Вибір цільових аудиторій для вмісту

Вибір цільових аудиторій для вмісту

Просувати вміст для певних аудиторій за допомогою сучасних користувачівSharePoint Online targetting. Ви можете встановити одну або кілька груп як аудиторію для будь-якого файлу, зокрема новин і сторінок. Аудиторія може містити Office 365 груп іAzure Active Directory груп.

Активація цільової аудиторії для бібліотеки

Спочатку Увімкніть націлювання аудиторії, щоб створити властивість аудиторія. 

 1. У бібліотеці виберіть настройки , а потім – Параметри бібліотеки

 2. У розділі загальні параметривиберіть пункт Параметри націлювання на аудиторію

 3. Установіть прапорець Увімкнути націлювання на аудиторію

Вибір аудиторії для файлу

Потім у бібліотеці виберіть файл і виберіть значення для властивості аудиторія в області відомостей.

Увімкнення націлювання аудиторії для веб-частини

 1. Редагування наявної сторінки або створення нового

 2. Редагування або додавання виділеної веб-частини вмісту або веб-частини новин

 3. Виберіть джерело, що включає бібліотеку, яку ввімкнуто для націлювання аудиторії.

 4. У розділі фільтр і сортування активуйте функцію "Увімкнення цільової аудиторії "

 5. Публікування сторінки

Примітки.: 

Огляд

Використовуючи цільові аудиторії, ви можете відображати конкретним групам людей певний вміст, як-от елементи списку або бібліотеки, навігаційні посилання та інші матеріали. Це зручно, якщо потрібно представити інформацію, яка стосується лише певної групи людей. Наприклад, можна додати вміст до бібліотеки документів, що підвищено до одного відділу.

Для будь-якого елемента списку або бібліотеки SharePoint можна вибрати цільові аудиторії. Для цього використовуйте веб-частину "Запит на вміст". Інші типи веб-частин і їхній вміст також можна призначати для аудиторій.

Крім того, ви можете вибирати цільові аудиторії для навігаційних посилань сайту. Вибір цільових аудиторій для посилань спрощує взаємодію з користувачами, оскільки вони бачать лише ті навігаційні посилання, які їх стосуються.

Щоб визначити цільову аудиторію, можна використати один або кілька таких компонентів:

 • групи SharePoint;

 • списки розсилки;

 • Групи безпеки

 • глобальні аудиторії.

  Глобальні аудиторії – це засновані на правилах аудиторії, які обслуговують адміністратори SharePoint.

Будь-який користувач, який має хоча б дозволи співавтора, може вказати цільову аудиторію, якщо йому відоме ім’я аудиторії. Щоб знайти аудиторію за іменем, псевдонімом або описом, натисніть кнопку огляд немає у списку цільові аудиторії .

На початок сторінки

Вибір цільової аудиторії для елементів списку або бібліотеки

Нижче описано, як вибрати цільову аудиторію для всіх елементів із певного списку, коли тип списку – це бібліотека документів. Веб-частина "Запит на вміст" також дає змогу відобразити всі елементи на сайті та його підсайтах або елементи з усіх сайтів у колекції сайтів. Ви можете створити запит, щоб включити вибір цільової аудиторії, налаштований в елементах на сайтах або в колекції сайтів.

Призначення елементів зі списку або бібліотеки для конкретної аудиторії проходить у три етапи.

Крок 1. Увімкнення вибору цільової аудиторії в списку або бібліотеці

Якщо ввімкнути вибір цільової аудиторії в списку або бібліотеці, ви зможете призначати для аудиторії кожен елемент у списку або бібліотеці.

Примітка.: Якщо в списку або бібліотеці SharePoint уже ввімкнуто вибір цільової аудиторії, відобразиться стовпець Цільові аудиторії.

 1. Клацніть список або бібліотеку з елементом, для якого потрібно вибрати цільову аудиторію.

 2. У службі SharePoint Online або SharePoint Server 2019натисніть кнопку настройки, а потім виберіть пункт Настройки списку або настройки бібліотеки документів.

