Вставлення елемента керування «Головний/другорядний»

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У програмі Microsoft Office InfoPath елемент керування «Головний/другорядний» можна використовувати для зв’язування одного елемента керування з іншим таким чином, щоб вибір, зроблений у першому елементі керування, визначав вміст, відображуваний у другому елементі керування.

У цій статті

Коли слід використовувати елемент керування «Головний/другорядний»

Можливості сумісності

Вставлення елемента керування «Головний/другорядний»

Змінення зв’язку «Головний/другорядний» за промовчанням

Коли слід використовувати елемент керування «Головний/другорядний»

Насправді елемент «Головний/другорядний» — це два зв’язаних елементи керування. Один із цих елементів є головним, а другий — другорядним. Роль головного елемента завжди відіграє повторювана таблиця. Другорядний елемент може бути або повторюваною таблицею, або повторюваний розділ.

За допомогою елемента керування «Головний/другорядний» можна виконати такі дії:

 • Надати змогу користувачам, які заповнюють форму, створену на основі шаблону форми, ефективніше працювати з великими обсягами даних.

 • Відобразити аналог зв’язку «один-до-одного». Наприклад, елемент керування «Головний/другорядний» можна використовувати під час створення шаблону форми для відділу кадрів, підключеного до бази даних із записами про працівників. У головному елементі керування може відображатися ім’я та посада працівника, а у другорядному — його місце проживання, дата найму й дата народження.

 • Відобразити аналог зв’язку «один-до-багатьох». Наприклад, головний елемент керування можна використовувати для відображення набору однакових записів (наприклад імен клієнтів), а другорядний — для відображення записів, пов’язаних із цим набором (наприклад замовлень клієнтів).

На цьому рисунку показано вибір рядка повторюваної таблиці для отримання докладних відомостей про працівника.

Відомості про працівника в головному та другорядному елементі керування форми

У разі вибору певного рядка в повторюваній таблиці (головний елемент керування) у повторюваному розділі або повторюваній таблиці (другорядний елемент керування), розташованій в іншому місці форми, відображаються докладні записи.

У програмі InfoPath передбачено стандартний елемент керування «Головний/другорядний», який можна вставити за допомогою області завдань Елементи керування. Елемент керування «Головний/другорядний» можна також створити, вставивши повторювану таблицю та повторюваний розділ (або дві повторювані таблиці), а потім змінивши властивості кожного з елементів керування.

Якщо шаблон форми призначено переважно для перегляду на екрані, другорядний елемент керування рекомендовано розташувати в область прокручування шаблону форми. У такому випадку, якщо в елементі керування відображатиметься багато даних, користувачі зможуть прокрутити ці дані. Зауважте, що таку можливість не варто використовувати, якщо передбачається, що користувачі друкуватимуть свої форми, оскільки всі дані, приховані в області прокручування на екрані, залишаться прихованими і в роздрукованій формі.

На початок сторінки

Можливості сумісності

Розробляючи шаблон форми у програмі InfoPath, можна створити сумісний із браузером шаблон форми. Під час створення сумісного із браузером шаблону форми елементи керування «Головний/другорядний» в області завдань Елементи керування будуть недоступними, оскільки вони не відображаються у веб-браузері.

Крім того, незважаючи на доступність вкладки Головний/другорядний у діалогових вікнах Властивості: Повторюваний розділ і Властивості: Повторювана таблиця, усі параметри на цій вкладці лишатимуться недоступними (неактивними).

Щоб обійти це обмеження, можна створити шаблон форми, щоб користувачі можуть відображення два подання, "зразок" подання, яке містить певні елементи і "Докладно" подання з розгорнутими певні відомості для кожного елемента в режимі зразка.

На початок сторінки

Вставлення елемента керування «Головний/другорядний»

Процедури вставлення елемента керування «Головний/другорядний» під час створення нового пустого шаблону форми та під час створення шаблону форми на основі бази даних або іншого зовнішнього джерела даних дещо відрізняються.

