Веб-частина зображення

Веб-частина зображення призначена для додавання зображення або графічного об’єкта до сторінки веб-частини. Щоб легко керувати розташуванням зображення відносно інших веб-частин на сторінці, настройте вертикальне та горизонтальне вирівнювання, а також колір тла зображення у веб-частині зображення, змінивши настроювані властивості зображення у спільному поданні.

У цій статті

Способи використання веб-частини зображення

Способи відображення зображень

З’єднання веб-частини зображення з іншою веб-частиною

Настроювані властивості веб-частини зображення

Спільні властивості веб-частин

Способи використання веб-частини зображення

Веб-частину зображення можна використовувати для виконання таких дій:

 • Додавання корпоративної емблеми або емблеми проекту до сторінки.

 • Відображення фотографій працівників або продуктів.

 • Створення візуально привабливої сторінки.

На початок сторінки

Способи відображення зображення

Існує два способи відображення зображення:

 • Введіть шлях до файлу або гіперпосилання на файл зображення в текстовому полі властивості Посилання на зображення. У такому разі зображення є статичним і незмінним (якщо властивість не буде змінено).

 • Підключіть веб-частину зображення до іншої веб-частини, в якій наведено шлях до файлу або гіперпосилання. У такому разі зображення може бути динамічним і змінюватися після виконання певних дій в іншій веб-частині, наприклад, після вибору рядка у веб-частині подання списку.

  Наприклад, до веб-частини зображення можна підключити веб-частину подання списку, яка містить контакти. Щоразу під час виділення рядка у веб-частині подання списку контактів, яка містить стовпець із гіперпосиланням на файл із зображенням цього контакту, зображення контакту відображатиметься у веб-частині зображення.

На початок сторінки

З’єднання веб-частини зображення з іншою веб-частиною

 1. У меню Дії сайту Зображення кнопки виберіть пункт Редагувати сторінку.

 2. Виберіть меню веб-частини Меню веб-частини , а потім наведіть вказівник миші на пункт З’єднання.

 3. Укажіть на пункт Отримати зображення з і виберіть ім’я веб-частини, до якої слід підключитися.

Примітка.: Якщо властивість Посилання на зображення вже має значення, під час підключення веб-частини зображення до іншої веб-частини властивість Посилання на зображення ігноруватиметься. Якщо веб-частину зображення вже підключено до іншої веб-частини, перш ніж установити значення властивості Посилання на зображення, потрібно видалити це підключення.

На початок сторінки

Настроювані властивості веб-частини зображення

Нижче наведено настроювані властивості веб-частини зображення.

Примітка.: В особистому поданні ці додаткові властивості не можна переглядати або редагувати.

Властивість

Опис

Посилання на зображення

Визначення шляху до файлу або гіперпосилання на зображення, яке потрібно відобразити у веб-частині зображення.

Залежно від використовуваного браузера, підтримуються такі формати графічних файлів.

Формат графічного файлу

Тип файлу

Точковий рисунок Windows (BMP)

.bmp

Розширений метафайл Windows (EMF)

.emf

Формат GIF

.gif

Формат JPEG

.jpg, .jpeg

Формат PNG

.png

Властивість Посилання на зображення може бути недоступною, позаяк веб-частину зображення підключено до іншої веб-частини, яка містить зображення.

Текст заміщення

Визначення тексту, який відображатиметься під час наведення вказівника миші на зображення. Цей текст відображається, якщо зображення недоступне.

Вирівнювання зображення по вертикалі

Вертикальне розташування зображення в межах веб-частини зображення. Виберіть один із таких варіантів: За верхнім краєм, Посередині або За нижнім краєм. За промовчанням установлено значення Посередині.

Вирівнювання зображення по горизонталі

Горизонтальне розташування зображення в межах веб-частини зображення. Виберіть один із таких варіантів: За лівим краєм, По центру або За правим краєм. За промовчанням установлено значення По центру.

Колір фону веб-частини

Визначення кольору вікна веб-частини зображення за зображенням. За промовчанням установлено колір тла поточної теми.

Щоб зазначити колір, клацніть Зображення кнопки праворуч від текстового поля та виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Виберіть один із запропонованих кольорів.

 • Введіть ім’я кольору HTML.

 • Введіть значення кольору RGB.

Щоб колір тла збігався з кольором теми сайту, виберіть пункт Прозорий у діалоговому вікні Колір фону веб-частини.

На початок сторінки

Загальні властивості веб-частин

Усі веб-частини мають спільний набір властивостей, які впливають на оформлення, макет і додаткові параметри веб-частин.

Примітка.: Спільні властивості веб-частин, які відображаються в області інструментів, можуть відрізнятися від властивостей, описаних у цьому розділі. Цьому є кілька причин:

 • Щоб переглянути розділ Додатково в області знарядь, потрібно мати відповідні дозволи.

 • Розробник веб-частин може вимкнути відображення деяких спільних властивостей або створити та відобразити додаткові властивості, не зазначені нижче для розділів Оформлення, Макет і Додатково області інструментів.

 • Властивості веб-частини може бути вимкнуто або приховано через застосування настройок деяких дозволів і властивостей.

