Використання значень із бази даних SQL Server для заповнення списку, розкривного списку або поля зі списком

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Список, розкривний список або поле зі списком можна заповнювати даними зі зв’язку даних для запитів до бази даних Microsoft SQL Server.

У цій статті

Огляд

Попередня інформація

Крок 1: Додавання зв'язок даних для запиту

Крок 2: Настроювання керування

Огляд

Список, розкривний список або поле зі списком відображають елементи, які користувач може вибрати під час заповнення форми, створеної на основі шаблону форми. Можна настроїти ці типи елементів керування для відображення даних із додаткового зв’язку даних бази даних Microsoft SQL Server. Додатковий зв’язок даних є будь-яким зв’язком даних зовнішнього джерела даних, що додається до шаблону форми, щоб користувачі, які заповнюють форми, створені на основі цього шаблону форми, могли отримувати та надсилати дані до зовнішніх джерел даних, наприклад, веб-служби.

Під час додавання додаткового зв'язку даних, запити даних до шаблону форми Microsoft Office InfoPath створює додатковий джерело даних даних поля та групи, який відповідає так, як дані зберігаються в базі даних. Зв'язок даних для запиту отримує дані з веб-служби і зберігає ці дані в додатковому джерелі даних форми. За промовчанням дані в джерелі даних допоміжних доступна лише коли користувачі, підключені до мережі. Можна настроїти на додаткового зв'язку даних для збереження результатів запиту на комп'ютерах користувачів, щоб вони мають доступ до даних форми відсутності підключення до мережі.

Примітка про безпеку : Якщо ви використовуєте додаткового зв'язку даних для отримання конфіденційні дані із зовнішнього джерела даних, ви можете вимкнути цю функцію, щоб захистити дані від несанкціонованого використання у випадку, якщо на комп'ютері втраті. Якщо вимкнути цю функцію, дані будуть доступні тільки, якщо користувач буде підключено до мережі.

Оскільки структура даних у додатковому джерелі даних має відповідати структурі в базі даних, не можна змінювати наявні поля або групи в додаткових джерелах даних. Посилання на додаткові відомості про зв’язки та джерела даних наведено в розділі Див. також.

На початок сторінки

Перш ніж почати

Перш ніж використовувати значення з баз даних SQL Server для заповнення елементів керування в шаблоні форми, потрібні такі відомості від адміністратора бази даних:

 • Ім’я сервера з базою даних, яка використовуватиметься разом із цим шаблоном форми.

 • Ім’я бази даних, яка використовуватиметься разом із цим шаблоном форми.

 • Для бази даних обов’язкова автентифікація. База даних може використати автентифікацію Microsoft Windows або SQL Server для визначення способу, в який користувачі можуть отримати доступ до бази даних.

 • Ім’я таблиці з даними, які потрібно надіслати до форми. Це є основна таблиця. Якщо заплановано використати кілька таблиць у базі даних, потрібні імена інших, дочірніх таблиць. Також потрібні імена полів у дочірніх таблицях, які мають відношення до полів у основній таблиці.

 • Чи можна безпечно використовувати результати запитів на комп’ютері користувачів для використання в автономному режимі.

На початок сторінки

Крок 1: Додавання зв’язку даних для запиту

Якщо у вас немає підключення до наявних запит даних, які можна використовувати в шаблоні форми, виконайте ці кроки, щоб додати додаткового зв'язку даних до шаблону форми даних запитів. Якщо до шаблону форми вже є додаткового зв'язку даних, які можна використовувати, можна пропустити цей розділ та перейдіть до крок 2: настроювання керування.

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Зв’язки даних.

 2. У діалоговому вікні Зв’язки даних натисніть кнопку Додати.

 3. У майстрі зв’язків даних виберіть параметр Створити новий зв’язок для, виберіть пункт Отримання даних, а потім натисніть кнопку Далі.

 4. На наступній сторінці майстра виберіть пункт База даних (лише Microsoft SQL Server або Microsoft Office Access), а потім натисніть кнопку Далі.

 5. На наступній сторінці майстра натисніть кнопку Вибрати базу даних.

 6. У діалоговому вікні Вибір джерела даних натисніть кнопку Створити.

 7. На наступній сторінці майстра у списку Виберіть тип джерела даних, до якого потрібно підключитися виберіть пункт Microsoft SQL Server, відтак натисніть кнопку Далі.

 8. У полі Ім’я сервера введіть ім’я сервера, який містить базу даних SQL Server.

 9. У розділі Облікові відомості виконайте одну з таких дій:

  • Якщо база даних визначає доступ на основі облікових даних, які використовуються в мережі Microsoft Windows, виберіть варіант Використовувати автентифікацію Windows.

