Вибір рисунка SmartArt

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Кожен макет рисунків SmartArt надає іншим способом Експрес-вмісту а також удосконалення повідомлення. Деякі макети, просто додайте візуальні Польська маркірованого списку, а інші макети (наприклад, організаційних діаграм і діаграм Венна) призначені зобразити певних типів інформації.

Порада : Клацніть заголовок такі додаткові відомості про кожний розділ.

Перед вибором макета для рисунка SmartArt слід визначити основну думку, яку потрібно передати, і спосіб, яким її необхідно відобразити. Оскільки макет можна швидко й легко змінити, спробуйте різні варіанти макетів усіх типів, доки не знайдете той, який найкраще ілюструватиме вашу думку. Тип подібний до категорії, яка може допомогти швидко вибрати відповідний макет для ваших відомостей. Проекспериментуйте з різними типами. Наведена нижче таблиця не є вичерпним списком, але вона може слугувати відправною точкою.

Операція

Рекомендований тип

Відображення непослідовних відомостей.

Список

Відображення етапів процесу або етапів за часовою; створення блок-схеми.

Процес

Відображення постійного процесу.

Цикл

Створення організаційної діаграми.

Ієрархія

Відображення дерева рішень.

Ієрархія

Ілюстрування зв’язків.

Зв'язок

Відображення способу об’єднання частин в одне ціле.

Матриця

Відображення пропорційних відношень із найбільшим компонентом вгорі або внизу.

Піраміда

Надмірне використання зображень для передачі вмісту або акцентування уваги на ньому.

Рисунок

Враховувати обсяг тексту, що у вас, оскільки кількість тексту впливає на вигляд а кількість фігур, що вам потрібно макет. Є кілька основні моменти з підпунктах під ними? Чи відомості про перенесення, більше ваги, ніж зведення точок або навпаки? Загалом, графічних об'єктів SmartArt, найефективніший, коли кількість фігур і кількість тексту обмежено до ключових моментів. Великих обсягів тексту можуть відволікати від візуальної привабливості графічного об'єкта SmartArt і ускладнити донести свою думку візуально. Проте, деякі макети, зокрема Трапеція списку макет у списку тип, під час роботи з великих обсягів тексту.

Для кожного типу рисунка SmartArt доступні багато унікальних макетів. Деякі містять покажчики місця заповнення зображення, а в інших макетах для кожного елемента даних, серед яких і підпункти, передбачено окрему фігуру. В іще одних макетах поєднуються підпункти зі зведеними пунктами. Порівнюючи розташування зведеної інформації та детального викладення, можна визначити, які відомості найбільше привернуть увагу аудиторії. Переконайтеся, що найважливіші дані містяться в найпомітнішому розташуванні.

Деякі макети рисунків SmartArt містять обмежену кількість фігур. Наприклад, макет Стрілки рівноваги типу Зв’язок призначено для відображення двох протилежних за змістом ідей або концепцій. Текст можуть містити лише дві фігури, і макет не можна змінити так, щоб відобразити в ньому більшу кількість ідей або концепцій. Якщо вибрати макет з обмеженою кількістю фігур, можна одразу дізнатися, який вміст не відображатиметься в рисунку SmartArt, оскільки в області тексту поруч із цими елементами замість маркерів буде відображено червоний хрестик (X).

Область тексту із червоними хрестиками (X)

макет «стрілки рівноваги» із 2 фігурами для тексту

Якщо потрібно передати більше двох ідей, перейдіть до іншого макета рисунка SmartArt, у якому міститься більше двох фігур для тексту, наприклад до макета Проста піраміда типу Піраміда. Пам’ятайте, що різні макети передають інформацію по-різному. Наприклад, макет зі стрілками, які вказують праворуч, такий як Простий процес типу Процес, матиме зовсім інший зміст, ніж рисунок SmartArt зі стрілками по колу, такий як Безперервний цикл типу Цикл.

Під час переходу до іншого макета рисунка SmartArt, більшу частину тексту та іншого вмісту, кольорів, стилів, ефектів і параметрів форматування тексту буде автоматично перенесено в новий макет.

