Використання діалогового вікна «Пошук і заміна» для змінення даних

У цій статті наведено відомості про пошук і можливу заміну даних у базі даних Access за допомогою діалогового вікна Пошук і заміна.

Для отримання відомостей про інші способи оновлення даних, такі як використання запитів на оновлення або додавання, див. статтю Оновлення даних у базі даних.

У цій статті

Про діалогове вікно "Пошук і заміна"

Відомості про елементи керування діалогового вікна «Пошук і заміна»

Пошук і заміна даних у таблиці

Пошук і заміна даних у формі

Пошук даних у наборі результатів запиту

Пошук символів узагальнення

Приклади використання символів узагальнення

Пошук лапок, пустих значень і значень Null

Що таке діалогове вікно «Пошук і заміна»?

Діалогове вікно Пошук і заміна використовується, якщо потрібно знайти й, можливо, замінити невеликі обсяги даних, коли незручно використовувати запит для пошуку або заміни даних. Діалогове вікно нагадує засоби пошуку в інших програмах, але має деякі функції, які роблять його більш корисним для пошуку в реляційних базах даних. Наприклад, можна виконувати пошук за форматом даних або шукати часткові чи повні збіги даних у полі.

Надалі слід пам’ятати такі факти:

 • Діалогове вікно обробляє рядок пошуку як зразок і повертає всі записи, які йому відповідають. Наприклад, у вас є таблиця даних (таблиця або результат запиту) з відомостями про клієнтів, постачальників, товари та дати замовлень. Якщо пошук виконується за рядком «квіт», операція пошуку повертає всі випадки вживання слів «квіти», «квітень» і будь-які інші записи, які відповідають указаному зразку.

 • Пошук за допомогою діалогового вікна одночасно виконується лише в одній таблиці, а не в усій базі даних. Якщо діалогове вікно відкривається у формі, пошук виконується в базовій таблиці цієї форми.

  Якщо потрібно скористатися діалоговим вікном для пошуку в кількох таблицях, можна створити запит на вибірку для збирання потрібних даних, після чого виконати пошук у результатах запиту. Кроки, описані далі в цьому розділі, пояснюють основи створення запитів на вибірку та пошуку результатів.

 • Таблиці та результати запитів мають бути відкриті в поданні таблиці, а форми — у поданні форми (звичайному), як і під час введення даних.

 • Ви можете шукати дані на основі застосованого до них формату. Наприклад, пусті поля або поля з Null-значенням можна відформатувати так, щоб у них відображалося певне слово, як-от "Невідомо". Після цього ці пусті слова можна шукати, ввівши в рядку пошуку слово "Невідомо".

Що таке прапорець «Шукати поля як форматовані»?

Діалогове вікно Пошук і заміна містить прапорець Шукати поля як форматовані. Під час виконання кроків, описаних у цьому розділі, можна побачити, що іноді Access установлює цей прапорець автоматично; іноді цей прапорець потрібно встановлювати або знімати самостійно. Належне використання цього прапорця дає змогу успішно виконувати операцію пошуку.

Під час подальшого читання слід виконувати таке правило: якщо прапорець Шукати поля як форматовані встановлюється застосунком, нічого не змінюйте. У разі зняття цього прапорця операція пошуку може не повернути жодних результатів.

Спочатку ця поведінка може бути незрозумілою, оскільки Access не надає жодних видимих підказок або інших показників, які вказують на те, чи слід установити або зняти прапорець. Можливо, вам цікаво, чому Access встановлює або знімає прапорець Шукати поля як форматовані. Відповідь полягає в масках вводу. Маска вводу — це тип форматування, і коли Access його виявляє, то встановлюється прапорець.

Також слід пам’ятати, що якщо виконується пошук поля підстановки (поля, в якому використовується запит для отримання даних з іншої таблиці), а до поля пошуку в іншій таблиці застосовано маску вводу, Access установлює прапорець Шукати поля як форматовані.

Відмінності між пошуком, сортуванням і фільтруванням

Нарешті, слід пам’ятати, що пошук — це не те саме, що й сортування або фільтрування. Пошук — це процес знаходження одного або кількох записів у таблицях бази даних, запитах і формах. Наприклад, можна знайти всіх клієнтів, які керують ресторанами. Сортування — це процес розташування набору записів у певному порядку. Наприклад, можна відсортувати набір записів в алфавітному порядку, за датою, за кількістю (який ресторан замовляє найбільшу кількість хліба або має більші продажі) тощо. Фільтрування — це процес відображення записів, які відповідають певній умові. Наприклад, після пошуку всіх клієнтів, які керують рестораном, можна відфільтрувати цей список, щоб він включав лише клієнтів із Лондона або Мадрида.

