Властивість «Формат» (Format) для даних типу «Числовий» і «Грошова одиниця»

Для властивості Формат (Format) можна задати вбудовані числові формати або використати настроювані формати даних типу «Число» та «Грошова одиниця».

Значення

Вбудовані формати

У таблиці наведено вбудовані значення для властивості Формат (Format) для даних типу «Число».

Значення

Опис

Загальний числовий

(За промовчанням) Відображення числа так, як його було введено.

Грошова одиниця

Використання роздільна лінія тисяч — для від’ємних величин, десяткових даних, грошових одиниць і десяткових розрядів відповідно до параметрів, визначених в розділі «Регіональні параметри» Windows.

Євро

Використання знака євро ( Євро ), незалежно від знака грошової одиниці, визначеного в розділі «Регіональні параметри» Windows.

Фіксований

Відображення принаймні одного знака — для від’ємних величин, для десяткового типу даних і грошових одиниць, десяткових розрядів відповідно до параметрів, визначених в розділі «Регіональні параметри» Windows.

Стандартний

Використання роздільника тисяч — для від’ємних величин, десяткових даних і десяткових розрядів відповідно до параметрів, визначених в розділі «Регіональні параметри» Windows.

Відсоток

Множення значення на 100 і додавання символу відсотка (%) — для від’ємних величин, для десяткового типу даних і десяткових розрядів відповідно до параметрів, визначених в розділі «Регіональні параметри» Windows.

Експоненційний

Використання стандартного наукового запису.


Настроювані формати

Настроювані числові формати можуть мати від одного до чотирьох розділів із роздільником елементів списку — крапка з комою (;). У кожному розділі міститься специфікація формату для різних типів числових даних.

Розділ

Опис

Перший

Формат для додатних чисел.

Другий

Формат для від’ємних чисел.

Третій

Формат для нульових значень.

Четвертий

Формат для значень типу Null-значення.


Наприклад, можна використовувати такий грошовий формат:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

У цьому числовому форматі є чотири розділи, відокремлені роздільниками, до кожного з яких застосовано різний формат.

Якщо використовується кілька розділів, проте для кожного розділу формат не визначено, записи, для яких не визначено формат, не будуть відображатися або за промовчанням буде використано формат першого розділу.

Можна створювати настроювані числові формати, використовуючи наведені нижче символи.

Символ

Опис

, (кома)

Десятковий роздільник. Роздільники визначено в розділі «Регіональні параметри» Windows.

(пробіл)

Роздільник тисяч.

0

Покажчик місця заповнення для цифр. Відображення цифри або 0.

#

Покажчик місця заповнення для цифр. Відображення цифри або нічого.

$

Відображення символу "$".

%

Відсоток. Множення значення на 100 і додавання знака відсотку.

E– або e–

Науковий запис зі знаком «мінус» (–) після від’ємного степеня експоненти і без знаків після додатного степеня експоненти. Цей символ має використовуватися з іншими символами, як 0,00E–00 або 0,00E00.

E+ або e+

Науковий запис зі знаком «мінус» (–) після від’ємного степеня експоненти і знаком «плюс» (+) після додатного степеня експоненти. Цей символ має використовуватися з іншими символами, такими як 0,00E+00.


Зауваження

Можна використовувати властивість Кількість знаків після коми (DecimalPlaces), щоб змінити кількість знаків після коми для вбудованого формату, визначеного для властивості Формат (Format).

Вбудований формат грошової одиниці або євро відповідає параметрам, визначеним в розділі «Регіональні параметри» Windows. Щоб змінити їх, потрібно створити власний формат грошової одиниці.

Приклад

Нижче наведено приклади вбудованих числових форматів.

Значення

Дані

Відображення

Загальний числовий

3456,789
–3456,789
213,21 грн.

3456,789
–3456,789
213,21 грн.

Грошова одиниця

3456,789
–3456,789

3 456,79
(3 456,79 грн.)

Фіксований

3456,789
–3456,789
3,56645

3456,79
–3456,79
3,57

Стандартний

3456,789

3 456,79

Відсоток

3
0,45

300%
45%

Експоненційний

3456,789
–3456,789

3,46E+03
–3,46E+03


Нижче наведено приклади настроюваних числових форматів.

Значення

Опис

0;(0);;"Null"

Відображення додатних значень звичайним способом; відображення від’ємних значень в дужках; відображення слова «Null», якщо значення дорівнює Null.

+0,0;–0,0;0,0

Відображення знака «плюс» (+) або «мінус» (–) з додатними і від’ємними числами; відображення 0,0, якщо значення нульове.


Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×