Виконання основних завдань у програмі Excel 2016 за допомогою невізуального екрана

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Програма Excel – це потужний засіб відстеження та аналізу даних. Основні та інші завдання в ній можна виконувати за допомогою невізуального екрана. Подання сітки зі стовпцями та рядками, які складаються з клітинок із числами, текстом або формулами, дає можливість робити будь-що: від простих обчислень до записування та ретельного аналізу великих обсягів даних. Тут можна сортувати або фільтрувати дані, розміщувати їх у таблицях і створювати привабливі діаграми, які наочно демонструють їх зміст.

Примітка : У цьому розділі припускається, що користувачі JAWS вимкнули меню віртуальної стрічки.

У цій статті

Створення нової книги

Файли Excel називаються книгами. Кожна книга складається з аркушів, які зазвичай називаються електронними таблицями або просто аркушами. До книги можна додавати скільки завгодно аркушів, а щоб зберігати дані окремо, можна створювати нові книги.

 1. Щоб почати створювати нову книгу в Excel, натисніть клавіші Alt + Ф, Н.

 2. Щоб відкрити пусту книгу Excel, натисніть клавішу Т.

Введення даних

Введені дані на аркуші розміщуються в рядках, стовпцях і клітинках. Посилання на клітинки визначаються за їхнім розташуванням у рядку та стовпці на аркуші, тобто клітинка A1 міститься в першому рядку стовпця A. На новому аркуші за замовчування вибрано клітинку A1.

 1. Щоб вибрати пусту клітинку, де потрібно почати вводити дані, натисніть клавіші зі стрілками. Якщо переміщуватися між клітинками в книзі, JAWS озвучує посилання на клітинку та її вміст. Якщо, наприклад, вибрати пусту клітинку, лунає фраза Blank, G4 (Пусто, G4). В Екранному дикторі лунає посилання на клітинку, але її вміст не озвучується.

 2. Введіть у клітинці текст або число.

 3. Щоб ввести вміст у клітинці та перейти до наступної клітинки в стовпці, натисніть клавішу Enter. Щоб перейти до наступної клітинки в рядку, натисніть клавішу табуляції. Крім того, можна скористатися клавішами зі стрілками.

Додавання даних за допомогою функції "Автосума"

За допомогою функції "Автосума" можна швидко додати числа, введені на аркуші.

 1. Виберіть клітинку, у яку потрібно вставити суму. Її зазвичай розташовують праворуч від чисел, які додаються, або під ними.

 2. Щоб ввести функцію "Автосума" в клітинці, натисніть клавіші Alt + Е, У2, а потім С.

  Порада : Клітинки, виділені для функції "Автосума", можна змінити. Щоб вибрати діапазон клітинок, які потрібно додати, натисніть і утримуйте клавішу Shift, а потім натискайте клавіші зі стрілками.

 3. Переконавшись, що функція "Автосума" створює формулу для потрібних клітинок, натисніть клавішу Enter. Функція "Автосума" додасть числа у вибраних клітинках і відтворить підсумок у тій клітинці, де вона використовується.

 4. Щоб прослухати результат обчислення функції "Автосума", поверніться до клітинки, що містить функцію "Автосума". Пролунає число, повідомлення про те, що це результат формули, і посилання на клітинку, наприклад фраза "538, формула, G6."

Створення простої формули

На аркуші можна ввести прості формули, як-от додавання, віднімання, множення або ділення чисел. Щоб створити формулу, потрібно поєднати посилання на клітинки (як-от B4 або D6) з числами, які використовуються, щоб обчислити значення за допомогою математичних операторів. Це може бути знак "плюс" (+) для додавання, знак "мінус" (–) для віднімання, зірочка (*) для множення або скісна риска (/) для ділення.

 1. Виберіть клітинку, у яку потрібно вставити формулу. Її зазвичай розташовують праворуч від чисел, які використовуються для обчислення, або під ними.

 2. Введіть знак рівності (=). Формула Excel завжди починається зі знака рівності.

 3. Щоб створити формулу, введіть поєднання посилань на клітинки (як-от B4 або D6) і математичні оператори. Наприклад, =B4+B5, =B4–B5, =B4*B5 або =B4/B5.

  Порада : Щоб швидко обчислити значення, замість посилань на клітинки, можна ввести числа у формулі, наприклад =20+10, =20–10, =20*10 або =20/10.

 4. Натисніть клавішу Enter. Після цього програма обчислить результат і відтворить його у вибраній клітинці.

  Порада : Щоб курсор залишився в активній клітинці, натисніть клавіші Ctrl+Enter.

Застосування числового формату

Щоб розрізняти числа різних типів, виберіть відповідний формат числа, наприклад "Грошовий", "Відсотковий" або "Дата".

