Введення даних у клітинки аркуша вручну

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Якщо потрібно вручну ввести дані у програмі Excel, для цього є кілька можливостей. Ви можете вводити дані в одній клітинці, у кількох клітинках одночасно, або кількох аркуш одночасно. Дані, які ви вводите, можуть мати формат числа, тексту, дати або часу. Дані можна форматувати різними способами. Крім того, існують кілька параметрів, які можна налаштувати, щоб спростити введення даних.

У цій статті описується використання форми даних для введення даних на аркуші. Додаткові відомості про те, як працювати з формами даних Читайте статтю Додавання, змінення, пошук та видалення рядків за допомогою форми даних.

Увага! : Якщо вам не вдається ввести або змінити дані на аркуші, цей аркуш може бути захищено вами чи іншою особою для запобігання випадковому зміненню даних. На захищеному аркуші можна вибирати клітинки для перегляду даних, але не можна вводити інформацію в заблокованих клітинках. У більшості випадків не слід знімати захист із захищеного аркуша без дозволу особи, яка його створила. Щоб за потреби зняти захист з аркуша, виберіть пункт Зняти захист аркуша у групі Зміни на вкладці Рецензування. Якщо під час установлення захисту аркуша було задано пароль, необхідно ввести його, щоб зняти захист.

У цій статті

Введення чисел або тексту у клітинці

Введіть число з фіксованою кількістю десяткових розрядів

Введення значень дати або часу в клітинці

Введення однакових даних у кілька клітинок одночасно

Введення однакових даних на кількох аркушах одночасно

Змінення параметрів аркуша і форматів клітинок

Змінення напрямку переміщення для клавіші ENTER

Змінення ширини стовпця

Перенесення тексту у клітинці

Змінення формату чисел

Форматування чисел як тексту

Введення чисел або тексту

 1. Виберіть клітинку на аркуші.

 2. Введіть потрібні числа або текст, який потрібно ввести та натисніть клавішу ENTER або TAB.

  Щоб ввести дані в новий рядок у клітинці, розриву рядка, натиснувши сполучення клавіш ALT + ENTER.

На початок сторінки

Введення чисел із фіксованою кількістю десяткових розрядів

 1. На вкладці Файл виберіть пункт Параметри.

 2. Виберіть пункт Додатково і в розділі Параметри редагування встановіть прапорець поруч із пунктом Автоматично вставляти десяткову кому.

 3. У полі Розряди введіть додатне число для цифр праворуч від десяткової коми або від’ємне для цифр ліворуч від неї.

  Наприклад, якщо ввести 3 у полі Розряди, а потім ввести в клітинці2834значення дорівнюватиме 2,834. Якщо ввести -3 у полі Розряди, а потім ввести 283, це значення дорівнюватиме 283000.

 4. Виділіть клітинку на аркуші та введіть потрібне число.

  Примітка    Дані, які введено у клітинках, перш ніж вибрати параметр Фіксований десятковий не впливає на.

  Щоб тимчасово припинити дію параметра Фіксований десятковий формат, під час введення числа вставте десяткову кому.

На початок сторінки

Введення значень дати або часу

 1. Виберіть клітинку на аркуші.

 2. Введіть дату або час, як описано нижче:

  • Для введення дати скористайтесь крапкою або дефісом для відділення частин дати, наприклад, введіть 05.09.2002 або 5-вер-2002.

  • Введення часу, який базується на 12-годинний формат часу, введіть час, після пробілу а потім введіть у або p після часу; Наприклад, 9:00 p. В іншому разі програма Excel вводить час, як я.

   Щоб ввести поточну дату й час, натисніть сполучення клавіш CTRL + SHIFT +; (крапка з комою).

Примітка : 

 • Щоб ввести дату або час, які змінюватимуться на поточні під час повторного відкриття аркуша, можна використовувати функції сьогодні і NOW .

 • Під час введення значень дати або часу в клітинці, він відображається у за замовчуванням, дати або часу форматування на комп'ютері, або у форматі, який було застосовано до клітинки, перш ніж було введено дату або час. Формат дати або часу за промовчанням на основі настройки дати й часу у мова та регіональні параметри діалогового вікна (панель керування). Якщо ці параметри на комп'ютері, не буде змінено, дати й часу в книги, які не було відформатовано за допомогою команди Формат клітинок » відображаються згідно з цих параметрів.

