Введення даних у клітинки аркуша вручну

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Якщо потрібно вводити дані в Excel вручну, є кілька варіантів. Ви можна ввести дані в одну клітинку, у кілька клітинок одночасно, або на кілька аркуш одночасно. Дані, які ви вводите може бути числа, текст, дати або часу. Ви можете відформатувати дані різними способами. І, якщо існує кілька параметрів, які можна настроїти, щоб спростити процедуру введення даних для вас.

У цій статті описується використання форми даних для введення даних на аркуші. Додаткові відомості про роботу з формами даних Читайте статтю Додавання, змінення, пошук та видалення рядків за допомогою форми даних.

Увага! : Якщо вам не вдається ввести або змінити дані на аркуші, цей аркуш може бути захищено вами чи іншою особою для запобігання випадковому зміненню даних. На захищеному аркуші можна вибирати клітинки для перегляду даних, але не можна вводити інформацію в заблокованих клітинках. У більшості випадків не слід знімати захист із захищеного аркуша без дозволу особи, яка його створила. Щоб за потреби зняти захист з аркуша, виберіть пункт Зняти захист аркуша у групі Зміни на вкладці Рецензування. Якщо під час установлення захисту аркуша було задано пароль, необхідно ввести його, щоб зняти захист.

У цій статті

Введення чисел або тексту у клітинці

Введіть число з фіксованою кількістю десяткових розрядів

У клітинці введіть до дати або часу

Введення однакових даних у кілька клітинок одночасно

Введення однакових даних на кількох аркушах одночасно

Змінення параметрів аркуша і форматів клітинок

Введення чисел або тексту

 1. Виберіть клітинку на аркуші.

 2. Введіть потрібні числа або текст, який потрібно ввести та натисніть клавішу ENTER або TAB.

  Щоб ввести дані в новий рядок у клітинці, розриву рядка, натиснувши сполучення клавіш ALT + ENTER.

На початок сторінки

Введення чисел із фіксованою кількістю десяткових розрядів

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office  Зображення кнопки Office , а потім – кнопку Параметри Excel.

 2. Виберіть пункт Додатково і в розділі Параметри редагування встановіть прапорець поруч із пунктом Автоматично вставляти десяткову кому.

 3. У полі розряди введіть додатне число для цифр праворуч від десяткової коми або від'ємне для цифр ліворуч від десяткової коми.
  , Наприклад, якщо ввести 3 в полі розряди а потім 2834 у клітинці , значення відображатиметься як 2,834. Якщо ввести – 3 в полі розряди а потім введіть 283, значення буде 283000.

 4. Виділіть клітинку на аркуші та введіть потрібне число.

  Вигляд даних, введених раніше, ніж було задано параметр Фіксований десятковий формат, змінено не буде.

  Щоб тимчасово припинити дію параметра Фіксований десятковий формат, під час введення числа вставте десяткову кому.

На початок сторінки

У клітинці введіть до дати або часу

 1. Виберіть клітинку на аркуші.

 2. Введіть дату або час, як описано нижче:

  • Для введення дати скористайтесь крапкою або дефісом для відділення частин дати, наприклад, введіть 05.09.2002 або 5-вер-2002.

  • Введення часу, який базується на 12-годинний формат часу, введіть час, після пробілу а потім введіть у або p після часу; Наприклад, 9:00 p. В іншому разі програма Excel вводить час, як я.

   Щоб ввести поточну дату й час, натисніть сполучення клавіш CTRL + SHIFT +; (крапка з комою).

 • Щоб ввести дату або час, які змінюватимуться на поточні під час повторного відкриття аркуша, можна використовувати функції СЬОГОДНІ і NOW .

 • Під час введення значень дати або часу в клітинці, він відображається у за замовчуванням, дати або часу форматування на комп'ютері або у форматі, який було застосовано до клітинки, перш ніж Введене значення дати або часу. Формат дати або часу за промовчанням на основі настройки дати й часу у мова та регіональні параметри діалогового вікна (панель керування). Якщо ці параметри на комп'ютері, не буде змінено, дати й часу в книги, які не було відформатовано за допомогою команди Формат клітинок » відображаються згідно з цих параметрів.