Ви можете також ще раз проаналізувати вміст, щоб визначити наявність менш важливих відомостей. Рисунки SmartArt, які містять кілька концепцій і невеликий обсяг тексту, часто найефективніші.

Якщо потрібний макет знайти не вдалося, до рисунка SmartArt можна додати або видалити фігури для настроювання потрібної структури макета. Наприклад, макет Простий процес типу Процес відображається із трьома фігурами, але, можливо, користувачу потрібні лише дві або п’ять. Під час додавання або видалення фігур і редагування тексту розташування фігур і обсяг тексту в їхніх межах оновлюється автоматично, зі збереженням початкового оформлення та меж макета рисунка SmartArt.

Після вибору нового макета відобразиться текст покажчика місця заповнення (наприклад, [Текст]). Текст покажчика місця заповнення не відображається під час друку та демонстрації презентації PowerPoint. Текст покажчика місця заповнення можна замінити на власний. Якщо змінити макет із відображеним текстом покажчика місця заповнення, то цей текст відображатиметься в новому макеті. Зауважте, що фігури, якщо їх не видалити, завжди відображаються та друкуються.

Крім того, слід враховувати доступний простір, де слід розташувати рисунок SmartArt. Наприклад, якщо доступний простір високий і вузький, потрібно вибрати вертикальний макет, такий як макет Східчастий процес типу Процес, а не горизонтальний макет, такий як макет Стрілки процесу типу Процес.

Для деяких макетів визначено фіксовані пропорції, тому вони не займатимуть все вільне місце. Пропорції – це відношення ширини до висоти. Наприклад, якщо розташувати макет Сітчаста матриця типу Матриця в області, ширина якої більша за висоту, для рисунка SmartArt не використовуватиметься весь простір по ширині. Щоб змінити пропорції, можна змінити макет слайда або документа, змінити розмір області, у якій слід розташувати рисунок SmartArt (тобто змінивши вигляд рисунка SmartArt), або перейти до макета рисунка SmartArt з іншими пропорціями.

У колекції Вибір рисунка SmartArt відображає всі наявні макети, на 11 різних типів, всі, списку, процес, циклу, ієрархії, зв'язку, матриці, Пірамідальна, зображення, Office.comі інші. (Типу Office.com відображаються додаткових макетів, доступних на сайті Office.com. Інший тип відображається, лише якщо ви додавання настроюваних рисунків SmartArt і не додати її до однієї з інших типів.) Опис, які пояснюють, які типи інформації підходить для певної макета відображаються в розділі велике зображення з одного боку колекції Вибір рисунка SmartArt .

Список імен і опис макетів див. в статті Опис графічних об’єктів SmartArt.

Вибір одного з макетів

Усі доступні для рисунків SmartArt макети відображаються в типі Усі.

Вибираючи макет, слід пам’ятати, що:

  • макети, які містять стрілки, описують потік або рух у певному напрямку;

  • макети, які замість стрілок містять сполучні лінії, означають зв’язки, але не завжди потік або рух;

  • макети, які не містять сполучних ліній і стрілок, відображають колекцію об’єктів або ідей, які не пов’язані між собою щільними зв’язками.

Список імен і опис макетів див. в статті Опис графічних об’єктів SmartArt.

Якщо потрібно виділити маркірований текст, його можна легко перенести до фігур, які можна розфарбувати, зробити об’ємними або виділити, додавши візуальні ефекти чи анімацію. Якщо використати макет типу Список, можна виділити та підкреслити основні пункти в кольорових фігурах. Макети типу Список дають змогу групувати відомості, які не відповідають поетапному або послідовному процесу. На відміну від макетів типу Процес макети типу Список зазвичай не містять стрілок або спрямованих елементів.

Як показано на наведеному нижче прикладі, після перетворення на рисунок SmartArt маркірований список може виглядати виразніше.

Маркірований список і відповідний рисунок SmartArt

У деяких макетах типу Список містяться фігури з рисунками, завдяки чому текст можна виділити за допомогою невеликих зображень або малюнків. Хоча для відображення рисунків призначено фігури з покажчиком місця заповнення для рисунка, до будь-якої фігури можна додати рисунок як заливку.

