Zamanlamanızın ilerleme durumunu gözden geçirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Proje ilerledikçe, kendi görevlerdeki çalışmayı genel proje zamanlamanasıl etkilediğini gözden geçirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Gözden geçir zamanlama farklılıklar

Zaman içinde project çalışmayı görüntüleme

Zamanlamanın gerisinde olan görevleri belirleme

Zamanlamamı içinde bolluk bulma

Zamanlama farklılıklarını gözden geçirme

Projenizi ilerleme durumunu izlemek gibi arasındaki farklar planlanan, zamanlanan, gözden geçirebilirsiniz ve fiili çalışma. Bu, projenizdeki çalışmanın beklendiği gibi ilerleyen gerektirmediğine yardımcı olur. Çalışma miktarını veya kaynaklar ve tek tek atamaları bir bütün olarak görevler için karşılaştırabilirsiniz.

Çalışma miktarlarını özgün planınızla karşılaştırmanızın en kolay yolu, Çalışma tablosunu Gantt Grafiği görünümü veya Kaynak Kullanımı görünümü gibi bir sayfa görünümüne uygulamaktır. Çalışma alanındaki değer, başlayan görevlerin fiili çalışma toplamı ile kalan çalışma toplamını ve henüz başlamamış görevler için en son hedeflenen çalışma değerini göstererek zamanlanan geçerli çalışma değerini ifade eder.

Sonra özgün planlanan çalışma miktarlarını temel kaydettiyseniz temel alanında depolanır. Bu alan ile geçerli durumda Zamanlanmış çalışma miktarlarını özgün planınıza çalışma miktarlarıyla karşılaştırmak. Hesaplanan fark planlanan ve zamanlanan çalışması, başka bir deyişle, temel ve çalışma alanları arasındaki farkı arasındaki farkı alanında gösterilir.

Ayrıca, Fiili alanlardaki filli çalışma miktarını da gözden geçirebilirsiniz. Tamamlanmış görevler için, Fiili ve Çalışma alanları aynı değeri içerir.

Karşılaştırma...

Açıklama

Nasıl?

Özgün planınızı geçerli görev çalışmasıyla

Çalışma tablosu uygulanmış Gantt Grafiğini kullanarak, görevlerinizin planlanan kadar çok çalışma kullanıp kullanmadığını inceleyebilirsiniz.

Görünüm menüsünde Gantt Grafiği'ni tıklatın. Görünüm menüsünde Tablo'nun üzerine gelin ve ardından Çalışma'yı tıklatın. Temel ve çalışma alanlarındaki değerleri karşılaştırın.

Temel ve Çalışma alanları arasındaki farkı görmek için Fark alanını gözden geçirin. Tamamlanan görevler için bu fark, fiili çalışma ile planlanan çalışma arasındaki farkı gösterir. Devam eden görevler için Çalışma alanı, Fiili Çalışma ile Kalan Çalışma'nın toplamıdır. Henüz başlamamış görevler için çalışma alanı, geçerli hedeftir ve genellikle Temel ile aynı olur.

Fark alanı yalnızca Çalışma alanları ile Temel alanları karşılaştırır; diğer temel alanları (Temel1, Temel2 vb.) karşılaştırmaz.

Özgün planınızı atama çalışması ve geçerli görevle

Çalışma tablosu uygulanmış Görev Kullanımı görünümünü kullanarak, görevlerin ve görevlere atanmış kaynakların planlanan kadar çalışma kullanıp kullanmadığını inceleyebilirsiniz.

Görünüm menüsünde, Görev Kullanımı'nı tıklatın. Görünüm menüsünde, Tablo'nun üzerine gelin ve ardından Çalışma'yı tıklatın.

Görünümün sayfa bölümünde toplam çalışma değerlerini gözden geçirin. Tablo, Görev Adı alanına ek olarak Çalışma, Temel, Fark, Fiili, Kalan ve Tamam. Ç. % (tamamlanan çalışma yüzdesi) bölümlerini gösterir. İtalik girişler her atama için tek tek çalışma değerlerini gösterirken, özet satırları her görev için toplam çalışma değerlerini gösterir.