Вставлення елемента керування Головний/другорядний з області завдань елементи керування , Програма InfoPath вставить повторювану таблицю та повторюваний розділ, який обов'язково ж повторювана група у джерелі даних. За промовчанням обидва елементи керування містять інші елементи керування, який буде прив'язано до поля в цьому повторюваною групою.

На ілюстрації нижче показано Головний/другорядний елемент керування в режим конструктора.

елемент керування «головний/другорядний» із другорядним елементом, вибраним у режимі конструктора

Елементи керування можуть бути вільні або зв’язані. Коли елемент керування зв’язаний, його підключено до поля або групи в джерелі даних і дані, введені в елементі керування, зберігаються в базовому файлі форми (XML). Коли елемент керування вільний, його не підключено до поля або групи й дані, введені в елементі керування, не зберігаються. Якщо вибрати елемент керування або навести на нього вказівник миші, у верхньому правому куті елемента керування відобразиться відповідний текст і піктограма зв’язування. У тексті зазначено групу або поле, до яких прив’язано елемент керування в джерелі даних. Піктограма вказує, чи правильно прив’язано елемент керування до цієї групи або поля. Якщо зв’язування правильне, відображається зелена піктограма. Якщо зі зв’язуванням виникла проблема, відображається синя або червона піктограма.

Джерело даних для шаблону форми, яка складається з полів і груп, які відображаються в ієрархічному в області завдань Джерело даних . Головний/другорядний елементи керування завжди обов'язково повторюваних груп. У наведеному нижче прикладі контролюються і другорядним обов'язково d:Employees повторюваної групи в області завдань Джерело даних .

Зв’язок між елементом керування «Головний/другорядний» у шаблоні форми та повторюваною групою у джерелі даних

Примітка : У зв’язку «один-до-багатьох» головний і другорядний елементи керування зазвичай прив’язуються до різних повторюваних груп. Для отримання відомостей про створення зв’язку «один-до-багатьох» замість зв’язку «один-до-одного» див. розділ Змінення зв’язку «Головний/другорядний» за промовчанням далі в цій статті.

Вставлення елемента керування «Головний/другорядний» у новий пустий шаблон форми

У програмі InfoPath передбачено стандартний елемент керування «Головний/другорядний», який можна вставити за допомогою області завдань Елементи керування. Елемент керування «Головний/другорядний» можна також створити, вставивши повторювану таблицю та повторюваний розділ (або дві повторювані таблиці), а потім змінивши властивості кожного з елементів керування.

Коли створюється новий пустий шаблон форми, прапорець Автоматично створювати джерело даних в області завдань Елементи керування встановлено за замовчуванням. Це дає можливість автоматично створювати поля та групи в джерелі даних, коли до шаблону форми InfoPath додаються елементи керування. Ці поля та групи відображаються як піктограми папки та файлу в області завдань Джерело даних.

 1. Розташуйте курсор у тому місці в шаблоні форми, де потрібно вставити елемент керування.

 2. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Головний/другорядний.

 4. У полі Кількість стовпців у елементі «Головний» діалогового вікна Вставлення елемента керування «Головний/другорядний» введіть кількість стовпців у головному елементі керування.

 5. У полі Кількість полів у елементі «Другорядний» введіть кількість полів у другорядному елементі керування.

  Програма InfoPath вставить у шаблон форми два елемента керування. Перший із підписом Повторювана таблиця (головний), а другий із підписом Повторюваний розділ (другорядний).

 6. Щоб перевірити зв’язок «Головний/другорядний», натисніть кнопку Перегляд на панелі інструментів Стандартна і введіть дані в головний елемент керування. У другорядному елементі керування мають відобразитися зв’язані із введеними відомостями дані.

Вставлення елемента керування «Головний/другорядний» у шаблон форми на основі наявного джерела даних

Якщо макет шаблону форми до наявного файлу розширюваної мови розмітки (XML), бази даних або веб-служби, InfoPath базуються полів і груп в області завдань Джерело даних , з наявного джерела даних. За таким сценарієм можна вставити Головний/другорядний керування з області завдань елементи керування , як описано нижче.

