Використання мережі доставки вмісту Office 365 із SharePoint Online

Щоб забезпечити кращу продуктивність сторінок SharePoint Online, можна розмістити статичні активи в мережі доставки вмісту Office 365. Статичні активи – це файли, які змінюються рідко, як-от зображення, відео та аудіо, списки стилів, шрифти та файли JavaScript. Мережа доставки вмісту працює як географічно розподілений проксі-сервер кешування й кешує статичні активи ближче до браузерів, які надсилають на них запит.

Якщо ви вже знайомі з тим, як працює мережа доставки вмісту, вам потрібно лише налаштувати її, дотримуючись інструкцій. У цій статті описано, як це зробити. Ознайомтеся з інформацією про мережу доставки вмісту Office 365 і дізнайтеся, як почати розміщення статичних активів.

Повернутися до статті Планування мережі та підвищення продуктивності для служби Office 365.   

Загальні відомості про мережу доставки вмісту Office 365

Мережа доставки вмісту Office 365 входить до складу вашої передплати на SharePoint Online. Доплачувати за неї не потрібно. Office 365 підтримує як приватний, так і загальний доступ і дає змогу розмістити статичні активи в кількох розташуваннях, або джерелах. Мережа доставки вмісту Office 365 відрізняється від мережі доставки вмісту Azure. Якщо вам потрібні додаткові відомості про загальні поняття мережі доставки вмісту або про її переваги, див. статтю Мережі доставки вмісту.

Надання доступу користувачам у мережі доставки вмісту

Приватний доступ до статичних активів у мережі доставки вмісту Office 365 надається маркерами, які генерує служба SharePoint Online. Користувачі, які вже мають дозвіл на доступ до папки або бібліотеки, призначений джерелом, отримуватимуть маркери автоматично. У SharePoint Online не підтримуються дозволи на рівні елементів для мережі доставки вмісту.

Наприклад, для файлу в розташуванні https://contoso.sharepoint.com/sites/site1/library1/folder1/image1.jpg за таких умов:

 • Користувач 1 має доступ до папки folder1 і зображення image1.jpg

 • Користувач 2 не має доступу до папки folder1

 • Користувач 3 не має доступу до папки folder1, але йому надано явний дозвіл на доступ до зображення image1.jpg через SharePoint Online

 • Користувач 4 має доступ до папки folder1, але йому явно відмовлено в доступі до зображення image1.jpg

Тоді матимемо таку картину:

 • Користувачі 1 і 4 зможуть отримати доступ до зображення image1.jpg через мережу доставки вмісту.

 • Користувачі 2 і 3 не зможуть отримати доступ до зображення image1.jpg через мережу доставки вмісту.

  Проте користувач 3 зможе отримати доступ до активу image1.jpg безпосередньо через службу SharePoint Online, а користувач 4 навпаки не матиме доступу до активу через цю службу.

Огляд роботи з мережею доставки вмісту Office 365

Щоб налаштувати мережу доставки вмісту Office 365, потрібно виконати такі основні кроки:

Завершивши початкове налаштування, ви можете керувати мережею доставки вмісту Office 365 у такий спосіб:

 • додавати, оновлювати й видаляти активи;

 • додавати й видаляти джерела;

 • налаштовувати політики мережі доставки вмісту;

 • вимкнути мережу доставки вмісту Office 365 за потреби.

Визначення місця зберігання для активів

Мережа доставки вмісту отримує ваші активи з розташування під назвою "джерело". Для Office 365 джерело – це бібліотека або папка SharePoint, доступна за URL-адресою. Визначаючи джерела для своєї організації, ви маєте великий вибір. Ви можете вказати кілька джерел або лише одне, де потрібно розмістити всі ваші активи в мережі доставки вмісту. Ви можете мати як загальнодоступні, так і приватні джерела для своєї організації. Більшість організацій обирають поєднання обох видів.

Якщо використовуються сотні джерел, це може негативно вплинути на час обробки запитів. Ми радимо подумати над зміненням своєї архітектури, якщо у вас понад 100 джерел.

Визначення типу джерела: загальнодоступне чи приватне

Коли ви визначаєте джерело, слід указати, яким воно має бути: загальнодоступним чи приватним. Який варіант ви б не обрали, Майкрософт виконує всю важку роботу з адміністрування мережі доставки вмісту за вас. Крім того, навіть налаштувавши мережу доставки вмісту та визначивши свої джерела, ви завжди можете передумати.