Макет ''Вертикальний список зі зсунутими рисунками''
Макет "Вертикальний список зі зсунутими рисунками" з покажчиком місця заповнення для рисунків (маленькі кола ліворуч)

Порада : Розмістіть у рисунку SmartArt основні тези замість великих обсягів тексту та створіть ще один слайд або документ із розгорнутим викладенням основних тез.

Докладні відомості: Список Введіть опис графічних об'єктів SmartArt

На відміну від макетів Список макети типу Процес зазвичай містять спрямовані елементи й використовуються для ілюстрації кроків або етапів у процесах і робочих циклах, наприклад послідовних кроків виконання завдання, загальних етапів розробки продукту або часової шкали чи графіка. Макети типу Процес слід використовувати для демонстрації послідовності кроків, які ведуть до кінцевого результату. За допомогою макетів типу Процес можна відобразити процес вертикально, горизонтально або зі зсувом.

Макет ''Вертикальний процес''
Макет "Вертикальний процес"

макет «простий процес»

Макет "Простий процес" (горизонтальний)

зображення макета «круглий ламаний процес»

Макет "Круговий ламаний процес" (вертикальний і горизонтальний)

Макети типу Процес можна також використовувати для відображення основних дат у графіку виробництва або часової шкали з маркерами етапів.

Макет ''Проста шкала часу''
Макет "Проста шкала часу"

Ще один макет, який зручно використовувати для відображення дат або нумерованих кроків – це макет Стрілки процесу. Номери або дати можна розташовувати в початкових фігурах (колах), а текст для кроків – у додаткових фігурах у формі стрілок.

Макет ''Стрілки процесу''
Макет "Стрілки процесу"

Примітка : Для створення блок-схеми, використовувати такі макети, як Вертикальний Ламаний процеса потім замінити фігури на фігури блок-схеми.

Макет ''Вертикальний ламаний процес''
Макет "Вертикальний ламаний процес"

Докладні відомості: Процес Введіть опис графічних об'єктів SmartArt

Для відтворення поетапних відомостей можна використати макети типу Процес, а макети типу Цикл зазвичай ілюструють циклічний або повторюваний процес. Макети типу Цикл можна використовувати для відображення життєвого циклу продукту або тварини, навчальних циклів, повторюваних процесів, поточних процесів (наприклад, безперервний цикл написання й публікації даних на веб-сайті) або циклу огляду встановлених цілей і продуктивності за рік для працівника.

Макет ''Простий цикл''
Макет "Простий цикл"

Докладні відомості: Циклічна Введіть опис графічних об'єктів SmartArt

Макети типу Ієрархія напевно найчастіше використовуються як організаційні діаграми компаній. Проте макети типу Ієрархія можна також використовувати для відображення дерева рішень, генеалогічних дерев або родин продуктів.

Макет ''Горизонтальна ієрархія з підписами''
Макет "Горизонтальна ієрархія з підписами"

Примітка : Якщо ви хочете, щоб створити організаційну діаграму, скористайтеся макет Організаційної діаграми , ім'я та назву організації макета або макет Організаційна діаграма із зображеннями . Під час використання цих макети, додаткові можливості, наприклад фігури помічника й висячі макети, стане доступною. Ви можете дізнатися більше про створення організаційної діаграми можна знайти у статті створення організаційної діаграми за допомогою рисунків SmartArt.

Макет ''Організаційна діаграма''
Макет "Організаційна діаграма"

Макет ''Організаційна діаграма з іменами та посадами''

Макет ''Організаційна діаграма з іменами та посадами''

Макет ''Організаційна діаграма з рисунками''

Макет ''Організаційна діаграма з рисунками''

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу «ієрархія»

Макети типу зв'язок відображення nonprogressive, nonhierarchical зв'язків між частинами (наприклад, пазова або перекриття поняття) і зазвичай зобразити концептуальна зв'язки та з'єднання між двома або більше наборів дій. Приклади макетів зв'язку є діаграм Венна, які показують як областей та поняттями перекриває та об'єднуються в центрі перетину; цільовий макети, які показують локалізації; та радіальні макети, які показують зв'язки центральне ядро або концепції. Ви можете дізнатися більше про створення діаграм Венна можна знайти у статті створення діаграми Венна.

