Використання спеціальних можливостей для навігації в PowerPoint

Використання спеціальних можливостей для навігації в PowerPoint

Символ читання вголос із надписом "Вміст невізуального екрана". У цьому розділі з Office використовуватиметься невізуальний екран

Ця стаття призначена для тих, хто використовує невізуальний екран із продуктами Office. Вона входить до набору вмісту, присвяченого спеціальним можливостям Office. Загальну довідку див. на домашній сторінці служби підтримки Office.

У PowerPoint 2016 передбачено функції спеціальних можливостей, завдяки яким людям з обмеженою рухливістю, слабким зором або іншими особливими потребами легше працювати з презентаціями. Докладні відомості про параметри й функції спеціальних можливостей для різних платформ див. в статті Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Office 365.

Примітки : 

У цій статті

Знайомство зі структурою PowerPoint 2016

Коли ви відкриваєте або створюєте презентацію PowerPoint 2016, її ім’я розміщується по центру у верхній частині екрана. Оскільки ви працюєте у звичайному режимі, кнопки керування програмою, як-от Згорнути та Закрити, розташовано в правому верхньому куті. Панель швидкого доступу за замовчуванням розміщено в лівій верхній частині екрана. Цю панель можна налаштувати. Вона містить такі поширені команди, як Зберегти, Скасувати, Повернути та Показ слайдів із початку.

Під цією панеллю інструментів міститься набір вкладок стрічки, зокрема Основне, Вставлення, Конструктор, Переходи, Анімація, Показ слайдів і Подання. Під цим рядком вкладок відображається стрічка (у JAWS вона називається нижньою стрічкою). Якщо вибирати вкладку, з’явиться відповідна стрічка. Кожна стрічка містить команди, об’єднані в групи. Наприклад, якщо вибрати вкладку Вставлення, з’явиться стрічка, яка дає можливість вставити в презентацію різні елементи, як-от таблиці, зображення, фігури або формули.

Під стрічкою відображаються три області. Ліворуч розташовано область слайдів. Вона містить ескізи слайдів або текст зі слайдів презентації. Праворуч розташовано активний слайд, а під ним – область нотаток. У правому нижньому куті екрана містяться кнопки подань і елементи керування масштабом.

Ці панелі інструментів, області та елементи керування залишаються на своїх місцях, доки не вибрано інше подання.

Навігація за допомогою клавіатури

Щоб переходити між елементами в PowerPoint 2016 і переміщати фокус між орієнтирами екрана, використовуйте клавішу F6. Орієнтири змінюються в такому порядку:

 • активний слайд;

 • кнопки й елементи керування в нижньому правому куті;

 • верхня панель інструментів і вкладки стрічки;

 • область слайдів.

Щоб переходити між елементами екрана, що відповідає поточному орієнтиру, натискайте клавішу Tab (щоб перейти вперед) або клавіші Shift+Tab (щоб повернутися назад). Щоб вибрати елемент, натисніть клавішу Enter. Щоб переміщатися меню або списками, натискайте клавішу зі стрілками, а потім натисніть клавішу Enter, щоб вибрати елемент. Наприклад, натискаючи клавішу Tab, можна перемикатися між текстовими полями активного слайду, а за допомогою клавіш "Стрілка вниз" і "Стрілка вгору" – між ескізами слайдів в області Слайди. Щоб вийти з меню або режиму, натисніть клавішу Esc.

Докладні відомості див. в статтях Використання сполучень клавіш для створення презентації та Використання сполучень клавіш для показу презентації.

У PowerPoint 2016 є імена зі спеціальними можливостями, які невізуальні екрани можуть читати, коли ви працюєте в програмі. Ви можете використовувати Екранний диктор (вбудований у Windows невізуальний екран) або невізуальний екран іншого розробника, як-от JAWS. Відомості про те, як використовувати PowerPoint 2016 із невізуальним екраном, див. в статті Початок роботи з невізуальним екраном у презентації PowerPoint.

