Використання редактора HTML

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Редактор HTML у Microsoft Office SharePoint Server 2007 — це повноформатний текстовий редактор. За допомогою меню на панелі інструментів Редактор HTML можна застосовувати стилі форматування до тексту або елементів вмісту. Також за допомогою кнопок на панелі інструментів можна вставляти таблиці та списки, здійснювати пошук серед елементів вмісту та перевіряти орфографію. Всі перелічені дії можна виконувати і за допомогою клавіатури.

Виберіть дію

Вставлення та редагування тексту

Виберіть текст або елементи HTML і застосуйте форматування або настроювані стилі

Вставлення та редагування таблиць та інших елементів HTML

Використовуйте режим редагування джерела HTML

Вставлення та редагування тексту

Редактор HTML може бути вбудованим або відображатися в окремому діалоговому вікні веб-сторінки. Текст можна вводити безпосередньо у вікні редактора HTML, як і в будь-якому іншому текстовому редакторі. Введений текст відображається у редакторі HTML так, як він виглядатиме на опублікованій сторінці. Деякі функції недоступні, якщо редактор HTML використовується у вбудованому режимі.

Копіювання й вставлення

Копіювання й вставлення тесту відбувається так само, як у будь-якому іншому текстовому редакторі, проте редактор HTML надає кілька параметрів вставлення.

У разі вставлення форматованого тексту з буфера обміну з’являється меню Параметри вставлення. В меню Параметри вставлення доступні такі дії:

 • Видалити вбудовані стилі     За допомогою цього параметра з тексту, що вставляється, можна видалити всі вбудовані стилі. Форматування, яке не належить до вбудованого стилю, не зміниться.

 • Зберегти лише текст     За допомогою цього параметра з тексту, що вставляється, можна видалити будь-які вбудовані стилі та форматування.

 • Залишити вбудовані стилі      Якщо використано цей параметр, усі вбудовані стилі та форматування у тексті, що вставляється, буде залишено без змін.

Пошук тексту у вмісті

Ви можете шукати текст у змісті, натиснувши кнопку Пошук Зображення кнопки . Після натискання кнопки Пошук », поле знайти буде відображено кнопку Знайти далі . У полі пошуку введіть текст, який потрібно знайти і натисніть кнопку Знайти далі. Випадку текст, введений у полі Пошук у вмісті, які ви редагуєте перший екземпляр тексту буде виділено в змісті. Натисніть кнопку Знайти далі ще раз, щоб знайти наступний екземпляр.

Примітка.: Якщо перемістити курсор за межі поля Пошук, після натискання кнопки Знайти далі команда Пошук почне шукати текст від місця розташування курсора. Пошук припиняється після досягнення кінця вмісту і не починається з початку. Щоб пошук здійснювався серед усього вмісту, залиште курсор у полі Пошук під час натискання кнопки Знайти далі.

Примітка.: Функція пошуку недоступна, якщо редактор HTML використовується у вбудованому режимі.

Перевірка орфографії в тексті

Ви можете перевірити свій текст орфографічні помилки, натиснувши кнопку Перевірити орфографію Зображення кнопки кнопки на панелі інструментів. Якщо натиснути кнопку Перевірити орфографію , нове вікно, відображає можливі орфографічні помилки, а також для їх виправлення.

Сполучення клавіш для перевірки правопису, натисніть клавішу F7.

Примітка.: Функція перевірки орфографії недоступна, якщо редактор HTML використовується у вбудованому режимі.

На початок сторінки

Виділення тексту та елементів HTML і застосування форматування або настроюваних стилів.

Щоб змінити зовнішній вигляд тексту на сторінці, до нього можна застосувати форматування та стилі.

Стилі — це стандартні набори параметрів форматування, які можна застосувати як один параметр. Прикладом може слугувати стандартний стиль «заголовок статті», у якому використовується жирний шрифт Arial темно-червоного кольору із розміром 14. У разі застосування стилю «заголовок статті» до виділеного фрагменту буде застосовано всі названі параметри.

Виділити вміст можна двома способами. Його можна виділити вручну, або можна виділити відповідні елементи HTML разом із їхнім вмістом.

На початок сторінки

Виберіть одну з таких можливостей:

Виділіть текст за допомогою миші та клавіатури

Виділення елементів HTML за допомогою меню вибору

Застосувати стилі за допомогою меню "стилі"

Застосування форматування за допомогою кнопки на панелі інструментів

Виділення тексту за допомогою миші та клавіатури

Для виділення фрагменту тексту можна скористатися мишею або клавіатурою.