Це можна розглядати таким чином: спочатку виконується пошук даних, потім дані можна розташувати в певному порядку, а потім можна використати фільтр для виокремлення вкладеного набору даних.

Нижченаведені послідовності кроків описують використання діалогового вікна Пошук і заміна.

На початок сторінки

Відомості про елементи керування діалогового вікна «Пошук і заміна»

Під час пошуку та заміни даних у діалоговому вікні Пошук і заміна часто настроюються та змінюються елементи керування. Проте слід пам’ятати, що це може призвести до того, що операції пошуку та заміни повертатимуть непотрібні дані або не повертатимуть їх узагалі. Нижченаведена таблиця містить список елементів керування та підказки щодо їх змінення.

Елемент керування

Використання

Поведінка

Список Пошук у

Переключення між пошуком у стовпці та пошуком у всій таблиці

Список Пошук у завжди містить ім’я таблиці, де виконується пошук. Якщо пошук виконується лише в таблиці, відображається ім’я цієї таблиці, але список Пошук у стає недоступним. У разі пошуку в стовпці список Пошук у стає доступним, і в ньому відображаються імена таблиць і стовпців. Щоб переключитися між пошуком у таблицях і в стовпцях, виберіть потрібне значення у списку Пошук у. Щоб виконувати пошук у стовпці, відсутньому в списку, перейдіть до відкритої таблиці даних або форми та виберіть потрібний стовпець, після чого поверніться до діалогового вікна Пошук і заміна та виконайте пошук.

Список Зіставити

Визначає частину поля, де виконується пошук відповідності

Вибравши варіант Будь-яка частина поля, можна знайти всі можливі значення. Вибравши варіант Усе поле, можна знайти дані, які відповідають цілому полю. Варіант Початок поля може знадобитися тоді, коли відомо, що потрібні значення розміщуються на початку запису.

Список Пошук

Змінення напрямку пошуку

Варіант Вгору використовується для пошук записи над курсором; варіант Вниз — для пошуку записів під курсором; параметр Усі дає змогу знайти всі записи, починаючи з початку набору записів.

Прапорець Враховувати регістр

Пошук значень, регістр у яких збігається з регістром у рядку пошуку

Установивши прапорець Враховувати регістр, можна знайти записи, регістр у яких відповідає регістру в рядку пошуку.

Прапорець Шукати поля як форматовані

Пошук на основі маски вводу або формату

Операції пошуку дають змогу шукати дані або формат, застосований до даних. Наприклад, у полях із маскою вводу «Дата й час» можна шукати рядок лют. Цей параметр залишається недоступним, доки пошук не виконуватиметься в полі, до якого застосовано формат або маску вводу. Для отримання додаткових відомостей про цей параметр див. розділ Що таке прапорець «Шукати поля як форматовані»?.


На початок сторінки

Пошук і заміна даних у таблиці

Щоб виконати ці кроки, таблиці слід відкривати в поданні таблиці.

Примітка : Операцію пошуку та заміни не можна запустити для поля підстановки. Якщо потрібно замінити дані з елемента керування (наприклад, текстового поля) у формі, цей елемент керування має бути приєднаний до базової таблиці.

Для отримання додаткових відомостей про списки підстановки див. статтю Додавання або змінення стовпця підстановки, в якому дозволено зберігання кількох значень. У перших розділах цієї статті описано, як працюють поля підстановки та як їх створювати.

Пошук і заміна даних

 1. У таблиці виберіть поле (стовпець), де потрібно виконати пошук.

  Примітка : Якщо потрібно виконати пошук у всій таблиці, виконайте альтернативну процедуру з кроку 5.

 2. На вкладці Основне в групі Пошук натисніть кнопку Знайти або натисніть клавіші Ctrl+F.

  Сполучення клавіш. Натисніть клавіші Ctrl+F.

  На знімку екрана нижче показано цю команду.

  Зображення стрічки Access

  Відображається діалогове вікно Пошук і заміна.

 3. Для пошуку даних у діалоговому вікні Пошук і заміна відкрийте вкладку Пошук. Щоб виконати операцію пошуку й заміни, відкрийте вкладку Замінювання.