Особливі застереження щодо PowerPoint 2016

Щоб полегшити читання та вибір вмісту, можна збільшити контрастність або інвертувати кольори на комп’ютері, задавши параметри високої контрастності у Windows. Щоб швидко розпочати користуватися темою з високою контрастністю, натисніть клавіші Alt зліва + Shift зліва + Print Screen, а потім натисніть клавішу Enter, щоб активувати тему високої контрастності.

У Windows передбачено кілька тем високої контрастності. Виберіть ту, яка вам найкраще підходить.

 1. Натисніть клавішу Windows, а потім введіть у полі пошуку "висока контрастність". Невізуальний екран промовить: "High contrast settings, system settings" (Висока контрастність, параметри, параметри системи).

 2. Натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "Settings window, High contrast theme" (Параметри, вікно, тема високої контрастності), а потім – назва вибраної теми.

 3. Натискайте клавіші "Стрілка вниз" і "Стрілка вгору", доки не перейдете до тієї теми високої контрастності, яка вам до вподоби.

 4. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Apply button" (Застосувати, кнопка), потім натисніть клавішу Enter, щоб активувати вибрану тему.

Використання функції "Допомога"

Щоб швидко знайти команду, використовуйте функцію Допомога. Щоб дізнатися більше про функцію "Допомога", перегляньте це відео: Використання функції "Допомога" для пришвидшення роботи за допомогою невізуального екрана та клавіатури.

Щоб скористатися функцією Допомога для пошуку команди, виконайте наведені нижче дії.

 1. Виділіть клітинку або діапазон клітинок, у яких потрібно виконати певну дію.

 2. Перейдіть до поля Допомога, натиснувши клавіші Alt+Q.

 3. Введіть команду, яка вам потрібна. Наприклад, введіть "маркери".

 4. Натискайте клавішу зі стрілкою вниз, щоб переглянути результати. Щоб вибрати результат, натисніть клавішу Enter.

Див. також

Робота зі слайдами в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Використання сполучень клавіш для створення презентації

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Office 365

Створення доступних презентацій PowerPoint

У PowerPoint для Android передбачено функції спеціальних можливостей, завдяки яким людям з обмеженою рухливістю, слабким зором або іншими особливими потребами легше працювати з файлами. Докладні відомості про параметри й функції спеціальних можливостей на вашому пристрої див. в статті Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Office 365.

Примітки : 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • Відомості про сенсорні можливості в PowerPoint для Android див. в посібнику із сенсорного керування програмою PowerPoint для Android.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в Android невізуальний екран TalkBack. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися TalkBack, перейдіть на сайт Android Accessibility.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Android. На планшеті з Android деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Знайомство зі структурою PowerPoint для Android

За замовчуванням після відкриття програми PowerPoint для Android відображається подання Звичайне. У цьому поданні ім’я документа розташовано вгорі посередині екрана. Під ім’ям документа є рядок меню, який містить такі елементи зліва направо:

 • Файл

Якщо двічі натиснути кнопку Файл, відкриється меню Файл, яке містить такі елементи згори вниз:

 • Створити

 • Відкрити

 • Зберегти

 • Зберегти як

 • Журнал

 • Друкувати

 • Надати доступ

 • Закрити

 • Відгук

 • Програми Office

 • Показ слайдів

Якщо двічі натиснути кнопку Показ слайдів, відкриється подання Показ слайдів, яке містить такі елементи та області згори вниз:

 • рядок меню з такими пунктами зліва направо:

  • індикатор номера слайда;

  • перемикач режиму рукописного вводу;

  • меню інструментів рукописного вводу;

  • перемикач екрана посилань;

  • кнопка завершення показу;

 • область показу слайдів;

 • область приміток із перемикачем для її розгортання;

 • список слайдів.

 • Додати слайд

 • Надати доступ

 • Скасувати

 • Двічі натисніть кнопку Додати слайд, щоб додати до презентації новий слайд.

 • Двічі натисніть кнопку Надати доступ, щоб поділитися презентацією.

 • Двічі натисніть кнопку Скасувати, щоб скасувати останню дію.