  Меню "Настройки" з вибраним пунктом "Настройки бібліотеки" або Меню "Настройки" з виділеним пунктом "Настройки списку"

  У SharePoint 2016, SharePoint 2013, SharePoint 2010 чи SharePoint 2007 на панелі інструментів списку чи бібліотеки клацніть Настройки, а потім виберіть Настройки списку або Настройки бібліотеки документів.

  Пункт "Настройки списку" на стрічці або Кнопка "Настройки бібліотеки" на стрічці в SharePoint

 3. У розділі Загальні настройки клацніть Параметри цільової аудиторії.

  Параметри цільової аудиторії в розділі "Загальні" на сторінці параметрів бібліотеки або списку
 4. Установіть прапорець Увімкнути вибір цільової аудиторії.

  Прапорець "Увімкнути вибір цільової аудиторії"

Крок 2. Визначення цільової аудиторії в елементах

Увімкнувши в списку або бібліотеці вибір цільової аудиторії, ви можете налаштувати окремі елементи в списку або бібліотеці на відображення одній або кільком аудиторіям.

 1. Для SharePoint Online або SharePoint Server 2019клацніть ліворуч від елемента, для якого потрібно змінити аудиторію, клацніть піктограму відомості Кнопка "Відомості" або "Відкрити область відомостей" , а потім виберіть пункт редагувати всі за властивостями.

  У SharePoint 2016, SharePoint 2013, SharePoint 2010 і SharePoint 2007 клацніть стрілку або три крапки () поруч з іменем елемента в списку чи бібліотеці, а потім виберіть Редагувати властивості або Властивості. У деяких версіях SharePoint, можливо, знадобиться клацнути три крапки () ще раз.

 2. У списку Цільові аудиторії додайте одну або кілька аудиторій.

  Додавання однієї або кількох цільових аудиторій

  Примітка.: Якщо в списку чи бібліотеці ввімкнуто затвердження вмісту або робочий цикл, можливо, елементу доведеться пройти процес затвердження.

 3. Натисніть кнопку Зберегти.

Крок 3. Відображення елемента у веб-частині для SharePoint 2016, SharePoint 2013, SharePoint 2010 або SharePoint 2007

Щоб відобразити елемент списку або бібліотеки SharePoint певній аудиторії, можна скористатися веб-частиною "Запит на вміст". Веб-частина "Запит на вміст" дає змогу створити запит, який може фільтрувати елементи списку або бібліотеки.

Примітка.: У SharePoint Online веб-частина може не відображатися.

У цьому прикладі показано, як відобразити цільовій аудиторії всі елементи з певного списку. Тип списку – бібліотека документів.

 1. На сторінці, де потрібно відобразити елемент, натисніть кнопку Зображення кнопки або настройки Кнопка "Настройки" на рядку заголовка в SharePoint 2016 , а потім виберіть команду редагувати сторінку.

 2. У SharePoint 2010, SharePoint 2013 і SharePoint 2016 перейдіть на вкладку Вставлення та виберіть Веб-частина

  вставлення веб-частини

  У SharePoint 2007 клацніть Додати веб-частину, а потім у розділі За замовчуванням виберіть Веб-частина "Вміст за запитом".

  У розділі Зведення вмісту виберіть Запит на вміст.

  Додавання веб-частини "Вміст за запитом"

  Примітка.: Якщо веб-частини "Запит на вміст" немає, зверніться до адміністратора SharePoint.

 3. Натисніть кнопку Додати.

 4. Щоб SharePoint 2010, 2013 і 2016, клацніть стрілку вниз Стрілка вниз для редагування веб-частини праворуч від веб-частини, а потім у меню виберіть команду змінити веб-частину .

  У SharePoint 2007 натисніть кнопку Редагувати, а потім виберіть команду Змінити спільну веб-частину, щоб відкрити область знарядь для веб-частини.

  Меню "Веб-частина", у якому можна вибрати пункт "Змінити веб-частину"
 5. У розділі Запит в області знарядь виконайте такі дії:

  Список властивостей веб-частини "Запит на вміст" із трьома виносками
  1. Виберіть Показати елементи з наступного списку, а потім укажіть розташування списку.

   Примітка.: У цьому прикладі ми вказуємо конкретний список. Ви можете розширити область, щоб включити елементи в списках із кількох сайтів, клацнувши будь-який інший параметр.