 1. Виділіть клітинки, що містять числа, які потрібно відформатувати.

 2. Щоб відкрити поле зі списком числових форматів, натисніть сполучення клавіш Alt + Е, ЧИ.

 3. Щоб переглянути доступні числові формати, натисніть клавішу "Стрілка вниз" або клавішу "Стрілка вгору".

  Порада : Якщо в цьому списку немає потрібного числового формату (наприклад, спеціального або настроюваного), натисніть клавішу Esc, щоб вийти з нього. Щоб відкрити вкладку Число в діалоговому вікні Формат клітинок, послідовно натисніть клавіші Alt + Е, ФФ, а потім – клавішу Л. Щоб переглянути список доступних форматів, натискайте клавішу табуляції, а потім – клавішу "Стрілка вниз" або "Стрілка вгору".

 4. Щоб застосувати вибраний числовий формат до виділених клітинок, натисніть клавішу Enter.

Фільтрація та сортування даних у таблиці

Створивши таблицю з даних на аркуші, можна проаналізувати дані різним чином, зокрема швидко фільтрувавши або відсортувавши інформацію.

 1. 1. Щоб вибрати групу даних, які потрібно проаналізувати як таблицю, виділіть першу клітинку. Потім, щоб перейти до останньої клітинки даних (зазвичай у протилежному куті групи клітинок), утримуйте натиснутою клавішу Shift і натискайте клавіші зі стрілками. Після цього пролунає посилання на першу та останню клітинки в діапазоні та відомості про їх вміст (в Екранному дикторі лунає посилання на першу клітинку в діапазоні та відомості про її вміст).

 2. Щоб відкрити засіб швидкого аналізу, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Q.

 3. Щоб перейти до вкладки Таблиці, натисніть клавішу Т.

 4. Щоб вибрати сітку Таблиця, натисніть клавішу табуляції, а потім – клавішу Enter. Виділені дані відформатуються як таблиця. До них додадуться заголовки стовпців, а в рядках чергуватимуться кольори заливки.

 5. Відфільтруйте вміст таблиці за стовпцем.

  1. Перейдіть до заголовка стовпця, що містить дані, за якими потрібно відфільтрувати вміст.

  2. Виберіть стрілку в заголовку стовпця.

  3. Натискайте клавішу табуляції, доки не почуєте фразу "Виділити все. Установлено".

  4. Щоб зняти цей прапорець, натисніть клавішу ПРОБІЛ.

  5. Щоб переходити між варіантами фільтрування, натискайте клавішу "Стрілка вниз", а щоб установити прапорці поруч із даними, за якими потрібно відфільтрувати вміст, натисніть клавішу ПРОБІЛ. Натисніть клавішу Enter.

  6. Щоб видалити фільтр і показати всі дані знову, повторіть кроки а–в. Щоб установити прапорець Виділити всі, натисніть клавішу ПРОБІЛ. Натисніть клавішу Enter.

 6. Відсортуйте таблицю.

  1. Перейдіть до заголовка стовпця, за яким потрібно сортувати таблицю.

  2. Виберіть стрілку в заголовку стовпця.

  3. Щоб вибрати варіант Сортування від найменшого до найбільшого (для числа), натисніть клавішу О. Щоб вибрати варіант Сортування від А до Я (для тексту), натисніть клавішу С. Щоб вибрати варіант Сортування від найбільшого до найменшого, натисніть клавішу У. Щоб вибрати варіант Сортування від Я до А, натисніть клавішу Т.

Обчислення чисел у таблиці

За допомогою засобів швидкого аналізу можна легко обчислити числа. Результати обчислення (сума, середнє значення, кількість тощо) відображаються в програмі Excel безпосередньо під числами або поряд із ними.

 1. Щоб вибрати групу даних, які потрібно обчислити як таблицю, виділіть першу клітинку. Потім, щоб перейти до останньої клітинки даних (зазвичай у протилежному куті групи клітинок), утримуйте натиснутою клавішу Shift і натискайте клавіші зі стрілками.

 2. Щоб відкрити засіб швидкого аналізу, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Q.

 3. Щоб перейти до вкладки Підсумки, натисніть клавішу І, а потім – клавішу табуляції.

 4. Щоб переходити між параметрами обчислення для горизонтальних або вертикальних даних, зокрема елементами Сума, Середнє, Кількість, Підсумок (%) і Проміжний, натискайте клавішу "Стрілка вправо".

 5. Виберіть параметр обчислення та натисніть клавішу Enter. Вибрана група даних обчислиться як зазначено.

 6. Щоб прослухати результати, виберіть по черзі клітинки з формулами. Пролунає результат формули, повідомлення про те, що клітинка містить формулу, і посилання на клітинку.

