Використання сполучень клавіш для створення презентації

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У цьому розділі itemizes сполучення клавіш для програми PowerPoint.

Примітки : 

 • Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають українській розкладці клавіатури й можуть не завжди відповідати клавішам в інших розкладках.

 • Якщо кілька клавіш сполучення потрібно натискати одночасно, у цій статті їх розділено знаком "плюс" (+). Якщо клавіші слід натискати послідовно, їх розділено комою (,).

 • Сполучення клавіш, пов'язані з показу презентації статті використання сполучень клавіш для показу презентації.

Отримати наведені нижче сполучення клавіш у документі Word за цим посиланням: сполучення клавіш у програмі PowerPoint 2016 для Windows.

У цій статті

Поширені сполучення клавіш

Переходи на стрічці за допомогою лише клавіатури

Змінення фокуса за допомогою клавіатури

Переміщення між областями

Робота в поданні структури

Робота з фігур, рисунків, поля, об'єкти та об'єктами WordArt

Виділення та редагування тексту та об'єктів

Форматування тексту

Вставлення та відповідь на примітки

Змінення порядку слайдів або розділи в наборі слайдів

Настроюване сполучення клавіш

Сполучення клавіш, які часто використовуються

У наведеній нижче таблиці itemizes часто використовуваних сполучення клавіш у програмі PowerPoint.

Дія

Клавіші

Застосування до виділеного тексту жирним шрифтом.

Ctrl+B

Змінення розміру шрифту виділеного тексту.

Сполучення клавіш Alt + H, F а потім S

Змінити масштаб слайда.

Сполучення клавіш Alt + W, запитань

Вирізання виділеного тексту, об'єктів та слайдів.

Ctrl+X

Копіювання виділеного тексту, об'єктів та слайдів.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого тексту, об'єктів та слайдів.

Ctrl+V

Скасування останньої дії

Ctrl+Z

Збережіть презентацію.

Ctrl+S

Вставлення рисунка.

Alt + N, P

Вставити фігуру.

Сполучення клавіш Alt + H, S а потім H

Виберіть тему.

Сполучення клавіш Alt + G, H

Виберіть макет слайда.

Сполучення клавіш Alt + H, L

Перехід до наступного слайда.

Page Down

Перейти до попереднього слайда.

Page Up

Перейдіть на вкладку Основне.

Alt+Е

Перейдіть на вкладку Вставлення.

Alt+Щ

Початок показу слайдів.

Сполучення клавіш ALT + S, B

Завершення показу слайдів.

Esc

Закрийте програму PowerPoint.

Сполучення клавіш Alt + F, X

Переходи на стрічці лише за допомогою клавіатури

Стрічка є смузі у верхній частині PowerPoint, упорядковані за вкладками. Кожної вкладки відображає різні стрічки, який складається із груп, і кожна Група містить один або кілька команд.

Стрічка зі лише клавіатуру можна перейти. Клавіш у програмі Access буде спеціального сполучення клавіш, які дають змогу швидко за допомогою команди на стрічці, натиснувши кілька клавіш, незалежно від того, де ви перебуваєте в PowerPoint. Кожен ' у програмі PowerPoint можна отримати за допомогою клавіші доступу.

Переходити між вкладками на стрічці можна двома способами.

 • Щоб перейти до стрічки, натисніть клавішу Alt, а потім виберіть потрібну вкладку, використовуючи клавіші зі стрілками вправо та вліво.

 • Щоб перейти безпосередньо на певну вкладку на стрічці, скористайтеся однією з цих клавіш доступу:

  Дія

  Клавіші

  Відкриття файлу.

  Alt+F

  Відкрийте вкладку Основне.

  Alt+Е

  Відкрийте вкладку Вставлення.

  Alt+Щ

  Відкрийте вкладку Конструктор.

  Alt+Б

  Відкрийте вкладку переходи.

  Alt+T

  Відкрийте вкладку анімація.

  Alt+І

  Відкрийте вкладку показ слайдів.

  Alt+Т

  Відкрийте вкладку рецензування.

  Alt+Ц

  Відкрийте вкладку вигляд.

  Alt+Ї

  Відкрийте Сповіщати мене поле.

  Alt+Й, а потім введіть пошуковий запит

Примітка : Надбудови та інші програми можуть додавати до стрічки нові вкладки, а також визначати нові клавіші доступу до цих вкладок.

Робота в вкладки стрічки з клавіатури

 • Щоб перейти до списку вкладки на стрічці, натисніть клавішу Alt; щоб перейти безпосередньо на вкладці, натисніть сполучення клавіш.

 • Щоб переміщатися між командами, натисніть клавішу TAB або клавіші Shift + Tab. Переміщення вперед або назад за допомогою команди в порядку. Також можна натиснути клавіші зі стрілками.

 • Елементи керування на стрічці активуються різними способами залежно від їх типу.

  • Якщо виділено команду у вигляді кнопки, щоб активувати її, натисніть клавішу ПРОБІЛ або Enter.

  • Якщо виділено команду у вигляді кнопки розділення (тобто кнопки, яка відкриває меню додаткових параметрів), щоб активувати її, натисніть клавіші Alt + стрілка вниз. Переміщайтеся між параметрами за допомогою клавіші табуляції. Щоб вибрати поточний параметр, натисніть клавішу ПРОБІЛ або Enter.

  • Якщо вибраної команди список (наприклад, у списку шрифт), щоб відкрити список, натисніть клавішу зі стрілкою вниз. Потім щоб переходити між елементами, клавіші зі стрілками. Коли буде вибрано потрібний елемент, натисніть клавішу Enter.

  • Якщо вибраної команди колекції, виберіть команду, натисніть клавішу пробіл або Enter. Потім Переміщуйтеся між елементами.

Порада : У колекціях, які містять більше одного рядка елементів, натискаючи клавішу табуляції, ви переходите із самого початку в кінець поточного рядка, а дійшовши до кінця одного рядка – на початок наступного. Якщо натиснути клавішу зі стрілкою вправо в кінці поточного рядка, ви перейдете назад на початок поточного рядка.

Змінення фокуса за допомогою клавіатури

У таблиці нижче наведено кілька способів, щоб перемістити фокус на клавіатурі.

Дія

Клавіші

Виділення активної вкладки на стрічці й активація клавіш доступу.

Alt або F10. Щоб перейти на іншу вкладку, за допомогою клавіш доступу або клавіш зі стрілками.

Переміщення фокуса до команд на стрічці.

Клавіша табуляції або сполучення Shift + клавіша табуляції

Переміщення вниз, угору, ліворуч або праворуч між елементами стрічки.

Клавішу зі стрілкою, стрілка вгору, стрілка вліво або стрілка вправо

Розгортання або згортання стрічки.

Ctrl+F1

Відображення контекстного меню для вибраного елемента.

Shift+F10

Переміщення фокуса до іншу область.

F6

Перехід до наступної або попередньої команди на стрічці.

Клавіша табуляції або сполучення Shift + клавіша табуляції

Активація вибраної команди або елемента керування на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття вибраного меню або колекції на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття виділеного списку на стрічці, наприклад, у списку шрифт.

Стрілка вниз

Перехід між пунктами у відкритому меню або колекції.

Клавіша табуляції

Завершення змінення значення в елементі керування на стрічці й повернення фокусу до документа.

Enter

Використання клавіш доступу, коли відобразяться підказки клавіш

У програмі PowerPoint 2013 або пізнішої версії, можна використовувати підказки клавіш для доступу до елементів на стрічці. Можна відобразити підказки клавіш, які букви використовуються для доступу до команди, а потім використовувати їх для переходу на стрічці.