 4. У полі Знайти введіть рядок пошуку. Щоб замінити дані, введіть рядок заміни в полі Замінити на.

  Примітка : Не вводьте в полі Замінити на символи узагальнення, якщо не бажаєте, щоб записи містили ці символи.

 5. Можна також скористатися списком Пошук у, щоб змінити поле, де потрібно виконати пошук, або виконати замість цього пошук у всій таблиці.

  За промовчанням список Пошук у містить ім’я поля, вибраного на кроці 1. Якщо потрібно виконати пошук у всій таблиці, виберіть ім’я цієї таблиці зі списку.

  — або —

  Якщо потрібно вибрати інший стовпець, клацніть його в таблиці даних для цієї таблиці. Для цього не потрібно закривати діалогове вікно.

 6. У списку Зіставити можна вибрати варіант Будь-яка частина поля. Це надає широкі можливості для пошуку.

 7. Переконайтеся, що прапорець Шукати поля як форматовані встановлено, відтак натисніть кнопку Знайти далі.

На початок сторінки

Пошук і заміна даних у формі

Якщо у вас немає належних дозволів для перегляду й пошуку в таблиці або якщо не потрібно, щоб користувачі бачили певні дані в цій таблиці, можна виконувати операції пошуку й заміни у формах, відкритих у поданні форми або режимі розмічування. Обидві операції виконують пошук у базовій таблиці, приєднаній до форми.

Примітка : Операцію пошуку та заміни не можна запустити для поля підстановки. Якщо потрібно замінити дані з елемента керування (наприклад, текстового поля) у формі, цей елемент керування має бути приєднаний до базової таблиці.

Для отримання додаткових відомостей про списки підстановки див. статтю Додавання або змінення стовпця підстановки, в якому дозволено зберігання кількох значень. У перших розділах цієї статті описано, як працюють поля підстановки та як їх створювати.

Пошук даних у формі

 1. Відкрийте форму, в якій потрібно виконати пошук у поданні форми або в режимі розмічування.

 2. Виберіть елемент керування з даними, які потрібно відшукати.

  Примітка : Якщо потрібно виконати пошук у всій таблиці, виконайте альтернативну процедуру з кроку 5.

 3. На вкладці Основне в групі Пошук натисніть кнопку Знайти або натисніть клавіші Ctrl+F.

  — або —

  Натисніть сполучення клавіш CTRL+F.

  Відображається діалогове вікно Пошук і заміна.

 4. Щоб знайти дані, відкрийте вкладку Знайти. Щоб виконати операцію пошуку й заміни, відкрийте вкладку Замінювання.

 5. У полі Знайти введіть значення для пошуку. Щоб замінити дані, введіть рядок заміни в полі Замінити на.

  Примітка : Не вводьте в полі Замінити на символи узагальнення, якщо не бажаєте, щоб записи містили ці символи.

 6. Можна також скористатися списком Пошук у, щоб змінити поле, де потрібно виконати пошук, або виконати замість цього пошук у всій базовій таблиці.

  За промовчанням список Пошук у містить ім’я елемента керування, вибраного на кроці 1. Якщо потрібно виконати пошук у базовій таблиці форми, виберіть ім’я таблиці зі списку.

  — або —

  Якщо потрібно вибрати інший елемент керування (подібно до вибору іншого поля таблиці), клацніть цей елемент керування у формі в будь-який момент. Для цього не потрібно закривати діалогове вікно.

 7. У списку Зіставити можна вибрати варіант Будь-яка частина поля. Це надає широкі можливості для пошуку.

 8. У списку Пошук виберіть параметр Усі, відтак натисніть кнопку Шукати далі. Щоб замінити рядок, натисніть кнопку Замінити. Якщо ви впевнені, що правильно ввели рядок заміни, натисніть кнопку Замінити все, але слід пам’ятати, що операцію заміни не можна скасувати. Якщо було зроблено помилку, слід повторити операцію пошуку й заміни, знайти неправильні значення, а потім замінити їх правильними.

На початок сторінки

Пошук даних у наборі результатів запиту

Нижченаведені кроки описують використання діалогового вікна Пошук і заміна для пошуку записів у наборі результатів, який повертається запитом на вибірку. Слід пам’ятати, що над результатами запиту можна виконувати лише операції пошуку.

Якщо потрібно змінити або видалити дані з використанням запиту, див. статті Створення запиту на оновлення і Використання запитів для видалення одного або кількох записів із бази даних.

