Аналіз даних

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

 • Якщо відображається діалогове вікно Аналіз даних, виберіть потрібний інструмент у групі Засоби аналізу і натисніть кнопку ОК.

 • Введіть необхідні дані та задайте в діалоговому вікні потрібні параметри для засобу, а потім натисніть кнопку ОК.

  Щоб отримати відомості про засіб та його застосування, клацніть його ім'я в списку:

  Дисперсійний аналіз

  Засоби дисперсійного аналізу призначені для виконання різних видів дисперсійного аналізу. Вибір використовуваного засобу залежить від багатьох факторів та кількості вибірок із сукупностей, які потрібно проаналізувати.

  Дисперсійний аналіз: однофакторний (Anova: Single Factor)

  Цей засіб виконує простий аналіз дисперсії за даними двох і більше вибірок. Під час аналізу порівнюється гіпотеза про те, що кожний зразок здобуто з одного й того самого базового розподілу вірогідності, з альтернативною гіпотезою, що базові розподіли вірогідності різні в усіх зразках. Якщо існує тільки два зразки, можна скористатися функцією аркуша TTEST. Для більш ніж двох вибірок узагальнення для функції TTEST немає, натомість можна скористатися моделлю однофакторного дисперсійного аналізу.

  Дисперсійний аналіз: Однофакторний діалогове вікно

  Діапазон вводу (Input Range)      Введіть посилання на клітинки діапазону даних, який потрібно проаналізувати. Посилання має складатись із двох або кількох суміжних діапазонів даних, розміщених у стовпцях або рядках.

  Групування за (Grouped by)      Щоб указати, як розташовані дані в діапазоні: у стовпцях або в рядках, виберіть пункт Рядки або Стовпці відповідно.

  Підписи у першому рядку (Labels in First Row)/Підписи у першому стовпці (Labels in First Column)     Якщо перший рядок діапазону містить підписи, установіть прапорець Підписи у першому рядку. Якщо підписи містяться в першому стовпці діапазону, установіть прапорець Підписи у першому стовпці. Якщо діапазон не містить підписів, цей прапорець не встановлено. Microsoft Office Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

  Альфа (Alpha)      Введіть рівень, на якому потрібно обчислювати критичні значення для F-статистики. Альфа-рівень — це рівень значності, пов’язаний з імовірністю виникнення помилки I типу (відхилення істинної гіпотези).

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Excel автоматично визначає розмір таблиці результатів, тому в разі, якщо таблиця замінить наявні дані або вийде за межі аркуша, буде виведено попередження.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім'я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  Дисперсійний аналіз: двофакторний із повтореннями (Anova: Two-Factor with Replication)

  Цей засіб аналізу корисний, якщо дані можна систематизувати за двома параметрами. Наприклад, в експерименті з вимірювання зростання рослини обробляли добривами різних виробників (наприклад, А, В, С) та утримували за різної температури (наприклад, низької та високої). Таким чином, для кожної з 6 можливих пар умов {добриво, температура} можна отримати однаковий набір спостережень за зростанням рослин. За допомогою засобу дисперсійного аналізу можна перевірити:

  • Чи дані про ріст рослин для різних марок добрив здобуто з однієї загальної сукупності незалежно від температури.

  • Чи дані про ріст рослин для різних рівнів температури здобуто з однієї загальної сукупності незалежно від марки добрива.

   Чи 6 зразків, які представляють усі пари значень {добриво, температура} і використовуються для оцінки впливу різних марок добрив (крок 1) та рівнів температури (крок 2), витягнуто з однієї загальної сукупності. Альтернативна гіпотеза припускає, що вплив конкретних пар {добриво, температура} перевищує вплив окремо добрива та окремо температури.

   Діапазон вхідних даних для засобу дисперсійного аналізу

   Дисперсійний аналіз: Двофакторний із повтореннями діалогове вікно

   Діапазон вводу (Input Range)      Введіть посилання на клітинки діапазону даних, який потрібно проаналізувати. Посилання має складатись із двох або кількох суміжних діапазонів даних, розміщених у стовпцях або рядках.

   Рядків у зразку (Rows per sample)      Введіть кількість рядків, які містить кожний зразок. Всі зразки повинні містити однакову кількість рядків, тому що кожний рядок є реплікацією даних.

   Альфа (Alpha)      Введіть рівень, на якому потрібно обчислювати критичні значення для F-статистики. Альфа-рівень — це рівень значності, пов’язаний з імовірністю виникнення помилки I типу (відхилення істинної гіпотези).

   Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Microsoft Office Excel автоматично визначає розмір таблиці результатів, тому в разі, якщо таблиця замінить наявні дані або вийде за межі аркуша, буде виведено попередження.

   Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

   Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

   Дисперсійний аналіз: двофакторний без повторення (Anova: Two-Factor Without Replication)

   Як і двофакторний аналіз із повторенням, цей вид аналізу можна застосовувати, якщо дані класифіковано за двома вимірами. Однак, для цього аналізу передбачено тільки одне спостереження для кожної пари (наприклад, для кожної пари {добриво, температура} в наведеному вище прикладі).

   Дисперсійний аналіз: Двофакторний без повторення діалогового вікна

   Діапазон вводу (Input Range)      Введіть посилання на клітинки діапазону даних, який потрібно проаналізувати. Посилання має складатись із двох або кількох суміжних діапазонів даних, розміщених у стовпцях або рядках.

   Підписи (Labels)      Якщо діапазон не містить підписів, цей прапорець на встановлено. Microsoft Office Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

   Альфа (Alpha)      Введіть рівень, на якому потрібно обчислювати критичні значення для F-статистики. Альфа-рівень — це рівень значності, пов’язаний з імовірністю виникнення помилки I типу (відхилення істинної гіпотези).

   Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Excel автоматично визначає розмір таблиці результатів, тому в разі, якщо таблиця замінить наявні дані або вийде за межі аркуша, буде виведено попередження.

   Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

   Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  Кореляції

  Функції аркуша CORREL та PEARSON обчислюють коефіцієнт кореляції між двома змінними вимірювання, коли вимірювання для кожної змінної спостерігається для кожного з N елементів (відсутність якогось спостереження для елемента призводить до ігнорування цього елемента в аналізі). Кореляційний аналіз призначений до застосування в разі наявності більше двох змінних вимірювання для кожного з N елементів. У результаті створюється таблиця (кореляційна матриця), в якій відображено значення функції CORREL (або PEARSON) для кожної можливої пари змінних вимірювання.

  Коефіцієнт кореляції, як і коваріаційний аналіз, характеризує область, в якій два виміри «змінюються разом». На відміну від коваріаційного аналізу, коефіцієнт кореляції масштабується таким чином, що його значення не залежить від одиниць, в яких виражені змінні двох вимірів (наприклад, якщо два виміри — це вага й висота, значення коефіцієнта кореляції не зміниться після переведення значення ваги з фунтів у кілограми). Будь-яке значення коефіцієнта кореляції має належати діапазону від -1 до +1 включно.

  Кореляційний аналіз дає можливість установити, чи асоційовані набори даних за величиною, тобто більші значення з одного набору даних співвідносяться з більшими значеннями другого набору (позитивна кореляція), чи навпаки, малі значення одного набору даних співвідносяться з більшими значеннями другого набору (негативна кореляція), або дані двох діапазонів не співвідносяться (нульова кореляція).

  Діалогове вікно кореляції

  Діапазон вводу (Input Range)      Введіть посилання на клітинки діапазону даних, який потрібно проаналізувати. Посилання має складатись із двох або кількох суміжних діапазонів даних, розміщених у стовпцях або рядках.

  Групування за (Grouped By)      Щоб указати, як розташовані дані в діапазоні: у стовпцях або в рядках, виберіть пункт Рядки (Rows) або Стовпці (Columns) відповідно.

  Підписи у першому рядку (Labels in First Row)/Підписи у першому стовпці (Labels in First Column)     Якщо перший рядок діапазону містить підписи, установіть прапорець Підписи у першому рядку. Якщо підписи містяться в першому стовпці діапазону, установіть прапорець Підписи у першому стовпці. Якщо діапазон не містить підписів, цей прапорець не встановлено. Microsoft Office Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Excel заповнить лише половину таблиці, тому що кореляція між двома діапазонами даних не залежить від порядку оброблення діапазонів. Клітинки у таблиці результатів, у яких збігаються координати рядків і стовпців, містять значення 1, тому що кожна сукупність даних точно співвідноситься сама з собою.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  Коваріація

  Засоби кореляційного та коваріаційного аналізу можна використовувати одночасно, якщо у вибірці є N різних змінних вимірювань. Обидва види аналізу в результаті надають таблицю (матрицю), в якій для кожної пари змінних вимірювань відображено коефіцієнт кореляції або коваріацію. На відміну від коефіцієнта кореляції, який масштабується в діапазоні від -1 до +1 включно, відповідні значення коваріації не масштабуються. Обидва види аналізу характеризують область, в якій дві змінні «змінюються разом».

  Коваріаційний аналіз обчислює значення функції аркуша COVAR для кожної пари змінних вимірювань (пряме використання функції COVAR замість засобу коваріаційного аналізу слушне тільки за наявності двох змінних вимірювань, тобто якщо N=2). Елемент по діагоналі таблиці, яка повертається після проведення коваріаційного аналізу, в рядку i, стовпці i є коваріаційним аналізом i-ої змінної вимірювання із самою собою; це лише дисперсія загальної сукупності для цієї змінної, яка обчислюється функцією аркуша VARP.

  Коваріаційний аналіз дає можливість установити, чи асоційовані набори даних за величиною, тобто більші значення з одного набору даних співвідносяться з більшими значеннями другого набору (позитивна коваріація), чи навпаки, малі значення одного набору даних співвідносяться з більшими значеннями другого набору (негативна коваріація), або дані двох діапазонів не співвідносяться (нульова коваріація).

  Коваріація діалогового вікна

  Діапазон вводу (Input Range)      Введіть посилання на клітинки діапазону даних, який потрібно проаналізувати. Посилання має складатись із двох або кількох суміжних діапазонів даних, розміщених у стовпцях або рядках.

  Групування за (Grouped By)      Щоб указати, як розташовані дані в діапазоні: у стовпцях або в рядках, виберіть пункт Рядки (Rows) або Стовпці (Columns) відповідно.

  Підписи у першому рядку (Labels in First Row)/Підписи у першому стовпці (Labels in First Column)     Якщо перший рядок діапазону містить підписи, установіть прапорець Підписи у першому рядку. Якщо підписи містяться в першому стовпці діапазону, установіть прапорець Підписи у першому стовпці. Якщо діапазон не містить підписів, цей прапорець не встановлено. Microsoft Office Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Excel заповнить лише половину таблиці, тому що коваріація між двома діапазонами даних не залежить від порядку оброблення діапазонів. Діагональ таблиці містить дисперсію кожного діапазону.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  Описова статистика

  Засіб аналізу «Описова статистика» використовується для створення одномірного статистичного звіту, який містить інформацію про центральну тенденцію та мінливість даних початкового діапазону.

  Діалогове вікно описова статистика

  Діапазон вводу (Input Range)      Введіть посилання на клітинки діапазону даних, який потрібно проаналізувати. Посилання має складатись із двох або кількох суміжних діапазонів даних, розміщених у стовпцях або рядках.

