Веб-частина перегляду сторінок

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Веб-частина перегляду сторінок використовується для відображення веб-сторінки, файлу або папки на сторінці веб-частини. Щоб зв’язатися зі вмістом, вставте гіперпосилання, шлях до файлу або ім’я папки.

Примітки : 

 • Веб-частину перегляду сторінок можна використати лише у браузері, який підтримує HTML-елементи IFRAME.

 • Для відображення файлу або папки потрібен Microsoft Internet Explorer.

У цій статті

Способи, якими можна використовувати веб-частину перегляду сторінок

Відображення веб-сторінки на сторінці веб-частини за допомогою веб-частини перегляду сторінок

Настроювані властивості веб-частини перегляду сторінок

Спільні властивості веб-частин

Способи використання веб-частини перегляду сторінок

Веб-частина перегляду сторінок може використовуватися для відображення:

 • Улюбленого інтернет-джерела новин у спеціальному розділі зведення новин на сторінці веб-частини.

 • Списку активних файлів робочих груп на мережному сервері, які потрібно регулярно переглядати.

 • Документа або електронної таблиці, які часто використовуються.

На початок сторінки

Як веб-частина перегляду сторінок відображає веб-сторінку на сторінці веб-частини

Зв’язаний вміст веб-частини перегляду сторінок ізольовано від решти вмісту сторінки веб-частини за допомогою HTML-елемента IFRAME. Цей елемент забезпечує відсутність конфліктів між будь-якими HTML-елементами, які відображено як вміст веб-частини перегляду сторінок, і рештою HTML-елементів на сторінці веб-частини. Наприклад, сторінка відображатиметься неправильно, якщо сторінка веб-частини вже містить HTML-елемент FORM, а зв’язаний вміст також містить HTML-елемент FORM, який перебуває поза HTML-елементом IFRAME.

Веб-частина перегляду сторінок відображає вміст асинхронно з рештою сторінки. Це означає, що інші веб-частини на сторінці можна переглядати та використовувати, якщо після переходу за гіперпосиланням вміст не відображається тривалий час.

На початок сторінки

Настроювані властивості веб-частини перегляду сторінок

Нижче наведено настроювані властивості веб-частини перегляду сторінок.

Примітка : Ці додаткові властивості неможливо переглядати та редагувати в особистому поданні.

Властивість

Опис

Група Веб-сторінка, Папка або Файл

Визначає тип вмісту, який потрібно відобразити у веб-частині перегляду сторінок.

Виберіть одне з таких значень:

 • Веб-сторінка     Виберіть цей параметр, якщо потрібно відобразити веб-сторінку як вміст веб-частини перегляду сторінок. Цей параметр автоматично вводить протокол передавання гіпертексту (http://) в текстовому полі Посилання та приховує кнопку Огляд, якщо її відображено. Цей параметр є значенням за промовчанням.

 • Папка     Виберіть цей параметр, якщо потрібно відобразити список файлів у папці. Цей параметр приховує кнопку Огляд, якщо її відображено.

 • Файл     Виберіть цей параметр, щоб відобразити вміст файлу. Цей параметр також відображає кнопку Огляд під текстовим полем Посилання. Файл відкривається в окремому вікні браузера або всередині веб-частини, якщо застосунок, за допомогою якого він відкривається, підтримує вбудовану активацію файлу у вікні браузера.

Посилання

Вказує гіперпосилання, папку або файл для зв’язування зі вмістом, який потрібно відобразити у веб-частині перегляду сторінок:

 • Якщо вибрано варіант Веб-сторінка, необхідно ввести припустиме гіперпосилання. Можна використати два припустимих протоколи гіперпосилань:

  • Протокол передавання гіпертексту (http://)

  • Протокол захищеного передавання гіпертексту (https://), в якому використовується шифрування за протоколом SSL

   Допускається використання абсолютних або відносних URL-адрес. Однак, шляхи до файлів використовувати не можна.

 • Якщо вибрано варіант Папка, необхідно ввести припустиме розташування локальної або мережної папки. Для відображення папки потрібен Microsoft Internet Explorer.

 • Якщо вибрано варіант Файл, необхідно ввести припустимий шлях до файлу. Для відображення файлу потрібен Microsoft Internet Explorer. Щоб знайти файл, можна також натиснути кнопку Огляд.

На початок сторінки

Загальні властивості веб-частин

Усі веб-частини мають спільний набір властивостей, які керують їх оформленням, макетом і додатковими характеристиками.

Примітка : Спільні властивості веб-частин, які відображаються в області інструментів, можуть відрізнятися від властивостей, описаних у цьому розділі. Цьому є кілька причин:

 • Розділ Додатково відображається в області знарядь за наявності в користувача відповідного дозволу.

 • Розробник веб-частин може вимкнути відображення деяких спільних властивостей або створити та відобразити додаткові властивості, не зазначені нижче для розділів Оформлення, Макет і Додатково області інструментів.

 • Деякі настройки дозволів та властивостей можуть забороняти відображення або приховувати властивості веб-частин.

