Zengin metin kutusunu özelleştirmenin yolları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Form şablonunda zengin metin kutusu ekledikten sonra özelliklerini ve Zengin metin kutusu özellikleri iletişim kutusunda ayarlarını değiştirerek özelleştirebilirsiniz. Form şablonundaki bu iletişim kutusunu açmak için özelliklerini değiştirmek istediğiniz zengin metin kutusunu çift tıklatın.

Aşağıdaki tabloda, bazı zengin metin kutusu özelleştirme yolları açıklanmaktadır ve neden bunu nedenler sunar. Tablo Zengin metin kutusu özellikleri iletişim kutusundaki seçenekler hakkında ayrıntılı yordam bilgileri sağlamak için hazırlanmış değildir, ancak bunu size bir fikir bulunan seçenekler aralığının.

Notlar: 

  • tarayıcıyla uyumlu form şablonutasarlarken varsa, Zengin metin kutusu özellikleri iletişim kutusunda bazı özellikler kullanılamaz. Örneğin, karakter biçimlendirmesini veya paragraf sonlarını gibi zengin metin biçimlendirme seçenekleri seçerek belirleyemezsiniz.

  • Form şablonunuz bir veritabanı, şema veya varolan başka bir veri kaynağını temel alıyorsa bir denetimin tüm özelliklerini özelleştirmek mümkün olmayabilir. Örneğin, varolan bir veri kaynağından türetilen denetimin boyutunu değiştirebilirsiniz ancak varolan veri kaynağından türetilen alan veya grup adını değiştiremezsiniz.

Sekme

Görev

Ayrıntılar

Veri

İlişkili alan adını değiştirme

Yeni, boş bir form şablonu tasarladığınızda, varsayılan alan değiştirebilir veya veri kaynağıyla çalışırken daha kolay bir denetim için bir şey için bir ad gruplandırın. Örneğin, "MeetingNotes" adlı bir alan "alan1" adlı bir alandan çok daha kolay anlaşılır

Not: Alan adı değiştirme, zengin metin kutusu ile veri kaynağındaki ilgili alan arasındaki değiştirmez. Zengin metin kutusu farklı bir alana bağlamak gereksinim duyarsanız, zengin metin kutusunu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Bağlamayı Değiştir'i tıklatın.

Veri

Varsayılan değer belirtme

Varsayılan metin denetiminin içini bir kullanıcı ilk form açtığında görünmesini isterseniz, bu metnin değer kutusuna yazabilirsiniz. Başka bir alanın değeri veri kaynağında varsayılan değer olarak bir denetim için de tıklayabilirsiniz. Bunlar her zaman veri form (.xml) dosyası olarak kaydedildiğinden, varsayılan değerleri (hangisi daha sonra bu makalede açıklanan) yer tutucu metni farklıdır.

Veri

Veri doğrulama ekleme

Veri doğrulama kuralları denetimin belirtmek için Veri doğrulama ' yı tıklatın. Örneğin, belirli bir biçimde girilmesi parça numaraları gerekirse — üç sayılar, sonra bir tire ve daha sonra iki sayı — kullanıcıların bu düzene uyumlu olmasını sağlamak için veri doğrulamayı kullanabilirsiniz.

Görüntüleme

Paragraf sonlarını etkinleştirme

Varsayılan olarak, böylece kullanıcılar zengin metin kutusuna bilgileri paragraflar yazabilirsiniz paragraf sonlarını zengin metin kutularında etkinleştirilir. Kullanıcıların bunu önlemek istiyorsanız, paragraf sonları onay kutusunu temizleyin. Zengin metin kutularındaki paragraf sonlarını etkinleştirme tarayıcı uyumlu form şablonlarını desteklenmez.

Görüntüleme

Karakter biçimlendirmesini etkinleştirme

Kullanıcılar bunlar zengin metin kutusuna yazın metni biçimlendirmek için varsayılan olarak, karakter biçimlendirmesini zengin metin kutularında etkinleştirilir. Kullanıcıların bunu önlemek istiyorsanız, karakter biçimlendirmesini onay kutusunu temizleyin. Tarayıcı uyumlu form şablonlarını etkinleştirme karakter biçimlendirmesini zengin metin kutularına desteklenmez.

