Визначення й усунення проблем за допомогою засобу «Пошук розв’язання»

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Пошук розв'язання входить до складу набору команд, іноді її називають аналіз "what-if" засоби. З надбудови "розв'язувач", можна знайти оптимальну (мінімальне чи) значення для формула в одній клітинці – називається клітинки цільової функції – стягнуто обмеження або обмеження, значення інші формули клітинок на аркуші. Пошук розв'язання працює з групи клітинок, називається змінних рішення або просто змінних клітинок, які беруть участь у обчислення формул у клітинках, завдання та обмеження. Пошук розв'язання змінить значення у клітинках змінних рішення для задовольняють обмеження на обмеження клітинок і отримання потрібного результату для клітинки цільової функції.

Примітка.    У попередніх версіях засобу «Пошук розв’язання» клітинки змінних рішень називаються «змінними клітинками» або «настроюваними клітинками».

У цій статті

Огляд

Визначення й усунення проблем

Робота з пробними вирішеннями, отриманими за допомогою засобу «Пошук розв’язання»

Змінення способу пошуку вирішень за допомогою засобу «Пошук розв’язання»

Збереження та завантаження моделі завдання

Методи вирішення засобу «Пошук розв’язання»

Додаткова довідка з використання засобу «Пошук розв’язання»

Огляд

Засіб «Пошук розв’язання» можна використовувати для визначення максимального або мінімального значення однієї клітинки шляхом змінення інших клітинок. Наприклад, можна змінити обсяг запланованого бюджету реклами, щоб перевірити, як це вплине на запланований обсяг прибутку.

Приклад використання засобу «Пошук вирішення»

У цьому прикладі рівень видатків на рекламу в кожному кварталі впливає на кількість проданих одиниць товару, опосередковано визначаючи обсяг продажу та пов’язані з цим витрати й прибуток. «Пошук розв’язання» може змінити квартальні бюджети на рекламу (клітинки змінних рішення B5:C5), але не більше загального обмеження бюджету в розмірі 20,000 грн. (клітинка F5), доки значення загального прибутку (цільова клітинка F7) не досягне максимально можливого обсягу. Значення у змінних клітинках використовуються для обчислення прибутку в кожному кварталі, тому вони пов’язані з формулою в цільовій клітинці F7: =SUM(Кв.1 Прибуток:Кв.2 Прибуток).

До застосування надбудови «Пошук розв’язання»

1. Змінні клітинки

2. Клітинка з обмеженням

3. Цільова клітинка

Після запуску засобу «Пошук розв’язання» нові значення виглядатимуть так.

Після застосування надбудови «Пошук розв’язання»

На початок сторінки

Визначення й усунення проблем

 1. На вкладці Дані у групі Аналіз натисніть кнопку Розв’язувач.

  Зображення стрічки Excel

  Якщо команда Пошук розв'язання або групі аналіз недоступна, потрібно завантажити програму надбудови Пошук розв'язання.

  Завантаження надбудови «Пошук розв’язання»

  1. На вкладці Файл виберіть пункт Параметри, а потім – категорію Надбудови.

  2. У полі Керування виберіть пункт Надбудови Excel і натисніть кнопку Перейти.

  3. У полі Наявні надбудови встановіть прапорець для надбудови Пошук розв’язання й натисніть кнопку ОК.

 2. У полі Оптимізувати цільову функцію введіть посилання на клітинку або назва клітинки цільової функції. Клітинка цільової функції має містити формулу.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  1. Якщо потрібно встановити найбільше значення цільової клітинки, клацніть Макс.

  2. Якщо потрібно встановите найменше значення цільової клітинки, клацніть Мін.

  3. Якщо потрібно, щоб цільова клітинка мала певне значення, клацніть Значення та введіть потрібне значення в полі.

 4. У полі За зміненням змінних клітинок введіть ім’я або посилання для кожного діапазону змінних клітинок. Несуміжні посилання слід виділити комами. Змінні клітинки мають бути безпосередньо або опосередковано пов’язані з цільовою клітинкою. Ви можете задати не більше 200 змінних клітинок.

 5. У полі Підлягає обмеженням введіть потрібні обмеження, виконавши такі дії.

  1. У діалоговому вікні Параметри пошуку розв’язання натисніть кнопку Додати.

  2. У полі Посилання на клітинку введіть посилання на клітинку або ім’я діапазону клітинок, для якого потрібно обмежити значення.

  3. Виберіть потрібне відношення ( <=, =, >=, ціл (int), двійк (bin) або різн (dif) ) між клітинкою, на яке здійснюється посилання, і обмеженням.

   Якщо вибрано ціл (int), у полі Обмеження відобразиться значення ціле. Якщо вибрано двійк (bin), у полі Обмеження відобразиться напис двійкове. Якщо вибрано різн (dif), у полі Обмеження відобразиться значення усі різні.

  4. Якщо для зв’язку вибрано оператори <=, = або >= у полі Обмеження, введіть число, посилання на клітинку, ім’я клітинки або формулу.

  5. Виконайте одну з таких дій:

   • Щоб прийняти обмеження та додати ще одне, натисніть кнопку Додати (Add).

   • Щоб прийняти обмеження та повернутися до діалогового вікна Параметри пошуку розв’язання (Solver Parameters), натисніть кнопку ОК.

