Zengin metin kutusunu özelleştirmenin yolları

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Form şablonuna zengin metin kutusu ekledikten sonra Zengin Metin Kutusu Özellikleri iletişim kutusunda özellikleri ve ayarları değiştirerek özelleştirebilirsiniz. İletişim kutusunu açmak için, form şablonunda özelliklerini değiştirmek istediğiniz zengin metin kutusunu çift tıklatın.

Aşağıdaki tablo zengin metin kutusunu nasıl özelleştirebileceğinizi açıklar ve kullanabileceğiniz yolların nedenini açıklar. Tablo Zengin Metin Kutusu Özellikleri iletişim kutusundaki seçenekler hakkında ayrıntılı olarak yönteme ilişkin bilgi vermek için tasarlanmasa da kullanılabilecek çeşitli seçenekler hakkında fikir verir.

Notlar : 

  • tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarlıyorsanız, Zengin Metin Kutusu Özellikleri iletişim kutusundaki bazı özellikler kullanılmayabilir. Örneğin, karakter biçimlendirme veya paragraf kesmeleri gibi zengin metin biçimlendirme seçeneklerini özel olarak belirtemezsiniz.

  • Form şablonunuz bir veritabanı, şema veya varolan başka bir veri kaynağını temel alıyorsa bir denetimin tüm özelliklerini özelleştirmek mümkün olmayabilir. Örneğin, varolan bir veri kaynağından türetilen denetimin boyutunu değiştirebilirsiniz ancak varolan veri kaynağından türetilen alan veya grup adını değiştiremezsiniz.

Sekme

Görev

Ayrıntılar

Veri

İlgili alan adını değiştirme

Yeni, boş bir form şablonu tasarladığınızda, varsayılan alan değiştirebilir veya veri kaynağıyla çalışırken daha kolay bir denetim için bir şey için bir ad gruplandırın. Örneğin, "MeetingNotes" adlı bir alan "alan1" adlı bir alandan çok daha kolay anlaşılır

Not : Alan adının değiştirilmesi zengin metin kutusuyla veri kaynağı arasındaki bağı değiştirmez. Zengin metin kutusunu başka bir alana bağlamanız gerekirse, metin kutusunu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Bağlamayı Değiştir'i tıklatın.

Veri

Varsayılan değer belirtme

Varsayılan metin denetiminin içini bir kullanıcı ilk form açtığında görünmesini isterseniz, bu metnin değer kutusuna yazabilirsiniz. Başka bir alanın değeri veri kaynağında varsayılan değer olarak bir denetim için de tıklayabilirsiniz. Bunlar her zaman veri form (.xml) dosyası olarak kaydedildiğinden, varsayılan değerleri (hangisi daha sonra bu makalede açıklanan) yer tutucu metni farklıdır.

Veri

Veri doğrulama ekleme

Veri doğrulama kuralları denetimin belirtmek için Veri doğrulama ' yı tıklatın. Örneğin, belirli bir biçimde girilmesi parça numaraları gerekirse — üç sayılar, sonra bir tire ve daha sonra iki sayı — kullanıcıların bu düzene uyumlu olmasını sağlamak için veri doğrulamayı kullanabilirsiniz.

Görünüm

Paragraf kesmelerini etkinleştirme

Varsayılan olarak paragraf kesmeleri kullanıcılar zengin metin kutusuna bilgilerini paragraflar olarak girsinler diye etkinleştirilir. Kullanıcıların bunu yapmalarını önlemek isterseniz, Paragraf Kesmeleri işaret kutusunu temizleyin. Zengin metin kutusunda paragraf kesmelerini etkinleştirmek tarayıcı uyumlu form şablonlarında desteklenmez.

Görünüm

Karakter biçimlendirme

Varsayılan olarak karakter biçimlendirme, kullanıcılar zengin metin kutusuna yazdıkları metni biçimlendirsinler diye etkinleştirilir. Kullanıcıların bunu yapmalarını önlemek isterseniz, Karakter biçimlendirme işaret kutusunu temizleyin. Zengin metin kutusunda karakter biçimlendirmeyi etkinleştirmek tarayıcı uyumlu form şablonlarında desteklenmez.