 • Щоб застосувати формат дати або часу за промовчанням, клацніть клітинку, яка містить значення дати або часу і натисніть сполучення клавіш CTRL + SHIFT + # або CTRL + SHIFT + @.

На початок сторінки

Введення однакових даних у кілька клітинок одночасно

 1. Виберіть клітинки, у які потрібно ввести однакові дані. Клітинки не обов’язково мають бути суміжними.

Щоб вибрати

Виконайте такі дії

Окрему клітинку

Клацніть клітинку або перейдіть до неї за допомогою клавіш зі стрілками.

Діапазон клітинок

Клацніть першу клітинку діапазону та перетягніть вказівник до останньої клітинки або утримуйте клавішу Shift під час натискання клавіш зі стрілками, щоб розширити виділення.

Можна також виділити першу клітинку діапазону, а потім натиснути клавішу F8, щоб розширити виділення клавішами зі стрілками. Щоб зупинити розширення виділення, знову натисніть клавішу F8.

Великий діапазон клітинок

Клацніть першу клітинку діапазону та, утримуючи клавішу SHIFT, клацніть останню клітинку діапазону. Щоб зробити видимою останню клітинку, можна скористатися прокручуванням.

Усі клітинки на аркуші

Натисніть кнопку Виділити все.

Кнопка "Виділити все"

Щоб виділити весь аркуш, можна також натиснути сполучення клавіш CTRL+A.

Якщо аркуш містить дані, то натискання клавіш CTRL+A виділяє поточну область. Якщо натиснути сполучення клавіш CTRL+A ще раз, буде виділено весь аркуш.

Несуміжні клітинки або діапазони клітинок

Виділіть першу клітинку або діапазон клітинок і утримуйте клавішу CTRL під час виділення інших клітинок або діапазонів.

Можна також виділити першу клітинку або діапазон клітинок, а потім натиснути сполучення клавіш Shift+F8, щоб додати до виділення іншу несуміжну клітинку або діапазон клітинок. Щоб припинити додавання клітинок або діапазонів до виділення, натисніть сполучення клавіш Shift+F8 ще раз.

Примітка : Скасувати виділення клітинки або діапазону клітинок у несуміжному виділенні не можна без скасування всього виділення.

Цілий рядок або стовпець

Клацніть заголовок рядка або стовпця.

Аркуш із заголовками рядка та стовпця

1. Заголовок рядка

2. Заголовок стовпця

Можна також вибрати клітинки в рядку або стовпці, виділивши першу клітинку та натиснувши сполучення клавіш Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою (стрілка вправо або стрілка вліво – для рядків, стрілка вгору або стрілка вниз – для стовпців).

Якщо рядок або стовпець містить дані, то в разі натискання сполучення клавіш Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою буде виділено рядок або стовпець до останньої клітинки, яка використовується. Якщо натиснути сполучення клавіш Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою вдруге, буде виділено весь рядок або стовпець.

Суміжні рядки або стовпці

Перетягніть вказівник миші через заголовки рядків або стовпців. Або виділіть перший рядок чи стовпець і, утримуючи клавішу SHIFT, виділіть останній рядок чи стовпець.

Несуміжні рядки або стовпці

Клацніть заголовок першого стовпця або рядка у виділенні та утримуйте клавішу CTRL під час клацання заголовків інших стовпців або рядків, які потрібно додати до виділення.

Першу або останню клітинку рядка чи стовпця

Виберіть у рядку або стовпці будь-яку клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl + клавіша зі стрілкою (стрілка вправо або стрілка вліво – для рядків, стрілка вгору або стрілка вниз – для стовпців).

Першу або останню клітинку аркуша або таблиці Microsoft Office Excel

Натисніть клавіші CTRL+HOME, щоб виділити першу клітинку на аркуші або у списку Excel.

Натисніть клавіші CTRL+END, щоб виділити останню клітинку на аркуші або у списку Excel, яка містить дані або форматування.

Клітинки до останньої клітинки аркуша (у правому нижньому куті)

Виділіть першу клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+End, щоб розширити виділення клітинок до останньої клітинки на аркуші (у нижньому правому куті).