  2. В обов’язковому розділі Тип списку виберіть тип списку, до якого належить елемент. У цьому прикладі ми вибираємо Бібліотека документів. Запит оброблятиме елементи лише в списках вибраного типу.

  3. У розділі Вибір цільової аудиторії виконайте наведені нижче дії.

   Дія

   Виконайте такі дії

   Відображення елементів списку цільовій аудиторії, указаній на кроці 2 "Визначення цільової аудиторії в елементах", коли поточний користувач належить до аудиторії.

   Установіть прапорець Застосувати фільтрацію аудиторії. Це обов’язково для належної роботи запиту.

   Також відображення елементів у списку, для яких не вказано цільову аудиторію. Ці елементи показуються всім.

   Установіть прапорець Включити нецільові елементи. Це не обов’язково.

   Коли сторінка відкрита, вміст у веб-частині показується лише поточним користувачам, які належать до вказаної аудиторії.

На початок сторінки

Призначення веб-частини для аудиторії

SharePoint Веб-частини можуть бути призначені для відображення лише користувачам, які є учасниками певної групи або аудиторії. Таким чином можна створити настроювані сторінки для певних груп.

Примітка.: Як і всі інші веб-частини, веб-частина "Запит на вміст" має список Цільові аудиторії в розділі Додатково в області знарядь. Цей параметр визначає, чи сама веб-частина відображається поточному користувачу. Якщо ні, інші параметри не застосовуються.

Аудиторію можна визначати за допомогою групи SharePoint, списку розсилки, групи безпеки або глобальної аудиторії.

 1. На сторінці, де потрібно відобразити елемент, натисніть кнопку Зображення кнопки або настройки Кнопка "Настройки" на рядку заголовка в SharePoint 2016 , а потім виберіть команду редагувати сторінку.

 2. Щоб SharePoint 2010, 2013 і 2016, клацніть стрілку вниз Стрілка вниз для редагування веб-частини праворуч від веб-частини, а потім виберіть пункт змінити веб-частину.

  Меню "Веб-частина", у якому можна вибрати пункт "Змінити веб-частину"

  У SharePoint 2007 натисніть кнопку Редагувати, а потім виберіть команду Змінити спільну веб-частину, щоб відкрити область знарядь для веб-частини.

 3. У розділі Додатково додайте одне або кілька імен аудиторій до списку Цільові аудиторії.

  Розділ "Додатково" у властивостях веб-частини з виділеною цільовою аудиторію

Коли сторінка відкрита, веб-частина показується лише тим людям, які належать до вказаної аудиторії.

На початок сторінки

Вибір цільової аудиторії для навігаційного посилання

Навігаційне посилання на сервері SharePoint можна налаштувати на відображення лише тим людям, які належать до певної групи або аудиторії. Щоб змінити параметри навігації сайту, потрібно мати хоча б дозвіл розробника.

 1. На сторінці, де потрібно відобразити елемент, натисніть кнопку Зображення кнопки або настройки Кнопка "Настройки" на рядку заголовка в SharePoint 2016 , виберіть пункт Параметри сайту. Якщо Параметри сайтуне відображаються, виберіть пункт відомості про сайт, а потім виберіть пункт Переглянути всі настройки сайту.

 2. Клацніть елемент переходи в розділі зовнішній виглядабо виберіть пункт змінити переходи.

 3. На сторінці Параметри навігації сайту в розділі Структурна навігація: редагування та сортування виберіть Додати посилання.

  Розділ "Структурна навігація" в параметрах навігації з виділеним пунктом "Додати посилання"
 4. У діалоговому вікні Посилання для переходу введіть заголовок і URL-адресу посилання, а потім додайте одне або кілька імен аудиторій до списку Аудиторії.

  Властивості навігаційного посилання з виділеною кнопкою "OK".

  URL-адресу можна скопіювати до буфера обміну, якщо клацнути посилання правою кнопкою миші та вибрати команду Копіювати ярлик. Якщо у вашому браузері не можна цього зробити, перейдіть на сторінку, на яку потрібно створити посилання, і скопіюйте рядок адреси.

Коли сторінка відкрита, навігаційне посилання показується лише тим людям, які належать до вказаної аудиторії.

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×