Her zaman döneminin altındaki görünümün zaman çizelgesi bölümünde, her görev ve atama için çalışmanın zaman aşamalı değerlerini gözden geçirin.

Özgün planınızı geçerli kaynak ve atama çalışmasıyla

Çalışma tablosu uygulanmış Kaynak Kullanımı görünümünü kullanarak kaynak ve atamaların planlanan kadar çalışma kullanıp kullanmadığını inceleyebilirsiniz.

Görünüm menüsünde, Kaynak Kullanımı'nı tıklatın. Görünüm menüsünde, Tablo'nun üzerine gelin ve ardından Çalışma'yı tıklatın.

Görünümün sayfa bölümünde çalışma değerlerini gözden geçirin. Tablo, Kaynak Adı alanına ek olarak Tam. % (tamamlanma yüzdesi) Çalışma, Fazla Mesai, Temel, Fark, Fiili, Kalan alanlarını gösterir. İtalik girişler her atama için tek tek çalışma değerlerini gösterirken, özet satırları her kaynak için toplam çalışma değerlerini gösterir.

Her zaman döneminin altındaki görünümün zaman çizelgesi bölümünde, her kaynak ve atama için çalışmanın zaman aşamalı değerlerini gözden geçirin.

Not: Kaynak verileri proje düzeyinde temellendirilmiştir. Sonuç olarak, temellendirilmiş kaynak verileri birçok etmene bağlı olarak geniş çapta değişebilir. Örneğin, çok görevi ve bu görevlere tahsis edilmiş çok kaynağı olan bir projeniz var. Bir temel kaydettiğinizde, kaynak ayırma verileri proje düzeyinde alınır. Bir süre sonra bir görev ekler ve yeni görevi proje düzeyini toplamaya yapılandırırsanız, kaynak ayırma temeli değişmez.

Sayfanın Başı

Proje çalışmasını zamana göre görüntüleme

Dönemlere bölünmüş çalışmayı görüntüleyerek, bir dakikadan bir yıla kadar uzanan dönemlerde çalışmayı görebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde, Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı'ını tıklatın.

 2. Biçim menüsünde, Zaman Çizelgesi'ni seçeneğini ve sonra Üst Katman, Orta Katman veya Alt katman sekmesini tıklatın.

 3. Sekmedeki zaman ölçeği katmanı için, Birimler kutusunda, kullanmak istediğiniz zaman birimini tıklatın.

  Örneğin, haftalara ve sonra günlere bölünmüş çalışmayı görmek isterseniz, Üst Katman sekmesindeki Birimler kutusunda Hafta'yı ve ardından Orta Katman sekmesindeki Birimler kutusunda Gün'ü tıklatın .

  Not: Daha az zaman ölçeği göstermek için, Göster listesinde görünmesini istediğiniz zaman ölçeklerini seçin.

 4. Zaman ölçeğinin görünümünü biçimlendirmek için, Etiket, Hizala ve Sayı kutularına kullanmak istediğiniz değerleri girin. Mali yıl kullan ve Çizgileri işaretle onay kutularını seçin veya temizleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 5. Biçim menüsünde, Ayrıntılar'ın üzerine gelin ve Kaynak Kullanımı görünümünde Çalışma, Fiili Çalışma, Birikmeli Çalışma veya Temel Çalışma'yı tıklatın. Veya, Kaynak Kullanımı görünümünde, Çalışma, Fiili Çalışma, Birikmeli Çalışma ya da Fazla Yükleme'yi tıklatın.

Not: Ayrıca, bir bileşim görünümü kullanarak seçili bir görevle ilişkili çalışmayı da görüntüleyebilirsiniz. Bir birleşik görünüm oluşturmak için, görünümün üst bölme'nde görünmesini istediğiniz görünümü seçin ve ardından Pencere menüsünde, Böl'ü tıklatın. Alt bölüme tıklatın ve ardından alt bölümde görünmesini istediğiniz bölümü seçin. Alt bölümdeki görünüm, üst bölüm görünümündeki kaynaklar veya görevlerle ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir. Örneğin, üst bölümde herhangi bir görev görünümünü ve alt bölümde Kaynak Kullanımı görünümünü görüntülediğinizde, alt bölümdeki görünüm, üst bölümde seçilmiş görevlere atanmış kaynakları, bu kaynaklar hakkındaki bilgilerle gösterir. Gösterilen kaynak bilgileri, yalnızca üst bölmede seçilen görevlerle değil, her kaynak için tüm atanmış görevlerle ilgilidir.