Під рядком меню розташовано область основного вмісту, де відображаються слайди. Проведіть пальцем у цій області, щоб прослухати номери слайдів. Торкніться слайда, щоб вибрати його. Двічі торкніться слайда, і пролунає фраза: "Edit button" (Кнопка "Редагувати"). Двічі торкніться екрана, щоб відкрити подання редагування.

Подання редагування містить такі елементи згори вниз:

 • Угорі: кнопки рядка меню

 • Назад

 • Додаткові параметри

 • Примітки

 • Надати доступ

 • Скасувати

Область основного вмісту

 • Містить один слайд, який можна редагувати

Унизу: кнопка Допомога, кнопки в рядку контекстного меню та перемикач Розгорнути або згорнути

 • Допомога

Кнопки в рядку контекстного меню змінюються залежно від елементу, який вибрано в області основного вмісту (як от, увесь слайд, таблиця або текстове поле на слайді). За замовчуванням, коли фокус розташовано на всьому слайді, це меню містить такі елементи:

 • Допомога

 • Макет

 • Таблиця

 • Зображення

 • Фігура

 • Текстове поле

 • Камера

 • Скасувати

 • Розгорнути або згорнути (перемикач)

Примітка :  Якщо двічі натиснути одну з цих кнопок, відкриється меню з додатковими параметрами.

Якщо двічі торкнутися перемикача Розгорнути або згорнути, буде відповідно відкрито або приховано рядок меню вкладок, у якому містяться такі елементи зліва направо:

 • список пунктів меню вкладок;

 • кнопка Допомога;

 • кнопка Скасувати;

 • кнопка Повернути;

 • перемикач Розгорнути або згорнути.

Список пунктів меню вкладок містить такі вкладки:

 • Основне

 • Вставлення

 • Креслення

 • Конструктор

 • Переходи

 • Показ слайдів

 • Рецензування

 • Подання

Якщо двічі торкнутись елемента зі списку меню, відкриються додаткові параметри редагування.

Використання невізуального екрана TalkBack, рухів дотику та сполучень клавіш для зовнішньої клавіатури

Програма PowerPoint для Android працює з невізуальним екраном TalkBack. Коли TalkBack увімкнуто, ви чуєте опис усього, що вибираєте та активуєте на своєму пристрої. Це стосується команд, розташувань, списків і кнопок, а також вмісту екранів, меню та спливаючих вікон PowerPoint.

Докладні відомості про використання TalkBack див. в статті Як почати роботу з TalkBack на пристрої Android.

Щоб дізнатися про те, як працювати за допомогою рухів дотику в TalkBack, див. статтю Дослідження дотиком у TalkBack.

Якщо ви використовуєте зовнішню клавіатуру, див. статтю Як користуватися комбінаціями клавіш TalkBack.

Увімкнення TalkBack

Невізуальний екран TalkBack можна ввімкнути під час налаштування телефона з Android або пізніше. Ви також можете активувати ярлик для ввімкнення TalkBack. Відповідні вказівки див. в статті Як увімкнути TalkBack.

 1. Щоб увімкнути TalkBack після завершення налаштування, виберіть елементи Налаштування > Доступність.

 2. Торкніться пункту TalkBack, а потім перемістіть перемикач у положення "Увімкнуто".

 3. Натисніть кнопку OK.

Використання глобального та локального контекстних меню

Під час навігації за допомогою TalkBack користуйтеся двома контекстними меню, які допомагають знайти параметри й елементи керування. Глобальне контекстне меню містить команди, які працюють усюди. Команди локального контекстного меню залежать від активного елемента.

Докладні відомості про ці меню див. в статті Як користуватися глобальним і локальним контекстними меню.

Використання функції "Допомога"

Використовуйте функцію пошуку "Допомога", коли потрібно знайти додаткові параметри, швидко виконати завдання або відшукати параметр чи вкладку на екрані.

Докладні відомості див. в статті Пришвидшення роботи завдяки функції "Допомога".