Щоб виділити фрагмент тексту за допомогою миші, виконайте одну з описаних нижче дій:

 • Перетягніть вказівник миші, щоб виділити потрібний текст.

 • Двічі клацніть текст, щоб виділити одне слово. Клацніть текст тричі, щоб виділити абзац, елемент списку або клітинку таблиці.

Щоб виділили фрагмент тексту за допомогою клавіатури, натисніть клавішу SHIFT і натискайте клавіші СТРІЛКА ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО для виділення кожного наступного символу. Для виділення рядків натискайте клавіші СТРІЛКА ВНИЗ або СТРІЛКА ВГОРУ, утримуючи клавішу SHIFT. Також якщо утримувати клавіші CTRL і SHIFT і натискати клавіші СТРІЛКА ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО, можна вибирати слова по одному.

На початок розділу

Виділення елементів HTML за допомогою меню вибору

Якщо потрібно виділити весь текст, який міститься в елементі HTML, варто скористатися меню Виділити на панелі інструментів.

Меню Виділити є контекстним, тому набір команд в ньому залежить від елемента, на який наведено курсор. Наприклад, якщо відкрити меню Виділити, коли курсор розташовано на елементі списку, у меню Виділити буде відображено такі команди:

 • Вибір форматованого вмісту (лише текст поточного елемента).

 • Виділити блок форматування (текст і елемент DIV, що містить текст).

 • Виділити елемент списку (елемент списку, включаючи текст і блок форматування, що містить цей елемент).

 • Виділити список (усі елементи поточного списку, включаючи текст і блоки форматування, які вони містять).

 • Виділення всього вмісту (весь вміст поточного вікна редактора HTML).

 • Відкрийте вміст сторінки в редакторі HTML, помістіть курсор в тексті елемента HTML, який потрібно виділити, та натисніть кнопку Виділити на панелі інструментів.

 • Виберіть пункт меню Виділити, який найкраще відповідає потрібній дії. Наприклад, якщо курсор розташовано в тексті елемента маркованого списку і потрібно виділити весь список, виберіть пункт Маркований список.

Використовуючи меню Вибрати, можна бути впевненим, що стилі та форматування було застосовано до конкретних елементів HTML, а не лише до виділеного тексту у вікні редактора. Це допомагає узгоджувати застосування стилів і форматування.

На початок розділу

Застосувати стилі за допомогою меню "стилі"

Меню Стилі використовується для застосування призначених для сайту стилів незалежно від того, виділено текст за допомогою клавіатури та миші чи виділено елементи за допомогою меню Вибрати. Кілька таких стилів інтегровано до Office SharePoint Server 2007. Адміністратор сайту та розробник макетів сторінок можуть створювати настроювані стилі, які будуть доступні в меню Стилі.

Меню Стилі є контекстним, тому набір стилів у ньому залежить від видаленого елемента, до якого потрібно застосувати стиль.

На початок розділу

Застосування форматування за допомогою кнопок панелі інструментів

Щоб застосувати форматування до виділеної області, можна скористатися кнопками на панелі інструментів. Проте команди, пов’язані із ними, також можна виконати за допомогою миші або сполучень клавіш.

Якщо до вибраної області застосовується форматування, воно додається до вже наявних форматувань, якщо вони сумісні. В разі несумісності (наприклад, два різних кольори шрифту) застосовується другий формат.

На початок розділу

На початок сторінки

Вставлення й редагування таблиць та інших елементів HTML

Вставити таблиці, списки, гіперпосилання, зображення та вміст для повторного використання можна за допомогою кнопок на панелі інструментів.

Вміст для повторного використання складається з фрагментів тексту та елементів HTML, які можна вставити до вмісту сторінки. За допомогою редактора HTML не можна змінити вміст для повторного використання та його структуру. Можна тільки застосувати певні стилі та форматування.

На початок сторінки

Виберіть одну з таких можливостей:

Вставлення та редагування таблиці

Вставити список

Вставлення гіперпосилання

Вставлення зображення

Вставлення вмісту для повторного використання

Вставлення й редагування таблиці

Можна вставити таблицю, натисніть кнопку Вставити таблицю Зображення кнопки панелі інструментів. Після натискання кнопки Вставити таблицю, нове вікно відкриється, де можна вибрати такі властивості таблиці.

 • Розмір:

  • Рядки     Вибір кількості рядків.

  • Стовпці     Вибір кількості стовпців.