  Групування за (Grouped By)      Щоб указати, як розташовані дані в діапазоні: у стовпцях або в рядках, виберіть пункт Рядки (Rows) або Стовпці (Columns) відповідно.

  Підписи у першому рядку (Labels in First Row)/Підписи у першому стовпці (Labels in First Column)     Якщо перший рядок діапазону містить підписи, установіть прапорець Підписи у першому рядку. Якщо підписи містяться в першому стовпці діапазону, установіть прапорець Підписи у першому стовпці. Якщо діапазон не містить підписів, цей прапорець не встановлено. Microsoft Office Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

  Довірчий рівень середнього значення (Confidence Level for Mean)      Виберіть цей параметр, якщо потрібно додати рядок до таблиці результатів довірчого рівня середнього значення. Введіть у полі необхідний довірчий рівень. Наприклад, значення 95 відсотків обчислює довірчий рівень середнього з рівнем достовірності 5 відсотків.

  Найбільше k-те (Kth Largest)      Виберіть цей параметр, якщо потрібно додати рядок до таблиці результатів для k-го найбільшого значення для кожного діапазону даних. Введіть у полі число для k. Якщо ввести 1, цей рядок міститиме максимум сукупності даних.

  Найменше k-те (Kth Smallest)      Виберіть цей параметр, якщо потрібно додати рядок до таблиці результатів для k-го найменшого значення для кожного діапазону даних. Введіть у полі число для k. Якщо ввести 1, цей рядок міститиме мінімум сукупності даних.

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Засіб створить два стовпці відомостей для кожної сукупності даних. Лівий стовпець міститиме підписи статистичних даних, а правий — статистичні дані. Буде створено таблицю із двох стовпців статистичних даних для кожного стовпця або рядка початкового діапазону, залежно від вибраного параметра Групування за.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  Підсумкова статистика (Summary statistics)      Виберіть цей параметр, якщо потрібно додавати до таблиці результатів одне поле для кожного з таких видів статистичних даних: середнє, стандартна похибка (середнього), пересічна, режим, стандартне відхилення, дисперсія, ексцес, асиметрія, діапазон, мінімальне значення, максимальне значення, сума, кількість, найбільше (#), найменше (#), довірчий рівень.

  Експоненційне згладжування

  Засіб аналізу «Експоненційне згладжування» застосовується для передбачення значення на основі прогнозу для попереднього періоду, скорегованого з урахуванням похибок у цьому прогнозі. Під час аналізу застосовується константа згладжування a, за величиною якої визначається ступінь впливу похибок на прогноз у попередньому прогнозі.

  Примітка : Для константи згладжування найбільш придатними є значення від 0,2 до 0,3. Ці значення вказують, що помилка поточного прогнозу встановлена на рівні від 20 до 30 відсотків помилки попереднього прогнозу. Більш високі значення константи пришвидшують відповідь, але можуть призвести до відображення непередбачених результатів. Низькі значення константи можуть спричинити великі проміжки між передбаченими значеннями.

  Діалогове вікно експоненційного Згладжувальний

  Діапазон вводу (Input Range)      Введіть посилання на клітинки діапазону даних, який потрібно проаналізувати. Діапазон повинен містити один стовпець або рядок із щонайменше чотирьох клітинок із даними.

  Коефіцієнт згасання (Damping factor)      Введіть коефіцієнт згасання, який потрібно використовувати як константу експоненційного згладжування. Коефіцієнт згасання — це коефіцієнт, який мінімізує нестабільність даних, зібраних із сукупності. За промовчанням, коефіцієнт згасання становить 0,3.

  Примітка : Для константи згладжування найбільш придатними є значення від 0,2 до 0,3. Ці значення вказують, що помилка поточного прогнозу встановлена на рівні від 20 до 30 відсотків помилки попереднього прогнозу. Більш високі значення константи пришвидшують відповідь, але можуть призвести до відображення непередбачених результатів. Низькі значення константи можуть спричинити великі проміжки між передбаченими значеннями.

  Підписи (Labels)      Установіть цей прапорець, якщо перший рядок та стовпець початкового діапазону містять підписи. Зніміть цей прапорець, якщо в діапазоні підписів немає. Microsoft Office Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Якщо встановити прапорець Стандартні похибки (Standard Errors), в Excel буде створено таблицю із двох стовпців зі значеннями стандартних похибок у правому стовпці. Якщо для прогнозування або обчислення стандартної похибки не вистачає історичних значень, буде повернено значення помилки #N/A.

  Примітка : Діапазон результатів повинен розташовуватися на тому самому аркуші, що й діапазон початкових даних. Тому параметри Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply) та Нова робоча книга (New Workbook) недоступні.

  Діаграма виводу (Chart Output)      Установіть цей прапорець, якщо потрібно створити вбудовану діаграму для реальних та прогнозованих значень у таблиці результатів.

  Стандартні похибки (Standard Errors)      Установіть цей прапорець, якщо до таблиці результатів потрібно додати стовпець, який містить значення стандартних похибок. Зніміть цей прапорець, якщо потрібно створити таблицю результатів з одним стовпцем без значень стандартних похибок.

  F-тест для двовибіркових дисперсій

  Метод Фішера для двовибіркових дисперсій застосовується для порівняння дисперсій двох сукупностей.

  Наприклад, можна використовувати цей засіб для аналізу вибірок результатів запливу для кожної з двох команд. Засіб надає результати порівняння нульової гіпотези про те, що ці дві вибірки взято з розподілу з рівними дисперсіями, з альтернативною гіпотезою, що дисперсії різні в базових розподілах.

