Вибір параметрів автовиправлення для перевірки написання з великої букви, виявлення орфографічних помилок і вставлення символів

Вибір параметрів автовиправлення для перевірки написання з великої букви, виявлення орфографічних помилок і вставлення символів

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Ви можете використовувати функцію автовиправлення, щоб виправляти помилки, перевіряти написання з великої букви та виявляти неправильно написані слова, а також щоб вставляти символи та інші частини тексту. За замовчуванням у функції автовиправлення використовується стандартний список типових символів і неправильно написаних слів, але його можна доповнювати та змінювати.

Примітка : Текст гіперпосилань автоматично не виправляється.

Усі завдання, описані в цій статті, виконуються на вкладці Автовиправлення.

Діалогове вікно "автовиправлення"

Спочатку відкрийте вкладку Автовиправлення, дотримуючись вказівок для своєї програми Office, а потім виберіть нижче потрібне завдання.

Розташування вкладки "Автовиправлення" в програмі Office

Усі програми, окрім Outlook:

 • Виберіть елементи Файл > Параметри > Правопис > Параметри автовиправлення.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

Outlook:

 • Виберіть елементи Файл >Параметри > Пошта > Параметри редактора > Правопис > Параметри автовиправлення.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

Програми Word, Excel, Access і PowerPoint

 • Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть елементи Параметри [назва програми] > Правопис > Параметри автозаміни.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

Outlook:

 • Відкрийте електронний лист, натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть елементи Параметри редактора > Правопис > Параметри автозаміни.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

OneNote, Project, Publisher та Visio:

 • У меню Знаряддя виберіть пункт Параметри автозаміни.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

На вкладці Автовиправлення ви можете ввімкнути або вимкнути різні параметри, які дають змогу автоматично виправляти написання великих букв.

На вкладці Автовиправлення встановіть або зніміть будь-який із таких прапорців:

 • Виправляти ДВі ВЕликі букви на початку слова.

 • Робити перші букви речень великими.

 • Робити перші букви клітинок таблиць великими.

 • Назви днів із великої букви.

 • Виправляти наслідки випадкового натискання cAPS LOCK.

Ви можете настроїти винятки для деяких правил введення великих букв. Настроєні винятки застосовуватимуться до всіх програм Office, у яких підтримується функція автовиправлення. Це означає, що зміни, внесені до цього списку в одній програмі, також вплинуть на інші програми.

На вкладці Автовиправлення натисніть кнопку Винятки, а потім виконайте одну з таких дій:

 • Якщо встановлено прапорець Виправляти ДВі ВЕликі букви на початку слова, а вам потрібно, щоб функція автовиправлення не виправляла певне слово, у якому використовуються великі та малі букви (наприклад, якщо це акронім зі словами в різних регістрах, як-от "СДу"), виберіть вкладку ДВі ВЕликі.

  Щоб додати слово до списку винятків, введіть його в поле та натисніть кнопку Додати. Щоб видалити слово, виділіть його та натисніть кнопку Видалити.

 • Якщо встановлено прапорець Робити перші букви речень великими, а вам потрібно, щоб функція автовиправлення не заміняла першу букву на велику в певних скороченнях (наприклад, "буд."), виберіть вкладку Перша буква.

  Щоб додати слово до списку винятків, введіть його в поле та натисніть кнопку Додати. Щоб видалити слово, виділіть його та натисніть кнопку Видалити.

Примітка : У деяких програмах Office також можна скористатися параметром Автоматично додавати слова до списку. Цей параметр застосовується під час редагування файлу або елемента. Якщо функція автовиправлення замінить щось не так, натисніть клавіші Ctrl+Z, щоб скасувати це виправлення. Якщо прапорець Автоматично додавати слова до списку встановлено, скасовані виправлення додаватимуться до списку винятків.

Функцію автовиправлення можна використати для таких дій:

 • Автоматичне виявлення й виправлення помилок. Наприклад, якщо введено дял із пробілом, функція автовиправлення дає змогу виправити його на для. Якщо введено Цеб удинок із пробілом, помилку буде виправлено на Це будинок.

 • Швидке вставлення символів. Наприклад, введіть (c), щоб вставити ©. Якщо у вбудованому списку автовиправлення немає потрібних символів, можна додати потрібні записи.

 • Швидке вставлення тексту довільної довжини. Якщо потрібно часто вводити одну й ту саму фразу (наприклад, прибуток на інвестований капітал), можна настроїти програму так, щоб вона автоматично вводила цю фразу після введення сполучення букв пні.