Залежно від потреб, головний і другорядний елементи керування можна прив’язати до однієї або кількох різних повторюваних груп. Елементи керування, які відображаються в елементі керування «Головний/другорядний», прив’язані до полів, які входять до повторюваної групи.

 1. Розташуйте курсор у тому місці в шаблоні форми, де потрібно вставити елемент керування.

 2. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Повторювана таблиця.

 4. Виберіть на першій сторінці майстра прив’язування повторюваної таблиці групу, до якої потрібно прив’язати рядки таблиці, і натисніть кнопку Далі. Якщо таблиця складається лише з одного стовпця, замість повторюваної групи можна вибрати повторюване поле.

  Порада : Для створення нової повторюваної групи, до якої буде прив’язано таблицю, клацніть правою кнопкою миші групу, до якої потрібно додати повторювану групу, виберіть у контекстному меню команду Додати, а потім у діалоговому вікні Додавання поля або групи введіть властивості повторюваної групи.

 5. Для додавання стовпців, які потрібно включити до таблиці, клацніть двічі поля у списку Прив’язування даних.

  Порада : Для створення нового поля, що додаватиметься як стовпець, клацніть правою кнопкою групу, до якої прив’язано таблицю, виберіть у контекстному меню команду Додати, а потім у діалоговому вікні Додавання поля або групи введіть властивості поля.

 6. Щоб змінити порядок стовпців, клацніть стовпець у списку Стовпці в таблиці, натисніть кнопку Вгору або Вниз, а потім натисніть кнопку Готово.

 7. Клацніть двічі підпис Повторювана таблиця під таблицею в шаблоні форми.

 8. Перейдіть на вкладку Головний/другорядний.

 9. Виберіть елемент Визначити як головний, введіть ім’я в полі Ідентифікатор головного елемента і натисніть кнопку ОК.

 10. Розташуйте курсор у шаблоні форми, де потрібно вставити повторюваний розділ (другорядний елемент керування).

 11. У розділі Додавання елементів керування в області завдань Елементи керування виберіть пункт Повторюваний розділ.

  Примітка : Крім того, другорядним елементом можна вибрати іншу повторювану таблицю.

 12. Виберіть на першій сторінці майстра зв’язування повторюваного розділу групу, до якої потрібно прив’язати розділ, і натисніть кнопку ОК.

 13. Клацніть двічі підпис Повторюваний розділ, що відображається під розділом у шаблоні форми.

 14. Перейдіть на вкладку Головний/другорядний.

 15. Виберіть елемент Визначити як другорядний і виберіть у списку Зв’язок з ідентифікатором головного елемента ім’я головного елемента керування.

 16. Щоб змінити один до багатьох зв'язку за замовчуванням, зв'язку «один» елемента керування Головний/другорядний», клацніть за полем ключа під головний/другорядний зв'язокі натисніть кнопку Вибрати XPath рисунок на кнопці біля поля ключ (майстер) та ключ (докладно) прапорці, щоб вибрати ключові поля, які потрібно.

 17. Щоб перевірити зв’язок «Головний/другорядний», натисніть кнопку Перегляд на панелі інструментів Стандартна і введіть дані в головний елемент керування. У другорядному елементі керування мають відобразитися зв’язані із введеними відомостями дані.

Порада : Для вставлення елемента керування «Головний/другорядний» можна також використовувати область завдань Джерело даних. Щоб створити головний елемент керування, в області завдань Джерело даних клацніть правою кнопкою миші повторювану групу, до якої потрібно прив’язати головний елемент керування, і виберіть у контекстному меню пункт Повторювана таблиця. Для створення другорядного елемента керування дотримуйтеся аналогічної послідовності кроків.

На початок сторінки

Змінення зв’язку «Головний/другорядний» за промовчанням

Якщо для вставлення в шаблон форми елемента керування «Головний/другорядний» використовується область завдань Елементи керування, програма InfoPath встановлює між головним і другорядними елементами зв’язок «один-до-одного». Зв’язок «один-до-одного» означає, що для кожного розділу в головному елементі керування у другорядному елементі керування відображається один результат.