Клітинки до початку аркуша

Виділіть першу клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+Home, щоб розширити виділення клітинок до початку аркуша.

Збільшення або зменшення кількості клітинок в активному виділенні

Утримуйте клавішу SHIFT під час клацання останньої клітинки, яку потрібно включити до нового виділення. Прямокутний діапазон між активна клітинка та клітинкою, яку клацнуто, стане новим виділенням.

Щоб скасувати виділення клітинок, клацніть будь-яку клітинку аркуша.

 1. У активній клітинці введіть дані та натисніть сполучення клавіш CTRL+ENTER.

  Можна також введення однакових даних у кілька клітинок за допомогою маркер заповнення Маркер заповнення автоматично заповнює даними клітинки аркуша.

  Додаткові відомості можна знайти у статті Автоматичне вставлення даних у клітинки аркуша.

На початок сторінки

Введення однакових даних на кількох аркушах

Зробивши кілька аркушів активні одночасно, можна ввести нові дані або змінення наявних даних на одному аркуші, і зміни будуть застосовані до однакових клітинках на всіх вибраних аркушів.

 1. Перейдіть на вкладку першого аркуша, який містить дані, які потрібно змінити. Потім утримуючи натиснутою клавішу CTRL під час вибору вкладки інших аркушах, у якій потрібно синхронізувати дані.

  Кнопки прокручування аркуша

  Примітка : Якщо потрібної вкладки не видно, натискайте кнопки прокручування вкладок, доки не з’явиться потрібна вкладка, а потім клацніть її. Якщо вкладку потрібного аркуша все ще не видно, можливо, потрібно розгорнути вікно документа на весь екран.

 2. В активному аркуші виділіть клітинку або діапазон , у якій потрібно змінити наявні або ввести нові дані.

Щоб вибрати

Виконайте такі дії

Окрему клітинку

Клацніть клітинку або перейдіть до неї за допомогою клавіш зі стрілками.

Діапазон клітинок

Клацніть першу клітинку діапазону та перетягніть вказівник до останньої клітинки або утримуйте клавішу Shift під час натискання клавіш зі стрілками, щоб розширити виділення.

Можна також виділити першу клітинку діапазону, а потім натиснути клавішу F8, щоб розширити виділення клавішами зі стрілками. Щоб зупинити розширення виділення, знову натисніть клавішу F8.

Великий діапазон клітинок

Клацніть першу клітинку діапазону та, утримуючи клавішу SHIFT, клацніть останню клітинку діапазону. Щоб зробити видимою останню клітинку, можна скористатися прокручуванням.

Усі клітинки на аркуші

Натисніть кнопку Виділити все.

Кнопка "Виділити все"

Щоб виділити весь аркуш, можна також натиснути сполучення клавіш CTRL+A.

Якщо аркуш містить дані, то натискання клавіш CTRL+A виділяє поточну область. Якщо натиснути сполучення клавіш CTRL+A ще раз, буде виділено весь аркуш.

Несуміжні клітинки або діапазони клітинок

Виділіть першу клітинку або діапазон клітинок і утримуйте клавішу CTRL під час виділення інших клітинок або діапазонів.

Можна також виділити першу клітинку або діапазон клітинок, а потім натиснути сполучення клавіш Shift+F8, щоб додати до виділення іншу несуміжну клітинку або діапазон клітинок. Щоб припинити додавання клітинок або діапазонів до виділення, натисніть сполучення клавіш Shift+F8 ще раз.

Примітка : Скасувати виділення клітинки або діапазону клітинок у несуміжному виділенні не можна без скасування всього виділення.

Цілий рядок або стовпець

Клацніть заголовок рядка або стовпця.

Аркуш із заголовками рядка та стовпця

1. Заголовок рядка

2. Заголовок стовпця

Можна також вибрати клітинки в рядку або стовпці, виділивши першу клітинку та натиснувши сполучення клавіш Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою (стрілка вправо або стрілка вліво – для рядків, стрілка вгору або стрілка вниз – для стовпців).

Якщо рядок або стовпець містить дані, то в разі натискання сполучення клавіш Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою буде виділено рядок або стовпець до останньої клітинки, яка використовується. Якщо натиснути сполучення клавіш Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою вдруге, буде виділено весь рядок або стовпець.

