Zengin metin alanı ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Office Access 2007'de, veritabanlarında zengin, biçimlendirilmiş metin saklayabilirsiniz. Bunun için bir not alanı kullanır ve alanın MetinBiçimi özelliğini (Office Access 2007'de yenidir) ZenginMetin olarak ayarlarsınız. Alanı bir formda ilişkili denetim ile düzenleyerek veya alan bir veri sayfasında görüntülenirken, alanın içeriğinin tümüne veya bir kısmına biçimlendirme uygulayabilirsiniz. Ayrıca bir raporu Düzen görünümünde (Office Access 2007'de yenidir) görüntülerken de bir alanın tümüne biçimlendirme uygulayabilirsiniz.

Bu makalede, zengin metin kullanan bir not alanının nasıl ekleneceği veya değiştirileceği ve zengin metin biçimlendirme seçenekleri kullanılarak nasıl metin biçimlendirileceği açıklanmaktadır.

Bu makalede

Zengin metin nedir?

TextFormat özelliğini Tanıtımı

Zengin metin alanı oluşturma

Var olan bir düz metin alanı için zengin metin alanı değiştirme

Metne biçimlendirme seçeneklerini uygulama

Zengin metin alanı için düz metin alanı değiştirme

TextFormat özelliğini eşitlenmemiş girildiğinde yapmanız gerekenler

Daha fazla bilgi için


Zengin metin nedir?

Zengin metin kalın ve italik yazı gibi düz metinde bulunmayan genel biçimlendirme seçenekleriyle biçimlendirilmiş metindir. Verilerinizi, Microsoft Office Word 2007 ve Microsoft Office PowerPoint 2007 gibi 2007 Microsoft Office sistemi programlarında ortak olan biçimlendirme araçlarını kullanarak biçimlendirirsiniz. Bunlardan başka Office Access 2007, verilerinize Köprü Metni İşaretleme Dili (HTML) biçimlendirme kodu da uygular. Access, Windows SharePoint Services 3.0 listelerinde bulunan zengin metin alanlarıyla daha geniş ölçüde uyumluluk sağladığı için HTML kullanır.

Aşağıdaki tabloda Office Access 2007 tarafından desteklenen zengin metin biçimlendirme seçenekleri listelenmiştir:

Simge

Seçenek

Açıklama

Düğme görüntüsü

Yazı tipi adı

Farklı yazı tipi seçer.

Düğme görüntüsü

Yazı tipi boyutu

Yazı tipi boyutu seçer.

Düğme görüntüsü

Kalın

Seçili metni kalın yazılı yapar. Metin zaten kalın yazılıysa kaldırır.

Düğme görüntüsü

İtalik

Seçili metni italik yazılı yapar. Metin zaten italik yazılıysa kaldırır.

Düğme görüntüsü

Alt çizgi

Metnin altını çizer. Metnin zaten altı çizgiliyse kaldırır.

Düğme görüntüsü

Sola hizala

Metni sol kenar boşluğuna hizalar.

Düğme görüntüsü

Ortala

Metni kenar boşluğu içinde ortalar.

Düğme görüntüsü

Sağa hizala

Metni sağ kenar boşluğuna hizalar.

Düğme görüntüsü

Numaralandırma

Paragraf numaralandırma başlatır. Her paragraftan önce numara görüntülenir.

Madde işaretleri düğmesinin resmi

Madde İşaretleri

Her paragraftan önce madde işareti koymaya başlar.

Düğme görüntüsü

Yazı tipi rengi

Yazı tipi ön plan rengi seçer.

Düğme görüntüsü

Metin vurgulama rengi

Metnin, işaretleme kalemiyle işaretlenmiş gibi görünmesini sağlar.

Düğme görüntüsü

Girintiyi azalt

Paragraf girintisini azaltır.

Düğme görüntüsü

Girintiyi artır

Paragraf girintisini artırır.

Soldan sağa düğme görüntüsü

Soldan sağa

Denetimi soldan sağa doldurur.

Sağdan sola düğme görüntüsü

Sağdan sola

Denetimi sağdan sola doldurur.

Office Access 2007 zengin metni saklamak için Not veri türünü kullanır. Bu, Access'teki, zengin metin için yerleşik destek içeren tek veri türüdür. Zengin metin saklamak üzere bir alan oluşturmak için, bir not alanı oluşturur ve bu alanın MetinBiçimi özelliğini ZenginMetin olarak ayarlarsınız.