Форматування та виділення даних у формі таблиці

За допомогою умовного форматування та міні-діаграм можна виділити найважливіші дані або відобразити тенденції їх змінення. Щоб швидко застосувати таке виділення, можна скористатися інструментом швидкого аналізу.

 1. Щоб вибрати групу даних, які потрібно виділити за допомогою умовного форматування або міні-діаграм, виділіть першу клітинку. Потім, щоб перейти до останньої клітинки даних (зазвичай у протилежному куті групи клітинок), утримуйте натиснутою клавішу Shift і натискайте клавіші зі стрілками.

 2. Щоб відкрити засіб швидкого аналізу, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Q.

 3. Щоб перейти на вкладку Форматування, натисніть клавішу Ф. Щоб перейти до меню Міні-діаграми, натисніть клавішу М. Щоб перейти до параметрів вкладки, натисніть клавішу табуляції.

 4. Щоб переміщатися між варіантами форматування або міні-діаграм, натискайте клавішу "Стрілка вправо" або "Стрілка вліво". Для чисел доступні такі параметри форматування, як Гістограм, Шкала, Набір тощо. Для чисел доступні такі параметри форматування, як Текст містить, Повторювані, Унікальні, Дорівнює та Очищення. Параметри міні-діаграми (Лінійчата, Стовпчаста й Виграш) доступні, лише якщо вибрано числа.

 5. Виберіть параметр форматування або міні-діаграм і натисніть клавішу Enter. Вибрана група даних відформатується як зазначено.

Примітка : Дізнайтеся більше про те, як аналізувати тенденції даних, використовуючи міні-діаграми.

Відображення даних у діаграмі

Засіб швидкого аналізу рекомендує певні діаграми та швидко створює візуальне представлення даних.

 1. Щоб вибрати групу чисел і підписів, які мають відображатися на діаграмі, виберіть першу клітинку. Потім, щоб перейти до останньої клітинки даних (зазвичай у протилежному куті групи клітинок), утримуйте натиснутою клавішу Shift і натискайте клавіші зі стрілками.

 2. Щоб відкрити засіб швидкого аналізу, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Q.

 3. Щоб перейти до вкладки Діаграми, натисніть клавішу Д, а потім – клавішу табуляції.

 4. Щоб переміщатися між варіантами діаграм, натисніть клавішу "Стрілка вправо" або "Стрілка вліво".

 5. Виберіть потрібний тип діаграми та натисніть клавішу Enter. Діаграма, що представляє вибрану групу, додається до аркуша як вбудований об’єкт.

Примітка : Дізнайтеся про інші способи створити діаграму в Excel 2016 для Windows.

Збереження результатів роботи

 1. 1. Натисніть клавіші Ctrl+S. Якщо книга зберігається вперше, відкриється вкладка Зберегти як у поданні Backstage, на якій потрібно вибрати відповідне розташування та вказати ім’я.

 2. Щоб перейти до варіантів розташування в стовпці Зберегти як, натисніть клавішу табуляції.

 3. Щоб вибрати місце, де зберігатиметься книга, наприклад OneDrive або Цей ПК, натисніть клавішу "Стрілка вниз" або "Стрілка вгору". Щоб відкрити діалогове вікно Збереження документа, перейдіть до пункту Огляд і натисніть клавішу Enter.

 4. Щоб перейти до папки у вибраному розташуванні для збереження, натисніть клавішу табуляції. Щоб перейти до папки, розташованої вище в ієрархії, виберіть елемент Уверх до. Щоб перейти до списку папок, натисніть клавішу табуляції. Щоб переміщатися списком, використовуйте клавішу табуляції або клавіші зі стрілками. Щоб вибрати папку, натисніть клавішу Enter.

 5. За допомогою клавіші табуляції перейдіть до поля Ім’я файлу та введіть ім’я книги.

 6. За допомогою клавіші табуляції перейдіть до кнопки Зберегти та натисніть клавішу Enter.

Друк результатів роботи

 1. Щоб відкрити вкладку Друк у поданні Backstage, натисніть клавіші Ctrl+P.

 2. Щоб переміщуватися між параметрами друку, зокрема Властивості принтера, Друкувати на одній стороні, Книжкова орієнтація, Звичайні поля та Параметри сторінки, скористайтеся клавішею табуляції. Щоб змінити вибраний параметр, натисніть клавішу Enter. Щоб вибрати інший параметр, натисніть клавішу "Стрілка вгору" або "Стрілка вниз", а потім – клавішу Enter.

 3. Задавши необхідні параметри друку, виберіть кнопку Друкувати, натискаючи сполучення Shift + клавіша табуляції, доки не почуєте слово "Друкувати". Натисніть клавішу Enter. Принтер надрукує книгу.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×