Макет ''Проста Венна''
Макет "Простий Венна"

макет «проста цільова»

Макет "Простий цільовий"

Макет ''Проста радіальна''

Макет "Простий радіальний"

Радіальні макети можна також використовувати для відображення частин, які поєднуються та утворюють одну основну або центральну ідею.

Макет ''Радіальна, що сходиться''
Макет "Радіальний, що сходиться"

Докладні відомості: Тип зв'язку Опис графічних об'єктів SmartArt

Макети типу Матриця зазвичай двовимірні та використовуються для класифікації відомостей. Вони дають змогу відображати відношення частин із цілим або основною концепцією. Макети ''Матриця'' доречно використовувати, якщо є чотири (або менше) основні пункти та великий обсяг тексту.

макет «проста матриця»
Макет "Проста матриця"

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу матриці

Макети типу Піраміда дають змогу відобразити пропорційні або ієрархічні відношення, які зазвичай будуються вгору. Їх зручно використовувати для відомостей, які потрібно відобразити зверху вниз або знизу вгору. Щоб продемонструвати горизонтальну структуру, слід використати макет типу макет ''Ієрархія''.

макет «проста піраміда»
Макет "Проста піраміда"

Макети типу Піраміда можна також використовувати для передачі концептуальних ідей. Наприклад, у макеті Пірамідальний список можна вводити текст у фігурах за межами піраміди.

Макет ''Пірамідальний список''
Макет "Пірамідальний список"

Докладні відомості: Пірамідальна Введіть опис графічних об'єктів SmartArt

Макети типу Рисунок використовуються, коли за допомогою рисунка потрібно передати ідею із застосуванням пояснювального тексту або без нього, або якщо рисунками потрібно доповнити список або процес.

Макет рисунка SmartArt ''Рисунок із текстом у рамці''
Макет "Рисунок із текстом у рамці"

зображення  макета «список заголовків рисунків»

Макет "Список заголовків рисунків"

Макет рисунка SmartArt ''Акцентований процес зі зсунутими рисунками''

Макет "Акцентований процес зі зсунутими рисунками"

Докладні відомості: Зображення Введіть опис графічних об'єктів SmartArt

У типі Office.com відображаються додаткові макети, доступні на сайті Office.com. Цей тип періодично оновлюватиметься новими макетами.

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу Office.com

Цей тип можна використовувати для настроюваних рисунків SmartArt, які не відповідають жодному з описаних вище типів.

Вибравши графічний об'єкт SmartArt, який вам підходить, можна редагувати та настроїти його для подальшого зібратися вашим потребам. Читайте такі статті, щоб дізнатися більше про роботу з графічних об'єктів SmartArt, які ви створюєте:

Див. також

Заміна маркірованого тексту списком у смарт рисунка SmartArt

Перетворення зображень на слайді на рисунок SmartArt

Перетворення тексту слайда на рисунок SmartArt

Коли слід використовувати рисунок SmartArt, і коли слід використовувати діаграми?

Кожен макет рисунків SmartArt надає іншим способом Експрес-вмісту а також удосконалення повідомлення. Деякі макети, просто додайте візуальні Польська маркірованого списку, а інші макети (наприклад, організаційних діаграм і діаграм Венна) призначені зобразити певних типів інформації.

У цій статті

Зауваження щодо вибору макета для рисунка SmartArt

Типи макетів

Зауваження щодо вибору макета для рисунка SmartArt

Перш ніж вибрати макет для рисунка SmartArt, запитайте себе, які потрібно передати, і чи хочете ви відомостей для відображення певним чином. Після того, як ви можете швидко й легко змінювати макет, спробуйте різні варіанти макетів (у всіх типах), доки не буде знайти той, який краще відображено повідомлення. Тип схожий на категорії, які дають змогу швидко вибрати відповідну макета для вашої інформації. Експериментування з різних типів за допомогою у наведеній нижче таблиці як основу.

Примітка : У таблиці покликаний допомогти вам розпочати роботу і це не вичерпний список.