  За допомогою цього засобу обчислюється значення f F-статистики (або F-коефіцієнт). Значення f, близьке до 1, вказує, що дисперсії генеральної сукупності рівні. У таблиці вихідних даних, якщо f < 1, "P(F <= f) однобічне” дає можливість спостереження значення F-статистики, меншого від f за рівних дисперсій генеральної сукупності, а "F критичне однобічне" видає критичне значення, менше від 1, для вибраного рівня значності альфа. Якщо f > 1, "P(F <= f) однобічне” дає можливість спостереження значення F-статистики, більшого від f за рівних дисперсій генеральної сукупності, а "F критичне однобічне" видає критичне значення, більше від 1 для альфа.

  F-тест для двовибіркових дисперсій діалогового вікна

  1 діапазон змінних (Variable 1 Range)      Введіть посилання для першого стовпця або рядка даних, які потрібно проаналізувати.

  2 діапазон змінних (Variable 2 Range)      Введіть посилання для другого стовпця або рядка даних, які потрібно проаналізувати.

  Підписи (Labels)      Установіть цей прапорець, якщо перший рядок або стовпець початкового діапазону містять підписи. Зніміть цей прапорець, якщо в діапазоні підписів немає. Microsoft Office Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

  Альфа (Alpha)      Введіть довірчий рівень для перевірки. Це значення повинно бути в діапазоні 0...1. Рівень альфа — це рівень значності, пов‘язаний з імовірністю виникнення помилки I типу (відхилення істинної гіпотези).

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Excel автоматично визначає розмір таблиці результатів, тому в разі, якщо таблиця замінить наявні дані, буде виведено попередження.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  Аналіз Фур'є

  Цей засіб застосовується для розв'язання задач у лінійних системах та аналізу періодичних даних на основі методу швидкого перетворення Фур'є. Засіб також підтримує зворотні перетворення, в цьому разі інвертування перетворених даних повертає вихідні дані.

  вхідний і вихідний діапазони даних для аналізу фур’є

  Діалогове вікно аналіз Фур'є

  Діапазон вводу (Input Range)      Введіть посилання на діапазон дійсних або комплексних даних, який потрібно перетворити. Комплексні дані повинні мати формат x+yi або x+yj. Кількість значень початкового діапазону повинна бути парним ступенем числа 2. Якщо число x від’ємне, перед ним потрібно ставити апостроф ( ' ). Максимальна кількість значень — 4096.

  Підписи у першому рядку (Labels in First Row)      Установіть цей прапорець, якщо перший рядок та стовпець початкового діапазону містять підписи. Зніміть цей прапорець, якщо в діапазоні підписів немає. Microsoft Office Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Excel автоматично визначає розмір таблиці результатів, тому в разі, якщо таблиця замінить наявні дані, буде виведено попередження.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  Перетворення (Inverse)      Якщо встановлено цей прапорець, дані діапазону вважаються перетвореними, і виконується зворотне перетворення із поверненням вихідних даних. Якщо прапорець знято, дані в початковому діапазоні перетворюються із записом до таблиці результатів.

  Гістограми

  Засіб аналізу «Гістограма» використовується для обчислення окремих та кумулятивних частот для діапазону даних клітинки та елементах даних. Повертаються дані для кількості появ певного значення у наборі даних.

  Наприклад, необхідно виявити розподіл успішності у групі з 20 студентів. Таблиця гістограми складається з меж шкали оцінок та кількості студентів, чий рівень успішності перебуває між найнижчою та поточною межею. Найчастіше повторюваний рівень є модою даних.

  Діалогове вікно Гістограма

  Діапазон вводу (Input Range)      Введіть посилання на клітинки діапазону даних, який потрібно проаналізувати.

  Двійковий діапазон (Bin Range) — необов’язково      Введіть посилання на клітинку діапазону, який містить необов'язкову сукупність граничних значень, що визначають числові межі. Ці значення повинні бути відсортовані за зростанням. Microsoft Office Excel підраховує кількість точок даних між поточним номером величини та сусіднім вищим, якщо такий є. Число за певним номером зіставляється з числом за номером нижче від нього для визначення, чи воно є тотожне чи менше від цього числа, і так до останнього значення. Всі значення нижче розташованого за першим номером, як і всі значення вище розташованого за останнім номером, підраховуються разом.

  Якщо пропустити числові межі, Excel створить сукупність рівно розподілених між мінімальним та максимальним значеннями чисел.

  Підписи (Labels)      Установіть цей прапорець, якщо перший рядок або стовпець початкового діапазону містять підписи. Зніміть цей прапорець, якщо в діапазоні підписів немає. Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Excel автоматично визначає розмір таблиці результатів, тому в разі, якщо таблиця замінить наявні дані, буде виведено попередження.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  Діаграма Парето (Pareto — sorted histogram)      Установіть цей прапорець, якщо потрібно відобразити дані у таблиці результатів за зменшенням частоти. Якщо цей прапорець не встановлено, дані буде відображено за зростанням, не охоплюючи три праві стовпці, в яких містяться відсортовані дані.

  Сумарний відсоток (Cumulative Percentage)      Установіть цей прапорець, якщо до таблиці результатів потрібно додати стовпець для сумарного відсотка та додати такий рядок до гістограми. Зніміть цей прапорець, щоб не додавати сумарний відсоток.

  Діаграма виводу (Chart Output)      Установіть цей прапорець, якщо потрібно створити вбудовану гістограму з таблицею результатів.

  Змінне середнє

  Використовується для розрахунку значень у прогнозованому періоді на основі значення змінної для вказаної кількості попередніх періодів. Змінне середнє, на відміну від простого середнього для всієї вибірки, містить відомості про тенденції змінення даних. Цей метод може використовуватися для прогнозування збуту, запасів та інших процесів. Розрахунок прогнозованих значень виконується за такою формулою.