Sayfanın Başı


MetinBiçimi özelliğine giriş

Access'teki çoğu denetim, alan ve nesne bir dizi ilişkili özelliğe sahiptir. Özellik, bir nesnenin — konumu, boyutu ve görünür olup olmadığı gibi bazı özgün özelliklerini tanımlayan adlandırılmış bir değerdir. MetinBiçimi özelliği, metnin zengin metin olarak mı, yoksa düz metin olarak mı değerlendirileceğini belirleyen ayarı içerir. Olası iki değer vardır:

MetinBiçimi özelliği

Açıklama

ZenginMetin

Metin, zengin metin olarak görüntülenir ve zengin HTML biçimlendirme dili olarak saklanır ve yorumlanır.

DüzMetin

Metin, düz metin olarak görüntülenir ve düz metin olarak yorumlanır.

Not alanının MetinBiçimi özelliğini tablo Tasarım görünümünde ayarlarsınız. Burada ayarladığınız değer, not alanındaki verileri görüntülemek amacıyla oluşturduğunuz tüm metin kutuları tarafından devralınır. Ancak bu değer yalnızca, denetimi oluşturduğunuz zaman devralınır. Daha sonra metin kutusunun özellik sayfasını kullanarak değeri değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı


Zengin metin alanı oluşturma

Zengin metni, Not veri türünü kullanan bir alanda saklarsınız. Bu, zengin metin görüntüleme ve saklama için yerleşik destek içeren tek veri türüdür. Zengin metin saklayabilecek bir alan oluşturmak için, önce bir not alanı oluşturur ve sonra da not alanının MetinBiçimi özelliğini ZenginMetin olarak ayarlarsınız.

Zengin metin saklamak üzere not alanı oluşturma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, alanı eklemek istediğiniz veritabanını açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, zengin metin alanını eklemek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 4. Tablo tasarım bölümünde, ilk boş satırı bulun. Sonra da Alan Adı sütununa bir alan adı yazın.

 5. Veri Türü sütununda, Not öğesini seçin.

 6. Alan Özellikleri altında, Genel sekmesini tıklatın.

 7. Metin Biçimi kutusunun içini tıklatın ve Zengin Metin öğesini seçin.

 8. Tabloyu kaydetmek için Kaydet Düğme görüntüsü tıklatın. Hızlı Erişim Araççubuğunda.

Not alanı oluşturduktan sonra girin ve veri sayfası görünümünde veya Form görünümünde zengin metin biçimlendirme. Zengin metin biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki Uygula metne biçimlendirme seçeneklerini, bölümüne bakın.

Sayfanın Başı


Varolan düz metin alanını zengin metin alanı olarak değiştirme

Zengin metin depolayabileceğiniz değiştirmek isterim var olan bir Not alanı varsa, o alanın TextFormat özelliğini RichTextiçin PlainText değiştirebilirsiniz. Zengin metin depolayabileceğiniz değiştirmek istediğiniz var olan bir metin alanı varsa, önce alanın veri türünü metinden faturasıyla değiştirmeniz gerekir.

Varolan not alanını zengin metin saklayacak şekilde değiştirme

 1. Office Access 2007'yi başlatın.

 2. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 3. iletişim kutusunda, alanı içeren veritabanını açın.

 4. Gezinti Bölmesi'nde, alanı içeren tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 5. Tablo tasarım kılavuzunda, zengin metne dönüştürmek istediğiniz not alanını tıklatın.

 6. Alan Özellikleri altında, Genel sekmesini tıklatın.

 7. Metin Biçimi kutusunun içini tıklatın ve Zengin Metin öğesini seçin.

 8. Tabloyu kaydetmek için, Kaydet düğmesini tıklatın.

Varolan metin alanını zengin metin saklayacak şekilde değiştirme

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, alanı içeren veritabanını açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, alanı içeren tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 4. Tablo tasarım kılavuzunda, zengin metne dönüştürmek istediğiniz metin alanını tıklatın.

 5. Veri Türü altında, Metin'i Not olarak değiştirin.

 6. Alan Özellikleri altında, Genel sekmesini tıklatın.

 7. Metin Biçimi kutusunun içini tıklatın ve Zengin Metin öğesini seçin.

 8. Tabloyu kaydetmek için, Kaydet düğmesini tıklatın.

Zengin metni bir not alanına sakladıktan sonra, bir metin kutusu denetimi kullanarak bir form veya rapor içinde görüntüleyebilirsiniz. Metin kutusu denetiminin, başlangıç değerini not alanının MetinBiçimi özelliğinden devralan bir MetinBiçimi özelliği vardır. Bununla birlikte, MetinBiçimi özelliğini metin kutusu denetiminde değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı


Metne biçimlendirme seçenekleri uygulama

Veri Sayfası görünümünde veya Form görünümünde zengin metin alanlarını düzenlerken, Mini araç çubuğu üzerindeki veya Giriş sekmesinin Yazı Tipi ve Yazı Tipi Hizalama gruplarındaki komutları kullanarak biçimlendirme seçenekleri uygulayabilirsiniz. Önce, biçimlendirmek istediğiniz metni seçer, ardından biçimlendirme seçeneklerini uygularsınız.