підказки клавіш із роботи зі стрічкою PowerPoint

 1. Натисніть клавішу Alt. Підказки клавіш відображаються у невеликих квадратів за кожної команди стрічки.

 2. Виберіть команду, натисніть букву, показану в квадрат підказки клавіші, що з'явиться, його. Наприклад, натисніть клавішу F, щоб відкрити вкладку " файл "; H, щоб відкрити на вкладці основне ; N, щоб відкрити вкладку Вставлення тощо.

  підказки клавіш великим планом на стрічці PowerPoint

Залежно від того, який клавіші можуть відображатися додаткові підказки клавіш. Наприклад, якщо натиснути клавіші Alt + F, подання Backstage відкриється на сторінці відомостей про , який має різний набір підказки клавіш.

Переміщення між областями

Дія

Клавіші

Переміщення між областями у звичайному поданні за годинниковою стрілкою.

F6

Переміщення між областями проти годинникової стрілки у звичайному поданні.

Shift+F6

Переключення між областю ескізів і областю подання структури.

Ctrl+Shift+Tab

Робота в поданні структури

Дія

Клавіші

Переміщення абзацу на вищий рівень.

Alt + Shift + стрілка вліво

Переміщення абзацу на нижчий рівень.

Alt + Shift + стрілка вправо

Переміщення виділених абзаців вверх.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення виділених абзаців униз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Відображення заголовка першого рівня

Alt+Shift+1

Розгортання тексту під заголовком.

Сполучення клавіш Alt + Shift + знак плюс (+)

Згортання тексту під заголовком.

Сполучення клавіш Alt + Shift + знак мінус (-)

Робота з фігурами, рисунками, полями, об’єктами й об’єктами WordArt

Вставити фігуру

 1. Щоб вибрати групу фігури, натисніть сполучення клавіш Alt + N, S а потім h.

 2. Щоб переміщуватися між категоріями фігур і вибирати потрібні фігури, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + Enter, щоб вставити фігуру.

Вставлення текстового поля

 1. Натисніть клавіші Alt + N, X.

 2. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + Enter, щоб вставити текстове поле.

Вставлення об’єкта

 1. Щоб вибрати об'єкт, натисніть клавіші Alt + N і J.

 2. Щоб перемістити фокус до списку тип об'єкта , натисніть клавішу Tab.

 3. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + Enter, щоб вставити об'єкт.

Вставлення об'єкта WordArt

 1. Щоб вибрати групу об'єкти WordArt, натисніть сполучення клавіш Alt + N, W.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt і натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть текст.

Виділення фігури

Примітка : Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc, перш ніж використовувати це сполучення клавіш.

 • Щоб вибрати одну фігуру, натисніть клавішу Tab клавішу TAB вперед (або Shift + клавіша табуляції для переходу у зворотному порядку) між об'єктами, доки не з'являться маркери змінення розміру на об'єкт, який потрібно.

Групування чи розгрупування фігур, рисунків і об’єктів WordArt

 • Для групування фігур, рисунків або об'єктів WordArt, Виберіть елементи, які потрібно згрупувати і натисніть клавіші Ctrl + G.

 • Щоб Розгрупувати елементи, Виберіть групу і натисніть сполучення клавіш Ctrl + Shift + G.

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виберіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Примітка : Якщо виділяється фігура з текстом, окрім атрибутів фігури буде також скопійовано оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути об'єкта, натисніть сполучення клавіш Ctrl + Shift + C.

 3. Щоб вибрати об'єкт, який потрібно скопіювати атрибути, натисніть клавішу TAB або клавіші Shift + Tab.

 4. Щоб вставити атрибутів фігури до вибраного об'єкта, натисніть сполучення клавіш Ctrl + Shift + V.

Виділення та редагування тексту та об'єктів

Виділення тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення одного символу праворуч від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення одного символу ліворуч від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення фрагмента до кінця слова.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента до початку слова.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення одного рядка вгорі (коли курсор перебуває на початку рядка).

Shift + стрілка вгору

Виділення одного рядка внизу (коли курсор перебуває на початку рядка).

Shift + стрілка вниз

Виділення об’єкта (коли вибрано текст у середині об’єкта).

Esc

Виділення іншого об’єкта (коли вибрано один об’єкт).

Клавіша табуляції або клавіші Shift+Tab, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Надсилання попередню положення об'єкта.

Ctrl+[

Надсилання об'єкта вперед на одну позицію.

Ctrl+]

Переміщення об’єкта на задній план.

Ctrl + Shift + "["

Переміщення об'єкта на передній план.

Ctrl + Shift + "]"

Виділення тексту всередині об’єкта (з виділеним об’єктом)

Enter

Виділення всіх об’єктів.

Сполучення клавіш CTRL + A (на вкладці Слайди )

Відтворення або призупинення відтворення медіафайлу.

Ctrl+ПРОБІЛ

Виділення всіх слайдів.

Сполучення клавіш CTRL + A (у поданні Сортувальника слайдів )

Виділення всього тексту.

Сполучення клавіш CTRL + A (на вкладці Структура )

Видалення й копіювання тексту та об’єктів

Операція

Клавіші

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

BACKSPACE

Видалення одного слова ліворуч від курсору

Ctrl+Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору

Delete

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Примітка : Щоб це зробити, потрібно розташувати курсор між словами.

Ctrl+Delete

Вирізання виділеного об’єкта чи тексту.

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта чи тексту.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта чи тексту.

Ctrl+V

Скасування останньої дії

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання лише форматування

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування

Ctrl+Shift+V

Копіювання для застосування анімації за зразком

Alt+Shift+C

Вставлення для застосування анімації за зразком

Alt+Shift+V

Відкриття діалогового вікна Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Переміщення в межах тексту

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Перехід до наступного заголовка та основного тексту покажчика місця заповнення. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, ця дія вставляє новий слайд із однаковий макет слайда як вихідного слайда.

Ctrl+Enter

Повторення останньої дії Пошук.

Shift+F4

Переміщення й робота в таблицях

Операція

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl + клавіша табуляції

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Натисніть клавішу табуляції в нижній правій клітинці таблиці.

Змінення зв’язаного чи вбудованого об’єкта

 1. Щоб виділити потрібний об'єкт, натисніть клавішу Tab або клавіші Shift + Tab.

 2. Щоб відкрити контекстне меню, натисніть клавіші Shift + F10.

 3. Щоб вибрати Об'єкт на аркуші, натисніть клавішу зі стрілкою вниз, доки не вибрано.

 4. Виберіть елемент редагувати, натисніть клавішу зі стрілкою вправо та натисніть клавішу Enter.

  Примітка : Ім’я команди в контекстному меню залежить від типу вбудованого чи зв’язаного об’єкта. Наприклад, вбудований аркуш Microsoft Office Excel містить команду Об’єкт аркуша, тоді як вбудоване креслення Microsoft Office Visio містить команду Об’єкт Visio.

Форматування тексту

Примітка : Перш ніж використовувати ці сполучення клавіш, виділіть текст, який потрібно змінити.

Змінення або розміру шрифту

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Збільшення розміру шрифту.

Сполучення клавіш Ctrl + Shift + прямим кутом квадратною дужкою (>)

Зменшення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+Left Angle bracket (<)

Застосування форматування символів

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення форматування символів.

Ctrl+T

Переміщення між реченнях, нижній або верхній регістр.

Shift+F3

Виділення жирним шрифтом.

Ctrl+B

Підкреслення тексту.

Ctrl+U

Виділення курсивом.

Ctrl+I

Застосування підрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Сполучення клавіш Ctrl + знак рівності (=)

Застосування надрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Сполучення клавіш Ctrl + Shift + знак плюс (+)

Видалення форматування, застосованого вручну, наприклад підрядкового та надрядкового форматування.