Görünüm

Tam zengin metin etkinleştirme

Varsayılan olarak kullanıcılar zengin metin kutusuna resim ve tablo eklesin diye Zengin Metin Kutusu Özellikleri iletişim kutusunda Tam zengin metin (resimler, tablolar, vb.) onay kutusu işaretlenir. Kullanıcıların resim katıştırabilmesini belirtebilirsiniz. Bu temel form (.xml) dosyasında gerçek resmi kaydeder veya resmi bağlar, .xml dosyasında resme olan köprü başvurusunu kaydeder. Bazı ayarlar zengin metin kutusunda bağlantılı resimleri etkinleştirme gibi tarayıcı uyumlu form şablonunda desteklenmez.

Görünüm

Yer tutucu metni görüntüleme

Zengin metin kutusuna hangi verilerin girileceği konusunda kullanıcılara yol göstermek istediğinizde, Yer Tutucu kutusuna yönerge metnini yazın. Örneğin, kullanıcıların zengin metin kutusunu doldururken tercih ettiğiniz bir yol varsa, yönergeler için yer tutucu metnini kullanabilirsiniz.

Yer tutucu metin, varsayılan değer gibi, kullanıcı formu ilk açtığında metin giriş denetimi içinde görünür. Ancak, yer tutucu metin aşağıdaki üç yönden varsayılan değerlerden farklıdır:

  • Yer tutucu metin hiçbir zaman form (.xml) dosyasına veri olarak kaydedilmez.

  • Denetim içinde normal metin olarak görünen varsayılan değerlerden farklı olarak, yer tutucu metin her zaman soluk renkte görünür.

  • Varsayılan değerlerden farklı olarak, yer tutucu metin tarayıcıyla uyumlu form şablonlarında desteklenmez.

Görünüm

Zengin metin kutusunu salt okunur yapma

Kullanıcıların bir denetimin içeriğini değiştirmesini önlemek için seçin salt okunur onay kutusu. Örneğin, tek bir görünümde kullanıcılar zengin metin kutusundaki veri türü. İkinci, Özet görünümünde, kullanıcılar bir zengin metin kutusunu salt okunur sürümünde bunlar yazılan gözden. Salt okunur zengin metin kutusu formda soluk görünmez olsa da, kullanıcıların bilgileri zengin metin kutusuna yazarak gelen engellenir.

Görünüm

Yazım denetleyicisini kapatma

Kullanıcıların zengin metin kutusu içindeki metnin yazımını denetlemelerini önlemek istiyorsanız, Yazım denetleyicisini etkinleştir onay kutusunu temizleyin. Onay kutusu varsayılan olarak işaretlenir. Örneğin, özel adların görüntülendiği metin kutularında yazım denetleyicisini devre dışı bırakabilirsiniz.

Görünüm

Metnin kaydırılmasını engelleme

Varsayılan olarak, metin kaydırma zengin metin kutusunda etkinleştirilmiştir. Metnin kaydırılmasını engellemek için Metni kaydır onay kutusunu temizleyin. Metin kaydırma etkinleştirilirse, Kaydırma listesinde kaydıma seçenekleri belirtebilirsiniz. Örneğin, kullanıcılar zengin metin kutusuna varsayılan olarak görüntülenebilecek metinden daha fazlasını girerlerse, zengin metin kutusunda kaydırma çubuklarının gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Kaydırma seçeneklerinin düzgün çalışabilmesi için zengin metin kutunuzun sabit yüksekli ve genişlikte olması gerekir.

Görünüm

Koşullu biçimlendirme ekleme

Kullanıcılar forma girdiğiniz değerleri temel alarak görünürlüğü dahil bir denetimin görünümünü değiştirebileceğiniz Koşullu biçimlendirme iletişim kutusunu açmak için Koşullu biçimlendirme ' yi tıklatın. Örneğin, belirli bir onay kutusu seçili değilse, zengin metin kutusunu gizlemek için koşullu biçimlendirme kullanabilirsiniz.

Boyut

Boyut, doldurma ve kenar boşluklarını ayarlama

Bir denetimin boyutlarını, değerleri Yükseklik ve Genişlik kutularına elle girerek değiştirebilirsiniz. Ayrıca bir denetimin hem içinde hem de dışındaki boşluğu, denetimin içeriğini çevreleyen boşluğun miktarı olarak tanımlanan doldurmayı ya da denetimin kenarı ile form şablonunda denetimin etrafında bulunan metin veya denetimler arasındaki boşluğu ifade eden kenar boşluklarını değiştirerek iyileştirebilirsiniz.