Як загальнодоступні, так і приватні джерела забезпечують підвищення продуктивності, але кожне має унікальні атрибути та переваги.

Атрибути й переваги розміщення активів у загальнодоступному джерелі   

 • До активів, виставлених у загальнодоступному джерелі, може отримати анонімний доступ будь-хто.

  Увага!: Якщо ви визначили загальнодоступне джерело у своїй мережі доставки вмісту, ніколи не розміщуйте в ньому чи бібліотеці SharePoint Online конфіденційні ресурси.

 • Якщо вилучити актив із загальнодоступного джерела, він може залишатися доступним із кеша протягом 30 днів; проте посилання на активи в мережі доставки вмісту стануть недійсні через 15 хвилин.

 • Розміщуючи списки стилів (файли CSS) у загальнодоступному джерелі, ви можете використовувати відносні шляхи та ідентифікатори URI в коді. Це означає, що ви можете посилатися на розташування фонових зображень та інших об’єктів відносно розташування активу, який їх викликає.

 • Ви можете вписати в код конкретну URL-адресу загальнодоступного джерела, але ми не рекомендуємо це робити. Адже в разі втрати доступу до мережі доставки вмісту URL-адреса не зіставиться автоматично з вашою організацією в SharePoint Online, що може призвести до недійсних посилань та інших помилок.

 • Стандартні типи файлів загальнодоступних джерел: CSS, EOT, GIF, ICO, JPEG, JPG, JS, MAP, PNG, SVG, TTF і WOFF. Ви можете вказати й інші типи файлів.

 • За потреби можна налаштувати політику, яка виключатиме активи, визначені класифікаціями вказаних сайтів. Наприклад, ви можете виключити всі активи, позначені як "Конфіденційно" або "Для службового використання", навіть якщо вони мають дозволений тип файлу та розташовані в загальнодоступному джерелі.

Атрибути й переваги розміщення активів у приватному джерелі   

 • Користувачі можуть отримати доступ до активів у приватному джерелі, тільки якщо мають на це дозвіл. Анонімний доступ до цих активів неможливий.

 • Якщо вилучити актив із приватного джерела, він може залишатися доступним із кеша протягом години; проте посилання на активи в мережі доставки вмісту стануть недійсні через 15 хвилин.

 • Стандартні типи файлів приватних джерел: GIF, ICO, JPEG, JPG, JS і PNG. Ви можете вказати й інші типи файлів.

 • Як і для загальнодоступних джерел ви можете налаштувати політику, яка виключатиме активи, визначені класифікаціями вказаних сайтів, навіть якщо ви використовуєте символи узагальнення, щоб включити всі активи в папці чи бібліотеці сайту.

Стандартні джерела мережі доставки вмісту Office 365

Якщо не вказано інше, Office 365 налаштовує стандартні джерела, коли ви активуєте мережу доставки вмісту Office 365. Якщо ви спочатку виключили ці джерела, можете додати їх, коли налаштування завершиться.

Стандартні приватні джерела:

 • */userphoto.aspx

 • */siteassets

Стандартні загальнодоступні джерела:

 • */masterpage

 • */style library

Налаштування мережі доставки вмісту Office 365 за допомогою оболонки керування SharePoint Online

Для виконання дій у цьому розділі потрібно використовувати оболонку керування SharePoint Online, щоб підключитися до SharePoint Online. Інструкції див. в статті Підключення до SharePoint Online PowerShell.

Щоб розмістити статичні активи в SharePoint Online, виконайте наведені нижче дії з налаштування мережі доставки вмісту Office 365.

Увімкнення мережі доставки вмісту Office 365 для своєї організації

Щоб увімкнути мережу доставки вмісту Office 365 для своєї організації, скористайтеся командлетом Set-SPOTenantCdnEnabled. Ви можете налаштувати свою організацію на використання в мережі доставки вмісту загальнодоступних джерел, приватних джерел або їх поєднання. Також ви можете налаштувати мережу доставки вмісту Office 365 так, щоб вона пропускала налаштування стандартних джерел, коли ви її активуєте. Ви завжди зможете додати ці джерела пізніше, як описано в цій статті.