  • Якщо база даних визначає доступ на основі указаного імені користувача й отриманого від адміністратора бази даних пароля, виберіть варіант Використовувати такі ім'я користувача й пароль і введіть ім'я користувача та пароль у полях Ім'я користувача та Пароль.

 10. Натисніть кнопку Далі.

 11. У списку Виберіть базу даних, яка містить потрібні дані виберіть ім'я бази даних, яку потрібно використати, відтак виберіть пункт З'єднання з певною таблицею, виберіть ім'я основної таблиці та натисніть кнопку Далі.

 12. На наступній сторінці майстра в полі Ім'я файлу введіть ім'я файлу, який зберігає відомості про зв’язки даних, відтак натисніть кнопку Готово, щоб зберегти ці параметри.

  Якщо заплановано використати інші таблиці у зв’язку даних для запитів, можна додати інші таблиці на цій сторінці майстра.

  Додавання інших таблиць

  1. Натисніть кнопку Додати таблицю.

  2. У діалоговому вікні Додавання таблиці або запиту клацніть ім’я дочірньої таблиці та натисніть кнопку Далі. Програма InfoPath намагається встановити зв’язки, зіставивши імена полів в обох таблицях. Якщо ви не хочете використовувати запропонований зв’язок, виберіть його та натисніть кнопку Видалити зв’язок. Щоб додати зв’язок, натисніть кнопку Додати зв’язок. У діалоговому вікні Додавання зв’язку клацніть ім’я кожного пов’язаного поля у відповідному стовпці, а потім натисніть кнопку OK.

  3. Натисніть кнопку Готово.

  4. Щоб додати інші дочірні таблиці, повторіть ці кроки.

 13. Натисніть кнопку Далі.

 14. Щоб зберегти результати запиту разом із шаблоном форми, встановіть прапорець Зберегти копію даних у шаблоні форми. Після встановлення цього прапорця результати запиту буде збережено в шаблоні форми. Оскільки дані зберігаються в шаблоні форми, дані доступні в заповнюваних користувачами формах, навіть якщо їхні комп’ютери не підключено до мережі.

  Примітка про безпеку : Якщо встановити цей прапорець, результати запиту буде збережено в шаблоні форми. Оскільки дані зберігаються в шаблоні форми, вони доступні в усіх формах, які користувачі заповнюють, навіть якщо їхні комп’ютери не підключено до мережі. Якщо через цей зв’язок даних ви отримуєте конфіденційну інформацію, радимо вимкнути цю функцію, щоб захистити дані на випадок утрати комп’ютера.

 15. Натисніть кнопку Далі.

 16. На наступній сторінці майстра введіть описове ім’я для цього додаткового зв’язку даних. Щоб форма автоматично отримувала дані під час відкриття форми, встановіть прапорець Автоматично отримувати дані під час відкриття форми.

На початок сторінки

Крок 2: Настроювання елемента керування

 1. Якщо шаблон форми має кілька подань, виберіть команду ім’я подання в меню View для переходу до подання, яке містить елемент керування, де мають відображатися дані з допоміжного джерела даних.

 2. Двічі клацніть список, розкривний список або поле зі списком, які потрібно заповнити.

 3. Перейдіть на вкладку Дані.

 4. У розділі Елементи списку виберіть пункт Пошук значень у зовнішньому джерелі даних.

 5. У списку Джерело даних виберіть джерело даних, яке потрібно використати.

 6. Натисніть кнопку Вибрати XPath Зображення кнопки поруч із полем Записи.

 7. У діалоговому вікні Вибір поля або групи вкажіть дані, які відображатимуться для користувачів, і дані, які буде надіслано до зовнішнього джерела даних, виконавши одну з таких дій.

  Указати, що дані користувачів однакові дані надсилатимуться

  • Клацніть поле та натисніть кнопку ОК.

  Укажіть, що дані користувачів відрізняється від даних, які надсилатимуться

  Примітка : У цьому сценарії відображувані для користувачів дані розташовано в одному з полів у групі, а дані, які надсилатимуться, розташовано в іншому полі тієї ж групи.

  1. Виберіть групу та натисніть кнопку ОК.

  2. У діалоговому вікні Властивості елементів керування натисніть кнопку Вибрати XPath Зображення кнопки поруч із полем значення .

  3. У діалоговому вікні Вибір поля або групи виберіть поле з даними, які користувач надсилатиме до зовнішнього джерела даних, відтак натисніть кнопку ОК.

  4. У діалоговому вікні Властивості елементів керування натисніть кнопку Вибрати XPath Зображення кнопки поруч із полем коротке ім'я .

  5. У діалоговому вікні Вибір поля або групи виберіть поле з даними, які буде відображено в елементі керування, відтак натисніть кнопку ОК.

 8. Якщо поле Коротке ім’я містить значення з подібними короткими іменами, а потрібно відображати лише унікальні імена, встановіть прапорець Відображати лише записи з унікальними короткими іменами.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×