Суміжні рядки або стовпці

Перетягніть вказівник миші через заголовки рядків або стовпців. Або виділіть перший рядок чи стовпець і, утримуючи клавішу SHIFT, виділіть останній рядок чи стовпець.

Несуміжні рядки або стовпці

Клацніть заголовок першого стовпця або рядка у виділенні та утримуйте клавішу CTRL під час клацання заголовків інших стовпців або рядків, які потрібно додати до виділення.

Першу або останню клітинку рядка чи стовпця

Виберіть у рядку або стовпці будь-яку клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl + клавіша зі стрілкою (стрілка вправо або стрілка вліво – для рядків, стрілка вгору або стрілка вниз – для стовпців).

Першу або останню клітинку аркуша або таблиці Microsoft Office Excel

Натисніть клавіші CTRL+HOME, щоб виділити першу клітинку на аркуші або у списку Excel.

Натисніть клавіші CTRL+END, щоб виділити останню клітинку на аркуші або у списку Excel, яка містить дані або форматування.

Клітинки до останньої клітинки аркуша (у правому нижньому куті)

Виділіть першу клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+End, щоб розширити виділення клітинок до останньої клітинки на аркуші (у нижньому правому куті).

Клітинки до початку аркуша

Виділіть першу клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+Home, щоб розширити виділення клітинок до початку аркуша.

Збільшення або зменшення кількості клітинок в активному виділенні

Утримуйте клавішу SHIFT під час клацання останньої клітинки, яку потрібно включити до нового виділення. Прямокутний діапазон між активна клітинка та клітинкою, яку клацнуто, стане новим виділенням.

Щоб скасувати виділення клітинок, клацніть будь-яку клітинку аркуша.

 1. В активній клітинці введіть нові дані або змініть наявні і натисніть клавішу ENTER або клавіша ТАБУЛЯЦІЇ, щоб перемістити виділення до наступної клітинки.

  Зміни будуть застосовані до всіх вибраних аркушів.

 2. Повторіть попередній крок, доки не буде завершене введення або змінення даних.

Примітка : 

 • Щоб скасувати виділення кількох аркушів, клацніть будь-який невиділений аркуш. Якщо жодного невиділеного аркуша не видно, клацніть правою кнопкою миші вкладку виділеного аркуша і виберіть пункт Розгрупувати аркуші.

 • Під час введення або змінення даних зміни відобразяться на усіх вибраних аркушах і можуть випадково замінити наявні дані, не призначені для цього. Щоб уникнути таких випадків, під час заповнення переглядайте усі аркуші, щоб побачити потенційні конфлікти даних.

  1. На вкладці Подання у групі Вікно натисніть кнопку Нове вікно.

  2. Переключіться в нове вікно та виберіть вкладку аркуша, який потрібно переглядати.

  3. Повторіть кроки 1 і 2 для кожного аркуша, який потрібно переглядати.

  4. На вкладці Подання у групі Вікно натисніть кнопку Упорядкувати все і виберіть потрібний варіант.

  5. Для перегляду аркушів тільки в поточній книзі, у діалоговому вікні Розташування вікон встановіть прапорець Лише вікна поточної книги.

На початок сторінки

Змінення параметрів аркуша і форматів клітинок

У програмі Excel є кілька параметрів, які можна змінити, щоб полегшити введення даних вручну. Деякі зміни впливають на всі книги, деякі впливають на весь аркуш, а деякі впливають тільки на вказані клітинки.

Змінення напрямку переміщення для клавіші ENTER

Після натискання клавіші TAB, щоб ввести дані в кілька клітинок у рядку та натисніть клавішу ENTER в кінці цього рядка, за замовчуванням, виділення переміщується до початку наступного рядка.

Після натискання клавіші ENTER переміщення виділення вниз на одну клітинку та натиснути клавішу ТАБУЛЯЦІЇ перехід на одну клітинку виділений фрагмент вправо. Не можна змінити напрямок переміщення для клавіші TAB, але ви можете вказати іншого напрямку переміщення для клавіші ENTER. Змінення Ця настройка впливає на весь аркуш, будь-які інші відкриті Робочі аркуші, всі відкриті книги та всі нові книги.

 1. На вкладці Файл виберіть пункт Параметри.