Zengin metni destekleyen bir not alanındaki metni seçmek için fareyi kullandığınızda, seçiminizi tamamlayıp farenin düğmesini bıraktıktan sonra Mini araç çubuğu görüntülenir. Mini araç çubuğu en çok kullanılan biçimlendirme seçeneklerine ait düğmeleri içerir.

Mini araç çubuğu

Kalın yazı biçimini uygulayıp koyu görünmesini sağlayarak bir kısım metni vurgulamak istediğinizi varsayalım.

Mini araç çubuğunu kullanarak biçimlendirme uygulama

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni tıklatıp sürükleyerek seçin.

  Mini araç çubuğu görüntülenir.

 2. Fare işaretçisini daha görünür hale getirmek için Mini araç çubuğu getirin ve Kalın Düğme görüntüsü tıklatın.

Mini araç çubuğu görüntülendiğinde, seçtiğiniz metnin biçim özelliklerini yansıtır. Örneğin, metin kalın yazılıysa, araç çubuğundaki Kalın düğmesi vurgulu görüntülenir.

Ayrıca, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin parçası olan Şerit üzerindeki Giriş sekmesinden de biçimlendirme seçenekleri uygulayabilirsiniz. İtalik biçimlendirme seçeneğini uygulamak istediğinizi varsayalım.

Office Fluent Şeridi'ni kullanarak biçimlendirme uygulama

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni tıklatıp sürükleyerek seçin.

 2. Giriş sekmesinde, yazı tipi grubunda, İtalik Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

İpucu: Bir sözcüğü hızlı şekilde seçmek için, işaretçiyi sözcük üzerine getirip çift tıklatın. Tüm paragrafı seçmek için, üç kez tıklatın.

Sayfanın Başı


Zengin metin alanını düz metin alanı olarak değiştirme

Bir zengin metin alanını düz metin olarak değiştirebilir ve alanın MetinBiçimi özelliğini Düz Metin olarak değiştirerek tüm biçimlendirmeyi kaldırabilirsiniz. Bir alanı zengin metinden düze metne çevirdiğinizde, Office Access 2007 size tüm biçimlendirmenin kaldırılacağı uyarısını görüntüler. Düz metne çevirme değişikliğini uyguladıktan ve tablo kaydedildikten sonra, değişikliği geri alamazsınız.

Zengin metin alanını düz metin olarak değiştirme

 1. Office Access 2007'yi başlatın.

 2. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 3. iletişim kutusunda, alanı içeren veritabanını seçip açın.

 4. Gezinti Bölmesi'nde, alanı içeren tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 5. Tablo tasarım kılavuzunda, zengin metne dönüştürmek istediğiniz Not alanını tıklatın.

 6. Alan Özellikleri altında, Genel sekmesini tıklatın.

 7. MetinBiçimi kutusunun içini tıklatın ve Düz Metin öğesini seçin.

 8. Tabloyu kaydetmek için, Kaydet düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı


MetinBiçimi özelliği eşitleme dışı kalırsa ne yapılmalı?

Zengin metin desteğinin düzgün çalışması için, MetinBiçimi özelliğini hem not alanında, hem de not alanı görüntüleyen tüm metin kutusu denetimlerinde ayarlamanız gerekir. Tipik olarak, bu MetinBiçimi özelliklerinin aynı olması gerekir. Örneğin, zengin biçimli metinleri desteklemesini isterseniz, alan ve denetimin her ikisinin de MetinBiçimi özelliği ZenginMetin olarak ayarlanmalıdır. Zengin metin istemezseniz, her birinin özelliği DüzMetin olarak ayarlanmalıdır. Not alanındaki MetinBiçimi özelliği ZenginMetin olarak ayarlanır ve metin kutusundaki MetinBiçimi özelliği DüzMetin olarak ayarlanırsa, Form görünümünde ve Veri Sayfası görünümünde metin kutusu içinde tam zengin metin biçimli HTML görürsünüz.

Sayfanın Başı


Daha fazla bilgi için

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×