Ctrl+ПРОБІЛ

Вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Копіювання форматування тексту

Дія

Клавіші

Копіювання форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення форматування.

Ctrl+Shift+V

Вирівнювання абзаців

Дія

Клавіші

Вирівнювання абзацу по центру.

Ctrl+E

Вирівнювання абзацу за шириною

Ctrl+J

Вирівнювання абзацу зліва

Ctrl+L

Вирівнювання абзацу справа

Ctrl+R

Вставлення та відповідь на примітки

Скористайтеся командою вставити примітку (Alt + N, L), щоб відкрити область примітки, перш ніж використовувати ці сполучення клавіш.

Дія

Клавіші

Додавання нової примітки

Ctrl+N

Відповідь на коментар вибрані

Ctrl+R

Змінення порядку слайдів або розділи в наборі слайдів

Щоб змінити порядок слайдів у наборі слайдів:

Дія

Натисніть ці клавіші

Переміщення слайда вгору в порядку

Ctrl + стрілка вгору

Переміщення слайда в порядку

Ctrl + стрілка вниз

Переміщення слайда до початку

Ctrl + Shift + стрілка вгору

Переміщення слайда в кінець

Ctrl + Shift + стрілка вниз

Щоб змінити порядок розділів слайдів у наборі слайдів:

Дія

Натисніть ці клавіші

Переміщення розділу вгору в порядку

Ctrl + стрілка вгору

Перемістити розділ в порядку

Ctrl + стрілка вниз

Переміщення розділу до початку

Ctrl + Shift + стрілка вгору

Переміщення в кінець розділу

Ctrl + Shift + стрілка вниз

Настроюване сполучення клавіш

Щоб призначити настроювані сполучення клавіш елементам меню, записаним макросам і коду Visual Basic for Applications (VBA) у програмі PowerPoint, необхідно використати надбудову від третіх осіб, наприклад Shortcut Manager for PowerPoint, доступну на веб-сайті надбудов OfficeOne для програми PowerPoint.

Щоб надрукувати цей розділ, за допомогою клавіші табуляції виберіть команду Показати все, натисніть клавішу Enter і сполучення Ctrl+P.

У цій статті

Онлайнова довідка

Основи роботи з Office

Переміщення стрічкою

Поширені завдання у програмі PowerPoint

Онлайнова довідка

Сполучення клавіш для роботи з вікном довідки

У вікні довідки можна отримати доступ до всього вмісту довідки Office. У ньому відображаються розділи та інший вміст довідки.

У вікні довідки

Дія

Клавіші

Відкриття вікна довідки.

F1

Закриття вікна довідки.

Alt+F4

Перехід між вікном довідки й активною програмою.

Alt + клавіша табуляції

Повернення до змісту довідки та інструкцій для програми PowerPoint.

Alt+Home

Вибір наступного елемента у вікні довідки.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента у вікні довідки.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеним елементом.

Enter

Перегляд довідки PowerPoint розділі вікна довідки Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в.

Клавіша табуляції, Shift + клавіша табуляції

Перегляд довідки PowerPoint розділі вікна довідки відповідно розгортання або згортання виділеного елемента.

Enter

Вибір наступного прихованого тексту або гіперпосилання, зокрема Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього прихованого тексту або гіперпосилання.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням.

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад).

Alt + стрілка вліво або Backspace

Перехід до наступної теми довідки (кнопка Вперед).

Alt + стрілка вправо

Повільне прокручування вгору або вниз у межах поточного розділу довідки.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Прокручування на більшу відстань угору та вниз у межах поточного розділу довідки.

Page Up, Page Down

Відображення меню команд для вікна довідки. Для цього потрібно, щоб вікно довідки було активним (клацніть вікно довідки).

Shift+F10

Припинення останньої дії (кнопка Зупинити).

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити).

F5

Друк поточного розділу довідки.

Примітка : Якщо курсор не наведено на поточний розділ довідки, натисніть клавішу F6, а потім Ctrl+P.

Ctrl+P

Змінення стану підключення. Може знадобитися кілька разів натисніть клавішу F6.

F6 (поки фокуса в полі Введіть слова для пошуку ), ВКЛАДКИ, стрілка вниз

Введіть текст у полі тип слова для пошуку . Може знадобитися кілька разів натисніть клавішу F6.

F6

Перехід між областями у вікні довідки; Наприклад, перехід між інструментів, поле Введіть слова для пошуку та списком Пошук .

F6

Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Розгортання або згортання вибраного елемента в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вліво, стрілка вправо

Основи роботи з Office

Відображення та використання вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

СПОЛУЧЕННЯ КЛАВІШ ALT + КЛАВІША ТАБУЛЯЦІЇ, КЛАВІША ТАБУЛЯЦІЇ

Перехід до попереднього вікна.

СПОЛУЧЕННЯ КЛАВІШ ALT + SHIFT + КЛАВІША ТАБУЛЯЦІЇ, ВКЛАДКА

Закриття активного вікна.

Ctrl+W або Ctrl+F4

Трансляція відкритої презентації віддаленій аудиторії за допомогою веб-застосунку PowerPoint.

Ctrl+F5

Перехід до наступної область завдань з іншої області у вікні програми (за годинниковою стрілкою). Можливо, потрібно буде натиснути кілька разів клавішу F6.

Примітка : Якщо після натискання клавіші F6 не відображається область завдань, натисніть клавішу ALT, щоб перемістити фокус на стрічку і натисніть сполучення клавіш CTRL + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ для переходу до області завдань.

F6

Перехід від однієї області завдань до іншої в вікні програми (проти годинникової стрілки).

Shift+F6

Переключення між вікнами програми PowerPoint, коли відкрито кілька вікон.

Ctrl+F6

Перехід до попереднього вікна програми PowerPoint.

Ctrl+Shift+F6

Копіювання зображення екрана до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Змінення типу та розміру шрифту

Примітка : Щоб використовувати ці сполучення клавіш, потрібно розмістити курсор у межах текстового поля.

Дія

Клавіші

Змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Змінення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+P

Збільшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl+Shift+>

Зменшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl+Shift+<

Переміщення в тексті або клітинках

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

У програмі Microsoft Office PowerPoint перехід до наступного заголовка та основного тексту покажчика місця заповнення. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, це буде вставлено новий слайд із однаковий макет слайда як вихідного слайда.

Ctrl+Enter

Повторення останньої дії Пошук.

Shift+F4

Пошук і заміна

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Пошук.

Ctrl+F

Відкриття діалогового вікна Замінити.

Ctrl+H

Повторення останньої дії Пошук.

Shift+F4

Переміщення в межах таблиць і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl+Tab

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Доступ до областей завдань і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід від однієї область завдань до іншої у вікні програми. Можливо, буде потрібно натиснути кілька разів клавішу F6.

F6

Вибір наступного або попереднього параметра в області завдань, якщо вона активна.

Клавіша табуляції, Shift + клавіша табуляції

Відображення повного списку команд у меню області завдань.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід між параметрами вибраного підменю; перехід між певними параметрами у групі параметрів діалогового вікна.

Стрілка вниз або стрілка вверх

Відкриття вибраного меню або виконання дії, призначеної для вибраної кнопки.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття контекстного меню; відкриття розкривного меню для вибраного елемента колекції.

Shift+F10

Вибір відповідно першої або останньої команди в меню або підменю, якщо воно відображається.

Home, End

Прокручування вверх або вниз у вибраному списку колекції.

Pg Up, Pg Down

Перехід на початок або в кінець вибраного списку колекції.

Home, End

Закриття області завдань.

Ctrl+ПРОБІЛ, C

Відкриття буфера обміну.