Створення запиту на вибірку

 • Відкрийте базу даних із записами, які потрібно знайти.

 • На вкладці Створити в групі Додатково натисніть кнопку Конструктор запитів.

  Запускається конструктор запитів, відображається вкладка Конструктор і діалогове вікно Відображення таблиці.

 • Виберіть таблицю або таблиці з записами, які потрібно знайти, натисніть кнопку Додати, а потім кнопку Закрити.

  Таблиця або таблиці відображаються в одному або кількох вікнах у верхній області побудовника запитів, і ці вікна містять список усіх полів у кожній таблиці. На рисунку показано типову таблицю в конструкторі запитів:

  Таблиця в конструкторі запитів

 • Двічі клацніть поля, які потрібно знайти. Вибрані поля відображаються в рядку Поле у нижній області конструктора запитів.

  У нижній частині таблиці можна додати одне поле для кожного стовпця.

  Щоб швидко додати всі поля, двічі клацніть символ зірочки (*) у верхній частині списку полів таблиці. Нижче відображено вікно конструктора з усіма доданими полями.

  Запит з усіма доданими полями таблиці.

 • Можна також ввести один або кілька критеріїв у рядку Критерії сітки розробки.

  Це може зменшити кількість записів, які поверне запит, і полегшити пошук даних. У таблиці нижче наведено кілька прикладів критеріїв і пояснено їх вплив на запит.

Критерії

Вплив

> 234

Повертає всі числа, більші за 234. Для пошуку всіх чисел, менших за 234, укажіть критерій < 234.

>= "Кротенко"

Повертає всі записи від Кротенко до кінця алфавіту.

Between #2/2/2006# And #1/12/2006#

Повертає дати від 2-лют-06 до 1-гру-06 (ANSI-89). Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, використовуйте замість знаків діеза одинарні лапки ('). Наприклад: Between '2/2/2006' And '1/12/2006'.

Not "Німеччина"

Знаходить усі записи, в яких точний вміст поля не збігається зі словом «Німеччина». Цей критерій повертає записи, які містять інші символи, крім слова «Німеччина», наприклад «Німеччина (євро)» або «Європа (Німеччина)».

Not "Т*"

Знаходить усі записи, крім тих, які починаються з «T». Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, укажіть замість зірочки символ відсотка (%).

Not "*т"

Знаходить усі записи, які не закінчуються на «т». Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, замість зірочки (*) вводьте символ відсотка (%).

In(Канада,Велика Британія)

Знаходить у списку всі записи, які містять слова «Канада» або «Велика Британія».

Like "[А-Д]*"

У текстовому полі знаходить усі записи, які починаються з букв від А до Д. Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, замість зірочки вкажіть символ відсотка (%).

Like "*но*"

Знаходить усі записи, які містять послідовність букв «но». Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, замість зірочки (*) вводьте символ відсотка (%)

Like "Богдан Лева?"

Знаходить усі записи, які починаються зі слова «Богдан» і містять другий рядок із 5 символів, в якому перші чотири букви — «Лева», а остання буква невідома (це позначається знаком питання). Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, укажіть замість знака запитання символ підкреслення (_).

#02.02.2006#

Знаходить усі записи з датою 2 лютого 2006 року. Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, візьміть дату в одинарні лапки замість символів діеза ('2.2.2006').

< Date() - 30

Повертає всі дати, старші за 30 днів.

Date()

Повертає всі записи, які містять сьогоднішню дату.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Повертає всі записи між сьогоднішньою датою та трьома місяцями від сьогоднішньої дати.

Is Null

Повертає всі записи, які містять значення Null (пусте або невизначене).

Is Not Null

Повертає всі записи, які містять значення.

""

Повертає всі записи, які містять рядок нульової довжини. Рядки нульової довжини використовуються, якщо потрібно додати значення до обов’язкового поля, але значення ще невідоме. Наприклад, у полі потрібно вказати номер факсу, але в деяких клієнтів немає факсів. Тоді замість номера вводяться дві подвійні лапки ("") без пробілу між ними.

 • На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

  Переконайтеся, що запит повертає потрібні записи. Якщо потрібно, можна виділити зайві поля й натиснути клавішу DELETE, щоб їх видалити, можна перетягнути до сітки розробки додаткові поля, а також змінювати критерії, доки не буде отримано потрібні результати запиту.