  Формула для обчислення змінних середніх

  де:

  • N — кількість попередніх періодів, які потрібно долучити до змінного середнього;

  • AJ — фактичне значення на момент часу j

  • FJ — прогнозоване значення на момент часу j

   Змінне середнє значення діалогового вікна

   Діапазон вводу (Input Range)      Введіть посилання на клітинки діапазону даних, який потрібно проаналізувати. Діапазон повинен містити один стовпець із щонайменше чотирма клітинками даних.

   Підписи у першому рядку (Labels in First Row)      Установіть цей прапорець, якщо перший рядок та стовпець початкового діапазону містять підписи. Зніміть цей прапорець, якщо в діапазоні підписів немає. Microsoft Office Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

   Інтервал (Interval)      Введіть кількість значень, які потрібно долучити до змінного середнього. За промовчанням кількість значень — 3.

   Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Якщо встановити прапорець Стандартні похибки (Standard Errors), в Excel буде створено таблицю із двох стовпців зі значеннями стандартних похибок у правому стовпці. Якщо для прогнозування або обчислення стандартної похибки не вистачає історичних значень, буде повернено значення помилки #N/A.

   Діапазон результатів повинен розташовуватися на тому самому аркуші, що й діапазон початкових даних. Тому параметри Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply) та Нова робоча книга (New Workbook) недоступні.

   Діаграма виводу (Chart Output)      Установіть цей прапорець, якщо потрібно створити вбудовану гістограму з таблицею результатів.

   Стандартні похибки (Standard Errors)      Установіть цей прапорець, якщо до таблиці результатів потрібно додати стовпець, який містить значення стандартних похибок. Зніміть цей прапорець, якщо потрібно створити таблицю результатів з одним стовпцем без значень стандартних похибок.

  Генерація випадкових чисел

  Використовується для заповнення діапазону випадковими числами, здобутими з одного або декількох розподілів. За допомогою цього засобу можна характеризувати елементи сукупності за законом імовірностей. Наприклад, можна використовувати нормальний розподіл для моделювання сукупності даних зросту осіб, або скористатися розподілом Бернуллі для двох ймовірних результатів, щоб описати сукупність результатів підкидання монети.

  Випадкове число покоління діалогове вікно

  Кількість змінних (Number of Variables)      Введіть кількість стовпців значень для таблиці результатів. Якщо кількість не задано, Microsoft Office Excel заповнить всі задані стовпці початкового діапазону.

  Кількість випадкових чисел (Number of Random Numbers)      Задайте кількість відображуваних точок даних. Кожна точка даних відображається у рядку таблиці результатів. Якщо їх кількість не задано, Excel заповнить всі задані рядки початкового діапазону.

  Розподіл (Distribution)      Виберіть потрібний метод розподілу для створення випадкових значень.

  Стандартний (Uniform)      Характеризується верхньою та нижньою межами. Змінні здобуваються з рівною вірогідністю з усіх значень діапазону. Зазвичай використовується уніфікований розподіл у діапазоні 0...1.

  Звичайний (Normal)      Характеризується середнім і стандартним відхиленням. Для стандартного нормального розподілу зазвичай використовується нульове середнє й одиничне стандартне відхилення.

  Бернуллі (Bernoulli)      Характеризується ймовірністю успіху (p-значення) кожного випробування. Випадкові змінні Бернуллі мають значення 0 або 1. Наприклад, можна здобути уніфіковану випадкову змінну з діапазону 0...1. Якщо змінна менша або дорівнює імовірності успіху, випадковій змінній Бернуллі присвоюється значення 1; в іншому випадку їй присвоюється значення 0.

  Біноміальний (Binomial)      Характеризується імовірністю успіху (p-значення) для кількох випробувань. Наприклад, виходячи з кількості випробувань, можна згенерувати випадкові змінні Бернуллі, сума яких буде біноміальною випадковою змінною.

  Пуассона (Poisson)      Характеризується значенням лямбда, яке дорівнює відношенню 1 до середнього. Розподіл Пуассона зазвичай використовується для характеристики кількох подій, які стаються за одиницю часу — наприклад, середня частота прибуття автомобілів до майданчику контрольного пункту.

  Систематичний (Patterned)      Характеризується нижньою та верхньою межами, кроком, частотою повторення значень та частотою повторення послідовностей.

  Дискретний (Discrete)      Характеризується значенням і пов'язаним із ним діапазоном імовірності. Діапазон повинен містити два стовпці: у лівому містяться значення, а у правому — ймовірності, пов'язані зі значенням у цьому рядку. Сума ймовірностей повинна дорівнювати 1.

  Параметри (Parameters)      Введіть значення, щоб охарактеризувати вибраний розподіл.

  Зерно генератора (Random Seed)      Введіть значення, від якого потрібно генерувати випадкові числа (необов’язково). Це значення можна використовувати пізніше для генерування таких самих випадкових чисел.

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Excel автоматично визначає розмір таблиці результатів, тому в разі, якщо таблиця замінить наявні дані, буде виведено попередження.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  Ранг і процентиль

  Використовується для створення таблиці, яка містить порядковий та відсотковий ранги для кожного значення у сукупності даних. Цей метод можна застосувати для аналізу відносного взаємного розташування даних у сукупності. Засіб використовує функції аркуша RANK та PERCENTRANK. Функція RANK не працює з ідентичними значеннями. Якщо необхідно враховувати ідентичні значення, можна скористатися функцією RANK разом із поправочним коефіцієнтом. Відомості про поправочний коефіцієнт наведено у файлі довідки для функції RANK.

  Діалогове вікно ранг і процентиль

  Діапазон вводу (Input Range)      Введіть посилання на клітинки діапазону даних аркуша, який потрібно проаналізувати.

