а потім Т. Щоб перейти до вкладки Конструктор, натисніть клавіші Alt, О, а потім К.

Додаткові відомості

Робота зі слайдами в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Збереження презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Використання сполучень клавіш для створення презентації

Використання сполучень клавіш для показу презентації

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації в PowerPoint

Зробіть свої презентації PowerPoint 2016 для iOS привабливішими, додавши зображення й таблиці за допомогою VoiceOver, стандартного невізуального екрана в iOS. Ви можете також редагувати наявний вміст, наприклад додавати рамки до зображень і додавати або вилучати рядки й стовпці таблиці.

Примітки : 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • Відомості про сенсорні можливості в PowerPoint 2016 для iOS див. в посібнику із сенсорного керування PowerPoint для iPhone.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте iPhone. На iPad деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в iOS невізуальний екран VoiceOver. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися VoiceOver, перейдіть на сайт Apple Accessibility.

У цій статті

Додавання зображень

Ви можете використовувати зображення, створені за допомогою камери пристрою або завантажені з Інтернету.

Додавання зображення з пристрою

Якщо ви зберегли зображення на пристрої, їх можна використати в презентації, або ви можете знайти зображення в Інтернеті та зберегти їх на пристрої.

 1. Якщо вам потрібно знайти зображення в Інтернеті, за допомогою Safari або іншого браузера знайдіть потрібний тип зображення та збережіть його на пристрої. Зображення зберігаються в стандартній папці Фотографії.

  Примітка : Конкретні дії залежать від браузера та засобу пошуку.

 2. У PowerPoint перейдіть до області вмісту слайда, де потрібно вставити зображення.

 3. Проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Show ribbon, button" (Відобразити стрічку, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Home, tab" (Основне, вкладка).

 4. Двічі торкніться екрана, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Insert, tab" (Вставлення, вкладка), а потім двічі торкніться екрана.

 5. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Insert pictures, button" (Вставити зображення, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Відкриється папка Фотографії.

  Примітка : Якщо на екрані з’явитися спливаюче вікно, прозвучить фраза "PowerPoint would like to access your photos" (Програмі PowerPoint потрібен доступ до ваших фотографій). У такому разі проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "OK, button" (OK, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

 6. Проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте "Camera roll" (Фотографії з камери), а потім кількість фотографій у папці. Двічі торкніться екрана.

 7. Проводьте пальцем праворуч, доки не знайдете потрібне зображення. VoiceOver озвучить орієнтацію та дату кожного зображення.

 8. Щоб вставити вибране зображення, двічі торкніться екрана. Фокус повернеться до презентації, де буде вибрано зображення.

Додавання зображення з камери

 1. У PowerPoint перейдіть до області вмісту слайда, де потрібно вставити зображення.

 2. Проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Show ribbon, button" (Відобразити стрічку, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Home, tab" (Основне, вкладка).

 3. Двічі торкніться екрана, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Insert, tab" (Вставлення, вкладка), а потім двічі торкніться екрана.

 4. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Insert picture from camera, button" (Вставити зображення з камери, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Відкриється Камера.

  Примітка : Якщо на екрані з’явитися спливаюче вікно, прозвучить фраза "PowerPoint would like to access the camera" (Програмі PowerPoint потрібен доступ до камери). У такому разі проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "OK, button" (OK, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

 5. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Take picture, button" (Зробити знімок, кнопка). Спрямуйте камеру в потрібному напрямку та двічі торкніться екрана.

 6. Проводьте пальцем вправо або вліво, доки не пролунає фраза "Use photo, button" (Використати фотографію, кнопка), а потім двічі торкніться екрана, щоб вставити фотографію. Фокус повернеться до презентації, де буде вибрано зображення.

Змінення стилів зображень

До зображень можна додати рамки або межі різних стилів.

 1. У PowerPoint перейдіть до зображення, стиль якого потрібно змінити.

