Вставлення повторюваної таблиці

Щоб користувачі могли вводити дані в таблиці, у шаблон форми Microsoft Office InfoPath можна додати повторювану таблицю. У повторюваній таблиці за промовчанням відображається один рядок. Під час заповнення форми, створеної на основі такого шаблону, користувачі можуть вставити в таблицю додаткові рядки. Якщо шаблон форми містить підключення до даних в зовнішньому джерелі, наприклад базі даних, можна використати повторювану таблицю для відображення у формі кількох записів.

У цій статті

Коли слід використовувати повторювану таблицю?

Враження користувача

Вставлення повторюваної таблиці

Поради з розмітки

Коли слід використовувати повторювану таблицю?

За допомогою повторюваної таблиці можна виконати такі дії:

 • надати користувачам можливість вводити дані у структурованому, табличному форматі;

 • збирати елементи рядків, числові дані та дані інших типів, для відображення яких найкраще використовувати таблицю;

 • економити місце в шаблоні форми за допомогою відображення лише рядків, які містять дані;

 • відображати в шаблоні форми записи, отримані з бази даних, веб-служби, або іншого джерела даних у табличному поданні та працювати з ними.

На нижченаведеній ілюстрації повторювана таблиця використовується для збирання елементів рядка у форми звіту про витрати.

.

Повторювана таблиця складається із трьох частин.

 • Рядок верхнього колонтитула    Після вставлення повторюваної таблиці в новий, пустий шаблон форми рядок верхнього колонтитула відображається за промовчанням. Рядок верхнього колонтитула зазвичай використовується для заголовків стовпців. Якщо заголовки стовпців не потрібні, зніміть прапорець Включити верхній колонтитул у діалоговому вікні Властивості: Повторювана таблиця.

 • Рядок даних    Рядок даних — це рядок, який може повторюватися у формі необмежену кількість разів. Для розробника шаблону форми під час додавання повторюваної таблиці в режим конструктора відображатиметься лише один рядок. Проте користувач, який заповнює форму, створену на основі такого шаблону, може додати до форми кілька рядків, натиснувши сполучення клавіш CTRL+ENTER, вибравши команди в контекстному меню або вибравши елемент Додати елемент під останнім рядком таблиці.

 • Рядок нижнього колонтитула    За допомогою рядка нижнього колонтитула можна додавати текстові поля або поля виразів, в яких обчислюватиметься підсумок значень у стовпці. У повторюваній таблиці рядок нижнього колонтитула не відображається за промовчанням. Щоб увімкнути відображення рядка нижнього колонтитула, установіть прапорець Включити нижній колонтитул у діалоговому вікні Властивості: Повторювана таблиця.

Пов’язані елементи керування

У програмі InfoPath передбачено інші, схожі на повторювані таблиці елементи керування, які, проте, використовуються для іншої мети. Щоб вирішити, який із цих елементів керування найкраще підходить для шаблону форми, перегляньте список.

Повторюваний розділ    Для створення менш структурованого розділу, який користувачі зможуть вставляти у форму кілька разів (як запис у базі даних), замість повторюваної таблиці можна використати повторюваний розділ.

Горизонтальна повторювана таблиця    Щоб надати змогу користувачам додавати до таблиці додаткові стовпці, а не додаткові рядки, замість звичайної повторюваної таблиці можна використати горизонтальну повторювану таблицю.

Вгорі сторінки

Враження користувача

Під час наведення вказівника миші на рядок повторюваної таблиці відображатиметься кнопка контекстного меню. Натиснувши цю кнопку, можна переглянути контекстне меню з командами для вставлення або видалення рядка.

Shortcut menu for repeating table

Можна також вставити рядок, клацнувши напис Додати елемент, який відображається у формі під повторюваною таблицею. Цей текст можна змінити або видалити під час створення шаблону форми.

Вгорі сторінки

Вставлення повторюваної таблиці

Кроки для вставлення повторюваної таблиці до нового, пустого шаблону форми та шаблону на основі бази даних або іншого зовнішнього джерела даних дещо відрізняються.

Нижче показано повторювану таблицю в режимі конструктора.

Repeating table in design mode

Елементи керування можуть бути приєднані та неприєднані. Приєднаний елемент керування підключається до поля або групи у джерелі даних, внаслідок чого дані, які вводять в елемент керування, зберігаються у залежному файлі форми (XML). Неприєднаний елемент керування не підключається до поля або групи, і дані, введені в нього, не зберігаються. Якщо виділити елемент керування або навести на нього вказівник миші, у правому верхньому кутку елемента відображаються текст і піктограма прив'язки. Текст показує групу або поле у джерелі даних, до яких приєднано елемент. Якщо прив'язка правильна, піктограма має зелений колір. У разі проблем із прив'язкою піктограма стає червоною або синьою.