 1. У поданні редагування презентації PowerPoint проводьте пальцем ліворуч або праворуч, доки не почуєте фразу: "Tell me button. Double-tap to activate" (Кнопка "Допомога". Двічі торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться екрана пальцем. Пролунає фраза: "Tell me what you want to do" (Скажіть, що потрібно зробити).

 2. Проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте фразу: "Edit box, tell me what you want to do" (Поле редагування, скажіть, що потрібно зробити). Потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза: "Showing <мова клавіатури> keyboard" (Відкрито клавіатуру <мова клавіатури>).

 3. Щоб ввести слово для пошуку, проводьте пальцем по клавіатурі в нижній частині екрана, доки не почуєте назву символу, який потрібно ввести, потім підніміть палець. Під час введення відкриватиметься список результатів пошуку.

 4. Щоб ознайомитися з результатами пошуку, проведіть пальцем ліворуч або праворуч. TalkBack промовлятиме їх уголос. У результатах можуть бути вкладені меню з додатковими пунктами. TalkBack оголошує результати пошуку з вкладеними меню. Пролунає фраза: "<результат пошуку> menu, double-tap to activate" (Меню <результат пошуку>, двічі торкніться, щоб активувати). Щоб відкрити меню, двічі торкніться екрана.

 5. Щоб вибрати результат, двічі торкніться екрана.

Використання програми PowerPoint для Android із розпізнаванням мовлення

Засоби розпізнавання мовлення дають змогу використовувати голосові команди, щоб управляти програмою PowerPoint для Android, замість навігації за допомогою сенсорного екрана або зовнішньої клавіатури. Докладні відомості про те, як завантажити й активувати програму для голосового доступу, див. тут.

Збільшення або зменшення масштабу

Збільшуйте масштаб вмісту презентації, наприклад, щоб переглянути зображення на слайді.

Щоб збільшити масштаб слайда, розташуйте два пальці на екрані та розведіть їх у різні боки. Щоб зменшити масштаб, зведіть пальці.

Читання тексту заміщення за допомогою невізуального екрана TalkBack

Щоб дізнатися, що містить зображення, таблиця, текстове поле або фігура в презентації, прослухайте відповідний текст заміщення (за його наявності).

 1. Щоб перейти до об’єкта на слайді, проводьте пальцем ліворуч або праворуч, доки не почуєте фразу: "<Заголовок тексту заміщення> <тип об’єкта> <опис тексту заміщення>", а потім: "Custom actions, launch context menu, double-tap to activate" (Додаткові дії, запустити контекстне меню, двічі торкніться, щоб активувати).

 2. Щоб перевести фокус з об’єкта, проведіть пальцем ліворуч або праворуч.

Змінення контрастності кольорів і їх інвертування

Щоб полегшити читання та вибір вмісту, можна збільшити контрастність або інвертувати кольори на пристрої.

Примітка : Змінення контрастності кольорів і їх інвертування – це експериментальні функції. Немає гарантії, що вони працюватимуть з усіма кнопками та поверхнями.

 1. У будь-якому поданні проведіть двома пальцями від верхньої частини екрана вниз. Пролунає фраза: "Notification shade" (Область сповіщень). Відкриється область сповіщень.

 2. Проведіть двома пальцями від верхньої частини екрана вниз. Лунатимуть назви параметрів у фокусі.

 3. Проводьте пальцем ліворуч або праворуч, доки не почуєте фразу: "Open Settings button. Double-tap to activate" (Кнопка "Відкрити параметри". Двічі торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза: "Settings" (Параметри).

 4. Торкніться будь-якої частини екрана та проводьте пальцем ліворуч або праворуч, доки не почуєте фразу: "Accessibility, double-tap to activate" (Спеціальні можливості, двічі торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза: "Accessibility" (Спеціальні можливості).

 5. Виконайте одну або обидві такі дії:

  • Проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте фразу: "High contrast text, experimental, off-switch, double-tap to activate" (Текст із високою контрастністю, експериментальна функція, перемикач, двічі торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться елемента. Пролунає фраза: "On" (Увімкнуто).

  • Проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте фразу: "Color inversion, experimental, may affect performance, off-switch, double-tap to activate" (Інверсія кольорів, експериментальна функція, може впливати на продуктивність, перемикач, двічі торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться елемента. Пролунає фраза: "On" (Увімкнуто).

Створення доступних презентацій PowerPoint

У програмі PowerPoint для Android можна форматувати текстові поля, фігури, таблиці та зображення, щоб зробити їх доступнішими для всіх користувачів. Поради щодо того, як це зробити, див. в статті Підготовка презентацій PowerPoint зі спеціальними можливостями.

Див. також

Робота зі слайдами в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Office 365

Створення доступних презентацій PowerPoint

У PowerPoint Mobile передбачено функції спеціальних можливостей, завдяки яким людям з обмеженою рухливістю, слабким зором або іншими особливими потребами легше працювати з файлами.

Примітки : 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • Відомості про сенсорні можливості PowerPoint Mobile див. в посібнику з керування дотиком програмою PowerPoint Mobile для Windows 10.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Windows. На планшеті або ПК деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цій статті.

У цій статті

Знайомство зі структурою PowerPoint Mobile

Після відкриття PowerPoint Mobile у правому верхньому куті подання відображається кнопка облікового запису користувача. Під кнопкою розташовано рядок заголовка PowerPoint. Під рядком заголовка є кнопки Створити та Огляд. Нижче них в області основного вмісту розташовано список презентацій, над якими ви нещодавно працювали.

Подання читання

Після відкриття або створення презентації PowerPoint Mobile відображається подання читання. Назва презентації розміщується по центру у верхній частині екрана. Під назвою ліворуч є кнопка Файл. Праворуч від неї розташовано кнопки Презентувати, Створити слайд, Спільний доступ і Скасувати.

Під цими кнопками відображаются ескізи всіх слайдів у презентації.

Подання редагування

Щоб перейти від подання читання до подання редагування, двічі торкніться екрана на слайді, який потрібно змінити. Пролунає фраза "Custom" (Настроювання). Проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте фразу "Context menu, Edit button" (Контекстне меню, редагувати, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Відкриється подання редагування. Пролунає фраза "Slide pane" (Область слайдів). Фокус розташовано в основній області вмісту.

Назва презентації розміщується по центру у верхній частині екрана. Під назвою ліворуч є кнопка Назад. Праворуч від неї розташовано кнопки Знайти, Нотатки, Презентувати та Скасувати.

Під цими кнопками розміщується область основного вмісту, яка займає більшу частину екрана. Тут відображається вибраний слайд.

Нижче цієї області розташовано область нотаток, якщо її активовано.

Під областю нотаток або областю основного вмісту є контекстна панель швидкого доступу. На ній відображаються кнопки, пов’язані з областю або елементом, наразі вибраним на слайді в області основного вмісту. У правому кінці цієї панелі розташовано кнопку Додаткові параметри. Якщо двічі торкнутися цієї кнопки, під областю основного вмісту відкриється головне меню.

У верхній частині головного меню є рядок меню. У лівому кінці цього рядка розташовано назву поточної вкладки. Під нею відображаються параметри вкладки. Щоб відкрити меню вкладок з усіма доступними вкладками, двічі торкніться назви вкладки. У рядку меню праворуч від назви вкладки є кнопки Допомога, Скасувати, Повторити та Додаткові параметри (розгорнуто).

Щоб перейти від подання редагування до подання читання, проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Off, back button" (Вимкнуто, назад, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

Навігація за допомогою дотику

 • Для навігації в PowerPoint Mobile і циклічного переходу між елементами проводьте пальцем ліворуч або праворуч.

 • Щоб вибрати елемент, двічі торкніться екрана.

 • Щоб переміщатися меню або списками, проводьте пальцем ліворуч або праворуч, а потім двічі торкніться екрана, щоб зробити вибір.

 • Щоб закрити контекстне меню, швидко накресліть двома пальцями літеру Z.

Див. також

Робота зі слайдами в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Створення доступних презентацій PowerPoint

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×