Sayfanın Başı

Zamanlamanın gerisindeki görevleri tanımlama

Projeniz için taban çizgisi ayarladıysanız, zaman ve görme nasıl görevlerin ilerleme görebilir mi bunların başlangıç ve bitiş tarihleri kayan. Temel ve zamanlanan veya fiili başlangıç karşılaştırarak ilerleme durumunu izlemek ve bitiş tarihlerini.

 1. Görünüm menüsünde İzleme Gantt Grafiği 'ni tıklatın.

 2. Görünüm menüsünde Tablo'nun üzerine gelin ve Fark'ı tıklatın.

  Fark alanları görünmüyorsa, görüntülemek için görünüm bölmesini ayarlayın veya alanların üzerine giderek SEKME tuşuna basın.

İzleme Gantt görünümü her görev için biri diğerinin üstünde olacak şekilde iki görev çubuğu görüntüler. Planınız ile geçerli zamanlamanız arasındaki farkı görebilesiniz diye, alttaki çubuk temel başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir, üstteki ise çubuk zamanlanan başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir.

Ayrıca Kayan Atamalar filtresini kullanarak, görev atamalarının başlangıç ve bitiş tarihlerinin kayıp kaymadığını görebilirsiniz. Bu filtre, henüz tamamlanmamış ve temel bitiş tarihi gecikmiş görevlere atanmış kaynakları gösterir. Bu filtreyi kullanmak için bir temel planı kaydetmiş olmanız gerekir.

 1. Görünüm menüsünde, Kaynak Kullanımı'nı tıklatın.

 2. Proje menüsünde Filtre'Nil üzerine gelin ve Diğer Filtreler'i tıklatın.

 3. Filtreler listesinde, Kayan Atamalar'ı tıklatın.

 4. yalnızca kayan atamaları göstermek istiyorsanız, Uygula'yı tıklatın. Kayan atamalardaki tüm atamaları renkli bir vurguyla göstermek isterseniz, Vurgula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Zamanlamamdaki bolluk değerini bulma

Zamanlamanızdaki bolluk miktarı, diğer görevlerin veya projelerin bitiş tarihi etkilenmeden görevi ne kadar geciktirebileceğinizi belirtir.

 1. Görünüm menüsünde Diğer Görünümler'i tıklatın.

 2. Görünümler listesinde Ayrıntılı Gantt'ı, sonra da Uygula'yı tıklatın.

 3. Görünüm menüsünde Tablo'nun üzerine gelin ve Zamanlama'yı tıklatın.

  Görünümün grafik kısmında bolluk, normal Gantt çubuklarının yanındaki bolluk değerleri ile birlikte ince çubuk olarak görevlerin sağ tarafında görünür.

  Görünümün sayfa bölümünde görünmüyorlarsa, Serbest Bolluk ve Toplam Bolluk alanlarına taşımak için SEKME tuşuna basın.

Not: 

 • Zamanlamanızın neresinde bolluk olduğunu biliyorsanız, zamanlamanızın belirli aşamalarında bolluk olmayıp da diğer aşamalarında çok fazla olduğunda görevleri taşıyabilirsiniz.

 • Bolluk değerleri aynı zamanda bir zamanlama tutarsızlığını gösterir. Örneğin, ardıl görevle bitiş-başlangıç bağımlılığı bulunan bir görev olduğunda negatif bir bolluk değeri oluşur, ancak ardıl görevin ilk görevin bitişinden daha önce Başlaması Gereken Tarih sınırlaması vardır. Ayrıca, bir görev son tarihinden sonra bitmesi için zamanlandığında negatif bolluk oluşur.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×