  • Укажіть розміри     Встановивши цей прапорець, можна змінити ширину та висоту таблиці в полях Ширина та Висота. Щоб розміри таблиці визначалися сервером, зніміть цей прапорець.

  • Ширина та Висота     Після встановлення прапорця Укажіть розміри стають доступними параметри Ширина та Висота, за допомогою яких можна задати розміри таблиці. Введіть потрібні числа у полях Ширина та Висота, а потім натисніть стрілку та виберіть один з двох варіантів: піксель або у відсотках. Наприклад, щоб таблиця займала половину ширини сторінки, введіть 50 у полі Ширина та виберіть зі списку варіант у відсотках.

 • Формат:

  • Використовувати попередньо визначений формат таблиці     Встановіть цей прапорець, щоб вибрати формат таблиці з розкривного списку. У Office SharePoint Server 2007 є кілька стандартних форматів таблиці. Адміністратор сайту може створювати настроювані формати та додавати їх до цього списку.

   Якщо формат таблиці вибрано зі списку, результат його застосування можна переглянути в полі Попередній перегляд.

   Щоб вимкнути всі параметри в розділі Формат, зніміть прапорець Використовувати попередньо визначений формат таблиці. У цьому разі до таблиці не буде застосовано жодного форматування.

  • Змінити оформлення     Кожний стандартний формат таблиці може містити форматування, які застосовуються до рядка заголовка, останнього рядка, першого та останнього стовпців. Ці параметри можна використовувати для форматування певного рядка або стовпця. Наприклад, щоб відформатувати перший рядок таблиці не так, як задано у стандартному форматі таблиці, зніміть прапорець Рядок заголовка.

   Примітка.: Ці параметри доступні, якщо встановлено прапорець Використовувати попередньо визначений формат таблиці.

Можна також змінити розмір, форматування та інші властивості таблиці. Найкраще редагувати таблицю за допомогою Меню клітинки. Щоб відкрити Меню клітинки, натисніть стрілку на правій межі клітинки, яку потрібно відформатувати.

Меню клітинки містить такі команди:

 • Вставити рядок вище     Вставляє рядок безпосередньо над клітинкою, що редагується.

 • Вставити рядок нижче     Вставляє рядок безпосередньо під клітинкою, що редагується.

 • Додати стовпець ліворуч     Вставляє стовпець безпосередньо ліворуч від клітинки, що редагується.

 • Додати стовпець праворуч     Вставляє стовпець безпосередньо праворуч від клітинки, що редагується.

 • Видалити рядок     Видаляє рядок, який містить редаговану клітинку.

 • Видалити стовпець     Видаляє стовпець, який містить редаговану клітинку.

 • Об'єднати клітинку     Об'єднує редаговану клітинку з клітинкою праворуч від неї (для мов із письмом справа наліво — з клітинкою ліворуч від неї).

 • Розділити клітинку     Ділить редаговану клітинку та розташовує курсор у крайній зліва клітинці з утворених.

 • Висота й ширина     Відкриває діалогове вікно, в якому можна змінити висоту рядка і ширину стовпця, що містять редаговану клітинку.

 • Змінити таблицю     Відкриває діалогове вікно, яке дозволяє змінити будь-які властивості таблиці, що містить редаговану клітинку.

Будь-яку дію з Меню клітинки можна виконати також за допомогою кнопок панелі інструментів.

На початок розділу

Вставлення списку

Можна вставити список, натиснувши кнопку Нумерований список Зображення кнопки або Маркірований список Кнопка "Маркери" кнопки панелі інструментів.

Сполучення клавіш для вставлення нумерованого списку, натисніть сполучення клавіш CTRL + SHIFT + E. Щоб вставити маркірований список, натисніть сполучення клавіш CTRL + SHIFT + L.

На початок розділу

Вставити гіперпосилання

Можна вставити гіперпосилання, натисніть кнопку Вставити гіперпосилання Зображення кнопки панелі інструментів.

Сполучення клавіш Щоб вставити гіперпосилання, натисніть сполучення клавіш CTRL + K.

Під час вставлення гіперпосилання з’явиться діалогове вікно веб-сторінки Редагування властивостей гіперпосилання.

 • У полі Вибрана URL-адреса: можна ввести URL-адресу вручну або натиснути кнопку Огляд і знайти потрібний документ або елемент на сайті.

 • Щоб відкрити гіперпосилання в новому вікні, встановіть прапорець Відкривати посилання в новому вікні. Якщо цей прапорець знято, гіперпосилання буде відкриватися в тому самому вікні.