 • Перейдіть до наступних кроків.

Пошук даних у наборі результатів

 1. У результатах запиту клацніть поле (стовпець), де потрібно виконати пошук.

 2. На вкладці Основне в групі Пошук натисніть кнопку Знайти або натисніть клавіші Ctrl+F.

  — або —

  Натисніть сполучення клавіш CTRL+F.

  Відображається діалогове вікно Пошук і заміна.

 3. У полі Знайти введіть рядок пошуку.

 4. Можна також скористатися списком Пошук у, щоб змінити поле, де потрібно виконати пошук, або виконати замість цього пошук у всій таблиці.

  За промовчанням список Пошук у містить ім’я поля, вибраного на кроці 1. Якщо потрібно виконати пошук у всій таблиці, виберіть ім’я цієї таблиці зі списку.

  — або —

  Якщо потрібно вибрати інший стовпець, клацніть його в таблиці даних для цієї таблиці. Для цього не потрібно закривати діалогове вікно.

 5. У списку Зіставити можна вибрати варіант Будь-яка частина поля. Це надає широкі можливості для пошуку.

 6. У списку Пошук виберіть параметр Усі, відтак натисніть кнопку Шукати далі.

  У ході операції пошуку буде виділено всі записи, які містять рядок пошуку. Оскільки у списку Пошук було вибрано параметр Усі, пошук виконується в усіх записах.

На початок сторінки

Пошук символів узагальнення

В операціях пошуку та заміни можна використовувати символи узагальнення, але це слід робити обережно. Слід пам’ятати такі правила:

 • Виконуючи пошук із символами узагальнення в діалоговому вікні Пошук і заміна, слід охопити символ узагальнення квадратними дужками, наприклад: [*]. Це правило слід виконувати під час пошуку всіх символів узагальнення, крім знаків оклику (!) і закривних квадратних дужок ]).

 • Якщо символ узагальнення використовується в рядку заміни, він обробляється як буквальний символ і записується до бази даних. Наприклад, якщо ви виконуєте пошук за рядком старий * і замінюєте всі записи, які відповідають цьому зразку, рядком новий *, Access записує «новий *» до всіх записів, які відповідають рядку пошуку.

Пошук символів узагальнення

 1. Відкрийте таблицю, набір результатів запиту або форму. Таблиці та набори результатів запитів слід відкривати в поданні таблиці, а форми — у поданні форми.

 2. На вкладці Основне в групі Пошук натисніть кнопку Знайти або натисніть клавіші Ctrl+F.

  — або —

  Натисніть сполучення клавіш CTRL+F.

  Відображається діалогове вікно Пошук і заміна.

 3. Якщо потрібно тільки знайти записи, які містять символи узагальнення, відкрийте вкладку Знайти. Якщо потрібно знайти й замінити символи узагальнення іншими даними, відкрийте вкладку Замінювання.

 4. У полі Знайти введіть відкривну квадратну дужку ([), потрібний символ узагальнення та закривну квадратну дужку (]). Наприклад, якщо потрібно знайти всі випадки вживання зірочки, введіть рядок [*]. Щоб замінити цей символ, введіть у полі Замінити на рядок заміни.

 5. Можна також скористатися списком Пошук у, щоб змінити поле, де потрібно виконати пошук, або виконати натомість пошук у всій таблиці.

  За промовчанням список Пошук у містить ім’я поля, вибраного на кроці 1. Якщо потрібно виконати пошук у всій таблиці, виберіть ім’я цієї таблиці зі списку.

  — або —

  Якщо потрібно вибрати інший стовпець, клацніть його в таблиці даних для цієї таблиці. Для цього не потрібно закривати діалогове вікно.

 6. У списку Зіставити виберіть найкорисніший у вашому випадку варіант. Наприклад, якщо символи узагальнення розташовуються на початку записів, виберіть варіант Початок поля. В іншому разі виберіть параметр Будь-яка частина поля, щоб повернути найбільшу можливу кількість результатів.

 7. Переконайтеся, що прапорець Шукати поля як форматовані встановлено, і натисніть кнопку Шукати далі. Операція пошуку повертає всі записи із символом узагальнення. Якщо потрібно замінити цей символ, натисніть кнопку Замінити. Якщо ви впевнені, що поля пошуку та заміни містять правильні рядки, натисніть кнопку Замінити все. Проте слід пам’ятати, що результати операції пошуку й заміни не можна скасувати.