У Windows PowerShell для SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType <Public | Private | Both> -Enable $true

Наприклад, щоб активувати у вашій організації використання як загальнодоступних, так і приватних джерел із мережею доставки вмісту, введіть таку команду:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true

Щоб активувати у вашій організації використання як загальнодоступних, так і приватних джерел із мережею доставки вмісту, але пропустити налаштування стандартних джерел, введіть таку команду:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true -NoDefaultOrigins

Щоб активувати у вашій організації використання загальнодоступних джерел із мережею доставки вмісту, введіть таку команду:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $true

Щоб активувати у вашій організації використання приватних джерел із мережею доставки вмісту, введіть таку команду:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $true

Докладні відомості див. в описі командлета Set-SPOTenantCdnEnabled.

(Необов’язково) Змінення переліку типів файлів, які потрібно включити в мережу доставки вмісту Office 365

Порада.: Коли ви визначаєте типи файлів за допомогою командлета Set-SPOTenantCdnPolicy, ви перезаписуєте наявний список. Якщо потрібно додати типи файлів до списку, спершу за допомогою командлета дізнайтеся, які типи файлів уже дозволено, і включіть їх у список разом із новими типами файлів.

За допомогою командлета Set-SPOTenantCdnPolicy визначте статичні типи файлів, які можна розмістити в загальнодоступних і приватних джерелах у мережі доставки вмісту. За замовчуванням дозволено поширені типи файлів, як-от CSS, GIF, JPG і JS.

У Windows PowerShell для SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType IncludeFileExtensions -PolicyValue "<Comma-separated list of file types>"

Щоб дізнатися, які типи файлів зараз дозволено в мережі доставки вмісту, скористайтеся командлетом Get-SPOTenantCdnPolicies:

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Докладні відомості див. в описах командлетів Set-SPOTenantCdnPolicy та Get-SPOTenantCdnPolicies.

(Необов’язково) Змінення переліку класифікацій сайтів, які потрібно виключити з мережі доставки вмісту Office 365

Порада.: Коли ви виключаєте класифікації сайтів за допомогою командлета Set-SPOTenantCdnPolicy, ви перезаписуєте наявний список. Якщо потрібно виключити додаткові класифікації сайтів, спершу за допомогою командлета дізнайтеся, які класифікації вже виключено, а потім додайте їх до списку разом із новими класифікаціями.

Використовуйте командлет Set-SPOTenantCdnPolicy, щоб виключити класифікації сайтів, які не мають бути доступні по мережі доставки вмісту. За замовчуванням немає виключених класифікацій сайтів.

У Windows PowerShell для SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType ExcludeRestrictedSiteClassifications -PolicyValue "<Comma-separated list of site classifications>"

Щоб дізнатися, які класифікації сайтів зараз обмежено, скористайтеся командлетом Get-SPOTenantCdnPolicies:

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Докладні відомості див. в описах командлетів Set-SPOTenantCdnPolicy та Get-SPOTenantCdnPolicies.

Додавання джерела для активів

Використовуйте командлет Add-SPOTenantCdnOrigin, щоб визначити джерело. Ви можете визначити кілька джерел. Джерело – це URL-адреса, яка вказує на бібліотеку або папку SharePoint, що містить активи, які потрібно розмістити в мережі доставки вмісту.

Увага!: Якщо ви визначили загальнодоступне джерело у своїй мережі доставки вмісту, ніколи не розміщуйте в ньому чи бібліотеці SharePoint Online конфіденційні ресурси.

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType <Public | Private> -OriginUrl <path>

Де path – це шлях до папки, що містить активи. На додачу до відносних шляхів, можна використовувати символи узагальнення. Наприклад, щоб включити всі активи в папці основних сторінок для всіх сайтів як загальнодоступне джерело в мережі доставки вмісту, введіть таку команду:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage

Докладні відомості див. в описі команди Add-SPOTenantCdnOrigin і її синтаксису.

Коли ви виконаєте цю команду, система синхронізує конфігурацію в центрі обробки даних. Цей процес займає 15 хвилин.

Приклад. Налаштування загальнодоступного джерела для основних сторінок і бібліотеки стилів для SharePoint Online

Зазвичай ці джерела налаштовуються за замовчуванням, коли ви активуєте загальнодоступні джерела для мережі доставки вмісту Office 365. Однак, якщо ви хочете активувати їх вручну, виконайте наведені нижче дії.