Alt+H, F, O

Змінення розміру області завдань

 1. В область завдань натисніть сполучення клавіш Ctrl+ПРОБІЛ, щоб відобразити меню додаткових команд.

 2. За допомогою стрілки вниз виберіть команду Розмір, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Змініть розмір області завдань за допомогою клавіш зі стрілками. Щоб змінювати розмір із кроком в один піксель, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

Після завершення змінення розміру натисніть клавішу Esc.

Використання діалогових вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift+Tab

Переключення на наступну вкладку в діалоговому вікні. (Вкладка має бути вибрана у відкритому діалоговому вікні)

Стрілка вниз

Переключення на попередню вкладку в діалоговому вікні. (Вкладка має бути вибрана у відкритому діалоговому вікні)

Стрілка вгору

Відкриття вибраного розкривного списку.

Стрілка вниз, клавіша Alt + стрілка вниз

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного параметр в ньому.

Перша буква назви параметра в розкривному списку

Перехід між параметрами у відкритому розкривному списку або між параметрами у групі параметрів.

Стрілка вгору або вниз

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці; встановлення або зняття виділеного прапорця.

ПРОБІЛ

Вибір параметра; установлення або зняття прапорця.

Підкреслена буква в назві параметра

Виконання дії, призначеної для встановленої за замовчуванням кнопки діалогового вікна.

Enter

Закриття виділеного розкривного списку; скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Використання полів вводу в діалогових вікнах

Поле вводу – це пусте поле, призначене для введення або вставлення запису, наприклад імені користувача чи шляху до папки.

Дія

Клавіші

Перехід на початок запису.

Home

Перехід у кінець запису.

End

Перехід на один символ вліво або вправо.

Стрілка вліво, стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення тексту від вказівника миші до початку запису.

Shift+Home

Виділення тексту від вказівника миші до кінця запису.

Shift+End

Використання діалогових вікон Відкрити та Зберегти як

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Відкриття документа

Сполучення клавіш ALT + F, а потім O

Відкриття діалогового вікна збереження документа

Сполучення клавіш ALT + F, а потім A

Перехід між параметрами у відкритому розкривному списку або між параметрами у групі параметрів

Клавіші зі стрілками

Відображення контекстного меню для виділеного елемента, наприклад, папки або файлу.

Shift+F10

Переміщення між параметри й області діалогового вікна.

Клавіша табуляції

Відкриття розкривного меню filepath

F4 або Alt+I

Оновлення списку файлів.

F5

Переміщення стрічкою

Доступ до будь-якої команди натисканням кількох клавіш

 1. Натисніть клавішу Alt.

  Підказки клавіш відображаються над кожною функцією, доступною в поточному поданні.

  Сполучення клавіш на вкладці «Файл»

 2. Натисніть букву, показану в підказці над функцією, якою потрібно скористатися.

 3. Залежно від натиснутої клавіші можуть відображатися додаткові підказки. Наприклад, якщо активна вкладка Основне й натиснуто клавішу з буквою I, відображається вкладка Вставлення разом із підказками для її груп.

 4. Продовжуйте натискати клавіші з буквами, доки не буде вибрано потрібну команду або елемент керування. У деяких випадках слід спочатку натиснути клавішу з буквою групи, яка містить команду. Наприклад, якщо вкладка Основне активна, натиснувши клавіші Alt+H, F, S можна перейти до поля списку Розмір у групі Шрифт.

  Щоб скасувати виконувану дію та приховати підказки клавіш, натисніть клавішу Alt.

Змінення фокуса клавіатури без використання миші

– Це переміщення фокусу між вкладок і команд, доки не знайдете функцію, яку потрібно використовувати інший спосіб використання клавіатури для роботи зі стрічкою. У таблиці нижче наведено кілька способів, щоб переміщувати фокус клавіатури без використання миші.

Дія

Клавіші

Виділення активної вкладки на стрічці й Активація клавіш доступу.

Alt або F10. Щоб повернутися до документа та скасувати дію клавіш доступу, натисніть будь-яку з цих клавіш ще раз.

Перехід на іншу вкладку на стрічці вліво або вправо.

F10 для вибору активної вкладки, а потім стрілка вліво або вправо

Приховання або відображення стрічки.

Ctrl+F1

Відображення контекстного меню для вибраної команди.

Shift+F10

Переміщення фокусу для виділення кожної з наступних областей вікна:

 • Активна вкладка на стрічці

 • будь-яка з відкритих областей завдань;

 • Документ

F6

Переміщення фокуса до кожної команди стрічки, відповідно вперед або назад.

Клавіша табуляції, Shift + клавіша табуляції

Переміщення вниз, вверх, ліворуч або праворуч між елементами стрічки, відповідно.

Стрілка вниз, стрілка вгору, стрілка вліво або стрілка вправо

Активація вибраної команди або елемента керування на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття вибраного меню або колекції на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Активація команди або елемента керування на стрічці для змінення значення.

Enter

Завершення змінення значення в елементі керування на стрічці та повернення фокуса до документа.

Enter

Отримання довідки для вибраної команди або елемента керування на стрічці. (Не розділ довідки, пов'язаний із вибраної команди, загальні довідки про програму відображається замість цього.)

F1

Поширені завдання у програмі PowerPoint

Переміщення між областями

Дія

Клавіші

Переміщення між областями за годинниковою стрілкою у звичайному поданні.

F6

Переміщення між областями проти годинникової стрілки у звичайному поданні.

Shift+F6

Переключення між вкладками Слайди та Структура в областях «Структура» та «Слайди» у звичайному поданні.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Робота в поданні структури

Дія

Клавіші

Переміщення абзацу на вищий рівень.

Alt + Shift + стрілка вліво

Переміщення абзацу на нижчий рівень.

Alt + Shift + стрілка вправо

Переміщення виділених абзаців вверх.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення виділених абзаців вниз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Відображення заголовка першого рівня.

Alt+Shift+1

Розгортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + знак плюс

Згортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + знак мінус

Робота з фігурами, зображеннями, полями, об’єктами й WordArt

Вставлення фігури

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N, S і H, щоб вибрати групу Фігури.

 2. Щоб переміщуватися переходити по категоріях фігур і вибирати потрібні фігури, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Щоб вставити вибрану фігуру, натисніть клавіші Ctrl+Enter.

Вставлення текстового поля

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і X.

 2. Натисніть клавіші Ctrl+Enter, щоб вставити текстове поле.

Вставлення об’єкта

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і J, щоб вибрати групу Об’єкт.

 2. Щоб переміщуватися між об’єктами, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Щоб вставити потрібний об’єкт, натисніть клавіші Ctrl+Enter.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу Об’єкти WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть потрібний текст.

Виділення фігури

Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Щоб виділити окрему фігуру, послідовно натискайте клавішу табуляції, переходячи від одного об’єкта до іншого (для переходу у зворотному порядку натискайте клавіші Shift + клавіша табуляції), доки на потрібному об’єкті не з’являться маркери змінення розміру.

 • Щоб вибрати кілька елементів, використовуйте область виділення.

Групування або розгрупування фігур, зображень і об’єктів WordArt

 • Щоб згрупувати фігури, рисунки та об'єкти WordArt, виберіть елементи, які потрібно згрупувати і натисніть сполучення клавіш CTRL + G.

 • Щоб Розгрупувати елементи, виберіть групу і натисніть сполучення клавіш CTRL + SHIFT + G.

Відображення та приховання сітки або напрямних

Дія

Клавіші

Відображення та приховання сітки.

Shift+F9

Відображення та приховання напрямних.