Оформлення

Властивість

Опис

Заголовок

Визначає заголовок веб-частини, який відображається в її рядку заголовка.

Висота

Визначає висоту веб-частини.

Ширина

Визначає ширину веб-частини.

Стан кольору

Визначає, чи має відображатися на сторінці вся веб-частина, коли користувач відкриває сторінку веб-частин. За промовчанням ця властивість має значення Normal, і відображається вся веб-частина. Якщо властивість має значення Minimized, відображається лише рядок заголовка.

Тип кольору

Визначає, чи має відображатися рядок заголовка та межа рамки веб-частини.

Макет

Властивість

Опис

Приховано

Визначає, чи відображатиметься веб-частина, коли користувач відкриє сторінку. Якщо прапорець установлено, то веб-частина відображатиметься тільки під час створення сторінки. У такому разі до заголовка додається позначка (Приховано).

Можна приховати веб-частину, якщо вона використовується лише для постачання даних до інших веб-частин, і користувач не працює з нею безпосередньо.

Напрямок

Визначає напрямок тексту у вмісті веб-частини. Наприклад, арабській мові відповідає напрямок письма справа наліво, а українській, як і більшості європейських мов, – зліва направо. Цей параметр може бути доступний не для всіх типів веб-частин.

Зона

Визначає зону сторінки веб-частин, в якій розташовано веб-частину.

Примітка : Зони сторінки веб-частин не відображаються у списку за відсутності дозволу на зміну зони.

Індекс зони

Визначає номер веб-частини в зоні, якщо зона містить кілька веб-частин.

Номер слід указати в текстовому полі як додатнє ціле число.

Якщо веб-частини пронумеровано згори донизу, веб-частина з номером 1 відображається вгорі зони. Якщо веб-частини в зоні пронумеровано зліва направо, веб-частина з номером 1 відображається з лівого краю зони.

Наприклад, якщо до пустої зони, у якій веб-частини розміщуються зверху вниз, додати нову веб-частину, індекс зони буде 0. Якщо додати другу веб-частину до нижньої частини зони, індекс зони цієї веб-частини буде 1. Щоб перемістити другу веб-частину у верхню частину зони, укажіть для другої веб-частини індекс 0, а для першої веб-частини – індекс 1.

Примітка : Значення властивості Zone Index для кожної веб-частини в зоні має бути унікальним. Тому зміна індексу зони для поточної веб-частини може викликати зміну значень цієї властивості для інших веб-частин зони.

Додатково

Властивість

Опис

Дозволити згортання

Указує, чи можна згорнути веб-частину.

Дозволити закриття

Указує, чи можна видалити веб-частину зі сторінки веб-частин.

Дозволити приховування

Указує, чи можна приховати веб-частину.

Дозволити зміну зони

Показує, чи можна перемістити веб-частину до іншої зони.

Дозволити підключення

Указує, чи може веб-частина зв'язуватися з іншими веб-частинами.

Дозволити зміну в особистому поданні

Указує, чи можна змінювати властивості веб-частини в особистому поданні.

Режим експорту

Визначає рівень даних, які дозволено експортувати, для цієї веб-частини. Залежно від настройок цей параметр може бути недоступний.

URL заголовка

Зазначає URL-адресу файлу, який містить додаткові відомості про веб-частину. Вміст цього файлу відображається в окремому вікні браузера, якщо клацнути заголовок веб-частини.

Опис

Зазначає текст підказки, яка відображається, якщо навести вказівник миші на заголовок або значок веб-частини. Значення цієї властивості можна використовувати для пошуку веб-частини за допомогою команди Пошук меню Пошук веб-частин в області інструментів таких галерей веб-частин: «Вузол», «Віртуальний сервер» і «Сторінка веб-частин».

URL заголовка

Зазначає розташування файлу, який містить довідкові відомості про веб-частину. Довідкові відомості відображаються в окремому вікні браузера, якщо вибрати команду Довідка в меню веб-частини.

Режим довідки

Указує, як браузер має відображати довідку для веб-частини.

Виберіть одне з таких значень:

 • Модальний — відкривається окреме вікно браузера, якщо браузер надає таку можливість. Для повернення до веб-сторінки користувач має закрити це вікно.

 • Немодальний — відкривається окреме вікно браузера, якщо браузер надає таку можливість. Для повернення до веб-сторінки закривати це вікно не треба. Це значення за промовчанням.

 • Перехід. Веб-сторінка відкривається в поточному вікні браузера.

Примітка : Хоча в настроюваних веб-частинах Microsoft ASP.NET підтримується така властивість, статті довідки Windows SharePoint Services 3.0 за замовчуванням відкриваються лише в окремому вікні браузера.

URL значка каталогу

Визначає розташування файлу зображення, який має використовуватися як значок веб-частини у списку веб-частин. Розмір зображення має бути 16 на 16 пікселів.

URL значка заголовка

Визначає розташування файлу зображення, який має використовуватися в рядку заголовка веб-частини. Розмір зображення має бути 16 на 16 пікселів.

Повідомлення про помилку імпорту

Визначає повідомлення, яке відображається в разі виникнення помилки імпортування веб-частини.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×