Вставлення елемента керування «Рисунок рукою»

Щоб користувачі планшетних ПК мали змогу рисувати та писати на зображеннях або на пустому місці у формі Microsoft Office InfoPath, у шаблоні форми можна використати елемент керування «Рисунок від руки».

У цій статті

Коли слід використовувати елемент керування «Рисунок рукою»

Враження користувача

Питання сумісності

Вставлення елемента керування «Рисунок рукою»

Поради з розмітки

Коли слід використовувати елемент керування «Рисунок рукою»

За допомогою елемента керування «Рисунок рукою» можна виконати такі дії:

 • Створити у формі спеціальні поля для користувачів планшетних ПК, у яких можна буде писати та рисувати. Це може бути корисним, якщо користувачі повинні мати змогу зобразити досить складні елементи або елементи технічного характеру, наприклад математичну формулу або схему певного бізнес-процесу.

 • Можна зберегти рукописні дані користувача як розчерки — тобто, як двійковий дані, закодовані у файлі (.xml) форми користувача. Завдяки збереженню рукописних даних користувач матиме змогу відредагувати їх пізніше. Крім того, оскільки закодовані дані зберігаються як припустиме зображення у форматі GIF, їх можна буде використовувати з іншою метою в базі даних або іншому середовищі.

У наведених нижче прикладах елемент керування «Рисунок рукою» використовується для збирання схем дорожньо-транспортних пригод у шаблоні форми заяви щодо виплати страхових відшкодувань.

Ink picture control for collecting sketches from users

Під час додавання елемента керування «Рисунок рукою» програма InfoPath за промовчанням вставляє пустий елемент керування «Рисунок рукою». Заповнюючи створену на основі шаблону форму, користувачі можуть рисувати або писати в пустому елементі керування «Рисунок рукою». Залежно від потреб, на тлі цього елемента керування можна розташувати зображення. Завдяки цьому користувачі зможуть, використовуючи перо планшетного ПК, рисувати безпосередньо на рисунку. Наприклад, у шаблоні форми заяви щодо виплати страхових відшкодувань оцінщик страхових збитків може обвести області ушкоджень на зображенні автомобіля.

Примітка про безпеку : Елементи керування «Рисунок рукою» не можуть бути безпечним методом збирання та зберігання підписів користувачів. Для збирання та зберігання підписів користувачів рекомендовано використовувати цифровий підпис.

Пов’язані елементи керування

У програмі InfoPath передбачено елементи керування, схожі на елемент керування «Рисунок рукою», які, проте, використовуються в інших цілях. Щоб вирішити, який із цих елементів керування найкраще підходить для шаблону форми, ознайомтеся з цим списком.

Елемент керування «Рисунок»    Елемент керування «Рисунок» виглядає та працює так само, як і елемент керування «Рисунок рукою». Проте елемент керування «Рисунок» дає користувачам змогу вставляти у форму цифрові зображення. В елементі керування «Рисунок» користувачі не можуть створювати рисунки за допомогою пера планшетного ПК. В обох елементах керування — «Рисунок» і «Рисунок рукою» — зберігаються дані, кодовані за допомогою методу base64, призначеного для зберігання та перегляду двійкових XML-даних.

Поле для форматованого тексту    Якщо шаблон форми містить поля для форматованого тексту й ці поля підтримують увесь спектр параметрів форматування, користувачі планшетних ПК можуть торкнутися пером кнопки Вставити рукописні дані та рисунки Зображення кнопки на панелі інструментів Рукописні дані для вставлення в ці поля розділу рукописних даних і рисунків. Розділ рукописних даних і рисунків — це спеціальна область, у якій користувачі можуть додавати написаний або нарисований від руки вміст. Наприклад, за допомогою цього засобу вони можуть нашвидкуруч записати ідею або стисло викласти думку. Якщо не вказано інакше, програма InfoPath під час збереження форми зберігає рукописні дані та рисунки як рукописний вміст.

Вгорі сторінки

Враження користувача

За промовчанням, якщо в шаблон форми вставлено елемент керування «Рисунок рукою», користувачі бачать пусте поле, у якому можна писати або рисувати. Зазвичай користувачів сповіщають про дії, які можна виконувати в елементі керування «Рисунок рукою» за допомогою текстового напису.

Якщо в елемент керування «Рисунок рукою» вставлено зображення за промовчанням, під час відкриття форми, створеної на основі шаблону, користувачі бачитимуть зображення в області форми. За допомогою пера планшетного ПК можна рисувати або писати на зображенні.

Вгорі сторінки

Питання сумісності

Під час створення шаблону форми у програмі InfoPath можна створити сумісний із браузером шаблон форми. Під час створення сумісного із браузером шаблону форми елементи керування «Рисунок рукою» в області завдань Елементи керування будуть недоступними, оскільки вони не відображаються у веб-браузері.

Вгорі сторінки

Вставлення елемента керування «Рисунок рукою»

Процедури вставлення елемента керування «Рисунок рукою» під час створення нового пустого шаблону форми та під час створення шаблону форми на основі бази даних або іншого зовнішнього джерела даних дещо відрізняються.

На представленому нижче зображенні проілюстровано вигляд елемента керування «Рисунок рукою», вибраного в режим конструктора.