Alt+F9

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виберіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділяється фігура з текстом, окрім атрибутів фігури буде також скопійовано оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути об’єкта, натисніть клавіші Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення Shift + клавіша табуляції виберіть об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть клавіші Ctrl+Shift+V.

Виділення тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення одного символу праворуч від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення одного символу ліворуч від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення фрагмента до кінця слова.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента до початку слова.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення одного рядка вгорі (коли курсор перебуває на початку рядка).

Shift + стрілка вгору

Виділення одного рядка внизу (коли курсор перебуває на початку рядка).

Shift + стрілка вниз

Виділення об’єкта (коли вибрано текст у середині об’єкта).

Esc

Виділення іншого об’єкта (коли вибрано один об’єкт).

Клавіша табуляції або клавіші Shift+Tab, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення тексту всередині об’єкта (з виділеним об’єктом).

Enter

Виділення всіх об’єктів.

Ctrl+A (на вкладці Слайди)

Виділення всіх слайдів.

Ctrl+A (у поданні сортувальника слайдів)

Виділення всього тексту.

Ctrl+A (на вкладці Структура)

Видалення й копіювання тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного слова ліворуч від курсору.

Ctrl+Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору.

Delete

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Примітка : Щоб це зробити, потрібно розташувати курсор між словами.

Ctrl+Delete

Вирізання виділеного об’єкта чи тексту.

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта чи тексту.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта чи тексту.

Ctrl+V

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Відкриття діалогового вікна Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Переміщення текстом

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Перехід до наступного покажчика місця заповнення заголовка чи основного тексту. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, буде вставлено новий слайд із таким самим макетом, як і у вихідному слайді.

Ctrl+Enter

Повторення останньої дії Пошук.

Shift+F4

Переміщення таблицями й робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl+Tab

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавішу табуляції або сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції, щоб виділити потрібний об’єкт.

 2. Натисніть клавіші Shift+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Натискайте стрілку вниз, доки не Об'єкт на аркуші буде виділено, натисніть стрілку вправо, виберіть елемент редагувати, і натисніть клавішу ENTER.

  Примітка : Ім’я команди в контекстному меню залежить від типу вбудованого чи зв’язаного об’єкта. Наприклад, вбудований аркуш Microsoft Office Excel містить команду Об’єкт аркуша, тоді як вбудоване креслення Microsoft Office Visio містить команду Об’єкт Visio.

Форматування та вирівнювання символів і абзаців

Змінення шрифту та його розміру

Примітка : Щоб використати ці сполучення клавіш, спочатку необхідно вибрати текст, який потрібно змінити.

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Збільшення розміру шрифту.

Ctrl+9

Зменшення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+9

Застосування форматування символів

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення форматування символів.

Ctrl+T

Змінення регістру букв між реченнями, малих або великих букв.

Shift+F3

Виділення жирним шрифтом.

Ctrl+B

Підкреслення тексту.

Ctrl+U

Виділення курсивом.

Ctrl+I

Застосування підрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + знак рівності

Застосування надрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + Shift + знак плюс

Видалення форматування, застосованого вручну, наприклад підрядкового та надрядкового форматування.

Ctrl+ПРОБІЛ

Вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Копіювання форматів тексту

Дія

Клавіші

Копіювання форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення форматування.

Ctrl+Shift+V

Вирівнювання абзаців

Дія

Клавіші

Вирівнювання абзацу по центру.

Ctrl+E

Вирівнювання абзацу за шириною.

Ctrl+J

Вирівнювання абзацу за лівим краєм.

Ctrl+L

Вирівнювання абзацу за правим краєм.

Ctrl+R

Запуск презентації

Коли ви працюєте в поданні показу слайдів до презентації, можна використовувати наведені нижче сполучення клавіш.

Сполучення клавіш для показу слайдів

Дія

Клавіші

Запуск презентації з початку.

F5

Показ наступної анімації або перехід до наступного слайда.

N, Enter, Page Down, стрілка вправо, стрілка вниз або ПРОБІЛ

Показ попереднього ефекту анімації або перехід до попереднього слайда.

P, Page Up, стрілка вліво, стрілка вгору або Backspace

Перехід до слайда з певним номером.

номер+Enter

Відображення пустого чорного слайда або продовження показу після демонстрації цього слайда.

B або крапка

Відображення пустого білого слайда або продовження показу після демонстрації цього слайда.

W або кома

Зупинення та поновлення автоматичного показу.

S

Завершення показу презентації.

Esc або дефіс

Видалення екранних приміток.

E

Перехід до наступного прихованого слайда.

H

Настроювання нових інтервалів показу слайдів під час репетиції.

T

Використання вихідних інтервалів показу слайдів під час репетиції.

O

Зміна слайдів під час репетиції за допомогою клацання мишею.

M

Перезаписування дикторського тексту слайда та хронометражу

R

Повернення до першого слайда.

Натисніть і утримуйте праву та ліву кнопки миші 2 секунди

Відображення або приховання вказівника

A або =

Змінення вказівника на перо.

Ctrl+P

Змінення вказівника на стрілку.

Ctrl+A

Змінення вказівника на гумку.

Ctrl+E

Відображення чи приховання рукописних приміток.

Ctrl+M

Негайне приховання вказівника та кнопки переходу.

Ctrl+H

Приховання вказівника та навігаційної кнопки через 15 секунд.

Ctrl+U

Відкриття діалогового вікна "Усі слайди".

Ctrl+S

Перегляд панелі завдань комп’ютера

Ctrl+T

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Перехід до першого або наступного гіперпосилання на слайді.

Клавіша табуляції

Перехід до останнього або попереднього гіперпосилання на слайді.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, аналогічної клацанню вибраного гіперпосилання кнопкою миші.

Enter, якщо гіперпосилання виділено

Сполучення клавіш для перегляду медіавмісту під час презентації

Дія

Клавіші

Зупинення відтворення медіавмісту

Alt+Q

Переключення між відтворенням і паузою

Alt+P

Перехід до наступної закладки

Alt+End

Перехід до попередньої закладки

Alt+Home

Збільшення гучності звуку

Alt + стрілка вгору

Зменшення гучності звуку

Alt + стрілка вниз

Прокручування вперед

Alt + Shift + Page Down

Прокручування назад

Alt + Shift + Page Up

Вимкнення звуку

Alt+U

Щоб відобразити список елементів керування під час презентації, натисніть клавішу F1.

Перегляд веб-презентацій

Щоб переглянути веб-презентацію за допомогою браузера Microsoft Internet Explorer 4.0 або новішої версії, використовуйте такі клавіші:

Дія

Клавіші

Переміщення вперед через гіперпосилання у веб-презентації, рядках адреси та посилань.

Клавіша табуляції

Переміщення назад через гіперпосилання у веб-презентації, рядках адреси та посилань.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, аналогічної клацанню вибраного гіперпосилання кнопкою миші.

Enter

Перехід до наступного слайда.

ПРОБІЛ

Використання засобу області виділення

В області виділення можна використовувати наведені нижче сполучення клавіш.

Щоб запустити область виділення, натисніть клавішу Alt, а потім послідовно натисніть клавіші H, S, L і P.

Дія

Клавіші

Переміщення фокуса з однієї області на іншу

F6

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Переміщення фокусу до окремого елемента чи групи.

Стрілка вгору або вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокуса на об’єкт і його виділення

Shift + стрілка вгору або Shift + стрілка вниз

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Скасування виділення активного об’єкта.

Shift+ПРОБІЛ або Shift+Enter

Переміщення виділеного об’єкта вперед.

Ctrl+Shift+F

Переміщення виділеного об’єкта назад.

Ctrl+Shift+B

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

Перейменування активного об’єкта

F2

Переключення фокуса клавіатури в межах панелі виділення між поданням дерева папок і кнопками Показати все та Приховати все

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Згортання всіх груп.