 • Скористайтеся командлетом Add-SPOTenantCdnOrigin, щоб визначити бібліотеку стилів як загальнодоступне джерело в мережі доставки вмісту Office 365.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */style%20library
 • Скористайтеся командлетом Add-SPOTenantCdnOrigin, щоб визначити основні сторінки як загальнодоступне джерело в мережі доставки вмісту Office 365.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage
 • Докладні відомості див. в описі команди Add-SPOTenantCdnOrigin і її синтаксису.

  Коли ви виконаєте цю команду, система синхронізує конфігурацію в центрі обробки даних. Цей процес займає 15 хвилин.

Приклад. Налаштування приватного джерела для активів сайту, сторінок сайту та зображень публікацій для SharePoint Online

 • Скористайтеся командлетом Add-SPOTenantCdnOrigin, щоб визначити папку активів сайту як приватне джерело в мережі доставки вмісту Office 365.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */siteassets
 • Скористайтеся командлетом Add-SPOTenantCdnOrigin, щоб визначити папку сторінок сайту як приватне джерело в мережі доставки вмісту Office 365.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */sitepages
 • Скористайтеся командлетом Add-SPOTenantCdnOrigin, щоб визначити папку зображень публікацій як приватне джерело в мережі доставки вмісту Office 365.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */publishingimages

  Докладні відомості див. в описі команди Add-SPOTenantCdnOrigin і її синтаксису.

  Коли ви виконаєте цю команду, система синхронізує конфігурацію в центрі обробки даних. Цей процес займає 15 хвилин.

Приклад. Налаштування приватного джерела для колекції сайтів для SharePoint Online

Скористайтеся командлетом Add-SPOTenantCdnOrigin, щоб визначити колекцію сайтів як приватне джерело в мережі доставки вмісту Office 365. Наприклад,

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl sites/site1/siteassets

Докладні відомості див. в описі команди Add-SPOTenantCdnOrigin і її синтаксису.

Коли ви виконаєте цю команду, система синхронізує конфігурацію в центрі обробки даних. Цей процес займає 15 хвилин.

Керування мережею доставки вмісту Office 365

Після того як ви налаштуєте мережу доставки вмісту, ви можете змінити конфігурацію, якщо ви оновлюватимете вміст або якщо знадобляться зміни, як описано в цій статті.

Додавання, оновлення й видалення активів у мережі доставки вмісту Office 365

Виконавши всі інструкції з налаштування, ви можете в будь-який час додати нові активи й оновити або видалити наявні. Просто внесіть потрібні зміни до активів у папці або бібліотеці SharePoint, визначеній як джерело. Доданий актив відразу стає доступний у мережі доставки вмісту. Однак, якщо оновити актив, на розповсюдження нової копії до мережі доставки вмісту може знадобитися до 15 хвилин.

Якщо вам потрібно отримати розташування джерела, скористайтеся командлетом Get-SPOTenantCdnOrigins. Відомості див. в описі використання командлета Get-SPOTenantCdnOrigins.

Видалення джерела з мережі доставки вмісту Office 365

Якщо знадобиться, ви можете видалити доступ до папки або бібліотеки SharePoint, визначеної як джерело. Для цього скористайтеся командлетом Remove-SPOTenantCdnOrigin. Відомості див. в описі використання командлета Remove-SPOTenantCdnOrigin.

Видалення джерела в мережі доставки вмісту Office 365

Змінити створене джерело неможливо. Але ви можете видалити його й додати нове. Докладні відомості див. в розділах Видалення джерела з мережі доставки вмісту Office 365 і Додавання джерела для активів.

Вимкнення мережі доставки вмісту Office 365

Скористайтеся командлетом Set-SPOTenantCdnEnabled, щоб вимкнути мережу доставки вмісту для своєї організації. Якщо для мережі доставки вмісту активовано як загальнодоступні, так і приватні джерела, потрібно виконати командлет двічі, як показано в наведених нижче прикладах.

Щоб вимкнути використання загальнодоступних джерел у мережі доставки вмісту, в оболонці Windows PowerShell для SharePoint Online, введіть таку команду:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $false

Щоб вимкнути використання приватних джерел у мережі доставки вмісту, введіть таку команду:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $false

Докладні відомості див. в описі командлета Set-SPOTenantCdnEnabled.

Виправлення неполадок із конфігурацією мережі доставки вмісту Office 365

Кінцева точка стане доступною для використання не відразу, оскільки розповсюдження реєстрації в мережі доставки вмісту займає час. Конфігурація триває 15 хвилин.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×