Дія

Рекомендований тип

Відображення непослідовних відомостей.

Список

Відображення етапів процесу або етапів за часовою шкалою.

Процес

Відображення постійного процесу.

Цикл

Створення організаційної діаграми.

Ієрархія

Відображення дерева рішень.

Ієрархія

Ілюстрування зв’язків.

Зв'язок

Відображення способу об’єднання частин в одне ціле.

Матриця

Відображення пропорційних відношень із найбільшим компонентом вгорі або внизу.

Піраміда

Слід також враховувати кількість наявного тексту, оскільки часто обсяг тексту впливає на вигляд і кількість фігур, які потрібні в макеті. Потрібно відобразити кілька основних пунктів, під якими розташовано кілька підпунктів? На чому слід акцентувати увагу – на окремих деталях чи на зведенні? Загалом рисунки SmartArt максимально ефективні, коли кількість фігур і тексту обмежується лише основними моментами. Велика кількість тексту може відвернути увагу від оформлення рисунка SmartArt та ускладнити передавання думки. Проте в деяких макетах, наприклад у макеті Трапецієподібний список типу Список, цілком доречно використовувати великий обсяг тексту.

Для кожного типу рисунка SmartArt кількість унікальних макети доступні. Деякі макети складаються з окремих фігур для кожного елемента даних, зокрема підпунктах. Макети поєднання підпунктах із їх зведення точок. Переглянувши розташування зведені відомості щодо відомостей дає змогу отримати уявлення про яких відомості буде привернути увагу більшості з аудиторією. Переконайтеся, що найважливіші даних є в положення найбільше уваги.

Деякі макети для рисунків SmartArt містять обмежена кількість фігур. Наприклад, макет Стрілки рівноваги типу зв'язок призначено для відображення двох протилежну ідей або понять. Лише кілька фігур може містити текст, а також змінити макет не відображати більше ідей або понять. Якщо потрібно вибрати макет із обмежена кількість фігур, це можна дізнатися вмістом не відображатимуться на рисунку SmartArt, оскільки червоний хрестик (а не маркера) з'явиться поруч із цих елементів в області "текст".

Область тексту із червоними хрестиками (X)

макет «стрілки рівноваги» із 2 фігурами для тексту

Якщо потрібно відобразити більше двох ідей, перейдіть до іншого макета, який містить більше двох фігур для тексту, наприклад макет Простапіраміда типу. Зверніть увагу, що змінення макетів або типи можуть змінювати значення даних. Наприклад, макет зі стрілками, які вказують на панелі праворуч, наприклад простий процес типу процес , має різні значення у графічному об'єкті SmartArt зі стрілками по колу, таких як Безперервний цикл типу цикл .

Під час перемикання макетів, більшу частину тексту та інших вмісту, кольорів, стилів, ефектів і форматування тексту буде автоматично перенесено в новий макет.

Ви можете також ще раз проаналізувати вміст, щоб визначити наявність менш важливих відомостей. Рисунки SmartArt, які містять кілька концепцій і невеликий обсяг тексту, часто найефективніші.

Якщо не вдається знайти точний макет, який ви хочете, ви можете Додавання та видалення фігур на рисунку SmartArt, щоб змінити структуру макета. Наприклад, макет простий процес типу процес , відобразиться три фігур, але процесу, можливо, потрібно лише дві фігури, або вона, можливо, потрібно п'ять фігур. Під час додавання або видалення фігури та редагування тексту, розташування фігури та обсягу тексту в цих фігури буде автоматично оновлено – збереження вихідної оформлення та межі макета для рисунка SmartArt.

Якщо вибрати новий макет, відображається текст покажчика місця заповнення (наприклад, [текст]). Текст покажчика місця заповнення не друкуються та не відображаються під час показу презентації Microsoft Office PowerPoint 2007 . Покажчик місця заповнення тексту можна замінити на власний вміст. Під час змінення макета з текст покажчика місця заповнення, які з'являються, ви побачите текст покажчика місця заповнення в новий макет. Зверніть увагу, що фігури завжди відображається друкуються, якщо їх видалення.