Ink picture control selected in design mode

Елементи керування можуть бути приєднані та неприєднані. Приєднаний елемент керування підключається до поля або групи у джерелі даних, внаслідок чого дані, які вводять в елемент керування, зберігаються у залежному файлі форми (XML). Неприєднаний елемент керування не підключається до поля або групи, і дані, введені в нього, не зберігаються. Якщо виділити елемент керування або навести на нього вказівник миші, у правому верхньому кутку елемента відображаються текст і піктограма прив'язки. Текст показує групу або поле у джерелі даних, до яких приєднано елемент. Якщо прив'язка правильна, піктограма має зелений колір. У разі проблем із прив'язкою піктограма стає червоною або синьою.

Джерело даних шаблона форми складається з полів і груп, відображених в ієрархічному вигляді в області завдань Джерело даних. Елементи керування «Рисунок рукою» завжди прив’язуються до поле. У наведеному нижче прикладі елемент керування Схема місця аварії в шаблоні форми прив’язано до поля accidentSketch в області завдань Джерело даних.

Relationship between ink picture control on form template and corresponding field in data source

Вставлення елемента керування «Рисунок рукою» в новий пустий шаблон форми

У разі розробки нового пустого шаблона форми прапорець Автоматично створювати джерело даних в області завдань Елементи керування установлюється за промовчанням. Завдяки цьому InfoPath автоматично створює поля та групи в джерелі даних у міру додавання елементів керування до шаблона форми. Ці поля та групи відображаються в області завдань Джерело даних як значки папок і файлів.

 1. Наведіть вказівник миші на місце в шаблоні форми, де необхідно розташувати елемент керування.

 2. Якщо області завдань Елементи керування немає на екрані, виберіть у меню Вставлення команду Інші елементи керування або натисніть клавіші ALT+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Рисунок рукою.

  За промовчанням у шаблон форми вставляється пустий елемент керування «Рисунок рукою».

 4. Щоб додати зображення тла, на якому користувач матиме змогу рисувати, використовуючи перо планшетного ПК, виконайте такі дії:

  1. Двічі клацніть елемент керування «Рисунок рукою».

  2. Перейдіть на вкладку Дані.

  3. У розділі Прив’язування встановіть прапорець Використовувати рисунок тла.

  4. У діалоговому вікні Вставлення рисунка виберіть потрібне зображення.

 5. Щоб додати мітку до елемента керування, введіть текст над ним або ліворуч від нього та поставте в кінці двокрапку (:).

Вставлення елемента керування «Рисунок рукою» в шаблон форми на основі наявного джерела даних

Якщо шаблон форми розробляється на основі існуючого XML-файлу, бази даних або веб-служби, InfoPath виводить поля та групи в області завдань Джерело даних з існуючого джерела даних. У цьому сценарії елемент керування «Рисунок рукою» можна вставити, перетягнувши поле з області завдань Джерело даних до шаблону форми, або вставити цей елемент керування з області завдань Елементи керування, як описано нижче.

 1. Наведіть вказівник миші на місце в шаблоні форми, де необхідно розташувати елемент керування.

 2. Якщо області завдань Елементи керування немає на екрані, виберіть у меню Вставлення команду Інші елементи керування або натисніть клавіші ALT+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Рисунок рукою.

 4. У діалоговому вікні Прив’язування: Рисунок рукою виберіть поле, в якому потрібно зберігати дані елемента керування «Рисунок рукою», і натисніть кнопку ОК.

  За промовчанням у шаблон форми вставляється пустий елемент керування «Рисунок рукою».

 5. Щоб додати зображення тла, на якому користувач матиме змогу рисувати, використовуючи перо планшетного ПК, виконайте такі дії:

  1. Двічі клацніть елемент керування «Рисунок рукою».

  2. Перейдіть на вкладку Дані.

  3. У розділі Прив’язування встановіть прапорець Використовувати рисунок тла.

  4. У діалоговому вікні Вставлення рисунка клацніть потрібне зображення.

 6. Щоб додати мітку до елемента керування, введіть текст над ним або ліворуч від нього та поставте в кінці двокрапку (:).

Вгорі сторінки

Поради з розмітки

Наведені нижче поради допоможуть вдосконалити вигляд, розмір та інші параметри елемента керування «Рисунок рукою».

 • Незалежно від елемента керування, з яким потрібно працювати, для впорядкування завжди зручно користуватися макетна таблиця.

 • Якщо планується, що користувачі рисуватимуть великі рисунки, змініть відповідним чином розмір елемента керування «Рисунок рукою».

 • Якщо в шаблоні форми передбачено фіксовану область із можливістю прокручування для розташування великих рисунків і фотографій, елемент керування «Рисунок рукою» зручно вставити в таку область.

 • Щоб змінити розмір кількох елементів керування «Рисунок рукою» одночасно, виберіть елементи керування, розмір яких потрібно змінити, натисніть сполучення клавіш ALT+ENTER, перейдіть на вкладку Розмір, а потім у полі Ширина введіть нове значення.

 • Щоб змінити межу або колір елемента керування «Рисунок рукою», виберіть його в шаблоні форми, у меню Формат виберіть пункт Межі та заливка та внесіть необхідні зміни.

 • В елементі керування «Рисунок рукою» не можна вводити текст. Щоб додати текст інструкцій для користувачів, наприклад «Обведіть області ушкодження автомобіля», додайте підпис для цього елемента керування в шаблоні форми.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×