Виконання основних завдань в Excel для Android за допомогою TalkBack

Виконання основних завдань в Excel для Android за допомогою TalkBack

Символ читання вголос із надписом "Вміст невізуального екрана". У цьому розділі з Office використовуватиметься невізуальний екран

Ця стаття призначена для тих, хто використовує невізуальний екран із продуктами Office. Вона входить до набору вмісту, присвяченого спеціальним можливостям Office. Загальну довідку див. на домашній сторінці служби підтримки Office.

Використовуйте програму Excel для Android із TalkBack (вбудованим в Android невізуальним екраном), щоб створювати книги й електронні таблиці, застосовувати числовий формат, створювати прості формули тощо.

Примітки : 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в Android невізуальний екран TalkBack. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися TalkBack, перейдіть на сайт Android Accessibility.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Android. На планшеті з Android деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Створення нової книги

Файли Excel називаються книгами. Кожна книга складається з аркушів, які зазвичай називаються електронними таблицями або просто аркушами. До книги можна додавати скільки завгодно аркушів, а щоб упорядковувати дані, можна створювати нові книги.

 1. У програмі Excel, щоб створити нову книгу, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає слово "New" (Створити), а потім двічі торкніться екрана.

 2. Щоб відкрити пусту книгу, проводьте пальцем вправо, доки не прозвучить назва потрібного шаблону книги, а потім двічі торкніться екрана.

  Порада : Якщо ви дійшли до кінця списку й хочете повернутися назад, проводьте пальцем вліво, доки не прозвучить назва потрібного шаблону книги.

 3. Щоб вибрати шаблон, двічі торкніться екрана.

Створення аркуша в книзі

У книзі протягуйте пальцем по нижньому лівому куті екрана, доки не пролунає фраза "Add sheet button" (Додати аркуш, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

Введення даних

Введені дані на аркуші розміщуються в рядках, стовпцях і клітинках. Посилання на клітинки визначаються за їхнім розташуванням у рядку та стовпці на аркуші, тобто клітинка A1 міститься в першому рядку стовпця A. На новому аркуші за замовчування вибрано клітинку A1.

 1. На аркуші протягуйте пальцем по екрану, щоб знайти потрібну клітинку, а потім активуйте її, двічі торкнувшись екрана.

 2. Щоб відкрити перемикач функцій, двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Cut button" (Вирізати, кнопка) – це перший елемент у спливаючому рядку.

 3. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Edit button" (Редагувати, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Showing English US keyboard" (Відображено англійську розкладку клавіатури). Мова клавіатури залежить від її параметрів.

 4. Якщо вам потрібно ввести числа або текст, протягуйте пальцем по клавіатурі, щоб прослухати символи, і піднімайте палець, щоб вибрати потрібний.

 5. Протягуйте пальцем по верхньому правому куті екрана, доки не пролунає фраза "Enter button" (Ввести, кнопка), а потім двічі торкніться екрана, щоб зберегти дані.

Застосування числового формату

Застосувавши до клітинки формат, як-от "Грошовий", "Відсотковий" або "Дата", можна відобразити числа різних типів.

 1. У документі Excel протягуйте пальцем по екрану, щоб знайти потрібну клітинку, а потім двічі торкніться екрана, щоб вибрати її.

 2. Проводьте пальцем вліво або вправо, доки не пролунає фраза "More options button. Double-tap to activate" (Додаткові параметри, кнопка. Двічі торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Tab menu, Home selected. Double-tap to activate" (Меню вкладки, Основне, вибрано. Двічі торкніться, щоб активувати).

 3. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Number format menu. Double-tap to activate" (Числовий формат, меню. Двічі торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Number format" (Числовий формат).

 4. Проводьте пальцем вправо, доки не прозвучать доступні формати, як-от Грошовий, Час і Відсотковий.

 5. Щоб вибрати формат, двічі торкніться екрана.

  Порада : Деякі варіанти форматування також мають підменю. Наприклад, ви почуєте фразу "Number menu" (Числовий, меню). Щоб відкрити підменю, двічі торкніться екрана.

Створення простої формули

Ви можете створювати прості формули, щоб додавати, віднімати, множити або ділити числа.

 1. Протягуйте пальцем по екрану, щоб знайти потрібну клітинку, а потім двічі торкніться екрана, щоб її активувати.

 2. Двічі торкніться екрана, щоб відкрити перемикач функцій. Пролунає фраза "Cut button" (Вирізати, кнопка) – це перший елемент у перемикачі функцій.

 3. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Edit button" (Редагувати, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Showing English US keyboard" (Відображено англійську розкладку клавіатури). Мова клавіатури залежить від її параметрів.

 4. Щоб створити формулу, у клітинці введіть комбінацію чисел і операторів обчислення. Для цього протягуйте пальцем по клавіатурі та піднімайте його на потрібних символах. Введіть знак "плюс" (+) для додавання, знак "мінус" (-) для віднімання, зірочку (*) для множення або скісну риску (/) для ділення. Наприклад, ви можете ввести =2+4, =4-2, =2*4 або =4/2.