 • Щоб застосувати формат дати або часу за промовчанням, клацніть клітинку, яка містить значення дати або часу і натисніть сполучення клавіш CTRL + SHIFT + # або CTRL + SHIFT + @.

На початок сторінки

Введення однакових даних у кілька клітинок одночасно

 1. Виберіть клітинки, у які потрібно ввести однакові дані. Клітинки не обов’язково мають бути суміжними.

  Об’єкт виділення

  Виконайте такі дії

  Окрему клітинку

  Клацніть клітинку або перейдіть до неї за допомогою клавіш зі стрілками.

  Діапазон клітинок

  Клацніть першу клітинку діапазону та перетягніть вказівник миші до останньої клітинки або натисніть клавішу SHIFT і, утримуючи її, натискайте клавіші зі стрілками для переходу до останньої клітинки.

  Також можна виділити першу клітинку та натиснути клавішу F8, а потім розширити виділення за допомогою клавіш зі стрілками. Щоб припинити розширення, знову натисніть клавішу F8.

  Великий діапазон клітинок

  Клацніть першу клітинку діапазону, натисніть клавішу SHIFT і клацніть останню клітинку діапазону. Для переходу до останньої клітинки можна використовувати смуги прокручування.

  Усі клітинки на аркуші

  Натисніть кнопку Виділити все.

  Кнопка "Виділити все"

  Щоб виділити весь аркуш, можна також натиснути сполучення клавіш CTRL+A.

  Якщо аркуш містить дані, то натискання клавіш CTRL+A виділяє поточну область. Якщо натиснути сполучення клавіш CTRL+A ще раз, буде виділено весь аркуш.

  Несуміжні клітинки або діапазони клітинок

  Виділіть першу клітинку або діапазон клітинок і утримуйте клавішу CTRL під час виділення інших клітинок або діапазонів.

  Також можна виділити першу клітинку або діапазон клітинок і натиснути клавіші SHIFT+F8, а потім додати до виділення інші несуміжні клітинки або діапазони. Щоб припинити додавання клітинок і діапазонів до виділення, знову натисніть SHIFT+F8.

  Примітка : Скасувати виділення клітинки або діапазону клітинок у несуміжному виділенні не можна без скасування всього виділення.

  Цілий рядок або стовпець

  Клацніть заголовок рядка або стовпця.

  Заголовки аркуша

  1. Заголовок рядка

  2. Заголовок стовпця

  Виділити клітинки в рядку або стовпці також можна, виділивши першу клітинку та натиснувши клавіші CTRL+SHIFT+клавіша зі стрілкою (стрілка вправо або стрілка вліво для рядка, стрілка вгору або стрілка вниз для стовпця).

  Якщо рядок або стовпець містить дані, натиснення CTRL+SHIFT+клавіші зі стрілкою виділяє рядок або стовпець до останньої використаної клітинки. Натиснення CTRL+SHIFT+клавіші зі стрілкою вдруге виділяє весь рядок або стовпець.

  Суміжні рядки або стовпці

  Перетягніть вказівник миші по заголовках рядків або стовпців. Також можна виділити перший рядок або стовпець, а потім, утримуючи натиснутою клавішу SHIFT, виділити останній рядок або стовпець.

  Несуміжні рядки або стовпці

  Клацніть заголовок першого стовпця або рядка у виділенні та утримуйте клавішу CTRL під час клацання заголовків інших стовпців або рядків, які потрібно додати до виділення.

  Першу або останню клітинку рядка чи стовпця

  Виберіть у рядку або стовпці будь-яку клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl + клавіша зі стрілкою (стрілка вправо або стрілка вліво – для рядків, стрілка вгору або стрілка вниз – для стовпців).

  Першу або останню клітинку аркуша або таблиці Microsoft Office Excel

  Натисніть клавіші CTRL+HOME, щоб виділити першу клітинку на аркуші або у списку Excel.

  Натисніть клавіші CTRL+END, щоб виділити останню клітинку на аркуші або у списку Excel, яка містить дані або форматування.

  Клітинки до останньої клітинки аркуша (у правому нижньому куті)

  Виділіть першу клітинку, а потім натисніть клавіші CTRL+SHIFT+END, щоб розширити виділену область до останньої використовуваної клітинки на аркуші (у нижньому правому куті).