 2. У категорії Додатково у групі Параметри редагування, установіть прапорець Перемістити виділений фрагмент після натискання клавіші Enter і виберіть потрібний напрямок у полі Напрямок.

Змінення ширини стовпця

Іноді у клітинці можуть відображатися символи #####. Таке трапляється, якщо в ній містяться дані, числове подання яких виходить за межі ширини стовпця. Наприклад, припустімо клітинка у форматі дати "дд/мм/рррр'' містить значення 31.12.2007. Однак ширина стовпця дає змогу відобразити лише шість символів. У клітинці відображається #####. Щоб побачити весь вміст клітинки в поточному форматі, збільште ширину стовпця.

 1. Виділіть клітинку, для якої потрібно змінити ширину стовпця.

 2. На вкладці Основне у групі Клітинки виберіть пункт Формат.

  Практичне заняття у програмі PowerPoint 2010

 3. У розділі Розмір клітинки виконайте одну з таких дій:

  • Щоб умістити весь текст у клітинці, виберіть варіант Автодобір ширини стовпця.

  • Щоб збільшити ширину стовпця, виберіть пункт Ширина стовпця та введіть потрібне значення у полі Ширина стовпця.

Крім того, замість збільшення ширини стовпця можна змінити формат стовпця або навіть окремих клітин. Наприклад, ви можете змінити формат дати, так щоб у даті відображалися тільки місяць і день (формат ''дд/мм''), наприклад, 31.12, або представити число в науковому (експоненційному) форматі, як наприклад 4E+8.

Перенесення тексту у клітинці

У клітинці можна відобразити кілька рядків тексту за допомогою функції перенесення по словах. Перенесення тексту по словах у клітинці не впливає на інші клітинки.

 1. Виберіть клітинку, текст в якій потрібно перенести по словах.

 2. На вкладці Основне у групі Вирівнювання виберіть елемент Перенесення тексту.

  Практичне заняття у програмі PowerPoint 2010

  Примітка : Якщо текст довге слово, не перенесення символів (не розділення слово); Замість цього, можна розширити стовпець або зменшити розмір шрифту, щоб переглянути весь текст. Якщо весь текст не відображається після нього текст, можливо, доведеться змінити висоту рядка. На на вкладці основне у групі клітинки натисніть кнопку Форматта в розділі Розмір клітинки виберіть Автодобір рядка.

Порада : Щоб отримати додаткові відомості про обтікання текстом перегляньте статтю перенесення тексту у клітинці.

Змінення формату чисел

У програмі Excel вигляд числа в клітинці може не збігатися зі значенням, яке зберігається в ній. Така різниця може мати значний ефект, коли мова йде про дані у числовому форматі. Коли округляється число в клітинці, у більшості випадків округляється тільки відображуване число. Для розрахунків використовується справжнє число, яке зберігається в клітинці, а не відображуване. Таким чином під час обчислення може виникнути неточність внаслідок округлення в одній або кількох клітинках.

Після введення чисел у клітинки можна змінити формат, в якому вони відображаються.

 1. Виділіть клітинку, що містить числа, які потрібно відформатувати.

 2. На вкладці Основне у групі Число виберіть елемент Загальний, а потім бажаний формат.

  список числових форматів у групі ''число'' на вкладці ''основне''

  Щоб вибрати формат числа зі списку доступних форматів, виберіть пункт Інші та виберіть потрібний формат у списку Числові формати.

Форматування чисел як тексту

Якщо числа не потрібно використовувати в розрахунках, (наприклад, телефонні номери), можна відформатувати їх як текст, застосувавши формат ''Текст'' до пустих клітинок перед введенням чисел.

 1. Виділіть пусту клітинку.

 2. На вкладці Основне у групі Число клацніть стрілку біля поля Числовий формат і виберіть пункт Текстовий.

  список числових форматів у групі ''число'' на вкладці ''основне''

 3. Введіть потрібні цифри у форматовану клітинку.

  Примітка : Номери ви ввели перед до клітинки застосовано формат тексту, потрібно вводити ще раз у відформатовані клітинки. Щоб швидко вводити його повторно чисел як тексту, виділіть усі клітинки, натисніть клавішу F2 і натисніть клавішу ENTER.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×