Görüntüleme

Tam zengin metin etkinleştirme

Varsayılan olarak, böylece kullanıcılar resim ve zengin metin kutusunun içindeki tablolar ekleyebilirsiniz Zengin metin kutusu özellikleri iletişim kutusunda zengin metin (Resimler, tablolar vb.) tam onay kutusu seçilir. Kullanıcı asıl görüntü verilerini temel form (.xml) dosyasında kaydeder, formda görüntüleri ekleme veya resimleri, hangi görüntü köprü başvurusu .xml dosyasındaki kaydeder bağlantı belirtebilirsiniz. Tarayıcı uyumlu form şablonlarını, zengin metin kutularındaki bağlantılı resimler etkinleştirme gibi bazı ayarlar desteklenmez.

Görüntüleme

Yer tutucu metni görüntüleme

Kılavuz zengin metin kutusuna girmek için hangi verilerin hakkında kullanıcılarınıza sağlamak istiyorsanız, yer tutucu kutusunda yönerge metnini yazabilirsiniz. Örneğin, zengin metin kutusunu doldurun kullanıcıların istediğiniz tercih edilen bir yol varsa, yönergeler sağlamak için yer tutucu metin kullanabilirsiniz.

Kullanıcı form ilk kez açıldığında, varsayılan değer gibi bir metin giriş denetiminin içinde yer tutucu metni görüntülenir. Bununla birlikte, yer tutucu metni aşağıdaki üç yolla varsayılan değerlerden farklıdır:

  • Yer tutucu metni hiç veri form (.xml) dosyası olarak kaydedilir.

  • Denetim içinde normal metin olarak görüntülenir, varsayılan değer yer tutucu metni her zaman soluk görünür.

  • Varsayılan değer farklı olarak, tarayıcı uyumlu form şablonlarını içinde yer tutucu metni desteklenmez.

Görüntüleme

Zengin metin kutusunu salt okunur yapma

Kullanıcıların bir denetimin içeriğini değiştirmesini önlemek için seçin salt okunur onay kutusu. Örneğin, tek bir görünümde kullanıcılar zengin metin kutusundaki veri türü. İkinci, Özet görünümünde, kullanıcılar bir zengin metin kutusunu salt okunur sürümünde bunlar yazılan gözden. Salt okunur zengin metin kutusu formda soluk görünmez olsa da, kullanıcıların bilgileri zengin metin kutusuna yazarak gelen engellenir.

Görüntüleme

Yazım denetleyicisini kapatmak

Kullanıcıların zengin metin kutusu içindeki metnin yazımını denetlemesini önlemek istiyorsanız, varsayılan olarak seçilidir Yazım denetleyicisi etkinleştir onay kutusunu temizleyebilirsiniz. Örneğin, yazım denetleyicisi özel adların görüntülendiği zengin metin kutuları için devre dışı bırakabilirsiniz.

Görüntüleme

Metin kaydırma'ndan önleme

Varsayılan olarak, zengin metin kutularındaki metin kaydırma etkinleştirilir. Metin kaydırma'ndan önlemek istiyorsanız, Metni Kaydır onay kutusunu temizleyin. Metin kaydırma etkinleştirilmişse, kaydırma listede kaydırma seçenekleri belirleyebilirsiniz. Örneğin, kullanıcılar varsayılan olarak zengin metin kutusunu görüntüleyebilirsiniz daha fazla metin yazdığınızda zengin metin kutusunda kaydırma çubuklarının yapabilirsiniz. Kaydırma seçeneklerinin düzgün çalışması için zengin metin kutunuzun sabit yükseklik ve genişlik olması gerekir.

Görüntüleme

Koşullu biçimlendirme ekleme

Kullanıcılar forma girdiğiniz değerleri temel alarak görünürlüğü dahil bir denetimin görünümünü değiştirebileceğiniz Koşullu biçimlendirme iletişim kutusunu açmak için Koşullu biçimlendirme ' yi tıklatın. Örneğin, belirli bir onay kutusu seçili değilse, zengin metin kutusunu gizlemek için koşullu biçimlendirme kullanabilirsiniz.

Boyutu

Boyutu, doldurmayı ve kenar boşluklarını ayarlama

Bir denetimin boyutlarını, değerleri Yükseklik ve Genişlik kutularına elle girerek değiştirebilirsiniz. Ayrıca bir denetimin hem içinde hem de dışındaki boşluğu, denetimin içeriğini çevreleyen boşluğun miktarı olarak tanımlanan doldurmayı ya da denetimin kenarı ile form şablonunda denetimin etrafında bulunan metin veya denetimler arasındaki boşluğu ifade eden kenar boşluklarını değiştirerek iyileştirebilirsiniz.