  Клітинки до початку аркуша

  Виділіть першу клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+Home, щоб розширити виділення клітинок до початку аркуша.

  Збільшення або зменшення кількості клітинок в активному виділенні

  Утримуйте клавішу SHIFT під час клацання останньої клітинки, яку потрібно включити до нового виділення. Прямокутний діапазон між активна клітинка та клітинкою, яку клацнуто, стане новим виділенням.

  Щоб скасувати виділення клітинок, клацніть будь-яку клітинку аркуша.

 2. У активній клітинці введіть дані та натисніть сполучення клавіш CTRL+ENTER.

  Можна також введення однакових даних у кілька клітинок за допомогою маркер заповнення Вибір діаграми на стрічці автоматично заповнює даними клітинки аркуша.

  Додаткові відомості можна знайти у статті Автоматичне вставлення даних у клітинки аркуша.

На початок сторінки

Введення однакових даних на кількох аркушах

Зробивши кілька аркушів активні одночасно, можна ввести нові дані або змінення наявних даних на одному аркуші, і зміни будуть застосовані до однакових клітинках на всіх вибраних аркушів.

 1. Перейдіть на вкладку першого аркуша, який містить дані, які потрібно змінити. Потім утримуючи натиснутою клавішу CTRL під час вибору вкладки інших аркушах, у якій потрібно синхронізувати дані.

  Кнопки прокручування ярличків

  Примітка : Якщо вкладка аркуша, який потрібно не відображається, перейдіть на вкладку прокручування кнопки, щоб знайти аркуша та виберіть вкладку. Якщо ви не можете знайти вкладки аркуша, який потрібно, можливо, доведеться розгортання вікна документа.

 2. В активному аркуші виділіть клітинку або діапазон , у якій потрібно змінити наявні або ввести нові дані.

  Об’єкт виділення

  Виконайте такі дії

  Окрему клітинку

  Клацніть клітинку або перейдіть до неї за допомогою клавіш зі стрілками.

  Діапазон клітинок

  Клацніть першу клітинку діапазону та перетягніть вказівник миші до останньої клітинки або натисніть клавішу SHIFT і, утримуючи її, натискайте клавіші зі стрілками для переходу до останньої клітинки.

  Також можна виділити першу клітинку та натиснути клавішу F8, а потім розширити виділення за допомогою клавіш зі стрілками. Щоб припинити розширення, знову натисніть клавішу F8.

  Великий діапазон клітинок

  Клацніть першу клітинку діапазону, натисніть клавішу SHIFT і клацніть останню клітинку діапазону. Для переходу до останньої клітинки можна використовувати смуги прокручування.

  Усі клітинки на аркуші

  Натисніть кнопку Виділити все.

  Кнопка "Виділити все"

  Щоб виділити весь аркуш, можна також натиснути сполучення клавіш CTRL+A.

  Примітка : Якщо аркуш містить дані, то натискання клавіш CTRL+A виділяє поточну область. Якщо натиснути сполучення клавіш CTRL+A ще раз, буде виділено весь аркуш.

  Несуміжні клітинки або діапазони клітинок

  Виділіть першу клітинку або діапазон клітинок і утримуйте клавішу CTRL під час виділення інших клітинок або діапазонів.

  Також можна виділити першу клітинку або діапазон клітинок і натиснути клавіші SHIFT+F8, а потім додати до виділення інші несуміжні клітинки або діапазони. Щоб припинити додавання клітинок і діапазонів до виділення, знову натисніть SHIFT+F8.

  Примітка : Скасувати виділення клітинки або діапазону клітинок у несуміжному виділенні не можна без скасування всього виділення.

  Цілий рядок або стовпець

  Клацніть заголовок рядка або стовпця.

  Заголовки аркуша

  1. Заголовок рядка

  2. Заголовок стовпця

  Виділити клітинки в рядку або стовпці також можна, виділивши першу клітинку та натиснувши клавіші CTRL+SHIFT+клавіша зі стрілкою (стрілка вправо або стрілка вліво для рядка, стрілка вгору або стрілка вниз для стовпця).