Примітка : Щоб використати це сполучення клавіш, фокус має бути в поданні дерева області виділення.

Alt+Shift+1

Розгортання всіх груп.

Alt+Shift+9

Щоб призначити настроюваного сполучення клавіш пунктів меню, записаний макрос і Visual Basic для застосунків (VBA) з кодом у Office PowerPoint 2007, необхідно використовувати сторонніх надбудови, наприклад диспетчера ярлик для програми PowerPoint, які можна Додати-Officeone для PowerPoint.

Щоб надрукувати цей розділ, за допомогою клавіші табуляції виберіть команду Показати все, натисніть клавішу Enter і сполучення Ctrl+P.

У цій статті

Онлайнова довідка

Основи роботи з Office

Переміщення стрічкою

Поширені завдання в програмі PowerPoint

Онлайнова довідка

Сполучення клавіш для роботи з вікном довідки

У вікні довідки можна отримати доступ до всього вмісту довідки Office. У ньому відображаються розділи та інший вміст довідки.

У вікні довідки

Дія

Клавіші

Відкриття вікна довідки.

F1

Закриття вікна довідки.

Alt+F4

Перехід між вікном довідки й активною програмою.

Alt + клавіша табуляції

Повернення до домашньої сторінки PowerPoint .

Alt+Home

Вибір наступного елемента у вікні довідки.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента у вікні довідки.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеним елементом.

Enter

Перегляд довідки PowerPoint розділі вікна довідки Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в.

Клавіша табуляції, Shift + клавіша табуляції

Перегляд довідки PowerPoint розділі вікна довідки відповідно розгортання або згортання виділеного елемента.

Enter

Вибір наступного прихованого тексту або гіперпосилання, зокрема Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього прихованого тексту або гіперпосилання.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням.

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад).

Alt + стрілка вліво або Backspace

Перехід до наступної теми довідки (кнопка Вперед).

Alt + стрілка вправо

Повільне прокручування вгору або вниз у межах поточного розділу довідки.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Прокручування на більшу відстань угору та вниз у межах поточного розділу довідки.

Page Up, Page Down

Відображення меню команд для вікна довідки. Для цього потрібно, щоб вікно довідки було активним (клацніть вікно довідки).

Shift+F10

Припинення останньої дії (кнопка Зупинити).

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити).

F5

Друк поточного розділу довідки.

Примітка : Якщо курсор не наведено на поточний розділ довідки, натисніть клавішу F6, а потім Ctrl+P.

Ctrl+P

Змінення стану підключення. Може знадобитися кілька разів натисніть клавішу F6.

F6 (поки фокуса в полі Введіть слова для пошуку ), ВКЛАДКИ, стрілка вниз

Введіть текст у полі тип слова для пошуку . Може знадобитися кілька разів натисніть клавішу F6.

F6

Перехід між областями у вікні довідки; Наприклад, перехід між інструментів, поле Введіть слова для пошуку та списком Пошук .

F6

Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Розгортання або згортання вибраного елемента в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вліво, стрілка вправо

Основи роботи з Office

Відображення та використання вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt + клавіша табуляції

Перехід до попереднього вікна.

Alt+Shift+Tab

Закриття активного вікна.

Ctrl+W або Ctrl+F4

Відновлення розміру активного вікна після його розгортання.

Ctrl+F5

Перехід до область завдань з іншої області у вікні програми (за годинниковою стрілкою в напрямку). Може знадобитися кілька разів натисніть клавішу F6.

Примітка : Якщо після натискання клавіші F6 не відображається область завдань, натисніть клавішу ALT, щоб перемістити фокус на стрічці, яка є частиною Інтерфейс користувача Microsoft Office Fluentа потім натисніть сполучення клавіш CTRL + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ для переходу до області завдань. Стрічка є частиною нового Інтерфейс користувача Microsoft Office Fluent. Дія заміняє кілька меню та панелей інструментів з одного розташування, щоб легко знаходити усіх команд, що вам потрібно.

F6

Перехід від однієї області завдань до іншої в вікні програми (проти годинникової стрілки).

Shift+F6

Перехід до наступного вікна (якщо відкрито кілька вікон).

Ctrl+F6

Перехід до попереднього вікна.

Ctrl+Shift+F6

Якщо не розгорнуте вікна документа, виконання команди перейти (меню елемент керування для вікна). Використовуйте клавіші зі стрілками для переміщення вікна та, натисніть клавішу ESC.

Ctrl+F7

Якщо не розгорнуте вікна документа, виконайте команду розмір (у меню елемент керування для вікна). Клавіші зі стрілками для змінення розміру вікна та, натисніть клавішу ESC.

Ctrl+F8

Згортання вікна до піктограми (доступне лише для деяких програм системи Microsoft Office).

Ctrl+F9

Розгортання або відновлення розміру вибраного вікна.

Ctrl+F10

Копіювання зображення екрана до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Змінення типу та розміру шрифту

Дія

Клавіші

Змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Змінення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+P

Збільшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl+Shift+>

Зменшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl+Shift+<

Переміщення в тексті або клітинках

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

У програмі Microsoft Office PowerPoint перехід до наступного заголовка та основного тексту покажчика місця заповнення. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, це буде вставлено новий слайд із однаковий макет слайда як вихідного слайда.

Ctrl+Enter

Повторення останньої дії Пошук.

Shift+F4

Пошук і заміна

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Пошук.

Ctrl+F

Відкриття діалогового вікна Замінити.

Ctrl+H

Повторення останньої дії Пошук.

Shift+F4

Переміщення в межах таблиць і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl+Tab

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Доступ до областей завдань і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід від однієї область завдань до іншої у вікні програми. Можливо, буде потрібно натиснути кілька разів клавішу F6.

F6

Вибір наступного або попереднього параметра в області завдань, якщо вона активна.

Клавіша табуляції, Shift + клавіша табуляції

Відображення повного списку команд у меню області завдань.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід між параметрами вибраного підменю; перехід між певними параметрами у групі параметрів діалогового вікна.

Стрілка вниз або стрілка вверх

Відкриття вибраного меню або виконання дії, призначеної для вибраної кнопки.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття контекстного меню; відкриття розкривного меню для вибраного елемента колекції.

Shift+F10

Вибір відповідно першої або останньої команди в меню або підменю, якщо воно відображається.

Home, End

Прокручування вверх або вниз у вибраному списку колекції.

Pg Up, Pg Down

Перехід на початок або в кінець вибраного списку колекції.

Home, End

Закриття області завдань.

Ctrl+ПРОБІЛ, C

Відкриття буфера обміну.

Alt+H, F, O

Доступу та використання смарт-теги

Дія

Клавіші

Відображення меню або повідомлення для смарт-тега. За наявності кількох смарт-тегів виконується перехід до наступного смарт-тега та відображення його меню або повідомлення.

Alt+Shift+F10

Вибір наступного елемента в меню смарт-тега.

Клавіша зі стрілкою вниз

Вибір попереднього елемента в меню смарт-тега.

Клавіша зі стрілкою вгору

Виконання дії, пов'язаної з вибраним елементом у меню, за допомогою смарт-тега.

Enter

Закриття меню смарт-тега або повідомлення.

Esc

Поради

 • Ви можете задати сповіщати звук появу смарт-тега. Щоб відтворювати звукові сигнали, потрібно мати звуковою платою. Крім того, потрібно мати звуки Microsoft Office, інстальованих на комп'ютері.

 • Якщо у вас є доступ до World Wide Web, можна завантажити звуки Microsoft Office із програми Microsoft Office Online веб-сайту. Після інсталяції звукових файлів, зробіть ось що Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007або Microsoft Office Word 2007.