  Групування за (Grouped By)      Щоб указати, як розташовані дані в діапазоні: у стовпцях або в рядках, виберіть пункт Рядки (Rows) або Стовпці (Columns) відповідно.

  Підписи у першому рядку (Labels in First Row)/Підписи у першому стовпці (Labels in First Column)     Якщо вибрано варіант розташування даних Стовпці (Columns), а перший рядок діапазону містить підписи, установіть прапорець Підписи у першому рядку (Labels in First Row). Якщо вибрано варіант розташування даних Рядки (Rows), а перший стовпець діапазону містить підписи, установіть прапорець Підписи у першому стовпці (Labels in First Column). Зніміть цей прапорець, якщо в діапазоні підписів немає. Microsoft Office Excel створює відповідні підписи рядків і стовпців даних для таблиці результатів.

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Excel створить одну таблицю результатів для кожної сукупності даних початкового діапазону. Кожна таблиця результатів міститиме чотири стовпці: номер точки даних, значення точки даних, порядковий ранг точки даних та відсотковий ранг точки даних, відсортовані за зростанням порядкового рангу.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  Регресії.

  Лінійний регресійний аналіз полягає у підборі графіка для набору спостережень за допомогою методу найменших квадратів. Регресія використовується для аналізу впливу на окрему залежну змінну значень однієї або кількох незалежних змінних. Наприклад, можна проаналізувати, як на спортивні досягнення атлета впливають кілька факторів, такі як вік, зріст, вага тощо. Регресія пропорційно розподіляє досягнення між цими трьома факторами на основі даних про результати. Результати регресії можуть згодом бути використані для передбачення досягнень іншого атлета, якого ще не перевіряли.

  Засіб регресії використовує функцію LINEST.

  Діалогове вікно регресії.

  Діапазон вводу Y (Input Y Range)      Введіть посилання на діапазон залежних даних. Діапазон має складатися з одного стовпця даних.

  Діапазон вводу X (Input X Range)      Введіть посилання на діапазон незалежних даних. Microsoft Office Excel замовляє незалежні змінні з цього діапазону в порядку зростання зліва направо. Максимальна кількість незалежних змінних — 16.

  Підписи (Labels)      Установіть цей прапорець, якщо перший рядок або стовпець початкового діапазону чи діапазонів містять підписи. Зніміть цей прапорець, якщо в діапазоні підписів немає. Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

  Довірчий рівень (Confidence Level)      Установіть цей прапорець, якщо до підсумкової таблиці результатів потрібно долучити додатковий рівень. У полі введіть потрібний довірчий рівень, додатково до 95-процентного рівня, встановленого за промовчанням.

  Константа дорівнює нулю (Constant is Zero)      Установіть цей прапорець, щоб провести лінію регресії через початок.

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Для підсумкової таблиці результатів потрібно щонайменше сім стовпців: таблиця дисперсійного аналізу, коефіцієнти, стандартні похибки оцінки y, значення r2, кількість спостережень та стандартні похибки коефіцієнтів.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  Різниці (Residuals)      Установіть цей прапорець, щоб додати різниці до таблиці результатів різниць.

  Стандартизовані різниці (Standardized Residuals)      Установіть цей прапорець, щоб додати стандартизовані різниці до таблиці результатів різниць.

  Графіки різниць (Residual Plots)      Установіть цей прапорець, якщо потрібно створити діаграму для кожної незалежної змінної в порівнянні з різницею.

  Графіки ліній відповідності (Line Fit Plots)      Установіть цей прапорець, якщо потрібно створити діаграму для прогнозованих значень у порівнянні зі спостережуваними значеннями.

  Графіки нормального розподілу (Normal Probability Plots)      Установіть цей прапорець, якщо потрібно створити діаграму вірогідності нормального розподілу.

  Вибірка

  Створює вибірку з генеральної сукупності шляхом розгляду початкового діапазону як генеральної сукупності. Якщо сукупність завелика для оброблення або побудови діаграми, можна скористатися представницькою вибіркою. Крім того, якщо припускається періодичність вхідних даних, можна створити вибірку, яка містить значення тільки з однієї частини циклу. Наприклад, якщо початковий діапазон містить дані для квартальних продажів, створення вибірки з періодом 4 розташує в початковому діапазоні значення продажів з одного й того самого кварталу.

  Діалогове вікно вибірки

  Діапазон вводу (Input Range)      Введіть посилання для діапазону даних, який містить сукупність значень, з якої потрібно зробити вибірку. Microsoft Office Excel вибирає значення спочатку з першого стовпця, потім із другого тощо.

  Підписи (Labels)      Установіть цей прапорець, якщо перший рядок або стовпець початкового діапазону містять підписи. Зніміть цей прапорець, якщо в початковому діапазоні підписів немає. Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

  Метод вибірки (Sampling Method)      Виберіть варіант Періодичний (Periodic) або Випадковий (Random), щоб задати потрібний інтервал вибірки.

  Період (Period)      Введіть інтервал виконання вибірки. Кожне перше періодичне значення вихідного діапазону даних та кожне наступне періодичне значення копіюється до стовпця результатів. Вибірка зупиняється, якщо досягнуто кінця діапазону даних.

  Кількість вибірок (Number of Samples)      Введіть кількість випадкових значень, яку потрібно відображати у стовпці результатів. Кожне значення здобувається з випадкової позиції початкового діапазону даних, і будь-яке число може бути вибрано більше одного разу.