  Примітка : Якщо рядок або стовпець містить дані, натиснення CTRL+SHIFT+клавіші зі стрілкою виділяє рядок або стовпець до останньої використаної клітинки. Натиснення CTRL+SHIFT+клавіші зі стрілкою вдруге виділяє весь рядок або стовпець.

  Суміжні рядки або стовпці

  Перетягніть вказівник миші по заголовках рядків або стовпців. Також можна виділити перший рядок або стовпець, а потім, утримуючи натиснутою клавішу SHIFT, виділити останній рядок або стовпець.

  Несуміжні рядки або стовпці

  Клацніть заголовок першого стовпця або рядка у виділенні та утримуйте клавішу CTRL під час клацання заголовків інших стовпців або рядків, які потрібно додати до виділення.

  Першу або останню клітинку рядка чи стовпця

  Виберіть у рядку або стовпці будь-яку клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl + клавіша зі стрілкою (стрілка вправо або стрілка вліво – для рядків, стрілка вгору або стрілка вниз – для стовпців).

  Першу або останню клітинку аркуша або таблиці Microsoft Office Excel

  Натисніть клавіші CTRL+HOME, щоб виділити першу клітинку на аркуші або у списку Excel.

  Натисніть клавіші CTRL+END, щоб виділити останню клітинку на аркуші або у списку Excel, яка містить дані або форматування.

  Клітинки до останньої клітинки аркуша (у правому нижньому куті)

  Виділіть першу клітинку, а потім натисніть клавіші CTRL+SHIFT+END, щоб розширити виділену область до останньої використовуваної клітинки на аркуші (у нижньому правому куті).

  Клітинки до початку аркуша

  Виділіть першу клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+Home, щоб розширити виділення клітинок до початку аркуша.

  Збільшення або зменшення кількості клітинок в активному виділенні

  Утримуйте клавішу SHIFT під час клацання останньої клітинки, яку потрібно включити до нового виділення. Прямокутний діапазон між активна клітинка та клітинкою, яку клацнуто, стане новим виділенням.

  Щоб скасувати виділення клітинок, клацніть будь-яку клітинку аркуша.

 3. В активній клітинці введіть нові дані або змініть наявні і натисніть клавішу ENTER або клавіша ТАБУЛЯЦІЇ, щоб перемістити виділення до наступної клітинки.

 4. Повторіть попередній крок, доки не буде завершене введення або змінення даних.

 • Щоб скасувати виділення кількох аркушів, клацніть будь-який невиділений аркуш. Якщо жодного невиділеного аркуша не видно, клацніть правою кнопкою миші вкладку виділеного аркуша і виберіть пункт Розгрупувати аркуші.

 • Під час введення або змінення даних зміни відобразяться на усіх вибраних аркушах і можуть випадково замінити наявні дані, не призначені для цього. Щоб уникнути таких випадків, під час заповнення переглядайте усі аркуші, щоб побачити потенційні конфлікти даних.

  1. На вкладці Подання у групі Вікно натисніть кнопку Нове вікно.

  2. Переключіться в нове вікно та виберіть вкладку аркуша, який потрібно переглядати.

  3. Повторіть кроки 1 і 2 для кожного аркуша, який потрібно переглядати.

  4. На вкладці вигляд у групі вікно натисніть кнопку Упорядкувати всета виберіть потрібний параметр.
   Для перегляду аркушів тільки активної книги, установіть прапорець вікна поточної книги .

На початок сторінки

Змінення параметрів аркуша і форматів клітинок

У програмі Excel є кілька параметрів, які можна змінити, щоб полегшити введення даних вручну. Деякі зміни впливають на всі книги, деякі впливають на весь аркуш, а деякі впливають тільки на вказані клітинки.

Змінення напрямку переміщення для клавіші ENTER

Після натискання клавіші TAB, щоб ввести дані в кілька клітинок у рядку та натисніть клавішу ENTER в кінці цього рядка, за замовчуванням, виділення переміщується до початку наступного рядка.

Після натискання клавіші ENTER переміщення виділення вниз на одну клітинку та натиснути клавішу ТАБУЛЯЦІЇ перехід на одну клітинку виділений фрагмент вправо. Не можна змінити напрямок переміщення для клавіші TAB, але ви можете вказати іншого напрямку переміщення для клавіші ENTER. Змінення Ця настройка впливає на весь аркуш, будь-які інші відкриті Робочі аркуші, всі відкриті книги та всі нові книги.