Вигляд

Властивість

Опис

Заголовок

Визначає заголовок веб-частини, який відображається в рядку заголовка веб-частини.

Висота

Визначає висоту веб-частини.

Ширина

Визначає ширину веб-частини.

Стан хрому

Визначає, чи має відображатися на сторінці вся веб-частина, коли користувач відкриває сторінку веб-частин. За промовчанням ця властивість має значення Normal, і відображається вся веб-частина. Якщо властивість має значення Minimized, відображається лише рядок заголовка.

Тип хрому

Визначає, чи відображатимуться рядок заголовка та рамка фрейму веб-частини.

Макет

Властивість

Опис

Приховано

Визначає, чи відображатиметься веб-частина, коли користувач відкриє сторінку. Якщо прапорець установлено, то веб-частина відображатиметься тільки під час створення сторінки. У такому разі до заголовка додається позначка (Приховано).

Можна приховати веб-частину, якщо вона використовується лише для постачання даних до інших веб-частин, і користувач не працює з нею безпосередньо.

Напрямок

Визначає напрямок тексту у вмісті веб-частини. Наприклад, арабській мові відповідає напрямок письма справа наліво, а українській, як і більшості європейських мов, – зліва направо. Цей параметр може бути доступний не для всіх типів веб-частин.

Зона

Визначає зону розташування веб-частини на сторінці веб-частин.

Примітка.: Зони не відображаються у списку на сторінці веб-частин, якщо немає дозволу на змінення зони.

Індекс зони

Визначає розташування веб-частини в зоні, якщо в ній більше однієї веб-частини.

Щоб визначити порядок розташування, введіть у текстовому полі додатне ціле число.

Якщо веб-частини пронумеровано згори донизу, веб-частина з номером 1 відображається вгорі зони. Якщо веб-частини в зоні пронумеровано зліва направо, веб-частина з номером 1 відображається з лівого краю зони.

Наприклад, якщо до пустої зони, у якій веб-частини розміщуються зверху вниз, додати нову веб-частину, індекс зони буде 0. Якщо додати другу веб-частину до нижньої частини зони, індекс зони цієї веб-частини буде 1. Щоб перемістити другу веб-частину у верхню частину зони, укажіть для другої веб-частини індекс 0, а для першої веб-частини – індекс 1.

Примітка.: Значення властивості Zone Index для кожної веб-частини в зоні має бути унікальним. Тому зміна індексу зони для поточної веб-частини може викликати зміну значень цієї властивості для інших веб-частин зони.

Додатково

Властивість

Опис

Дозволити згортання

Визначає, чи можна згортати веб-частину.

Дозволити закриття

Визначає, чи можна видалити веб-частину зі сторінки веб-частини.

Дозволити приховування

Визначає, чи можна приховувати веб-частину.

Дозволити зміну зони

Визначає, чи можна переміщати веб-частину до іншої зони.

Дозволити підключення

Визначає, чи може веб-частина підключатися до інших веб-частин.

Дозволити редагування в персональному поданні

Визначає, чи можна змінювати властивості веб-частини в особистому поданні.

Режим експортування

Визначає рівень даних, які дозволено експортувати, для цієї веб-частини. Залежно від настройок цей параметр може бути недоступний.

URL-адреса назви

Зазначає URL-адресу файлу, який містить додаткові відомості про веб-частину. Вміст цього файлу відображається в окремому вікні браузера, якщо клацнути заголовок веб-частини.

Опис

Зазначає текст підказки, яка відображається, якщо навести вказівник миші на заголовок або значок веб-частини. Значення цієї властивості можна використовувати для пошуку веб-частини за допомогою команди Пошук меню Пошук веб-частин в області інструментів таких галерей веб-частин: «Вузол», «Віртуальний сервер» і «Сторінка веб-частин».

URL-адреса довідки

Зазначає розташування файлу, який містить довідкові відомості про веб-частину. Довідкові відомості відображаються в окремому вікні браузера, якщо вибрати команду Довідка в меню веб-частини.

Режим справки

Визначає, як у браузері відображатиметься вміст довідки для веб-частини.

Виберіть один із таких варіантів:

 • Модальний — відкривається окреме вікно браузера, якщо браузер надає таку можливість. Для повернення до веб-сторінки користувач має закрити це вікно.

 • Немодальний — відкривається окреме вікно браузера, якщо браузер надає таку можливість. Для повернення до веб-сторінки закривати це вікно не треба. Це значення за промовчанням.

 • Перехід. Веб-сторінка відкривається в поточному вікні браузера.

Примітка.: Хоча в настроюваних веб-частинах Microsoft ASP.NET підтримується така властивість, статті довідки Windows SharePoint Services 3.0 за замовчуванням відкриваються лише в окремому вікні браузера.

URL-адреса зображення піктограми каталогу

Визначає розташування файлу зображення, який має використовуватися як значок веб-частини у списку веб-частин. Розмір зображення має бути 16 на 16 пікселів.

URL-адреса зображення піктограми заголовка

Визначає розташування файлу зображення, який має використовуватися в рядку заголовка веб-частини. Розмір зображення має бути 16 на 16 пікселів.

Повідомлення про помилку імпортування

Визначає повідомлення, яке відображається в разі виникнення помилки імпортування веб-частини.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×