 • Для відображення піктограми перед текстом гіперпосилання встановіть прапорець Відображати посилання з піктограмою. Ця операція виконується шляхом вставлення тегу (<IMG>) на початку посилання. За промовчанням відображувана піктограма свідчить про тип документа, на який здійснюється посилання, проте її можна змінити, відредагувавши атрибут джерела тегу зображення (<IMG src=>). Якщо прапорець Відображати посилання з піктограмою знято, в гіперпосиланні відображається тільки текст.

 • У полі Підказка можна ввести текст, який відображатиметься в разі наведення вказівника миші на гіперпосилання. Цей текст зберігається як атрибут заголовка тегу прив’язки гіперпосилання (<A title=>).

 • Ім’я гіперпосилання можна ввести в полі Ім'я у групі Закладка. Це ім’я зберігається як атрибут ідентифікатора тегу прив’язки гіперпосилання (<A id=>). Його можна використовувати для створення закладки на сторінці, на яку здійснюються посилання з інших сторінок або з іншого місця на тій самій сторінці.

Відредагувати наявне гіперпосилання можна за допомогою тих самих кнопок на панелі інструментів. Також можна виділити потрібне гіперпосилання та натиснути сполучення клавіш CTRL+K.

Видалення гіперпосилання

Щоб видалити гіперпосилання, виконайте такі дії:

 1. Виділіть посилання, яке потрібно видалити, за допомогою меню Виділити.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Натисніть клавішу DELETE або BACKSPACE.

  • Натисніть кнопку Видалити гіперпосилання Зображення кнопки панелі інструментів.

На початок розділу

Вставлення зображення

Можна вставляти зображення, натисніть кнопку Вставити зображення Зображення кнопки панелі інструментів.

Сполучення клавіш Щоб вставити зображення, натисніть сполучення клавіш CTRL + SHIFT + G.

Після натискання кнопки Додати рисунок або клавіш CTRL+SHIFT+G з’явиться діалогове вікно веб-сторінки Редагування властивостей рисунка.

 • Натисніть кнопку Огляд, щоб знайти потрібне зображення. Після натискання кнопки Огляд з’явиться діалогове вікно веб-сторінки Вибрати зображення з рисунками, які зберігаються у бібліотеці зображень для публікації на тому сайті, що містить редаговану сторінку. Виберіть зображення та натисніть кнопку ОК, щоб вставити його.

 • Текст заміщення для зображення можна ввести в полі Альтернативний текст. Цей текст з’являтиметься замість рисунка, якщо браузер користувача з якихось причин не може його відобразити.

 • У групі Макет можна вибрати параметри вирівнювання, інтервалів і товщини рамки зображення.

 • У розділі Розмір можна вибрати параметри розміру зображення. Можна вибрати розмір за промовчанням або задати його в пікселях. Можна задати окремі значення висоти та ширини зображення або зберегти його пропорції (для пропорційного змінення висоти та ширини).

 • Завершивши редагування властивостей зображення, натисніть клавішу ОК.

Відредагувати наявне зображення можна за допомогою тих самих кнопок на панелі інструментів. Також можна виділити потрібне зображення та натиснути сполучення клавіш CTRL+K.

На початок розділу

Вставлення вмісту для повторного використання

Можна вставляти вміст для повторного використання, натисніть кнопку Вставити вміст для повторного використання Зображення кнопки панелі інструментів.

Після вставлення вмісту можна змінити його розташування на сторінці та розмір, застосувати до нього стилі та форматування.

Щоб змінити розташування вмісту для повторного використання на екрані або його розмір, клацніть цей вміст і перетягніть його рамку.

Щоб застосувати стиль або параметри форматування, клацніть потрібний вміст і потім виберіть команду Маркований список у меню Виділити. Потім можна застосовувати стилі за допомогою менюСтилі та змінити форматування за допомогою кнопок на панелі інструментів або сполучень клавіш.

Додаткові відомості про вміст для повторного використання перегляньте статтю Використання вмісту для повторного використання.

На початок розділу

На початок сторінки

Використання режиму редагування джерела HTML

Перейти від редагування тексту до редагування джерела HTML можна, натиснувши кнопку Редагування джерела HTML на панелі інструментів. Режим редагування джерела HTML використовується для змінення атрибутів елементів HTML, присутніх у вмісті.

У режимі редагування джерела HTML у вікні редактора HTML відображається вміст у вигляді HTML, а більшість кнопок панелі інструментів недоступні. Під час редагування джерела HTML можна використовувати стандартні теги та синтаксис HTML. Редактор HTML підтримує проміжний стандарт HTML версії 4.01.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×