Крім того, слід враховувати доступний простір, де слід розташувати рисунок SmartArt. Наприклад, якщо доступний простір високий і вузький, потрібно вибрати вертикальний макет, такий як макет Східчастий процес типу Процес, а не горизонтальний макет, такий як макет Стрілки процесу типу Процес.

Деякі макети має фіксовані зберегти пропорції, тому вони не може зайняти весь простір. Зберегти пропорції посилається на співвідношення ширини та висоти. Наприклад, якщо розташувати Сітчаста матриця макета матриці типу в області, яка ширше, ніж висоту, графічний об'єкт SmartArt не використовуватиме всі ширина пробіл. Змінення зберегти пропорції, можна змінити макет слайда або документа, змінення розміру місце, де ви розміщуєте графічний об'єкт SmartArt (тим самим змінення вигляду рисунка SmartArt), або перейдіть до макета з різними пропорції.

На початок сторінки

Типи макетів

У кожному макеті надається власний спосіб відтворення змісту й оформлення ідеї. У деяких макетах до маркірованого списку просто додається оформлення, а інші (наприклад, організаційні діаграми та діаграми Венна) створені для відображення спеціальних відомостей.

У колекції Вибір рисунка SmartArt відображає всі наявні макети, на дев'ять різних типів – Усі, списку, процес, циклу, ієрархії, зв'язку, матриці, піраміда та інші. ( Інший тип відображається, лише якщо ви додавання настроюваних рисунків SmartArt і не додати її до однієї з інших типів.) Опис, які пояснюють, які типи інформації підходить для певної макета відображаються в розділі велике зображення з одного боку колекції Вибір рисунка SmartArt . Список імен макетів та їхній Опис наведено в статті Опис рисунків SmartArt графічних об'єктів.

Усі

Усі доступні для рисунків SmartArt макети відображаються в типі Усі.

Вибираючи макет, слід пам’ятати, що:

  • макети, які містять стрілки, описують потік або рух у певному напрямку;

  • макети, які замість стрілок містять сполучні лінії, означають зв’язки, але не завжди потік або рух;

  • макети, які не містять сполучних ліній і стрілок, відображають колекцію об’єктів або ідей, які не пов’язані між собою щільними зв’язками.

Список імен макетів та їхній Опис наведено в статті Опис рисунків SmartArt графічних об'єктів.

Список

Якщо потрібно виділити маркірований текст, його можна легко перенести до фігур, які можна розфарбувати, зробити об’ємними або виділити, додавши візуальні ефекти чи анімацію. Якщо використати макет типу Список, можна виділити та підкреслити основні пункти в кольорових фігурах. Макети типу Список дають змогу групувати відомості, які не відповідають поетапному або послідовному процесу. На відміну від макетів типу Процес макети типу Список зазвичай не містять стрілок або спрямованих елементів.

Як показано на наведеному нижче прикладі, після перетворення на рисунок SmartArt маркірований список може виглядати виразніше.

Маркірований список і відповідний рисунок SmartArt

Деякі макети списку містити фігури, зображення, щоб ви можете акцентування текст з невеликим зображенням або креслення. Хоча рисунок покажчика місця заповнення форми призначено для відображення зображень, можна Додати зображення як заповненнябудь-яку фігуру.

Макет ''Вертикальний список зі зсунутими рисунками''
Макет "Вертикальний список зі зсунутими рисунками" з покажчиком місця заповнення для рисунків (маленькі кола ліворуч)

Порада : Розмістіть у рисунку SmartArt основні тези замість великих обсягів тексту та створіть ще один слайд або документ із розгорнутим викладенням основних тез.

Процес

На відміну від макетів Список макети типу Процес зазвичай містять спрямовані елементи й використовуються для ілюстрації кроків або етапів у процесах і робочих циклах, наприклад послідовних кроків виконання завдання, загальних етапів розробки продукту або часової шкали чи графіка. Макети типу Процес слід використовувати для демонстрації послідовності кроків, які ведуть до кінцевого результату. За допомогою макетів типу Процес можна відобразити процес вертикально, горизонтально або зі зсувом.

