Інсталяція засобу School Data Sync Toolkit

Засіб School Data Sync Toolkit дає змогу перевіряти CSV-файли на наявність помилок, синхронізувати їх вручну з PowerShell, а також автоматизувати синхронізацію відповідно до своїх вимог.

У цій статті:

Інсталяція засобу Microsoft School Data Sync Toolkit

  1. Завантажте засіб на сторінці Microsoft School Data Sync Toolkit.

  2. Двічі клацніть його, щоб запустити майстер.

  3. На сторінці привітання натисніть кнопку Далі.

    На сторінці привітання в майстрі налаштування засобу Microsoft School Data Sync натисніть кнопку "Далі".
  4. Прийміть умови ліцензійної угоди, натисніть кнопку Далі, виберіть шлях інсталяції, а потім знову натисніть кнопку Далі.

    Виберіть шлях інсталяції для засобу Microsoft School Data Sync Toolkit.
  5. Виберіть Інсталювати > Готово.

Можливості засобу School Data Sync Toolkit

Інсталювавши цей засіб і створивши початковий профіль на порталі School Data Sync, ви можете за допомогою наведеного нижче сценарію передавати додаткові CSV-файли регулярно або за потреби. Інсталятор дає змогу виконати кілька командлетів PowerShell із сеансу адміністратора на комп’ютері, що допоможе успішно розгорнути засіб School Data Sync. Усі ці командлети та сценарії їх виконання описано в розділах нижче.

Перевірка даних CSV-файлів за допомогою засобу School Data Sync Toolkit (до синхронізації)

Щоб за допомогою цього засобу перевірити CSV-файли, перш ніж передати їх для синхронізації, відкрийте PowerShell із правами адміністратора та виконайте командлет Start-CsvFilesValidation, як показано нижче.

Синтаксис Start-CsvFilesValidation

Командлет Start-CsvFilesValidation дає змогу перевірити CSV-файли для певного профілю синхронізації.

Start-CsvFilesValidation -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Параметр

Опис

CsvFolderPath

Шлях до папки із CSV-файлами.

ProfileName

Ім’я профілю, створеного в засобі School Data Sync для CSV-файлів, які потрібно перевірити.

UserName

Ім’я користувача облікового запису з правами глобального адміністратора для клієнта Office 365.

У прикладі нижче на стороні клієнта перевіряються CSV-файли з каталогу c:\temp на локальному комп’ютері для профілю School 1 із використанням облікового запису глобального адміністратора admin@contoso.com.

Start-CsvFilesValidation –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName admin@contoso.com

Синхронізація CSV-файлів за допомогою засобу School Data Sync Toolkit

Щоб передати та синхронізувати CSV-файли за допомогою засобу School Data Sync, відкрийте PowerShell із правами адміністратора та виконайте командлет Send-CsvFiles, як показано нижче.

Синтаксис Send-CsvFiles

Командлет Send-CsvFiles дає змогу передати та синхронізувати CSV-файли для певного профілю синхронізації.

Send-CsvFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Параметр

Опис

CsvFolderPath

Шлях до папки із CSV-файлами.

ProfileName

Ім’я профілю, створеного в засобі School Data Sync для CSV-файлів, які потрібно перевірити.

UserName

Ім’я користувача облікового запису з правами глобального адміністратора для клієнта Office 365.

У прикладі нижче передається та синхронізується набір CSV-файлів із каталогу c:\temp на локальному комп’ютері для профілю School 1 із використанням облікового запису глобального адміністратора admin@contoso.com.

Send-CsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Налаштування автоматичної синхронізації CSV-файлів за допомогою засобу School Data Sync Toolkit

Ви можете запланувати автоматичну синхронізацію локальних CSV-файлів і профілю синхронізації SDS в Office 365. Для цього відкрийте PowerShell із правами адміністратора та виконайте командлет Add-CsvFileSyncTask, як показано нижче. Коли заплановане завдання завершиться, ви зможете відстежувати хід виконання та журнал цих операцій автоматичної синхронізації, переглядаючи щойно створене заплановане завдання в планувальнику завдань. Воно запускатиметься щодня опівночі, якщо ви не вказали інший час початку за допомогою наведеного нижче параметра.

Під час виконання цієї команди вам буде запропоновано пройти автентифікацію. Під час першого запиту на автентифікацію вам знадобиться ввести пароль глобального адміністратора, ім’я якого, наведене в команді нижче, уже буде вказано. Коли ви введете пароль і натиснете клавішу Enter, відобразиться другий запит на базову автентифікацію. Тут слід ввести ім’я користувача та пароль локального адміністратора, які використовуватимуться для щоденного запуску запланованого завдання. Якщо вказано параметр StoreCredentials, дані облікового запису локального адміністратора зберігатимуться в диспетчері облікових даних і будуть дійсні, доки ви не зміните пароль. Якщо не вказати параметр StoreCredentials, вам буде надано маркер автентифікації з максимальним терміном дії 90 днів. Коли термін його дії завершиться, він більше не зможе виконувати автентифікацію під час запланованого завдання, тому вам знадобиться знову виконати команду.