Встановлений за промовчанням зв’язок «один-до-одного» для зв’язку «Головний/другорядний» можна замінити на зв’язок «один-до-багатьох». Зв’язок «один-до-багатьох» означає, що для кожного розділу в головному елементі керування у другорядному елементі керування може відображатися кілька результатів.

У разі вставлення в шаблон форми елемента керування «Головний/другорядний» програма InfoPath за промовчанням вставляє повторювану таблицю та повторюваний розділ. Обидва ці елементи керування прив’язано до однієї повторюваної групи у джерелі даних. За промовчанням обидва ці елементи містять інші елементи керування, прив’язані до полів у цій повторюваній групі. Проте у випадку зв’язку «один-до-багатьох» головний і другорядний елементи керування зазвичай прив’язуються до різних повторюваних груп.

Якщо елемент керування «Головний/другорядний» вставляється в шаблон форми з області завдань Елементи керування і замість зв’язку «один-до-одного» потрібно встановити зв’язок «один-до-багатьох», створений програмою InfoPath другорядний елемент керування можна видалити. Потім, дотримуючись описаної нижче процедури, можна створити новий, більш відповідний у цьому випадку другорядний елемент керування.

 1. Виберіть повторюваний розділ, який відіграє роль другорядного елемента керування, і натисніть клавішу DELETE.

 2. Вставте в шаблон форми новий повторюваний розділ

  Інструкції

  1. Розташуйте курсор у тому місці в шаблоні форми, де потрібно вставити елемент керування.

  2. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

  3. В області завдань Елементи керування встановіть прапорець Автоматично створювати джерело даних.

  4. У групі Додавання елементів керування виберіть пункт Повторюваний розділ.

 3. Вставте в повторюваний розділ потрібні елементи керування.

  Інструкції

  1. Розташуйте курсор у тому місці в шаблоні форми, де потрібно вставити елемент керування.

  2. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

  3. В області завдань Елементи керування встановіть прапорець Автоматично створювати джерело даних.

  4. У розділі Додавання елементів керування виберіть елемент керування, який потрібно вставити.

  5. Повторіть кроки 1 і 4 для кожного елемента керування, який потрібно вставити.

 4. Клацніть двічі повторюваний розділ у шаблоні форми.

 5. Перейдіть на вкладку Головний/другорядний.

 6. У розділі Настройки елемента керування «Головний/другорядний» виберіть елемент Визначити як другорядний.

 7. У списку Зв’язок з ідентифікатором головного елемента виберіть ім’я головного елемента керування.

 8. У розділі Зв’язок «головний/другорядний» виберіть елемент за ключовим полем.

 9. Натисніть кнопку Вибрати XPath рисунок на кнопці поруч із полем Ключове поле (головний) і натисніть кнопку поле ключа для основної елемента керування в діалоговому вікні Вибір поля або групи і натисніть кнопку OK.

 10. Натисніть кнопку Вибрати XPath рисунок на кнопці поруч із полем Ключове поле (другорядний) а потім у діалоговому вікні Вибір поля або групи виберіть поле ключові у другорядному елементі керування і натисніть кнопку OK.

Порада : Якщо потрібно, щоб одразу після створення елемент керування «Головний/другорядний» мав зв’язок «один-до-багатьох», рекомендовано замість стандартного елемента керування «Головний/другорядний», доступного в області завдань Елементи керування, створити власний елемент керування «Головний/другорядний». Власний елемент керування можна створити, встановивши зв’язок «Головний/другорядний» між повторюваною таблицею та повторюваним розділом або між двома повторюваними таблицями в шаблоні форми. Для цього відкрийте для кожного з елементів керування діалогове вікно Властивості, а потім призначте один із цих елементів головним, а інший — другорядним. Зв’язок «один-до-багатьох» можна встановити, змінюючи властивості другорядного елемента керування та використовуючи ключові поля.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×