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office  Зображення кнопки Office , а потім – кнопку Параметри Excel.

 2. У категорії Додатково в групі Редагування встановіть прапорець Перемістити виділений фрагмент після натискання клавіші ENTER і виберіть потрібний напрямок у полі Напрямок.

Зміна ширини стовпця

Іноді у клітинці можуть відображатися символи #####. Таке трапляється, якщо в ній містяться дані, числове подання яких виходить за межі ширини стовпця. Наприклад, припустімо клітинка у форматі дати "дд/мм/рррр'' містить значення 31.12.2007. Однак ширина стовпця дає змогу відобразити лише шість символів. У клітинці відображається #####. Щоб побачити весь вміст клітинки в поточному форматі, збільште ширину стовпця.

 1. Виділіть клітинку, для якої потрібно змінити ширину стовпця.

 2. На вкладці Основне у групі Клітинки виберіть пункт Формат.

  зображення стрічки у програмі excel

 3. У розділі Розмір клітинки виконайте одну з таких дій:

  • Щоб умістити весь текст у клітинці, виберіть варіант Автодобір ширини стовпця.

  • Щоб збільшити ширину стовпця, виберіть пункт Ширина стовпця та введіть потрібне значення у полі Ширина стовпця.

Примітка : Крім того, замість збільшення ширини стовпця можна змінити формат стовпця або навіть окремих клітин. Наприклад, ви можете змінити формат дати, так щоб у даті відображалися тільки місяць і день (формат ''дд/мм''), наприклад, 31.12, або представити число в науковому (експоненційному) форматі, як наприклад 4E+8.

Перенесення тексту у клітинці

У клітинці можна відобразити кілька рядків тексту за допомогою функції перенесення по словах. Перенесення тексту по словах у клітинці не впливає на інші клітинки.

 1. Виберіть клітинку, текст в якій потрібно перенести по словах.

 2. На вкладці Home, у групі Alignment клацніть елемент Wrap Text.

  Зображення стрічки Excel

  Примітка : Якщо текст довге слово, не перенесення символів (не розділення слово); Замість цього, можна розширити стовпець або зменшити розмір шрифту, щоб переглянути весь текст. Якщо весь текст не відображається після нього текст, можливо, доведеться змінити висоту рядка. На на вкладці основне у групі клітинки натисніть кнопку Форматта в розділі Розмір клітинки виберіть Автодобір рядка.

Змінення формату чисел

У програмі Excel вигляд числа в клітинці може не збігатися зі значенням, яке зберігається в ній. Така різниця може мати значний ефект, коли мова йде про дані у числовому форматі. Коли округляється число в клітинці, у більшості випадків округляється тільки відображуване число. Для розрахунків використовується справжнє число, яке зберігається в клітинці, а не відображуване. Таким чином під час обчислення може виникнути неточність внаслідок округлення в одній або кількох клітинках.

Після введення чисел у клітинки можна змінити формат, в якому вони відображаються.

 1. Виділіть клітинку, що містить числа, які потрібно відформатувати.

 2. На вкладці Home, у групі Number виберіть елемент General, а потім бажаний формат.

  Зображення стрічки Excel

  Порада : Щоб вибрати формат числа зі списку доступних форматів, виберіть пункт Інші та виберіть потрібний формат у списку Числові формати.

Форматування чисел як тексту

Якщо числа не потрібно використовувати в розрахунках, (наприклад, телефонні номери), можна відформатувати їх як текст, застосувавши формат ''Текст'' до пустих клітинок перед введенням чисел.

 1. Виділіть пусту клітинку.

 2. На вкладці Home, у групі Number виберіть елемент General, а потім пункт Text.

  Зображення стрічки Excel

 3. Введіть потрібні цифри у форматовану клітинку.

  Примітка : Числа, що ви ввели, перш ніж час застосування форматування тексту до клітинки потрібно повторно вводити у відформатовані клітинки. Щоб швидко вводити його повторно чисел як тексту, виділіть усі клітинки, натисніть клавішу F2 і натисніть клавішу ENTER.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×