 5. Введіть потрібні числа або текст, а потім протягуйте пальцем по правому нижньому куті клавіатури, доки не почуєте слово "Enter" (Ввести), після чого підніміть палець. Програма Excel обчислить результат і відобразить його в клітинці.

Збереження результатів роботи

Програма Excel автоматично зберігає результати вашої роботу, але ви можете можна змінити ім’я файлу та вибрати його розташування.

Збереження копії файлу

 1. У файлі Excel, щоб змінити ім’я файлу, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "File button" (Файл, кнопка), а потім двічі торкніться екрана, щоб відкрити меню "Файл". Пролунає фраза "File menu opened" (Файл, меню, відкрито).

 2. Проводьте пальцем вправо, доки не прозвучить елемент меню "Save as button" (Зберегти як, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Enter file name" (Введіть ім’я файлу).

 3. Щоб змінити ім’я файлу, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Enter file name. Edit box" (Введіть ім’я файлу. Поле вводу) та ім’я за замовчуванням, потім проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Clear button" (Очистити, кнопка), і двічі торкніться екрана, щоб очистити поточне ім’я файлу.

 4. Проводьте пальцем вліво, доки не почуєте фразу "Enter file name. Edit box" (Введіть ім’я файлу. Поле вводу), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Showing English US keyboard" (Відображено англійську розкладку клавіатури). Мова клавіатури залежить від її параметрів.

 5. Якщо вам потрібно ввести ім’я, протягуйте пальцем по клавіатурі, щоб прослухати символи, і піднімайте палець, щоб вибрати потрібний.

 6. Ввівши нове ім’я, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Save button" (Зберегти, кнопка), а потім двічі торкніться екрана, щоб зберегти файл.

Вибір розташування файлу

 1. У файлі Excel, щоб змінити розташування файлу, проводьте пальцем вліво або вправо, доки не почуєте фразу "File button" (Файл, кнопка), а потім двічі торкніться екрана, щоб відкрити меню "Файл". Пролунає фраза "File menu opened" (Файл, меню, відкрито).

 2. Проводьте пальцем вправо, доки не прозвучить елемент меню "Save as button" (Зберегти як, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Enter file name" (Введіть ім’я файлу).

 3. Проводьте пальцем вліво або вправо, доки не почуєте слово "Places" (Місця). Проводьте пальцем вліво, щоб прослухати розташування для збереження файлу, як-от OneDrive і Цей пристрій. Двічі торкніться екрана, щоб вибрати розташування.

  Порада : Деякі варіанти можуть мати підменю. Спочатку двічі торкніться екрана, щоб вибрати розташування, а потім – щоб вибрати підменю.

 4. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Save button" (Зберегти, кнопка), а потім двічі торкніться екрана, щоб зберегти файл у вибраному розташуванні.

  Порада : Якщо ви намагаєтеся зберегти файл з іменем, яке вже існує, пролунає фраза "Replace file?" (Замінити файл?). Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Cancel button" (Скасувати, кнопка) або "Replace button" (Замінити, кнопка), залежно від того, що потрібно зробити. Двічі торкніться екрана, щоб підтвердити свій вибір.

Друк результатів роботи

Переконайтеся, що принтер підключено до пристрою.

 1. У файлі Excel проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "File button" (Файл, кнопка), а потім двічі торкніться екрана, щоб відкрити меню "Файл". Пролунає фраза "File menu opened" (Файл, меню, відкрито).

 2. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте команду "Print" (Друкувати), а потім двічі торкніться екрана.

 3. Пролунає фраза "Print. Getting file ready to print. Press Cancel to stop. File menu closed. Print spooler" (Друкувати. Підготовка файлів до друку. Натисніть кнопку "Скасувати", щоб зупинити. Файл, меню, закрито. Спулер друку). Відкриється вікно попереднього перегляду.

  Примітка : Ви також можете почути фразу "Allow Excel to use an online service from Microsoft to prepare files for printing?" (Дозволити програмі Excel використовувати онлайнову службу корпорації Майкрософт, щоб готувати файли до друку?). Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Allow button" (Дозволити, кнопка) або "Deny button" (Заборонити, кнопка), залежно від того, що потрібно зробити. Двічі торкніться екрана, щоб підтвердити свій вибір.

 4. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Drop down list. Select a printer. Double-tap to change" (Розкривний список. Виберіть принтер. Двічі торкніться, щоб змінити), а потім двічі торкніться екрана.

 5. Проводьте пальцем вправо, щоб знайти потрібний принтер, і активуйте його, двічі торкнувшись екрана.

 6. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Print button" (Друкувати, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

Див. також

Використання зовнішньої клавіатури з Excel для Android

Налаштування пристрою на роботу зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації в Excel

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×