Вставлення елемента вибору дати

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Вибір дати — це елемент керування, призначений для швидкого введення дати у формі Microsoft Office InfoPath за допомогою вибору невеликого спливаючого календаря. Наприклад, за допомогою елемента вибору дати можна збирати дані про дати народження осіб у формі страховки. Його можна також використовувати для відображення попередньо вказаних дат, наприклад поточної дати.

У цій статті

Коли слід використовувати елемент вибору дати?

Можливості для користувачів

Можливості сумісності

Вставлення елемента вибору дати

Відображення поточної дати в елементі вибору дати

Відображення поточної дати й часу в елементі вибору дати

Поради щодо розмічування

Коли слід використовувати елемент вибору дати?

За допомогою елемента вибору дати можна виконати такі дії:

 • надати користувачам можливість вводити дати у формі, наприклад дати початку та завершення певного проекту;

 • Скористайтеся функціями сьогодні і тепер для відображення сьогоднішню дату й час у формі.

 • відображати дати, отримані із зовнішнього джерела даних, наприклад дати надсилання рахунку та доставки, одержані з бази даних замовлень клієнтів.

Нижче показано використання елемента вибору дати в шаблоні форми запитів на відрядження для збирання даних про дати відправлення.

Відправлення дати, введений у елемента керування вибору дати у формі

Елемент вибору дати можна пристосувати до власних потреб, клацнувши двічі елемент керування в шаблоні форми та змінивши його властивості. Наприклад, можна вказати дату за промовчанням або змінити спосіб відображення дати у формі.

На початок сторінки

Можливості для користувачів

Елементи вибору дати схожі на текстові поля, але у правій частині поля відображається маленька піктограма календаря. Для відкриття спливаючого календаря слід клацнути піктограму календаря. Коли з’явиться календар, можна вибрати в ньому потрібну дату або скористатися кнопками зі стрілками вправо та вліво для переходу між місяцями. Щоб вставити поточну дату, можна натиснути кнопку Сьогодні, розташовану в нижній частині календаря.

спливаюче календар

На початок сторінки

Можливості сумісності

Під час створення шаблону форми у програмі InfoPath, можна вибрати певний режим сумісності для створення шаблону форми сумісний із браузером. Коли форму сумісний із браузером шаблон опубліковані на сервері під керуванням InfoPath Forms Servicesа потім браузером, форми на основі шаблону форми можна переглядати у веб-браузері. Під час створення шаблону форми сумісний із браузером, деякі елементи керування будуть недоступними в області завдань елементи керування , оскільки вони не можуть відображатися у веб-браузері.

Хоча елементи вибору дати доступні під час створення сумісного із браузером шаблону форми, пам’ятайте про такі обмеження.

 • Елементи вибору дати повністю підтримуються лише у браузерах Windows Internet Explorer. В інших веб-браузерах елемент вибору дати відображається як текстове поле, хоча в цьому текстовому полі підтримуються параметри форматування дати.

 • Текст заміщення — це текст, який відображається всередині елемента керування на шаблоні форми. Приклад тексту заміщення: «Клацніть і введіть потрібний текст». Хоча параметр тексту заміщення можна залишити для шаблонів форм, сумісних із браузером, цей текст не відображатиметься у браузерах.

На початок сторінки

Вставлення елемента вибору дати

Кроки для вставлення елемента вибору дати до нового, пустого шаблону форми та шаблону на основі бази даних або іншого зовнішнього джерела даних дещо відрізняються.

Нижче зображено елемент вибору дати, вибраний у режим конструктора.

«Вибір дати» у режимі конструктора

Елементи керування можуть бути вільні або зв’язані. Коли елемент керування зв’язаний, його підключено до поля або групи в джерелі даних і дані, введені в елементі керування, зберігаються в базовому файлі форми (XML). Коли елемент керування вільний, його не підключено до поля або групи й дані, введені в елементі керування, не зберігаються. Якщо вибрати елемент керування або навести на нього вказівник миші, у верхньому правому куті елемента керування відобразиться відповідний текст і піктограма зв’язування. У тексті зазначено групу або поле, до яких прив’язано елемент керування в джерелі даних. Піктограма вказує, чи правильно прив’язано елемент керування до цієї групи або поля. Якщо зв’язування правильне, відображається зелена піктограма. Якщо зі зв’язуванням виникла проблема, відображається синя або червона піктограма.

Джерело даних для шаблону форми, яка складається з полів і груп, які відображаються в ієрархічному в області завдань Джерело даних . Елементи керування вибору дати завжди пов'язані поля. У наведеному нижче прикладі відправлення «вибір дати» у шаблоні форми прив'язано до поля елемент в області завдань Джерело даних .