На початок сторінки

Приклади використання символів узагальнення

Якщо ви знаєте тип зразка, якому відповідає кожний символ узагальнення, можна використовувати комбінації символів узагальнення або символів узагальнення та інших символів, щоб повертати різноманітні результати. Слід пам’ятати, що параметр, вибраний у списку Зіставити, впливає на всі результати пошуку. У разі використання неправильного параметра операція пошуку може повернути непотрібні дані або не повернути їх взагалі. У таблиці нижче наведено деякі способи використання символів узагальнення та інших символів, а також описано, як параметри зі списку Зіставити можуть вплинути на результати.

Рядок пошуку

Параметр зі списку "Зіставити"

Результати

[*]

Будь-яка частина поля

Повертає всі записи із зірочкою (*). Цей синтаксис також використовується для знаків запитання (?), знаків діеза (#), відкривних квадратних дужок ([) і дефісів (-).

Усе поле

Повертає записи, які містять лише зірочку.

Початок поля

Повертає записи, які починаються із зірочки.

*[*]*

Будь-яка частина поля

Повертає всі записи, які містять зірочку (*) та будь-який текст. Цей синтаксис також використовується для знаків запитання (?), знаків діеза (#), відкривних квадратних дужок ([) і дефісів (-).

Усе поле

Той самий результат.

Початок поля

Той самий результат.

[!*]

Будь-яка частина поля

Повертає всі записи, які не містять зірочки. Слід пам’ятати, що цей рядок пошуку може повернути кожну букву кожного слова в записі за такого значення параметра зі списку Зіставити. Цей синтаксис також використовується для знаків запитання (?), знаків діеза (#), відкривних квадратних дужок ([) і дефісів (-).

Примітка : Рядок пошуку *[!*]* повертатиме записи, які містять зірочки, оскільки він шукає весь текст навколо зірочок.

Усе поле

Не повертає результатів.

Початок поля

Повертає першу букву будь-якого запису, який не містить зірочок.

зр*[ ий] ]

Будь-яка частина поля

Повертає всі записи, які містять «зр» і «и» або «й». Наприклад, цей рядок повертає слова «зразковий» і «зроблений», а також слова «зразки» і «зрозумій».

Усе поле

Повертає всі записи, які починаються на «зр» і закінчуються на «и» або «й». Наприклад, цей рядок повертає слова «зразковий» і «зроблений», а також слова «зразки» і «зрозумій».

Початок поля

Повертає всі записи, які починаються на «зр» і містять «и» або «й».

зр*[! ий ]

Будь-яка частина поля

Виділяє букви «m» і «a» і весь текст, який знаходиться після цих букв, якщо не виявляються символи «c» або «h». Це проілюстровано на рисунку нижче.

Частковий відповідник зразка

інший частковий відповідник зразка

Іншими словами, хоча ви маєте намір виключити записи з «c» і «h», ці записи можна побачити, оскільки параметр Будь-яка частина поля визначає пошук відповідного тексту, який стоїть перед квадратними дужками.

Усе поле

Повертає всі записи, які не містять «и» або «й» у кінці. Наприклад, операція пошуку не повертає слово «зроби», оскільки це слово закінчується на «и», але повертає слово «зробиться», оскільки після символу «и» наявні символи.

Початок поля

Повертає записи, які починаються на «зр». Access знаходить будь-який відповідний текст, який стоїть перед символами, взятими в квадратні дужки, тому можна отримати небажані результати.

На початок сторінки

Пошук лапок, пустих значень і значень Null

За допомогою діалогового вікна Пошук і заміна можна виконувати пошук лапок і кількох типів пустих значень.

 • Поля, відформатовані для відображення значення в пустому стані. Наприклад, формат може визначати, щоб у полі відображалося слово «Невідомо», доки в ньому не введено значення.

 • Пусті, неформатовані поля або значення null

 • Поля, які містять рядки нульової довжини. Рядки нульової довжини можна ввести за допомогою пари подвійних лапок без пробілу між ними (""). Якщо зробити так, а потім перемістити курсор до іншого поля, Access приховає лапки, і поле відображатиметься пустим. Слід пам’ятати, що рядки нульової довжини можна вводити лише в полях типів даних "Текст", "Примітка" та "Гіперпосилання" і що для цих типів рядки нульової довжини дозволені за замовчуванням.

Пошук лапок

 1. Відкрийте таблицю в поданні таблиці або відкрийте форму, приєднану до цієї таблиці.