Boyutu

Zengin metin kutusunu etiketiyle hizalama

Daha iyi etiketiyle zengin metin kutusundaki metni hizalamak için Hizala düğmesini tıklatın. Zengin metin kutusu hizalama zaman Microsoft Office InfoPath varolan değeri Yükseklik kutusuna Otomatikolarak değiştirir. Böylece içindeki metin etrafındaki metin ile daha iyi hizalanan bu zengin metin kutusuna yüksekliğini azaltır. InfoPath, doldurmayı ve kenar boşluğu ayarlarını uygun şekilde de değişir.

Gelişmiş

Bir Ekran İpucu belirleme

Kullanıcıların kendi işaretçi denetimin üzerine gezdirdiğinizde görünür açıklayıcı bir not sağlamak için Ekran İpucu kutusuna istediğiniz metni girin. Ekran gibi erişilebilirlik yardımları gözden ekran yardımcı programları birleştirilmiş konuşma veya yenilenebilir bir Braille görüntü olarak bilgiler çoğunlukla güvendiği, kullanıcılarına yönelik bilgileri yorumlamak için bu ekran ipuçları.

Gelişmiş

Sekme dizin sırasını değiştirme

Form şablonunun genel sekme sırasında bir denetim konumunu değiştirebilirsiniz. Sekme sırası kullanıcılar sekme veya SHIFT + SEKME tuşlarına basın içinde odağı bir formda bir alanı veya nesneden diğerine taşır sırası olur. Form şablonunda tüm denetimler için varsayılan sekme dizini ayarını 0 ise, ancak sekme sırası 1 ile başlar. Kullanıcıların SEKME tuşuna bastığınızda, herhangi bir denetimi Sekme dizini kutusunda 1 ile ilk gidilir. Sekme dizin kutusunda 2 hiçbir denetimle gidilir ikinci, vb.. Sekme sırasındaki son herhangi bir denetim Sekme dizini kutusunda 0 ile birlikte gelir. Sekme sırasındaki denetimleri atlamak istiyorsanız, -1sekmesini dizin kutusuna girin.

Gelişmiş

Klavye kısayolu atama

Klavye kısayolu belirtmek için erişim tuşu kutusuna bir harf veya sayı yazabilirsiniz. Klavye kısayolları kullanıcıların bir tuş bileşimine yerine fare hareket ettirerek bir denetime gitme olanak sağlar. Form şablonunuzda klavye kısayollarını kullanmayı tercih ederseniz, kullanıcılara varolan kısayollar iletişim gerekir. Örneğin, Satış Temsilcisi metin kutusu için klavye kısayolu olduğunu bilmeleri için bir metin kutusu etiketinden sonra (ALT + S) yazabilirsiniz.

Gelişmiş

Belirtin ve birleştirme eylemleri özelleştirme

Birkaç form birleştirilir olduğunda kullanıcıların denetime giriş verilerini nasıl göründüğünü belirtmek için Birleştirme ayarları ' nı tıklatın. Örneğin, belirli bir sözcüğün zengin metin kutusuyla her öğeden önek veya her öğe noktalı virgülle ayırın seçebilirsiniz.

Gelişmiş

Zengin metin kutusuna ViewContext tanımlayıcısını edinin

Kodu denetimi tanımlamak için ViewContext değeri kullanabilirsiniz. ViewContext değeri biliyorsanız, örneğin, size o değer görünümü nesnesinin ExecuteAction yöntemiyle programatik olarak denetimine bağlı XML verilerini düzenleme eylem gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.

Gelişmiş

Belirtin ve Giriş bir kapsamı özelleştirme

Denetim için hazırlanmıştır kullanıcı giriş türünü belirtmek için Giriş kapsamı ' ı tıklatın. Bu, el yazısı ve denetim için giriş konuşma tanıma geliştirmeye yardımcı olabilir. Örneğin, denetimin IS_URL giriş kapsamı kullanırsanız, sözcükler arasına boşluk yok saymak için InfoPath bilir.

Tarayıcı formları

Verileri sunucuya geri göndermek için ayarları özelleştirme

Yalnızca ne zaman bir tarayıcı uyumlu form şablonu tasarlarken Tarayıcı formları sekmesi görüntülenir. Kullanıcıların zengin metin kutusunda verileri değiştirdiğinizde, veri sunucusuna gönderildiğini olup olmadığını denetlemek için verir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×