Синтаксис Add-CsvFileSyncTask

Командлет Add-CsvFileSyncTask дає змогу передати та синхронізувати CSV-файли для певного профілю синхронізації.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath <path to csv file location> -ProfileName <name of sync profile in SDS> -LogPath <path to store logs> -UserName <global admin account> -Validate -RedirectOutput

Параметр

Опис

CSVFolderPath

Шлях до папки із CSV-файлами, які регулярно синхронізуватимуться.

ProfileName

Ім’я профілю синхронізації SDS, з яким синхронізуються CSV-файли.

UserName

UserPrincipalName облікового запису глобального адміністратора для використання з SDS.

LogPath

Шлях до каталогу, у якому потрібно зберігати файли журналу перевірки.

RedirectOutput

Дає змогу записувати результати перевірки в указаний каталог. Укажіть його, щоб переглядати результати параметра перевірки.

Validate

Перевірка виконується перед кожною синхронізацією. Якщо також указано параметр RedirectOutput, у каталозі Logpath створюється файл.

TaskUserName

Ім’я запланованого завдання.

TaskStartTime

Час початку запланованого завдання.

StoreCredentials

Створює в диспетчері облікових даних запис для запуску запланованого завдання. Облікові дані будуть дійсні до завершення терміну дії пароля, пов’язаного з цим обліковим записом.

У прикладі нижче створюється заплановане завдання автоматичної синхронізації CSV-файлів у папці C:\temp для профілю синхронізації під іменем SDSSync, генеруються файли журналу перевірки в папці C:\temp\logs, а для збереження всіх файлів журналу призначається каталог C:\temp\SDS\Logs. Ця команда також запускає процес перевірки для CSV-файлів перед початком синхронізації та зберігає результати перевірки в тому самому каталозі c:\temp\logs.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath “C:\temp” -ProfileName “SDSSync” -LogPath “C:\temp\logs” -UserName admin@contoso.com -Validate -RedirectOutput

Перетворення CSV-файлів OneRoster за допомогою засобу School Data Sync Toolkit

Цей засіб дає змогу перетворити CSV-файли OneRoster та синхронізувати їх зі School Data Sync. Для цього відкрийте PowerShell із правами адміністратора та виконайте командлет Convert-OneRostertoMicrosoftSDS, як показано нижче. Після перетворення ви можете синхронізувати ці CSV-файли через SDS, дотримуючись стандартних інструкцій із синхронізації CSV-файлів.

Синтаксис Convert-OneRostertoMicrosoftSDS

Командлет Convert-OneRostertoMicrosoftSDS дає змогу передати та синхронізувати CSV-файли для певного профілю синхронізації.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath <String> -SDSFolderPath <String> -LogPath <String>

Параметр

Опис

OneRosterFolderPath

Шлях до папки із CSV-файлами, експортованими з OneRoster.

SDSFolderPath

Шлях до папки, у якій буде створено перетворені CSV-файли.

LogPath

Шлях до папки, у якій потрібно створити журнал для цих дій.

У прикладі нижче перетворюється набір CSV-файлів OneRoster у папці C:\temp\OneRoster, створюється новий набір CSV-файлів у каталозі C:\temp\SDS на локальному комп’ютері, а для зберігання всіх згенерованих файлів журналу призначається каталог C:\temp\SDS\Logs.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath “C:\temp\OneRoster” -SDSFolderPath “C:\temp\SDS” -LogPath “C:\temp\SDS\logs”

Перевірка даних CSV-файлів за допомогою засобу School Data Sync Toolkit (після синхронізації)

Щоб за допомогою цього засобу перевірити набір CSV-файлів після їх передавання та синхронізації, відкрийте PowerShell із правами адміністратора та виконайте командлет Compare-DirectoryToCSVFiles, як показано нижче.

Синтаксис Compare-DirectoryToCSVFiles

Командлет Compare-DirectoryToCSVFiles дає змогу перевірити CSV-файли для певного профілю синхронізації.

Compare-DirectoryToCSVFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Параметр

Опис

CsvFolderPath

Шлях до папки із CSV-файлами.

ProfileName

Ім’я профілю, створеного в засобі School Data Sync для CSV-файлів, які потрібно перевірити.

UserName

Ім’я користувача облікового запису з правами глобального адміністратора для клієнта Office 365.

У прикладі нижче на стороні клієнта перевіряються CSV-файли з каталогу c:\temp на локальному комп’ютері для профілю School 1 із використанням облікового запису глобального адміністратора admin@contoso.com.

Compare-DirectoryToCsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Див. також

Загальні відомості про School Data Sync і Classroom

CSV-файли для School Data Sync

Обов’язкові атрибути School Data Sync для PowerSchool Sync

Розгортання School Data Sync за допомогою CSV-файлів

Розгортання School Data Sync за допомогою PowerSchool Sync

Розгортання School Data Sync за допомогою Clever Sync

Розгортання School Data Sync за допомогою CSV-файлів OneRoster

Помилки синхронізації School Data Sync і їх виправлення

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×