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Дані записуються до одного стовпця під клітинкою. Якщо було вибрано варіант Періодичний (Periodic), кількість значень у таблиці результатів дорівнюватиме кількості значень початкового діапазону, розділеній на частоту виконання вибірки. Якщо було вибрано варіант Випадковий (Random), кількість значень у таблиці результатів дорівнюватиме кількості зразків.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  t тест

  Засіб двовибіркового аналізу методом Ст’юдента перевіряє рівність середніх значень загальної сукупності за кожною вибіркою. Ці три засобі використовують різні припущення: що дисперсії сукупності рівні, що дисперсії сукупності не рівні, а також що дві вибірки представляють дані до та після експерименту над тими самими об’єктами.

  Для всіх трьох засобів, наведених нижче, значення t-статистики — t — обчислюється та відображається як "t Stat" у таблицях результатів. Залежно від даних це значення t може бути від'ємним або невід'ємним. Якщо припустити, що середні значення генеральної сукупності рівні, при t < 0, "P(T <= t) однобічне” дає вірогідність того, що спостережуване значення t-статистики буде більш від'ємним, ніж t. При t >=0, "P(T <= t) однобічне" робить можливим спостереження значення t-статистики, яке буде більш додатнім, ніж t. “t Критичне однобічне” видає граничне значення, тому імовірність спостереження значення t-статистики більшого або рівного “t критичне однобічне” дорівнює альфа.

  "P(T <= t) двобічне” дає імовірність спостереження значення t-статистики за абсолютним значенням, більшим від t. “P критичне двобічне” видає граничне значення, тому значення імовірності спостереження значення t- статистики за абсолютним значенням більшого “P критичне двобічне” дорівнює альфа.

  Тест Ст’юдента: парний двовибірковий t-тест для середніх (t-Test: Paired Two Sample For Means)

  Парний тест використовується, коли наявна природна парність у вибірках, наприклад, коли генеральна сукупність тестується двічі — до і після експерименту. Цей засіб аналізу та його формула виконують парний двовибірковий тест, щоб визначити, чи спостереження, взяті перед експериментом, та спостереження після експерименту походять із розподілів рівних середніх значень сукупностей.

  Примітка : Одним із результатів тесту є сукупна дисперсія (сукупна міра розподілу даних навколо середнього значення), яка обчислюється за наведеною формулою.

  формула обчислення сукупної дисперсії

  Тест Ст'юдента: парний Двовибірковий засоби діалогове вікно

  1 діапазон змінних (Variable 1 Range)      Введіть посилання на перший діапазон даних, який потрібно проаналізувати. Діапазон повинен складатися з одного стовпця або рядка і містити таку саму кількість точок даних, що й другий діапазон.

  2 діапазон змінних (Variable 2 Range)      Введіть посилання на другий діапазон даних, який потрібно проаналізувати. Діапазон повинен складатися з одного стовпця або рядка і містити таку саму кількість точок даних, що й перший діапазон.

  Гіпотетична різниця середніх (Hypothesized Mean Difference)      Введіть потрібне число для зсуву в середніх значеннях вибірок. Значення 0 (нуль) означає, що припускається гіпотеза про нерівність середніх вибірок.

  Підписи (Labels)      Установіть цей прапорець, якщо перший рядок або стовпець початкових діапазонів містять підписи. Зніміть цей прапорець, якщо в діапазонах підписів немає. Microsoft Office Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

  Альфа (Alpha)      Введіть довірчий рівень для перевірки. Це значення повинно бути в діапазоні 0...1. Рівень альфа — це рівень значності, пов‘язаний з імовірністю виникнення помилки I типу (відхилення істинної гіпотези).

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Excel автоматично визначає розмір таблиці результатів, тому в разі, якщо таблиця замінить наявні дані, буде виведено попередження.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  Тест Ст’юдента: двовибірковий t-тест із рівними дисперсіями (t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances )

  Двовибірковий t-тест Ст'юдента використовується для перевірки гіпотези про рівність середніх для двох вибірок. У цій формі t-тесту припускається, що два набори даних походять із розподілу одних і тих самих дисперсій. Це також відомо як гомоскедастичний t-тест.

  Тест Ст'юдента: Двовибірковий із рівними дисперсіями діалогового вікна

  1 діапазон змінних (Variable 1 Range)      Введіть посилання на перший діапазон даних, який потрібно проаналізувати. Діапазон повинен складатися з одного рядка або стовпця.

  2 діапазон змінних (Variable 2 Range)      Введіть посилання на другий діапазон даних, який потрібно проаналізувати. Діапазон повинен складатися з одного рядка або стовпця.

  Гіпотетична різниця середніх (Hypothesized Mean Difference)      Введіть потрібне число для зсуву в середніх значеннях вибірок. Значення 0 (нуль) означає, що припускається гіпотеза про нерівність середніх вибірок.

  Підписи (Labels)      Установіть цей прапорець, якщо перший рядок або стовпець початкових діапазонів містять підписи. Зніміть цей прапорець, якщо в діапазонах підписів немає. Microsoft Office Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

  Альфа (Alpha)      Введіть довірчий рівень для перевірки. Це значення повинно бути в діапазоні 0...1. Рівень альфа — це рівень значності, пов‘язаний з імовірністю виникнення помилки I типу (відхилення істинної гіпотези).

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Excel автоматично визначає розмір таблиці результатів, тому в разі, якщо таблиця замінить наявні дані, буде виведено попередження.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  Тест Ст’юдента: двовибірковий t-тест із нерівними дисперсіями (t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances)

  Цей засіб аналізу виконує двовибірковий t-тест Ст'юдента, який використовується, як і в попередньому випадку з однаковими дисперсіями, для перевірки гіпотези про рівність середніх для двох вибірок даних із різних генеральних сукупностей. Ця форма t-тесту припускає різницю між дисперсіями генеральних сукупностей і зазвичай називається гетероскедастичним t-тестом. Цей тест слід використовувати, якщо у двох вибірках присутні різні набори даних. Якщо присутній один набір даних і дві вибірки представляють вимірювання для кожного елемента до і після випробування, слід використовувати описаний у прикладі парний тест.