Зв'язок між «вибір дати» у шаблоні форми та відповідним полем у джерелі даних

Вставлення елемента вибору дати в новий, пустий шаблон форми

Коли створюється новий пустий шаблон форми, прапорець Автоматично створювати джерело даних в області завдань Елементи керування встановлено за замовчуванням. Це дає можливість автоматично створювати поля та групи в джерелі даних, коли до шаблону форми InfoPath додаються елементи керування. Ці поля та групи відображаються як піктограми папки та файлу в області завдань Джерело даних.

 1. Розташуйте курсор у тому місці в шаблоні форми, де потрібно вставити елемент керування.

 2. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Вибір дати.

 4. Щоб додати надпис до елемента керування, введіть вище або ліворуч від нього текст, а потім двокрапку (:).

 5. Щоб указати спосіб відображення дати у формі, клацніть двічі елемент вибору дати, вставлений у шаблон форми.

 6. На вкладці Дані натисніть кнопку Форматувати.

 7. У списку Відображати дату в такий спосіб діалогового вікна Формати дати виберіть потрібний формат відображення.

  Примітка.: Формат відображення дати можна змінити лише якщо тип даних є текстом, датою або датою й часом.

Вставлення елемента вибору дати в шаблон форми на основі наявного джерела даних

Якщо макет шаблону форми до наявного файлу розширюваної мови розмітки (XML), бази даних або веб-служби, InfoPath базуються полів і груп в області завдань Джерело даних , з наявного джерела даних. У цьому сценарії можна додати вибору дати, перетягнувши поле вибору дати з області завдань Джерело даних до шаблону форми або вставити вибору дати за допомогою області завдань елементи керування , як описано нижче:

 1. Розташуйте курсор у тому місці в шаблоні форми, де потрібно вставити елемент керування.

 2. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Вибір дати.

 4. У діалоговому вікні Прив’язування Вибір дати виберіть поле, в якому слід зберігати дані елемента керування, і натисніть кнопку ОК.

 5. Як мітку елемента керування InfoPath використовує ім'я поля або групи. Якщо потрібно, змініть текст мітки.

 6. Щоб указати спосіб відображення дати у формі, клацніть двічі елемент вибору дати, вставлений у шаблон форми.

 7. На вкладці Дані натисніть кнопку Форматувати.

 8. У списку Відображати дату в такий спосіб діалогового вікна Формати дати виберіть потрібний формат відображення.

  Примітка.: Формат відображення дати можна змінити, лише якщо типом даних є текст, дата або дата й час.

Порада.: Для вставлення елементів керування можна також використовувати область завдань Джерело даних. В області завдань Джерело даних клацніть правою кнопкою поле, до якого потрібно прив’язати елемент вибору дати, і виберіть у контекстному меню пункт Вибір дати.

На початок сторінки

Відображення поточної дати в елементі вибору дати

Для автоматичного вставлення поточної дати під час відкриття форми, разом з елементом вибору дати можна використати функцію today.

 1. Вставте елемент вибору дати в шаблон форми.

 2. Клацніть двічі вставлений у шаблон форми елемент вибору дати.

 3. Перейдіть на вкладку Дані.

 4. У розділі Значення за промовчанням натисніть кнопку Вставити формулу Зображення кнопки .

 5. У діалоговому вікні Вставлення формули натисніть кнопку Вставити функцію.

 6. У списку Категорії діалогового вікна Вставлення функції виберіть пункт Дата й час.

 7. У списку Функції виберіть пункт today і двічі натисніть кнопку ОК, щоб повернутися до діалогового вікна Властивості: Вибір дати.

  Зауважте, що елемент today() відображається в полі Значення.

 8. У розділі Значення за промовчанням зніміть прапорець Оновити це значення в разі повторного обчислення цієї формули.

  Примітка.: Якщо зняти цей прапорець, дата не оновлюватиметься автоматично після кожного відкриття форми, створеної на основі такого шаблону. Це використовується, якщо користувачі мають бачити дату створення форми. За наявності поля Востаннє оновлено або Востаннє відкрито, в якому дата має змінюватися після кожного відкриття форми, прапорець знімати не потрібно.

 9. Натисніть кнопку ОК, щоб повернутися до шаблону форми.

 10. Щоб перевірити зміни, на панелі інструментів Стандартна натисніть кнопку Попередній перегляд або натисніть клавіші Ctrl+Shift+B.