Макет ''Вертикальний процес''
Макет "Вертикальний процес"
макет «простий процес»
Макет "Простий процес" (горизонтальний)
зображення макета «круглий ламаний процес»
Макет "Круговий ламаний процес" (вертикальний і горизонтальний)

Макети типу Процес можна також використовувати для відображення основних дат у графіку виробництва або часової шкали з маркерами етапів.

Макет ''Проста шкала часу''
Макет "Проста шкала часу"

Ще один макет, який зручно використовувати для відображення дат або нумерованих кроків – це макет Стрілки процесу. Номери або дати можна розташовувати в початкових фігурах (колах), а текст для кроків – у додаткових фігурах у формі стрілок.

Макет ''Стрілки процесу''
Макет "Стрілки процесу"

Порада : Створення блок-схеми, використовуйте такі макети, як Вертикальний Ламаний процеса потім замінити фігури на фігури блок-схеми.

Макет ''Вертикальний ламаний процес''
Макет "Вертикальний ламаний процес"

Цикл

Для відтворення поетапних відомостей можна використати макети типу Процес, а макети типу Цикл зазвичай ілюструють циклічний або повторюваний процес. Макети типу Цикл можна використовувати для відображення життєвого циклу продукту або тварини, навчальних циклів, повторюваних процесів, поточних процесів (наприклад, безперервний цикл написання й публікації даних на веб-сайті) або циклу огляду встановлених цілей і продуктивності за рік для працівника.

Макет ''Простий цикл''
Макет "Простий цикл"

Ієрархія

Можливо, найбільш поширені використання макетів в ієрархії тип є організаційної діаграми з компанії. Але структурні макети також можна використовувати для відображення дерева рішень або сімейство продуктів.

Макет ''Горизонтальна ієрархія з підписами''
Макет "Горизонтальна ієрархія з підписами"

Порада : Якщо ви хочете, щоб створити організаційну діаграму, скористайтеся макет Організаційної діаграми . Під час використання цього макет, додаткові можливості, наприклад фігури помічника й висячі макети, стане доступною.

Макет ''Організаційна діаграма''
Макет організаційної діаграми

Зв’язок

Макети типу Зв’язок відображають статичні зв’язки між частинами без ієрархічної структури (наприклад, взаємозв’язок або перекриття концепцій) і зазвичай описують концептуальні зв’язки або відношення між двома або більше наборами об’єктів. Чудовий приклад макетів типу Зв’язок – діаграма Венна, у якій демонструється спосіб перекриття областей або концепцій та їхня поведінка в області перекриття; цільові макети, які відображають відношення; радіальні макети, які демонструють зв’язок із центральним ядром або концепцією.

Макет ''Проста Венна''
Макет "Простий Венна"
макет «проста цільова»
Макет "Простий цільовий"
Макет ''Проста радіальна''
Макет "Простий радіальний"

Радіальні макети можна також використовувати для відображення частин, які поєднуються та утворюють одну основну або центральну ідею.

Макет ''Радіальна, що сходиться''
Макет "Радіальний, що сходиться"

Матриця

Макети типу Матриця зазвичай двовимірні та використовуються для класифікації відомостей. Вони дають змогу відображати відношення частин із цілим або основною концепцією. Макети ''Матриця'' доречно використовувати, якщо є чотири (або менше) основні пункти та великий обсяг тексту.

макет «проста матриця»
Макет "Проста матриця"

Піраміда

Макети типу піраміда відображення пропорційних або ієрархічні зв'язки, які зазвичай створюють вгору. Вони найкраще працюють з інформацією, яку потрібно відобразити зверху вниз або знизу. Якщо потрібно показати горизонтальна ієрархія, який слід вибрати макет ієрархія.

макет «проста піраміда»
Макет "Проста піраміда"

Макети типу Піраміда можна також використовувати для передачі концептуальних ідей. Наприклад, у макеті Пірамідальний список можна вводити текст у фігурах за межами піраміди.

Макет ''Пірамідальний список''
Макет "Пірамідальний список"

Інше

Цей тип можна використовувати для настроюваних рисунків SmartArt, які не відповідають жодному з описаних вище типів.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×