  Для визначення статистичного значення t використовується наведена формула.

  Формула для обчислення значення t

  Ця формула використовується для обчислення ступеня свободи — значення df. Оскільки результат обчислення зазвичай не буває цілим числом, значення df округлюється до цілого для отримання граничного значення з t-таблиці. Функція аркуша Excel TTEST використовує обчислені значення без округлення для обчислення значення TTEST з нецілим значенням df. Через різність підходів до визначення ступенів свободи, результати функцій TTEST і t-test відрізнятимуться у випадку з різними дисперсіями.

  формула наближеного обчислення ступеня свободи

  Тест Ст'юдента: Двовибірковий із нерівними дисперсіями діалогового вікна

  1 діапазон змінних (Variable 1 Range)      Введіть посилання на перший діапазон даних, який потрібно проаналізувати. Діапазон повинен складатися з одного рядка або стовпця.

  2 діапазон змінних (Variable 2 Range)      Введіть посилання на другий діапазон даних, який потрібно проаналізувати. Діапазон повинен складатися з одного рядка або стовпця.

  Гіпотетична різниця середніх (Hypothesized Mean Difference)      Введіть потрібне число для зсуву в середніх значеннях вибірок. Значення 0 (нуль) означає, що припускається гіпотеза про нерівність середніх вибірок.

  Підписи (Labels)      Установіть цей прапорець, якщо перший рядок або стовпець початкових діапазонів містять підписи. Зніміть цей прапорець, якщо в діапазонах підписів немає. Microsoft Office Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

  Альфа (Alpha)      Введіть довірчий рівень для перевірки. Це значення повинно бути в діапазоні 0...1. Рівень альфа — це рівень значності, пов‘язаний з імовірністю виникнення помилки I типу (відхилення істинної гіпотези).

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Excel автоматично визначає розмір таблиці результатів, тому в разі, якщо таблиця замінить наявні дані, буде виведено попередження.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  z тесту.

  Засіб виконує двовибірковий z-тест для середніх із відомими дисперсіями. Цей тест використовується для перевірки нульової гіпотези про відсутність різниці між середніми двох генеральних сукупностей відносно до односторонньої або двосторонньої альтеративних гіпотез. Якщо значення дисперсій невідомі, слід використовувати функцію ZTEST.

  Під час використання засобу «Зета-тест» слід уважно переглядати результат. "P(Z <= z) однобічне” насправді є P(Z >= ABS(z)), імовірність z-значення, віддаленого від 0 у тому самому напрямку, що і спостережуване z-значення за однакових середніх значень генеральної сукупності. "P(Z <= z) двобічне" є насправді P(Z >= ABS(z) або Z <= -ABS(z)), імовірність z-значення, віддаленого від 0 у тому самому напрямку, що і спостережуване z-значення за однакових середніх значень генеральної сукупності. Двобічний результат є однобічним результатом, помноженим на 2. Функцію ZTEST можна застосовувати для нульової гіпотези про особливе ненульове значення різниці між двома середніми генеральних сукупностей. Наприклад, цей метод можна використовувати для визначення різниці між характеристиками двох моделей автомобілів.

  z тесту: два зразки для засобів діалогового вікна

  1 діапазон змінних (Variable 1 Range)      Введіть посилання на перший діапазон даних, який потрібно проаналізувати. Діапазон повинен складатися з одного рядка або стовпця.

  2 діапазон змінних (Variable 2 Range)      Введіть посилання на другий діапазон даних, який потрібно проаналізувати. Діапазон повинен складатися з одного рядка або стовпця.

  Гіпотетична різниця середніх (Hypothesized Mean Difference)      Введіть потрібне число для зсуву в середніх значеннях вибірок. Значення 0 (нуль) означає, що припускається гіпотеза про нерівність середніх вибірок.

  Дисперсія 1 змінної — відома (Variable 1 Variance —known)      Введіть відому дисперсію сукупності для змінної 1 початкового діапазону даних.

  Дисперсія 2 змінної — відома (Variable 2 Variance — known)      Введіть відому дисперсію сукупності для змінної 2 початкового діапазону даних.

  Підписи (Labels)      Установіть цей прапорець, якщо перший рядок або стовпець початкових діапазонів містять підписи. Зніміть цей прапорець, якщо в діапазонах підписів немає. Microsoft Office Excel створює відповідні підписи даних для таблиці результатів.

  Альфа (Alpha)      Введіть довірчий рівень для перевірки. Це значення повинно бути в діапазоні 0...1. Рівень альфа — це рівень значності, пов‘язаний з імовірністю виникнення помилки I типу (відхилення істинної гіпотези).

  Діапазон виводу (Output Range)      Введіть посилання на верхню ліву клітинку таблиці результатів. Excel автоматично визначає розмір таблиці результатів, тому в разі, якщо таблиця замінить наявні дані, буде виведено попередження.

  Результати на новому аркуші (New Worksheet Ply)      Клацніть, щоб вставити новий аркуш до поточної книги і вставити результати, починаючи з клітинки A1 нового аркуша. Щоб назвати аркуш, введіть ім’я в полі.

  Нова робоча книга (New Workbook)      Клацніть, щоб створити нову книгу, в якій результати додаються до нового аркуша.

  Примітки : 

  • Функції аналізу даних можна використовувати тільки на одному аркуші одночасно. Якщо виконувати аналіз даних на групі аркушів, результати з'являться тільки на першому аркуші, а на інших буде відображено відформатовані пусті таблиці. Щоб виконати аналіз даних на решті аркушів, застосуйте засіб аналізу окремо для кожного аркуша.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×