  1. Натисніть клавіші ALT + F для Кнопки Microsoft Office Зображення кнопки Office а потім натисніть клавішу з буквою я для Параметрів програми.

  2. Натисніть клавішу A, щоб перейти в Розширений або знайдіть його за допомогою клавіш Стрілка вгору або стрілка вниз.

  3. В розділі загальні в категорії Додатково натисніть сполучення клавіш ALT + F, установіть прапорець забезпечити звуковий супровід подій клавішу TAB, доки перейти до кнопки OK і натисніть клавішу ENTER.

   Примітка : Установіть або зніміть цей прапорець, настройка впливає на всі програми Office, які підтримують звук.

Змінення розміру області завдань

 1. В область завдань натисніть сполучення клавіш Ctrl+ПРОБІЛ, щоб відобразити меню додаткових команд.

 2. За допомогою стрілки вниз виберіть команду Розмір, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Змініть розмір області завдань за допомогою клавіш зі стрілками. Щоб змінювати розмір із кроком в один піксель, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

Примітка : Після завершення змінення розміру натисніть клавішу Esc.

Використання діалогових вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift+Tab

Перехід до наступної вкладки діалогового вікна.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попередньої вкладки діалогового вікна.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Відкриття виділеного розкривного списку.

Alt + стрілка вниз

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного параметр в ньому.

Перша буква назви параметра в розкривному списку

Перехід між параметрами у відкритому розкривному списку або між параметрами у групі елементів керування.

Клавіші зі стрілками

Закриття виділеного розкривного списку; скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці; встановлення або зняття виділеного прапорця.

ПРОБІЛ

Вибір параметра; установлення або зняття прапорця.

Alt + підкреслена буква в назві параметра

Виконання дії, призначеної для встановленої за замовчуванням кнопки діалогового вікна.

Enter

Використання полів вводу в діалогових вікнах

Текстові поля призначені для введення або вставлення записів, наприклад, імені користувача або шляху до папки.

Дія

Клавіші

Перехід на початок запису.

Home

Перехід у кінець запису.

End

Перехід на один символ вліво або вправо.

Стрілка вліво, стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення тексту від вказівника миші до початку запису.

Shift+Home

Виділення тексту від вказівника миші до кінця запису.

Shift+End

Використання діалогових вікон Відкрити та Зберегти як

Дія

Клавіші

Перехід до попередньої папки. Зображення кнопки

Alt+1

На один рівень угору Кнопка Зображення кнопки : відкрити папку вгору на один рівень вище від відкритої папки.

Alt+2

Видалення Кнопка Зображення кнопки : видалення виділеної папки або файлу.

ALT + 3 або видалити

Створення нової папки Кнопка Зображення кнопки : створення нової папки.

Alt+4

Подання Кнопка " Зображення кнопки ": перехід між доступними поданнями папки.

Alt+5

Знаряддя : відображення меню Знаряддя .

Alt+L

Відображення контекстного меню для виділеного елемента, наприклад, папки або файлу.

Shift+F10

Переміщення між параметри й області діалогового вікна.

Клавіша табуляції

Відкриття списку Папка.

F4 або Alt+I

Оновлення списку файлів.

F5

Переміщення стрічкою

Доступ до будь-якої команди натисканням кількох клавіш

 1. Натисніть клавішу Alt.

  Підказки клавіш відображаються над кожною функцією, доступною в поточному поданні. У наведеному нижче прикладі – це із програми Microsoft Office Word.

  Стрічка з відображеними підказками щодо клавіш доступу

 2. Натисніть букву, показану в підказці над функцією, якою потрібно скористатися.

 3. Залежно від натиснутої клавіші можуть відображатися додаткові підказки. Наприклад, якщо активна вкладка Основне й натиснуто клавішу з буквою I, відображається вкладка Вставлення разом із підказками для її груп.

 4. Натискайте клавішу букв, поки ви натисніть клавішу з буквою команди або елемента керування, який потрібно використовувати. У деяких випадках необхідно натиснути лист групу, яка містить команди. Наприклад, ALT + H, F, S ви потрапите в поле зі списком розмір у групі Шрифт .

  Примітка : Щоб скасувати виконувану дію та приховати підказки клавіш, натисніть клавішу Alt.

Змінення фокуса клавіатури без використання миші

– Це переміщення фокусу між вкладок і команд, доки не знайдете функцію, яку потрібно використовувати інший спосіб використання клавіатури для роботи зі стрічкою. У таблиці нижче наведено кілька способів, щоб переміщувати фокус клавіатури без використання миші.

Дія

Клавіші

Виділення активної вкладки на стрічці й Активація клавіш доступу.

Alt або F10. Щоб повернутися до документа та скасувати дію клавіш доступу, натисніть будь-яку з цих клавіш ще раз.

Перехід на іншу вкладку на стрічці вліво або вправо.

F10 для вибору активної вкладки, а потім стрілка вліво або вправо

Приховання або відображення стрічки.

Ctrl+F1

Відображення контекстного меню для вибраної команди.

Shift+F10

Переміщення фокусу для виділення кожної з наступних областей вікна:

 • Активна вкладка на стрічці

 • будь-яка з відкритих областей завдань;

 • Документ

F6

Переміщення фокуса до кожної команди стрічки, відповідно вперед або назад.

Клавіша табуляції, Shift + клавіша табуляції

Переміщення вниз, вверх, ліворуч або праворуч між елементами стрічки, відповідно.

Стрілка вниз, стрілка вгору, стрілка вліво або стрілка вправо

Активація вибраної команди або елемента керування на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття вибраного меню або колекції на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Активація команди або елемента керування на стрічці для змінення значення.

Enter

Завершення змінення значення в елементі керування на стрічці та повернення фокуса до документа.

Enter

Отримання довідки для вибраної команди або елемента керування на стрічці. (Не розділ довідки, пов'язаний із вибраної команди, загальні довідки про програму відображається замість цього.)

F1

Поширені завдання в програмі PowerPoint

Переміщення між областями

Дія

Клавіші

Переміщення між областями за годинниковою стрілкою у звичайному поданні.

F6

Переміщення між областями проти годинникової стрілки у звичайному поданні.

Shift+F6

Переключення між вкладками Слайди та Структура в областях «Структура» та «Слайди» у звичайному поданні.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Робота в поданні структури

Дія

Клавіші

Переміщення абзацу на вищий рівень.

Alt + Shift + стрілка вліво

Переміщення абзацу на нижчий рівень.

Alt + Shift + стрілка вправо

Переміщення виділених абзаців вверх.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення виділених абзаців вниз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Відображення заголовка першого рівня.

Alt+Shift+1

Розгортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + знак плюс

Згортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + знак мінус

Робота з фігурами, зображеннями, полями, об’єктами й WordArt

Вставлення фігури

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N, S і H, щоб вибрати групу Фігури.

 2. Щоб переміщуватися переходити по категоріях фігур і вибирати потрібні фігури, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Щоб вставити вибрану фігуру, натисніть клавіші Ctrl+Enter.

Вставлення поля

 1. Натисніть клавішу і клавіші ALT і натисніть клавішу n.

 2. Натисніть клавішу TAB, щоб перейти до Текстового поля, розташовані на вкладці Вставлення у групі текст .

 3. Натисніть клавіші Ctrl+Enter, щоб вставити текстове поле.

Вставлення об’єкта

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і J, щоб вибрати групу Об’єкт.

 2. Щоб переміщуватися між об’єктами, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Щоб вставити потрібний об’єкт, натисніть клавіші Ctrl+Enter.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу Об’єкти WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть потрібний текст.