 2. На вкладці Основне в групі Пошук натисніть кнопку Знайти або натисніть клавіші Ctrl+F.

  — або —

  Натисніть сполучення клавіш CTRL+F.

  Відображається діалогове вікно Пошук і заміна.

 3. Якщо потрібно тільки знайти лапки, відкрийте вкладку Знайти. Щоб знайти й замінити лапки, відкрийте вкладку Замінювання.

 4. У полі Знайти введіть лапку. Щоб замінити лапки іншим значенням, введіть це значення в полі Замінити на.

  Примітка : Поле Замінити на можна залишити пустим, якщо потрібно повністю видалити лапки.

 5. Можна також скористатися списком Пошук у, щоб змінити поле, де потрібно виконати пошук, або виконати натомість пошук у всій таблиці.

  За промовчанням список Пошук у містить ім’я поля, вибраного на кроці 1. Якщо потрібно виконати пошук у всій таблиці, виберіть ім’я цієї таблиці зі списку.

  — або —

  Якщо потрібно вибрати інший стовпець, клацніть його в таблиці даних для цієї таблиці. Для цього не потрібно закривати діалогове вікно.

 6. У списку Зіставити можна вибрати варіант Будь-яка частина поля. Це надає широкі можливості для пошуку.

 7. У списку Пошук виберіть параметр Усі, щоб виконувати пошук в усіх записах.

 8. Установіть прапорець Шукати поля як форматовані.

  Примітка : Якщо цей прапорець установлюється автоматично, його не слід знімати, за винятком випадку, коли не вдається виконати операцію пошуку.

 9. Натисніть кнопку Знайти далі, щоб виконати пошук записів. Якщо не вдалося виконати операцію пошуку, зніміть прапорець Шукати поля як форматовані та повторіть спробу. Якщо потрібно замінити символ лапок іншим значенням (або пустим значенням), натисніть кнопку Замінити. Якщо ви впевнені, що знаходяться й замінюються правильні значення, натисніть кнопку Замінити все, але слід пам’ятати, що операцію заміни не можна скасувати. Якщо було зроблено помилку, слід запустити операції пошуку й заміни, які скасовують результати пошуку.

Пошук пустих значень

 1. Відкрийте в поданні таблиці таблицю зі значеннями, які потрібно знайти.

 2. У таблиці виберіть поле з пустими значеннями, які потрібно знайти.

 3. На вкладці Основне в групі Пошук натисніть кнопку Знайти або натисніть клавіші Ctrl+F.

  — або —

  Натисніть сполучення клавіш CTRL+F.

  Відображається діалогове вікно Пошук і заміна.

 4. Виконайте одну з таких дій:

  Пошук пустих полів, відформатованих для відображення значення

  1. Щоб знайти відформатовані поля, відкрийте вкладку Знайти.

   Якщо потрібно знайти й замінити ці значення іншими даними, відкрийте вкладку Замінювання.

  2. У полі Знайти введіть значення, визначене форматом.

   Щоб додати дані до пустого поля, введіть нові дані в полі Замінити на.

  3. У списку Зіставити виберіть варіант Усе поле.

  4. Установіть прапорець Шукати поля як форматовані.

  5. Натисніть кнопку Знайти далі.

  Пошук пустих неформатованих полів

  1. Щоб знайти дані, перейдіть на вкладку Знайти. Якщо потрібно знайти поля й додати значення, відкрийте вкладку Замінити.

  2. У полі Знайти введіть Null або Is Null.

   Якщо значення Null потрібно замінити іншими даними, введіть нові дані в полі Замінити на.

  3. У списку Зіставити виберіть варіантУсе поле.

  4. Зніміть прапорець Шукати поля як форматовані.

  5. Натисніть кнопку Знайти далі.

  Пошук полів, які містять рядки нульової довжини

  1. Щоб знайти рядки з нульовою довжиною, відкрийте вкладку Знайти.

   Якщо потрібно замінити ці рядки іншими даними, відкрийте вкладку Замінювання.

  2. У полі Знайти введіть пару лапок без пробілу між ними ("").

   Якщо рядки з нульовою довжиною потрібно замінити іншими даними, введіть нові дані в полі Замінити на.

  3. У списку Зіставити виберіть варіант Усе поле.

  4. Зніміть прапорець Шукати поля як форматовані.

  5. Натисніть кнопку Знайти далі.

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×