Джерело даних шаблона форми складається з полів і груп, відображених в ієрархічному вигляді в області завдань Джерело даних. Повторювані таблиці зазвичай прив’язуються до повторювана група у джерелі даних шаблону форми, хоча їх також можна прив’язувати до повторюване поле.

У наведеному нижче прикладі таблиця Позиції витрат у формі прив’язана до повторюваної групи item в області завдань Джерело даних. Текстові поля таблиці — Дата, Опис, Категорія та Ціна — прив’язані до полів, які входять до повторюваної групи item.

Relationship between repeating table on form template and repeating group in data source

Вставлення повторюваної таблиці в новий, пустий шаблон форми

У разі розробки нового пустого шаблона форми прапорець Автоматично створювати джерело даних в області завдань Елементи керування установлюється за промовчанням. Завдяки цьому InfoPath автоматично створює поля та групи в джерелі даних у міру додавання елементів керування до шаблона форми. Ці поля та групи відображаються в області завдань Джерело даних як значки папок і файлів.

 1. Наведіть вказівник миші на місце в шаблоні форми, де необхідно розташувати елемент керування.

 2. Якщо області завдань Елементи керування немає на екрані, виберіть у меню Вставлення команду Інші елементи керування або натисніть клавіші ALT+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Повторювана таблиця.

 4. У полі Кількість стовпців введіть кількість стовпців, які мають міститися в таблиці.

 5. Після створення повторюваної таблиці кожен стовпець містить текстове поле. Для перетворення текстового поля на елемент керування іншого типу клацніть текстове поле правою кнопкою миші, у контекстному меню наведіть вказівник на пункт Змінити на та виберіть потрібний елемент керування.

Вставлення повторюваної таблиці в шаблон форми на основі наявного джерела даних

Якщо шаблон форми розробляється на основі існуючого XML-файлу, бази даних або веб-служби, InfoPath виводить поля та групи в області завдань Джерело даних з існуючого джерела даних. У цьому сценарії елемент керування «повторювана таблиця» можна вставити, перетягнувши таблицю з області завдань Джерело даних до шаблону форми, або з області завдань Елементи керування, як описано нижче.

 1. Наведіть вказівник миші на місце в шаблоні форми, де необхідно розташувати елемент керування.

 2. Якщо області завдань Елементи керування немає на екрані, виберіть у меню Вставлення команду Інші елементи керування або натисніть клавіші ALT+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Повторювана таблиця.

 4. На першій сторінці майстра зв’язування повторюваної таблиці, виберіть у списку Джерело даних потрібне джерело даних, а потім виберіть повторювану групу Зображення піктограми , яку потрібно прив’язати до рядків таблиці.

  Порада : Для створення нової повторюваної групи клацніть правою кнопкою миші групу, до якої потрібно додати повторювану групу, виберіть у контекстному меню команду Додати, а потім, у діалоговому вікні Додавання поля або групи визначте властивості повторюваної групи.

 5. Натисніть кнопку Далі.

 6. На другій сторінці майстра зв’язування повторюваної таблиці у списку Прив’язування даних клацніть двічі поля, які потрібно додати до таблиці як стовпці.

  Порада : Для створення нового поля, у списку Прив’язування даних клацніть правою кнопкою миші групу, до якої буде прив’язано повторювану таблицю, виберіть у контекстному меню команду Додати й у діалоговому вікні Додавання поля або групи визначте властивості поля.

 7. Щоб змінити порядок стовпців, виберіть стовпець зі списку Стовпці в таблиці і натисніть кнопку Вгору або Вниз.

Вгорі сторінки

Поради з розмітки

Наведені нижче поради допоможуть покращити вигляд, розмір та інші параметри елементів керування повторюваної таблиці.

 • Щоб змінити розмір кількох текстових полів одночасно, виберіть текстові поля, які слід змінити, у меню Формат виберіть пункт Властивості та на вкладці Розмір внесіть потрібні зміни.

 • Змініть розмір текстового поля шаблону форми, щоб вмістити текст, який вводитиметься у текстовому полі.

 • Щоб змінити межу або колір елементів керування в повторюваній таблиці, виберіть текстові поля, які слід змінити, у меню Формат виберіть пункт Межі й заливка, перейдіть на вкладку Межі та внесіть потрібні зміни.

 • Щоб настроїти текст, який відображатиметься в текстовому полі повторюваної таблиці, використайте поля Шрифт і Розмір на панелі інструментів Форматування. Щоб змінити шрифт і розмір шрифту відразу для всіх текстових полів у шаблоні форми, клацніть поле, яке має потрібне форматування, після чого в меню Формат виберіть пункт Застосувати шрифт до всіх елементів керування «Текстове поле».

 • Щоб побачити, як виглядатиме текстове поле з реальним текстом, виберіть у меню Вигляд пункт Зразок даних. Це допоможе скласти уявлення про вигляд форми, створеної на основі шаблону форми, після заповнення її користувачем.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×