Виділення фігури

Примітка : Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Щоб виділити окрему фігуру, послідовно натискайте клавішу табуляції, переходячи від одного об’єкта до іншого (для переходу у зворотному порядку натискайте клавіші Shift + клавіша табуляції), доки на потрібному об’єкті не з’являться маркери змінення розміру.

 • Щоб вибрати кілька елементів, використовуйте область виділення.

Групування або розгрупування фігур, зображень і об’єктів WordArt

 • Щоб згрупувати фігури, рисунки та об'єкти WordArt, виберіть елементи, які потрібно згрупувати і натисніть сполучення клавіш CTRL + G.

 • Щоб Розгрупувати елементи, виберіть групу і натисніть сполучення клавіш CTRL + SHIFT + G.

Відображення та приховання сітки або напрямних

Дія

Клавіші

Відображення та приховання сітки.

Shift+F9

Відображення та приховання напрямних.

Alt+F9

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виберіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділяється фігура з текстом, вкладені, ви скопійовано оформлення та стиль тексту, а також атрибутів фігури.

 2. Щоб скопіювати атрибути об’єкта, натисніть клавіші Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення Shift + клавіша табуляції виберіть об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть клавіші Ctrl+Shift+V.

Виділення тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення одного символу праворуч від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення одного символу ліворуч від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення фрагмента до кінця слова.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента до початку слова.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділити один рядок угорі.

Shift + стрілка вгору

Виділити один рядок унизу.

Shift + стрілка вниз

Виділення об’єкта (з виділеним текстом усередині об’єкта).

Esc

Виділення об’єкта (з виділеним об’єктом).

Клавіша табуляції або клавіші Shift+Tab, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення тексту всередині об’єкта (з виділеним об’єктом).

Enter

Виділення всіх об’єктів.

Ctrl+A (на вкладці Слайди)

Виділення всіх слайдів.

Ctrl+A (у поданні сортувальника слайдів)

Виділення всього тексту.

Ctrl+A (на вкладці Структура)

Видалення й копіювання тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного слова ліворуч від курсору.

Ctrl+Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору.

Delete

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Ctrl+Delete

Вирізання виділеного об’єкта.

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта.

Ctrl+V

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Переміщення текстом

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Перехід до наступного покажчика місця заповнення заголовка чи основного тексту. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, буде вставлено новий слайд із таким самим макетом, як і у вихідному слайді.

Ctrl+Enter

Повторення останньої дії Пошук.

Shift+F4

Переміщення таблицями й робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl+Tab

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавішу SHIFT + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ, щоб виділити потрібний об'єкт.

 2. Натисніть клавіші Shift+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Натисніть клавішу зі стрілкою вниз, щоб вибрати Об'єкт на аркушіа потім виберіть пункт редагувати.

Форматування та вирівнювання символів і абзаців

Змінення шрифту або розміру тексту

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Відкрийте діалогове вікно " Шрифт ", щоб змінити розмір шрифту.

Ctrl+Shift+P

Збільшення розміру шрифту.

Ctrl+9

Зменшення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+9

Застосування форматування символів

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення форматування символів.

Ctrl+T

Змінення регістру букв між реченнями, малих або великих букв.

Shift+F3

Виділення жирним шрифтом.

Ctrl+B

Підкреслення тексту.

Ctrl+U

Виділення курсивом.

Ctrl+I

Застосування підрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + знак рівності

Застосування надрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + Shift + знак плюс

Видалення форматування, застосованого вручну, наприклад підрядкового та надрядкового форматування.

Ctrl+ПРОБІЛ

Вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Копіювання форматів тексту

Дія

Клавіші

Копіювання форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення форматування.

Ctrl+Shift+V

Вирівнювання абзаців

Дія

Клавіші

Вирівнювання абзацу по центру.

Ctrl+E

Вирівнювання абзацу за шириною.

Ctrl+J

Вирівнювання абзацу за лівим краєм.

Ctrl+L

Вирівнювання абзацу за правим краєм.

Ctrl+R

Запуск презентації

Можна використовувати такі сполучення клавіш під час запуску презентації в повноекранному режимі.

Дія

Клавіші

Запуск презентації з початку.

F5

Показ наступної анімації або перехід до наступного слайда.

N, Enter, Page Down, стрілка вправо, стрілка вниз або ПРОБІЛ

Показ попереднього ефекту анімації або перехід до попереднього слайда.

P, Page Up, стрілка вліво, стрілка вгору або Backspace

Перехід до слайда з певним номером.

номер+Enter

Відображення пустого чорного слайда або продовження показу після демонстрації цього слайда.

B або крапка

Відображення пустого білого слайда або продовження показу після демонстрації цього слайда.

W або кома

Зупинення та поновлення автоматичного показу.

S

Завершення показу презентації.

Esc або дефіс

Видалення екранних приміток.

E

Перехід до наступного прихованого слайда.

H

Настроювання нових інтервалів показу слайдів під час репетиції.

T

Використання вихідних інтервалів показу слайдів під час репетиції.

O

За допомогою клацання мишею під час репетиції.

M

Повернення до першого слайда.

1 + ВВЕДІТЬ

Повторне відображення прихованого вказівника або заміна вказівника на перо.

Ctrl+P

Повторне відображення прихованого вказівника або заміна вказівника на стрілку.

Ctrl+A

Негайне приховання вказівника та кнопки переходу.

Ctrl+H

Приховання вказівника та навігаційної кнопки через 15 секунд.

Ctrl+U

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Перехід до першого або наступного гіперпосилання на слайді.

Клавіша табуляції

Перехід до останнього або попереднього гіперпосилання на слайді.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, аналогічної клацанню вибраного гіперпосилання кнопкою миші.

Enter, якщо гіперпосилання виділено

Порада : Ви можете натиснути F1 під час показу презентації, щоб переглянути список елементів керування.

Перегляд веб-презентацій

Щоб переглянути веб-презентацію за допомогою браузера Microsoft Internet Explorer 4.0 або новішої версії, використовуйте такі клавіші:

Дія

Клавіші

Переміщення вперед через гіперпосилання у веб-презентації, рядках адреси та посилань.

Клавіша табуляції

Переміщення назад через гіперпосилання у веб-презентації, рядках адреси та посилань.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, аналогічної клацанню вибраного гіперпосилання кнопкою миші.

Enter

Перехід до наступного слайда.

ПРОБІЛ

Перейти до попереднього слайда.

Backspace

Використання засобу області виділення

Використання на такі сполучення клавіш в області виділення.

Дія

Клавіші

Запустити область виділення.

ALT, С, D, А а потім P

Переміщення фокуса з однієї області на іншу

F6

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Переміщення фокусу до окремого елемента чи групи.

Стрілка вгору або вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокуса на об’єкт і його виділення

Shift + стрілка вгору або Shift + стрілка вниз

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Скасування виділення активного об’єкта.

Shift+ПРОБІЛ або Shift+Enter

Переміщення виділеного об’єкта вперед.

Ctrl+Shift+F

Переміщення виділеного об’єкта назад.

Ctrl+Shift+B

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

Перейменування активного об’єкта

F2

Переключення фокуса клавіатури в межах панелі виділення між поданням дерева папок і кнопками Показати все та Приховати все

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Згортання всіх груп.

Alt+Shift+1

Розгортання всіх груп.

Alt+Shift+9

Щоб призначити настроюваного сполучення клавіш пунктів меню, записаний макрос і Visual Basic для застосунків (VBA) з кодом у Office PowerPoint 2007, необхідно використовувати сторонніх надбудови, наприклад диспетчера ярлик для програми PowerPoint, які можна Додати-Officeone для PowerPoint.

Перегляд також

Використання сполучень клавіш для показу презентації

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×