Boyut

Zengin metin kutusunu etiketiyle hizalama

Metni zengin metin kutusunda etiketi ile daha iyi hizalamak için, Hizala düğmesini tıklatın. Zengin metin kutusunu hizalarken Microsoft Office InfoPath, Yükseklik kutusundaki varolan değeri otomatik seçeneğine ayarlar. Böylece zengin metin kutusunun yüksekliği, içindeki metin etrafındaki metin ile daha iyi hizalanacak biçimde azaltılır. InfoPath, ayrıca, doldurma ve kenar boşluğu ayarlarını uygun bir şekilde değiştirir.

Gelişmiş

Ekran İpucu belirtme

Kullanıcılar işaretçilerini denetimin üzerine taşıdığında görüntülenmek üzere açıklayıcı bir nokta girmek için Ekran İpucu kutusuna istediğiniz metni girin. Ekrandaki metni yapay konuşma ile okuyan veya yenilenebilir Braille ekranı olarak gösteren erişilebilirlik yardımcıları, kullanıcıları için bilgileri yorumlamak için genelde bu Ekran İpuçlarına ihtiyaç duyar.

Gelişmiş

Sekme dizininin düzenini değiştirme

Bir denetimin, form şablonunun genel sekme sıralamasındaki yerini değiştirebilirsiniz. Sekme sırası, kullanıcıların sekme veya üst karakter + SEKME tuşuna basarak form içindeki bir alan veya nesneden diğerine geçmelerine izin veren sıradır. Form şablonundaki tüm denetimlerin varsayılan sekme dizini ayarı 0'dır ancak sekme sırası 1 ile başlar. Diğer bir deyişle kullanıcı SEKME tuşuna bastığında, ilk olarak Sekme dizini kutusunda 1 değeri olan denetime gider. Ardından Sekme dizini kutusunda 2 değeri olan denetime ilerler ve bu şekilde devam eder. Sekme dizini kutusunda 0 değeri olan bir denetime en son sıra gelir. Sekme sıralamasında bazı denetimleri atlamak istiyorsanız bu denetimlerin Sekme dizini kutularındaki değeri -1 olarak değiştirin.

Gelişmiş

Klavye kısayolu atama

Erişim tuşu kutusuna bir harf veya sayı yazarak klavye kısayolu belirtebilirsiniz. Klavye kısayolları, kullanıcıların fareyi hareket ettirmek yerine bir tuş vuruşları bileşimine basarak denetimlere gitmesine olanak tanır. Form şablonunuzda klavye kısayollarını kullanmayı seçerseniz, kullanıcılara kısayolların olduğunu bildirmelisiniz. Örneğin, kullanıcılara Satış Elemanı metin kutusunun bir klavye kısayolu olduğunu bildirmek için metin kutusu etiketinin yanına (ALT+S) yazabilirsiniz.

Gelişmiş

Birleştirme eylemlerini belirtme ve özelleştirme

Birkaç form birleştirilir olduğunda kullanıcıların denetime giriş verilerini nasıl göründüğünü belirtmek için Birleştirme ayarları ' nı tıklatın. Örneğin, belirli bir sözcüğün zengin metin kutusuyla her öğeden önek veya her öğe noktalı virgülle ayırın seçebilirsiniz.

Gelişmiş

Zengin metin kutusu için ViewContext tanımlayıcısı edinme

Kodu denetimi tanımlamak için ViewContext değeri kullanabilirsiniz. ViewContext değeri biliyorsanız, örneğin, size o değer görünümü nesnesinin ExecuteAction yöntemiyle programatik olarak denetimine bağlı XML verilerini düzenleme eylem gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.

Gelişmiş

Giriş kapsamını belirtme ve özelleştirme

Denetimde kullanılmak istenen kullanıcı girişi türünü belirtmek için Giriş Kapsamı'nı tıklatın. Bu, denetimde el yazısı ve konuşma girişlerinin daha iyi tanınmasına yardımcı olabilir. Örneğin, denetim için IS_URL giriş kapsamını kullandığınızda, InfoPath sözcükler arasındaki boşlukların yok sayılacağını bilir.

Tarayıcı formları

Sunucuya veri göndermek için ayarları özelleştirme

Yalnızca ne zaman bir tarayıcı uyumlu form şablonu tasarlarken Tarayıcı formları sekmesi görüntülenir. Kullanıcıların zengin metin kutusunda verileri değiştirdiğinizde, veri sunucusuna gönderildiğini olup olmadığını denetlemek için verir.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×