 2. Проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Picture style, button" (Стиль зображення, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

 3. Проводьте пальцем праворуч, доки не дійдете до параметрів стилю, наприклад "Simple frame, button" (Проста рамка, кнопка). Продовжуйте проводити пальцем, доки не знайдете стиль, який потрібно використовувати, а потім двічі торкніться екрана, щоб застосувати його до зображення.

 4. Щоб закрити меню, проводьте пальцем ліворуч, доки не пролунає фраза "Close, button" (Закрити, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

Додавання та форматування таблиці

Щоб представити інформацію в компактному та впорядкованому вигляді, ви можете додати до презентації таблиці.

 1. У PowerPoint перейдіть до області вмісту слайда, де потрібно вставити таблицю.

 2. Проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Show ribbon, button" (Відобразити стрічку, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Home, tab" (Основне, вкладка).

 3. Двічі торкніться екрана, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Insert, tab" (Вставлення, вкладка), а потім двічі торкніться екрана.

 4. Проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Table, button" (Таблиця, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

За замовчуванням буде створено таблицю з 3 рядками та з 3 стовпців.

Додавання та видалення рядків і стовпців таблиці

 1. У PowerPoint перейдіть до слайда, у якому є таблиця.

 2. Проводьте пальцем вліво, доки не знайдете таблицю, а потім двічі торкніться екрана.

 3. Проводьте пальцем вліво для переходу між клітинками, починаючи з крайньої правої клітинки в нижньому ряду. Продовжуйте проводити пальцем вліво, доки не знайдете потрібний рядок або стовпець.

 4. Щоб додати рядок, торкніться нижньої частини екрана чотирма пальцями, проводьте пальцем вліво, доки не пролунає фраза "Insert above, button" (Вставити вище, кнопка) або "Insert below button" (Вставити нижче, кнопка), залежно від того, з якого боку виділеного рядка потрібно додати новий, а потім двічі торкніться екрана.

 5. Щоб додати стовпець, торкніться нижньої частини екрана чотирма пальцями, проводьте пальцем вліво, доки не пролунає фраза "Insert left button" (Вставити зліва, кнопка) або "Insert right button" (Вставити справа, кнопка), залежно від того, з якого боку виділеного стовпця потрібно додати новий, а потім двічі торкніться екрана.

Змінення розміру таблиці

Додавши текст і стовпці до таблиці, ви можете автоматично змінити розмір тексту, щоб він найкраще відповідав поточній кількості стовпців.

 1. У PowerPoint перейдіть до слайда, у якому є таблиця.

 2. Проводьте пальцем вліво, доки не знайдете таблицю, а потім двічі торкніться екрана.

 3. Торкніться нижньої частини екрана чотирма пальцями, проводьте пальцем вліво, доки не пролунає фраза "Show ribbon, button" (Відобразити стрічку, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Table, tab" (Таблиця, вкладка).

 4. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "AutoFit, button" (Автодобір, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

Вставлення фігур

У PowerPoint 2016 для iOS передбачено бібліотеку готових фігур, які можна використовувати в презентаціях. Вони містять лінії, основні геометричні фігури, стрілки та зірки.

 1. У PowerPoint перейдіть до області вмісту слайда, де потрібно вставити фігуру.

 2. Проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Show ribbon, button" (Відобразити стрічку, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Home, tab" (Основне, вкладка).

 3. Двічі торкніться екрана, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Insert, tab" (Вставлення, вкладка), а потім двічі торкніться екрана.

 4. Проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Shapes, button" (Фігури, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Відкриється меню Фігури.

  Фігури об’єднано в такі категорії:

  • Нещодавно використані фігури

  • Лінії

  • Прямокутники

  • Основні фігури

  • Фігурні стрілки

  • Фігури для формул

  • Блок-схема

  • Зірки та стрічки

  • Виноски

 5. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте назву потрібної фігури, наприклад "Rectangle, button" (Прямокутник, кнопка), а потім двічі торкніться екрана, щоб її вставити. Фокус повернеться до презентації, де буде вибрано фігуру.

Додаткові відомості

Робота зі слайдами в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Показ презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Office 365

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×