Властивість «OpenArgs»

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Застосування

Об’єкт «Форма» (Form)

Об’єкт «Звіт» (Report)

Визначає рядковий вираз, заданий аргументомOpenArgs методу OpenForm, яким було відкрито форму. Тип значення — варіант (Variant) для читання й записування.

вираз.OpenArgs

вираз Обов’язково. Вираз, який повертає один з об’єктів зі списку «Застосування».

Зауваження

Ця властивість доступна лише за допомогою макрос або за допомогою Visual Basic для застосунків (VBA) з кодом Відкрити форму методом findrecord об'єкта DoCmd . Ця настройка властивості доступний лише для читання в усіх поданнях.

Для використання властивості OpenArgs відкрийте форму за допомогою методу OpenForm об’єкта DoCmd та задайте як аргумент OpenArgs потрібний рядковий вираз. Тоді значення властивості OpenArgs можна використовувати в коді форми, наприклад, в коді для процедура обробки події «Відкриття (Open)». Можна також звернутися до значення властивості у макросі, наприклад макросі «Відкрити (Open)», або виразі, наприклад, такому, що встановлює властивість Джерело елемента керування (ControlSource) для елемент керування на формі.

Припустімо, що відкрити форму є стрічкова форма список клієнтів. Якщо ви хочете фокус , щоб перейти до певного клієнта запис під час відкриття форми, можна встановити властивість «OpenArgs » ім'я клієнта та скористайтесь дією у відкриття макросу для переміщення фокуса до запис із таким іменем у клієнті.

Приклад

У наведеному нижче прикладі використовується властивість OpenArgs для відкриття форми «Працівники» на записі певного працівника та показано, як за допомогою методу OpenForm встановити властивість OpenArgs. Процедуру можна виконувати, наприклад, якщо відбувається подія Після оновлення (AfterUpdate) для настроюваного діалогового вікна, у якому вводяться нові відомості про працівника.

Sub OpenToCallahan()
DoCmd.OpenForm "Employees", acNormal, , , _
acReadOnly, , "Callahan"
End Sub
Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim strEmployeeName As String
' If OpenArgs property contains employee name, find
' corresponding employee record and display it on
' form. For example,if the OpenArgs property
' contains "Callahan", move to first "Callahan"
' record.
strEmployeeName = Forms!Employees.OpenArgs
If Len(strEmployeeName) > 0 Then
DoCmd.GoToControl "LastName"
DoCmd.FindRecord strEmployeeName, , True, , _
True, , True
End If
End Sub

У наступному прикладі метод FindFirst застосовується для пошуку працівника, вказаного у властивості OpenArgs.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim strEmployeeName As String
strEmployeeName = Me.OpenArgs
Dim RS As DAO.Recordset
Set RS = Me.RecordsetClone
RS.FindFirst "LastName = '" & _
strEmployeeName & "'"
If Not RS.NoMatch Then
Me.Bookmark = RS.Bookmark
End If
End If
End Sub

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×