 11. Переконайтеся, що дата, відображувана в елементі вибору дати, має потрібний вигляд. Якщо дата має неправильний вигляд, натиснувши кнопку Форматувати в діалоговому вікні Властивості: Вибір дати, можна змінити спосіб відображення дати й часу.

На початок сторінки

Відображення поточної дати й часу в елементі вибору дати

Для автоматичного вставлення поточної дати й часу під час відкриття форми, разом з елементом вибору дати можна використати функцію now.

 1. Вставте елемент вибору дати в шаблон форми.

 2. Клацніть двічі вставлений у шаблон форми елемент вибору дати.

 3. Перейдіть на вкладку Дані.

 4. У полі Тип даних виберіть пункт Дата й час (dateTime).

 5. Натисніть кнопку Форматувати.

 6. У діалоговому вікні Формат дати й часу у списку Відображати час у такий спосіб виберіть потрібний параметр і натисніть кнопку ОК.

 7. У діалоговому вікні Властивості: Вибір дати в розділі Значення за промовчанням натисніть кнопку Вставити формулу Зображення кнопки .

 8. У діалоговому вікні Вставлення формули натисніть кнопку Вставити функцію.

 9. У списку Категорії діалогового вікна Вставлення функції виберіть пункт Дата й час.

 10. У списку Функції виберіть пункт now і двічі натисніть кнопку ОК, щоб повернутися до діалогового вікна Властивості: Вибір дати.

  Зауважте, що елемент now() відображається в полі Значення.

 11. У розділі Значення за промовчанням зніміть прапорець Оновити це значення в разі повторного обчислення цієї формули.

  Примітка.: Якщо зняти цей прапорець, дата не оновлюватиметься автоматично після кожного відкриття форми, створеної на основі такого шаблону. Це використовується, якщо користувачі мають бачити дату створення форми. За наявності поля Востаннє оновлено або Востаннє відкрито, в якому дата має змінюватися після кожного відкриття форми, прапорець знімати не потрібно.

 12. Натисніть кнопку ОК, щоб повернутися до шаблону форми.

 13. Щоб перевірити зміни, на панелі інструментів Стандартна натисніть кнопку Попередній перегляд або натисніть клавіші Ctrl+Shift+B.

 14. Переконайтеся, що дата, відображувана в елементі вибору дати, має потрібний вигляд. Якщо дата має неправильний вигляд, натиснувши кнопку Форматувати в діалоговому вікні Властивості: Вибір дати, можна змінити спосіб відображення дати й часу.

На початок сторінки

Поради щодо розмічування

Наведені нижче поради допоможуть покращити вигляд, розмір та інші параметри елемента вибору дати.

 • Щоб змінити розмір кількох елементів вибору дати одночасно, виберіть елементи вибору дати, які слід змінити, у меню Формат виберіть пункт Властивості та на вкладці Розмір внесіть потрібні зміни.

 • Щоб змінити межу або колір елемента вибору дати, виберіть елемент вибору дати, який слід змінити, у меню Формат виберіть пункт Межі й заливка та внесіть потрібні зміни.

 • Щоб настроїти текст, який відображатиметься в елементі вибору дати, можна використати поля Шрифт і Розмір на панелі інструментів Форматування. Щоб змінити шрифт і розмір шрифту відразу для всіх елементів вибору дати в шаблоні форми, клацніть правою кнопкою елемент вибору дати з потрібним форматуванням і виберіть у контекстному меню пункт Застосувати шрифт до всіх елементів керування «Вибір дати».

 • Щоб побачити, як виглядатиме елемент вибору дати з реальним текстом, виберіть у меню Вигляд пункт Зразок даних. Це допоможе скласти уявлення про вигляд форми після заповнення її користувачем.

 • Іноді текст в елементі вибору дати й підписах, розташованих ліворуч від елемента вибору дати, може бути не вирівняно. Щоб швидко вирівняти текст, клацніть двічі елемент керування, виберіть елемент Вирівняти на вкладці Розмір і натисніть кнопку Застосувати. Для вирівнювання підписів і елементів вибору дати, розташованих у різних клітинках макетної таблиці, клацніть правою кнопкою клітинку, в якій міститься підпис, виберіть у контекстному меню пункт Властивості таблиці, а потім на вкладці Клітинка в розділі Вертикальне вирівнювання виберіть параметр По центру.

 • Для змінення способу відображення дати, клацніть двічі елемент вибору дати, перейдіть на вкладку Дані та натисніть кнопку Форматувати. У діалоговому вікні Формати дати виберіть потрібний формат відображення.

На початок сторінки

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×