Усі дані для функції автовиправлення вводяться у два паралельні списки слів. У першому списку містяться слова, які ви вводите, а в другому – слова або фрази, на які програма автоматично замінює введене вами слово.

Список автовиправлення

Список автовиправлення застосовується до всіх програм Office, які підтримують цю функцію. Це означає, що будь-які зміни, внесені до цього списку в одній програмі Office, впливають і на інші програми.

Додавання, змінення та видалення текстового елемента до списку автовиправлення

 1. На вкладці Автовиправлення встановіть прапорець Заміняти текст під час введення.

 2. У полі Замінити введіть слово або фразу, у яких ви часто робите помилку (наприклад, введіть звиайно).

 3. У полі На введіть правильний варіант цього слова (наприклад, введіть звичайно).

 4. Натисніть кнопку Додати.

Щоб змінити текст заміни для цього елемента, виберіть його в списку та введіть нове значення в полі На.

Щоб видалити елемент, виберіть його в списку та натисніть кнопку Видалити.

Додавання Автовиправлення для символу

Якщо список вбудованих автовиправлення не містить символи, які потрібно, можна додати записи.

 1. На вкладці Вставлення в групі Символи послідовно клацніть Символ та Інші символи.

  Знімок екрана оповіщення про вхідний виклик, яке повідомляє про те, що вас викликає інший користувач

 2. Клацніть вкладку символи або Спеціальні символи .

 3. Виберіть потрібний символ або спеціальні символи, які потрібно встановити як автозаміни.

 4. Натисніть кнопку автовиправлення.

  Символ відображається в полі з .

 5. У полі замінити введіть текстову послідовність, яку Word автоматично змінити символ або символи, які ви вибрали, наприклад \alpha.

 6. Натисніть кнопку Додати.

 7. Натисніть кнопку OK.

 8. Закрийте діалогове вікно символ .

Якщо ви часто використовуєте слово, відсутнє в основному словнику, але схоже на якесь інше слово в ньому, функція автовиправлення може ускладнити роботу, оскільки постійно намагатиметься змінити написання потрібного вам слова. Ви можете вирішити цю проблему, додавши слово до списку винятків, тобто набору слів, які функція автовиправлення не змінює.

 1. На вкладці Автовиправлення натисніть кнопку Винятки, а потім відкрийте вкладку Решта.

 2. Введіть слово, яке потрібно пропускати під час автовиправлення, у полі Не заміняти.

 3. Послідовно натисніть кнопки Додати й ОК.

Примітки : 

 • Якщо слово додати до списку винятків, воно також додасться до стандартного настроюваного словника в засобі перевірки орфографії.

 • Список винятків застосовується до всіх програм Office, які підтримують функцію автовиправлення. Це означає, що всі слова, додані до винятків в одній програмі, стануть винятками також і в інших програмах Office.

Якщо під час редагування документа функція автовиправлення пропонує небажану зміну, ви можете скасувати її, натиснувши клавіші Ctrl+Z. Ви також можете настроїти програму Office таким чином, щоб вона автоматично додавала слова до списку винятків, коли ви скасовуєте пропоновані зміни. Після того як слово буде додано до списку винятків, функція автовиправлення не буде змінювати його.

Примітка :  Список винятків застосовується до всіх програм Office, які підтримують функцію автовиправлення. Це означає, що всі слова, додані до винятків в одній програмі, стануть винятками також і в інших програмах Office.

 1. На вкладці Автовиправлення натисніть кнопку Винятки, а потім відкрийте вкладку Решта.

 2. Установіть прапорець Автоматично додавати слова до списку.

 3. Натисніть кнопку OK.

Якщо ви хочете вимкнути всі автоматичні зміни, які робить функція автовиправлення, виберіть вкладку Автовиправлення, а потім:

 • Зніміть усі прапорці у верхній частині вкладки, щоб вимкнути автоматичне введення великих букв.

 • Зніміть прапорець Заміняти текст під час введення, щоб вимкнути всі автоматичні заміни тексту.

Після інсталяції Microsoft Office функція автовиправлення за замовчуванням перевіряє та виправляє слова з помилками відповідно до основного словника в засобі перевірки орфографії. За потреби ви можете впевнитись, що використовується саме цей словник.

 1. На вкладці Автовиправлення встановіть прапорець Автоматично виправляти орфографічні помилки, якщо його знято,

 2. Якщо ви змінили настройку, натисніть кнопку OK, щоб активувати її.

Див. також

Настроювання або вимкнення автоматичного форматування тексту (функції автоформату)

Додавання слів до словника засобу перевірки орфографії або редагування їх у ньому

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×