    Примітка.    Відношення ціл (int), двійк (bin) і різн (dif) можна застосувати лише в обмеженнях у клітинках змінних рішення.

    Ви можете змінити або видалити наявне обмеження, виконавши такі дії.

  6. У діалоговому вікні Параметри пошуку розв’язання виберіть обмеження, яке потрібно змінити або видалити.

  7. Натисніть кнопку Змінити (Change) та внесіть зміни, або натисніть кнопку Видалити (Delete).

 6. Натисніть кнопку Знайти вирішення (Solve) та виконайте одну з таких дій:

  1. Щоб зберігати значення вирішень на аркуші, у діалоговому вікні Результати розв’язувача натисніть кнопку Зберегти розв’язання розв’язувача.

  2. Щоб відновити вихідні значення перед натисканням кнопки Вирішити, виберіть команду Відновити початкові значення.

   Примітки   

  3. Процес пошуку вирішення можна перервати, натиснувши клавішу ESC. У програмі Microsoft Excel аркуш з останніми значеннями у клітинках змінних рішення буде переобчислено.

  4. Щоб створити звіт на основі власного вирішення після того, як засіб «Пошук розв’язання» знайде вирішення, виберіть тип звіту в полі Звіти та натисніть кнопку ОК. Звіт буде створено на новому аркуші книги. Якщо за допомогою засобу «Пошук розв’язання» не вдалося знайти вирішення, будуть доступні лише певні звіти або жодні звіти не будуть доступні.

  5. Щоб зберегти значення клітинок змінних рішення як сценарій, до якого можна повернутися пізніше, виберіть команду Зберегти сценарій у діалоговому вікні Результати пошуку розв’язання та введіть ім’я сценарію в полі Назва сценарію.

На початок сторінки

Робота з пробними вирішеннями, отриманими за допомогою засобу «Пошук розв’язання»

 1. Визначивши проблему, натисніть кнопку Параметри (Options) в діалоговому вікні Параметри пошуку вирішення (Solver Parameters).

 2. У діалоговому вікні Параметри встановіть прапорець Відображати результати ітерацій, щоб переглядати значення для кожного пробного вирішення, відтак натисніть кнопку ОК.

 3. У діалоговому вікні Параметри пошуку вирішення (Solver Parameters) натисніть кнопкуЗнайти вирішення (Solve).

 4. У діалоговому вікні Відображати пробні вирішення (Show Trial Solution) виконайте одну з таких дій:

  • Щоб завершити процес вирішення та відобразити діалогове вікно Параметри пошуку вирішення (Solver Parameters), натисніть кнопку Зупинити (Stop).

  • Щоб продовжити процес вирішення та відобразити наступне вирішення, натисніть кнопку Продовжити (Continue).

На початок сторінки

Змінення способу пошуку вирішень за допомогою засобу «Пошук розв’язання»

 1. У діалоговому вікні Параметри пошуку вирішення (Solver Parameters) натисніть кнопку Параметри (Options).

 2. Вибирайте або вводьте значення для будь-яких параметрів на вкладках Усі методи, Нелінійний узагальнений зведений градієнт і Еволюція в діалоговому вікні.

На початок сторінки

Збереження та завантаження моделі завдання

 1. У діалоговому вікні «Параметри пошуку розв’язання» натисніть кнопку Завантажити/зберегти.

 2. Введіть діапазон клітинок для області моделі та натисніть кнопку Зберегти або Завантажити.

  Під час збереження моделі введіть посилання на першу клітинку вертикального діапазону пустих клітинок, в яких потрібно розташувати модель завдання. Під час завантаження моделі введіть посилання для всього діапазону клітинок, в якому міститься модель завдання.

  Порада.    Ви можете зберегти останні виділення в діалоговому вікні Параметри пошуку розв’язання з аркушем, зберігши книгу. Для кожного аркуша у книзі можуть бути власні виділення в засобі «Пошук розв’язання», і всі вони зберігатимуться. Ви можете також визначати кілька задач для аркуша, натискаючи кнопку Завантажити/зберегти, щоб зберегти кожну задачу окремо.

На початок сторінки

Методи вирішення засобу «Пошук розв’язання»

Ви можете вибрати будь-який із трьох алгоритмів або методів вирішення в діалоговому вікні Параметри пошуку розв’язання.

 • Нелінійний узагальнений зведений градієнт.    Використовується для нескладних нелінійних задач.

 • Просте лінійне програмування.    Використовується для лінійних задач.

 • Еволюційний.    Використовується для складних задач.

Для отримання додаткових відомостей про ці методи зверніться за адресою:

Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
Incline Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Веб-сайт: http://www.solver.com
Електронна пошта: info@solver.com

Авторські права на програмний код надбудови «Пошук розв’язання» версій 1990-2009 рр. належать компанії Frontline Systems, Inc. Авторські права на версію 1989 р. належать компанії Optimal Methods, Inc.

На початок сторінки

Додаткова довідка з використання засобу «Пошук розв’язання»

Щоб отримати детальну довідку з надбудови "Розв’язувач" від компанії Frontline Systems, відвідайте веб-сторінку Довідка з надбудови "Розв’язувач" на веб-сайті www.solver.com.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×